ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/03/1998

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרויות בשל מחלת בן זוגהתשנ"ח-1998הצעתם של חברי הכנסת; אפי אושעיה. אברהם הירשזון. יוסף כץ. אדיסו מסאלה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 178 ג'

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

שהתקיימה ביום ג'. י"ב באדר התשנ"ח. 10.3.1998. בשעה 10:30

נפחו;

חברי הוועדה; מ"מ חיו"ר דוד טל

תמר גוז'נסקי

מוזמנים; אהרן קונצקי, משרד העבודה וחרווחה

עו"ד בתיה ארטמן, יועצת משפטית, משרד חעבודה והרווחה

עו"ד מיכאל אטלן, הלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווחה

יוסף רביב, איגוד מנהלי משאבי אנוש, מי"ל, מרכז ישראלי

לניהול

עמי מרקוביץ, משרד המשפטים

יעל אחילאה, משרד המשפטים

אורי אליאל, משרד האוצר

מירב שביב, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד דן אורנשטיין, משרד המשפטים

אבנר חדד, בנק לאומי לישראל

משה שגיא, בנק דיסקונט

עו"ד רענן שקדי, האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות הכללית

עו"ד מיכאל הילב, התאחדות התעשיינים

יועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרויות בשל מהלת בן זוג

התשנ"ח-1998

הצעתם של חברי הכנסת;

אפי אושעיה. אברהם הירשזון. יוסח כץ. אדיסו מסאלההצעת חוק דמי מחלה (היעדרויות בשל מחלת בן זוג

התשנ"ח-1998

הצעתם של חברי הכנסת;

אפי אושעיה. אברהם הירשזון. יוסף כץ. אדיסו מסאלה
מ"מ היו"ר דוד טל
אנחנו דנים בהצעת חוק דמי מחלה (היעדרויות

בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998.

משה בוטוו; בהעדרם של המציעים, אני אציג את החוק.

כידוע חוקקנו מספר הצעות חוק בקשר להיעדרות

בשל מחלה של ילד ושל הורה ושל ילד שחולה במחלה ממארת וכדומה. יש פה

הרחבה של המגמה הזאת על-ידי חברי הכנסת המציעים, להרחיב את ההוראות גם

להיעדרות בשל מחלת בן זוג.

1. היעדרות בשל מחלת בן זוג.

עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו על

חשבון תקומת המחלה הצבורה שלו.

אותו דבר לגבי ילד, אלא שלגבי ילד יש גם עניין של מחלה ממארת, כאשר

שם אפשר להעדר ששים יום ולא רק ששה ימים.

2. כללים.

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של

הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג וכן כללים בדבר מסירת

הודעות למעביד על-ידי העובד.

3. הגדרת מחלה.

לעניין חוק זה -

(1) יראו כחולה - בן זוג שחלה והפן לחיית תלוי לחלוטין בעזרת הזולת

בביצוע פעולות יום יום.

(2) "פעולות יום יום" - כהגדרת מונח זה בסעיף 223 לחוק הביטוח

הלאומי (נוסה משולב), התשנ"ה-1995.

זה הולך בדיוק בעקבות היעדרות בשל מחלת הורה. דהיינו, כדי

להיעדר בגלל מחלה של הורה או בן זוג, בן הזוג או ההורה צריכים

להיות לא מסוגלים לעשות כלום. זאת אומרת, חולים לגמרי.

4. שמירת זכויות. חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם

ולא לגרוע ממנה.

5. דין המדינה.

לעניין זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

נתקלנו בבעיה כאשר המדינה אמרה שזה לא חל על עובדים שלה, ולכן הסעיף

הזה הוכנס להצעת החוק.6. ביצוע ותקנות.

שר תעבודה והרווחת ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות

בכל הנוגע לביצועו.

את כל הדיונים עם כל הגורמים קיימנו לקראת הקריאה הראשונה ולדעתי אין

מניעה לאשר את הצעת ההוק לקריאה שנייה ושלישית בנוסח הזה.
מיכאל אטלן
אם מעתיקים בשינויים המחוייבים מהיעדרות של

הורה, למה בסעיף 2, בכללים, לא הוכנסו המלים

"ובדבר נחיצות היעדרות העובד לצורך טיפול בו".

משה בוטון; גם לגבי ילד זה לא קיים.
מיכאל אטלן
לגבי ילד לא צריך.

תמר ג'וז'נסקי; אם אישתך חס וחלילה תהיה תלויה לחלוטין

בעזרת הזולת. ברוב המקרים, אם יש לך מישהו

שעוזר בבית, לשם מה ישאר בן הזוג בבית? זה הרי יורד מימי המחלה שלו.
מיכאל אטלן
גם לגבי מחלת ההורה זה יורד מימי המחלה.
מיכאל הילב
בהצעה הראשונית של חבר הכנסת כץ אמרנו, והוא

קיבל את ההערה שלנו, שלא מדובר על כל מחלה

ואנחנו נוטים להסכים לרעיון שיש בהצעה כשהיא דנה בדברים קיצוניים. אני

רוצה לתת את הצד השני של הנושא הזה ואני רוצה להגיד משהו עקרוני שכדאי

שיירשם גם בפרוטוקול וזה לא שהתעשייה או המעסיקים יתמוטטו מההצעה

הזאת.

הרעיון הבסיסי בחוק דמי מחלה הוא לתת לעובד אמצעי מחיה כשהוא בעצמו

חולה, ואז קבענו שם מדרגות מסויימות ומקסימום של ימים מסויימים, עד ותק

מסויים עד תשעים יום, כפי שזה מופיע בחוק דמי מחלה. אם לא החוק הזה, אז

גם בזמן מחלתו שלו, הוא לא מקבל שום דבר. הרי יש מקומות שלא מאורגנים

כל כך והם לא מקבלים כלום. במשך הזמן הולכים ולוקחים את הרעיון הזה של

לתת לעובד אמצעי מחיה כשהוא בעצמו לא יכול לעבוד, לא יכול לבצע את

עבודתו ולא יכול להתפרנס, ומרחיבים את זה יותר ויותר. יש ילדים,

ואחר-כך יש מחלה ממארת שהתקופה היא ארוכה יותר, יש הורים, ועכשיו

נותנים בגין בני זוג. אני הרי יכול לחשוב על עוד כל מיני דברים ואנשים

שצריכים לטפל בהם ויקחו את הימים על-חשבון דמי המהלה שלהם. בסוף העובד

בעצמו חולה ואין לו ממה להתפרנס. בסוף לעובד עצמו לא ישארו ימי מחלה,

כשהוא בעצמו יהיה חולה, אפילו במחלה יותר קלה. לכן אני חושב שהמגמה

הזאת שהמחוקק לוקח על עצמו היא לא נכונה.
מ"מ היו"ר דוד טל
אתם הרי הסכמתם לזה.

מיפאל הילב! אני מדבר על העקרון, כי אנחנו הרי לא רוצים

לפגוע באף אחד. המגמה של המחוקק צריכה

להיות מניעת ההיעדרויות, כי יש היום מצב של אנשים שנעדרים ואנחנו

נאבקים בהיעדרויות מוצדקות ולא מוצדקות, וזו צריכה להיות מגמת המחוקק

לעתיד.רענן שקדי; ההסתדרות תומכת בהצעת החוק. אני לא יורד

לדעתו של חברי מיכאל הילב ואני לא חושב שזה

המקום בשלב הזה להטיל ספק או איזשהן מחשבות בנוגע לנחיצות החוק.

מ"מ היו"ר דוד טל; הצעת החוק אושרה פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים