ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/12/1997

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996הצעתו של ח"כ אברהם הירשזון; הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996הצעתו של ח"כ אדיסו מסאלה; הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן/בת זוג), התשנ"ז-1996הצעתו של ח"כ אפי אושעיה; הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996הצעתו של ח"כ יוסף כץ

פרוטוקול

 
תכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 137

מישיבת ועדת העבודת והרווחה

שהתקיימה ביום ג', כ"ד בכסלו התשנ"ח. 23.12.1997. בשעה 30;10

נבחו;
חברי הוועדה
היו"ר מקסים לוי

אפי אושעיה

יוסף כץ

מוזמנים; עו"ד ישראל פרנד, סגן היועץ המשפטי, משרד העבודה

והרווחה

עו"ד מיכאל אטלן, הלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווחה

עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד

העבודה והרווחה

עו"ד דן אורנשטיין, הלשכה המשפטית, משרד המשפטים

אורלי קרקובסקי, אגף התקציבים, משרד האוצר

יהושע שי, אגף התקציבים, משרד האוצר

שלמה כהן, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

אסתר הס, מנהלת תחום סיעוד, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רות הורן, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד גיל בר-טל, האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות הכללית

עו"ד תאגיד ג'השאן, שדולת הנשים בישראל

יועץ משפטי; משה בוטון
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

1. הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של ח"כ יוסף כץ

2. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של ח''כ אברהם הירשזון

3. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן/בת זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של ח"כ אפי אושעיה

4. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של חייב אדיסו מסאלה1. הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של ח"כ יוסף כץ.

2. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של ח"כ אברהם הירשזון.

3. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן/בת זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של ח"כ אפי אושעיה.

4. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996

הצעתו של ח"כ אדיסו מסאלה.

היו"ר מקסים לוי; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה

והרווחה.
יוסף כץ
הצעת החוק הזו נועדה בעצם ליישר קו. בשנים

האחרונות הקנינו את הזכות הזו להעדרות לצורך

הטיפול בהורים, לצורך הטיפול בילדים, אבל שכחנו אולי הלק לא פחות חשוב

בתא המשפחתי, את בן-הזוג. המטרה היתה להקנות בדיוק את אותן זכויות.

משה בוטון יישר קו ונתן בדיוק את אותן זכויות ואת אותן הגדרות

שמופיעות בחוקים האחרים. זאת אומרת, אין כאן שום חריג וזה בדיוק אותו

הדבר.

ישראל פרנד; הערה. הנוסח אמנם חופף את הצעות החוק לעניין

הורה, אבל יש כאן בעיה אחת, ואולי גם בהקשר

לעניין ההוא. ההגדרה הזו של תלות מוחלטת חופפת באיזו שהיא צורה את

הכללים לאישור עובד זר סיעודי. אולי אנחנו צריכים לחשוב על המצב שבו לא

יהיה מצב שבו העובד נעדר מחד, ובגין אותה סיבה הוא מטופל על-ידי עובד

סיעודי עבור אותו הורה, אותו בן-זוג. לא צריך ליצור מצב שיש כפילות.

האיש, בשל אותה תלות מוחלטת, קיבל אישור לעובד זר סיעודי וגם נעדר

מעבודתו בגין אותה סיבה.
משה בוטון
אישרנו ארבע הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת

אפי אושעיה, יוסף כץ, אברהם הירשזון ואדיסו

מסאלה. ההצעות הזו שהוצעות על-ידי ארבעה חברי כנסת, התבקשתי לאחד אותן

ולהכין הצעת חוק אחת, וללכת בעקבות העדרות בגין מחלת הורה. התבקשתי

להרחיב את המעגל של אלה שזכאים להעדר לא רק לגבי ילד ולא לגבי הורה שזה

כבר ישנו, אלא גם לגבי בני-זוג.

להערתו של נציג היועץ המשפטי של משרד העבודה. ההגדרות האלה לקוחות

מהתקנות של המוסד לביטוח לאומי בקשר לנכות, בקשר לילד נכה. זה אותו

נוסח שמופיע בהגדרת הורה. דהיינו, היות ובתקנות הוא צריך להביא אישור

רפואי, יצטרכו להראות שבן הזוג באמת חולה והוא לא מסוגל לעשות שום דבר,

ולא סתם לקבל אישור אם הוא קצת מצונן או הולה בשפעת. זה היה על דעת

הוועדה בישיבה הקודמת ואני נתתי רק ביטוי משפטי לנוסח שהוחלט על-ידי

הוועדה.
ישראל פרנד
אני לא רוצה ליצור כאן כפילות. האיש יקבל גם

עובד סיעודי זר וגם יעדר מהעבודה.
משה בוטון
אם אישתו חולה, הוא יעדר מהעבודה.
ישראל פרנד
לצורך טיפול בה, כאשר בגין אותס קריטריונים

הוא הגיש לשירות התעסוקה בקשה לקבל עובדת

פילפינית.
משה ביטון
מדובר בזמן קצוב, בזמן של ששה ימים.
יוסף כץ
יכולים להיתקל במקרים שבהם מסתבר שמעסיקים

עומדים על כך שהעובד יגיש אישור שהאישה שלו

לא מסוגלת לבצע את הפעולות האמורות, אז יכול להיות שההערה הזאת באמת

רלוונטית.

היו"ר מקסים לוי; יכול להיות שאישה הולכת לניתוח, והבעל רוצה

להיות לידה.
יוסף כץ
החוק מאפשר זאת?
משה בוטון
כן, בוודאי.

היו"ר מקסים לוי; בן-זוג חלה והפך להיות תלוי. כלומר, אם היא

הולכת לניתוח והוא רוצה להיות לידה במשך ששה

ימים, שיאפשרו לו לקחת את ששת הימים האלה.
ישראל פרנד
הכוונה היא לתלות קבועה ולא זמנית.
משת בוטון
אנחנו לא קבענו כאן תלות קבועה, אלא תלות

כלשהי. חוץ מזה, זה גם על-חשבון העובד, זה

על-חשבון ימי המחלה שלו.
תגריד ג'השאן
אני לא יודעת אם אני מחזירה את הגלגל אחורה,

כיוון שלא הייתי בישיבות הקודמות אבל עצם

האבחנה בין מחלה רגילה לבין מחלה ממארת, לא נמצאת בהצעת החוק של כמה

חברי הכנסת. בעוד שבמחצית מההצעות ההבחנה כן קיימת ובמחציתן היא לא

קיימת. בהצעת הוועדה זה לא קיים בכלל. עצם ההשוואה היא לחוק היעדרות

בגין מחלת הורה מאשר היעדרות בגין מחלת ילד. במצב הקיים, האם אנחנו

משווים בן-זוג להורה, במיוחד כשלמשל נמצאים בבית ילדים קטנים, ואז המצב

מאוד חמור, והאם לא צריך בכל-זאת לעשות הבחנות בין מחלה רגילה, כאשר

בן-הזוג או בת-הזוג צריכה להיות בבית ולטפל בבן/בת הזוג והן כדי לטפל

בילדים.
היו"ר מקסים לוי
כפי שאני מבין את הקבוצה שהציעה את ההצעה,

אם חלילה קורה משהו בבית, אם זה מתמשך, אז

יש את החקיקה השנייה שאין איתה בעיה. כאן מדובר על מתח של ששה ימים

שבהם יוכל בן/בת הזוג לתפקד בבית. אם זו מחלה רצינית, הרי שהיא/הוא לא

יעבוד בכלל.
תגריד ג'השאן
במקרה של בן-זוג, אם יש לו ילדים צעירים,

יכול להיות שגם הילד יעדר לצורך מחלת ההורה,

ואז גם בן-הזוג יהיה בבית, בנוסף לילדים. כדאי לשים לב לנקודה הזאת.
משה בוטון
לדעתי נוסח החוק הזה לא מסדיר את היחס אם גם

ילד וגם בן-זוג. לפי המצב אפשר לקבל גם את

זה פעם וגם את זה פעם. למה להגביל אותם בדברים?
תגריד ג'השאן
בחוקים האחרים קיימות ההסתייגויות.
משה בוטון
זה נוסח החוק כפי שמונח עכשיו. ההצעה שלך

באה לצמצם את הזכות.

היו"ר מקסים לוי; אנחנו מאשרים את הצעת החוק בקריאה ראשונה.

אם למישהו יהיו הצעות לתיקון, הן תובאנה

בדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים