ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/02/1998

מצב התעסוקה בכפר מראר; תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), התשנ"ז-1997; תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 155

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. ז' בשבט התשנ"ח (3 בפברואר 1998) שעה: 30;9
נכחו חברי הוועדה
דוד טל - מ"מ היו"ר

תמר גוז'נסקי

יוסי כץ
מוזמנים
אשר פרידמן - מרכז נושא בטיחות במשרד העבודה והרווחה

פיטר מגנוס - מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה והרווחה

יצחק וולף - מפקח עבודה במשרד העבודה והרווחה

ד"ר עלמה אבני - משרד הבריאות

מירב שביב - אגף התקציבים במשרד האוצר

שי וינר - אגף התקציבים במשרד האוצר

לוני דוידוביץ' - מ"מ מנהל מינהל תכנון והנדסה במשרד

הבינוי והשיכון

איילת בן-עמי - הלישכה המשפטית במשרד לאיכות הסביבה

ד"ר ישראל ברזילי - המשרד לאיכות הסביבה

ג'יהאד עאקל - סגן מזכ"ל הסתדרות עובדי הבניין

מישל בן שמעון - שירות התעסוקה

אסעד עריידה - יושב ראש המועצה המקומית במראה

יוסף ברנע - מפעלי חמצן וארגון

גיל אבטובי - סמנכ"ל בכימיקלים לישראל

דב באסל - התאחדות התעשיינים

עו"ד אריה נייגר- התאחדות התעשיינים
יועץ משפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
קצרנית
אושרה עצידה
סדר-היום
1. מצב התעסוקה בכפר מראר.

2. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון),

התשנ"ח-1997

3. תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות), התשנ"ז-19971 .מצב התעסוקה בכפר מראר

היו"ר דוד טל;

בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

אנחנו מעלים לסדר היום את מצב התעסוקה בכפר מראר. נמצא איתנו נציג שירות

התעסוקה וכן מר עריידה יושב ראש המועצה המקומית במראר. מר עריידה, בבקשה.
אסעד ערי ידה
מצב האבטלה במראר הוא מאוד חמור ומאוד מדאיג. יש להכפיל בשניים את

המספרים הרשמיים שנמסרים וזאת מכמה סיבות. ראשית, יש מובטלים שכבר מיצו את

התקופה שלהם והם לא רשאים להירשם שוב. שנית, במראר יש מספר לא מבוטל של נשים

ובנות שמסיבות כאלה ואחרות לא נרשמות. שלישית, יש אנשים שכבר הוצעה להם עבודה

והם סירבו לקבל אותה משום שלטענתם היא לא מתאימה להם, ואי לכך הם נמחקו.

במראר סקטור הנשים הוא סקטור מוכה אבטלה. נסגרה מתפרה של חברת "דלתא"

שהעסיקה 160 בנות וכן נסגרה עוד מתפרה פרטית שהעסיקה 60 בנות. למעלה מ-200

נשים מובטלות היום. גם סקטור החיילים המשוחררים הוא סקטור מוכה אבטלה. החיילים

המשוחררים חוזרים לכפר בתום שירותם הצבאי אבל אין להם תעסוקה. יש כבר איזור

תעשייה שמוכן לקלוט יזמים, אבל המינהל רוצה לגבות מחירים גבוהים למרות שאנחנו

איזור פיתוח אי, והעסק לא מתקדם.

לפני שבועיים אירעה תקרית אלימה בישוב במהלכה הותקף מנהל לשכת התעסוקה

ובעקבות כך נסגרה הלשכה. אנחנו רואים במעשה הזה צעד של ענישה קולקטיבית ופנינו

לגורמי השירות התעסוקה, למנכ"ל וכן לידינו שיושב פה מר מישל. לשמחתי, יש אוזן

קשבת לבקשה שלנו לפתוח מייד את הלשכה במראר.

היו"ר דוד טל;

התבשרתי שככר היום יפתחו את הלשכה במראר.

מישל בן שמעון;

כאמור, בעקבות אותה תקרית אלימה ועל מנת להרגיע את הרוחות סגרנו את הלשכה

לפרק זמן מסוים שבמהלכו המובטלים במראר היו צריכים להירשם בטבריה.

תמר גוז'נסקי;

אחד פשע, מדוע תקצוף על כל העידה?
מישל בן-שמעון
את צריכה להבין שהיה שם פוגרום. משפחה שלמה הגיעה ללשכה והרסה את כל

הציוד. היא היכתה את השומר ואת מנהל הסניף. כל הציוד שהיה שם נשבר. אנחנו

חייבים לנקוט בצעד כל שהוא. אנחנו היינו צריכים להתארגן מבחינת הציוד.

מנהל הסניף קיבל היום הנחייה לפתוח את הלישכה והיא פועלת כרגיל.
אסעד עריידה
יש לי בקשה. לא כל המובטלים יכלו ליסוע במשך השבועיים האלה ללשכה בטבריה

ולהרשם. אני מבקש להתחשב באלה שנרשמו כל הזמן, אבל לא נרשמו בטבריה בפרק הזמן

הזה.
היו"ר דוד טל
אני מצטרף לבקשה הזו. נכון יהיה, לפנים משורת הדין, להתחשב בהם.
מישל בן-שמעון
אנחנו נבדוק את הנושא היום.
היו"ר דוד טל
אני מאוד מודה לך. אני מבקש ממנהלת הוועדה להעלות את נושא האבטלה במראר

לדיון בוועדה, ולשם כך לזמן את כל הגורמים הרלוונטים, מינהל מקרקעי ישראל,

משרד העבודה, משרד התעשייה והמסחר, וכו'.
אסעד ערי ידה
תודה רבה לכם.2. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון). התשנ"ח-1997

היו"ר דוד טלי.

אנחנו עוברים לדון בסעיף הבא בסדר היום.

האם יש כאן נציגים של מכון התקנים? התאחדות הקבלנים? אני רואה שלא.

מר מגנוס, נציג משרד העבודה והרווחה, בבקשה.

פיטר מגנוס;

התקנה הזו באה להסדיר נושא כאוב והוא נושא בטיחות באתרי בנייה. כמחצית

מהתאונות הקטלניות שקרו בשנה שעברה, וגם בשנים הקודמות, קרו באתרי בנייה.

תמר גוז'נסקי;

ורובם עובדים זרים.

פיטר מגנוס;

לא רובם, אבל חלק מהם הם עובדים זרים. המצב דורש טיפול אינטנסיבי וחשוב

שאנחנו ננקוט בכל הצעדים האפשריים.

בתיקון הזה אנחנו רוצים להעלות את הרמה של מנהל העבודה. לפי התקנות

הקיימות מנהל עבודה הוא אדם שרכש שבע שנות ניסיון בעבודות בנייה, ועבר קורס,

ועמד במבחן בנושא הבטיחות. התקנה החדשה עומדת לחייב כל אדם שעומד להתמנות

כמנהל עבודה לעבור הכשרה מלאה של מנהל עבודה בבנייה, וזה נקרא מנהל עבודה

מוסמך. ללימודים האלה יש מסלול מיוחד.
תמר גוז'נסקי
האם אלו לימודי ערב או לימודי בוקר?
פיטר מגנוס
אני חושב ששתי האפשרויות קיימות.

מי שעבר את ההכשרה הזו רוכש תוך כדי גם ידע וגם ניסיון. ישנם חמישה שלבים

מוגדרים אותם הוא צריך לעבור כדי לקבל את ההסמכה של מנהל עבודה מוסמך.

היו"ר דוד טל;

האם זמן הלימוד הזה נחשב לו כתקופת הכשרה?

פיטר מגנוס;

כן. ישנו שילוב בין לימודים וניסיון, לימודים וניסיון עד שהוא מגיע לשלב

החמישי.
אשר פרידמן
כשאדם נכנס לקורס יש לו כבר סוג חמש, אבל ישנה הקלה מסוימת והיא שמותר

למנהל האגף להכשרה מקצועית לאשר כניסה לקורס לאדם שיש לו סוג ארבע, ובלבד

שבמשך הקורס הוא ישלים אח. הלימודים של סוג חמש. זה מאפשר קיצור תקופה לאנשים

שלומדים בצורה מסודרת בבית ספר כמו מרכז לטכנולוגיות הבנייה. זה גם נותן

מוטיבציה לאנשים בוגרי שירות צבאי שמתקבלים במסגרת המבצע המיוחד של ישראל

בבנייה.

היו"ר דוד טל;

אנחנו נעבור לקריאת התקנות אחת לאחת, ואם יש לאחד הגורמים היושבים סביב

השולחן הזה הערות הוא מתבקש להעיר אותן.
משה בוטון
האם היועצים המשפטיים של משרד העבודה הגיעו לכאן?

פיטר מגנוס;

לא. היועצת המשפטית חולה ולכן היא לא הגיעה.
היו"ר דוד טל
אדוני היועץ המשפטי, זה לא בסדר.

משה בוטון;

זה לא בסדר. הם היו צריכים לשלוח מישהו אחר במקום, הרי מדובר בלשכה של

הרבה מאוד אנשים.

פיטר מגנוס;

בסעיף הראשון לתיקון, ראשית, במקום "בונה מקצועי שעבד" יבוא "מי שעבד".

כלומר, יש פה טעות תיאוטולוגית והיא שבהגדרה עצמה משתמשים במונח שרוצים להגיד.

שנית, אחרי הגדרת "מתח נמוך מאוד" יבוא "עבודות תשתית ופיתוח". כלומר,

אנחנו רוצים להכניס עוד מונח שנקרא עבודות תשתית ופיתוח שהתקנות חלות עליהם.

מדובר, בעבודות עפר, חיצוב, קידוח, יציקת כלונסאות, דיפון, בניית קירות

תומכים, סלילת כבישים, עבודות אספלט, הנחת קווי תקשורת, ביוב, חשמל, מים

וניקוז, ביצוע עבודות תיעול, הנחת קווי דלק או גז ועבודות כיוצא באלה. כלומר,

זהו תחום מאוד משמעותי.

משה בוטון;

האם היום עבודות תשתית ופיתוח הן לא תחום שמצריך פיקוח וכדומה?

אשר פרידמן;

עד עכשיו היה מנהל עבודה לעבודות בנייה ובנייה הנדסית וזהו. אותו אדם

קיבל את ההכשרה לכל הנושאים וזה לא היה טוב. לכן אנחנו מבקשים לתקן.
פיטר מגנוס
סעיף 2. "בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקנה משנה (ה) אחרי המילים "תקנה 3"

יבוא: או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצעת את התפקיד בשל רקע מקצועי או

ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבות או מבחינת היקף העבודה".

כלומר, נוספה פה אפשרות לפסול מנהל עבודה שאיננו ממלא תפקידו כראוי.

תמר גוז'נסקי;

מי פוסל?

פיטר מגנוס;

מפקח עבודה איזורי.
אשר פרידמן
זה לא בדיוק פסילה. זה אי קבלה.
תמר גוז'נסקי
האם הקבלן צריך ללכת למפקח לבקש רשות?
אשר פרידמן
לא. הקבלן המבצע חייב להודיע בטופס על מינוי מנהל עבודה. מפקח העבודה

האיזורי רשאי לא לקבל את המינוי. הוא צריך להתנגד. אם הוא לא מתנגד, המינוי

נכנס לתוקפו. בתקנות הקיימות היה כתוב שהוא רשאי להתנגד אם לדעתו הוא לא מתאים

מבחינת הכשרתו. אנחנו כאן רוצים להוסיף שהוא יכול להתנגד גם בגלל הרקע המקצועי

שלו וגם בגלל מורכבות הפרוייקט. הוא לא פוסל את מנהל העבודה כמנהל עבודה, אלא

הוא לא מקבל אותו כמנהל עבודה לפרוייקט מסוים.
משה בוטון
האם הוא בודק אותו אישית? האם הוא מזמין אותו לראיון, לשיחה?

אשר פרידמן;

נניח שאדם שבנה כמה וילות מתמנה פתאום למנהל של פרוייקט "השלום". כנראה

שלאותו אדם אין מספיק ניסיון לנהל פרוייקט בסדר גודל שכזה.
תמר גוז'נסקי
איך יודעים מה הוא עשה עד היום?
אשר פרידמן
בטופס המינוי יש גם סעיף שמדבר על ניסיון קודם והכשרה. בנוסף על כך, אם

יש ספקות מסוימים מזמינים אותו ואת הקבלן לשיחה, ומבקשים ממנו הסברים.

תמר גוז'נסקי;

כמה מפקחים יש בארץ לצורך מתן הרישוי?פיטר מגנוס;

חמישה.
תמר גוז'נסקי
האם הם מספיקים לדבר עם כולם?
פיטר מגנוס
לא תמיד. לפעמים גם הניירת מספקת.
ג'יהאד עאקל
לסעיף הזה יש שני כיוונים. ראשית, הכיוון ההיובי והוא שסוף סוף משרד

העבודה יאכוף את החוק ויפקח עלי מנהלי עבודה שאירעו להם תאונות עבודה. שנית,

הכיוון השלילי. אני פוחד שיהיה שימוש לרעה תוך שרירות לב של הסעיף הזה. אני

חושב שכל פסילה של אדם צריכה להיעשות בהנמקה בכתב.
תמר גוז'נסקי
האם יש ערכאת עירעור?

משה בוטון;

יש את המפקח הארצי.

פיטר מגנוס;

יש בית דין לעבודה.

משה בוטון;

מר עאקל מציע הנמקה בכתב.
פיטר מגנוס
אני מקבל ברצון.
תמר גוז'נסקי
תוסיפו את המילים: וינמק את החלטתו בכתב.
משה בוטון
האם יש לכם פינקס רישום של מנהלי עבודה המתאימים ושל מנהלי עבודה לא

מתאימים?
פיטר מגנוס
יש לנו.
אשר פרידמן
כאשר אנחנו מקבלים בפעם הראשונה מקבלים מינוי של מנהל עבודה, הוא מייד

נכנס לכרטסת אצלנו שהיא ממוחשבת,
משה בוטון
האם משרד השיכון יכול לפנות אליכם ולשאול האם פלוני אלמוני נתמנה אי פעם

כמנהל עבודה?
אשר פרידמן
כן הוא יכול.
פיטר מגנוס
תיקון תקנה 3. "בתקנת משנה (א), במקום פיסקאות 4-1 יבוא: (1) בידו תעודה

שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבנייה או לעבודות ביצוע כבישים,

תשתית ופיתוח, לפי העניין, שאישר האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה

והרו והה".

היו"ר דוד טל;

האם יש הערות? בכוונה שאלתי בתחילת הישיבה האם יושבים פה נציגים של מכון

התקנים או של הקבלנים משום שבמכתב שקיבלתי כאן מהיועץ המשפטי של משרד העבודה

נכתב כי התקנות האלה הן על דעתם. היות וזה על דעתם, אני יוצא מנקודת הנחה שאין

כאן בעיות מהותיות ולכן אני לא מדקדק בנושאים הללו.

פיטר מגנוס;

(2) הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי או טכנאי אזרחי, שצבר ניסיון של שתי

שנים לפחות בבנייה, לאחר שהשלים את לימודיו כאמור ועמד בהצלחה במבחן בטיחות

בעבודות בנייה בפני ועדה שמינה מפקח העבודה הראשי אשר נערך לפי תוכנית שאישר".

היו"ר דוד טל;

אני מבקש להחליף את המילים;"שתי שנים" במילה שנתיים.

פיטר מגנוס;

בבקשה.

משה בוטון;

אני רואה שאתם מוחקים עכשיו את הניסיון של חמש שנים ואני שואל למה?

אשר פרידמן;

בתקנות הקיימות יש ארבעה סוגים של אנשים שיכולים להתמנות כמנהלי עבודה.

אנחנו באנו בדברים עם האגף להכשרה מקצועית לגבי מנהלי עבודה מוסמכים.

היו"ר דוד טל;

האם יש כאן נציג של האגף להכשרה מקצועית?פיטר מגנוס;

לא. מכל מקום, הדבר הזה הוא גם על דעתם. אנחנו עבדנו יחד.
אשר פרידמן
ברישיון ההפעלה של הקורס כתוב שרק אנשים שיש להם סוג חמש יתקבלו לקורס.

זח תנאי לקבלה לקורס. לסוג חמש אי אפשר להגיע, אלא בחמש שנים, לכן אין טעם

להכניס את הנושא הזה דווקא בתקנות הבטיחות.

בנוסח הנוכחי היה יכול להיות כל מהנדס. עם השנים נוכחנו לדעת שמגיעים

אלינו אנשים שהם מהנדסי תעשייה וניהול שאין להם שום נגיעה לבנייה.
משה בוטון
מה זה מהנדס אזרחי?
אשר פרידמן
לפי חוק רישוי מהנדסים זה מהנדס בניין או כבישים.

לוני דוידוביץ';

מהנדס אזרחי יכול להיות מהנדס לכל סוגי הבנייה. כלומר, גם לכבישים, גם

לגשרים וגם למים וביוב, וגם לבנייה.
אשר פרידמן
בנוסח הנוכחי אין צורך בידע בטיחותי לגבי מהנדסים וזאת מתוך הנחה שהנחנו

והיא שהמכללות בארץ מלמדות את הנושא הזה. אחרי בדיקה רצינית נוכחנו לדעת

שהמכללות בארץ לא מלמדות אפילו שעה אחת בנושא בטיחות ולכן אנחנו מציעים להכניס

את עניין הבטיחות.
תמר גוז'נסקי
למה אתם מאשרים להם את תוכנית הלימודים אם הן לא מלמדות את נושא הבטיחות?

אשר פרידמן;

אנחנו לא מאשרים תוכניות לימודים.

תמר גוז'נסקי;

אתם יכולים לא להכיר בתואר שלהם אם הן לא מלמדות את נושא הבטיחות. תכתבו

להם מכתב ובו תודיעו שאם אין קורס בטיחות של 30-70 שעות, אתם לא מכירים בתואר

שלהם. אם תעשו זאת הן באופן מיידי יתחילו ללמד את הנושא הזה.
אשר פרידמן
אני לא יודע אם אנחנו מוסמכים להכיר או להכיר בתואר.
תמר גוז'נסקי
אז תפעילו סמכות. אנחנו מבקשים מכם שתשלחו מכתב לכל המכללות ותודיעו.

אשר פרידמן;

בסדר, ברצון.

היו"ר דוד טל;

אני בטיח שהם יבואו איתכם בדברים גם לגבי תוכנית הלימודים.
אשר פרידמן
אנחנו עיבדנו תוכנית בנושא בטיחות של 80 שעות בערך. מהנדס, הנדסאי, או

טכנאי שרוצה להיות מנהל עבודה יצטרך ללמוד את התוכנית הזו ולעמוד במבחן.

אנחנו הורדנו לגמרי את הסעיף הרביעי של פועל מנוסה.
תמר גוז'נסקי
בסדר גמור. הוא מיותר.
פיטר מגנוס
"בתקנה משנה (ב) במקום "כאמור בתקנת משנה (א) (4) יבוא "כאמור בתקנת משנה

(א) (2)".
משה ביטון
זה עניין טכני.

פיטר מגנוס;

תיקון תקנה 17. "בתקנה 17 לתקנות העיקריות, אחרי "פיגום" יבוא "זקפים

שגובהו עולה על 6 מטרים."

היו"ר דוד טל;

אבל גם מאוד מאוד לא נעים ליפול מפיגום שהוא פחות מ-6 מטרים. זה גם כן

יכול להיות מסוכן.

פיטר מגניס;

מלמדים את הנושא הזה מאוד ביסודיות בקורס בטיחות למנהל עבודה. גובה של 6

מטרים בא לידי ביטוי לא כתוצאה מסיכון בנפילה אלא מסיכון שקיים בהתמוטטות.

לפני כמה חודשים התמוטט פיגום גבוה מאוד בעיר באר-שבע כתוצאה מכך שהוא לא היה

בנוי נכון. אף אחד לא נפגע כי זה קרה אחרי שעות העבודה.

תמר גוז'נסקי;

האם המילה זקפים מתארת את הפיגום?
אשר פרידמן
כן זה סוגי פיגום.
תמר גוז'נסקי
צריך לקרוא לזה פיגום זקפים.

משה בוטון;

כלומר, הסעיף בסופו של דבר יהיה כתוב כך: לא יתקינו ולא יפרקו פיגום

זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים. אבל מה קורה אם הוא פהות מ-6 מטרים?
פיטר מגנוס
אחריותו של מנהל העבודה לדאוג לכך.

תיקון תקנה 195. "בתקנה 195 לתקנות העיקריות - הסיפה המתחילה במילה

"למעט" - תימחק.
היו"ר דוד טל
אני חושב שהמילה "סיפה" צריכה להיכתב בסוף באות אי.
משה בוטון
לא. אנחנו כותבים את המילה "סיפח" כשהאות הי בסופה.
פיטר מגנוס
"תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פירסומן".
תמר גוז'נסקי
למה כל כך הרבה זמן?
פיטר מגנוס
משום שהדרישה שאנחנו דורשים עכשיו בעניין ההסמכה ממנהלי העבודה היא

מהפכנית ומאוד משמעותית. אנחנו רוצים לתת אפשרות להתארגן.
תמר גוז'נסקי
בהתחשב בשפל בענף הבנייה, אני מבינה שיש הרבה מנהלים מובטלים.
פיטר מגנוס
הוראת מעבר. "על אף האמור בתקנה 3 רשאי להתמנות כמנהל עבודה מי שעד יום

תחילתן של תקנות אלה - 1. נתמנה בפועל למנהל עבודה. 2. רשאי היה להתמנות כמנהל

עבודה לפי דרישות תקנה 3 לפני תיקנה בתקנות אלה, אף שבפועל לא נתמנה למנהל

עבודה. לעניין תקנה 3(א)(4) לתקנות הקודמות - די שעבר בעבודת בנייה 3 שנים מעל

גיל 18 לפני תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שלפני שיתמנה למנהל עבודה ישלים

ניסיון של 7 שנים בעבודות בנייה.
תמר גוז'נסקי
האם אתה לא מרוקן את כל התיקון עם כל הסיפורים האלה?
פיטר מגנוס
זו הבעיה המתמדת של דור המדבר. אנחנו לא רוצים לפגוע באופן חד באנשים

שמתכוונים להיות מנהלי עבודה.
תמר גוז'נסקי
סעיף 1 הוא הגיוני. אם הוא עכשיו עובד כמנהל עבודה זה באמת כמו שאתה אומר

דור מדבר. אני מבינה שצריך לבדוק מי שכבר עובד בפועל כמנהל עבודה. אבל מה זה

היה רשאי להתמנות? למה שלא ילך וילמד במשך חצי שנה? הרי אתם רוצים למנוע

תאונות עבודה אז למה אתם פותחים את הפירצה הזו?
פיטר מגנוס
לנו זה היה טוב, אבל צריך לזכור שתמיד יש בעיות אישיות.
תמר גוז'נסקי
מה זאת אומרת "בעיות אישיות"? הוא צריך להתאמץ וללמוד.
יוסי כץ
אני מבין שנציגי התאחדות הקבלנים לא נמצאים כאן.
אשר פרידמן
זה תיקון שהם דרשו.
יוסי כץ
עכשיו אני מבין למה הם לא נמצאים כאן היום.
תמר גוז'נסקי
אני מתנגדת לסעיף 7(2).
אשר פרידמן
כל הזמן יש קורסי בטיחות, אפילו כעת. נניח שאדם מסיים את הקורס והוא

מקבל את התעודה שהוא רשאי להתמנות כמנהל עבודה, ופתאום נכנס החוק והתעודה הזו

שבידיו לא תהיה שווה את הנייר. ברגע שהתיקון הזה יכנס לתוקפו הוא יהיה חייב

להיות מנהל עבודה מוסמך.
יוסי כץ
אם הוא מחזיק בידו תעודה שהוא זכאי להיות מנהל עבודה, מי שרוצה לעקוף את

התקנות האלה יתן לו בששה חודשים האלה את התפקיד, כי אז הוא נתמנה בפועל למנהל

עבודה.
תמר גוז'נסקי
כן.

משה בוטון;

אבל מה יהיה אם הוא מובטל בתקופה הזו?
אשר פרידמן
היום לא מקפידים לקבל לקורס מנהלי עבודה רק אדם עם שבע שנות ניסיון, מה

קורה עם אדם שמסיים את הקורס, אחר כך הוא מתנסה ומחכה 6-7 שנים. עכשיו פתאום

נכנס החוק, הגא גמר את הקורס וחסר לו עוד ארבע שנים. מה נעשה איתו?

היו"ר דוד טל;

כמה אנשים יש כאלה?
אשר פרידמן
מאות אנשים.
תמר גוז'נסקי
השאלה היא האם אתם רוצים רפורמה או לא רוצים רפורמה? אם אתם לא רוצים

רפורמה תגידו שאתם לא רוצים, ואל תטרידו אותנו עם כל הדברים האלה.

יוסי כץ;

אני מבין שעלולים לפגוע פה במאות אנשים. מצד שני, אתם מצביעים על תופעה

של תאונות עבודה חריגות ואם אתם באמת ובתמים מאמינים שרק אנשים בעלי השכלה כזו

וכזו מתאימים למלא את התפקיד, עם כל הצער שבדבר, צריך לקבל החלטות קשות.

היו"ר דוד טל;

אני לא רוצה לפגוע באותם אנשים. אני הייתי עושה קורס הכשרה מיוחדת לאותם

אנשים, ואז הייתי שקט ושלם עם עצמי בכך שאני נותן לעניין הזה יותר רצינות.

האם יש לכם השגות על כך?

אשר פרידמן;

אנחנו מקבלים זאת. אבל אני רוצה שתדעו שאנחנו פנינו להרבה מאוד גורמים

ויש לנו תיק מלא השגות דווקא בנקודה הזו.

היו"ר דוד טל;

אם היה גורם כלשהו שהנקודה הזו היתה חשובה לו, הוא היה צריך להיות פה. אם

הם לא פה סימן שזה לא כל כך חשוב לו.
משה בוטון
אני מציע שהם יביאו אלינו תוך שבוע ימים הוראת מעבר מתוקנת לפי רוח

הדברים שאמר היושב ראש ואנחנו נבדוק זאת. הוועדה מבקשת שבהוראת המעבר תהיה

התייחסות לכך שאנשים כאלה יוכלו בתנאי שהם עברו הכשרה הולמת.
היו"ר דוד טל
הם יבואו בדברים עם אנשי האגף להכשרה מקצועית.

נכון לעכשיו, אני מבין שאין בעייה עם סעיפים 1-6 ולכן אנחנו מאשרים אותם.

אתם תביאו לנו את התיקון הנדרש לגבי סעיף 7.
משה בוטון
תעדכנו גם את איגוד הקבלנים על ההצעה הזו. אם הם ירצו להתנגד הם יכולים

לבוא לכאן.

היו"ר דוד טל;

האם אתם תהיו מוכנים להגיש את התיקון הזה עד יום שלישי הבא?

אשר פרידמן;

אנחנו נהיה מוכנים.
היו"ר דוד טל
אם כך, ביום שלישי הבא נדון בנושא הזה.3. תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות). התשנ"ז-1997
היו"ר דוד טל
אנחנו עוברים לדון בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטירוות), התשנ"ז-1997.

משה בוטון;

השנה בכותרת תשתנה והיא תהיה התשנ"ה.
פיטר מגנוס
השימוש בחומרים כימיים הולך וגובר. במשק שלנו מתווספים עשרות אלפים

חומרים בשנה. בעולם נהוג היום לדרוש מכל יצרן לכתוב גיליון בטירוות להומר שהוא

מייצר. בגיליון הבטיחות יוסברו כל הסיכונים שיש בהומרים האלה, הן התכונות
הפיזיקליות כמו
דליקות, הן התכונות הכימיות, והן ההשפעה על העובד שחשוף

לחומרים האלה.

גיליון בטיחות שכזה הוא כלי עזר מאוד מאוד חשוב. המשתמש יכול באופן ברור

ובצורה מסודרת לקרוא מה הם הסיכונים שיש בחומר הזה. יתרה מזה, יהיה כתוב

בגיליון הזה אילו אמצעי בטיחות יש לנקוט לפני שימוש בחומר הזה. אנחנו רוצים

להצטרף למתכונת שכבר קיימת בעולם הרחב. ספק בחוץ לארץ יספק בארץ את גיליון

בטיחות שהוא מכין לפי כללים בינלאומים. תפקידנו יהיה לדאוג לכך שלכל משתמש

יהיה את הגיליון אצלו במשרד.
היו"ר דוד טל
באילו שפות הוא יהיה? האם הוא יהיה כתוב בעברית ובאנגלית?
משה בוטון
עברית וערבית, למה אנגלית?
פיטר מגנוס
אנחנו קבענו בתקנות שאנחנו נקבל פורמטים מוכרים בעולם וזה בא במטרה לא

להקשות על המשק שלנו שהוא קטן יחסית. אנחנו לא רוצים שהוא יצטרך לעשות דברים

שונים מהנהוג בעולם.

לאחר דיון מאוד ממצה אנחנו כן החלטנו לקבל את הגיליונות האלה באנגלית.

ראשית, האנשים שמשתמשים בגיליונות האלה הם בדרך כלל אנשים עם השכלה אקדמית,

מהנדסים, כימאי ים וכן הלאה, שכן יודעים לקרא זאת היטב באנגלית. שנית, אם אנחנו

נדרוש תרגום, יכולים להיות בו אי דיוקים או אי הבנות. מוטב לראות זאת בצורה

המקורית. שלישית, בשלב הבא אנחנו רוצים להשלים את התקנה הזו עם חובת תוויות

אזהרה על האריזה עצמה, כי זה מה שהעובד עצמו רואה. התווית הזו תהיה בעברית.

אנחנו כרגע נמצאים בשלבים מתקדמים לכתיבת תקן איך צריכה להיות תווית אזהרה

שכזו? ברגע שהתקן הזה יהיה מוכן אנחנו נאמץ אותו או בתקנה זו או בתקנה נפרדת

שמחייבת את תוויות האזהרה האלה על האריזה. הן תהיינה לעיני העובד והוא ידע

בדיוק איך להתנהג עם החומר הזה.

התקנה הזו משותפת לנו ולמשרד לאיכות הסביבה.
היו"ר דוד טל
האם נציג משרד לאיכות הסביבה רוצה להוסיף על דבריו של מר מגנוס?

ד"ר ישראל ברזילי;

מכיוון שהתקנה הזו משותתפת לנו ולמשרד העבודה ומכיוון שהיועצת המשפטית של

משרד העבודה חולה, היועצת המשפטית שלנו, של המשרד לאיכות הסביבה, יכולה להציג

את התקנה הזו.
תמר גוז'נסקי
אני רוצה להעיר הערה בעניין השפה, יש דברים שהם באמת עניינו של המנהל או

של האחראי במקום. הוא קובע איפה יאחסנו את חחומר ודברים אחרים מהסוג הזה. אבל

לא יעלה על הדעת שהוראות עזרה ראשונה לא יהיו בכל השפות הנהוגות באותו מקום

עבודה. הייתי אומרת שאם למעלה ממחצית העובדים במקום העבודה הם פועלים זרים

מרומניה, אז זה צריך להיות כתוב ברומנית.

היו"ר דוד טל;

חברת הכנסת גוז'נסקי, אני סבור שיש בעיה בנושא הזה. לפי הצעתך, אנחנו

צריכים שזה 'כתב גם באמהרית, גם בתורכית, גם ברומנית, גם בערבית, וגם בצרפתית,

וכל העניין הזה כלל לא יסתיים. אי אפשר להתפרס יותר מידיי.
תמר גוז'נסקי
אבל איך הפועל ידע אם הוא מוגן במקום העבודה?
גיל אבטובי
בפקודת העבודה מופיע במפורש, תחת הכותרת של זכות העובד לדעת, כי יש חובה

על המעביד ליידע. בתקנות המוצעות כאן, בסעיף 6(ב) נכתב במפורש: "מחזיק במקום

עבודה, או מי שפועל מטעמו, יביא בפני העובדים את תוכן הגיליון..." זה עונה

לשאלה שהעלתה חברת הכנסת גוזינסקי ולתשובה שנתן היושב ראש. המחזיק הוא זה

שחייב להביא לידיעתם של העובדים וזה לא חשוב אם זה בכתב או בעל-פה, הוא צריך

להסביר להם. יותר מזה, הוא צריך לוודא שהם הבינו. הוא מקבל גם סימוכין שהם

הבינו. זה מופיע במקום אחר בפקודת העבודה, כך שאני מציע להשאיר זאת ככה.
ד"ר עלמה אבני
אנחנו היינו שותפים והתייעצו איתנו בניסוח התקנות האלה. אנחנו די הרבה

זמן גרמנו לעיכוב הניסוח בגלל הבעיה של השפה העברית. מצד שני, אחרי ששמענו שיש

בעיה עם התרגום, וגם שהנושא יקבל את תשובתו בתוויות שיהיו בעברית ובשפה מובנת,

אנחנו כן נתנו את הסכמתנו לניסוח הזה ולהוצאת התקנות באנגלית. עם זאת, הובטח

לנו על ידי המשרד לאיכות הסביבה ועל ידי משרד העבודה שאם התקנות האלה יאושרו

הן יופעלו לתקופה מסוימת של ניסיון ומעקב מיוחד. אם כן תתעוררנה בעיות עקב

השפה האנגלית ולא העברית, אז יש התחייבות שהתקנות האלה יתורגמו.
תמר גוז'נסקי
למה אי אפשר לכתוב מצד אחד של העמוד בעברית ובצד השני לכתוב באנגלית, כך

שמי שירצה יקרא בעברית ומי שירצה יקרא באנגלית?
ד"ר עלמה אבני
אנחנו שאלנו בדיוק את השאלה הזו וקיבלנו שתי תשובות. ראשית, תהליך התרגום

הוא תהליך די ארוך ויקח די הרבה זמן להכניס אותו. הוא גם עלול לסרבל את כל

העניין.
תמר גוז'נסקי
אדוני נציג כמיקלים לישראל, כמה זמן לוקח להכין תרגום לעברית? האם מדובר

בפרק זמן של חודש או חודשיים?
גיל אבטובי
אנחנו לא מדד כיוון שאנחנו פועלים באמות מידה ועל פי התקנים המחמירים

ביותר. אנחנו מעסיקים טוקסיקולוגים ואנשים אחרים שעוסקים בכתיבת ה-MSDS.
תמר גוז'נסקי
בקופסת תרופות יש פתק באנגלית ובעברית. היבואן יכול לעשות את עבודת

התרגום לעברית.
היו"ר דוד טל
נניח שחומר כימי מסוים נקנה במקום עבודה מסוים שמעסיק פועלים זרים רומנים

ותורכים. אי אפשר לתרגם חומר אחד לרומנית וחומר אחר לתורכית.

תמר גוז'נסקי;

אני מציעה שנחליט על השפות עברית ואנגלית ולא עברית או אנגלית.
ד"ר ישראל ברזילי
חובתו של המעביד להעביר את המידע לידיעתו של העובד. צריך גם לזכור שאנחנו

מדברים פה על מסמך שיכול להיות בן שבעה ושמונה עמודים. אני לא הייתי מצפה לכך

שכל פועל שמתעסק בחומר מסוכן יתחיל להתעמק במסמך כזה. אני חושב שחובתו של

המעביד להביא את עיקרי הדברים, את הדברים הקריטים, לידיעתו של הפועל. אני לא

הייתי מצפה שפועל ממוצע במפעל ידע על ההשפעות המזיקות שיש לחומר מסוים על

אורגניזם בסביבה.

תמר גוז'נסקי;

בסעיף 3(ב) כתוב שההעתק מהגליון יוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים.

כלומר, זה צריך להיות בשפה שהם יודעים לקרוא, לפחות עברית.

גיל אבטובי;

זה לא במקום החובה של המעביד.

י וסף ברנע;

צריך להבין שה- MSDSהזה הוא חומר טכני. הוא יכול להיות ארוך מאוד. חובתו

של המעביד להדריך את העובדים על בסיס החומר הזה. למעשה זהו פלטפורמה אחידה.
היו"ר דוד טל
אגב, איך זה מקובל בארצות אירופה אחרות?

יוסף ברנע;

בשפה של הארץ המקומית. בצרפת זה בצרפתית, באנגליה זה באנגלית, בארצות

הברית זה באנגלית, ואצלנו בעברית. נכון היה להוסיף את המילים או באנגלית, כי

אנגלית היא בסך הכל שפה טכנית מאוד מקובלת.
היו"ר דוד טל
השאלה היא האם אנחנו אומרים עברית או אנגלית או עברית ואנגלית?
יוסף ברנע
עברית או אנגלית.
היו"ר דוד טל
אני משאיר את שיקול הדעת שזה יהיה בעברית או באנגלית.
גיל אבטובי
מדובר בחומר מקצועי טכני. זה לא סוג העובדים שקורא את המידע הזה.

העובדים לא יקראו את זה.
תמר גוז'נסקי
מה איכפת לכם שהם ידעו אילו פעולות אסור להם לנקוט בשום אופן.
גיל אבטובי
זאת הם ידעו כי חובתו של המעביד להודיע להם.
היו"ר דוד טל
עבורי המעביד הוא זה שחייב להעביר את המידע הזה לעובדים. הוא גם צריך לתת

להם מידע מסוים שקשור בשאלה מה עליהם לעשות ובאילו חומרים עליהם להשתמש במקרה

וקורה אירוע מסוים. זה חלק מחובות המעביד. אני מסכים שמדובר בחומר מאוד מאוד

כבד, והם עלולים לא להבין את החומר שהם יקראו בשעה שמתרחש אירוע מסוכן.
תמר גוז'נסקי
מה עם הוראות עזרה ראשונה?
פיטר מגנוס
ודאי שהמעביד חייב להדריך את העובדים ולתת להם את כל האינפורמציה שקשורה

עם הוראות עזרה ראשונה. אבל אם קורה אירוע יותר רציני ויש לתת טיפול רפואי, אז

האינפורמציה המדויקת שיש בדף היא חשובה יותר לרופא. לדוגמא, כימיקלים לישראל

נוהגים לתת את הדפים האלה לבית החולים הקרוב ואם מישהו נפגע משאיפה של חומר או

בעקבות התזה של חומר, מביאים אותו לבית החולים והרופאים יודעים מיד מה לעשות.

הם יותר לא צריכים להתלבט.
גיל אבטובי
מציידים את הנפגע בפתק הזה כדי שהרופא שהוא קורא אנגלית ידע בדיוק מה

לעשות.
תמר גוז'נסקי
מישהו העביר לי כאן את גיליון הבטיחות. בסעיף 4 כתוב שאם מישהו מרגיש לא

נוי), משתעל או מתעטש, צריך לקחת אותו לאוויר צח. לא מדובר ברופא או באח, אלא

כתוב: קח את האדם שנפגע. מה איכפת לכם שזה יהיה כתוב בעברית, בצורה ברורה,

ושזה יהיה תלוי בקיר בשלט גדול וברור שאם אדם משתעל או מתעטש צריך לקחת אותו

לאוויר צח. במקום עבודה אחד לא מתעסקים בשמונים חומרים בבת אחת.
פיטר מגנוס
לפעמים כן, במעבדות.
תמר גוז'נסקי
עובדי מעבדה יודעים אנגלית וזה לא מטריד אותי. אותי מטרידים הפועלים

שנכנסו למיכל שבתוכו היה גז וכתוצאה מכך הם נפטרו. הרי מישהו אמר להם להיכנס.

לא היתה כתובה שם שום אזהרה והם לא יכלו להזהיר את עצמם.
היו"ר דוד טל
עובד שלא מזהיר את עובדיו הוא בגדר פושע. זה יכול לקרות בכל מקום, וזה

יקרה גם אם נכתוב זאת בעברית אבל פועל רומני שעובד באותו מקום לא יודע לקרוא

עברית. הוא לא ידע אם המעביד שלו לא יזהיר אותו.
יצחק וולף
אנחנו התלבטנו חרבה מאוד בנושא השפות עברית-אנגלית. ראשית, אנחנו אוהבים

את השפה שלנו ורצינו שזה יהיה בעברית, אבל הערכנו את הקשיים המעשיים

והכלכליים. תרגום כל החומר הזה הוא יקר מאוד. אנחנו החלטנו שה ,MSDS-גיליון

הבטיחות הזה, מיועד בראש ובראשונה לבעל המקצוע.

השאלות שחברת הכנסת תמר גוז'נסקי העלתה הן חשובות מאוד. הם מצאו פתרון

בשתי דרכים שהן חלק מהתקנות האלה. דרך אחת היא הדרכת העובדים וזה בסעיף 6(ב},

והיא גם מגובה על ידי תקנות אחרות. שעוסקות בהדרכת עובדים. גם אם היום לא היינו

כותבים זאת וגם אם לא היינו מציעים את התקנות האלה, עדיין על המעביד חלה חובה

להדריך את העובדים שלו בסיכונים הספציפים של כל חומר וחומר ושל כל תהליך.
היו"ר דוד טל
איפה זה מופיע?
יצחק וולף
בתקנות מיוחדות של הדרכת עובדים. אנחנו פה נתנו לכך איזכור נוסף כדי שהוא

לא יחשוב שהוא פטור מזה.

אנחנו רואים את התקנות האלה כבלתי שלמות עד אשר לא תצאנה תקנות שיאמצו

תקן ישראלי לתווית. התווית תהיה בעברית. לא עברית או אנגלית, אלא עברית. אם

מישהו ירצה להוסיף גם אמהרית, יוסיף אמהרית.תמר גוז'נסקי;

למה לוקח כל כך הרבה זמן להכין תווית?

יצחק וולף;

מכיוון שהדברים לא כל כך פשוטים.

תמר גוז'נסקי;

כמה זמן זה היה מונח במשרד הבריאות?
ד"ר עלמה אבני
עיכבנו זאת חודשים בגלל הנקודה הזו של השפה העברית.
תמר גוז'נסקי
למה במשך חודשים לא הכנתם תוויות?

יצחק וולף;

הכנת התקן לתוויות החלה להיעשות על ידי אותה ועדה שהכינה את התקנות.

אנחנו ראינו שהדבר הזה מורכב.

תמר גוז'נסקי;

מתי התוויות תהיינה מוכנות?

יצחק וולף;

התוויות עומדות להיות גמורות על ידי תקן של מכון התקנים, ואני חבר בוועדה

יחד עם ישראל. אני מניח שתוך חודשים העניין הזה יגמר.

תמר גוז'נסקי;

בכמה חודשים מדובר? חודשיים או שבעה חודשים?

יצחק וולף;

אני מעריך שלושה חודשים.

יוסף ברנע;

אני רוצה לתת שבחים לשני המשרדים שעבדו בתיאום על התקנה. אני חושב שזו

דוגמא לעבודה מסודרת ומתואמת. החומר שלפנינו מעיד על כך.

אנחנו מבקשים או מעריכים שאין צורך להוסיף בהגדרות את נושא "אירוע חומרים

מסוכנים". מדובר באירוע כלשהו, לאו דווקא באירוע של חומרים מסוכנים. כל מהות

התקנה הזו באה למנוע כל אירוע שהוא ולכן אין צורך בהדגשה מיוחדת של אירוע

חומרים מסוכנים. בלאו הכי כל נושא חומרים מסוכנים מופיע בתקנה אחרת של חוק

חומרים מסוכנים, של הודעה על אירוע.ד"ר יוסף ברזילי;

היא תקנה עתידית. היא עדיין לא קיימת.
היו"ר דוד טל
האם גם היא עתידה להתקבל תוך מספר חודשים?
איילת בן-עמי
אני מקווה שהיא תועבר לאישור הכנסת בחודש הקרוב.
יוסף ברנע
אנחנו גם מבקשים שהכניסה לתוקף של התקנות תהיה 12 חודשים במקום ששה

חודשים. צריך לעשות הרבה מאוד עבודה טכנית. בפיקוד העורף ובמפעלים רבים אחרים

יש היום חומר אחר שעכשיו צריך להפוך אותו למתכונת הזו. 12 חודש הוא פרק זמן

סביר.

היו"ר דוד טל;

אני אאשר את התקנות הללו כאן, עם התיקונים שמתבקשים כאן, רק לפרק זמן של

שנה. לאחר שנה אני ארצה שאנחנו נדון שוב בנושא הזה. לאחר התקופה של 12 חודשים

אנחנו רוצים לראות שאכן מכון התקנים סיים את עבודתו ושאכן התוויות התקבלו.

תמר גוז'נסקי;

אפשר לכתוב שזה יכנס לתוקפו בעוד חצי שנה, ובלבד שיהיו תוויות.
היו"ר דוד טל
ואם לא שיחזרו לכאן לדיון נוסף.
תמר גוז'נסקי
כן.
יוסף ברנע
אנחנו עדיין מבקשים שהכניסה לתוקף תהיה 12 חודש.
היו"ר דוד טל
זה נראה לי הרבה.
איילת בן-עמי
אני רוצה להציע הצעה אלטרנטיבית. זאת אומרת, שאם לא תהיינה תוויות בעברית

תוך פרק זמן שאדוני יקבע, אז הפרק על אמצעי עזרה ראשונה, שהוא פרק 4 בגליון

בטיחות, יתורגם כחובה לעברית.
משה בוטון
מה דעתכם על ההצעה לדחות את כניסת תוקף התקנות כולן לעוד שנה?יצחק וולף;

לא מקובל עלינו.

פיטר מגנוס;

לי נראה שזה מרוקן את התקנות האלה מחשיבותן. החומר הזה הוא נגיש. אפשר

להוציא בעזרת האינטרנט הרבה מאוד גליונות כאלה. כל יצרן בחוץ לארץ מחויב לפי

החוקים שם להעביר זאת.
היו"ר דוד טל
אנחנו נשאיר את זמן התחולה מהיום בעוד ששה חודשים. אני מבקש שמשרד העבודה

ידווח לוועדת העבודה תוך שלושה חודשים מהיום הזה מה קורה עם התוויות. כלומר,

האם הן נמצאות או לא?
יצחק וולף
זה עומד בפני גמר.
ד"ר ישראל ברזילי
אנחנו מנסים לזרז את מכון התקנים. הבעיה היא שיש במכון התקנים הליכים.

למשל, לאחר שעושים טיוטא סופית יש צורך להציג אותה בפני הציבור.

האירוע שהוצג פה על ידי חברת הכנסת גוז'נסקי אינו קשור כלל לנושא שאנחנו

מדברים בו. אנחנו מדברים פה על שיפור משמעותי במצב הנוכחי, כאשר לכל חומר אשר

מגיע למפעל מצורף גליון בטיחות. העובדה שלא נתנו לפועלים שנכנסו למיכל את

הוראות הבטיחות המתאימות לא שייך לנושא שאנחנו דנים בו.
גיל אבטובי
אני רוצה להעיר לגבי כניסת תוקפן של התקנות. אני חוזר ואומר שהבעיה לא

תהיה של המפעלים הגדולים, אבל לפיקוד העורף כן תהיה בעיה גדולה מאוד.
משה בוטון
הם יצטרכו לעשות מאמץ להכין זאת תוך ששה חודשים. אם הם לא יצליחו לעשות

זאת הם יבואו אלינו ויבקשו דחייה.
היו"ר דוד טל
כל מי שיש לו בעיה מכיר את הכתובת.
גיל אבטובי
למה הכוונה בסעיף 4 (7), (12) ו-(15)?
איילת בן-עמי
אלו שמות של הפרקים בגיליון המידע.
תמר גוז'נסקי
זה ראשי פרקים.

יצחק וולף;

התקנות האלה הן לא המצאה ישראלית. זה פחות או יותר אימוץ של ה-ISO.
משה בוטון
יש גם תוספת.
היו"ר דוד טל
האם יש למישהו הערות לגבי סעיף 5?
תמר גוז'נסקי
לא. נמשיך הלאה.
היו"ר דוד טל
מה עם סעיפים 6,7,8,9?
תמר גוז'נסקי
אתה יכול לאשר עד הסוף.
יוסף ברנע
יש לי הערה לגבי סעיף 6(א) שבתוספת. בסעיף הזה נכתב: יפורט לעניין אירוע

חומרם מסוכנים. אנחנו מבקשים לכתוב את המילה "אירוע".
גיל אבטובי
אנחנו רוצים להרחיב את הגדרת אירוע ולא לצמצמה רק לאירוע חומרים מסוכנים.

יש התייחסות לחומרים מסוכנים בחוק החומרים המסוכנים ובמקומות אחרים. אנחנו

מתכוונים גם להתרחשות במקום עבודה שיצאה מכלל שליטה כגון: שפך, או התאיידות

שהיא לאו דווקא עם חומרים מסוכנים.
יצחק וולף
אנחנו כבר ניהלנו דיונים מוקדמים ולא הבנו למה זה מפריע.
עו"ד אריה נייגר
ההסתייגות היא משפטית גרידא, ולא מהותית. המונח "אירוע חומרים מסוכנים"

מופיע רק בתוספת. הדאגה שלנו היא מאוד פשוטה. ישנן הרבה תקנות שמתעסקות

באירועים של חומרים מסוכנים ואין אחידות בהגדרה. אנחנו חושבים שבמקרה של

התקנות האלה אין כלל צורך להגדיר. אפשר למחוק את המילים: אירוע חומרים

מסוכנים, ובמקום זה לכתוב את המילה תקלה. לי מפריעה ההגדרה של אירוע חומרים

מסוכנים.
משה בוטון
למה? זה לא מייחס רק לחומרים מסוכנים.

עו"ד אריה נייגר;

יש לנו אינטרס אחד והוא אינטרס של אחידות בתקנות. ישנן תקנות, ישנן

חוקים, ויש תהליכי חקיקה ותהליכי התקנה שבהם המונח אירוע חומרים מסוכנים מוגדר

בצורה שונה. אנחנו מעדיפים שלא תהיה הגדרה במקום שאין בו צורך להגדיר אירוע

חומרים מסוכנים, כגון במקרה של אירוע חומרים מסוכנים בגלל תקלה במפעל, אלא אם

כן נוכל להבטיח אחידות בכל התקנות.
איילת בן-עמי
עורך דין נייגר צודק שיש לנו עכשיו תקנות הודעה על אירוע שבהן הגדרנו

אירוע, והגדרנו אותו בנוסח התקנות באופן דומה, אבל ממש בחודש האחרון שינינו לא

באופן מהותי, אבל מבחינה ניסוחית את ההגדרה. עורך דין נייגר אומר שחבל שתצאנה

שתי תקנות שהתכוונו לאותו דבר אבל עם נוסח קצת שונה. אני חושבת שבהחלט אפשר

למחוק את האירוע מההגדרות ולהשאיר בפרק 6 בתוספת את המילה אירוע מבלי שהיא

תוגדר או לכתוב תקלה.
משה בוטון
תפנו את תשומת לב של היועץ המשפטי של משרד העבודה שאם יש רק מקום אחד

והוא רק בתוספת שמפנה להגדרה, אז יכול להיות שלא צריכה להיות הגדרה. הגדרה

בדרך כלל מביאים כאשר אותו מינוח חוזר מספר פעמים בתקנות או בתוספת. אבל אם זה

מופיע רק פעם אחת, אז אולי אפשר לוותר על זה, ולהכניס את תוכן ההגדרה בתוך

הטקסט המהותי בתוספת. אני מציע לכם להתייעץ איתו. חבל שהוא לא נמצא כאן היום.

ד"ר יוסף ברזילי;

אנחנו בנושא הזה עובדים יחד עם משרד העבודה. נדמה לי שעורכת דין איילת

בן-עמי מבחינה זו מייצגת ומקובלת על שני המשרדים, כך שאפשר לשאול אותה עכשיו

מהי דעתה בסוגייה הזו.
היו"ר דוד טל
מה גבירתי אומרת?
איילת בן-עמי
מקובל עליי שלא תהיה הגדרה של אירוע חומרים מסוכנים ובסעיף 6 נכתוב:

לעניין תקלה. זהו מונח שאפילו לא טעון הגדרה. באנגלית המונח הוא: ACCIDANTAL

.RELEASE MATTERSזאת אומרת, אמצעי זהירות לתקלה.
היו"ר דוד טל
בסדר גמור. אני רואה שהמונח הזה מקובל.

רבותי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים