ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/02/1998

סכנת סגירה למכללות לחיילים משוחררים - המשך הדיון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 163

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי, כ"א בשבט התשנ"ח (17 בפברואר 1998), שעה 12:45
נכחו: חברי הוועדה
מקמימ לוי - היו'ר

תמר גוז'נמקי

ענת מאור
מוזמנים
רונלד הבר - משרד הביטחון, מבקר הקרן לקליטת חיילים

משוחררים

ד"ר פלטי סתוי - משרד החינוך והתרבות

משה נתיב - יו-ר התאגדות המכללות האזוריות

יעקב אברהמי - מזכיר התאגדות המכללות

ד-ר נחמי פז - מנהל מכללה

ישראל אלקבץ - מנהל מכללה

יורם שי - מנהל מכללה

משה רוזין - מנהל מכללה

3רופ' צבי ארד - מנהל מכללה

אליעזר לוין - מנהל מכללה

יאיר אהרוני - מנהל מכללה

נפתלי רז - מנהל מכללה

נחמיה דוידי - יו'ר הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחרריס
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
קצרנית
אסתר מימון
מדר היום
סכנת מגירה למכללות לחיילים משוחררים - המשך דיוןסכנת סגירה למכללות לחיילים משוחררים - המשך הדיון
היו"ר מקסים לוי
אנחנו ממשיכים את הדיון באשר לשאלת התקצוב. הייתי רוצה לדעת, האם למשרד

החינוך יש סל אחיד גם למכללות וגם לאוניברסיטאות? כלומר, האם יש סל אחיד שתומחר על-

ידי צוות מקצועי, וקבע את הסל בצורה שוויונית?
9למי סתוי
אחרי ששר החינוך הקים את הוועדה המקצועית לבדיקת כל הנושאים האלה - הוועדה

הזאת דיברה על רמת שירות, נקרא לזה "אופטימלית", ותרגמה את מסקנותיה לתעריף.

רשמית, התעריף הזה, הוא תעריף בגין השירות הזה, ולכו זה לא חשוב מבחינחנו אם השירות

הזה ניתן במכללת תל-חי או שהוא ניתן באוניברסיטת חיפה. אין הבדל.

מה זה שירות? - אנחנו מדברים על רמת מורים מינימלית; אנחנו מדברים על היקף

שעות; אנחנו מדברים על שירותים נוספים שתלמידים צריכים לקבל. אם המכללה נותנת את

השירותים האלה, והיא חייבת לתת אותם, היא זכאית לקבל תקצוב עבור זה. זה העיקרון.

ההבחנה בין אוניברסיטה לבין מבינה לא רלוונטית מבתינתנו. מבחינה מקצועית,

פורמלית - היא לא קיימת, היא לא צריכה להיות.
היו"ר מקסים לוי
האם הצוות המקצועי התייחס לתמחור של הסל הזה?
פלטי סתוי
הוא לא קבע אפליה בין זה לביו אחר.
היו"ר מקסיס לוי
מי יכול לתמחר דבר כזה?
תמר גוז'נסקי
מי קבע את האפליה?
פלטי סתוי
זאת שאלה טובה.
היו"ר מקסים לוי
מי יכול לומר שלאוניברסיטה ישלמו 1,400 ש-ת, ולמכללה - 900 ש-ח? השאלה, אם

נקבע אותו סל, ונקבעה אחידות ושוויוניות? השאלה, לסה פה יותר ושם פחות?
פלטי סתוי
היסטורית, היה פעם הפרש כזה מפני שאז דובר על כך, שבמכינה האוניברסיטאית יעבדו

או לא יעבדו מורים, אלא יעבדו פרופסרים, אנשים מן המסלולים האקדמים. לכן התעריף

שלהם הוא הרבה יותר גבוה. אני מדגיש, היסטורית. מעשית, הסיפור הזה איננו קיים. אנחנו

מבקשים בעצם מהאוניברסיטה שהראש האקדמי יהיה באמת פרופסור. זה מתקיים, אגב, גם

במכללות, לא רק באוניברסיטאות. אבל בתמחור גם זה נלקח בחשבון.

למה בכל זאת יש תעריף שונה? זאת השאלה. התעריף השונה נובע מכך שות'ת, שפועל

במסגרת המועצה להשכלה גבוהה, החליט בעצם לא להיכנם למשחק הזה. כלומר, הוא החליט

שאת תקצוב המכינות הוא לוקח על עצמו, ולכן הוא גם שחרר את הקרן ואת משרד החינוך

מהעניין. הוא בעצמו מתקצב את כל התלמידים, אני מדגיש, גם חיילים וגם לא חיילים. כל

התלמידים הזכאים, שלומדים בסכינות. מתוקצבים על-ידי וחית. ות'ת קבע באופן חד-צדדי,

משיקוליו, שהתעריף שהוא רוצה לחת לאוניברסיטאות הוא 1,450 ש'ח.
היו"ר מקסים לוי
משה נתיב, אם ות'ת שחרר אתכם מלתת מלגה, והקרן היתה מיועדת לכולם, ונותנים את

המלגה הזאת באוניברסיטה, מדוע הקרן לא תיתן אותו דבר למכללות? למה צריך להעניש את

המכללות? היום אין שר חינוך. לו היה שר חינוך, הייתי מזמין את שר החינוך, את שר האוצר

ואת שר הביטחון וגומר את העניין הזה מייד. אני צריך לקבל תשובות ברורות. לקרן יש כסף

שמיועד לתקצוב כל החיילים המשוחררים, לכולם.
משה נתיב
הנזקקים.
היו"ר מקסים לוי
בא ות'ת ושחרר אתכם מלתת לאותם חיילים ההולכים לאוניברסיטה. כדי לחזק את

המכללות היתה אמורה הקרן לתת יותר, אולי, למכינות לחיילים משוחררים, הנזקקים. למה

לא?
משה נתיב
האפליה הזו נעשתה על-ידי משרד החינוך לפני שקמה הקרן. האגודה לקידום החינוך,

שהיתה אחראית לממן, לפני שהוקמה הקרן, היתה מממנת, למשל, את המכללות להוראה

בסכומים מסויימים של כסף, ואת המכללות האזוריות בסכומים אחרים של כסף, עד שקמה

צעקה של המכללות האזוריות, וביקשו ממשרד החינוך להקים ועדה שחתמחר, כדי שתהיה

אחידות, שכולם יתנו שירות אחיד. משרד החינוך קיבל את זה.

הקרן לא מממנת דמי הלימוד - היא נותנת מלגה. אח מחר יהיו 10,000 חיילים בקרן

שזקוקים למלגות, ויש מלגות רק ל-8,000, מה היא עושה? - היא מורידה את גובה המלגה.

היא צריכה לתת תשובה לכל ה-10,000. לכן, כשבא הות"ת ושחרר אותה, מה היא עשתה? אז

הייתי יו'ר הקרן, נחמיה היום יו-ר הקרן, אז הוא היה חבר בהנהלה הציבורית. יחד איתו

הכנסנו לקטיגוריה של הנזקקים יותר חיילים. קבענו קטיגוריה של הנזקקים בהתאם לכסף

שהיה לנו, ברגע שות-ת הוריד את התקצוב, הכנסנו חיילים נוספים כנזקקים. והקרן, במקום

לתת 600 שיח לחודש, הגיעה ל-950 שיח לחודש. אי-אפשר לבוא בטענות אל הקרן, כי היא

קמה לעזור לנזקקים.

מה עשו המכללות? - הם צעקו שצריך להפסיק. מינו את הוועדה, קבעו קריטריונים

וקבעו תמחור של 1,200 שיח. יש חוזר של משרד החינוך, שחודש במדים עולה 1,200 שיח. יש

גם חיילים לא נזקקים, שצריכים לשלם, או סתם אנשים שלא שירתו מעולם בצבא, והם

צריכים לשלם.

מה עשה משרד החינוך? - יש לו מכללות, שהן מכללות להוראה, ויש לו תקציב משלו.
הוא אמר
למכללות ההוראה אני לא מתקצב 1,200. אני מתקצב 1,350, אם אני לא טועה.

ות-ת - הוא לא שלי, הוא עושה מה שהוא רוצה.

אל תשכחו שאין רק 5,000 תלמידים במכללות האזוריות, נדמה לי שהקרן מממנת

במבצע כ-10,000 תלמידים.
צבי ארד
מדוע אתה מזכיר רק את המכללות האזוריות?
משה נתיב
כי אני אחראי רק על המכללות האזוריות. המבצע הוא ל-10,000 תלמידים, והקרן לא

מממנת רק את המכללות האזוריות, היא נותנת גם למכללות אחרות, לחיילים שנזקקים. מוכרח

להיות פה הסדר ממלכתי. הקרן, אין זה מתפקידה לעשות סדר, היא לא יודעת לבדוק אם

נותנים סל שירותים או לא נותנים. פלטי סתוי הוא הממונה לבדוק זאת. משרד החינוך צריך

לעשות סדר בעניין הזה.

פניתי גם לשר הביטחון. למה? - כי החינוך אחראי על חוק חיילים משוחררים. זו לא רק

בעיה של הקרן, זו בעיה בכלל בראייה כוללת. הוא רוצה להעלות זאת לוועדת שרים. אני לא

יודע אם הוא כבר העלה זאת.אבל פה, בוועדת העבודה והרווחה, בתוצאה מבר שחוק חיילים משוחררים הוא באחריות

הוועדה, ומדובר בחיילים משוחררים. לא מדובר בדבר אחר, צריר לדעתי לקבל החלטה לחייב

את משרד החינור לעשות סדר. זאת אומרת, לתקצב את ההפרש בין מה שהקרן נותנת לבין

העלות.

מתור 17 מיליארד שקל או 18 מיליארד שקל, יש למשרד החינור עוד שני מיליון שקל.

אני מסבים איתר, שאין עם מי לדבר במשרד החינוך. חשבתי שיגיעו לבאן נציגים ממשרד

האוצר, ואפשר יהיה לקיים דיון. רציתי להציע, היות והתקציב לשנת 1998 מגור, שב-1998,

הקרן, אם יש לה בסף, תעזור לעבור את השנה הזו. והחל משנת 1999, שתהיה החלטה, גם על

דעת האוצר וגם על דעת משרד החינור' שצריר לתקצב, במו שמתקצבים בל דבר, ולא שבאים

לבקש.
היו"ר מקסים לוי
יש לר קרן שצריבה לתת לאותם חיילים משוחררים נזקקים, והקרן מספיקה בעצם לתת -

- -7
משה נתיב
אני לא יודע.
היויר מקסים לוי
רציתי לקבל מסמר כמה יש בקרן, במה חולק ובמה נשאר, עדיין לא קיבלתי את המסמר

הזה. אולי אני אציע הצעה, לפני שהנציגים יתחילו לדבר. יש לי תחושה שמעדיפים את

האוניברסיטאות על פני המכללות. מי שהקים מבללה בישראל ומי שליווה מכללה בישראל

יודע, שיש לאנשים בצפון ובגליל האפשרות ללכת למכללה. זה גורמ חשוב מאוד מבחינה

חברתית. אנשיס אלה לא ילכו לאוניברסיטה, אבל הם ילכו למכללה ליד הבית. המ לא יוציאו

הוצאות עודפות לנסיעות וללינות במקומות אחרים, וכדאי להם ללמוד במכללה ליד הבית.

זאת עדיפות לאומית, זאת לא רק עדיפות של מישהו מסוים. המכללה יותר חשובה, מן הבחינה

הזאת, מהאוניברסיטה. חבל שלא מקדמים את המבללות בצורה כזאת שייתנו ביטוי לאותם

אנשים בצפון ובגליל. ודווקא עתה, בזמן האבטלה ההמונית, יש למכללות מה לעשות. אי-

אפשר להפיל את המכללות ולומר להן: אתן תספגו את הבעיה החברתית, תספגו את העלויות,

תיכנסו לגירעונות. בסופו של דבר, אתס בוודאי יודעים, מכללה עם גירעונות לא תוכל

להמשיר לתפקד. לכן, אני סציע. שהקרן - - -
נחמיה דוידי
למה הקרן? - חבר הכנסת לוי, הסברתי כאן בפעס הקודמת, הקרן היא קרן של כל

החייליס בכל המכללות. כפי שהסביר משה נתיב. התקבלה החלטה לא לתת שכר לימוד על

מנת שלא להגיע לפינה התקציבית הזאת, על-מנת שהקרן, קרן של כל החייליס, לא תהפוך

להיות מסלקה כספית בין האוצר לבין משדד החינוך לבין המכללות והאוניברסיטאות ואחריס.

ונקבע שכל מי שעונה לקריטריונים של נזקק או נזקק סאוד מקבל 950 שיח במלגה - כולס.
ולא חשוב איפה התלמיד לומד
בנתניה. ברמת-גן. בעמק הירדן, בלוד. בבאר-שבע, בכל מקום

שהוא. לכן, לא נכון לפנות אל הקרן. מה שאני יכול לעשות, אס יש כסף, ואף אחד לא אמר

שיש כסף, כי אי-אפשר להסתכל על נקודת זמן אחת, הוא לעשות כלל אחד שנכון לגבי כל

החייליס, ולא לתקצב מכללות כמוסדות. כי אס יש כסף, אז אנחנו נאמר: בסדר, המלגה היא

לא 950 . . .
תמר גוז'נסקי
אתס מתקצביס את החיילים באוניברסיטאות?
נחמיה דוידי
גס. מי שהוא נזקק.
נפתלי רז
זה לא נכון. אתה מוסר אינפורמציה לא נכונה.
תמר גוזינסקי
לפחות על העובדות אנחנו צריכים להסכיס.
נחמיה דוידי
הם מקבלים מלגת קיום.
נפתלי רז
זו מלגת קיום ולא שכר לימוד.
נתמיה זוידי
שכר לימוד אנחנו לא נותנים בשום מקום.
היו"ר מקסים לוי
איו שר חינוך. אני מציע לקבל את הצעתו של משה נתיב. בשנת 1998 לשלם למכינות

במכללות את השכר המלא למלגה, ותור כדי השנה הזאת אנחנו נשב עם האוצר, איתכם ועם

שר הביטחון, כדי לראות איפה אנחנו יכולים לסייע כוועדה בשאלת הקרן.
נחמיה דוידי
בכל הכבוד הראוי, אנחנו לא יכולים לתקצב מכללות. אנחנו יכולים לחזור ולעשות מה

שעשינו בחודשים האחרונים, וזה מותנה בתקציב. ישבנו עם משה נתיב, עם המכללות, והם

העלו בעיה לגבי חיילים מוגבלי יכולת - קווקזים, אתיופים ואחרים - והתבקשנו לסייע,

וסייענו ב-3-2 מיליוו שקל. אם יש דבר מסוג זה שהוא נכון באופן כלל ארצי לגבי כולם, את

זה אנחנו יכולים לעשות, אבל לומר 'לחייל במכללה ניתן מלגה של 1,200 שקל ולחייל שהוא

לא במכללה ניתן רק 950 שקל, כאשר הוא נזקק באותה מידה", את זה אי-אפשר לעשות.

הבעיה פה היא בעיה תקציבית. ולדעתנו, כשם שות"ת, לא חשוכה מה הכותרת - - -
תמר גוזינסקי
מי משלם לחייל שלומד במכינה באוניברסיטה?
פלמי סתוי
ות'ח.
תמר גוז'נסקי
הוא לא מקבל מכם כלום?
נחמיה דוידי
לא. אנחנו לא נותנים לשום גוף, אנחנו נותנים לחיילים נזקקים.
תמר גוזינמקי
חייל נזקק שלומד באוניברסיטה, האם הוא מקבל תמיכה?
נחמיה דוידי
לא.
משה נתיב
לא מלגת לימודים.
היו"ר מקסים לוי
אם ועדה פונה, לך אסור להגיד 'לאי. אם תגיד 'לא', אנחנו ניכנס לעובי הקורה ונבדוק

הכל. חשבתי שיהיה לך הגיון לומר: אני אשקול, אבדוק, אתן תשובה עוד יומיים-שלושה. אם

היה שר חינוך, הייתי מזמין את שר החינוך ואומר לו את הדברים, כפי שאני מבין, אבל מאחר

שאין שר חינוך, וזה ויכוח לא עם האוצר, כי הקרן צריכה להראות, בבואה להחלים על

השתתפות במכינה, כפי שהיום ממרח הקרן, שאלן לה מספיק כסף או שיש לה מספיק כסף,שהיא עושה חלוקה צודקת או לא עושה חלוקה צודקת - זה ויכוח. אבל לא צריך להיכנס לזה

עכשיו.

כרגע. כדי לא להכניס את המכללות לגירעון וכדי לא להמית אותו, צריך להגדיל את

המלגה לשכר הלימוד, ואנחנו נקיים דיון עם שר האוצר, שר הביסחון ושר החינוך החדש, כדי

להגיע לכך שכשנת 1999 הנושא הזה יוסדר.

אחה לא יכול להגיד "לא". זאת קרן שלך? עס כל הכבוד, לא חשוב מאיפה הכסף ייכנס,

אבל, בסופו של דבר, לא יכולתי לקייס דיון עס משרד החינוך בהיעדר שר חינוך.
פלמי סחוי
חבר הכנסת לוי, אני מבקש לתקן את הרושס שקיבלת. אני לא אמרתי -לא', אמרתי דבר

הפוך. אמרתי, שטרס שהגענו לוועדה. במגעיס שהיו עס משה נתיב, ומהסיבות שאתה ציינת,

אנחנו נתנו כבר 3-2 מיליון שקל. יושב משרד החינוך בשקס, יש לו אגף המכללות, הוא לא

מחקצב ולא כלוס, ואומריס לקרן -תתני'.
היו'ר מקסיס לוי
אני לא חושב שיש בעיה ולא תהיה בעיה עס משרד החינוך, משרד האוצר ומשרד

הביטחון. בבר דיברתי עם האוצר. אני חושב שעד שלא יתמנה שר חינוך, האוצר לא יתערב

בעניין תזה. אני מניח שהוועדה תעסוק בנושא זה בהרחבה, כפי שאמר משה נתיב; 'האחריות

על ד"ר פלטי לעשות סדר-. האמת היא שצריך אחת ולתמיד לעשות סדר באשר לנושא הזה.

אני מקווה שבמהלך השנה נוכל ללבן אח הסוגייה הזאת ונוכל לדרוש ממשרד החינוך או

ממשרד האוצר תקצוב נוסף לעניין המבי1ות. אבל כרגע, אני רוצה שהנושא הזה יוסדר כדי

שהמכללות יוכלו לקלוט תלמידיס ויוכלו לעבוד כמו שצריך.
נחמיה דוידי
לא נותר לי אלא לחזור ולהסביר, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח. כאשר התחילה

המצוקה הזאת, הס באו אלינו, ועשינו שני דבריס. ו. העלינו את הסכוס ל-950 ש'ח, שהוא

מעבר לעליית המדד, אולי לא בהרבה. 2. באנו עמ רעיון, שכשהיו החייליס הנזקקיס -

קווקזיס, אתיופיס ואחריס - שזה רעיון - - -
ענת מאור
אנמנו מגביס את יו-ר הוועדה בפנייה שלו.
נחמיה דוידי
בפעס הקודמת פניתס למשרד החינוך, מה קרה עס זה?
ענת מאור
אין שר, בכל אופן משהו קרה, עכשיו הוועדה דנה בטובת החייליס המשוחרריס וצריך

למצוא הסדר שיוכלו לגמור את המכינות. יו-ר הוועדה אמר שהוא יטפל בהמשך עס משרד

החינוך, הוא לא דיבר על הסדר קבע. וגס נאמר, בצדק, שבכל זאח חוק חייליס משוחררימ

עבר בעזרת הכנסת בוועדה. אס היה כאן דבר שהוא בגדר של מינהל לא תקין, לא היינו

פוניס.

פניית יו-ר הוועדה מבטאת מאוד את עמדתי - - -
היו"ר מקסיס לוי
אנחנו לא ניכנס כרגע לדיון. למה? - הדיון צריך להיות בין משרדי החינוך, האוצר

והביטחון. זה הכל. אס אנחנו נצטרך להיבנס כרגע לדיון, אז אנחנו לא נסייס בישיבה אחת או

שתייס.
צבי ארד
אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. ראשית. יכול להיות שהקרן טיפלה במכללות

האזוריות, אבל ישנן המכללות האקדמיות - ? -
9לסי סתוי
לא היתה הבחנה.
צבי ארד
היתה הבחנה.
3לסי סתוי
למען ההגינות, צריך לומר שלא היתה שום אפליה ביו תלמידים - - -
צבי אר7
על ה-3-2 מיליון שקלים שדובר, לא הגיעו למכללות האקדמיות. זאת הערה אחת.

הערה שנייה. אנחנו פועלים לרווחת החיילים. היינו צריכים לסגור את המכללות

מבחינת נקודת הראות הכלכלית כבר מזמן. בשנים האחרונות נגרמו לנו גירעונות, כל שנה

בכל מכללה - - -
תמר גוז'נסקי
מהמכינות?
צבי ארד
מהמכינות הקדם-אקדמיות, ולא סגרנו.
תמר גוז'נסקי
החייל עצמו לא משלם?
צבי ארד
הוא משלם, אבל סך-הכל שכר הלימוד, כרגע יוצא 950 שקל.
פלמי סתוי
למורת רוחנו.
יאיר אהרוני
אצלנו הוא לא משלם. כיוון שהוזכרה כאן המלה ''מלגה'. ד'ר פלמי סתוי מתנגד בכל

תוקף שאדם שמקבל מלגה, שאנחנו נגבה ממנו שכר לימוד. הוא עומד על כך שהסכום

שמשלמת הקרן יהיה הסכום הסופי.
צבי ארד
הדבר חזה גרס לגירעונות כבדיס מאוד; מאות אלפי שקליס בכל שנה. הגירעונות

מצטברים. אנחנו מבקשיס התייחסות, לא רק לגבי פתרון הבעיה בעתיד, אלא גם לעזור לנו

לכסות את גירעונות העבר, כי המכללה למינהל, המכללה האקדמית נתניה, שאני עומד

בראשה, וגופים אחרים, לא מתוקצבים על-ידי המדינה, והדבר הזה גורם לגירעונות שאנחנו

לא יכולים לעמוד בהם.
נפחלי רז
אני רוצה להאיר נקודה נוספת, זה לגבי השכבות שלומדות במכינות. בשכבות האלה

בדרך כלל התלמידים הס משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, בחתך הכללי. למכללות מגיעים

אותם חיילים שלא יכולים לשלם את הסכוס של האוניברסיסה. במכללות בדרך כלל, בהתאס

לדוח ועדת צדוק, שאיפנייה את התלמידים, התלמידים הם ברמה נמוכה יחסית, מבחינת

שכבות מצוקה וכדומה - 85%-90%. לעומת זאת, באוניברסיטה המצב קצת שונה. בשעה

שמועלית אולי אפשרות לגבות מהתלמיד וכדומה, הם לא יוכלו לשלם. הס באיס משכבות

מצוקה. אנחנו צריכיס לקחת את זה בחשבון. זה המפעל האדיר מאז שנת 1963.
היו"ר מקסים לוי
אם אני מבין נכון, עם המלגה שהחייל קיבל הוא הלך ללמוד במכללה, אבל המבללה

הכינה קורם שעלותו גבוהה, ומשרד המינור אילץ את המכללות לא לקמת כסף ממקבל מלגה.
אליעזר לוין
אנמנו קיבלנו בעצם תוכנית פעולה שאנמנו ממויבים אליה, כולל רמת המורים, כולל

רמת השעות. כולל מספר תלמידים לכיתה. כפי שצויין כאן, זאת אוכלוסייה שדורשת תשומת

לכ רכה יותר מאותה אוכלוסייה שמגיעה למכינות האקדמיות באוניכרסיסה.
היו"ר מקסים לוי
איר הגעתם לתמתור של העניין הזה?
אליעזר לוין
משרד החינוך קבע אותו.

הנקודה השנייה, שהיא מאוד משובה, שנוצר איזה מצב, כמעט בלתי אפשרי. הקרן

מקציבה לנו 950 ש'מ. אמור לנו לגבות כסף מהתלמידים. משרד המינור בעצם אוסר עלינו

לגבות מהתלמידים - - -
צבי ארד
הוא לא יכול לאמור עלינו.
אליעזר לוין
יש על זה ויכוח בינתיים, למשל. אנמנו, במדרשת רו9יו, מקיימים את הכלל הזה,

ואנמנו לא גוכים מהתלמידים, אבל בתוצאה מכך אנחנו סובלים מהפסדים.
תמר גוז'נסקי
מה ההוצאה שלכם פר תלמיד?
אליעזר לוין
סדר גודל של 1.4-00-1,350 ש-ח.

הדכר החשוב ביותר. להערכתי. הוא. שאנחנו הגענו לשעת האפס. אנחנו לא נוכל

להמשיך. ד'ר פלסי כבר הזכיר את זה. העניין הזה לא עלה היום. זה עניין שנסחב כבר שנה

ומצי, שנתיימ. ד'ר פלסי פונה אלינו ואומר: חכו, יהיה בסדר.
משה רוזין
אס נצטרך לקמת כסף מהתלמידים, המשמעות תהיה שחיילים משוחררים ברמות סוציו-

אקונומיות נמוכות וחלשים, שבעצם לא יכולים לשלם היום 950 שקל. לא יוכלו לשלם את

ה-450.ו ש-ח, והם ילכו הביתה. זאת אומרת. אמרי שהם נתנו שירות בצבא, ואחרי שהיו בכל

המקומות וכל הדכרים שצויינו, הם בעצם לא ילמדו. כי אין להם מאין להביא את האגורה

המסגנה הזאת.
תמר גוז'נסקי
אנחנו בעצם נותנים להם לעבור שוב את י'ב.
משה רוזין
נותנים להם הזדמנות להגיע לתעודת בגרות אחרי כל כישלונות העבר.
רונלד אלון
אדוני היושב ראש, אני תושב שכדאי למזור קצת אחורה, העברת הכספים היא בעיה

שמובנית בעצם חלוקת המשאבים. היא מפלה את הקרן ות"ת היא מסגרת החוק - - -
היו"ר מקסים לוי
וח'ת יכולה לקבוע מה שהיא רוצה?
רונלד אלוו
היא יכולה לקכוע מה שהיא רוצה. כשהתחלנו לבדוק מאיפה צומחת הבעיה, ראינו,

באמת, את הבדלי התשלומים, אם לקרוא לזה בר. משרד החינוך מסבסד את המוסדות שלו

בסכומים שונים. הבסים היה קביעת רמה אוניברסלית, סכום אחיד לכל תלמיד.
היו"ר מקסים לוי
וה מובן, אתם חוזרים על זה.
רונלד אלון
ברגע שאתה רוצה לקבוע שמלגת הלימודים לא תהיה 950 שקל, אלא 1,200 שיח, לצורר

העניין, ייצא שמשרד החינוך או המוסדות של הכשרת מורים, יקבלו 1,200 ש-ה נוסף על

הסבסוד של משרד החינוך. הפער הזה נשאר פער.
היויר מקסים לוי
האם הקרן מוכנה לקבל את ההסדר לשנה הזאת? במהלך השנה הזאת אני אעשה מאמץ

רציני כדי להפגיש, את הקרן, את נציגי משרד האוצר ונציגי משרד החינוך, כדי לנסות לראות

איך אנחנו פוחרים את העניין לשנה הבאה.
נחמיה דוידי
אנחנו נעלה את הנושא בישיבה הקרובה של הנהלת הקרן ונשקול את העניין ברוח

ההערה של יו-ר הוועדה.
היויר מקסים לוי
מתי נוכל לקבל תשובה?
נחמיה דוידי
בעוד שלושה שבועות. הישיבה מתוכננת לעוד שלושה שבועות.
היויר מקסים לוי
אני מציע שהתשובה תינתן בשבוע הבא. אפשר לבנם ועדה כפי שאנחנו מכנסים ועדה,

ולא אנחנו נכנם את הוועדה. משה נתיב - רציתי להעלות את הנושא הזה - הציע הצעה שהיא

די נכונה. אתם לא צריכים לחכות זמן רב. אפשר לבנם את ההנהלה באופן דחוף באשר לדיון

היום - אנחנו כבר מושכים את העניין הרבה זמן - ולסיים את העניין. ולא. אנחנו ניכנם

לעובי הקורה ונבדוק.

ועדת העבודה והרווחה קוראת להנהלת הקרן להתכנס תוך שבוע ולקבל החלטה.
תמר גוזינסקי
הסדר מיוחד לשנה אחת, לשנת הלימודים הנוכחית.
היויר מקסים לוי
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים