ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/05/1998

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון) התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 198

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. ט' באייר התשנ"ח (18 במאי 1998). שעה; 11:00

נכחו; חברי הוועדה; דוד טל - מ"מ היו"ר

מוזמנים; עו"ד מיכאל אטלן - הלשכה המשפטית משרד העבודה והרווחה

רבקה רבלו - עוזרת ליועץ המשפטי ביחידת השכר

במשרד האוצר

עו"ד רענן שקדי - הלשכה המשפטית בהסתדרות הכללית

החדשה

רחל ניסן הולץ - ההסתדרות הרפואית

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי
קצרנית
אושרה עצידה
סדר-היום
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות

שרואים אותה כפיטורים) (תיקון) התשנ"ח-1998תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)

(תיקון) התשנ"ח-1998

היו"ר דוד טל;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

על סדר היום תקנות פיצויי פיטורים. חברת הכנסת ענת מאור הגישה הצעת חוק

פיצוי פיטורים בה היא מבקשת שכל גבר ואישה שיצטרכו לעזוב את מקום עבודתם בגלל

בן הזוג שמשנה את מקום עבודתו יראו אותם כאילו פוטרו ויהיו זכאים לפיצויי

פיטורים. אני מבין שמשרד העבודה סבור שאפשר לעגן את הצעת החוק הזו בתקנות,

ושאין מקום להצעת החוק הזו. אני גם מבין כי חברת הכנסת מאור מסכימה לעגן את

הצעת החוק שלה בתקנות מפני שהן האכסניה הטבעית.

עו"ד אטלן, בבקשה.
עו"ד מיכאל אטלן
אני הבאתי תקנות שהן מתואמות עם מר בוטון. יש הערה של המעסיקים שאני מוכן

לקבל אותה, ולהוסיף עוד שורה בתקנות.
היו"ר דוד טל
הם דורשים להוסיף את המילים; "ומקום מגוריו החדש רחוק יותר יותר ממקום

עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם".
עו"ד מיכאל אטלן
כן. זה בא כדי למנוע ניצול לרעה.
משה בוטון
זאת אומרת, אם הוא עובר לגור במקום מגורים שהוא קרוב יותר למקום עבודתו

אז אין הצדקה שהוא יקבל פיצויי פיטורים.
היו"ר דוד טל
האם אתה, עו"ד אטלן, מוכן לקבל את הערתם?

עו"ד מיכאל אטלן;

אני מוכן.
משה בוטון
עו"ד אטלן, אני מציע שתקרא את התקנות.עו"ד מיכאל אטלן;

"תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)

(תיקון), התשנ"ח-1998.

בתוקף סמכותי על פי סעיפים 8 ו-33 פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן-

החוק), לאחר שהתייעצתי עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של

עובדים במדינה ועדם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעתי הם נוגעים בדבר,

ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 12. בתקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (הישוב הפיצוי ים

והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964, לאהר תקנת משנה (ה), יבוא: (ט)

רואים התפטרותו של עובד לפי פיסקה (3) לסעיף 8 להוק כפיטורים, אם התפטר

מעבודתו והעתיק את מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבוד אחר

ולמקום מגורים אחר הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, ובלבד

שהעובד גר ששה חודשים לפחות במקום המגורים האחר כאמור". ופה אני מוכן להוסיף:

"ובלבד שמקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם".
הי ו"ר דוד טל
בסיפא של התקנות כתוב: "ובלבד שהעובד גר ששה חודשים לפחות במקום המגורים

האחר כאמור." זאת אומרת, הוא לא יקבל פיצויי פיטורים עד אשר לא יעברו ששה

חודשים? כלומר, רק בתום ששה חודשים?
עו"ד מיכאל אטלן
נכון. אדוני היושב ראש, כפי שאתה רואה זוהי חלופה טי. לפני כן יש שמונה

חלופות.
היו"ר דוד טל
אבל זה לא ראיה שהחלופה הקודמת היתה טובה ונכונה.
עו"ד מיכאל אטלן
זה נכון. אבל זה בא למנוע רישומים רק לצורך קבלת פיצויים וניצול לרעה של

הדבר הזה.
משה בוטון
אדם לא יכול לעבור למקום אחר להתגורר בו שבוע שבועיים, לקבל את הפיצויים

ולחזור.
היו"ר דוד טל
למה צריך לעכב ששה חודשים את פיצויי הפיטורים? למה הוא צריך להמתין ששה

חודשים?
משה בוטון
כדי להראות באמת שהוא גר שם ששה חודשים. אם יתברר שהוא חזר לאותו מקום לא

תוכל לקבל ממנו את הפיצויים חזרה. איפה תמצא את האיש? יהיה צורך בהליך משפטי,

הוצאה לפועל וכדו'. אגב, אותו הסדר קיים לגבי מי שבעיר פיתוח, נישואין. יש

כשש-שבע חלופות.
היו"ר דוד טל
אמרתי שאני עדיין לא רואה זאת כראיה שזה הדבר הכי נכון לעשות.

עו"ד מיכאל אטלן;

כן, אבל יש יתרון למה שאנשים יודעים איך לעבוד איתו.
משה בוטון
יש עוד עניין. אם סוטים בעניין הזה אז צריך גם להתייחס לשאר הסעיפים. אם

אנחנו משנים כאן אנחנו צריכים לשנות בעוד מקומות. בית המשפט יכול לשאול למה

במקרה אחד של הצטרפות בן זוג כן דורשים שהות של ששה חודשים ובמקרה אחרים לא

דורשים? צריך שיהיה היגיון.

היו"ר דוד טל;

האם יש הערות?
עו"ד רענן שקדי
אני מבין שרוצים להוסיף איזשהי תוספת לגבי מרחק מקום מקום מגורים.
משה בוטון
כן, שמקום מגוריו החדש לא יותר קרוב למקום העבודה.
עו"ד מיכאל אטלן
בתקנה 12(ג) למשל, אתה מוצא את התוספת הזו.
משה בוטון
החוק הקיים כבר מכניס את הסעיפים האלה בתחומים אחרים. הוא אומר, המטרה

היא שאם אתה מתרחק ממקום העבודה. אבל אם מקום העבודה החדש שלך שאליו עברת הוא

יותר קרוב לבית שלך, ממקום העבודה הקודם שלך, אז אין הצדקה שתקבל פיצויים.

רוצים לתת פיצויי פיטורים כדי להקל על האדם שלא יצטרך ליסוע הרבה מאוד

קילומטרים למקום העבודה.

עו"ד רענן שקדי;

מה קורה אם אדם עבר למקום שהוא מרוחק אותו מרחק בדיוק?
משה בוטון
אין אותו מרחק בדיוק. לא יכול להיות שהוא יעבור בדיוק על הסנטימטר לאותו

מקום.

עו"ד מיכאל אטלן;

אם המרחק הוא אותו דבר אז זה לא נכנס. זה מקום מגוריו הרחוק יותר ממקום

העבודה.היו"ר דוד טל;

ובכן, בהסכמתו של משרד העבודה והרווחה אנחנו מוסיפים בסיפא את הבקשה של

איגוד לשכות המסחר.

משה בוטון;

צלצל אליי הממונה על השכר.

היו"ר דוד טל;

האם הממונה על השכר מסכים?

משה בוטון;

כן.

יעל רבלו;

כן.

היו"ר דוד טל;

גם בהסכמתו של הממונה על השכר, אנחנו מוסיפים; "ומקום מגוריו החדש רחוק

יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם". האם זה בסדר?

עו"ד מיכאל אטלו;

%100. אנחנו נתאם את הנוסח עם משרד המשפטים.

משה בוטון;

בכל התקנות שם יש אותו נוסח שהם הציעו.

היו"ר דוד טל;

האם יש שאלות, הערות? לא.

עו"ד מיכאל אטלן;

אני רק רוצה להעיר שהתקנות האלה מסירות את הצעתה של חברת הכנסת ענת מאור.

היו"ר דוד טל;

זה מסיר את הצעתה של חברת הכנסת מאור והיא מסכימה.

היו"ר דוד טל;

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30 ;11.

קוד המקור של הנתונים