ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/05/1998

תקנות הרופאים (מתן מירשם) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 198

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. כ"ג באייר התשנ"ח (19.05.98). שעה 00;09

נכחו: חברי הוועדה: דוד טל - היו"ר

אפי אושעיה

יורי שטרן

מוזמנים; ד"ר בועז לב - משנה רפואי למנכ"ל במשרד

הבריאות

בתיה הרן - אגף הרוקחות

עו"ד שרונה צירין - משרד הבריאות

עו"ד לאה ופנר - סגנית יועץ משפטי בהסתדרות

הרפואית

רחל ניסן הולץ - ההסתדרות הרפואית

הווארד רייס - יו"ר הסתדרות הרוקחים

יועץ משפטי; משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקנות הרופאים (מתן מירשם) (תיקון), התשנ"ח-1998.תקנות הרופאים (מתן מירשם) (תיקון). התשנ"ח-1998

היו"ר דוד טל;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. הנושא שעליו אנו דנים הוא

תקנות הרופאים (מתן מירשם) (תיקון), התשנ"ח-1998.
לאה ופנר
ראינו את התקנות והן מקובלות עלינו.
היו"ר דוד טל
התקנות לא זקוקות לאישור- ההסתדרות הרפואית.
לאה ופנר
מספר הטלפון שבאמצעותו אפשר לאתר את הרופא והתוספת "באמצעותו ניתן

לאתרו", יטיל חובה על הרופא במידה ולא יוכלו לאתר אותו. הבקשה היתה להשאיר את

מספר הטלפון של הרופא או את מספר הטלפון במקום העבודה. החשש שבמילים "באמצעותו

ניתן לאתרו" הוא חשש, שבמידה ולא ניתן יהיה לאתר אותו באותו רגע ובאותו מצב זה

יטיל עליו איזה שהיא חובה שהיא מעבר לזה, ואי אפשר ש-24 שעות יהיה אפשר לאתר

אותו. כדי שלא נכתוב "שניתן לאתר אותו בהשתדלות" או בכל מיני דרכים אחרות, אז

הבקשה היתה למחוק את שלוש המילים האחרונות ולהשאיר רק את מספר הטלפון.

היו"ר דוד טל;

מה משרד הבריאות אומר?
שרונה צירין
יש לנו חשש מוגזם, כי בסופו של דבר צריכים להבין מה המטרח שביסוד התקנה.

המטרה היא שכאשר יש לרוקח איזה שהוא חשד באשר לתקינות המירשם או שהוא סבור

שנפלה טעות, במקום לטרטר את המטופל ולשלוח אותו חזרה כדי להביא מרשם חדש,

שתהיה לו את האפשרות להרים טלפון לרופא. אנחנו לא רואים הטלת חובה על הרופא

שנותן מרשם להיות ON CALL 24 שעות ביממה, ורוב בתי המרקחת, למרות שיש כאלה

שפתוחים 24 שעות ביממה, פעילים בשעות העבודה.
לאה ופנר
אין לנו מחלוקת עם כל מה שאמרת.

היו"ר דוד טל;

התקנה דורשת את מספר הטלפון האישי של הרופא על המרשם?
שרונה צירין
היום אין דרישה כזאת.
היו"ר דוד טל
על פי התקנות הללו הוא יהיה חייב להשאיר?
שרונה צירין
כן.
לאה ופנר
אין לנו בעיה שזה יהיה כתוב. אין לנו מחלוקת ואנחנו מסכימים עם זה. הדבר

היחידי שביקשנו, שאם יהיה כתוב מספר טלפון אז לא להמשיך ולפרט את זה. אני

מסכימה עם שרונה שזאת אפשרות דהוקה, אבל זאת אפשרות שהועלתה. כל מה שאנחנו

מבקשים שישאר מספר הטלפון.

הי ו"ר דוד טל;

היא רוצה לומר שיופיע שם הרופא, מענו או מקום עבודתו ומספר הטלפון.
בתיה הרן
זה ברור לי. מספר הטלפון יכול להתחבר למקום עבודתו, ואז מקום עבודתו יענה

אבל הרופא לא יהיה וזה לא יעזור.

היו"ר דוד טל;

אז תכתבי "מספר הטלפון בביתו."

לאה ופנר;

אם הרופא לא בבית?
היו"ר דוד טל
אם את כותבת "שם הרופא, מענו או מקום עבודתו...", אז את יודעת את מקום

עבודתו ואת יודעת את הטלפון שלו גם בבית. בעצם ביקשת שאפשר יהיה לאתר אותו גם

בבית וגם במקום עבודתו.
בתיה הרן
אם הרופא יעדיף לתת את מספר הפלאפון שלו ונכתוב "בביתו", אז זה לא יתאים.

לאה ופנר;

זאת העדפה שלו. אם את כותבת שניתן לאתר אותו, ויש מצב שאי אפשר לאתר אותו

כי הוא לא הולך עם פלאפון, את גורמת פה למצב שהרופא לא יוכל לתת לך את זה.

בתיה הרן;

אני מבינה, אבל ההצעה שלך לא מספקת אותי.

הווארד רייס;

המצב היום לא טוב, ומגיעים אלינו הרבה מירשמים שאין לנו את האפשרות לאתראת הרופא באמצעותם. לכן אני מברך על הצעד הזה, רק שאנחנו עושים פה חצי עבודה.

אנחנו רוצים לתפוס את הרופא כאשר הוא לא נמצא בבית חולים וכאשר הוא לא נמצא

בקופת חולים. אם הוא נמצא בקופת חולים אז אפשר להשיג אותו. הבעיה היא שזה קורה

בערב או ביום שישי בבוקר ואני צריך לבדוק משהו דחוף. אם יש לי את המספר שלו

בבית ואף אחד לא עונה זה לא עוזר לי, אבל רוב הזמן יש מישהו בבית. אם הם

יודעים שזה בית מרקחת אז הם ישיגו אותו, הם לא יעשו את אותו דבר אם זה פציינט

שמחפש אותו. לכן מספיק לכתוב את מקום עבודתו, ויותר חשוב את המספר בבית. לא

היה לי אף פעם בעיה להשיג רופא כאשר אמרתי שאני רוקח ואני חייב לדבר איתו.

אם כבר זה מגיע לדיון, אז בוא נקבל את העובדה שאנחנו כמעט בשנת 2000.

במקרה שהרופא לא יכול לגשת לבית המרקחת או לתת מירשם לפציינט, צריך שהרוקח

יוכל לקבל מירשם בפקס, לקבל את המירשם בטלפון, עם ההתחייבות של הרופא שהוא

יביא את המרשם לאחר מכן, או לשלוח את המירשם ב .E MAILכל החוקים האלה עוזרים

לאזרח.
היו"ר דוד טל
היום לכל רוקח יש פקס?

הווארד רי יס;

אני לא מכיר בית מרקחת שאין לו פקס.
שרונה צירין
הדברים שהועלו כאן הם חשובים, אבל הם לאו דווקא מוצאים הסדרה במסגרת

התקנות, וכמובן שלא בתקנות שלפנינו. אני רושמת את הדברים לפנינו, ואנו נעלה

אותם בפורום המתאים. ודאי שאני לא מוסמכת לעשות החלטות בנושא הזה, ולפי דעתי

רוב הנקודות שהועלו כאן ניתן יהיה להסדיר אותן בהנחיות ולא יהיה צורך בחקיקה.

בגלל החשיבות של הדברים אני מציעה לא לדון בהם כאן.

הווארד רי יס;

הבעיות הספציפיות כאשר צריכים לדבר עם רופא הן לאו דווקא כאשר אנחנו

חושבים שיש מינון גבוה, מינון נמוך או אינטראקציה בין תרופה לתרופה. עם כאלה

דברים אנחנו חיים יום יום ושנים רבות ואפשר תמיד לאתר את הרופא. זאת מכיוון

שהפצינט בדרך כלל יודע ואנחנו יודעים מה הוא קיבל. הבעיה היא שאנחנו מקבלים

תרופות נרקוטיות או תרופות שיש לנו חשד שהן לא חוקיות בכלל. אז אני חייב לוודא

עם הרופא שזה באמת המירשם האמיתי. יש הרבה אנשים שמסתובבים עם מירשמים כאלה,

ולצערי הרב לא נעשה מספיק כדי לפתור את הבעיה. כאשר יש לי את מספר הטלפון של

הרופא בבית, אז זה מספיק, מהסיבה הפשוטה שאני לא צריך אותו כדי להציל את חיי

הבן אדם. אם זה להציל את חיי הבן אדם אז יש עוד 25,000 רופאים.
לאה ופנר
אני מסכימה שיופיע מספר הטלפון בבית ומספר הטלפון במקום העבודה, הדבר

היחידי שרציתי זה שלא יהיה כתוב "באמצעותו ניתן לאתרו."
היו"ר דוד טל
אם לא איתרו אותו במקום כזה או אחר אז איזה סנקציה יש לי נגדו?
משה בוטון
אנחנו כותבים את מספר הטלפון שלו.

היו"ר דוד טל;

אמרתי שיכתבו את מספר הטלפון בביתו, ואז אמרו פה שאולי יהיה לו מספר

פלאפון שזה לא בביתו.
אפי אושעיה
אם הרופא נוסע לאיזה שהוא מקום אז מספר הטלפון בבית לא יעזור, לכן יש

לכתוב "מספר הטלפון בו ניתן להשיגו." זה יפתור את הבעיה, וזה יענה על בעיית

הפלאפון ועל בעיית הבית.
לאה ופנר
זה מפריע משום שזה לא כל כך הגיוני.

היו"ר דוד טל;

מה שאתה מציע כבר כתוב בתקנות.

אפי אושעיה;

לגבי מירשמים ארוכי טווח, אם מחכים 8 חודשים אז אפשר לאתר אותו בעבודה

יום אחרי. מדברים על דברים שהם באופן מיידי. אם כתוב ל"אתרו" אז יש להסתפק

בזה.
לאה ופנר
אדוני צודק, אבל התקנות לא מבדילות בין מה שאתה אומר. בתקנה מספר 3 כתוב

שתוקף המרשם הוא שנה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה במצב שהוא קצת לא סביר, כי

מצד אחד אתה מתחייב שאתה יכול לאתר אותו בטלפון, ומצד שני המרשם הוא לשנה.

היו"ר דוד טל;

אם ב-1 בינואר 1998 רופא רשם איזה שהוא מירשם לפציינט, אותו פציינט יכול

לבוא ב-30 בדצמבר לקבל את המירשם הזה?

לאה ופנר;

כן.
בתיה הרן
המטרה לצמצם, כי היום המירשם הוא ללא הגבלה.

לאה ופנר;

אפשר לבוא גם אחרי 5 שנים ולקבל את המירשם.
משה בוטון
לי היה מירשם כזה ואמרו לי בבית מרקחת שפג התוקף שלו.
בתיה הרן
קופת חולים לא מוכנה לשלם מעבר ל-7 ימים בגלל יחסי מבטח משלם.
לאה ופנר
אם היית הולך לבית מרקחת פרטי והיית מוכן לשלם בשביל זה, אז היית יכול

לקבל את זה ללא הגבלה.

היו"ר דוד טל;

הרוקה היה נותן לו את המירשם גם אם הלפה לה כמעט שנה?
בתיה הרן
כן.

היו"ר דוד טל;

לא היתה נדלקת נורה אצל הרוקח שאולי זה כבר לא רלוונטי?
הווארד רייס
בגלל זה, אני בתור רוקח חושב שאפילו שנה זה יותר מידי.
היו"ר דוד טל
מה אתה מציע?
הווארד רייס
אני מציע לא יותר מ-6 חודשים.

היו"ר דוד טל;

6 חודשים זה לא יותר מידי?
הווארד רייס
יש תרופות כמו HORMON REPLACEMENT THERAPYאו כדורים נגד לחץ דם לחולה

כרוני.
היו"ר דוד טל
לחולים כרוניים זה אולי בסדר, אבל אני מדבר על אדם מהישוב שקיבל איזה

שהיא תרופה שמשום מה לא ניצל אותה, ובא מישהו ורוצה להשתמש בתרופה הזאת.

הווארד רייס;

לפי נסיוני, התרופות שאנשים אולי יכולים לזלזל בהם זה רק כדורים נגדהריון, HORMONE REPLACEMENT THERAPYלאנשים מבוגרים, הורמונים לבלוטת התריס

ואולי מישחות שונות. האמת היא שאנשים עם מחלות כרוניות שהולכים ומשתמשים

בתרופות האלה לטווח ארוך, רצוי לטובתם אם ילכו לרופא לעשות בדיקה, כי אפילו

שהם חושבים שהם מאוזנים על תרופות מסויימות המצב משתנה אצלם עם הגיל.
שרונה צירין
לא כתוב כאן שתוקפו של המירשם יהיה לשנה, כתוב לא יעלה על שנה.
היו"ר דוד טל
משמעות הדבר שעד שנה זה בסדר.
שורנה צירין
לא, משמעות הדבר הוא שזה מקסימום התוקף שאפשר לתת למירשם. זה לא מונע

מהרופא לתת מירשם שחוא מוגבל.
הווארד רייס
הוא לא יעשה את זה.

היו"ר דוד טל;

ח"כ אפי אושעיה, האם אתה רואה בעיה עם הנושא "באמצעותו ניתן לאתרו"?
אפי אושעיה
אני חושב שצריך לאשר את זה רק אם יהיה פה פתרון מעשי.

לאה ופנר;

מבחינתינו אין בעיה שיהיה מספר הטלפון של הרופא, אבל בלי להגיד שבאמצעותו

ניתן לאתרו.

היו"ר דוד טל;

אם אני ארשום לא את מספר הטלפון אלא מספרי הטלפון, כלומר, שאם יש לו

טלפון בקלניקה ויש לו פלאפון הוא יצטרך לתת את המספרים, האם אז זה יהיה בסדר?
בתיה הרן
יקה לו 10 דקות למלא את המירשם.

הווארד רייס;

הבעיה היא אם הפצנייט רוצה להתקשר באמצע הלילה וזה לא קריטי. אם רוקח

מתקשר כל רופא עונה, כך שאני לא חושב שזה פסול.

לאה ופנר;

מה קורה אם אי אפשר לאתר אותו. אתם מחייבים אותו לתת מספר שבו אפשר יהיה

לאתר אותו. המרשם הוא לשנה, והוא אפילו לא יודע מה יהיה איתו עוד שלושה

חודשים. יכול להיות שאז הוא יהיה במקום אחר.
היו"ר דוד טל
צריך להחליט, אלא אם כן תהיה הצעה אחרת, בין מה שכתוב כרגע לבין למחוק את

המילים האחרות ובמקום "מספר הטלפון" יהיה "מספרי הטלפון".

לאה ופנר;

אין לי בעיה שיהיה כתוב "מספרי הטלפון."
היו"ר דוד טל
אנחנו מאשרים שבסעיף 1 יהיה רשום; "שם הרופא, מענו או מקום עבודתו,

ומספרי הטלפון שלו."
משה בוטון
למה כתוב "או מקום עבודתו" ולא "ומקום עבודתו". הוא יתן את המען ואף פעם

אי אפשר יהיה להשיג אותו במען כי הוא בעבודה כל היום. השאלה היא אם אתם רוצים

שיהיה כתוב גם המען וגם מקום עבודה.
בתיה הרן
לפי דעתי זאת מטלה קצת יותר מידי מחייבת, בגלל שאם לריפא יש 3 נשים עם 3

מעונות אז כבר נכנסים לפרטיותו.
משה בוטון
הרופא שלי לא יכול לתת לי את הטלפון שלו בבית?

לאה ופנר;

את הטלפון אין לנו בעיה, אבל אתה דיברת על הכתובת הפרטית שלו.
משה בוטון
ואם אני צריך דחוף להגיע אליו בלילה.
בתיה הרן
אז אתה תטלפן אליו והוא יגיד לך איפה הוא נמצא.

היו"ר דוד טל;

אם מדברים על נרקומנים, אני לא חושב שצריך להיות לחץ על רופא לתת את

כתובתו.

שרונה צירין;

למעשה הנושא של מעונו או מקום עבודתו היה צריך להיות הפוך. הכלל יהיה

מקום עבודתו. יש רופאים מסויימים, בעיקר רופאים בדימוס, שזכותם עדיין לרשום

מירשמים לחבר או לבן משפחה ואין להם מקום עבודה, ובכל זאת אנחנו רוצים שנוכל

לאתר את הרופא. לכן צריך להפוך את הסדר.היו"ר דוד טל;

אני מקבל את זה, ולכן יהיה כתוב "שם הרופא, מקום עבודתו או מענו ומספרי

הטלפון שלו."
הווארד רייס
בסעיף 1(4) הייתי רוצה שנוסיף את תעודת הזהות.
משה בוטון
למה המין חשוב?
בתיה הרן
יש תרופות שיש להן התערבות במערכת הפוריות. יש למשל משחה לאקנה שיכולה

לפגוע בעובר, ולכן חשוב מאוד לדעת אם זאת נערה בגיל ההתבגרות.
משה בוטון
הרופא כותב לפלוני.

היו"ר דוד טל;

איך תדע עם טל אור זה זכר או נקבה?
הווארד רייס
אני מבקש שיופיע מספר תעודת הזהות או הכתובת. מספר תעודת הזהות יותר חשוב

לפי דעתי.
היו"ר דוד טל
אתה לא חושב שאנחנו מכבידים?

הווארד רייס;

לא.
משה בוטון
כל מירשם שאני מקבל, תעודת הזהות שלי מופיעה עליו.
שרונה צירין
זה בגלל קופות חולים.
היו"ר דוד טל
אנחנו נוסיף את מספר תעודת הזהות. אנו נכתוב; "שם האדם לו מיועד המרשם

ומספר תעודת זהות, מינו, וגילו אם הוא מתחת לגיל 18 שנים."
משה בוטון
למה לא מספיק שנכתוב גילו.
בתיה הרן
אם האישה היא בת 40 אז היא לא רוצה שידעו, כי זה לא רלוונטי. מתחת לגיל

18 זה הרבה יותר משמעותי. חשבנו על גיל 12, בגלל שגיל 12 הוא גיל הקריטי

מבחינת היחס של הכמות של התרופה לגוף. ילדה בת 12 וילד בן 12 הם כמעט כבר כמו

מבוגרים מבחינת שטח הפנים, לכן הלכנו על גיל 18 ולא היתה התנגדות.
משה בוטון
צריך שיהיה כתוב הגיל.

הווארד רייס;

מספר הרשיון של הרופא צריך להיות ברור על המרשם.

היו"ר דוד טל;

האם אפשר להסתפק ולכתוב רק גילו.
לאה ופנר
כאשר מתקתקים את תעודת הזהות אז הגיל עולה באופן אוטומטי.

היו"ר דוד טל;

כאשר אותה גברת הולכת לרופא שלה אז אותו רופא יודע את מינה ואת גילה. מה

ההבדל אם היא "נחשפת" לרופא במספר שנות חייה, או שהיא "נחשפת" לרוקח. הרי היא

לא נחשפת לכלל הרוקחים בארץ או לציבור הממתינים בתור.
משה בוטון
אם גיל הוא רלוונטי למתן טיפול רפואי אז צריך לקבוע כל גיל, ולא רק מתחת

לגיל 18. יש תרופות שהן מסוכנות לאדם בן 70.

בועז לב;

הרלוונטיות בגיל הילדות היא הרבה יותר גדולה בגלל הבדלי משקל מאוד

בולטים, שזה הדבר המאוד דומיננטי. המתכונת שבה זה הוצע היא המתכונת הרפואית

הנכונה.

היו"ר דוד טל;

היועץ המשפטי הציע שבסעיף 1(4} יופיע "שם האדם לו מיועד המרשם, מינו,

וגילו", ולא צריך להוסיף "וגילו אם הוא מתחת לגיל 18 שנים." אז עלתה כאן הבעיה

שאולי יש נשים שלא ירצו שאחרים ידעו מה גילן. אני חושב שזה לא רלוונטי.
בועז לב
הגיל הוא איננו כל כך רלוונטי, מעבר לגיל הבגרות.
משה ביטון
אנשים מעבר לגיל 60 חשופים יותר לשפעות.

בועז לב;

זה תפקידו של הרופא לרשום את המרשם. המרשם צריך להיות ראוי. הרוקח ברגע

שהוא מקבל את המרשם, צריך לראות שיש איזה שהיא התאמה. נושא חיסון השפעת איננו

קשור למרשם.

היו"ר דוד טל;

למה שלא יהיה רשום הגיל, הרי זה לעיניו של הרופא בלבד.

בועז לב;

אין לי התנגדות מאוד עקרונית ואיומה נגד העניין הזה. ההתנגדות הקטנה היא

שאין בזה תועלת מיוחדת וזה תוספת פרט שהוא לא נורא חשוב. חשוב לדעת שאם מדובר

על ילד מתחת לגיל 18 כי אז הוריציה היא אדירה והמינון תלוי מאוד בעניין הזה.

מעבר לזה, המינון הרבה פחות תלוי בגיל. עד עכשיו הסתדרנו בלי גילו של החולה

בכלל. אני לא חושב שהתוספת של גיל המבוגר יוסיף משהו מהותי לעניין המרשם.

היו"ר דוד טל;

אתה לא חושב שאם הרופא טעה והרוקח רואה תרופה מסויימת עם מינון לאישה בת

80 והאישה עליה מדובר היא בת 20, לא ידליק אצלו נורה אדומה.

הווארד רייס;

זאת לא דוגמה טובה. הדוגמה הקלאסית היא זוורקס נגד הרפיס. הכליות של

מישהו מעל גיל 70 לא עובדות כמו הכליות של אנשים צעירים, לכן המינון צריך

להיות נמוך יותר. היום לא יודעים אם האישה או הגבר הם בני 50,60 או 70.
משה בוטון
הם שולחים את הבן לקחת את התרופה. הוא לא הולך בעצמו לקרות את התרופה.

הווארד רי יס;

יש הרבה אנשים שמשתמשים במירשמים שלא שייכים להם. אם יש את הגיל לפני אני

יכול לדעת אם המירשם אמיתי, ואם הוא לאדם הנכון או לא.

בועז לב;

זה לא אותו אדם מגיע. יכול להיות מישהו שבא לקחת את המרשם. אתה לא בודק

את זהותו של האדם.
הווארד רייס
אנחנו כן בודקים, כי אנחנו רוצים לדעת למי אנחנו נותנים ואם אנחנו נותנים

את זה לאדם הנכון. אם זה לא האדם הנכון אז אני צריך לדעת שזוז האדם הלא נכון,

כי אנחנו צריכים להדריך אותו איך לקחת את התרופה.
משה בוטון
כאשר אדם מגיע לרוקח אז הרוקח יודע את כל המחלות של אותו אדם.

היו"ר דוד טל;

זה נכון בקופת חולים, אבל זה לא נכון בסופר פארם או במקומות אחרים.

לאה ופנר;

זה לא רוקח אישי. הרעיון הבסיסי הוא שכותב המרשם זה הרופא, שסביר להניח

שהוא יודע משהו על האדם. זה נכון שהרוקח הוא צומת, והוא יכול לשים לב לכל מיני

דברים, אבל זה לא שתפקידו לעשות בקרה על המינונים ועל מה שנאמר על ידי הרופא.

אנחנו נותנים לו איזה שהם כלים, מכיוון שבכל זאת יכולות להיות טעויות, אבל זה

לא שהוא בקר. יש דברים שהם מאוד משמעותיים מתחת לגיל, אבל אם יש מצב של אנשים

מבוגרים, שנאמר על ידי הרופא שזה לא כל כך קריטי, אז סביר להניח שהרופא ידע

להבחין. בשביל אותו מקרה, אם זה 70 ,65 או 72, אז סביר להניח שהרופא יבחין

בזה.
משה בוטון
מה הסיבה שהגבלתם את הגיל לגיל 18?

לאה ופנר;

אחת הבעיות היא בעיית המינונים ולא משהו אחר.
משה בוטון
לא יכולה להיות בעיה אחרי גיל 18?

בועז לב;

זה לא בא להפקיע את אחריותו של הרוקח לדעת מה הוא נותן ולמי הוא ניתן.

כאשר הוא נותן תרופה הוא חייב להתחיל לתדרך את החולה, כי זה חלק מתפקידו. חלק

מתפקידו הוא לראות שאם בא אליו איש מאוד מבוגר אז הוא צריך ליידע אותו ולהאיר

את תשומת ליבו. בזה אין ספק. יחד עם זה גילו המדוייק אין לו משמעות בקביעת

המינון. בילדים עקומת הצמיחה מ0-18 היא מאוד מאוד תלולה, ואחרי זה כמעט ואין

עקומת צמיחה. אחרי גיל 18 אין שינוי מהותי במשקלו, והמינונים לבוגרים דומים

אחד לשני.
היו"ר דוד טל
אדם ששוקל 115 קילו ואדם ששוקל 50 קילו יקבלו את אותו מינון. אדם ששוקל

50 קילו לא מקבל 500 מ"ג או 250 מ"ג כמו שמקבל אדם ששוקל 115 קילו.

בועז לב;

זה תפקידו של הרופא להתאים את המינון לחולה. כאשר אתה מדבר על ילדים אתה

פשוט יכול לסכן חיים, ולכן אתה רוצה להפחית באופן משמעותי את היכולת לטעות

בגין עניין הגיל. מעבר לזה, הגיל לא חשוב. אם תכתבו את הגיל, אז אתה מכביר עוד

אפשרויות לטעויות במרשם. אם הרופא לא רשם את הגיל אז מדובר באדם בוגר, ואם הוא

רשם זאת אומרת שמדובר בילד.כאשר אנחנו עושים את החשבון לגבי מינונים, בילדים זה הולך פר קילו,

במבוגרים לא. לכן יש כאן הבדלים מאוד משמעותיים.

אם אתה שואל אותי אם יהיה אסון נוראי בציון הגיל, אז תשובתי היא לא. אני

חושב שזה מיותר ושזה מכביד את העבודה על הרופא.
שרונה צירין
אנחנו מדברים על מרשם, וחשוב שהמרשם יכלול את המידע הרלוונטי ולא פרטים

מיותרים שמגדילים את הסיכוי לטעות ומגדילים את הסיכוי לבעיות. מה יעשה הרוקח

האחראי כאשר מגיע אליו אדם שכתוב במרשם שהוא בן 35 ומסתבר שהוא בן 45, האם אז

הוא כן צריך להחזיר את המרשם לרופא או לא צריך להחזיר את המרשם לרופא.
היו"ר דוד טל
הרופאים נוטים לטעות כל כך הרבה?
לאה ופנר
הרבה אנשים נוהגים לעגל את גילם. יכול להיות מצב של רוקח שיראה טעות של

שנתיים שלוש והוא לא יתן את אותו מרשם. אנחנו מוסיפים פה דבר שיכביד על עצם

המהלך. בנושא הזה אנחנו צריכים לקבל את עמדתו של המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,

שאומר שזה לא כל כך חשוב. אם זה לא כל כך חשוב אז זה מיותר, ואם זה מיותר זה

יכול לגרום להרבה יותר בעיות.
היו"ר דוד טל
סעיף 1(4) יופיע כדלקמן: יישם האדם לו מיועד המרשם, תעודת זהות, מינו,

וגילו אם הוא מתחת לגיל 18 שנים."

אנחנו מאשרים את תקנות הרופאים (מתן מרשם) בהתאם לתיקונים שהכנסנו בהן.
משה בוטון
אני מציע שתוסיפו בריישה שזה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

"בתוקף סמכותי ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ושר הבריאות להתקין

תקנות..."
היו"ר דוד טל
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים