ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/03/1998

הצעת חוק הביטוח הלאומי, (נוסח משולב) (תיקון - הגדלת קצבת ילדים), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים