ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/02/1998

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשנ"ח-1997 - סיום תקנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים