ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/12/1997

שינויים בנוסחת הקפיטציה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים