ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/12/1997

ביטוח בריאות משלים הצעה של ח"כ מקסים לוי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרת

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 128

מישיבת ועדת תעבודה והרווחה

שהתקיימה ביום ד', ד' בפסלו התשנ"ח. 3.12.1997. בשעת 30;09

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר מקסים לוי

אפי אושעיה

תמר גוז'נסקי

דוד טל

מוזמנים; פרופ' גבי ברבש, מנכ"ל משרד הבריאות

גבי בן-נון, ראש אגף תכנון, משרד הבריאות

עו"ד שמואל ילניק, משרד הבריאות

מיכל עבאדי, יועצת שר הבריאות

אפרים ארבל, אגף התקציבים, משרד האוצר

אופירה אליאב, משרד האוצר

זוהר ינון, אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר יורם בלשר, יו"ר ההסתדרות הרפואית

עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואית

פרופ' מרק מימוני, ההסתדרות הרפואית

ד"ר צבי קוליקובסקי, ההסתדרות הרפואית

שרון פוקס, ההסתדרות הרפואית

פרופ' דן מיכאלי, יו"ר הוועד המנהל של קופת-חולים כללית

ד"ר יצחק פטרבורג, מנכ"ל קופת-חולים כללית

זאב ורנברנד, קופת-חולים כללית

יואב כהן, מנהל זכויות חבר, קופת-חולים לאומית

עוזי סלנט, מנכ"ל קופת-חולים מאוחדת

ד"ר זאב אהרונסון, ראש אגף רפואי, קופת-חולים מאוחדת

פרופ' אילן בירן, קופת-חולים "מכבי"

ד"ר רחל קיי, סגנית מנהל האגף הרפואי, קופת-חולים

"מכבי"

עו"ד גדעון בר-אשר, יועץ משפטי, קופת-חולים "מכבי"

יוסף פרוסט, מנהל בית-חולים קפלן, איגוד בתי-החולים

עדינה מרקס, ההסתדרות הכללית החדשה

אריאלה רבדל, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות

ד"ר נעה דר, יועצת משפטית, המועצה הישראלית לצרכנות

ד"ר איתמר בורוביץ, יו"ר איגוד חברות הביטוח

יאיר המבורגר, איגוד חברות הביטוח

שמואל גולומב, איגוד חברות הביטוח

משה בן-אליעזר, מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח

זאב וינר, נשיא לשכת סוכני הביטוחיצחק צרפתי, לשכת סוכני הביטוח

אחוד פרישמן, לשכת סוכני חביטוח

מרדכי קינן, לשכת סוכני חביטוח

אלי ויקלמן, יו"ר וועדת בריאות וסיעוד, לשכת סוכני

חביטוח

רבקח ארוטשס, יו"ר "ביחד", חברת חנחלת צב"י, ארגון

צרכני בריאות

בת-שבע גרניט, א.ס.ט.י, חברת חנחלת צב"י, ארגון צרכני

בריאות

פטריק לוי, ארגון נפגעי איידס

מירי זיו, מנכ"ל חאגודח למלחמח בסרטן, חברת חנחלת צב"י

אתי פרץ

עו"ד שמעון עיר-שי, משרד חאוצר

יעקב פלג

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

נרשם עלי ידי; חבר חמתרגמים בע"מ

סדר ה יו ם

ניטוח בריאות משלים

הצעה של ח"כ מקסים לויביטוח בריאות משלים

הצעת של ח"כ מקסים לוי

היו"ר מקסים לוי; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה

והרווחה, אנחנו דנים היום בנושא ביטוח

בריאות משלים של קופות-החולים.

השאלה היא אם חוק הבריאות בעקבות חוק ההסדרים ממשיך להתקיים; ולדעתי,

חוק הבריאות מת. חוק הבריאות, בהחלטה של הממשלה בחוק ההסדרים מביא

למעשה לכך שבסופו של דבר ימחקו יום אחד את חוק הבריאות הממלכתי שאנחנו

כמדינה נאורה חשבנו שאפשר יהיה לחוקק בישראל על מנת שיאפשר שוויון בין

ילד בקריית-שמונה, בית-שאן ואופקים לבין ילד בסביון ובאפקה. המשמעות של

הדבר הזה היא שתהיה בריאות לעניים ובריאות לעשירים, ובסופו של תהליך,

תהיה לעשיר אפשרות לממן בביטוח משלים את התרופות שניתנו היום בחוק

הבריאות, ואילו העניים יוכלו לקבל את התרופות האלה. ודאי שאנחנו עדים

לתופעה של ממשלה אטומה בנושא רווחה. לא רק בקיצוץ קצבאות הילדים, לא רק

בקיצוץ של נושאי רווחה כמו שיקום השכונות, אלא אנחנו רואים תופעה

ההולכת ומעמיקה את התסכול החברתי.

בנושא הזה, כאשר אנחנו רואים בעצם את מה שמתחולל בחוק הבריאות, אני גם

מאשים את משרד הבריאות ולא רק את משרד האוצר, משום שמשרד הבריאות הופך

להיות שלוחה של משרד האוצר של פקידי האוצר. משרד הבריאות לא יכול

להתנער מחובתו, לומר שהוא יכול להתפטר מכל תפקידיו, כולל השר. הוא לא

יכול לומר שזה מה שהוא יכול לעשות. אם שר הבריאות איננו מסוגל לנהל את

משרדו, שיקום מחר בבוקר ויגיד לממשלה שהוא מתפטר. כך הייתה חובתו

הציבורית. רק אתמול הועלה הנושא של האיידס ותרופות למחלה זאת. מה יעשו

חולי האיידס שאין להם כסף לקנות את התרופות? הם ישנו בגנים, הם ישנו

ברחובות ויסכנו את האוכלוסייה כולה? סל הבריאות המצומצם שיינתן במסגרת

זאת לאוכלוסיות לא יוכל לממן בעצם את מה שקורה בחברה שלנו; והרבה מאוד

חולים כרוניים יעמדו במצב קשה ביותר. אנחנו רואים זאת כבר היום. לכן גם

באשר לקופות-החולים, מה שהממשלה בחוק ההסדרים מבקשת לעשות הוא להפוך את

קופות-החולים לקופות שתהיה תחרות ביניהן; קופות-החולים יתחילו להיאבק

בינן לבין עצמן ובין חולים ובין אוכלוסיות שונות. ההפרטה הזאת בסך הכול

תביא להמתה של חוק הבריאות הממלכתי.

אני מזהיר בעצם שתהיה זאת החלטה מאוד שגויה של הממשלה ושל חברי הכנסת

ושל הכנסת עצמה, אם בחוק ההסדרים יתקבל החוק הזה.

אינני רוצה להקריא את חוק ההסדרים, משום שרובכם מכירים את החוק, אבל

אני מניח שבמרוצת הזמן יבינו כולם שאסור שחוק ההסדרים יעבור ויתעשתו.

אנחנו נקיים דיון, וכל אחד יוכל להביע את דעתו; ויש חשיבות רבה לדרך

שבה משרד הבריאות יוכל גם לומר את דעתו, ולא רק לומר מעל בימת הכנסת,

כמו במקרה בו שר הבריאות אמר שהוא מאשים את משרד האוצר. זה לא הכלי. שר

לא יכול להאשים את משרד האוצר...

כלומר, שרים לא יכולים בעצם לקבוע מה תהיה מדיניותם במשרד הבריאות. אם

שר בריאות יכול היה בזמנו לקבוע בתקציבו מה יהיו סדרי העדיפויות שלו,

היום בעצם הוא לא יכול לקבוע זאת. הוא יכול לקבוע רק אם שר האוצר

ופקידי האוצר יכולים בעצם להנחות אותו איך הוא יפעל. לכן האבטלה האיומה

הזאת בעיירות הפיתוח; הפגיעה בשכבות האלה של אותם אנשים שלא יזכולתרופות כאלה ואחרות תביא למצב של תסכול חברתי עמוק; ואני מניח שאנחנו

נדבר על הדברים האלה היום.

באשר לשביתה של היום אני בהחלט מסכים עם העובדה ששר האוצר איננו בא

מהפוליטיקה, איננו בא לבלום נושאים חברתיים, הוא איננו מכיר רגישות

חברתית, והצהרותיו הן בעצם הצהרות שמבזות את ציבור העובדים. ציבור

העובדים הוא לא פצצות זמן. צדק מי שאמר והגדיר במשך הרבה שנים שהעובדים

הם הנכס היקר מכול; אין נכס חשוב יותר מאשר ציבור העובדים; וטוב

שהוא התנצל. אבל בהחלט אני סבור שאי-אפשר לקחת את כל המגזרים ביחד

ולהשתולל במדינה, ואולי כתוצאה מזה תהיינה איזה שהן החרפות.

לכן קראתי אתמול בוועדת העבודה והרווחה לשוב ולהתדיין עם ההסתדרות ועם

נציגי העובדים על שולחן הדיונים. כפי שאנחנו רואים, גם לא כל חברי

הקואליציה מודעים לדיונים על חוק ההסדרים. בצורה חד-סטרית האוצר מניח

דברים וחושב שציבור העובדים יוכל לשבת בשקט. זכותם של העובדים, הכלי

היחיד שנותר בידי העובדים זו השביתה. אני מקווה מאוד שהיום אכן ישובו

לשולחן הדיונים כדי לנסות ולפתור את הבעיות.

נחזור לענייננו. אני מבקש קודם כול ממשרד הבריאות להתייחס לנקודה הזאת

של הביטוח המשלים וכול הנושא של חוק הבריאות.

גבי, אני אתמצת לך במקצת את דבריי. האשמתי את משרד הבריאות ואת העומד

בראשו ואמרתי שעצמאותכם הלכה ואתם שלוחה של משרד האוצר, ולכן מוטב

שתבהירו את עמדתכם. אם אתם לא תוכלו להילחם במשרד האוצר, מוטב שתתפטרו

מתפקידכם. כי זאת האחריות הציבורית שמתבקשת. חוק ההסדרים יביא לרפואה

לעניים ורפואה לעשירים; ובסופו של דבר, כפי שאני מבין את חוק ההסדרים,

לא תוכלו לקבוע את סדרי העדיפויות של המשרד ללא חשב משרד האוצר.

גני ברנש; אני מסכים לכל מילה. אנחנו מביעים את

עמדתנו, ואפילו השר שלי, שכבול בכבלים של

קשר לממשלה, מביע את עמדתו בצורה נחרצת כנגד הסעיפים בחוק ההסדרים, שלא

כולו לא מקובל עלינו, אבל יש בו סעיפים שלא מקובלים עלינו. המלאכה לא

נשלמה. חלק מהמלאכה מוטל לפתחכם, גם לפתחה של ועדת העבודה והרווחה;

ואנחנו תולים הרבה תקווה בדיונים שיתקיימו גם בוועדת הכספים וגם בוועדת

העבודה והרווחה.

באשר לשאלה אם להתפטר או לא להתפטר, בוא נראה מה יקרה ב-31 לדצמבר.

דוד טל; אני חושב שאדוני היושב ראש, אתה מיצית את

הנושא הזה בצורה נפלאה ובצורה טובה, אבל בוא

נהיה יותר פרקטיים. אני חושב שאם תתקבל כאן החלטה, בוועדת העבודה

והרווחה, שלא נדון בשום חוק שהממשלה תגיש ושצריך לעבור דרך ועדת העבודה

והרווחה, אלא אם כן ישבו שם החכמים וישנו את חוק ההסדרים בכל מה שקשור

לבריאות הציבור ולסל השירותים - אם תתקבל החלטה כזו ' היא תבהיר

חד-משמעית לשר האוצר ולכל פקידי האוצר הבכירים יותר והבכירים פחות,

שאי-אפשר לשחק בדברים הללו שוועדת העבודה והרווחה כולה כאיש אחד תצטרף

להחלטה שכזאת. אז ממילא יבינו את הנושא טוב יותר.

אני רוצה להוסיף שכפי שאמרת כתוצאה מהחוק הזה אנחנו עלולים למצוא את

עצמנו באמת עם רפואה לחסרי היכולת ורפואה לאלה שהפרוטה מצויה בכיסם;וכבר שמענו אתמול את מנכ"ל קופת-חולים הכללית, ובצדק - כמה שזה אכזרי,

אבל זח בצדק - שאי-אפשר להמשיך מחד לקצץ לקופות כל מה שניתן ואפשר,

ומאידך לדרוש מהן להמשיך לתת שירותים כפי שהן צריכות לתת. עד היום

קופות שונות - ואני מכיר את קופת-חולים כללית קצת יותר בקטע הזה - נתנו

שירותים מעבר לסל השירותים, אני רוצה להזכיר לאדוני וליושבים כאן

שבזמנו אומץ סל שירותים, הסל הרפואי של קופת-חולים הכללית, מפני שהוא

היה סל הוגן, סל טוב; וקופת-הולים הכללית וכנראה עוד קופות אחרות נתנו

שירותים מעבר לסל הזה. עכשיו לא די בכך שאת מה שנותנים מעבר אולי לא

יוכלו לספק, אי-אפשר יהיה לספק גם את מה שהיה בסל, היות שהולכים לקצץ

אותו. זאת אומרת, אדוני דיבר רק על נשאי איידס, אבל יש לנו הולי

הסוכרת, יש לנו חולי הסרטן, ויש לנו עוד הרבה מאוד מחלות אחרות,

שהתרופות להן יקרות מאוד. אני רוצה לומר שלו אני הייתי במקום מנכ"ל

קופה כזו או אחרת הייתי, ובצדק אני אומר, וזה יישמע אכזרי, אבל הייתי

סוגר, היות שהעסק הפסיק להיות ערכי והולך להיות רק כלכלי; אז איפה שיש

לי הוצאות מרובות, אני אסגור את המרפאות כדי ליצור מצב שבסוף השנה אני

אגמור מאוזן תקציבית.

מי שישלם את המחיר, כפי שאדוני אמר, אלה אותן השכבות החלשות שבעצם לא

יוכלו לרכוש את השירותים הרפואיים הללו באופן פרטי. אז מגיעה המסקנה

שאלה שהפרוטה מצויה בכיסם יוכלו להשקיע או לקבל שירותים ולרכוש שירותי

רפואה, ואלה שהפרוטה לא מצויה בכיסם, אלה לא יוכלו לרכוש את השירותים

הרפואיים הללו. אז לא די המצב החברתי שלנו, שהוא מצוין בארץ הזאת,

במדינה שלנו, אלא שאנחנו נלך ונעמיק עוד את הפערים האלה. וכפי שאמרת,

אדוני, נעמיק את התסכול בקרב אותן שכבות. אם עד היום היינו בחברה

שיושבת על חבית חומר נפץ - ואני אשתמש בדברים של שר האוצר, אבל בוורסיה

אחרת, חבית חומר נפץ מתקתקת - אנחנו עלולים היום להגיע למצב הזה שהחבית

הזאת כתוצאה מהדבר הזה תתפוצץ לנו בפנים; ואחר-כך כולם יזילו דמעות כמו

תנין.

היו"ר מקסים לוי; יש פתרון.

דוד טל; יש פתרון,ואמרתי אותו בהתחלה, שהוועדה היום

תקבל החלטה ושנגלה כאן אומץ ואחריות ציבורית

ונגיד שכל חוק שהממשלה הזאת תביא לוועדה, אנחנו נקבור אותו, ואנחנו

יודעים איך קוברים חוקים.

היו"ר מקסים לוי; לי יש פתרון אחר. אם סיעת גשר וסיעת ש"ס

יצביעו בוועדת הכספים נגד החוק, החוק לא

יעבור.

דוד טל; אני מבקש ממך להעביר לאנשים שלך את הדברים

הללו. האנשים שלנו יודעים את הדברים. האנשים

שלנו יזמו דיון בנושא הבריאות; סגן שר הבריאות הביע את עמדתו כפי שהביע

כאן מנכ"ל המשרד וחלק גדול מהסעיפים לא מקובל עלינו, ואנחנו נעשה הכול

לשינויים. אבל זה לא פוטר אותנו, אדוני, מקבלת החלטה כאן; ואי-אפשר

להתחמק מהחלטה כזאת.

היו"ר מקסים לוי; אם סיעת ש"ס תצביע נגד חוק ההסדרים, סיעת

גשר בוודאי מצביע נגד חוק ההסדרים, ואז החוק

לא יתקבל.תמר גוז'נסקי; אדוני היושב ראש, חברי הוועדה, אני חושבת

שאנחנו נמצאים בעידן הבריחה מאחריות. שר

האוצר שמדבר כביכול בשם אחריות למשק, לחברה, לכל מיני נושאים כאלה

חשובים, בעצם מנהל מדיניות של בריחה מאחריות בכל תחום. זאת אומרת, הוא

לא רוצה לגלות שום אחריות לא למצב הבריאות, לא למצב החינוך, לא למצב

טיפות חלב, לא למצב בתחומי רווחה אחרים, וכל המאמץ שלי הוא, כפי שראית

אדוני היושב ראש, רק במערכה לכופף את ציבור העובדים ולגזול ממנו את

הזכויות הבסיסיות שלו, כולל את הזכות לעבודה, כולל את הזכות לקביעות

בעבודה, את הזכות לפנסיה וזכויות בסיסיות אחרות.

אשר לעניין שלנו, בעניין הביטוח המשלים, חקיקת חוק ביטוח בריאות הייתה

יוזמה ממשלתית וזה לא חשוב כרגע איזו ממשלה זו הייתה. ברגע שזו הייתה

יזמה ממשלתית, כל האחריות לביצוע החוק היא אחריות ממשלתית. אני מדברת

על האחריות הממשלתית, משום שמהרגע הראשון קיבלנו דיווח שהחוק הזה יפתור

את כל הבעיות התקציביות של מערכת הבריאות. עשו לנו חישובים מאוד

רציניים בנושא הזה. והנה, במהרה, התגלה שכל החישובים האלה לא התאמתו.

מי אחראי לכך שהחישובים לא התאמתו? ודאי לא הלקוחות, ודאי לא הציבור

בישראל, וגם לא הקופות.

הנקודה השנייה זו הנקודה שכביכול שר האוצר טוען שאם האזרחים יצטרכו

לשלם יותר, הם יצרכו פחות שירותי בריאות, הם ילכו פחות לרופאים, ילכו

פחות לבתי-חולים, ובכלל, הכול יהיה נפלא: הקופות מיד יתאזנו, כי כל

האנשים יחליטו שהם ירפאו את עצמם. אז יכול להיות שיהיו כמה אנשים שילכו

לכל מיני רופאי אליל וירפאו את עצמם; אבל רוב האנשים, אם אכן זו תהיה

התוצאה שאנשים לא ילכו בזמן לרופא, לא ילכו בזמן לטיפול רפואי, לא ילכו

בזמן לחדר מיון, התוצאה תהיה הרסנית גם מבחינת בריאות הציבור אבל גם

מבחינה תקציבית. בסופו של דבר, מי שלא מגיע בזמן לרופא, הטיפול בו הוא

יותר יקר. אני רוצה להבין. נניח שמישהו לא ישלם את הביטוח המשלים

המורחב והמוגדל, נניח שאנשים לא ישלמו את הדבר הזה והם יגיעו למצב

קריטי, אני רוצה לראות אם בחדר מיון לא יטפלו בהם. בית-חולים לא יאשפז

אותם! המדינה לא תשלם את זה? בסופו של דבר היא כן תשלם את זה, הם לא

יזרקו אותם מבתי-החולים. אני לא רואה פה שום חיסכון למדינה, שום דבר,

אלא רק החרפת מצב הבריאות בתוך מדינת ישראל, ובמיוחד באותן משפחות

שההכנסה שלהן היא נמוכה, שמספר הנפשות בהן גדול - החישוב יהיה גדול

מאוד לאן הולכים ולא הולכים. אולי אדוני יודע שיש היום משפחות שלא

מגיעות לביקור השני והשלישי בטיפות חלב כי יש בעיה של תשלום, אז על אחת

כמה וכמה זה יהיה כך כאשר יהיה מדובר בקופות-החולים.

אני חושבת שהתוצאה של כל המהלך הזה תהיה ששירותי הבריאות במדינת ישראל

יהיו יותר ויותר יקרים. יש איזה שהוא מערך של איזונים בין הרפואה

הציבורית והרפואה הפרטית, כמה כסף לוקחים. הרפואה הפרטית לא מנותקת

לגמרי. ברגע שהרפואה הציבורית תהיה יותר יקרה, גם הרפואה הפרטית תהיה

יותר יקרה, והכול יהיה יותר יקר במדינת ישראל. בסופו של דבר ההוצאה

הלאומית לבריאות תגדל במהירות שלא גדלה בשנים האחרונות הודות לעובדה

שהרפואה הציבורית הייתה בסיס לכל מה שיש בחברה הישראלית.

לכן אני חושבת שאנחנו צריכים באמת לנקוט אמצעים. האמצעי שהציע חבר

הכנסת טל הוא אחד האמצעים; אבל באמת מה שקורה, לצערנו הרב הוא שהחוק

הזה, שהיה אמור להיות נתון להכרעה שלנו, אינו נתון להכרעה שלנו. בשיטה

הנלוזה הזאת העבירו את זה לוועדת הכספים, ואני לפעמים באה לשם לדיונים;שם מדברים ומדברים, אבל בסוף, אתת יודע, מצביעים, לצערי הרב, לפי

החלטות קואליציה; והתוצאה היא עגומה מאוד.

יאיר המבורגר; גישת איגוד חברות הביטוח, על אף העובדה

שאנחנו אינטרסנטים, היא שהביטוח המשלים, כפי

שהוא מוצג כרגע וכפי שהחוק החדש יהיה, חייב להישאר במודל כפי שהוא קיים

היום - קופת-חולים כללית יחד עם חברת "דקלה". אנחנו מאמינים שהדרך

להעביר את הביטוח המשלים לקופות-החולים, אם תיעשה היטב תעביר כסף קטן

מאוד לקופות. זה לא יפתור את הבעיה של הקופות, ואם הם יקחו את הכסף שהם

רוצים לקחת, תהיה פה שוב אפליה כלפי מבוטחים. אם זו תהיה הדרך שלהם

לווסת את הגירעון התקציבי, אין ספק שכבודו צדק כשאמר שתהיה אפליה גדולה

מאוד בין מבוטחים, תהיה בריאות לעשירים ובריאות לעניים.

לכן צריך להבין היטב מה הולכים לעשות פה. אם הולכים להעביר כסף לקופות

במידה הרצויה לביטוח משלים, זה לא יפתור שום בעיה בקופת-חולים.

דבר נוסף שאותו צריך להבין במסגרת הזאת - הרעיון להעביר כסף לקופות

החולים כמכשיר ויסות הוא דרך לא נכונה לפתור את הבעיה. זה אולי פתרון

בעיה לשנה. תחלואי הרפואה הציבורית הם גדולים; וכפי שנאמר כבר פה, לא

הכסף הקטן הזה יפתור את זה. המודל הנכון הוא המודל שהוקם בשעתו על-ידי

קופת חולים וחברת "דקלה", על פיו ביטוח משלים נעשה בחברות ביטוח. אני

לא אומר את זה רק במידה של אינטרסנטיות, מכיוון שהמודל הזה הוכיח את

עצמו, מכיוון שהשילוב שנעשה בין ביטוה משלים וביטוח סיעודי בפוליסה של

כל אחד ואחד זו הדרך הנכונה. ההבחנה היום המצדדת בהעברת הביטוח המשלים

לקופות והביטוח הסיעודי לחברות הביטוח לא תפתור בעיות, אלא רק תגרום

אפליה בין אנשים בתוך קופות החולים.

לכן אנחנו מאוד מאוד מודאגים מהדרך הזו שבה מנסים לעוור את עיני הציבור

ולבוא ולומר שזו הדרך שתפתור את הבעיות. אין בזה שום פתרון, לא לקופות

החולים ולא למדינת ישראל-, ומי שישלם את המחיר זה האזרח הקטן, שלא תהיה

לו שום דרך במשך הזמן אלא לשלם יותר ויותר עבור הביטוח המשלים.

היו"ר מקסים לוי; בנושא הביטוח יש להציג נייר עמדה על

השפעותיו של החוק ולהביא את המידע מה היה עד

היום והשפעות ההוק על מה שיהיה מהר. יש להגיש נייר עמדה לוועדת הכספים

בדיון שיתקיים בשבוע הבא, כדי שאנשים יבינו גם את הצד הזה של הביטוח,

בין הביטוח לבין מה שאמור להיות בחוק ההסדרים היום, שבעצם לא ינסה

להתמודד עם הבעיה כפי שהיה עד היום.

זאנ זיני; לפני שלוש שנים חוקק חוק סוציאלי, שאני רואה

אותו כהישג אדיר למדינת ישראל. קיווינו גם

שזה יהיה שוויון זכויות לכולם, ושבאמת תהיה קופה אחת, או יותר נכון

ביטוח אחד, שווה לכל מי שצריך לקבל את שירותי הבריאות.

אם חוק ההסדרים הזה יעבור, אם באמת יתנו לכל קופת חולים להציע סל

בריאות משלה, וכל קופת חולים תעשה ביטוח משלים אצלה בקופה, ברור שכל סל

הבריאות הממלכתי יצומצם; וכל קופת חולים בגלל הרווח הכלכלי תרצה להעביר

חלק גדול מהשירותים לביטוה משלים. זו תהיה אפליה ממשית. אנשים יראו שיש

פה אזרחים סוג אי ואזרחים סוג ב'. אזרחים מהמרכז יקבלו שירות אחד, ומי

שיש לו אפשרות כספית יקבל שירות יותר טוב, ומי שאין לו אפשרות, יקבלשירות פחות טוב. אותו פקיד שצריך לטפל באותו אזרח שאמור לקבל שוויון

זכויות כמו כל האזרחים, יהיה לו אינטרס לתת שירות יותר טוב לאזרח שיש

לו ביטוח משלים.

אני חושב שחביטוח חמשלים חוא ביטוח שחייב לחיות עם חישוב אקטוארי. צריך

לדעת איך לעשות את זח. אי-אפשר לקחת ביטוח משלים ולמכור אותו ללא ידע,

ללא חישובים אקטואריים אלא רק כדי לכסות גירעונות. יש מקום, וזה חשוב

מאוד, לאור הניסיון של חברות הביטוח במשך שנים גם בנושא הבריאות

המשלימה וגם בנושא ביטוח סיעודי, לחשב את הסיכונים והן יודעות איך

לעשות זאת, דבר שעד היום לא ידעו לחשב בקופות החולים. לצערנו הרב, מה

שיקרה זה שכל מי שיקנה ביטוח משלים, אני לא בטוח שהוא יוכל לקבל את

השירות לו התחייבו.

יש מקום לכך שקופות החולים יטפלו בכל חשירותים הרפואיים. הן יתעסקו במה

שהן יודעות, וחברות הביטוח תעסוקנה במה שהן יודעות וימכרו ביטוחים. כך

אזרח יוכל לקבל את מה שמגיע לו בהתאם לסל הבריאות הממלכתי שלא יצומצם.

ברגע שהוא לא יצומצם, לא יהיה טעם לקופות החולים למכור ביטוחים

משלימים, ומי שירצה מעבר לכך יוכל לקנות את הביטוחים בחברות הביטוח.

יורם בלשר; אנחנו מסכימים עם כל מילה שנאמרה כאן על-ידי

יושב ראש הוועדה ועל-ידי חברי הכנסת בנושא.

ההשלכות של חוק ההסדרים על מערכת בריאות בעצם מחסלות את חוק ביטוח

בריאות ממלכתי, שהיה אחד מההישגים החברתיים החשובים מאז קמה המדינה.

נושא הדיון מצטמחם היום, כך הבנתי, לנושא הביטוח המשלים. ההצעה כפי

שמופיעה בחוק ההסדרים להנהיג ביטוח משלים ובו-זמנית לא לקבוע סל בסיסי

מחייב, בעצם, רק מחזקת את מה שנאמר. כלומר, אי-אפשר לדבר על ביטוח

משלים בלי שיודעים את מה הוא משלים. זאת אומרת, לכל קופה יהיה ביטוח

משלים.

היו"ר מקסים לוי; הסל קבוע. למעשה הוא צומצם.
תמר גוז'נסקי
הסל לא יהיה קבוע. לכל קופה יהיה סל משלה.
היו"ר מקסים לוי
בחוק יש סל קבוע, כפי שמובא בחוק ההסדרים.

הקופות יצטרכו להילחם על איזה שהוא סל קבוע

אצלן בדבר ביטוח משלים. אז תהיה תחרות מסוימת.

?ורם גלשי; אם יותר לי לתקן. ההצעה של החוק אומרת בסעיף

8, שקופת חולים תציע סל שירותי בריאות כללי

לפי שיקולה.
היו"ר מקסים לוי
אבל יש מינימום.
תמר גוז'נסקי
אין. זה התבטל.

יורם בלשר; בסעיף אחרי זה, בסעיף 10, מוצע העניין של

הביטוח המשלים. כל הבעיה היא שיש אפשרות

להעביר מכאן לכאן ומכאן לכאן.היו"ר מקסים לוי; איך אדוני, מנכ"ל משרד הבריאות, ייקבע סל

מסוים לגבי ביטוח משלים? אולי תסביר.

גבי ברנש; אני לא אסביר, מפני שאנחנו מתנגדים.

היו"ר מקסים לוי; איך אתם מביאים הצעת חוק שפירושה היעלמות

באווירה כזאת מעורפלת?

גבי ביבש; אמרתי מראש שמשרד יזבריאות מתנגד לביטול הסל

הבסיסי. נקודה. מפה נובע גם שיש לך אפשרות

לעשות ביטוח משלים על דברים שהם מחוץ לסל.
היו"ר מקסים לוי
זאת אומרת שכל קופה תקבע את הסל שלה, ואתם

לא אחראים בכלל. איך תסביר בוועדת הכספים

בשבוע הבא מה שאנחנו שואלים כאן? איך הביטוח המשלים בעצם ייקבע? לכם לא

יהיה שום דבר, שום זיקה לקופות? לא תוכלו לקבוע את הסל, לא תוכלו לקבוע

גבול?

גבי בדבש; ודאי שיהיה.

היו"ר מקסים לוי; הקופות יעשו מה שהן רוצות, איך שהן רוצות?

גבי ביבש; לא. חוק ההסדרים קובע - אם הוא יתקבל

במתכונת הזאת שאנחנו מתנגדים אליה - שזכותה

של קופה לבוא ולהציע סל שונה בסיסי; ושר הבריאות יצטרך לאשר או לא לאשר

את הסל הזה. אנחנו חרדים מהאפשרות הזאת, מפני שתהיה לשר הבריאות בעיה

לא לאשר שינוי או הקטנה של הסל נוכח גירעון תקציבי. ברור שגם הביטוח

המשלים וגם השירותים של הביטוח המשלים, כולם כפופים לאישור של שר

הבריאות.

דת טל; איזה סנקציה יש לך כנגד הקופות במידה שהם

יצמצמו את סל השירותים?

גבי ביבש; ודאי שיש סנקציה. אני חייב לאשר את זה.

היו"ר מקסים לוי; אני שואל שאלות כדי לעורר את הדיון, ובסופו

של דבר שר הבריאות יצטרך להתמודד בשבוע הבא

עם שאלות שאני אציג לו. משרד הבריאות ירוקן מתוכן בכלל. יש לי כמה

שאלות, שאני משאיר אותן לדיון שיתקיים בוועדת הכספים.
יורם בלשי; מה שיקרה הוא כפי שפרופסור ברבש אמר
הקופות, נוכח אילוצים תקציביים וחישוקים

תקציביים בלתי רגילים, שנובעים מזה שהמקורות שלהן לא מעודכנים, יעשו

ככל האפשר להעביר פעילויות מהסל הבסיסי אל הביטוח המשלים כמקור נוסף

למימון פעילותן של הקופות; ואנחנו חושבים שזה מקור לא טוב, לא נכון ולא

צודק הברתית.

היו"ר מקסים לוי; אם חולה יגיע לבית-החולים, אתם לא תתנו לו

את התרופות?יורם בלשי; אנחנו שמענו שהקופות הודיעו במידה זו או

אחרת שהן מפסיקות לתת תרופות שאינן מתוקצבות

בסל הבסיסי.

היו"ר מקסים לוי; תוכלו לעמוד בזה?

יורם נלשר; זה מה שאנחנו חוששים ממנו, כי הנטל והלחץ

יפול על הרופא שיעמוד מול החולה. הוא יצטרך

לומר לו שלצערו את התרופות האלה שהוא זקוק להן הוא לא יוכל לקבל. אנחנו

חושבים שזו פגיעה אנושה מאוד במערכת הבריאות ובמערכת היחסים בין הרופא

למטופל. לכן העמדה הזאת שלא מעדכנים את המקורות לביצוע חוק ביטוח

בריאות ממלכתי היא שורש כל רע, ולכן זה גם מה שבא לידי ביטוי בחוק

ההסדרים. שם מחפשים כל מיני אפיקים על מנת להטיל על הציבור גזרות שהוא

לא יוכל לעמוד בהן; ומי שיוכל לעמוד בהן זו שכבה קטנה מאוד; והשכבה

הקטנה תישאר ללא כיסוי ביטוחי וללא כיסוי ביטוחי נאות.

מעבר לשאלה הבסיסית הזאת, אם וכאשר יונהג ביטוח משלים, יש שאלות כמו

המשכיות הזכויות של מבוטח שיעבור מקופה לקופה, מביטוח משלים אחד לשני.

אם הכיסויים לא יהיו שווים, איזה כיסוי הוא יקבל כשהוא יעבור מקופה

לקופה? איך נמנע התניה בקבלת אדם מקופה לקופה, אם יש לו ביטוח משלים

בקופה אחרת, למרות שהחוק אומר שאי-אפשר יהיה לעשות ביטוח משלים אלא

באותה קופה שבה יש הסל הבסיסי?! יש בעיות של העברת כספים מהביטוח

הבסיסי אל הביטוח המשלים ולהפך. איך נמנע את זה שתהיה חומה סינית בין

מימון הסל הבסיסי, שהוא באחריות המדינה, לבין מימון הביטוח המשלים,

שיהיה באחריות המבוטח?

להערכתנו, אין מה לדבר על ביטוח משלים לפני שנקבע בבירור הסל הבסיסי

שיהיה אחיד לכל הקופות, ואז אפשר יהיה להתחיל לדבר על ביטוח משלים.

יצחק פטרנווג; אני רוצה להתייחס קודם למכתב ששלחתי אתמול,

כי אני חושב שבמידה מסוימת הוא באמת קשור

לנושא הדיון, כי קיבלנו לצערנו - ואני חוזר, לצערי הרב - דוגמה טובה,

אולי ראשונה, איך בסיכומו של דבר הסל יצומצם; אף על פי שמה שאתמול בוטל

זה תרופות מחוץ לסל.

למעשה, על-פי חוק ביטוח בריאות, הייתה מחויבות של הממשלה לתת את

השירותים הנוספים, במקרה הזה תרופות מצוינות, שגם משרד הבריאות אישר

שהן מצוינות, בוודאי הסתדרות הרופאים אישרה שהן מצוינות. אלו תרופות

לחולי סרטן, קוקטייל האיידס המפורסם, תרופות לחולי סכיזופרניה.

תמר גוז'נסקי; מה ההוצאה על התרופות האלה?

יצחק פטונווג; ההערכה היא שלכלל מערכת הבריאות זה יעלה מעל

200 מיליון שקלים. ב-1997 לבד רק אנחנו

הוצאנו כ-120 מיליון שקלים. צריך להבין שאם התרופה היא טובה, הביקוש לה

הולך ועולה עם הזמן; ולכן אנחנו מעריכים את זה ב-200 מיליון שקל.

תמר גוז'נסקי; היא חוסכת אשפוזים?יצחק פטרבורג; התרופה חוסכת קודם כול חולי; ואני חושב שזח

חדבר חחשוב. עס זח, ייתכן שחיא חוסכת בטווח

חארוך דבריס אחרים, אבל לצערי, בניגוד למח שאמרו בחוק ביטוח בריאות,

אי-אפשר לחוכיח שחכנסת טכנולוגיח חוסכת מיידית כסף. לכן לא מנכ"ל קופח

מסוגל, ולמיטב ידיעתי, גם לא בממשלח מסוגלים לחציג מצב שאפשר לחכניס את

חתרופח בלי עלות נוספת. חנושא חוטל על קופות חחולים, וחן לקחו על עצמן

תפקיד, שעל-פי דברי חאוצר לא חיח תפקידן. אני ניסיתי כמנכ"ל קופח למצוא

כל פתרון אחר, ולצערי, אתמול נאלצתי לחודיע על חפסקת אותן תרופות מחוץ

לסל. אנחנו לא מספקים אותן יותר לחולים חדשים, ואנחנו נמשיך לספק אותן

רק עד גמר חמלאי; וזח מלאי של שבועות עד חודש. אין לנו שום כוונח לעשות

מזח רווח כספי. אני חושב שזח יום עצוב, גם לי בתור מנכ"ל קופת חולים

כללית. אני בכל-זאת אמון על שני שליש יח' ממערכת חבריאות בישראל ועל 80

אחוז מחחולים, ושוכחים את חדבר חקטן חזח, אבל אני חושב שזח יום עצוב

לכולנו, ואולי זו דוגמח ראשונח שתכניס אותנו לדיון שאנחנו מדברים בו

עכשיו. נכון שאנחנו מדברים על תרופות מחוץ לסל, אבל בעצם אנחנו רואים

מולנו צמצום בסל חשירותים. שלא יחיח ספק - עכשיו ראינו דוגמח ראשונח

לצמצום בסל חשירותים.

אם ניקח את זח חלאח ונחשוב שממחר בבוקר באמת מעבירים לסל חמשלים את

חתרופות נגד סרטן, לא ניתוח קטן ביד, אלא תרופות נגד סרטן, קוקטייל

איידס ותרופות לסכיזופרניח, שיעברו לביטוח משלים... אגב, אחת חקופות

כבר עשתח את זח. מח קורח כשפתאום אין לך כסף לשלם לביטוח חמשלים? אז

אתח מפסיק את חטיפולז עלולים לקרות דברים מאוד מוזרים. לכן אני חוזר

לחתחלח של מח שנאמר פח. אני חושב שקודם כול, לפני שדנים על ביטוח

משלים, צריך לחבין בכלל מח זח חסל חבסיסי. חמשלים בחגדרת חמילח שלו חוא

תמיד משלים למח שיש בבסיס. אם חבסיס לא אחיד בין חקופות, אז קודם כול,

אני לא יודע מח מוכרים; אני אפילו לא יודע מח חברות חביטוח יוכלו

למכור, אם לכל קופח יחיח סל אחר.

גם בגבייח שעליח אנחנו מדברים, בעצם אם משלבים את חחצעח חיום בחוק

חחסדרים, כבר יצרנו שתי קופות - לעניים ולעשירים. בביטוח חמשלים נוצר

עוד רובד תשלום. בעצם מח שאנחנו מדברים עליו זח בן אדם שפעם משלם 4.8

אחוזים , פעם שנייח משלם מס איטי קבוע, מס גולגולת בשפת חעם ומס

חשתתפויות ועוד מס אחד, קטן, ביטוח משלים. זאת אומרת, צריך לחיות משוגע

בגלל מספר חצ'קים עד שאתח מבין מח אתח מקבל בכלל.

לכן אני חושב שיש בעיח קשח לעשות בכלל את חדיון על מח זח ביטוח משלים

לפני שאנחנו מבינים לאיזח עולם מטילים אותנו.

אני כן רוצח לחתייחס בכמח מילים לביטוח חמשלים. לפני שאני אגיד איפח

עמדתנו - ואגב, חיא משתנח מיום ליום כי משגעים אותנו, כל בוקר קמים

בבוקר ומנסים לחבין מח אמרו אתמול, גם כן שיטח מעניינת - אני רוצח לקחת

כמח משפטים שנאמרו פח על-ידי חברות חביטוח, משפט אחד קטן ולנסות לסובב

אותו. אני מתכוון לשימוש בביטוח חמשלים ככלי לחעברת כסף לקופות

חחולים. אני מבקש דבר אחד שיבטיחו פח, לפני שיחשבו איך ממלאים לי את

חקופח בכסף או נותנים לי לתת את חשירותים חנדרשים על-פי חוק, לחיזחר

מאוד שמח שיצא

בסוף לא יחיח כלי לחעברת כסף לחברות ביטוח פרטיות בלבד. קל מאוד לחגיע

לזח. אני שומע בזמן חאחרון כל מיני מילים שמערבות את חרפואח חציבוריתשאנחנו הכרנו ברפואת פרטית, ובתוך חברות הביטוח בפנים -. חפיכת טופס 17

להליך לסוחר. חברות ביטוח יהפכו להיות מרכז סילוקים לצ'קים שבעצם אני

חתמתי למטה מראש עבור המבוטח שלי. אם אתם רוצים, נגיע בטוף לכך שדרך

המושג "ביטוח משלים" יהיה הרס כל הרפואה הציבורית בישראל יותר מאשר

בחוק ההסדרים - זה לקח גם לי זמן להבין את זה, אבל אנחנו מתחילים להבין

איפה אנחנו נמצאים - בלי הגנות נכונות, אנחנו יכולים להגיע למצב שיהיה

ערבוב של רפואה ציבורית ורפואה פרטית בתוך אותו המוסד, והיחידים

שירוויחו יחיו חברות הביטוח הפרטיות. לכן אני מציע מאוד להיזהר.

היו"ר מקסים לוי; קופות החולים צריכות בשבוע הבא להוציא מסמך

מה הפגיעה לדעתן בחוק ההסדרים, מה כן אפשר

להעביר ומה אי-אפשר להעביר. כלומר, צריך להביא בפני חברי הכנסת שיושבים

שם את המידע איזה נזקים יכולים להיות מסעיפים כאלה ואיזה נזקים יכולים

להיות מסעיפים אחרים. האם אתם נגד כל חוק ההסדרים בחוק הבריאות, או

שאתם מצמצמים את ההתנגדות שלכם לנושאים כאלה ואחרים.

יצחק פטרבורג; קופת הולים כללית הגישה מסמך מסודר. קופת

חולים כללית הגישה לפני למעלה משלושה חודשים

מסמך איך היא חושבת שאפשר לפתור את החסר והגירעון התקציבי בכל הקופות.

צר לי שכרגע הדיון התמקד בפתרון מאוד נקודתי, שכמו ששמענו ממנכ"ל משרד

הבריאות, גם משרד הבריאות עצמו מתנגד לחלקים נרחבים מאותו חוק.

אני לא נגד כל החוק. יש בתוכו גם דברים טובים, אבל יש בו סכנות כל כך

גדולות.

היו"ר מקסים לוי; אבל אולי הדברים הטובים מכסים על הדברים

הגרועים בחוק?

יצחק פטיבורג; לא. לצערי זה בדיוק הפוך ביחסים.

היו"ר מקסים לוי; אתה מנהל קופה, אני מנהל כאן את הוויכוח

הציבורי, ואני צריך שתביא בידי את כל הכלים

כדי לריב עם האוצר ועם הממשלה. אתה לא יכול לקחת רק את הטוב בחוק

ההסדרים ולהגיד שאתה נגד החוקים הלא טובים.

דוד טל; הוא לא רוצה את הטוב ולא את הרע. לא מדובשך

ולא מעוקצך. שיוציאו את הבריאות מחוק

ההסדרים.
היו"ר מקסים לוי
נניח שמשרד הבריאות אומר שהסעיפים שהוא

מיטיב בהם עם הקופות, מכסים אולי על מקצתם

של חוקים אחרים שבאים להכביד על הקופות. צריך שבשבוע הבא יהיה מוסבר

בוועדת הכספים על התהליכים האלה לחברים עצמם, כי הרבה דברים אנהנו

רואים שהאוצר ומשרד הבריאות מנסים לומר. שמעתי היום את מנכ"ל משרד

הבריאות שאומר שיש בחוק ההסדרים דברים טובים., אבל שלא ישתמע מזה שהם

מכסים על הדברים הגרועים בחוק. אני לא חושב כך.
יצחק פטרבורג
כיוון שגם היה דיון על חוק ההסדרים בוועדה

ואתה שואל עוד פעם את השאלה, אני חושב שפעם

ראשונה - אולי אני טועה, ישכילו אותי - בחוק ההסדרים של היום מנסיםלבלוע חוק שלם בשעה שעד עכשיו ניסו לבלוע חתיכות. חפעם מנסים לבלוע את

כל חוק בריאות. במצב הזח, אם זאת חכוונח לחגיש את זח, למרות אותם דברים

טובים שאתח אומר, אין לי ספק שחיח עדיף לחוציא את כל פרק חבריאות מחוק

חחסדרים ולא לדון בו בכלל בצורח חזאת.

חתשובח חבאח תחיח בשבוע חבא, כאשר תתקיים ישיבח נוספת; ואני מבטיח

שאנחנו נבחיר את עמדתנו על חדברים חרעים בעיקר, ולא על חדברים חטובים

שמקובלים עלינו.

עוזי סלנט; אני מצטער שאני לא אחיח פופולרי חיום, כי

אני בעד חוק חחסדרים. אני לא בעד חשיטח

שמטפלים בח בנושא של חוק ביטוח בריאות במכשיר של חוק חחסדרים, אבל אני

לא נגד חסעיפים שמפורטים בו. אני חושב שלמשרד חבריאות יש מספיק בלמים

כדי ליצור מצב שחסל חבסיסי יחיח סל ראוי. חסל חבסיסי נתון לשיקולו

ולחחלטתו של שר חבריאות; ושר חבריאות ישקול ויחליט מח רמת חסל חבסיסי

שחוא יאשר לקופות חחולים. קופות חחולים לא יכולות לעשות מח שחן רוצות.

אבל שר חבריאות ידע, כאשר חוא קובע סל בסיסי, שחוא צריך לקבוע גם את

מקורות חמימון, וחרי כאן חיא חבעיח.

אין ספק שחוק חתקציב לא מאפשר לממן את מערכת חבריאות במדינת ישראל. זח

לא יעזור, כי אם אנחנו מדברים על תרופות מחוץ לסל, אז חיום יש תרופות

מסוג אחד, שחן מחוץ לסל, ומחר תחיינח תרופות אחרות שיחיו מחוץ לסל.

חמשמעות חיא מאוד פשוטח. צריך לכפות על חאוצר בתוספת לחוק חחסדרים

וכתנאי לאישור חוק חחסדרים, שינוי מדד עדכון סל חמימון. אם חאוצר יקבל

על עצמו לחכניס לתוך מדד חעדכון את חטכנולוגיח ואת חזדקנות ותוספת

חאוכלוסייח, לא ייווצר מצב שתרופות מחסוג חזח שאנחנו מדברים עליחן חיום

יחיו מחוץ לסל, ואז שר חבריאות לא יאשר תרופות מסוג כזח לחוציא אותן

מחסל חבסיסי.

תמר גוז'נסקי; נניח לרגע שחחתניח שלך לא מתקבלת, זח לא

אפשרי?

עוזי סלנט; אם זח לא יתקבל, חשאלח חיא מח חבררות שאתם

חמחוקקים מעמידים למעננו. זח לא משנח מח אני

חושב, זח משנח מח אתם תחליטו. אנחנו מדברים שלוש שנים כאן בוועדח על

חמשבר ועל חקשיים ועל חוסר חיכולת, ואנחנו פועלים על-פי תוצאות, אנחנו

מתמודדים מול חחולים במרפאות. אנחנו לא יכולים לחישאר במסגרת של כותרת

כזאת או אחרת בעיתון. אנחנו חייבים לספק את חשירות. עד חיום לא חיח

פתרון. חוק חחסדרים יכול לחיות טוב יותר אם יכפו על חאוצר לעדכן את מדד

חעדכון. אם לא, אז לא. אז יחיח חוק חסדרים שיבוא ויאמר שחבריאות עולח

יותר כסף. אתם אומרים שאתם דואגים לאוכלוסיות חחלשות, אז אל תסבסדו את

חמערכת, תסבסדו את חאוכלוסייח.

אני רוצח לספר לכם מח קרח לפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בקופת חולים

מאוחדת יש ביטוח משלים עוד חרבח לפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי, עוד

לפני שחתחילו לדון בו. מח קרח עם אוכלוסייח שזכאית לחטבח סוציאלית

במוסד לביטוח לאומי? חמוסד לביטוח לאומי ביטח את חאוכלוסייח חזאת בקופת

חולים מאוחדת. חוא חוסיף שקלים בודדים לכל נפש מבוטחת, וחייתח גם

חאוכלוסייח חזאת של חטבח סוציאלית מבוטחת בביטוח חמשלים באמצעות חמוסד

לביטוח לאומי. למח אי-אפשר לפתור את זח בדרך חזאת? חבעיח שלנו בסיועהיא שאנחנו לא מכוונים את הסיוע לנצרך, אלא אנחנו מתעסקים תמיד עם

חמצרך. אני חושב שבמצרך יש בעיה, שנוצר עיוות בתחום חסיוע.

אני רוצח לעבור לנושא חביטוח חמשלים, כי הרי זחו חנושא. קופת חולים

מאוחדת מנהלת שני ביטוחים משלימים. האחד -"מאוחדת עדיף", שזה למעשה לא

ביטוח אקטוארי, אלא זה מערך שנותן שירותי בריאות, אם יש בו צורך. ברגע

שהשנה מסתיימת, הצורך לא מצטבר. הצורך מסתיים, ואנחנו מתמודדים עם

צרכים חדשים; ובהתאם לצרכים אנחנו משנים, אם יש צורך בכך, את שיעור

התשלומים שמשלמים לנו החברים. אנחנו לא גובים מכל נפש מבוטחת - אנחנו

גובים מס משפחתי. זאת אומרת, אין שום קשר למספר הנפשות במשפחה. זאת

אומרת, התשלום הוא תשלום סוציאלי.

היו"ר מקסים ליי; כמה מבוטחים אצלכם בביטוח המשלים?

עוזי סלנט; 85 אחוזים. יש סקר של מכון ברוקדייל.

דוד טל; לא משכונות המצוקה.

היו"ר מקסים לוי; האם נעשה סקר בביטוח המשלים שלכם מי

האוכלוסיות שהשתמשו בביטוח המשלים?

עוזי סלנט; יש לנו אוכלוסייה חרדית רחבה שחברה בקופת

חולים מאוחדת. האוכלוסייה הזאת מאופיינת לא

ברמת הכנסה גבוהה אלא במספר נפשות גבוה. האוכלוסייה הזאת מבוטחת בביטוח

המשלים בקופת חולים מאוחדת. בחג הראשון של ראש השנה היינו צריכים להטיס

חולה להשתלת לב לארצות הברית, אז שילמנו 370 אלף דולר במזומן בזכות 250

אלף דולר סל ועוד 100 אלף דולר ביטוח משלים. המשפחה הזאת היא משפחה

מרובת ילדים.

היו"ר מקסים לוי; אני מבקש לקבל את הדוח על החברים בביטוח

המשלים בקופת הולים מאוחדת.

עוזי סלנט; אדוני יכול לקבל את הדוח הזה ממכון

ברוקדייל, שהוא מכון בלתי תלוי.

היו"ר מקסים לוי; אתה לא יכול להעביר אותו?

עוזי סלנט; אני יכול, אבל אז תוכל לקבל פריסה של כל

הקופות.

תמר גוז'נסקי; אתה יודע שבביטוח המשלים, אם אתה חולה

כרוני, אתה לא מקבל שום דבר.

עוזי סלנט; את מדברת על הביטוח המשלים שנעשה באמצעות

"דקלה". את טועה. אין אצלנו מגבלות לחולים

כרוניים. אין אצלנו מגבלות לגיל. אנחנו גובים מכלל האוכלוסייה תשלום

נמוך, סדר גודל של 40 שקלים למשפחה, ואנחנו לא דוחים את החולים, אנחנו

לא דוחים את הקשישים. מי שחבר בקופת חולים מאוחדת זכאי להיות חבר

בביטוח המשלים. אתם פשוט לא מכירים את התחום הזה אצלנו. נכון, אנחנו לא

קופה גדולה, אבל אתם מכירים את הביטוח באמצעות "דקלה". מר המבורגרהסביר שחשוב מאוד לא לעשות רפואה לעניים ורפואה לעשירים. זאת אומרת

שהעניים וקשי היום יגיעו לחברות הביטוח לבצע ביטוח משלים.

יאיר המבורגר; תמסור אינפורמציה נכונה, משום שיש אנשים שלא

מכירים את הנושא. אתה לא יכול להטעות את

כולם.

עוזי סלנט; אני רוצה להסביר לגבי טופס 17.

היו"ר מקסים לוי; אנחנו מאוד בקיאים בנושא. רק תעביר אליי את

הרשימה של אלה שמקבלים ביטוח משלים.

זאנ ורננונד; אני חושב שעוזי נתן דוגמה לא מדויקת. הוא

אומר שבקופת חולים מאוחדת, ל-85 אחוזים

מהחברים יש ביטוח משלים. אני סמנכ"ל כספים של קופת חולים כללית, ובשלוש

השנים האחרונות יש לנו פוליסה משותפת עם "דקלה". אני רוצה לשאול את

הציבור הזה שאלה הרבה יותר פשוטה. הדבר המרכזי בביטוח המשלים זה בחירת

רופא מנתח למשל. תאר לך מחר בבוקר שגם קופת חולים כללית מגיעה ל-70

אחוז, לא 85 אחוזים, ביטוח משלים, בחירת רופא מנתח. אז יש שתי חלופות.

הרי לא נסגור את בתי-החולים ונהפוך אותם לבתי-חולים לבחירת רופא מנתח.

מאיפה נביא 70 אחוז בחירת רופא מנתח? זאת אומרת שאנחנו הפכנו תוך חצי

שנה את הביטוח המשלים למס נוסף לסל חובה, כי רוב הכסף של הניתוח המשלים

זה לא הטסות לחו"ל, זה בחירת רופא שמנתח בארץ, זאת חוות דעת שנייה של

רופא.

קופת-חולים כללית הלכה ל"דקלה" לפני שלוש שנים בגלל שהמחוקק אמר לה

לפני שלוש שנים שיגידו לכל קופות החולים ללכת ולעשות ביטוח משלים

באמצעות חברת ביטוח.

עמי סלנט; היום קופת-חולים מרוצה מזה שהיא הלכה

ל"דקלה"?

זאנ ורננרנד; קופת-חולים כללית חושבת שבהשוואה לקופות

אחרות היא שילמה מס הכנסה מיותר, והיא לא

רוצה להמשיך במצב שהיא מופלית לעומת קופות אחרות, ואני אומר את זה

חד-משמעית.

אפי אושעיה; פעם היה חזון במדינת ישראל - שלם על-פי

יכולתך, תקבל על-פי צרכיך - מה שמנסים לעשות

היום זה למעשה - שלם על-פי יכולתך, על-פי ההכנסה שלך, ותקבל גם על-פי

יכולתך הכספית - האוצר, למעשה, בגלל ההבטחה של ראש-הממשלה בערב הבחירות

שלא להעלות מסים בישראל, מעלה מסים באופן עקיף. איך מעלים מסים? מטילים

מס גולגולת וביטוח משלים. זה הרי מס. אם רוצים שאזרחי מדינת ישראל

ישתתפו יותר בבריאות שלהם כי המדינה לא יכולה לשאת בנטל, בואו נגיד את

האמת, נעלה את אחוז המס מ-4.8 אחוזים בכמה עשיריות, או על-פי המדדים

שצריכים לחשב לפיהם את העלויות של הבריאות, ונעלה את המס, נאמר את האמת

ונדע שבמדינת ישראל משלמים 50 אחוז מס שולי ועוד 5 אחוזי מס בריאות

ועוד ביטוח לאומי, ונדע שבמדינת ישראל המסים הם מעל 60 אחוזים. אבל מה

עושים? רוצים לרמות את הציבור בישראל ומכנים את זה בשמות משונים

שכאלה.אילו משרד הבריאות רזיה קובע את מדיניות הבריאות, את סל הבריאות, את

גובה התשלומים וכך הלאה, הייתי סומך עליהם. יש שם אנשי מקצוע שמבינים

בנושא, ואני רוצה לתת להם את האשראי גם אם אני לא בקואליציה הממשלתית

איתם. אבל כשמנהלים את זה פקידי האוצר, אותם מעניין איך מגדילים את

ההכנסות, ומישהו צריך לשלם את ההוצאות. המישהו הזה זה האזרה, זה ברור.

אם רוצים לנהל את קופות החולים על-בסיס כלכלי בלבד, הרי זה לא מפעל

תעשייתי. אי-אפשר לנהל בריאות במדינת ישראל, בריאות מתקדמת ומפותחת עם

טכנולוגיות וכך הלאה, על-בסיס כלכלי בלבד. אם רוצים לנהל את זה

על-בסיס כלכלי, וזו המגמה על-פי חוק ההסדרים, אני מציע - למעשה כבר

הצעתי והנחתי על שולחן הכנסת בתחילת נובמבר - הצעת חוק ביטוח בריאות

ממלכתי, תיקון ביטוח בריאות משלים. ההצעה הזו הונחה על שולחן הכנסת,

ואחרי שאגמור את הסבב בין כל חברי הכנסת ואסביר להם את משמעות החוק,

אני אבקש להביא את זה למליאת הכנסת להצבעה. משמעות הצעת החוק היא למעשה

הוצאת הביטוח המשלים מקופות החולים והעברת הנושאים הללו לחברות

הביטוח.

השיקולים פה יכולים להיות מוסברים על-ידי כל מיני אנשים - נושאים

כספיים, כלכליים, אקטואריה - אבל מבחינתי יש דבר אחד מרכזי. ברגע

שמתחילים למסחר את הבריאות ולהוציא דברים מהסל ולהכניס אותם לביטוח

הבריאות המשלים כדי שיהיו הכנסות לקופות החולים, אני לא רוצה שמנהל

קופת חולים יעסוק בחישובים כלכליים כל הזמן, איך הוא גובה יותר כסף

מהאזרחים ומעשיר את הקופה שלו. לכן הצעת החוק הזו הוגשה על שולחן

הכנסת, ואני מקווה לקבל גם את תמיכת הוועדה לעניין הזה.
יוסף פרוסט
אני רוצה להתריע מפני שתי תופעות מסוכנות

בתהליך הזה מבחינת בתי-החולים. במידה שהיחס

בין הסל הבסיסי לחלק של הביטוח המשלים ישתנה לטובת הביטוח המשלים, יכול

להיווצר מצב קיצוני מאין כמוהו, שבאותו בית-חולים ישכבו תיאורטית שני

חולים, שלחולה אחד אנחנו ניתן את התרופה שהרופא חושב שמגיעה לו, וחולה

שישכב לידו, במיטה שכנה, לא יקבל את אותה התרופה. האיזון העדין הזה, אם

יופר חס וחלילה, הוא בלתי נסבל באופן מוחלט.

קריאה! בתי-החולים שואבים 55 אחוזים מתקציב סל

הקופות.

יוסף פרוסט; אני ברשותכם רוצה להתריע על הבעיות שאני

רואה אותן בתהליך הזה. במידה שהאיזון הזה

יופר לכיוון הביטוח המשלים באופן כזה, קיימת סכנה תיאורטית. וזה דבר

בלתי נסבל באופן ברור וחד-משמעי.

החלק השני שיהיה בעייתי הוא החלק של העבודה בתוך בית-החולים מבחינה

פרופסיונאלית, מבחינת הכושר המקצועי של הרופאים. לא יכול להיות שרופאים

שעובדים במוסד רפואי אחד, מבחינת המדיניות הרפואית, יצטרכו לשנות את

כיוון ההחלטות של המדיניות או ההחלטות הרפואיות שלהם בהתאם לרמת הביטוח

של הפציינט שיושב מולם. זה מעמיס עליהם לחץ כבד ביותר שישפיע על

ההחלטות הפרופסיונאליות, וגם זה דבר בלתי נסבל.

אריאלה רנדל! אדוני היושב ראש, אני מודה לך. אני רוצה

להסב את תשומת לבכם לשתי בעיות שיש עם הצעת

התיקון כפי שהוצגה בפניכם. להערכתנו, החוק סותר שני חוקים אחרים שהכנסת
חוקקח
האחד, חוק החוזים האחידים, והשני, חוק הגנת הצרכן, ואני אסביר

מדוע.

חוק החוזים האחידים קובע שחוזה אחיד שצרכן מקבל הוא אחיד, והוא יודע מה

המוצר ומה המחיר. במידה שהמוצר אינו ברור או המחיר אינו ברור, החוזה

הוא חוזה מקפח; ועומדת זכות לבית-הדין לחוזים אחידים או לארגון הצרכנים

או לצרכן עצמו לתבוע את שינויו של החוזה.

החוזה הזה הוא חוזה מקפח, ואני אסביר מדוע. המוצר בו אינו ברור. המוצר

בו יכול להשתנות משנה לשנה.

- אני קונה היום סל ביסוח רפואי מקופת חולים מסוימת שכולל 1, 2, 3

ו-4, ובשנה הבאה הוא יכולה לכלול 1 בלבד. זה קיפוח אחד.

- הקיפוח השני - אני יודעת שאני משלמת היום מאה שקלים על ארבעה מוצרים,

וייתכן שמחר אני אשלם מאתיים שקלים על מוצר אחד, והוא הזול מבין

הארבעה.

זה מקפח לפי כל תנאי של חוק החוזים האחידים. אני חושבת שעם קבלת החוק

הזה צריך לתקן את חוק החוזים האחידים או לבטלו, משום שאי-אפשר לתבוע

מבעל עסק שמוכר מקרר דבר מסוים בעוד שהמדינה משחררת את עצמה ממנו.

זה נוגד את חוק הגנת הצרכן, משום שחוק הגנת הצרכן תובע גילוי נאות; חוק

הגנת הצרכן תובע חוזה ברור בין הצרכן ובין הלקוח עם אמינות, עם אחריות,

עם ביטוח ועם שירות. כל הדברים האלה אינם נמצאים כאן.

אני רוצה לומר דבר לגבי העובדה שצריך לקבל את אישורו של שר הבריאות.

כולנו מודעים ללחצים התקציביים שהמדינה עוד נתונה בהם. זה לא דבר חדש,

זאת לא המצאה של היום או של אתמול או של לפני עשר שנים או בעוד עשר

שנים. המצב לא יהיה יותר טוב בשנה הבאה וגם לא בעוד עשרים שנה, לצערי

הרב, מבחינה כלכלית; ולכן הלחצים הכלכליים שעומדים בפני שר הבריאות

ימנעו ממנו להורות לקופות לא לשנות את הסל, ולכן החוק הזה לטעמנו הוא

חוק לא חוקי.

רחל קיי; אני רוצה להתייחס בעיקר לנושא של הביטוח

המשלים, ואני רוצה לומר כמה משפטים לפני כן

כדי לתת לזה מסגרת. כפי שאני מבינה את חוק ההסדרים, הסל שמופיע בחוק

היום בתוספת השנייה הינו בררת המחדל. קופה שרוצה לשנות אותו חייבת

לפנות ולקבל אישור לכך. כך אני מבינה את הסעיף.

תמר גוז'נסקי; ואם האוצר ירצה לשנות?
רחל קיי
חוק ההסדרים לא מתייחס לזה. בחוק ההסדרים

מדובר על מה שהקופות רשאיות לעשות. אני

מתייחסת רק לסעיף הספציפי הזה. לכן לדעתי יש כלים. אם האוצר רוצה

לשנות את סל השירותים, עם חוק ההסדרים ובלי חוק ההסדרים, הוא ימצא

דרך.
תמר גוז'נסקי
היום הוא צריך לבוא לוועדת העבודה.
רחל קיי
נכון. כך כתוב בחוק.

תמר גוז'נסקי; עכשיו חוא יכול לעשות זאת מבלי לבוא לוועדת

העבודח.
רחל קיי
אני לא רואח שלאוצר יש זכות בחוק ההסדריס

לצמצם את חסל. בפועל דרך התקציב באיזח שחוא

מקום הדברים קורים ממילא, אבל לא רציתי להיכנס לוויכוח, כי זאת לא

הנקודה שלי.

אני רוצה להסב את תשומת לבכם לשני דברים. ראשית כול, אולי כדאי שנלמד

ממדינות אירופה שהרבה יותר ותיקות מאיתנו בנושא ביטוח בריאות ממלכתי

וגם הביטוחים המשלימים. בכנס מאוד גדול שהשתתפו בו כל מדינות אירופה,

הן בעצם הצהירו - ואני אשמח להעביר את הציטוט ואת החומר אל חברי הוועדה

- כמובן העמדה שלהם היא שצריך להיות סל בסיסי, שהמערכת הציבורית

מתחייבת לספקו, אבל מעבר לזה, לגבי הביטוח המשלים, שזה כאילו הזכות לכל

אזרח לבטח את עצמו בפני סיכונים נוספים אם הוא רוצה, הם רואים את זה

כדבר שהוא כל כך קרוב מבחינת ההגנה על זכות הציבור, שברוב המדינות

באירופה, היכן שיש קופות חולים, קופות החולים הן שנותנות את הביטוח

המשלים, וזה תחת פיקוח. כתוצאה מזה הפרמיות נמוכות יותר. בבלגיה, יותר

מ-90 אחוזים מהאוכלוסייה מבוטחת בביטוחים המשלימים של הקופות. אותו

הדבר לגבי הולנד ועוד שורה של מדינות שיש להן קופות חולים. אני חושבת

שאסור לנו לשכוח את זה, אם אנחנו רוצים שהשירותים הנוספים יהיו נגישים

לרוב האוכלוסייה.

תמר גוז'נסקי; יש בחוק ביטוח משלים. אנחנו לא מתווכחים.

רחל קיי; אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכך שבחוק

ההסדרים יש הגבלה, משהו שלא קיים היום.

כתוב: "התכנית תהיה למתן שירותים בפועל בלבד בידי הקופה או באישורה,

למעט שירות סיעוד". זו הנקודה שרציתי להסב את תשומת לב חברי הוועדה

אליה. בסופו של דבר, כפי שאני מבינה את זה, זה להפקיר את האוכלוסייה

החלשה ביותר במדינה על-ידי כך שרובם לא יוכלו להרשות לעצמם לרכוש ביטוח

סיעודי. תסתכלו היום על השוני בפרמיות והשוני בהטבות בין הביטוחים

הסיעודיים של קופות החולים ובין הביטוחים חסיעודיים של חברות חביטוח,

ואתם תבינו שכאן אנחנו עומדים להפקיר את האוכלוסייה הזו. לא רק זה, אלא

אני חושבת שמה שיקרה הוא שבסופו של דבר ההוצאה הזו תיפול חזרה על

הממשלה.

אתי פרץ; כבוד היושב ראש וחברי הכנסת, גם במועצת

התקיים דיון הבריאות לפני כמה ימים על

הביטוח המשלים. אין לשאלות המהותיות תשובות - לא מטעם האוצר, ותכף

נשמע אותן כן או לא, וגם לא מטעם המומחים שיושבים כאן, כי השאלות הן

שאלות מרכזיות גם על המה, גם על האיך, גם על עד כמה וגם עד מתי.

אני חושבת שחשאלה המרכזית צריכה להיות מה לביטוח המשלים בחוק ההסדרים.

הוא איננו אמור להיות שם, הוא חלק מתקנות שהיו צריכות להיקבע במשך שלוש

שנים ולא נקבעו. יושב כאן עורך הדין עיר-שי מהאוצר, שהיה שותף לדיונים

שהיו גם אצלך, אדוני היושב ראש. היו שם שאלות מהותיות, שלא היו עליהןתשובות, ופח באמצעות מחלף עצוב מאוד, האוצר טומן את התקנות האלח בתוך

חוק ההסדרים והוא שם סד של זמן של ה-31 לדצמבר.

לשאלה שלך, אדוני היושב ראש, השיבו כאן בכנות רבה. לא בכדי הכיוונים

היו מאוד שונים. כל פרק הבריאות בחוק ההסדרים הוא פרק חולה וכל תיקון

בו, כל מקצה שיפורים, תהיה בו פגיעה מהותית בעקרונות של הוק ביטוח

בריאות ממלכתי.

כדי לא לחזור על דברים חשובים שנאמרו כאן, אני קוראת לכם גם בוועדת

הכספים וגם כאן לתבוע להוציא את כל הפרק הזה מחוק ההסדרים, כיוון ששום

מקצת שיפורים לא יעזור. אני רוצה להזכיר דבר אחד, חבר הכנסת לוי, שאתה

היית שותף לו בשנה שעברה. יושבים פה עדים מהאוצר. כשאתה דרשת לדעת מה

קורה עם המס המקביל, ואנחנו, צרכני בריאות של ישראל, אמרנו לך שהטריק

של האוצר שאמר שיועבר אחת ל-12 חודשים לקופות הסכום של המס המקביל

יגרום הבדל לא במהות אלא רק בערוץ. אמרנו לך שזה המהלך של שנת 1997 וכי

ב-1998 הכול פתוח. תראה אדוני מה קרה עם המס המקביל, המנה שלו במקורות

המימון. כל מי שחושב שסעיף ההגבלה שהצעת, עורך הדין סלנט, יש בו ממש,

אדוני, לא למד - ואני מתפלאת עליך, כי אתה אחד החכמים בינינו - כל מה

שנקבע היום כהתניה של האוצר, מחר היה כלא היה.

פטריק לוי; מה שעומד לקרות ב-1998 זה שהביטוח המשלים

עומד להיות כזה והסל הבסיסי עומד להיות כזה.

כמו שכולכם אמרתם, מי שיוכל להרשות לעצמו את הביטוח המשלים יקבל חלק מן

הטיפולים בהם הוא חייב. הביטוח המשלים קשור הרבה לחברות הביטוח.

להזכירכם, חלק מחברות הביטוח הללו בכלל לא נותנות את האפשרות לחולים,

כמו חולי איידס, להיכנס אליהן, כי הן לא רוצות אותם. הם לא רוצים לבטח

את האנשים שחולים במחלות כרוניות שונות. חלק מחברות הביטוח פשוט לא

רוצות להכניס את האנשים, בין היתר חולי איידס, וגם חולים עם מחלות

אחרות.

לגבי המצב הקיים, קופת חולים לאומית כבר לא נותנת מפברואר חלק מן

התרופות, בין היתר תרופות לאיידס. השיקולים הכלכליים הם לא נכונים.

ילדת שכרגע גוססת בבית-חולים בצפון הארץ, אז נעזוב את זה שהיא גוססת,

זה זניח, אבל היא עלתה בשבועיים האחרונים יותר כסף מאשר הטיפולים שהיא

הייתה אמורה לקבל אם היא הייתה מקבלת אותם.

אפי אושעיה; למי מופנות הטענות שלך, לאוצר או לקופות

החולים?

פטריק לוי; אני אגיע לזה. קופת-חולים מאוחדת התחילה

לבקש עשרה אחוזים על הטיפולים מחלק מן

המטופלים. פניתי לעורך הדין סלנט לפני כשבוע ימים ועוד לא קיבלתי

תשובה, כי אנחנו הבנו משהו אחר כשנפגשנו איתו. בכל מקרה, עשרה

אחוזים זה 600 שקלים לחודש. רוב האנשים שהם בקופות החולים לא יכולים

להוציא 600 שקלים לחודש.

אפי אושעיה; למה הוא צריך לממן את זה? זה מה שאני שואל.
פטריק לוי
גם אני שואל. אנחנו הגענו למצב שהברחנו

בצורה לא חוקית, ואני לא מתבייש להגיד את זהכאן. בקופת חולים יש כרגע מישהו שמאושפז עם סרטן, שתוך שבוע ימים

הטיפול שלו, בגלל שהוא לא קיבל את התרופות, יעלה הרב יותר כסף מאשר אם

הוא היה מקבל את התרופות החיוניות.

התרופות חייבות להיכנס לסל מיידית. נעזוב את העניין האתי שאנשים

גוססים ומתים. כנראה שזה לא כל כך מעניין הרבה אנשים, לפחות במשרד

האוצר, אבל אפילו השיקול הכלכלי הוא גורם לכך שהתרופות הללו - לא רק

לאיידס, זה לסרטן ולכל מיני מחלות אחרות - חייבות להיכנס עכשיו, לא

ב-31 לחודש.

חוק ההסדרים הוא חוק רע, כי הוא באמת הולך לגרום לכך שיהיו מטופלים

מסוג א' ומטופלים מסוג ב'. אנחנו חייבים להישאר במצב הקיים, שזה מגוחך,

כי אפילו במצב הקיים התרופות שאנחנו אמורים לקבל לא הוכנסו לסל, מפני

שהסל לא עודכן במשך כמה שנים, משום שהוא חייב אישור גם של שר הבריאות

וגם של שר האוצר. וכמובן ששר האוצר לא טורח לתת את האישור שלו. יש כמה

מחלות שחייבות להיכנס ולהיות מוגדרות כמחלות קשות, מכיוון שזה יעלה

פחות כסף, ושנית, זה ימנע מאנשים למות.

האחריות היא לא על קופת החולים אלא היא על הממשלה. הכדור כרגע בין משרד

הבריאות לבין משרד האוצר, ואני לא נכנס למעלה בידי מי. האחריות היא על

הממשלה. מי שיכול לפתור את הבעיה זה בית המחוקקים. רובם, להוציא כמה

אנשים בלי היגיון ובלי מוסריות, רובכם תומכים בזה, לא חשוב אם זה

קואליציה או אופוזיציה. אנחנו מחכים לתגובה מהירה מכם.

מרק מימיני; הסכמתי עם כל מילה שאדוני היושב-ראש אמר.

חוק ההסדרים הזה יכול להרוג בצורה סופית את

חוק בריאות ממלכתי, שלדעתי הוא לא היה רע. אם גשר וש"ס ירצו, אני חושב

שזו לא תהיה אגדה להתנגד לחוק ההסדרים, לחלק הבריאותי של חוק

ההסדרים.

אני חושב שרוצים לשפוך את התינוק עם חמים במצב בו חסרים לכל הבריאות

במדינת ישראל שמונה אחוזים של כל התקציב. כלומר 92 אחוזים ישנם. האם

מדינת ישראל לא יכולה להמשיך לתת את הבריאות היפה שהיא נותנת לכל

האזרחים שלה בצורה די שוויונית עד היום? אני רוצה לצטט את עיתון

"אקונומיסט", שלפני

כשישה חודשים שם את מדינת ישראל במקום שני בעולם בנושא הבריאות. הם

בדקו כל מיני נתונים, מה קורה אחרי התקף לב, מה בקשר לתחלואה והתמותה

מסביב ללידה. במדינת ישראל אין לנו כל כך הרבה דברים מצטיינים, אבל יש

לנו

בריאות; והחוק הזה רוצה לפגוע בזה. אני חושב שבמקום לנסות ולהוריד את

רמת הרפואה, צריך לשמור על זה ולמצוא את השמונה אחוזים, ובראייה יהודית

- שהעשירים, מצדי, יתנו קצת יותר כסף.

לאל? ופני; אני רוצה להזכיר את הנושא של מנגנוני ההגנה.

לא בכדי, בחוק ביטוח ריאות ממלכתי, כמו שהוא

היום, על-מנת להוסיף לסל צריך רק את האישורים של שר האוצר ושר הבריאות,

ועל-מנת להוציא מהסל צריך את אישור ועדת העבודה והרווחה. זאת אומרת,

המחוקק ראה שעל-מנת לצמצם את הסל יהיה צורך במנגנון שלא יהיה הממשלה,

אלא יהיה המנגנון של הכנסת. כרגע בהצעה של חוק ההסדרים, עם כל המנגנון,מוציאים את סמכות הפיקוח מתכנסת ומעבירים אותת לגוף שלא יעזור שום דבר,

זח גוף פוליטי.

איו שום צל של ספק שחביטוח חמשלים, כל עוד אין סל אחיד מחייב, יעזור

לנושא של בררת חמבוטחים. אני לא אכנס לזח, כי כולנו יודעים זאת, אבל

אני רק רוצח לציין מח יקרח. חרי כל קופות חחולים שתרצינח לפנות

לאוכלוסיות חמבוססות, גם חסל חמשלים שלחן יפנח לאוכלוסייח חמבוססת

ולאוכלוסייח חבריאח. חשאלח שלי פשוט תחיח מי יפנח לאוכלוסייח שחיא לא

מבוססת, כי אף קופח לא תציע לח את חסל חמשלים.

יעקנ פלג; חבר חכנסת אושעיח ומר חמבורגר ניסו לומר לנו

שאם חביטוח חמשלים לא יחיח בקופות חחולים

אלא בחברות חביטוח, בעצם כנראח שלא יחיו שני מרבדים; של רפואח אלא יחיח

מרבד אחד. גם חיום יש ביטוח משלים, גם חיום יש שני מרבדים, ואם זח יחיח

בחברות חביטוח, יחיח לאותם אנשים קשח יותר, בגלל חפרמיות, לחעלות את זח

יותר. מבחינתי זו יכולח לחיות שאלח רטורית, אבל בואו תסבירו לקחל איך

בעצם על-ידי זח שזח עובר לחברות חביטוח תחיח רפואח שוויונית אחת במדינת

ישראל.
יאיר המבורגר
גברת קיי נורא דואגת לציבור במסגרת קופת

חולים "מכבי". חפחד של קופת חולים "מכבי"

בנושא חסיעודי חוא שביום שחם באמת יצטרכו לגבות רק ביטוח משלים ולא

אלמנט סיעודי, שחם חחליטו רק לפני שנתיים לחכניס למשלים שלחם, מאותו

יום חתקציב שחם מקבלים חיום למשלים יקטן ב-70-60 אחוזים. מזח חם

מודאגים. אין שום דאגח לציבור בקטע חזח, וכדאי פעם לדעת מח קורח כאן.

קריאה; חעובדות לא נכונות. כולנו דואגים, ועובדח

שקופות חחולים חיו פחות אינטרסנטיות

מאיתנו.

שמעון עיר-שי; אני מצטער שאיחרנו. לא ידענו שחישיבח מתחילח

בשעח 09:00.

דוד טל; יש זלזול אצלכם בפרלמנט. אמרתי זאת אתמול,

אני אומר זאת חיום, וסביר שאומר זאת גם מחר.

חזלזול חזח שלכם בפרלמנט חזח עבר כל גבול. לא ייתכן שפקידי חאוצר,

שיחיו מכובדים ככל שיחיו מכובדים, יזלזלו בחברי חפרלמנט.

שמעון עיר-שי; אני מבין שחנושא חוא ביטוח משלים ואני רוצח

לומר מילח כדי לחוריד את זח מחשולחן, לפחות

מחחיבט שחציגו את זח פח.

דיברו כאן על חיחס בין סל חבסיס וחסל חמשלים, וחיו כאן אפילו דוגמאות

פיזיות כאלח, שזח יחפוך לככח וזח יחפוך לככח. רבותיי, זח לא כל כך

פשוט. חחוק עדיין בפיקוח שר חבריאות. אם מנסים לקרוא את חחוק ורוצים

לקרוא אותו, אז צריך לקרוא אותו עד חסוף גם לפרטיו. אני אומר שזח לא

דבר נזיל. סל חקופות, עם כל חטענות וכל חחששות, חוא לא דבר רגיל, חוא

לא חוזח רגיל, חוא לא חוזח בין אזרחים פשוטים שאפשר לשנות אותו. חוא

נתון לפיקוח, חוא קבוע בחוק, ויש לו כל חעוגנים שיש בחוק חיום.דוד טל; אתת לא מבין של מי הפיקוח. הפיקוח הוא רק

פיקוח שלכם. אתם מביאים את זה בחוק ההסדרים

בסוף השנה, ובזה פתרתם את הכול. על מה אתה מדבר? אתה מזלזל

באינטליגנציה שלנו?

שמעון עיר-שי; אני לא מזלזל.

דחו טל; זה מה שקורה. כדאי שתתעלם מהדברים הללו ולא

תאמר אותם.

שמעון עיר-שי; ברשותך, אם אני צריך לבוא לדיון ולהגיב

להערות כמו שאתה מעיר ואתה אומר שאני מזלזל

באינטליגנציה, אז אני אקום ואני לא אדבר.

אפי אושעיה; אם אתה רוצה לקום ולא לדבר, אז תלך. אל

תאיים על אף אחד.

שמעון עיר-שי; אני לא מאיים.

דוד טל; לא ייתכן, עם כל הכבוד, שפקיד האוצר יאמר את

הדברים האלה כאן. מה, הוא מבין טוב יותר

מאיתנו? הוא יותר חכם מאיתנוז

אפי אושעיה; לא. אבל יש לו דעה משלו, וזה מותר.

דת טל; שלא יזרה חול בעיני אנשים כאן.

היו"ר מקסים לוי; אני הרי לא מאוהבי פקידי האוצר, אבל יש לו

זכות התגובה. ככל שיהיו דברים לא ערבים

לאוזנינו, יכול אדם להתבטא ולומר את מה שהוא חושב. יש לי הרבה ביקורת

כלפי מה שהוא אומר, אבל אני רוצה שהוא ידבר.

דת טל; הוא לא יכול להטעות, כיוון שאני מקבל החלטה

על סמך מה שהוא אומר לי.

היו"ר מקסים לוי; אבל יש לך שתי אפשרויות להצביע נגד. שיצחק

כהן בוועדת הכספים יצביע נגד, לא הוא.

שמעון עיר-שי; אני רוצה להתייחס בכמה מילים לביטוח

המשלים.

היו"ר מקסים לוי; מה בדבר האפשרות שבאתם בחוק הזה ואמרתם שאין

בלם ציבורי של הכנסת וכי ועדת העבודה

והרווחה איננה כאן. זה היה ממש מעשה מכוון על מנת לא לשמוע את הציבורים

אלא את שר הבריאות ואת שר חאוצר. בנוסח החוק הזה אין צורך בוועדת

העבודה והרווחה בנושא בריאות העם.

שמעון עיר-שי; היה דיון על הנקודה של סעיף 8(ב), והסעיפים

האלה נשארו. שינוי סל הבסיס, להוסיף ביזמת

הממשלה, חייב לעבור אישור גם בוועדת העבודה והרווחה. זה נשאר.דוד טל; אתח שוב מטעה. לא ייתכן שפקיד בכיר באוצר

יטעה את הציבור. איפה נשמע כדבר הזה?

בפרלמנט אחר בחו"ל חיו מעיפים אותו.
שמעון עיר-שי
אני רוצח לחתייחס בכמח מילים לנושא של

חביטוח חמשלים. זח חנושא של חדיון

חיום, ולזח חוזמנו.

חייתח חתלבטות אם לעשות את חביטוח חמשלים בקופות חחולים או לאסור את זח

על קופות חחולים ולחעביר את זח לחברות חביטוח שעוסקות בזח באופן שוטף.

חחחלטח חייתח, וזו חחלטת חממשלח שמגובח פח וגם בתיאום עם משרד חבריאות,

שבשל חיתרון חיחסי שקיים לקופות חחולים במתן שירותי חבריאות - וזח

ברור, ואני לא צריך לחסביר את זח, חיתרון חיחסי בתשתיות ובכל מח שיש

לחן - עדיף שחעניין חזח ייעשח בקופות חחולים במגבלות שחכנסנו בחוק.

חמגבלות חאלח, חמטרח שלחן חייתח לחבטיח כמח פרמטרים חשובים. חאחד - לא

לאבד שליטח מלאח לפחות, ואני אומר את זח בזחירות, על חקטע חכלכלי או

חאיזון חכלכלי של חעניין חזח, ולכן אני נותן רק כדוגמח את חעניין חזח

של חוצאת חסיעוד.

היו"ר מקסים לוי; אתח מתחיל לחסתובב, ולא ענית לי. אני שואל

אותך איפח חבלם חציבורי של קיצוץ חסל דרך שר

חבריאות וחאוצר. מדוע ועדת חעבודח וחרווחח איננח נמצאת כאן? זח במכוון

או לא במכוון? אני שואל חאם חדבר חזח חיח מכוון או לא מכוון, או שרק שר

חבריאות עם לחץ של שר חאוצר, כדי לא לשמוע את ועדת חעבודח וחרווחח

בנושא קיצוץ חסל... מח חייתח כוונת אנשי חאוצר, שאתם לא יכולים ולא

מסוגלים לחתמודד עם חוועדח? חיח לכם מאוד קשח לשמוע את חציבור מדבר

בוועדת חעבודח וחרווחח, אבל יותר קל ללחוץ על שר חבריאות עם שר חאוצר.

אני שואל, כי אתם חכנתם את זח לשר חאוצר.

שמעון עיר-שי; בשאלח של חוק חחסדרים בגלל חמצב של מערכת

חבריאות, יש חובח לעשות את חשינויים חאלח

לפי חחקשר. חמתכונת חיא בחוק חחסדרים. בשנים חאחרונות זו חמתכונת

שחתקבלח.

לגבי חשאלח שלך, חסל נשאר, חתוספות חשנייח וחשלישית חן בתוך חסל. שינוי

של חתוספת חשנייח ביזמת חממשלח חייב לעבור את כל חתחליכים שנקבעו בחוק

וקיימים בחוק. מח שמוצע לגבי קופות חחולים זח שינויים פנימיים

מינוריים, באחריות שר חבריאות, עם מגבלות בחוק לגבי שיקול חדעת שלו.

חשינויים חמינוריים חאלח - ואני לא רוצח לחרצות פח את כל חנושא חזח של

סעיף 8 וחסעיף שנכנס בנקודח חזאת - אבל בגדול, חרעיון חיח כזח. נכנסנו

למצוקח מסוימת, וקופות חחולים משדרות אותח, מצוקח שמצד חחוצאח ומצד

חחכנסח אין גמישויות בכלל וקשח לחתנחל במערכת כזאת בצורח מאוזנת.

חרעיון חבסיסי בנקודח חזאת חיח לחכניס גמישות מסוימת בצד חחוצאח ובצד

חחכנסח, ואתם יודעים את חפרטים, ודיברו עליחם קודם, ואני לא רוצח

לחיכנס לדיון על זח במובן חערכי, אבל אני אומר שחרעיון, חתפיסח שמאחורי

חדבר חזח, זח לאפשר שינויים וגמישויות לקופח; וחלק מחגמישויות גם ינבעו

מחאוכלוסייח חמסוימת של חקופח, כשאתח מטיל סל אחיד על כל חמערכת חזאת.
דוד טל
אתח עוד לא ענית על שאלת חיושב-ראש. אני לא

יכול לשאת את זח. חוא פקיד בכיר במשרדהאוצר, ואפשר לצפות ממנו לתשובות הוגנות. הוא יכול להגיד - אני לא

יודע, אני לא מסכים - אבל אי-אפשר לסובב אותנו.

היו"ר מקסים לוי; אני שואל אותך עוד פעם את השאלה.

שמעון עיר-שי; אני לא מתהמק, ואני אענה לך.

היו"ר מקסים ליי; אני שואל אותך מה היו הנימוקים להוצאת ועדת

העבודה והרווחה ונתינת כל הסמכות לשר

הבריאות ושר האוצר. למה פהדתם שזה יבוא לכאן?

שמעיו עיר-שי; קודם כול, לא שר האוצר. בקטע הזה שר האוצר

לא בפנים. שר הבריאות, עם כל הכללים שנקבעו

בחוק, יש לו כללים מנחים, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים. הוא מאשר את הסל

הזה. לפני שאני אענה לך פורמלית עד הסוף, תן לי לומר את התזה הזאת.

התזה הזאת הייתה שבעצם יש לנו במערכת הבריאות היום, אם הכול נוקשה ויש

סל אחיד וכולי, יש סל לחברים. בקטע הזה של שינוי הסל, ולהערכתנו אם

יהיו שינויים, הם לא יהיו שינויים דרמטיים, אלא הם יהיו מותאמים

לחברים. תחשבו שוב, ותנסו להקשיב, מה יקרה אם קופה תיזום שינוי דרמטי

אן דרסטי לכיוון "שלילי" לאוכלוסייה שלה. האוכלוסייה שלה תעבור. יש

היום זכות מעבר מקופה לקופה. עם כל הכבוד, אפשר לבוא לדיון באוצר

ולהגיד - אני מסכים לחוק הזה, יש לי הערות -, ולבוא לדיון בכנסת ולהגיד

את ההפוך. אז אפשר. יש מטרות ויש אינטרסים.

אפי אושעית; אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני לא רוצה

להרגיז אותך. תראה, המשפחה שלי גרה בשכונת

מצוקה בנתניה. אנשים מבוגרים, משפחה גדולה עם הרבה ילדים. אתה חושב שהם

יבואו לקופת חולים כללית, שהיא היחידה שפתחה שם מרפאה - כי "מכבי",

"לאומית" ו"מאוחדת" לא היה להם כדאי מבחינת חשבון כלכלי בשנים עברו -

הם יקהו את עצמם מהשכונה ויסעו עם אוטובוס לאיזו מרפאה אחרת, שהם לא

מכירים, ויעברו קופה? הם פשוט ישלימו עם מר גורלם.

אתם למעשה מבצעים קיצוץ בסל הבריאות. צריך לבוא ולהגיד את האמת. מוטב
לאוצר לבוא ולומר
- חברים יקרים, מדינת ישראל לא יכולה לשאת בנטל

הבריאות. אנחנו מורידים נושאים מהסל על-מנת לחסוך בעלויות הכספיות -.

זו האמת, אין אמת אחרת. למה להסתבך בצורה מפותלת ומסובכת? הרי ההצעות

שאתם מציעים הן בלתי אפשריות, הן לא מעשיות.

היו"ר מקסים לוי; אני הייתי עונה לך ואומר שגם ממשלת העבודה

פגעה בחוק הבריאות.

אפי אושעית; למה לך?

היו"ר מקסים לוי; גם חוק הבריאות, כפי שהוא היה, הוביל גירעון

של הקופות, שלא יכלו להתקיים בכלל. הגירעון

הזה שנצבר על-ידי הקופות במשך 1995 ו-1996 לא בא כפתרון מיידי שהיו

צריכים לתת.אני אומר שאתה לא עונה לי באופן מפורש. בחוק הבריאות נקבע שוועדת

העבודה והרווחה תשב ותכריע בנושא תקנות כאלה ואחרות. אתם באת ונטרלתם

את ועדת העבודה והרווחה ונתתם סמכויות לשר הבריאות בלבד ללא שמיעה של

ציבורים כאלה ואחרים באשר לבלמים החברתיים שיכולים להיות. הרי שר

הבריאות כפוף לשר האוצר, ומה שאומר לו שר האוצר כך הוא יעשה, משום

שמשרד בריאות הפך להיות שלוחה של משרד האוצר.

שמעון עיר-שי; לעניין ההוספה לסל, נשאר הסעיף כפי שהוא.

לעניין השינויים, שאנחנו מעריכים שאם הם

יהיו, הם יהיו מינוריים, ויש פה אלמנט של הכנסת השפעת האזרחים, חברי

הקופות, לא ייעשו צעדים דרמטיים ודרסטים, אלא אם כן הם מוצדקים בהקשר.

זה יותר רלוונטי בשינויים מינוריים לפיקוח מינהלי של משרד ממונה תחת

כללים די נוקשים במסגרת שיקול הדעת שנקבע בסעיף הזה.

היו"ר מקסים ל1י; עוד פעם את מסתובב ומסתובב. שאלתי את השאלה

הזאת את שר האוצר. האם במתכוון פקידי האוצר

הוציאו את הבלם החברתי של ועדת העבודה הרווחה מהנושא, ואתה מסתובב

ומסתובב ולא נותן לי תשובה. אני מבין שאין לך תשובה, אז תעבור לשאלה

השנייה.

דוד טל; אתם מסכימים לההזיר את זה בהזרה לוועדה?

שהוצאת שירותים מהסל תחייב החלטה של ועדת

העודה והרווחה?

שמעון עיר-שי; לי אין סמכות להסכים.
היו"ר מקסים לוי
אין לי ספק שהשר נאמן הגיע למשרד ובתקופה כל

כך קצרה הכין את ספר התקציב ואת חוק

ההסדרים. אתם הנחתם את זה בפניו. הוא לא כזה גאון שתוך חודשיים הוא

מכין את הוק ההסדרים. אתם עשיתם כאן מעשה, לדעתי, ואני לא רוצה לתת לזה

ביטוי, משום שאחר-כך תגידן שוב פעם במכתב לשר האוצר שהגיע אליי, שאני

בוטה כלפי פקידי האוצר. אני אומר, אתם עשיתם מעשה נבלה, משום שאתם

יודעים שכאן בבית הזה, בוועדה הזאת. אתם לא יכולים להתמודד עם דברים

אמיתיים של ציבור החולים האלה שמדברים, ואתם רוצים שהשלוחה הזאת של

משרד הבריאות תהיה מרוקנת מתוכן, כי לא תוכלו לקבל כאן החלטות כפי שאתם

רוצים. אבל את זה אני אסגור עם שר האוצר.

אם לא נקבע הסל עצמו, איך אתם מביאים את חוק הביטוח המשלים? מה תסבירו

בוועדת הכספים בנושא הזה? הרי לא נקבע, אף קופה עוד לא קבעה את הסל.

איך תקבעו בעצם את הביטוח המשלים?

שמעין עיר-שי; אנחנו לא נקבע את הביטוח המשלים. הקופה

בעצמה תקבע.
היו"ר מקסים לוי
כל קופה תקבע לעצמה את הביטוח המשלים.

שמעון עיר-שי; היא תביא את זה לשר הבריאות, ושר בריאות

יאשר או לא יאשר.דוד טל; אנחנו מדברים על חוק ההסדרים בעוד שאני לא

יודע מחו חסל חמשלים? זח מח שבעצם אתח אומר

לי?

היו"ר מקסים לוי; מח שחוא אמר עכשיו זח מצוין מבחינתי.

דוד טל; עמיר פרץ ידרוש סל ביטוח משלים חובח.

היו"ר מקסים לוי; אתח אומר שכל קופח תקבע לעצמח את חסל ותקבע

את חביטוח חמשלים. כך אני מבין. בוועדת

חכספים ידרשו ממך לחסביר את חנושא.

אפרים ארבל; חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כמו שחוא חיום,

קובע סל ברור, קובע חחלטות ברורות, חכול

ברור. למרות שחכול ברור וחכול לכאורח מצוין, תראו לאן חגיע חוק ביטוח

בריאות ממלכתי. אז אפשר למצוא חמון בעיות גם בחוק חחסדרים וחמון

שאלות.

גני נרנש; סליחח. זח לא לאן חוא חגיע אלא לאן חובלתם

אותו. יש רק קבוצח אחת שמובילח אותו מלידתו,

בעל כורחח מלידתו.

אפרים ארבל; בשלוש חשנים חאחרונות חגענו למצב שחחוק לא

כל כך טוב, ואנחנו מנסים לעשות שינויים

שישפיעו על כל מיני תמריצים ואיתותים שקופות חחולים נמצאות בפניחם,

על-מנת שלאותו מנחל קופת חולים תחיח איזו שחיא גמישות, ולא יחיח חכול

מצד חחוק. אפשר לחגיד שחפקידים במשרד חאוצר חם רשעים, אבל עובדח חיא

שחמנגנון לא עובד, ואנחנו מנסים לעשות אותו קצת יותר גמיש.

היו"ר מקסים לוי; אתם לא ביססתם, לא נתתם תוספות, לא חחזרתם,

לא שילמתם את מח שחייתם צריכים. יצא חיום

איזח ספר שקיבלתי אותו, כל חברי חכנסת קיבלו אותו, ושם חוצאות חבריאות

בשנת 1996 חן אולי אפילו לא ברמת חפעילות שאתם נתתם של שנת 1992. אתם

לא ביססתם, לא נתתם לחוק את חעוגן של חתקציב, אתם מנעתם תקציב ממשרד

חבריאות, אתם רציתם לחרוס אותו. אני יכול לומר לך את חדברים חאלח, חם

כתובים, זאת לא פעם ראשונח שאנחנו דנים בוועדת חעבודח וחרווחח בנושא

חוק חבריאות. אתם חובלתם למצב שחוק חבריאות ימות.

אפרים ארבל; לא חיח שום מצב שבו משרד חאוצר עשח משחו שלא

כתוב בחוק.

גבי בדבש; כמת זמן לקח לכם עד ששילמתם את חחודש חחסר

מתחילת 1995? לפני שלושח חודשים.

שמעון עיר-שי; חיח ויכוח משפטי.

גבי ברבש; לא חיח שום ויכוח משפטי על זח שחחודש חחסר,

חצי מיליארד שקל, נדחח לשנתיים וחצי.שמעת עיר-שי; אז אני אומר לך שחיה ויכוח משפטי על תחודש

החסר, והעניין נסגר. אני מבקש, אל תגיד על

החודש החסר שלא סגרנו. היה ויכוח משפטי על החודש החסר בגלל זה שרציתם

שקופות החולים יקחו הלוואה מהבנק וישלמו את הריבית.

אפרים ארגל; היו ויכוחים לגבי העדכון של הסל, אבל גם

הוויכוחים האלה וגם העדכון לא מסבירים את

הגירעונות של הקופות, שלא לדבר על קופת חולים כללית. אי-אפשר להסביר

מיליארד שקל גירעון.

היו"ר מקסים לוי; מה יהיה עם אדם מסכן שאין לו לשלם ביטוח

משלים, והתרופה שהוא צריך לקבל איננה בסל

הבריאות?

שמעון עיר-שי; לפי המצב שלו היום.
היו"ר מקסים לוי
אני מבקש לסכם את הדיון בשני דברים:

בשבוע הבא תתקיים ישיבת ועדת כספים עם ועדת

העבודה והרווחה בנושא הזה של חוק הבריאות, ומוטב שמקום עם החומר שאיתו

באתם, תנסו להעביר את החומר לכל חברי ועדת הכספים ולחברי ועדת העבודה

והרווחה, כדי שיוכלו לקבל כלים להתמודד בישיבה הזאת.

אני מניח שנעשה הכול כדי לא לקבל את זה; כי אם חוק ההסדרים

יעבור, אנחנו עתידים למצוא את חוק הבריאות הולך ונרמס, ונגמר חוק

הבריאות הממלכתי.

אני רוצה להציע הצעה. הצעת הממשלה בנושא הביטוח המשלים מהווה מסמר

נוסף בארון המתים של חוק הבריאות הממלכתי ומביאה אסון על ציבורים רבים

מאוד של אוכלוסיות, שלא יוכלו יותר לקבל תרופות, כי לא יהיה בידן לשלם

עבורן.

הוועדה קוראת לשר האוצר להסתלק מהגישה של שינויים בחוק בריאות ממלכתי

במסגרת חוק ההסדרים ולקיים דיונים ענייניים בנושא בוועדת העבודה

והרווחה. אם לא, ועדת העבודה והרווחה לא תדון בשום חוק ממשלתי שיונח על

שולחן ועדת העבודה והרווחה. אני מקווה שהדיון בוועדת הכספים ינסה

להוריד את הדברים שיפגעו באוכלוסיות.

הישיבה ננעלה נשעה 30;11

קוד המקור של הנתונים