ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/05/1998

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשנ"ח-1998; צו הרוקחים (סיווג רעלים), התשנ"ח-1998; צו הרוקחים (שינוי התוספת), התשנ"ח -1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 197

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. טי באייר התשנ"ח (18 במאי 1998). שעה; 9:30

נכחו; חברי הוועדה; דוד טל - מ"מ היו"ר

מוזמנים; פרופ' גבי ברבש - מנכ"ל משרד הבריאות

עו"ד מנחם בלום - משרד הבריאות

עו"ד שרונה צירין - משרד הבריאות

בתיה הורן - משרד הבריאות

נצ"מ שמואל ציטרון- ראש המדור לכימיה ולביולוגיה

במשרד לבטחון פנים

רפ"ק אורית היימן - מדור סמים המשרד לבטחון פנים

רחל בר-המבורגר - הרשות למלחמה בסמים

תומר מוסקוביץ - הרשות למלחמה בסמים

עו"ד לאה ופנר - ההסתדרות הרפואית

רחל ניסן הולץ - ההסתדרות הרפואית

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

קצרנית; אושרה עצידה

סדר-היום; 1. הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה)

התשנ"ח-1998

2. צו הרוקחים (סיווג רעלים), התשנ"ח-1998

3. צו הרוחקים (שינוי התוספת), התשנ"ח-1998הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונח לפקודה).

התשנ"ח-1998

היו"ר דוד טל;

בוקר טוב רבותיי. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווהה.

על סדר היום הודעת הסמים המסוכנים, לאהר מכן צו הרוקחים סיווג רעלים וצו

הרוקחים שינוי התוספת.

אדוני המנכ"ל, בבקשה.

פרופ' גבי ברבש;

יש בעיה שמונחת על שולחננו כבר יותר משנתיים. משום מה הבעיה הזו נפלה בין

הכסאות עד לתקופה האחרונה. הבעיה היא שפקודת הסמים או מה שמוגדר כסם שהמסחר

בו מהווה עבירה, דורשת עידכון, כיוון שהתחכום של השטח יוצר תרכובות חדשות שלא

נופלות בפקודה, וכתוצאה מזה אנשים שמשתמשים בסמים האלו לא יכולים לעמוד למשפט

כי זה לא נחשב לעבירה.

היו"ר דוד טל;

זאת אומרת שאם עד היום אדם השתמש באקסטז' אז הוא לא עבר שום עבירה. האם

המשטרה סבורה כך?

נצ"מ שמואל ציטרון;

בסוג מסוים של אקסטז'. אקסטז' זה שם כללי של מספר תרכובות. יש סוגים של

אקסטז' שאדם שהשתמש בהם עד היום היה עובר עבירה, ויש סוגים של אקסטז' שגם הם

יהוו עבירה, והם הסיבה לכינוס הדיון היום.

פרופי גבי ברבש;

אנחנו מטפלים בנושא הזה יחד עם המשטרה, ועם משרד המשפטים במהלך דו שלבי.

השלב הראשון בו אנחנו עוסקים היום הוא עדכון הפקודה בצורה כזו שכל התרכובות

שמשתמשים בהם היום לסוגיהם השונים יכנסו בפנים ואפשר יהיה לאכוף את החוק בנושא

הזה. השלב השני שבו עוסקים כרגע אנשי מעבדת הסמים של המשטרה והלשכה המשפטית

שלהם יחד איתנו, הוא ניסוח תקנות יותר כוללניות שלא יחייבו מידי פעם לעדכן

בתרכובות נוספות, אלא יהיה בהם איזשהו מימד כוללני שיאפשר לאכוף את החוק גם

מבלי לרוץ כל פעם אחרי תרכובת חדשה שהומצאה על ידי מאן דהוא.
היו"ר דוד טל
לפנ" מונח דף ובו מושגים הכתובים בשפה האנגלית של תרכובות שונות והם

יהיו על אחריותו של משרד הבריאות, כפי שזה מופיע כאן. אני אומר זאת מפני שאין

לי השכלה רפואית.

פרופי גבי ברבש;

נכון. זה נבדק. יותר מזה, יש תוספת נוספת שהתווספה.עו"ד שרונה צירין;

אני רוצה לוודא שנוסח החדש יותר יאושר.

פרופ' גבי ברבש;

עו"ד צירין, אני מציע שתעבירי עכשיו את הנוסח החדש.

עו"ד שרונה צירי ן;

החליטו לנצל את ההזדמנות הזו שכבר הגענו לאשר מספר חומרים ולכן הוסיפו

כאן בתוספת החדשה שני חומרים חדשים. החומר הראשון פה שמסומן ב-2 הוא חומר שכבר

קיים, אלא שהיום מתקנים אותו לניסוח הכימי הנכון יותר.

היו"ר דוד טל;

האם יש ניסוח כימי שהוא לא נכון?

עו"ד שרונה צירין;

כל ניסוח הוא נכון, אבל יש גם רצון לאיזשהי אחידות בחומרים.

נצ"מ שמואל ציטרין;

בכימיה יש שם מדעי, ויש שם טריוויאלי. למשל, החומר המוכר לכל כאציטון.

אציטון הוא השם הטריוואלי שם החומר. זה לא השם הכימי הנכון. הנטייה היום

בפקודת הסמים היא קודם כל לבנות לפי השם הכימי הנכון, ואחר כך לרשום אולי גם

את השם הידוע.

משה בוטון;

האם אתם רוצים להכניס שינויים בצו?

עו"ד שרונה צירין;

אנחנו מוסיפים עוד שני חומרים שנמצאים כאן עכשיו. שני החומרים האלה אינם

מסווגים כיום כרעלים או כתרופות, ולכן אין צורך בתיקונים מקבילים בצו הרוקחים.

אנחנו הבאנו לפניכם שלושה חיקוקים ביחד כי אחד משלים את השני.

משה בוטון;

האם הדף שחילקת עכשיו מחליף את הנוסח הקודם?
פרופי גבי ברבש
כן.

היו"ר דוד טל;

יש פה שתי תוספות שאין שם.עו"ד שרונה צירין;

זה מחליף רק את הרישום להודעת הסמים המסוכנים, אבל לא לצו הרוקחים, כפי

שהסברתי. הם לא רעלים ולא תרופות רשומות ולכן אין צורך בתיקונים מקבילים.

היו"ר דוד טל;

האם יש למישהו הבהרות, השגות או התנגדויות? אני רואה שלא.

אני רוצה ליידע אתכם כי מונח לפניי מכתב מהסתדרות הרוקחים שבו חם מציגים

את העמדה שלהם. הם כותבים כי אין להם התנגדות להצעה לכלול את החומרים שפורטו

במסגרת הסמים המסוכנים. השאלה היא האם לא תהיה להם התנגדות להוספת שתי התוספות

עליהן הצביעה עו"ד צירין?

בתיה הורן;

אין להם שום נגיעה. זה לא משמש ברפואה.

היו"ר דוד טל;

אז אין לנו בעיה.

משח בוטון;

האם זה קשור לעבירות פליליות?

פרופ' גבי ברבש;

כן.

משה בוטון;

האם אתם תיידעו את הציבור שהרשימה שונתה?

רפ"ק אורית הי ימן;

זה מתפרסם ברשומות.

משה בוטון;

אנחנו בוועדה בדרך כלל מבקשים להביא לידיעת הציבור הודעות שונות גם בכלי

התקשורת, בעיתונות.

פרופ' גבי ברבש;

תצא הודעה מסודרת יחד עם המשטרה שהצו הורחב.

משה בוטון;

אני מציע שתפרסמו זאת בעיתון יומי פעם או פעמיים.עו"ד שרונה צירין;

אני רק רוצה לציין שהאיסור קיים ממילא. אין מדובר באיסור חדש. לא הכנסנו

חומר חדש שלא נודע עד היום, אלא הכנסנו נגזרות של חומרים קיימים. גם כיום

סוגים מסוימים של מה שמכונה אקסטזי כבר מהווים עבירה פלילית. אנחנו היום מנסים

להתמודד עם המתחכמים שלוקחים מולקולה אחת משנים אותה ואומרים שזה לא אקסטזי.
הם אומרים
זה לא מה שמופיע בפקודה, אז מותר לי להשתמש.

נצ"מ שמואל ציטרין;

אני בהחלט מסכים לעמדה של מה משה בוטון במיוחד דווקא בגלל החומר האחרון

הפלוניטראזפאם.צו הרוקחים (סיווג רעלים). התשנ"ח-1998

צו הרוקחים (שינוי התוספת). התשנ"ח -1998

עו"ד שרינה צירין;

החוק לא מחייב אישור הוועדה, אבל מפני שזה קשור לנושא הבאנו זאת לאישור

הוועדה.

היו"ר דוד טל;

אין בעיה, אנחנו מאשרים את התקנות האלו כפי שהוצגו לפנינו. המונחים

באנגלית הם על אחריותו של משרד הבריאות.

פרופ' גבי ברבש;

תודה רבה לכם.

היו"ר דוד טל;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:45.

קוד המקור של הנתונים