ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/06/1998

גימלאי רשות הדואר

פרוטוקול

 
הכנ0ת הארבע-עשרה

מושב שלישימסח לא משקןפרוטוקול מסי 207

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. חי בסיוון התשנ"ח 2Jביוני 1998). שעה 09:50
נוכחים
חברי הוועדה: מקסים לוי - היו"ר

אפי אושעיה

תמר גוז'נסקי
מתמנים
עו"ד שריל קמפינסקי - לשכה משפטית, משרד התקשורת

חמוטל מאור - יחידת השכר והסכמי עבודה, משת- האוצר

עו"ד רבקה רבלו - יחידת השכר, משרד האוצר

משה כהנא - מזכיר איגוד מקצועי, הסתדרות עובדים לאומית

אליעזר טכני - הסתדרות עובדי המדינה

גדעון בן-ישראל - יו"ר הסתדרות הגימלאים

חיים בן-שושן - הסתדחת הגימלאים

אברהם בכר - הסתדחת הגימלאים

אלברטו כהן - יו"ר ועד רוגימלאים הארצי, מסחר ותעשיה

אברהם מנצורי - מ"מ מנליל רשות הדואר

אריה מצליח - רשות החאר

דוד חן - מנהל אגף רווחה, רשות הדואר

עו"ד פרלי שר - לשכה משפטית, רשות החאר

אבי חסון - רשות החאר

אשר אהרון - ועדים, רשות החאר

דורון אטיאס - ועדים, רשות החאר

מרים אלאלוף - ועדים, רשות הדואר

יוסף אלאלוף - /ערם, רשות החאר

שמעון אמיר - ועדים, רשות החאר

משה ברנדויין - ועדים, רשות החאר

אהוד בשן - ועדים, רשות החאר

אורי גומא - ועדים, רשות החאר

טוביה גרנבוים - ועחם, רשות החאר

יעקב דניאל - ועחם, רש1ת החאר

מרדכי וקנין - ועחם, רשות החאר

מנחם זיו - ועחם, רשות החאר

ירדנה חברוני - ועחם, רשות החאר

אבשלום חודפי - ועחם, רשות החאר

יצחק חונן - ועחם, רשות החאר

רפי יוגב - ועחם, רשות החאר

משה ישראלי - ועחם, רשות החאר

מרים ישראלי " ועחם, רשות החאר

בני כהן - ועחם, רשות החאר

יה1דה כהן - ועחם, רשות הדואר

תמר כהן - ועחם, רשות החאר

יפה כיחני - ועחם, רשות החאר

ראובן כראזי - ועחם, רשות הדואר

איל) לנקרי - ועחם, רשות החאר

יצחק מייזן - ועחם, רשות החאריוסי מרציאנו - ועדים, רשות הדואר

אריה מרקוביץ - ועדים, רשות הדואר

אתי עמית - ועדים, רשות הדואר

רחל ערקבי - ועדים, רשות הדואר

רחל פלשל - ועדים, רשות הדואר

שמעון פרגון - ועדים, רשות החאר

ניצה פרוביץ - ועדים, רשות החאר

אהרון צוריאלי - ועדים, רשות החאר

אריה צימרמן - ועדים, רשות החאר

יוסף שרביט - ועדים, רשות החאר

אבי שרביט
מנהלת הוועדה
שירלי אברהמ'

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1.גימלאי רשות החאר.גימלאי רשות הדואר
היו"ר מקסים לוי
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה. יש שני נושאים שאני רוצה להעלות.

מדובר ב-4,200 עובדים שעבת ממשרד התקשורת לרש1ת הדואר. המעבר של העובדים האלה לרשות

הדואר היה מעוגן בחוק, הובטח שהפנסיה התקציבית שלהם לא תיפגע, ופתאום היום מנסים למצוא כל מיני

פרוצדורות אחרות, להעביר סכומי כסף לרשות הדואר, לא להכיר בהם. כאשר אני קורא את ההסכם, ברור

שבהסכם הס1גיה המרכזית היתה שלא יורעו תנאיהם כאשר הם יפסקו להיות עובד מדינה ויעברו להיות

עובדי התאגיד עובדי רשות הדואר. כדמה לי שהסוגיה הזאת צריכה להיות ברורה למשרד התקשורת.

הדבר השף הוא מענק האיזון, שלא פעם ולא פעמיים התווכחנו בשולחן הזה לגביו, מול ההשבתה

הגדולה של עובדי המדינה. נכון הוא שלשר ר1אוצר יש את הזכות לנצל את קביעתו באשר להורדת סעיפי

השכר והעברתם מדבר לדבר, אבל לא יכול להיות שעד חודש אוקטובר האנשים האלה יקבלו תוספת איזון

ופתאום תהיה החלטה להוריד להם את תוספת האיזון בגלל שהם מקבלים תנאים אחרים ברשות הדואר.

הרי התנאים המועדפים של עובדי המדינה באשר לתוספות והסכמי עבודה קיבוציים לא חלים עליהם, ומצד

שני נגרע גם מעמדם בנושא הזה.

על זה יתקיים הדיון היום. הייתי חצה קודם כל לשמוע את נציגי רשות הדואר ואחר-כך את האוצר,

לראות מה קורה בשתי הסוגיות האלה.
אריה מצליח
ברשותך אני אתן קצת רקע כדי שכולם יהיו בעניינים.

בנושא הראשון מדובר על כ-4,100-4,000 עובדי משרד התקשורת שעברו לרשות החאר מאז

הקמתה. כפי שאמרת, על-פי החוק נקבע שגימלאותיהם של עובדים אלה יהיו כשל עובדי המדינה. כמו p

נאמר שהתנאים "קבעו בהסכם קיבוצי. מאז הקמת רשות החאר ועד היום ההסכם הקיבוצי עדיין לא נחתם.

בין המדינה, בין משרד האוצר, לבין העובדים.
תמר גוז'נסקי
למה לא נחתם הסכם?
אחה מצליח
אני אגיע לזה. אבל קודם אני אגיד בדיוק איך העסק הזה פעל, בכל זאת אנשים פרשו, מה בדיוק

מקבלים ואיך מחלקים. בינתיים מתוך 4,000 העובדים פרשו 1,700 עובדים לגימלאות ופעילים ברשות

2,300 עובדים. עובדים חדשים שהתקבלו ברשות מאז הקמתה, בהתאם להסכם קיבוצי עם ההסתדחת

ועם נציגות העובדים, מבוטחים בקרן חיצונית מקפת.
אפי אושעיה
פנסיה מקיפה?
אחה מצליח
זו פנסיה צוברת, היא גם מקיפה.

מאז הקמתה הרשות הפרישה 25% משכר העובדים לקרן מיוחדת כדי לשמור על הזכויות לכיסוי

המחוייביות האקטואריות של העובדים האלה. 1,700 העובדים שפרשו - חלקם נמצאים פה - גימלאותיהם

משולמות על-ידי מינהל לגימלאות כאשר רשות החאר מעבירה את התשלום החודשי שמשולם להם משך

הקרן הזאת שהיא התחילה להפריש מעת הקמתה (אנחנו קוראים לה קרן אבל היא בעצם לא קרן).
תמר גוזינ0קי
איפה הכסף מונה?
אריה מצליח
הכ0ף הזה הוא ברשות הדואר וכל חודש הוא מועבר כנגד תשלום הגימלאות למינהל לגימלאות.
תמר גוזינסקי
זה בחשבון נפרד?
אריה מצליה
זה השבון נפרד. כפי שאף הסברתי, ברגע זה כדי שיהיו גימלאות הרשות עושה...
היו"ר מקסים לוי
לפני זה, אני לא יודע למה צריך הסכם עבודה קיבוצי. אם המעבר ממשרד התקשורת לרשות הדואר

היה מעבר שנכתב מראש, אז מה מעניין אותי בכלל הסכם העבודה הקיב1צי? אם כת1ב מראש שלא יורעו

תנאיהם אז מה זה ש"ר להסכם העבודה הקיבוצ'? זה הח כתוב.
אריה מצליח
כרגע הם מקבלים גימלאות על בסיס של פנסיה תקציבית כשל עובדי מדינה. הבעיה העיקרית היא מי

נושא באחריות הכוללת לגימלאים אלה ולגימלאים העתידיים, האם רשות הדואר או משרד הא1צר. הבעיה

היא מורכבת בעיקר מבחינה כספית.
הי1"ר מקסים לוי
אני אומר, כמי שעשה גם הסכמים בעבר, ברגע שיש הסכם למעבר ממשרד התקשורת לרשות הדואר

אז אין צ1רר בהסכם עבודה קיבוצי, זה מעוגן בהסכם. לשם מה צריך הסכם עבודה קיבוצי?
אחה מצליח
ההסכם אומר שגימלאותיהם כגימלאות של עובדי המדינה. הבעיה היא לא העובדים. הבעיה היא מי

נושא באחריות לגימלאות. בנושא הזה אין דרך אחרת אלא לעשות הסכמים עם משת- האוצר. א1לי

העובדים צריכים להיות שותפים לזה.
היו"ר מקסים לוי
מה זה מעניין? הרי האוצר חתם על ההסכם. למה העובד צריך בכלל להיות קשור?
תמר גוז'נסקי
את העובד זה לא מעניין אבל את הרשות זה מאוד מעניין.
היו"ר מקסים לוי
הרשות חתמה, הרשם חתם, כולם חתמו, יש הסכם ברור. לא נדבר עכשיו על ההסכם של הגימלאים

במשרד המסחר והתעשיה, שהוא עד היום במאבקים משפטיים. אני מדבר כרגע על כך שיש הסכם חתום

למעבר של עובד משרד התקשורת לרשות הדואר. ההסכמים הפנימיים לא מעניינים אף אחד. אם המעבר

הזה לא היה מוצא חן בעיני רשות הדואר, שלא היתה חותמת על ההסכם. אם האוצר חתום...
תמר גוזינסקי
אבל גם רשות הדואר זה חברה ממשלתית, זה הממשלה חתמה עם עצמה. מצד אחד זה הממשלה

ומהצד השני זה הממשלה. זה לא שני גורמים זרים.
אפי אושעיה
אבל העובדים הם שותפים לה0כם. למה נוצר הצורך לחשם על הסכם מ0ף אם היה כבר הסכם קיים?
היו"ר מקסים לוי
יש הסכם קיים, בחר נבהיר, קראתי אותו.
תמר גוזנסקי
מה הוויכוח בין יש1ת הדואר לבין הא1צר?
אריה מצליח
אני מגיע לקטע הזה, מה עמדת הרשות ומה עמדת משרד האוצר.

עמדת הרשות היא שלעובדים האלה מגיעה פנסיה תקציבית ,כפי שמגיעה לכל עובדי המדינה.
היו"ר מקסים לוי
מה שהאוצר אומר, אולי הוא יגיד את זה עכשיו, שהוא יעביר את הכסף לרשות החאר עד לתקופה

מסויימת ושרשות החאר תשבור את הראש שלה במתן ר1גימלה.
תמר גוז'נסקי
ורשות החאר לא מוכנה?
אריה מצליח
רשות החאר לא יכולה לשאת באחריות לגימלאות של עובדים בפנסיה תקציבית. עובדים אלה במשך

רוב שנות עבודתם היו עובדי מדינה והשכר שלהם, שיש לו השפעה גדולה מאוד על הגימלאות, נקבע בעצם

על-ידי המדינה ולא על-ידי רשות החאר. רשות החאר מטעמה לא יכולה להגדיל את המשמרת או להקטין

אותה.
אפי אושעיה
אתה מייצג את העובדים?
אחה מצליח
אני מייצג את רשות הדואר. פה אני ממלא מקום המנכ"ל. במקרה זה עמדת ההנהלה היא כעמדת

העובדים.
אפי אושעיה
מה שמעניין את העובדים זה לקבל את זכויותיהם, לא איכפת להם מי משלם.
אריה מצליח
כדאי לשמוע את העובדים, לעובדים יש בעיה בנושא הזה.
תמר גוזינסקי
העובדים רוצים להיות עובדי מדינה ומשרד האוצר מתחכם.
אריה מצליח
הרשות לא יכולה - כדאי שתדע, ואני מכיר את הצד הכ0פי של הרשות גם בראיה קצת קדימה - אין לה

כל אפשרות ואין לה כל יכולת לקבל על עצמה אחריות לפנסיה תקציבית של עובדים. כדאי שהעובדים יידעו

את זה וכדאי שהוועדה הנכבדה הזאת תדע. יותר נחה, אני חושב שזה יהיה חוסר אחריות מצד הנהלת

הרשות אם היא תעלה רעיון מה או תקבל רעיון כזה כדי להגיע לפשרה כלשהי. זה בלתי אפשרי.

במשך כל השנים היו דיונים בהתערבות של השחם והיו פשרות שונות ומשונות. מאחר ויש 3 או 4

צדדים להסכם הזה הדברים האלה לא באו לק-' סיכום. אבל כרגע מה שנראה לנו, ההצעה שמתגבשת,

שהיא ברת ביצוע, היא שמשך 4,000 עוברם, אלה שבזמן המעבר היו בגיל 40 + 10 שנות ותק (כ-2,500

עובדים), הם יהיו בפנסיה תקציבית באחריות המדינה; והאחרים (כ-1,500 ע1בדים) שהם הצעירים, שהיו

להם בעת ההקמה פחות מ-10 שמת ותק ופחות מגיל 40, יהיו בקרן חיצונית. נראה לם, להנהלת הרשות,

שלהסדר הזה יש הסכמה כלשהי של העובדים ושל ההסתדרות, הסכמה שהיא עדיין לא מגובשת. אם

אומנם העובדים יסכימו להסדר הזה אז רובעיה תהפוך להיות בעיה ב/ רשות הדואר לבין אוצר המדינה איך

מממנים את ההסדר הזה. כפי שאמרתי, רשות הדואר הפרישה 25% משכר העובדים כל הזמן ומוכנה עד

פרישתם להמשיך להפריש 25%, זה סכום מאת- גבוה, לכיסוי הגימלאות של עובדים אלה. זה פחות או יותר

הרקע של הדברים.
הי1"ר מקסים ל1י
אני מציע שנשמע את האוצר ואחר-כך העובדים יתבטאו.
חמוטל מאור
אני חושבת שנפלה אי-הבנה כי אנחנו קיבלנו את החומר לישיבה של היום רק לגבי תוספת האיזון. לא

קיבלנו חומר לגבי זה. בנושא הזה מטפל החשב הכללי ולא יחידת השכר .
היו"ר מקסים לוי
מה זאת אומרת שלא קיבלתם חומר? אנחנו מקבלים חומר ממכם ולא להיפך.
חמוטל מאור
אנחנו לא ידענו שהנושא הזה יעלה על סדר היום. החשב הכללי היה אמור להציג את הדברים. היחידה

שלנו לא מטפלת בנושא הזה.
היו"ר מקסים לוי
למה לא שלחתם להם הזמנה?
שירלי אברהמ'
לדעתי כן שלחנו לאוצר את סדר היום לגבי המשא של הפנסיה.
אפי אושעיה
זה לא חשוב, גם אם היו מקבלים חומר זה לא תפקידם לעס1ק בעניין הזה.
פרלישר
אני מדברת בשם העובדים. אני מהלשכה המשפטית של רשות הדואר. רציתי להעיר הערה אחת.בנושא הקודם ששוחחנו עליו, בעניין הפנסיה מתנהל דיון בבית-הדין הארצי לעבודה והצהרים - ההסתדרות,

המדינה, רשות הדואר - הסכימו להעביר את הנושא להליך גישור.
היו"ר מק0ים לוי
למה צריו את זה? למה צריך לפנות לבית-הדין לעבודה? למה בכלל להאמין למשרד האוצר, למדינה

הזאת, כאשר יש הסכם ברור ובהיר? כל הנושא של ההפרטה הזאת, כל משא המעבר הזה, נבר הוסכם.

בשביל מה צריך את בית-הדין לעבודה?
תמר גוז'נסקי
מי פנה לבית-הדין לעבודה?
פרלי שר
העובדים.
תמר גוז'נסקי
אז בואו נשמע את העובדים. למה הם פנו.
היו"ר מקסים לוי
למה היה צריך את זה בכלל? כדי שבית-הדין יברר את ההסכם ההתום? על מה? כל התחושה שלי

והאווירה כאן שיש הסכם חת1ם על-ידי האוצר, על-ידי רשות הדואר, על-ידי העובדים והוא לא מכובד. ואיו

פה האדם צריך ללכת להוכיח בבית-הדין שהממשלה מפרה את זכויותיו. זאת שעחריה. מילא יבואו שתי

רשויות, הראשונה תאגיד שקם על-ק-' המדינה והשניה משרד האוצר, ויגידו אין למ כסף, יש לנו כסף, אנחם

לא יכולים לעשות את זה. אבל למה העובדים צריכים לחץ לבית-הדין לעבח-ה?
דוד הו
בוקר טוב, אני חצה להבהיר נקח-ה אחת בתחילה. אני מתמן לפה על-ידי מנכ"ל רשות הדואר ולמחת

העובדה הזאת אני פה נציג עובדים. ביום הקמת הרשות אני הייתי יושב-ראש ועד עובדים ולכן אבי מציג פה

את העמדה של נציגות העובדים.

במשך 10 שנים מתנהל משא ומתן עם משרד האוצר. לצערנו משרד האוצר מתנהג כלפי העובדים

כריבון, קובע עובדות ללא שום משא ומתן. לא כך היו פני הדברים טרם הקמת הרשות. טרם הקמת הרשות

שר האוצר בכבודו ובעצמו הזמין אותנו לשיחה ולחץ לנו .tערב חתימת ההסכם להקמת רשות הד1אר שר

האוצר היה השר ניסים והוא אמר לי: ד1ד, אתם באחריות המדינה. חלפו מספר חודשים, התחילו כבר להכין

הסכמי עבודה ואז התחילו להתנער מכל האחריות כלפי העובדים.

עבח 10 שנים, 10 שנים אני מלווה את הנושא הזה, אדוני היושב-ראש. במשך עשור שנים שכרנו את

שיחתיו של אחד מעורכי-הדין הטובים ביותר, משתי סיבות עיקריות. ב-3 השנים האחרונות הייתי גם נציג

העובדים במועצת המנהלים של רשות הדואר. המאזן הכספי של הפנסיה מעולם לא עלה לשולחן הדיונים

של מועצת המנהלים. החישוב האקטוארי התחיל להיות גרעוני והגרעון הולך וגדל משנה לשנה. רשות

הדואר עומדת בפני שוקת חסומה של משרד האוצר, שלא חצה להכיר בתביעות של רשות הדואר. נציגי

העובדים פורשים מיום ליום, הקופה מתחקנת מיום ליום ומשרד האוצר בשלו. אבל אם מחר יחליטו להקים

חברה, אני מבטיח פה לכולם ששר האוצר הנוכחי קמין אותנו לשיחה ו"שאל: מה אתם חצים?
אפי אושעיה
אמר היושב-ראש שערב המעבר נחתם הסכם בין כל הגורמים.
דוד חן
נכון. יש חוק רשות הדואר וסעיף 37 לחוק קובע: "גימלאותיהם של העובדים יהיו כשל עובדי מדינה".

מדובר על חעובדים שעברו לרשות הדואר. כל הע1בדים שהתקבלו לאחר הקמת הרשות, עשינו הסכם,

ביטחנו אותם בפנסיה צוברת שהיא מקפת. אבל כל העובדים המועברים...
תמר גוז'נסקי
כל הע1בדים שהיו עובד מדינה נשארו עובדי מדינה מבחינת זכויותיהם הפנסיוניות. רובעיה היא שהכסף,

ה-25% האלה, לא מספיקים, כי השכר של עובדי המדינה גדל בצורה אחת וברשות הדואר זה סיפור אחר.

הם חישבו, כניראה בהסכמת האוצר, שה-25% יספיק להם, אבל זה לא מספיק, בפועל.
אפי אושעיה
רשות הדואר דיווחה השנה על חוחים גדולים, הם מסח צ'ק לא1צר בטקס חגיגי ורב חשם.
תמר גוז'נסקי
אז שהיא תגדיל את זה ל-30% או ל-50%, לא איכפת לי.
דוד חן
כדי להמחיש את זה בבהיחת רבה יותר, עומד מולך pאדם שעובד כבר 37 שנים, מתוכם 27 שנים

במשרד התקשורת ו-10 שנים ברשות הד1אר. יש לי ע1ד 15 שמת שיחת. אני מודיע פה, בע1ד 10 שנים כבר

לא תהיה לי פנסיה אם האוצר ימשיו לעמוד בעמדותיו.

לכן אני בא 1אומר, הוועדה הזו כבר לפני שנה היתה צריכה להתכנס, אנחם העברנו את זה בכנסת

בקריאה טרומית. שרת התקשורת אמרה את עמדתה, שצריכים למצ1א פיתרון. השרים הקודמים, הגברת

שולמית אלוני וחבר הכנסת אברהם שוחט, גמח אחה עיסקה שהיא שעטנז, לפיה אנשים שהתקבלו

לעבודה שנה לפני הקמת הרשות והיו בני 50 - להם מגיעה פנסיה באחריות המדינה, אבל אדם שהתקבל

בשנות ה-60 בו לא מכיחם, שרשות החאר תעביר אותם לאיזה פנסיה צוברת.

המצב הולך ומחמיר מיום ליום. רשות החאר לא יכולה להתמודד עם התופעה הזאת.
תמר גוז'נסקי
מה ההצעה שלכם?
דוד-חו
אנחנו מציעים שמשרד האוצר יכיר באחריותו לכל העובדים. ביום הקמת הרשות אנחם קיבלם מכתב

מהשר אמנון חבינשטיין, שהיה אז שר התקשורת, והוא הודיע לנו מפורשות שאנחנו עד היום היינו עובדי

משרד התקשורת והחל ממחר אנחנו עובדי רשות החאר, שזכויותימ לא תיפגענה. אבל לא כך פני הדברים.

אנחנו חרשים שהאוצר יתן אחריות על הפנסיה שלנו, לכל העובדים.
היו"ר מקסים לוי
הם חרשים שני דברים. הדרישה היא להכיר בהסכם שעליו חתומים שר האוצר ושר התקשורת לשעבר.

לא מתכחשים לזה. מי יהיה ערב לאדם הזה ולאנשים האחרים מחר בבוקר על החתימה הזאת? אם היום

הם לא מקיימים את ההסכם, מי ערב לנו שזה יקויים מחר בבוקר?
דוד חו
משרד האוצר בא ואומר שרשות החאר תהיה אחראית. אני גם אחד המנהלים ברשות החאר. אני

מודיע שאנחנו בקושי מסיימים את השנה באזון. עובדים קשה מאוד ברשות החאר, בטח לא כדי להפרישאת כל ההפרשות הרטרואקטיביות עקב השנים שאנהנו היינו עובדי מדינה. היום נחתמים ה0כמי שכר

במגזר הציבור' - מי מכבד אותם? האם רשות הדואר מסוגלת בכלל לעמוד בזה? היום רשות הדואר לא

יכולה לעמוד בהתחייבויותיה.

כאשר משרד האוצר חצה תמל1גים, הוא לוקה מרשות החאר אבל בהתחייבותו כלפי העובדים הוא לא

מכיר.
אפי אושעיה
תמלוגים הם לוקהים מחוהים.
תמר גוז'ינ0קי
אז יהיו קצת פה1ת רווחים.
אפי אושעיה
אני מסכים, אבל אי אפשר להציג חוחים מצד אחד ומצד שני להגיד שהם גרעוניים. או שיש או שאין.
תמר גוז'נסקי
אבל מי שקובע, רשות החאר לא יכולה לקבל שום החלטה משמעותית בלי האוצר. היא לא יכולה

להחליט שבמקום 25% הפרשה לפנסיה היא תפריש 35% כי מתחשק לה. היא חייבת אישור של משת-

האוצר, אם הא1צר מוותר על חלק מההכנסות של1.
אפי אושעיה
הם צריכים שרשות החבחת הממשלתיות תאשר.
דוד חן
מאז הקמת הרשות הספיקו לפחש 1,900 עובדים. העובדים האלה כבר נוגסים מעבר להכנסות של

העובדים המועסקים. כלומר אם היום נשאח ברשות החאר 2,700 עובדים ועבורם מפרישים סכום...
תמר גוז'נסקי
האם יש לך דו"ח על הקרן המופלאה הזאת? כמה נצבר בה? כמה צריך בה? מה הגרעון שלה?
דוד חן
ביום הקמת הרשות האוצר מינה איזה אקטואר וקבע שעבור כל 4,200 העובדים יש מחויבות של

משרד האוצר על 101 מיליון שקל. היום עם כל ההצמחת והמדדים זה הגיע למשהו כמו 700 מיליון שקל.

מעבר לכך, מיום הקמת הרשות, רשות החאר התחילה להפריש 25% על כל עובד. היום ההפרשות לא

מכסות את העלויות של הגימלאים שכבר פרשו. אנחנו רואים כבר אור אחם, שבעוד מספר שנים...
תמר גוז'נסקי
האם יש חח של האקטואר? מה הוא אומר?
דוד חו
אני יכול להגיד לכם היום נתון, המאזן של 31.12.1996 לא הועבר בדריקטוריון, לא תמכם בו לא היו

נתונים על החישובים האקטואריים של 4,200 העובדים.
תמר גוז'נסקי
אז מתי תקבלו את זה?
דוד חן
אני לא יודע.
אליעזר בוכני
למעשה יש כאן מהלוקת בין שתי רשויות ממשלה, אם זה ממשלה ממש ואם זה מסעם הממשלה.

גוררים בכוה את העובדים זה מול זה כדי שבאימתם הם יוותרו על זכויות כד' להקל על המהלוקת /aשני

הגופים. פנ0יה זה משכורת עתידית והיא משכורת לכל דבר ועניין, וכך צדך להתייהס לזה. מנסים לפגוע

באותה משכורת. צריך לקבוע את אחריותו המלאה של רואוצר לכך שהעובד יקבל פנסיה ולא לגרור אותם

לוויכוח הפנימי ולמחלוקת - על כך שלא מתירים לעובדים ברשות הדואר להחליט האם מותר להם למסר את

הבנין הזה א1 האחר לצורך הכיסוי או לא. צריך לחייב את האוצר ולקבוע שהוא אחראי. אם אכן מוכנה

הרשות לבצע, זה יכול לשחרר את האוצר מהביצוע הקונקרטי אבל האחריות חייבת להיות של האוצר.
תמר גתינסק'
כשהעובדים הלכו לבית-הדין לעבודה, מה הם דרשו?
אליעזר בוכני
הם חרשים להגדיל את הסכום. אבל לדעתי לא זה צריך להיות הוויכוח.
דוד חן
אנחנו חרשים רק אחריות של המדינה כלפי העובדים.
אליעזר בוכנ'
זה מה שאני אומר, לקבל אחריות מוחלטת לכך שהעובד יקבל את הפנסיה. לא צריכים לערב את

העובדים במאבקים לא שלהם.
דוד חו
נתנו 15 דוגמאות אקטואליות, נתנ1 את הרשות לניירות ערך, את רשות העתיקות, שם הממשלה בכל

זאת לקחה על עצמה אחריות על העובדים.
תמר גוז'ינסקי
למה הלכתם לבית-דין לעבודה על עניין כספי או על העניין העקרוני? על אחה גישור ועל איזה פישור

מחבר? גישור בין מה למה? בין משח- האוצר לרשות החאר?
הערה
יש חילוקי דיעות בפרשנות להסכם.
דוד חן
מינו את השופט בדימוס גולדברג שיישמש כמגשר. החלטות שלו הן לא החלטות סופיות שבית-משפט

חייב לקבל אותן. אני גם עומד לשבת איש ב-16 לחודש יוני כדי להציג את העמדה של העובדים.

הנקודה היא כזו, שהעובדים ברע להם פנו להרבה מאוד מישורים, אם זה מישור הסתדרות, אם זהמישור משפטי, אם זה מישור של לובי בכנסת, לא השארנו שום אבן בנ1שא הזה. פנינו גם לחבר הכנסת יוסי

כץ כי1שב-ראש ועדת העבודה והרווחה והוא התחיל לטפל בזה אך מכיוון שהוא היה חלק מהקואליציה ידיו

היו כבולות. היום המצב ה1א הרבה יותר טוב, יושב פה חבר הכנסת מקסים לוי, שהוא לא מחוייב לאף אחד,

הוא מחוייב להגינות וליושר.
תמר גוזינסקי
הבעיה שלנ1, אתה יודע מה, אם למשל נגיש הצעת חוק אז כבר יש הסכם, אז יגיח שכבר יש הסכם

ולכן למה צריך הצעת חוק? איך אפשר להתמודד עם הרשויות האלה?
היו"ר מקסים לוי
מה זה איך אפשר להתמודד? אני חושב שלכולם בחר שיש הסכם, שעליו חתום גם משרד האוצר

וחתומה גם רשות החאר. אי אפשר להעמיס על הרשות את מה שהיא לא יכולה לשלם בדין. עשינו כבר,

כאשר גימלאי התקשורת היו פה, שנגרם להם עוול במשך 11 שנים, והעברנו את החוק לגבי תיקון העוול

בנושא הפנסיה שלהם. לכן אני חושב שאין צורך בבית-דין לעבודה בכלל.

תקום פה סערה בגלל שהגענו למצב שאי אפשר היום להאמין לממשלה בכלל, אי אפשר להאמין

להפרטות, אי אפשר להאמין לכלום. אם לא מקיימים את ההסכמים שנתקבלו ונחתמו בעבר, אנחם נצטרך

לדרוש כאן בוועדה את מימוש ההסכם. לא בית-הדין ולא שופט ולא אף אחד אחר יקבע מהות הסכם חתום

על-ידי שר האוצר. אני חושב שהמאבק הזה הוא מאבק שבהחלט צריך לע1רר את כל המליאה בכנסת,

להראות את פרצופה האמיתי של ממשלה שחצה לפגוע בפנסיונרים במדינת ישראל.

הנ1שא השני הוא מענק האתון. אני מבין, אם אני טועה תתקנו אותי, שהיתה בעיה במענק האיזון. אתם

הסכמתם, בשל המעבר בין ההסכמים, לתת זכות לשר האוצר להוריד תוספות כאלה ואחחת, ואז הוא

מימש אולי בפעם הראשונה בחייו את הורדת המענק הזה. אנחנו מצד אחד לחמם על דרגה מספת ופתאום

באים אל הפנסיונרים האלה ומורידים את מענק האיזון.
אברהם בכר
זה לא לאותם הפנסיונרים. זה פנסיונרים של הרשות בלבד.
משה ברנדויין
הרשה לי להסביר את הנושא הזה. אני חצה להגיד לך קודם כל, אני ממש נדהם, עבדתי 43 שנים ולא

היה מקרה אחד, תקדים אחד שהאוצר יוהד שכר מהגימלאים. זה מקרה ראשון שמורידים. ולמי מורידים?

ישנם שארים, ישנן אלמנות וישנם אלמנים שמקבלים 800 שקל לחודש, מתוכם מורידים את ה-60 שקל, את

ה-40 שקל שהם מקבלים לתוספת אסון. המקסימום מגיע ל-250 אבל אני מדבר על האלמנות האלה, שגם

להן חצים להוריד עכשיו 60-40 שקלים מתוך 800 שקל לחודש. הם מסתמכים על ההסכם הזה שבתום

נאמר שעקב זה שהם קיבלו איקס דברים אז הם מסכימים להוריד את תוספת האיזון. אני מדבר על הנציגות

הארצית שחתמה על ההסכם. את מרבית הסעיפים שקיבלו בהסכם הזה הפנסיונרים לא מקבלים.
אפי אושעיה
האם קיבלו תוספת אחרת במקום זאת?
משה ברנדוייו
הם קיבלו תוספות אחחת במקום זאת, הסכם שלם שרשות הדואר חתמה עם העובדים. אך את

מרבית הסעיפים הגימלאים לא מקבלים.
אפי אושעיה
כלומר אתה אומר שנציגות העובדים חתמה על הסכם, שהם מקבלים שקל בשם אחר על חשבון

תוספת האיזון? האם זה מה שקרה בפועל?
משה ברנדו"ו
לא. ת01פת אסון זה ה0כם קודם שנקבע בשנת 1980. ההסכם הזה הוא משנת 1993.
אפי אושעיה
אני שואל האם בהסכם שנחתם בשנת 1993 ניתנו תו0פות אחרות במקום תוספת האיזון?
משה ברנדוייו
בוודאי.
אפי אושעיה
אז אם ניתנו תוספות אחחת במקום זה, על מה אתם מלינים?
אברהם בכר
התוספות ניתנו רק לפעילים, לא לגימלאים. מהגימלאים רק לוקחים, לא נותנים.
משה ברנדוייו
אני רוצה לקרוא לכם חלק מהסעיפים בהסכם הזה של רש1ת הדואר.
היו"ר מקסים לוי
אלה שנכללו בהסכם וממשיכים לעבוד קיבלו תוספות אחחת והורחק להם את תוספת האתון. הרי מה

קרה, במדינת ישראל הגימלאים לא שותפים להסכמי שכר בכלל, הם לא יושבים בדיונים. זאת שעחריה.

פנסיונרים שיוצאים לגימלאות צריכים לשבת גם בדיונים על הסכמי שכר כדי להגן על הזכויות שלהם, אך

בפועל הם אף פעם לא יושבים בדיונים הללו. הפנסיונרים האלה לא מקבלים את התוספות האלה כי הם לא

ממשיכים לעבוד 1לא רק זה אלא שגם ה1לכים 1מנכים להם את תוספת האס1ן.
גדעון בו-ישראל
כבוד היושב-ראש, אני מבקש כבר כמה פעמים, אולי יואיל היושב-ראש לתת להסתדחת הגימלאים

לומר בעניין הזה דבר מה, בבקשה.
היו"ר מקסים לוי
אתה חצה לנהל פה את הישיבה? אתה מנהל שם, לא? מה עשיתם עד עכשיו? אתה חצה שאני אוציא

אותך? שב בשקט. מה קרה לך?
גדעון בן-ישראל
אני לא נבהל מזה, תוציא אותי .ביקשתי כמה פעמים את רשות הדיבור. האם אתה חצה למסע ממני את

רשות הדיבור? כבר רבע שעה אני מבקש רש1ת דיבור ואתה מתעלם ממני.
היו"ר מקסים לוי
מה קרה לך? אתה לא מנהל פה את העסק, זה לא ההסתדחת פה. מה עשית עד עכשיו לאנשים

האלה? פנית עבורם?
גדעון בו-ישראל
כבוד היושב-ראש, אני ביקשתי רשות דיבור תה לא בסדר שאתה ככה מדבר, עם כל הכבוד. מה, אנחםפה מנהלים מערכת בחירות? אנהנו דנים בגימלאים פה.
הי1"ר מקסים ל1י
אני אדבר איתך אחר-כך על מה שאתה מדבר.
אפי אושעיה
הוא יושב-ראש ה0תדרות הגימלאים, מן הראוי שהיושב-ראש יתן לו את רשות הדיבור.
היו"ר מקסים לוי
אל תגן על אדם שמשמיץ אותי היום ברחובות ובכל מקום.
אפי אושעיה
אם הוא עושה את זה אז אני מצר על כך, אתה בן אדם יקר מאח-.
משה ברנחייו
אני כבר מסיים, אני לא אאריך בדברים. מה שאבי חצה לומר, אני מביא רק חלק מההסכם הזה...
הין"ר מקסים לוי
הטענה הבסיסית אומרת שאם הפנסיונר שיצא לגימלאות לא קיבל את התוספות האלה אז אל תיגעו

באותו מענק איזון שהוא קיבל.
משה ברנחייו
רק 3 סעיפים בלבד שייכים לגימלאים. הרשה לי לקרוא את הסעיפים, זה יקה חצי דקה. סעיף 3: פיצוי

על התקנת שעון נוכחות - אין לזה קשר לפנסיונרים; קצובת הבראה - כן קשור לפנסיונרים; הגדלת מתח

דרגות - אין לזה קשר לפנסיונרים; חופשות - הוסיפו איזה יום חופשה לכל עובד, גם כן זה לא קש1ר אלינו;

הגדלת רמת רכב - לא קשור לפנסיונרים; עידכון תוספות שונות, כמו מאמץ, שתיה, תוספת רכב כבד... - כל

הדברים האלה לא קשורים אלינו; שעות נוספות; אני יכול לקחא את כל התוספות האלה.
הין"ר מקסים לוי
זה בחר. מה שמובן הוא שלקחו את מענק האיזון, פירטו אותו למעשה להסכם בין העובדים, ואז אמח:

במקום מענק האיזון תקבלו את זה. אני ז1כר שפעם היה בתעשיה האווירית מקרה שהאוצר עשה העבחת

ואז המציאו איזשהו סעיף, תוספת אופקית. עד היום אף אחד לא יכול לפרט מה זה תוספת אופקית.

אני מציע שנשמע את האוצר לאור ההעחת האלה ואחר-כך נשמע את האנשים.
אריה מצליח
אם אתה תרשה לי, יש פה איזה אי-הבנה.
גדעון בן-ישראל
כבוד היושב-ראש, אני חתר ומבקש בצורה מסודרת רשות דיבור.
הין"ר מקסים לוי
אתה תקבל רשות דיבור.
גדעון בן-ישראל
תודה רבה, כבת- היושב-ראש.
אפי אושעיה
אפשר לקבל הסברם מהאוצר?
חמוטל מאור
ב-23.8.93 נחתם הסכם במדינה של הדירוג המינהלי. ההסכם '/שם ברשות הדואר ב-16.2.94, אז

נחתם הסכם שהתאים את עקרונות ההסכם של הדירוג המינהלי במדינה על העובדים המינהליים ברשות

הדואר, בשינויים מחוייבים. ומה השינויים המהוייבים? במדינה העלות של ההסכם היתה 25% על הטבלה,

טבלה המוחלת על הגימלאים, שמקבל כל גימלאי. ברשות הדואר לחשב את אותה טבלה על העובדים עלה

35%. היה צורך לקזז 10%. ר1ביאו כמה חל1פות ובדקו אותן. אחת החלופות היתה להוריד את תוספת

האסון. הורדת תוספת האסון זה 7%. חוץ מזה הורידו גם פרמיות. פרמיות לא מורחת מגימלאים אלא רק

מעובדים פעילים. על הגימלאים הוחלה טבלה שעלותה 35% והורידו רק 7% של האסון.
אפי אושעיה
אני רוצה לשאול, על ה-7% של תוספת האסון העובדים מהשורה קיבלו פיצוי כספי אחר?
חמוטל מאור
הם קיבלו את ה-35% של הטבלה, שום פיצוי מעבר לזה לא שולם.
אפי אושעיה
באסה זכות נגעתם בפנסיה של העובדים?
רבקה רבלו
זה במשא ומתן.
אפי אושעיה
האם הגימלאים היו צד במשא ומתן?
היו"ר מקסים לוי
זה גם היה עם ההסתדרות?
חמוטל מאור
בוודאי, עם ההסתדרות, רשות החאר, עובדי רשות החאר והמדינה.
היו"ר מקסים לוי
אם כך ההסתדרות חתמה על הקיצוצים.
אפי אושעיה
האם נכון לומר שעובדים מהשורה ברשות החאר לא נפגעה הכנסתם כתוצאה מהשינויים הללו?
חמוטל מאור
בוודאי שלא. עלה שכרם. הורידו את תוספת האיזון.
אפי אושעיה
ומה קרה לשכר הגימלאים?
המוטל מאור
אותו דבר, עלה שכרם, הורידו את תו0פת רואיהן. הגימלאים קיבלו יותר מפעילים בקטע הזה.
תמר גוז'נסקי
אפשר לקבל נתונים, לא יק מילים?
אפי אושעיה
אדוני היושב-ראש, מאוד קל להתלהב ולהתלהם ולומר שהם צזדקים ושכולם דפקו אותם. אנחנו מנ0ים

לפשר בעיה. אני יודע שאתה מנסה לפתור בעיה, אנהמ מנ0ים ללמוד את הנתונים. מאח- קשה לעשות את

זה כאשר אין לנו מסמכים מול העיניים. שייראו לנו את ההשוואות 1ניראה את התוצאות הסופיות.
תמר גוז'נסקי
אולי יש להם כאן נתונים.
חמוטל מאור
אין לי כאן נתונים,
תמר גוז'נסקי
איר את באה לישיבה בלי נתונים? אז בשביל מה את באה?
המוטל מאור
לא באתי לישיבה עם נשנים להלוקה.
תמר גוז'נסקי
לא להלוקה, מה, אני מבקשת להלק? אבל תני לי את הנתונים. בכמה עלתה הפנסיה כתוצאה

מההסכם? כמה היתה הפנסיה לפני, כמה הפנסיה היום, האם היא עלתה ריאלית, כמה היא עלתה? תביאי

נתונים. את טוענת שהפנסיה עלתה ריאלית - תביאי נתונים.
המוטל מאור
אני לא אמרתי שהפנסיה עלתה ריאלית - כמובן שהפנסיה עלתה ריאלית - אבל אני דיברתי על עלות

ההסכם.
תמר גתינסקי
לא מעניין אותי עלות ההסכם. אני שואלת, גברת כהן שבעלה עם- בדואר, הפנסיה שלה עלתה?
חמוטל מאור
עלתה.
תמר גוז'נסקי
בכמה היא עלתה? איפה היא עלתה? תביאי נשנים. אי אפשר לדבר בלי נתונים. למה את אומרת

שהיא עלתה? אולי היא לא עלתה? תביאי נתונים.
היו"ר מק0ים לוי
אני חצה להבי/. גם אני עשיתי ה0כמי עבודה קיבוציים בעבר וגם חתמנו עליהם. כאשר בא1 לעשות

ה0כם והתקבלה החלטה להוריד את מענק האסון השאלה היא האם וידאו שיישמר מעמדם של הפנסיונרים

ושלא יפגע שכרם בכלל. איך אנחנו יכולים לרעת את זה? הרי לא קיבלנו ניתוח של האוצר ונתונים מפ1רטים,

אוצר רק בא ומדבר. אני צריך לקבל החלטה, כמו שאמר חבר הכנסת אפי אושעיה. הרי בפנסיה התקציבית

אין ויכוח, יש כאן עניין של כיבוד הסכמים. שמעמ אותם ואנחנו שומעים אתכם אבל אתם מדברים באוויר תה

לא מאפשר לנו לקבל החלטה כאן כדי לברר האם הם נדפקו כתוצאה מההסכם הזה. אני לא יכול לדעת

בצורה ברורה שמעמדם לא נפגע אף שהם לא מקבלים את התוספות שמקבלים היום ברשות הדואר. הרי

אם ייצא פנסיונר היום לגימלאות מעמדו יהיה יותר טוב נחה של הפנסיונר שיצא לגימלאות אז. אני מבקש

לקבל בעניין זה נת1נים - ועל זה קיבלתם חומר.
חמוטל מאור
קיבלנו חומר ויציבו לבוא לכאן ולהסביר לכם מה שהיה.
תמר גוז'נסקי
מה זה להסביר? תביאי נתונים גברתי, לא להסביר.
רבקה רבלו
באנו עם נתון כללי שמסביר שהטבלה שניתנה עלתה ב-35% תה חל על כל העובדים.
תמר גתינסקי
אבל אני לא מבקשת הסבר כללי, אנחנו מבקשים נת1נים.
אפי אושעיה
גבירתי, את טוענת את זה 1הם טוענים משהו אחר. אנחנו פה צריכים לקבל החלטות. הם טוענים

שהיתה פה גזילה מכיס העובד של 40-30 שקלים לחודש. אני לא יודע מי צ1דק, לק אנחנו צריכים לקבל

נתונים. אין לי ויכוח אישי איתכם. אתם נציגים של הרשות הממלכתית, של האוצר, מן הדין להביא לנו נשנים

כדי שנדע. אם הם מטעים אותנו אז נאמר להם: חברים יקרים, אלה הם הנשנים, אתם לא צודקים. אבל אני

לא יכול להגיד להם על-פי דברים ערטילאיים. יכול להיות שאתם צודקים, אבי לא מערער על זה. אבי צריך

נשנים לה1כיח להם שאתם צ1דקים.
אברהם בכר
הם שחקו את תוספת השכר.
אפי אושעיה
היא טוענת שלא.
היו"ר מקסים לוי
אני מרחיק בידי 2 תלושי שכר של עובד פנסיונר אחד שקיבל 1,524 שקל בחודש אחד, עם תוספת

אתון, וחודש לאחר מכן חוא קיבל 1,400 שקל.
חמוטל מאור
אבל תיראח כמה חוא קיבל אחר' שיושם חחסכם, תיראח כמח עלות חוא קיבל בעת יישום חחסכם.
חי1"ר מקסים לוי
שאף אחד לא יעזור ל', אני יודע על מח מדובר. אני כבר ישבתי איתם. אם 'חיח טרף לקחת מומחח

שייבחק את דברי משרד ר1א1צר ודברי הגימלאים, אני גם אעשח את זח. אני צריך לחגיע לאיזשהי הבנה. אני

רואח לפני תלושי שכר משני חודשים, עובד שקיבל סכום מסויים וחיום חורע מעמדו. מח את א1מרת,

שחחסכם חזח שיפר את מעמדן?
חמוטל מאור
כן. חחסכם חל עליו, בח1דש פברואר 1994 או במרץ 1994 נתן לו סכום גחל מאוד ואחר-כך עוד מנח

אחת בינואר 1995.
משח ברנחייו
חוצפח להגיד את זח.
תמר גתינסקי
אקח סכום?
חמוטל מאור
חיח עדכון טבלה, 3 מנות, ותוספת האיזון חיתח אמורח לרדת בינואר 1995.
חי1"ר מקסים לוי
חאם חיח אי פעם תקדים שהורידו לפנסיונרים?
רבקח רבלו
אכן הורידו לפנסיונרים.
חיו"ר מקסים לוי
גם לאקדמאים?
רבקח רבלו
לרופאים.
דוד חן
תעני על חשאלח של חיושב-ראש, חאם חורדתם לאקדמאים?
אפי אושעיה
סליחה, למה אתה צועק? אל תתנפלו עליהן, הן עובחת מדינה שמייצגות את מדינת ישראל פה. זה לא

עסק פרטי שלהן. מותר לא להסכים איתה אבל לא צריך להתנפל עליה. היא עושה את העבודה שלה, היא

שליחה של מישהו.
דוד חן
אני לא אתנפל, אבל שתענה, שלא תגמגם.
רבקה רבלו
אני לא מגמגמת. תיתן לי לעמת. אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד, אני חושבת שחסרה כאן חוליה

מרכזית מאח-. אם יתנו לי אסביר איך בכלל הגיעו להורדת תוספת האתון. אבל כאן נוקטים בכזאת דמגוגיה.

הגימלאות בפנסיה התקציבית, הן במדינה והן ברשות הדואר, משולמות בהתאם לחוק, חוק שיחת

המדינה (גימלאות). חוק שיחת המדינה (גימלאות) קובע מנגנון מאח- בחר, שלא ניתן לסטות מממ בפנסיה

שמשולמת לפי החוק, איך תחושב המשכורת הקובעת. החוק הזה הוא ח1ק סוציאלי, הוא מעד לדא1ג

לגימלאים. ולכן בגלל המטרה הסוציאלית הזאת לקחו את העובד ר1גימלאי והצמיח אותו לעובד הפעיל. ידעו

שלגימלאים אין נציגות במשא ומתן, הם לא יכולים לבוא ולחן האם תוספת כזאת או תוספת אחרת. דווקא

משום כך הצמיח א1תם לפעילים, שיש להם נציגים, יש להם את ההסתדחת שמנהלת משא ומתן עם

המעסיק. יש סעיף בחוק הגימלאות שקובע שהמשכורת הקובעת של הגימלאי, שלפיה מחושבת הפנסיה

שלו, תורכב משכר היסח- ומהתוספות הקבועות המש1למות לעובד בא1תה דרגה ותפקיד שהוא מילא ערב

פרישתו.
תמר גוז'נסקי
כל התוספות שהם קיבלו הן תוספות קבועות? למשל רכב זה שספת קבועה?
רבקה רבלו
רכב זה לא תוספת פנסיונית. רכב ש1לם לעובד כשהוא היה פעיל.
תמר גוז'נסקי
הטענה שלי היא שאם לעובדים הרגילים מעלים את תשלום ההשתתפות ברכב, זה לא חל על גימלאים.

זאת אומרת שאם את עושה הסכם שבו את נותנת לעובדים הפעילים רכב ולאלה את מורידה את שספת

האיזון, אז את לא עושה אותו דבר.
חמוטל מאור
זה לא היה העניין. העניין היה שבטבלה שהוחלה על הגימלאים היה 35% ואז הורידו תוספת של 7%

כדי לעמח- בעלויות הסדר שהיה במדינה, להחיל את ההסכם של המדינה עליהם.
רבקה רבלו
הטבלה היא שכר היסוד של העובד. ברגע שהטבלה הזאת עולה לגבי העובד הפעיל אז בלי שהגימלאי

יצטרך לבקש, אוטומטית הטבלה הזאת מוחלת עליו. שספת איזון היתה שספת פחביזורית. ברגע שהיא

בוטלה לגבי העובד הפעיל, חוק הגימלאות לא מאפשר להמשיך לשלם את השספת הזאת בכל צורה שהיא

לגימלאי.

משה בתחייה

אז איך שילמתם את זה במשך שנים?
היו"ר מקסים לוי
מר דוד וון, אתה כבר דיברת, אני חייב לתת רשות דיבור לשאר אנשים שבאו.

אני טוען טענה ב0י0ית, אם אדם שיצא לפנסיה מקבל סכום מסויים, הרי ההטבות שיהיו לארור מכן

לעובדים בכל מרכיבי הפנסיה לא יחולו עליו מש1ם שהוא יצא כבר לגימלאות. זה לא הגיוני להוריד מענק איזון

לאנשים פנסיונרים שייצאו לגימלאות לפני זה. זאת הרי שערוריה בינלאומית. אם יהיה צורך לחוקק את החוק

הזה, בדיוק כמו שעשינו בנושא של תיקון ח1ק הגימלאים, נעשה את זה. אבל אני חושב שהעט צריכה לרעת-

לפני שחותמים על קיצוץ מענק האיזון הזה מגימלת הפנסיונר. אם היו אומרים שזה מתייחס לעתיד ,לעובדם

אחרים שהסכם העבודה הקיבוצי מדבר עליהם, אז הייתי נ7בין, הרי יש הסכם. אבל ללכת ולהוריד אחורה

לעובדים את ה-100 שקלים מתוך 1,000 שקלים? מי יכול לעשות דבר מה?-
חמוטל מאור
אבל החילו את ההסכם על כולם, על כל הגימלאים החילו את ההסכם, למלם העלו את הטבלה.

אני חצה להגיד משהו לגבי אקדמאים, לגבי המח"ר.
גדעון בן-ישראל
אני חצה להעיר שבסוגיה הזאת של האיזון יושב-ראש ההסתדחת, חבר הכנסת עמיר פרץ, כתב למר

יוסי קוצייק, הממונה על השכר, 1תבע ממנו במפגיע...
חמוטל מאור
ואנחנו ענינו, יש לי את התשובה כאן.
גדעון בו-ישראל
התשובה של הממונה על השכר היתה שאין פה שום פגיעה בגימלאים.
היו"ר מקסים לוי
מתי הוא כתב את המכתב?
גדעון בן-ישראל
לפני כחודש וחצי. אני לא זוכר את התאריך המדוייק. חבר הכנסת עמיר פרץ כתב את המכתב מייד

אחרי שהשאלה התעוררה. הנא כתב ב-26.4 בעקבות הפניה של העובדים אל יושב-ראש ההסתדחת. לפני

כן הוא לא היה מודע לעניין הזה.
היו"ר מקסים לוי
אתה יודע מתי הורידו להם את תוספת האסון? בחודש אוקטובר 1997. אבל הוא חתם על זה, לא כך?
גדעון בו-ישראל
יושב-ראש ההסתדחת לא חותם אישית על כל הסכם. כבת- היושב-ראש, אתה נתת לי רשות דיבור, תן

לי בבקשה לסיים את דברי.
היו"ר מקסים לוי
האם על ההסכם חתומה גם ההסתדחת? ב-93 חתומה ההסתדחת,
גדעון בן-ישראל
הסתדרות עובדי המדינה עסקה בנושא הזה והיא חתומה על ההסכמים כהסתדרות עובדי המדינה.

ברגע שזה נודע ליושב-ראש ההסתדרות הוא מייד הגיב ומחה ותבע לתקן. התשובה של הממונה על השכר

היתה, כמו שכאן הוסבר, שאין פה שום פגיעה בגימלאים, שזה רק קיזוז. ואז הנושא הועבר למכון

הכלכלי-חברתי של ההסתדחת, שבודק את כל הנתונים. זה מכון מקצועי. אם יתברר שהיתה פגיעה כהוא

זה, כחוט השערה בגימלאים ההסתדחת תנקוט בכל הצעדים, כולל צעדים משפטיים, כולל הכתה על

סכסוך עבודה כדי להבטיח שלא תהיה פגיעה כהוא זה בגימלאים. זה דבר אחד.
היו"ר מקסים לוי
אני מבקש להעיר משהו בנקודה הזאת. אי אפשר להתכחש לכך שההסתדחת חתמה על הורדת מענק

האיזון לפנסיונרים. היא חתומה עם הא1צר ביחד. בדיעבד המלחמה לא היתה צריכה להיות היום, לפני

שחתמו היו צריכים לבחק את העסק. אני חצה להגיד לך, כמו שטיפלתם בנושא הגימלאים 11 שנים,

בפגיעה שלהם במעבר ממשרד הדואר למשרד התקשורת, כמה שנים הצעת החוק הזאת היתה?
חיים שושן
6 שנים.
הי1"ר מקסים לוי
זה נפתר רק אחרי שהצענו הצעת חוק לתיקון העוול שנעשה להם. אז מה אתה חצה להגיד לי, שהיום

אתם תטפלו ינתר טוב? מה, המכון לפיריון עבודה לא בודק לפני שהוא חותם על הסכם?
משה ברנחייו
פנינו להסתדחת לפני חצי שנה.
גדעון בן-ישראל
כבוד היושב-ראש, כולנו מודעים לתאריכים שאנחנו ע1סקים בהם. אני מציע, בואו עסה להיות עניניים.

אני אומר שיושב-ראש ההסתדחת, שאיננו עוסק במשא ומתן של עובדי המדינה באופן שוטף, ברגע

שהעובדים הביאו לתשומת לים שיש בעיה הוא הגיב מייד .לאור זה מייד אחרי הפנסיה ההסתדחת החלה

לבחק את כל הנתונים.
היו"ר מקסים לוי
למה לא בודקים נשנים לפני שחותמים? אני לא מבין. יש לי אינטליגנציה מסויימת. לפני שחותמים,

בודקים.
גדעון בו-ישראל
אני אומר כאן במפורש, אני לא בקיא בפרטים של הסתדחת עובה המדינה. נמצא פה איש הסתדחת

עובדי המדינה, הוא יוכל לפרט את העניין.

אני אומר כאן בשם הסתדחת הגימלאים ובשם יושב-ראש ההסתדחת, שהוא לא עוסק בכל פרט קטן,

שהוא מאוד רגיש לזה, מאח- מודע לזה וייאבק שלא יפגעו הזכויות כהוא זה.

דבר שני, אני מבקש ברשותך, יש בעיה עקחנית קשה, ואני מקווה שאתה תסייע בה. בכל העולם מאחר

ואין יחסי עובד-מעביד בין גימלאים לבין המעבידים, אין לגימלאים סטטוס' פורמלי במשא ומתן. זה המצב

המשפטי הקיים.
היו"ר מקסים לוי
למה? יכלו לצרף אותם. אצלנו היה נהוג לצרף אותם בהסכמי עבודה קיבוציים, אני זוכר עד הי1ם, היה

אדם מ0ויים שכאשר אני הייתי יושב-ראש ועד העובדים היה מצטרף אלינו כד' להגן על הזכויות של

הגימלאים.
גדעון בן-ישראל
אם יורשה לי להשלים את דברי, אנחנו כהסתדרות...
היו"ר מק0ים לוי
מה עשיתם עד היום?
גדעון בו-ישראל
אולי תיתן ל' לגמור, באמת, אל תתקיף אותי פוליטית כל הזמן, תן לי לגמור, אני מדבר עניינית ואתה

תוקף א1תי בשל פוליטיקה. תן לי לדבר עניינית.
היו"ר מקסים לוי
למה עד היום לא שיתפתם אותם? בגלל שפתאום הגיעו בהירות היום?
גדעון בן-ישראל
בגלל שפתאום באו בחירות אז היושב-ראש מתבטא ככה. אף לא מבין מה קורה פה. אני מבקש אנחנו

לא מדברים פה פוליטיקה.
משה ברנדוייו
אבל פנינו להסתדרות לפני הצי שנה ורק לפני שבועיים נכתב מכתב.
גדעון בן-ישראל
אני מבקש להשלים את דברי, ברשותך. אנחנו סיכמנו עכשיו שנציג1ת של הסתדרות הגימלאים תהיה

שותפה בכל משא ומתן שיהיה. בעבר לא היה לה מעמד פורמלי. אני מודיע עכשיו שיושב-ראש האגף לאיגוד

מקצועי של הסתדרות רוגימלאים הוא חבר בצוות שהוקם לנהל משא ומתן על הפנסיה הזה. את זה השגנו

בגיבוי שקיבלנו מיושב-ראש ההסתדרות כדי לשנות את האנומליה הזאת.

דבר נוסף, אנחנו הכנו הצעת חוק בנושא הזה, אני מקווה שהיושב-ראש יעזור לנו, 0 זה יגיע בוודאי גם

לוועדה, שהמעמד של הגימלאים יעוגן בחוק, גם באי-תלות עם ההסתדחת, שלגימלאים יהיה סטטוס לנהל

משא ומתן בענייניהם. הצעת החוק הזאת מוכנה ואנחנו מקווים שהיושב-ראש יעזור לנו.
היו"ר מקסים לוי
אתה מדבר על דברים שעכשיו מתרחשים. פתאום נפתחו לכם העיניים והמוח והשכל והכל? כאשר

אתם חתמתם על ההסכם זה לא היה.
גדעון בו-ישראל
כבוד היושב-ראש, אני יושב-ראש הסתדרות רוגימלאים פחות משנה. מאז שאני עוסק במערכה, בגיבוי

של יושב-ראש ההסתדרות, אנחנו נלחמים לשנות.

הערה אחרונה, אני רוצה לומר לגבי הדיון הקודם, תה מאח- חשוב. לאור, לחושך הנסיון לגבי התנהגות

הממשלה כשזה קשור בהפרטה וההתכחשות שלה להתחייבויות אני חושב שפה אין מקום לשום פשרות.הממשלה חייבת לקבל עליה אהריות באופן מלא ומוחלט לגבי הפנסיה של העובדים. אני אומר, על זה צריך

לנהל מערכה. אני מקווה שנעשה אותה יחד עם הוועדה כד' למטע מצב שייפגעו באופן מפוקפק ברשות

הדואר או באיזשהי חברה אחרת. לממשלה יש מח1ייבות וצריך לחייב אותה לעמוד בהתחייבות הזאת.
היו"ר מקסים לוי
לפני שאני אתן את רשות הדיבור לחברת הכנסת תמר גוז'נסקי, אני חושב שזה עזות מצח לבוא לכאן

ולדבר על הדברים האלה כאילו שאנחנו 5 ימים לפני בחירות. אם הגימלאים לא שותפו ואם הגימלאים נדפקו

בגלל הסכם שעליו חתומה ההסתדרות, אם בגלל כל מיני דברים כאלה היום באים ואומרים מה נעשה מחר

ולא עשינו אתמול, אנשים לא יקנו את זה. לאנשים יש אינטליגנציה מסויימת, לעובדי ישראל יש אינטליגנציה,

לא משפילים אותם עד כדי כך. אנחנו לא חיים עכשיו בשנות ה-50, שאז אנשים האמינו לכל. מי שלא עשה,

אז אפשר היה להגיד טעינו ואנחנו חצים לתקן. אבל לא לדבר עכשיו על הצעות חוק ודברים כאלה, כמו

הצעת חוק הגימלאים, שאני תמתי יחד עם חברי כאן, וחוק ההסדרים שהפלנו.
גדעון בן-ישראל
גם הסתדרות הגימלאים היתה שותפה, היא לחמה את המלחמה. למה אתה מזלזל במה שהסתדרות

הג'מלאים עשתה?
היו"ר מקסים לוי
זאת לא הצעת חוק שלך, אתה לא בכנסת. מי שהציע את הצעת החוק...
גדעון בו-ישראל
כן, אבל את המלחמה ניהלה הסתדרות הגימלאים. למה אתה מתעלם מחלקנו בעניין? הסתדרות

הגימלאים נלחמת יום יום בעניין הזה.
היו"ר מקסים לוי
תסלח לי רגע, תן לי לדבר. במקומות אחרים אני נחסם מלהיכנס אפילו, לא רק מלדבר. אף הוא מי

שעסק בנושא גימלאי ישראל ופעל נגד מדיניות הממשלה ונגד כל העולם והביא להצעת חוק ולמימ1שה

בקריאה שניה ושלישית, להטבה עבור הגימלאים, ל-700,000 גימלאים. והיום משמיצים אותי בעיתונות,

בעיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב", שם כתוב שאני כשלתי. האם אני יכול עוד לדבר על אנשים חוצפנים

כאלה? אני לא חצה לדבר כאן. אז אתה פותח את פין-? אתמול פתחתי עיתון "ידיעות אחרונות" 1ראיתי

ציטוט מדברי פקיד קטן של ההסתדחת שאמר עלי: נכשלת בתפקידך בוועדת העבודה והחוחה, נכשלת

בשלטון בשלטון המקומי. מילא תדבח על עובדות.
גדעון בן-ישראל
אתה לא יכול לדבר כך על אותו אדם. זה מזכ"ל הסתדחת הפקידים, שה1א נבחר כמו חבר הכנסת.
היו"ר מקסים לוי
אתמול עשו בגן אורנים איחע עם הזמר חיים משה, הזדהות עם מאבקם של עובדי הרשויות המקומיות.

אחרי הבחיחת אנחנו נתעסק איתו. מי הוא בכלל שידבר על חבר כנסת? מי הוא בכלל שייכתוב מודעה על

חשבון ההסתדחת וייתקוף אדם שע1מד בראש ועדה בכנסת?
גדעון בו-ישראל
אתה מין צורת דיבור זאת? האם זה אסיפת בחיחת פה?
היו"ר מקסים ל1י
מותר לי לעשות מה שאני חושב. האינטליגנציה צריכה להיראות. צריכים לדעת שהעובדים האלה הם לאאנשים מטומטמים אלא יש במוחם שכל כדי להבין תאריכים.
אפי אושעיה
אדוני היושב-ראש, אני חצה להגיד משהו. אתה בדרך כלל בוועדה הזו עובד בשיתוף פעולה מלא,

אופזיציה וקואליציה. היית מוביל, ומר גדעון בן-ישראל היה שותף למהלכים שעברו פה בוועדה. באמת

עבדתם פה מתוך הרמוניה מלאה. זה לא לכבודכם שניכם שאתם נקלעים לוויכוח מה0וג הזה. האמירה

שלך לגבי מר ליאון מרוזוב0קי, בחליל הסתדרות הפקידים, לא היתה במקום.
היו"ר מקסים לוי
אתה מוכן לקבל את המעשה שלו? למה הוא פיר0ם מודעה כזאת אתמול בעיתונים "ידיעות אחרונות",

"מעריב" ו"רוארץ"? מדוע יוצאת ההסתדרות נגד 'ושב--ראש ועדה שהביא לחקיקה חברתית לטובת העובדים

במדינת ישראל? אני שואל אותך.
אפי אושעיה
אתה יודע שאני מעריך אותך מאוד. אני אומר שבזכותך בוועדה הזאת עברו חוקים חשובים מאוד, גם

לגימלאים וגם לאתרים. מר גדעון בן-ישראל, על זה אין ויכוח, נכון?
גדעון בן-ישראל
בוודאי, נאבקנו, עשינו את זה יחד.
היו"ר מק0ים לוי
חבר הכנסת אושעיה, תקרא את מה שפורסם אתמול בעיתון "ידיעות אחרונות".
אפי אושעיה
היתה לי הצעה לסדר, ברשותך. היות ויש.... סליחה, חברת הכנסת תמר גוז'נסק' אומרת שניתנה לה

רשות הדיבור. סליחה, את צודקת, אני חתר בי.
תמר גוז'נסקי
אני לא רוצת להימס לוויכוח הזה, הוא באמת מיותר במשא שאנחנו דנים בו חושבת שבמהלר

מערכת הבחירות נאמה דברים מיותרים. אני חושבת שכל אחד צריך להוכיח מה הוא עשה ולא מה השני

לא עשה. זה הוויכוח האמיתי ואותו צריך להתווכח. מי שעשה, שייביא את מה שהוא עשה. לכל אחד יש

כניראה מה להגיד לגבי מה שהוא עשה.

אני רוצה להגיד לגבי הנושא של תוספת האתון: רובעיה הקשה שלנו, חבר הכנסת מקסים לוי, היא

הבעיה של הנת1נים, נכון לרגע זה. אנחנו יושבים פה, עם כל הכבוד, ואין לפנינו שום נתון.

אנחנו מדברים על הסכם מלפני 5 שנים, משנת 1993. בהסכם ההוא היו כניסות ויציאות והוצאה תה,

אבל, גבירות' המכובדות מיחידת השכר, שר האוצר אז הודיע מעל במת הכנסת שההסכם המופלא ההוא

יביא להעלאת השכר הריאלי של ע1בדי המדינה ב-1%. את השכר הנומינלי, אני מדברת על השכר

הריאלי. זה מה שהוא הבטיח מעל במת הכנסת, שזה יעלה ב-1%. לכן בשום מקום לא היה מחבר על

העלאת שכר של 30%. אני לא יודעת, יכול להיות שבמשרד מסויים, במקום מסויים היו תנאים אחרים ועשו

איזשהם דברים אחרים. אבל בגדול, כך היה.

עכשיו מה קרה פה? בשנת 1993 אמרתם שנעשו שינויים כאלה ואחרים. אחר-כך באתם בשנת 1997

והורדתם את תוספת האיזון. השאלה היא מה קרה, למה בין 1993 ל-1997 לא נעשה דבר? אם היתה

עיסקת חבילה אז היא היתה צריכה להגיד ככה: העלינו לכם ב-300 שקל והורדמ לכם ב-100 שקל, נשאר

לכם תוספת 200 שקל - משהו כזה הגיוני. עכשיו, העובדים אומרים ש-4 שנים הם קיבלו פנסיה כזאת,

הפנסיה נשחקת אובייקטיבית, יש בעיה כללית במדינה של שחיקת פנסיות, והם באים ומזדעזעיםשבבת-אחת מורידים להם פתאום 100 שקל. על מה? על הסכם משנת 1993. מקום עבודה תיל לא עושה

דברים כאלה, מעביד פרטי לא צריו לעשות דברים כאלה, ועל אחת כמה וכמה המדינה לא צריכה.

יושב פה הנציג של הסתדרות עובדי המדינה ויושב1ת נציגות של יחידת השכר במשרד האוצר. אני

הושבת שהתפקיד הבסיסי שלכם הוא להביא נתונים. אם אכן השתפר כל-כך מצב הפנסיונרים שהם בכלל

עכשיו התעשרו לגמרי, או להיפך, או שהסתדרות עובדי המדינה תביא לנו נתונים הפוכים. אבל בכל מקרה

הפער הזה של 4 השנים נראה מזעזע. ברמה האישית של אדם שמתכנן את חייו על הכנסה כזאת של

1,000 שקלים או 1,200 או 1,500 שקלים לחודש ומורידים לו 100 שקל, זה המון כסף. זה נראה לו בלתי

צודק בעליל. יש פה בעיה שאנהנו צריכים את הנתונים המדוייקים.
היו"ר מקסים לוי
אני מציע שהוועדה תהליט לקחת כיועצת את... ממכון ברוקדייל, שהיא תאסוף נתונים ותעשה השוואה

בנושא הזה, כי היא מומחית, וגם הממשלה מעסיקה את מכון ברוקדייל לא מעט בנושאים אחרים.
תמר גוז'נסקי
או את גברת לינדה עפרוני, היא תעשה את זה יותר טוב. היא מומחית בענייני שכר.
היו"ר מקסים לוי
או את גברת לינדה עפרוני. אני מבקש שתוך 3-2 שבועות יהיו נתוני האוצר מול הנתונים של הע1בדים,

שאנחנו נוכל להעביר אותם ולראות מה קרה או מה קורה, ואז נבין את הוויכוח ב/ הגימלאים לב/ האוצר.
חמוטל מאור
זה נתוני רשות הדואר, זה לא נתוני האוצר. זה גימלאים של רשות הדואר.
אפי אושעיה
את כל הנתונים.
אליעזר בוכני
רציתי להעיר שתי הערות קצרות. קודם כל לגבי העניין של המועד, הטענה שרק עכשיו נזכרו וסלי. יש לי

כאן פרוטוקול ממפגש שלי בנושא עם הגימלאים, כאשר עורכי-הדין שלנו כבר היו מעורבים, מ-6.1.98. אנחנו

עוסקים בזה במשותף כבר מאז. במקרה יש לי פה את הפרוט1קול מהמפגשים.

לת1כן, נכון שההסתדרות חתומה, תה באמת אחד מהקשיים, ואני לא מתכחש לזה. מה שקרה, כאשר

חתמו - והוסבר כאן יפה מאוד בנושא העלות, אני חולק קצת על חלוקת המנה כי שמענו פה רשימה שהיא

לא מהטבלה ועוד דברים כאלה...
חמוטל מאור
והיא לא חושבה בעלות.
אליעזר בוכני
אמרתי שאני ח1לק על הנתונים. אני לא נכנסתי, לא שמתי נתונים. להיפך, שיבחתי שאת תיארת יפה

את העניין של העלות. אבל התעוררו הגימלאים ובאו אלינו ואמה: רבותי, עשינו שלא במתכוון טעות ויש כאן

עוולה מפני שהפעילים מקבלים הטבות שונות ואנחנו שותפים רק להורדות.
תמר גחינסקי
תה לא שייך למשכורת הקובעת?
אליעזר בוכני
לא. תו0פת האיזון - כן, אבל הכל זה הטבות מותנות. אלה הטבות מותנות שישנן לעובדים פעילים, כמו

בשביל שעות נוספות, זה לא תוספת קבועה, זה לא גלובלי. הזכירו כאן, קראו את הרשימה, אני לא רוצה

לחזור, הבטחתי שאקצר, זה כל מיני הטבות מותנות.
תמר גוז'נסקי
למה נזכה עכשיו להוריד את תוספת האסון אף שההסכם היה ב-1993?
אליעזר בוכני
ולכן כשהתעורר העניין בדקנו את זה גם עם יועצים משפטיים וכאשר התברר לנו שבעצם חלוקת העוגה

בעייתית - ואולי היה לנו חלק של התעלמות מסויימת, לא תמיד את מבחינה מייד מה יהיו תופעות הלוואי של

דברים - אבל משהתעוררו והיינו ערים לזה אז אנחנו נכנסנו לדברים. הזכיר מר גדעון בן-ישראל שפנים

לגברת לאה אחדות, שהיא בעלת מקצוע, וביקש0 אותה לבדוק - לא חלילה שבאם לבחק אם הרשות

חישבה נכ// את העלויות, אני מניח שק, את זה בדקט במהלך ההסכם - אם חלוקת העוגה בין הפעילים לבין

רוגימלאים לא עשתה, שלא במתכוון, עוול. אנחם בדיעה שזה מה שקרה. את זה גם תיארו כאן יפה מאח-

נציגי הגימלאים שדיברו. אנחנו מחפשים את הדרך לתיקונו של אותו עוול שפגע באותה קבוצה, שלצורך

הטבות הם היו "אאוטסיידרים" ולצורך הורדות הם שותפים, כמו שהוזכר.

כאן אני חצה גם לתקן את הציטטה מהחוק, כפי שציטטה גברת רבקה רבלו. זה נכון לכמה חוקים, כמו

נושאי מישרות בכירות בשלטון וכולי. היום חבר הכנסת ביילין מציע את זה גם לשגרירים. לגב' עובדי המדינה

חוק רוגימלאות איש מצמיד את העובד הגימלאי למי שממלא את מקומו. יש לי פה את כל המסמכים למה

שאני אומר. זו אחת הדרישות שאנחנו מעלים להסכמים בנוסף לזה, אך לא זה הזמן לחן בעניין. גם זה

ישפר את המצב.
רבקה רבל1
אני הדגשתי שזה לעניין רכיבי המשכורת.
אליעזר בוכני
אבל מה שנכון, החיש1ב הוא לבחק אחה הטבות ניתנו לפעילים ולא לגימלאים וממוצעים של הדבר הזה,

כיצד הם מוצאים את ביטויים. זה לגבי חוק הגימלאות.

על כל פנים, נראה לי שחייבים לחפש את הדרך לתק1 את מה שנגרם, ואני אומר שלא במתכוון, ואבי

מניח שאיש לא עשה זאת במתכוון, אני אפילו לא מאשים את רשות הדואר או מישהו אחר. צריך לתקן את

העוול הזה.
היו"ר מהסים לוי
אתה יודע למה אני רוגז? כמו שאמרה חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, אתה יכול לפנות כהסתדרות
ולהגיד
אני עשיתי כך וכך, אני תרמתי כך וכך. אבל לבוא אחרי שחוקקנו כאן חוקים - שכר מינימום, חוק

האזרחים הוותיקים - ולכתוב מודעה כזאת בעיתון, כתבה הממומנת על-ידי ההסתדרות? תראה מה זה.

תראה מה כותב מזכ"ל הסתדרות הפקידים בישראל על אותו אדם שחוקק את החוקים האלה. ולבוא היום

כאילו בידיים נקיות, כשההסתדרות מפרסמת מודעה כזאת בעיתונות, זה כבר חוצפה ממדרגה ראשונה.
לסיכום
1) הוועדה פונה לשר האוצר לתקן את העוול ולממש את ההסכם במשא הפנסיה התקציבית לעובדי

הדואר באחריות משחר אוצר.

2) לנושא מענק האיזון: הוועדה מומחים שייבדקו את הנתונים, יישם עם הפנסיונרים, עם האוצר

ועם רשות החאר. אנחנו מבקשים שיובאו בפנימ נתונים תוך 4-3 שבועות.
גדעון בן-ישראל
אולי יחד עם גברת לאה אחדות, כי היא כבר עו0קת בזה.
היו"ר מקסים לוי
אנחנו ועדה מטעם הכנסת. כשאני אהיה יושב-ראש ההסתדרות אז אני אקח יועצת משם. על חשבון

הוועדה ניקח מומחה שייבחק תוך 3 שבועות את הנושא הזה כדי שנוכל לקבל החלטה כיצד להמשיך. יש

כמה אלטרנטיבית מה לעשות. אני לא יכול לקבל החלטה כרגע כי אין בפנינו שום נתון שמוכיח שאכן לא

קויים ההסכם שלכם.
תמר גוז'נסקי
אולי אפשר לקבל תשובה בקשר ל-4 שנים. למה חיכו מ-1993 ועד 1997?
חמוטל מאור
ההסכם נחתם ב-16.2.94. בהתחלה תוספת האתון הוקטנה ובחודש ינואר 1995 תוספת האיזון

הורדה. כשהיא הורדה בשנת 1995, בלחץ של הגימלאים רשות הדואר פנתה לאוצר ושאלה מה לעשות.
בטעות אמרו להם
אל תורידו לגימלאים את תוספת האתון, זו היתה טעות של אדם מסויים. בשנת 1997

עלינו על הטעות ואז נבדק הנושא. לא הורתו את זה רטרואקטיבית למרות שהם קיבלו את התוספת מייד

ב.1995-
דוד חן
אבל הורדתם את זה סלקטיבית. לאקדמאים לא הורדתם.
חמוטל מאור
זה שני הסכמים נפרדים. הסכם דירוג מינהלי ח1שב כך.
הי1"ר מקסים לוי
כרגע לא ניכנס לוויכוח משום שאין לנו מסמכים שאנחנו יסלים להסתמך עליהם.

מה שאני מציע ככלל, אני חושב שאם מדינה חצה לקצץ את ר1גרעון שלה כדי לקחת אחה 10%

מהגימלאים או 100 שקל, זה בושה /חרפה. א/לי היה שר א1צר קודם שהיתה לו רגישות חברתית. אבל

מאחר והיום אין רגישות חברתית, אפשר לקחת מכולם, לקצץ מהגימלאים בנושא תוספת היוקר, לקצץ

מהגימלאים את ההצמדה. כל הדברים האלה מביאים לחוסר רגישות מוחלטת. הוועדה הזאת היא מאוד

רגישה לנושאים האלה.

לכן אני מציע לסגור את הישיבה ולומר שתוך 3 שבועות אנחנו נכנס את הוועדה כדי לחן גם בהחלטת

הוועדה בעניין מימוש ההסכם במשא הפנסיה מיידית ואם לא, אז אנחם נעלה את זה למליאת הכנסת ולא

נשתוק.

הדבר השני, אנחנו נקבל את המסמך המקצועי כדי להבין מה תגובת האוצר ומה תגובת הבודק ש"בדוק

את הנתונים, כדי לסייע לנו לקבל החלטה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים