ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/02/1998

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 17) חופשת לידה של עובדת שילדה יותר מילד אחד) התשנ"ח -1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 154

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. ו' בשבט התשנ"ח (2 בפברואר 1998). שעה; 9:30
נכחו חברי הוועדה
דוד טל - מ"מ היו"ר

מוזמנים; עו"ד רות כהנא אביבי - משרד העבודה והרווחה

ישראל ערד - המוסד לביטוח לאומי

עו"ד לאה רוזנברג - הלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי

דליה גורדון - המוסד לביטוח לאומי

יהושע שי - משרד האוצר

מיכאל הילב - התאחדות התעשיינים

מנהלת הוועדה; שירלי אברמי

קצרנית; אושרה עצידה

סדר היום; הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 17) (חופשת לידה של

עובדת שילדה יותר מילד אחד), התשנ"ח-1997, חברת הכנסת

נעמי חזןהצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 17)חופשת לידה של עובדת שילדה יותר מילד אחד)

התשנ"ח -1997

היו"ר דוד טל;

בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

אני מתנצל על העיכוב בפתיחת הישיבה. אני חיכיתי לחברת הכנסת נעמי חזן

יוזמת הצעת החוק, אך היא עדיין לא הגיעה.

אנחנו דנים בהצעת חוק עבודת נשים חופשת לידה של עובדת שילדה יותר מילד

אחד. אני לא רואה שיש כאן בעיה בהצעת החוק הזו. האם מישהו רוצה בכל זאת

להתייחס להצעת החוק כמו שהיא?

עו"ד לאה רוזנברג;

אנחנו תומכים בתיקון בחוק עבודת נשים, וגם מבקשים לתקן אצלנו את אותו

סעיף שמתנה את תשלום המענק בחיוניותם של הוולדות, ואנחנו מבקשים להשמיט גם

אצלנו את הסעיף הזה. זאת אומרת, אישה שילדה לידה רב עוברית, אנחנו משלמים את

המענקים לפי מספר הילדים שנולדו.

היו"ר דוד טל;

האם ישנן עוד השגות?

מיכאל הילב;

פעם אחת המעסיקים יכולים להסכים למשהו.

היו"ר דוד טל;

אם כך, אני מאשר פה אחד, בפה שלי בלבד, את הצעתה של חברת הכנסת נעמי חזן

לגבי חופשת לידה של יולדת שילדה יותר מילד אחד, עם התוספת של נציגת הביטוח

הלאומי שהעניין הזה יושמט מהחוק של הביטוח הלאומי.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 50;9.

קוד המקור של הנתונים