ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/12/1997

תקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה) (תיקון), התשנ"ח-1997; תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ח - 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 127

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. די בכסלו חתשנ"ח (02.12.97). שעה 09:30

נכחו; חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר

אפי אושעיה

שמריהו בן - צור

מוזמנים; פרופ' גבי ברבש - המנהל הכללי במשרד הבריאות

ברוס רוזנטל - הלשכה המשפטית של משרד

הבריאות

דייר דור מיכאל - משרד הבריאות

זוהר יינון - אגף התקציבים במשרד האוצר

משה משיח - מנהל ביה"ח וולפסון

לאה ופנר - ההסתדרות הרפואית

דייר זאב אהרונסון - ראש אגף רפואי בקופת חולים

מאוחדת

דייר רמי דיציאן - ראש אגף חטיבה רפואית

בקופת חולים כללית

עו"ד דורון דן - חברת "קר"

גור מינצר

מירה היבנר-הראל

יצחק ברלוביץ - ראש מינהל שירותי הרפואה

יועצת משפטי; מירי פרנקל -שור
מנהלת הוועדה
שירלי אברמי

קצרנית; יפעת שפרכר
סדר-היום
1. תקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה) (תיקון), התשנ"ח -

1997.

2. תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ח-1997.תקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה) (תיקון). התשנ"ח-1997

היו"ר מקסים לוי;

היתה הוראת מנכ"ל על דיווח של פטירה לשר הבריאות, זה יעשה על ידי דיווח,

ואם רוצים להפוך את ההוראה לתקנה אז זאת כל התקנה.
גבי ברבש
באותה הזדמנות חייבו דיווח על פטירות. היו ערכאות לא ענייניות, שמשרד

הבריאות לא היה לו מה לעשות איתן. צימצנו את הדיווחים ממשרד הבריאות.

מירי היבנר הראל;

התקנות כפי שהופיעו אצלם זה הנימוק הסופי. אני מבקשת תיקון בסעיף שלוש

אחת סעיף קטן ז' שבו מדובר רק על פטירה.

גבי ברבש;

לא מדובר רק על פטירה.

לאה ופנר;

מה שסוכם הוא רק לגבי הפטירה.

מירה היבנר הראל;

התקנות המופיעות מתחלקות בין אירועים שאירעו ובין המקרים שעליהם חלה

החובה לדווח. התקנה הבאה היא על ארועים אחרים. אנחנו מבקשים לקבל דיווחים על

פטירות בתוך 24 שעות. פטירה שאירעה כתוצאה ממתן תרופה, פטירה תוך כדי ניתוח,

פטירה לאחר ניתוח, פטירת אישה במהלך לידה, פטירה כתוצאה ממעשה התאבדות וכוי.

מנכ"ל משרד הבריאות מבקש לקבל דיווחים לאו דווקא כתוצאה מפטירה אלא על נזקים.

גבי ברבש;

שחי יבו הקמת פסיקה.

מירה היבנר הראל;

זה לא עניין סמנטי. אם אני משאירה את אז זה רק פטירה. אני מתכוונת לכל

אירוע שהתרחש.

גבי ברבש;

שלגביו מונתה ועדת בדיקה.

מירה היבנר הראל;

אם צריך זה לא נכנס בגדר של פטירה וזה צריך להכנס בהגדרה הבאה.גבי ברבש;

אני ממליץ לצמצם את התקנות ואני מוכן להתייעץ עם הגורמים.

היו"ר מקסים לוי;

התקנות מאושרות.תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים),

התשנ"ח - 1997

היו"ר מקסים לוי;

הנושא של תקנות בריאות העם, לגבי מכשירים רפואיים מיורודים, נמצא בבג"ץ.

אני בהחלט זקוק לחוות דעת מקצועית. כדי לקבל החלטה כזאת אני בהחלט זקוק לכלים

מקצועיים, ולכן אינני חושב שאני צריך לדחות את הדיון.

שמריהו בן - צור;

צריך חוות דעת של איש מקצועי העוסק בקרינה.
גבי ברבש
לא מדובר בקרינה, מדובר בבעיה של כלכלה ורפואה. אנחנו חוזרים על בקשתינו,

שנתונה לדיון, להוציא מתפיקוח שלנו על מספר מכשירים רפואיים את מכשירי GAMMA

.CAMERAלא מדובר על מצלמות רגילות וסטנדרטיות שיש להן עלות מסויימת. יש בעיה

בקשר לתיקון התקנות עצמו, כי היה מספר מכשירים גדול יותר ממה שדובר עליו. יש

יותר ממה שמותר. אנחנו עדיין בהתדיינות עם האוצר, ואני מקווה להגיע להסכמה

בעניין הזה.

זוהר יינון;

עדיין לא קיבלנו ממשרד הבריאות תיאור מדוייק אליו הוא מתייחס. יש עניין

לשמור על רמת ההצעה הנצבת בפנינו. זאת הסיבה לתקנות בריאות העם. במכשירים יש

את נושא ה ,GAMMA CAMERAשאנחנו בהתייעצות לגביו. מי שאחראי על הנושא יערוך

בדיקה כלכלית רפואית בנוגע לצרכים, והאם יש צורך לשנות את התקנות למספרים כאלה

ובשיעורים כאלה. קשה לנו לקבל את הטיעון של חוסר יכולת לפקח. אם יש בעיה אז

צריך לראות מי מפקח על מכשירים רפואיים אחרים, שנמצאים באותה קטגוריה של

מכשירים.

אנחנו מצטרפים לבקשה של פרופסור ברבש לחכות לחוות הדעת ועל פיה לקבל

החלטות.

גור מינצר;

אנחנו עוסקים במכשירי ה .GAMMA CAMERAצריכים לבוא מומחים בתחום כדי

שינמקו את הנימוקים בפני הוועדה. יש מדיניות אחידה בתחום. אם יתווספו פטורים

יהיה פער משמעותי. העלות של ה GAMMA CAMERAהיא עלות שוק. יש בו תחרות מחירים,

והמחירים ירדו לרמה נמוכת ביותר. במכשירים הרדיו אקטיביים קשה עוד יותר להוריד

את המחירים בשוק, על ידי תוספת מכשירים שקרובים לעלויות של כוח אדם. הטענה

שההצעה תוביל בסופו של דבר לביקוש זאת טענה מוטעית. כמי שעוסק ברפואה גרעינית

אין יותר במצלמה יעודית לסטנדרטית.

גבי ברבש;

האם אתה רוצה פיקוח על ?GAMMA CAMERAn

גור מינצר;

אני חושב שיש להימנע מפיקוח על מכשירי .GAMMA CAMERAnמשרד הבריאות מפקח

על מכשירי .GAMMA CAMERnלגבי בדיקות הקרינה מדובר על חיזוקן. התהליך מאודמפוקח הן מבחינת משרד הרישוי והן מבחינת משרד הבריאות, ההן מכוח הטבע והן מצד

משרד העבודה והרווחה שאחראי על פיקוח ועל העובדים במערכת הזאת. אני לא חושב

שיש בעיה לפקח. הבעיה היא שנכנסו מספר מצלמות שלגביהן המחירים הורדו לא כדין.

רמי דיציאן;

מצבן של קופות החולים הוא שהן בקושי יכולות לספק את מה שקיים היום.

בדיקות ה nr GAMMA CAMERAעדיין נושא פרוץ.
גבי ברבש
אתה מוכן לסגור את המכשיר העודף?

רמי דיציאן;

יש בעיות טקטיות בנושא של .GAMMA CAMERAnיש שימוש מוצדק של הבדיקות

האלה. זה נובע בזמינות של הציוד הזה. לא צריך לפתוח בדברים אחרים ולא לשנות את

הקריטריונים הקיימים היום.
זאב אהרונסון
אני תומך בהצעת האוצר לבדוק את המערכת הכלכלית הרפואית. אי אפשר להכביד

יותר ממה שכבר קיים היום כי המצוקה רבה.

דורוו דן;

היו מספר מכשירים מעבר לתקנות. יכול להיות שצריך למצוא פתרון לאותם

מכשירים רפואיים ויכול להיות שלא, אבל בוודאי לא לפרוץ את התקנות. יש פתרון

אחד והוא לתת תרופה טובה. זה הולך להגדיל את התוצאה.

היו"ר מקסים לוי;

אם פרופסור ברבש והאוצר היו רוצים לקחת מומחים, אז הם היו מבקשים את

התוצאות של המומחים, זאת לא הכוונה. הכוונה שלנו להביא מומחים לתקנה הזאת.

מאחר והמומחים ידרשו לשמוע את כולם כדי לקבל איזה שהיא החלטה, וכדי שנוכל

כחברי כנסת לקבל החלטה, אני מציע בהחלטה שלנו שתיקח מומחה, שתוך פרק זמן סביר

יהיה אפשר לדון בתקנה הזאת. זה אושר.

יצחק ברלוביץ;

זהה מספר שנים במשרד הבריאות, שיש מכ"מ מידע שנותן מידע לגבי האישפוזים

שנעשים במדינת ישראל. בכל בית חולים יש את הנתונים הדמוגרפיים של כל אדם

שהתאשפז. כל הנתונים חשובים למשרד הבריאות. יש סכנה שהמידע יהיה מזוהה. לא

ניתן יהיה לזהות מי האיש שהתאשפז, כלומר שהמידע בפירוש בלתי ניתן לאיתור

ולזיהוי פרטני של אותו בן אדם. אדם שהתאשפז יש לגביו פרטיות תהליך. לקח די

הרבה שנים עד שהכנו תשתית של הערכת מיחשוב. הרצנו את זה במערכת האישפוזית

הממשלתית. אנחנו לא צריכים את התקנות על-מנת לקבל דיווח. המערכת עובדת, וניתן

לעבוד בה לפי כל הכללים והדרישות גם מבחינת הצד הטכני וגם מבחינת התקופה.

למשרד הבריאות יש את הכרטיסים המגנטיים, ומוסדות שאין להם את הכרטיסים

המגנטיים מעבירים בצורה ידנית למשרד הבריאות.
גבי ברבש
המידע הוא דמוגרפי על כמה שמתאשפזים. משרד הבריאות צריך את המידע והוא

מקבל את המידע בצורה ולונטרית. מצאנו לנכון לתקן את זה בתקנות. יתכן שלמשרד לא

יהיה בחוק מידע מי מתאשפז, אבל זאת המטרה של התקנה הזאת.

היו"ר מקסים לוי;

אנחנו מאפשרים לצדדים להעיר את הערותיהם תוך שבוע, ואם יש הערות אז נדון

עוד הפעם. התקנות מועברות.

רמי דיציאן;

החומר נמצא בידי משרד הבריאות והוא יעמוד לרשות כל קופה. אני מעוניין

לבדוק את הנהלים כדי לבדוק שזה לא מכניס אותנו להכנות נוספות.
יצחק ברלוביץ
קופות החולים מאשרים לנו את זה מספר שנים.

היו"ר מקסים לוי;

הוועדה מחליטה לאשר את התקנה, ואנחנו רוצים לקבל הצעות לתקנה תוך שבוע

ימים. אם אין הערות אז אנחנו מאשרים. אם יש הצעות אז תביאו לדיון בשבוע הבא.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30;10

קוד המקור של הנתונים