ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/07/1997

עדכון שעורי התגמולים לנכי המלחמה בנאצים; תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז - 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרהנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 107

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. כ"ג בתמוז התשנ"ז (28.07.97). שעה 09:30

נכחו; חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר

תמר גוז'נסקי

סופה לנדבר

אפי אושעיה
מוזמנים
דיאנה ירום - משרד האוצר

עופרה רוס - משרד האוצר

דרי יצחק ברלוביץ - ראש שרותי הרפואה במשרד הבריאות

אורי עלוני - משרד הבריאות

דרי נחום אגוז - משרד הבריאות

אילנה מישר - משרד הבריאות

רומי אבן דנן - ממונה על המיחזור במשרד לאיכות

הסביבה

גל הרשקוביץ - משרד האוצר

דבורה אלישקביץ - קופת חולים מכבי

איילת רוזן - יועצת משפטית במשרד לאיכות

הסביבה
יועץ משפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
חנה פריידן
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
א. עדכון שעורי התגמולים לנכי המלחמה בנאצים

ב. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) התשנ"ז - 1997עדכון שעורי התגמולים לנכי המלחמה בנאצים
היו"ר מקסים לוי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

דיאנה ירום;

מדובר פה בעדכון שגרתי של שיעורי התגמולים לנכי המלחמה בנאצים אשר

מתעדכנים במקביל לתגמולים נוספים של משרד הביטחון לנפגעי האיבה, תגמולי שיקום

וכיוצא באלה. בתקנות שגייסנו לתיקון מדובר בשינוי השיעורים. במהלך

מעבר הטיוטות נשמט סעיף של תיקון של תגמול לאלמנה אחרי פטירת נכה. בסעיף 13(א)

רבתי ב, שאנחנו נבקש לתקן היום, שיעור התגמולים שלנו הוא 87.7% ואנחנו רוצים

לתקן ל^89.9. אני מבקשת את האישור שלכם להוספת הסעיף הזה כדי שנוכל להוציא את

התקנות בצורה מסודרת ובמלואן בהקדם האפשרי.

משה בוטון;

חוק עדכון שעורי התגמולים לנכי המלחמה בנאצים הוא כמו חוק הנכים תגמולים

ושיקום וחוק משפחות חיילים. למה אתם לא עושים מנגנון קבוע של הצמדה, שכל פעם

ששיעור התגמולים של נכה צה"ל עולה זה יעלה באותו שיעור?
עופרה רוס
זה נתון לשיקול דעתו של שר האוצר. שר האוצר יכול להחליט אם הוא רוצה

להעלות את זה בפחות או ביותר.
משה בוטון
אנחנו מבקשים שזה יהיה אותו דבר.
דיאנה ירום
מדובר פה בסוגים שונים של תגמולים.
משה בוטון
אחוז השיעור הוא אותו דבר.
דיאנה ירום
בדרך כלל כן, אבל השיקולים הם לא תמיד זהים. יש שיקולים יהודיים לסוגים

שונים של נכים, שכל פעם יתכן ויהיה צורך לשקול אותם בצורה אחרת. מדובר בדברים

שונים. נפגעי פעולות איבה זה לא אותו דבר כמו נפגעי המלחמה בנאצים, וצריך

לראות ולבדוק כל דבר כפי שהוא עומד בפני עצמו. יכול להיות שלכל דבר יהיה את

השיקולים היהודיים שלו, ולכן אי אפשר להצמיד במנגנון הצמדה אוטומטי. לעדכון של

התגמולים יש היבטים אוטומטיים, אם זה יוקר המחייה או כל מיני דברים אחרים.

יכול להיות שיהיו לו בהקשרים שונים היבטים אחרים. אני לא יכולה להצביע על

היבטים כאלה כרגע.
תמר גוז'נסקי
למה חיכיתם עד עכשיו?
דיאנה ירום
משרד הביטחון רק עידכן את זה לאחרונה. הס גם עשו את זה רטרואקטיבי,
היו"ר מקסים לוי
אנחנו מאשרים את זה עם ההערה שביקשתם.תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים). התשנ"ז - 1997
אורי עלוני
כתוצאה מהפעולה והתפעול השוטף של. המוסדות הרפואיים, במיוחד בתי החולים,

נוצרת פסולת, הפסולת עשויה מסוגים שונים שמחייבים התייחסות החזקתית וטיפולית

שונה. המטרה של התקנות האלה היא למנוע סיכונים מצוות העובדים, מהחולים

ומהסביבה כתוצאה מהפסולת הזאת.

התקנות לא מתייחסות לטיפול בפסולת מבחינה מקצועית אלא לדרישות של המשרדים

הנוגעים בדבר, אם זה המשרד לאיכות הסביבה בקשר לפסולת רעילה או לפסולת מסוכנת

שזה חומרים מסוכנים ורעילים, או פסולת שיש בה סיכון של המצאות חיידקים אשר

גורמים למחלות. על כן התקנות עוסקות באופן טכני למדי בנושא של האריזה והשינוע

של הפסולת לסוגיה השונים בתוך בית החולים.

בסופו של התהליך התקנות קובעות הקמת מרכז או טרמינל שירכז את סוגי הפסולת

השונים, כאשר מאותו טרמינל כל פסולת יוצאת למקום שלה. אם זה פסולת רגילה אז

לאתר מאושר כדין לפי חוקי התכנון והבנייה ובאישור המשרד לאיכות הסביבה. פסולת

מסוכנת תארז כדין ותפונה לאתר כמו רמת חובב או אתר אחר. יש הדגשת יתר לנושא של

פסולת זיהומית, והתקנות קובעות מהו המתקן שיטפל בפסולת זיהומית.

מתקן כזה יכול להיות בתפעול בית החולים ויכול להיות בתפעול גורם פרטי

מחוץ לבית החולים ובית החולים יקנה את שירותיו. התקנות הולכות בעקבות תקנים

ומגמות שונות בעולם. היתה ועדה מקצועית רמת דרג בראשותו של דרי אגוז, מנהל בית

החולים בני ציון בחיפה, שהתייחסה ביתר דקדקנות ועומק לנושא של הטיפול הנכון

בפסולת זיהומית, במה כן לטפל ובמה לא לטפל.

אנו שמחים שאנחנו מסוגלים לבוא ולהציג הצעה לתקנות העומדות בסטנדרטים המקובלים

בעולם. בעבר היו מקרים של פסולת זיהומית כמו מזרקים וגזות שהסתובבו חופשי

בסביבה והיתה ביקורת על העניין הזה. משנת 1988 יש נוהלים או הנחיות של משרד

הבריאות לנושא הזה, ואנחנו חושבים שהגיע הזמן לעבור לרמה של תקנות שמחייבות

ואפשר יהיה לאכוף אותן.

משה בוטון;

מי מפקח על כך שבתי החולים יקיימו את כל התקנות האלה?
אורי עלוני
משרד הבריאות, וזאת במסגרת המינסטריאלית שלו על בתי החולים.
משה בוטון
האם יש פקחים שהולכים לבתי החולים ובודקים?
אורי עלוני
בהחלט. זה עדיין לא מופיע בנושא הזה כי זה עדיין לא מפותח, אבל יש מחלקה

שאובפת את איכות מי השתייה בבתי החולים ואת איכות המזון בבתי החולים וכדומה.
תמר גוז'נסקי
מה היה עד עכשיו בנושא של הפסולת?
אורי עלוני
עד עכשיו היו מעירים לבתי החולים אם הס לא עמדו בהנחיות, ומעכשיו, בפרק

זמן של שישה חודשים, בתי החולים יצטו-כו להכנס למסגרת ואז זה יהיה אחרת,
גל הרשקוביץ
אנחנו קיבלנו את החומר רק אתמול.
היו"ר מקסים לוי
האם יש משאבים תקציביים?
גל הרשקוביץ
יתכן ויש לזה עלות תקציבית שהיינו רוצים לבדוק אותה. היינו מבקשים לקיים

את הדיון הזה בהשתתפות נציגי קופת חולים כללית ובתי החולים הציבוריים, שהם סך

הכל חלק די משמעותי בכל העניין.
היו"ר מקסים לוי
למה משרד הבריאות לא זימן את קופות החולים? אם יש עלויות תקציביות ואתם

מעמיסים על קופות החולים או על בתי החולים אז הקופות תתמוטטנה.

אילנה מישר;

התקנות האלה נותנות ביטוי למה שהיה קיים בהנחיות. לפי דעתי לא צריכה

להיות עלות נוספת. התייחסנו לתקנות האלה על-מנת שהן שיופעלו על פי התקציב

הקיים. בהגדרה של פסולת זיהומית הדרישות הן פחות מחמירות ממה שהיו בעבר. לא

צריכה להיות תוספת עלות.
היו"ר מקסים לוי
למה לא הגשת למשרד האוצר את התקנות האלה לפני שבוע? האם קופות החולים

שותפות להכנת הדו"ח?

אורי עלוני;

היה לנו נציג מבית חולים מאיר מכפר סבא שליווה את כל הכנת העניין הזה.

אפי אושעיה;

השאלה היא אם הוא הסכים?

אורי עלוני;

הדברים האלה נעשו בהסכמה.

היו"ר מקסים לוי;

מבחינת הוועדה אנחנו צריכים לראות את זה בעין יפה. אני לא רוצה שבעקבות

התקנות האלה תהיה העמסה תקציבית על קופות החולים. האם יש משמעות תקציבית או

לא?
אורי עלוני
בוועדת המומחים לנושא של פסולת זיהומית, שבחנה את הנושא לעומק, השתתף

פרופסור מישל מנהל בית החולים הדסה הר הצופים. בוועדה הקודמת השתתף איש קופת

חולים. קיימים נוהלים והם מחייבים את בתי החולים. ברגע שהתקנות האלה לא

מאושרות על פי סמכותבם, הנושא הזה הוא פרוץ ופתוח.
תמר גוז'נסקי
איפה הייתם עד היום? האם עד היום הכל היה פרוץ ופתוח?
אורי עלוני
זה לא היה פרוץ.
היו"ר מקסים לוי
אם יש עלות תקציבית, האם משרד הבריאות מממן את זה מכספו?
גל הרשקוביץ
אולי משרד הבריאות יממן את בתי החולים שלו, אבל יש לזכור שקופת חולים

כללית מחזיקה קרוב ל40% מבתי החולים, ויש את הדסה ואת שערי צדק שהם יצטרכו

לממן את זה בעצמם.

תמר גוז'נסקי;

האם אתה רוצה שאנחנו נמשיך לשחק עם חומרים מסוכנים?

היו"ר מקסים לוי;

דברים כאלה צריכים להנתן בזמן על- מנת שאנשים יעיינו ויאמרו את דעתם לאחר

שלמדו את החומר. לא נותנים את החומר יום לפני הישיבה.
אפי אושעיה
היה חשוב שנציגי קופת חולים הכללית יהיו כאן ויעירו את הערות המקצועיות

שלהם. הם היו יכולים להבהיר לחברי הוועדה גם איזו מטלה כספית מוטלת עליהם חוץ

מהעניין הזה. אני מברך את משרד הבריאות שהתקין את התקנות המחייבות.
היו"ר מקסים לוי
גם אם לקופות החולים יש טענות אז הם עדיין לא באים במקום ועדה מקצועית

שבדקה את הנושאים. ההערה היחידה שיכולה להיות לקופת חולים הכללית היא על נושא

התקצוב עצמו ולא לגופו של עניין. וועדה ישבה והכינה את המסמך המקצועי הזה.

נניח והיו פה קופות החולים האם הם היו יכולים להעיר על עצם התקנות האלה?

התשובה היא לא, אלא אם כן יש להם הוצאה תקציבית ויש להם טענה צודקת לבוא לכאן

ולומר מאיפה לוקחים את זה. אני מציע שנעבור על התקנות האלה וקופות החולים

ומשרד האוצר יעירו אחר כך את הערותיהם.
אילנה מישר
תקנה מספר 2 אחריות לטיפול "מנהל מוסד רפואי אחראי לטיפול בפסולת במוסדבהתאם להוראות תקנות אלה ושכל מי שעובד במוסד רפואי יקיים אותן בכל הנוגע

לעיסוקו".
משה בוטון
צריך להיות ברור שהמנהל הוא אהראי וגם כל מי שבתחום עיסוקו עובד יהיה

אחראי.

אילנה מישר;

תקנה מספר 3 טיפול בפסולת " פסולת של מוסד רפואי תמויין, תיאסף ותטופל

בנפרד לפי סוגיה.

תקנה מספר 4 (א) פסולת רגילה תיאסף בתוך מכל פלסטי בעל מכסה צמוד שתוכו

ידופן בשקית פלסטית לשימוש הד-פעמי, (ב) דגימת מעבדה של חומר ביולוגי שאינו

מתרבית של מיקרואורגניזמים פתוגניים. תיאסף לאחר סיום הבדיקה, במכל נפרד שתוכו

ידופן בשתי שקיות פלסטיות, אחת בתוך השנייה. (ג) מכל ירוקן על ידי שליפה מתוכו

של השקית או שתי השקיות, לפי העניין, בהתמלא 75 אחוזים מנפחו או אחת ליממה

לפחות. (ד) בעת שליפת שקית מתוך המכל יש לקשור אותה ולוודא שאין היא נוזלת

ושלא מתפזרת ממנה פסולת. (ה) פסולת רגילה תועבר למרכז לסילוק פסולת אחת ליממה

לפחות.
תמר גוז'נסקי
יש כל מיני שקיות פלסטיק, מדוע אתם לא אומרים איזו שקית?
אורי עלוני
היתה לנו ברירה להכנס לתקנים, אבל העדפנו שלא. גם פה יש פרטי פרטים שלא

כל כך מצוי ים בתקנות.

אילנה מישר;

תיקון מספר 5 (א) פסולת זיהומית "פסולת זיהומית תיאסף בתוך מכל פלסטי בעל

מכסה צמוד עם כתובת בצבע כתום, בנוסח "פסולת זיהומית", ותוכו ידופן בשקית

פלסטית לשימוש חד-פעמי בצבע כתום שעליה יודפס בצבע שחור "סכנה - חומר מזוהם".

(ב) פריטים חדים יש לשים במכל קטן מפלסטיק קשיח בעל פתח רהב עם מכסה מתאים

ולהשליכו למכל פסולת זיהומית כשהוא סגור, בהתמלא 75 אחוזים מנפחו. (ג) הוראות

תקנה 4(ג) עד (ה) יחולו גם על פינוי פסולת זיהומית.

תיקון מספר 6 (א) פסולת פגרים "פסולת פגרים תיאסף בשקית פלסטית לשימוש

חד-פעמי בצבע צהוב שעליה מודפס בצבע שחור "פגרי בעלי חיים". (ב) פסולת פגרים

תועבר ישירות לביעור במשרפה או לקבורה, הכל באישור הממונה על איכות הסביבה.

תיקון מספר 7 (א) פסולת רפואית מסוכנת " פסולת רפואית מסוכנת תטופל

כמפורט להלן; (1) חומרים אנטיביוטי ים ותרופות שעבר מועד תפוגתם, או שהוחלט

לסלקן מסיבה אחרת, ירוכזו במכל או בארון שנועד לכך בבית מרקחת של מוסד רפואי,

ואם אין במוסד רפואי בית מרקתת, בארון המיועד לכך בלבד. (2) פסולת ציטוטוקסית

וכן פריטים חדים ששימשו בחמרים ציטוטוקסיים, ייאספו במכל פלסטי קשיח עם פתה

רחב הניתן לסגירה. המכל יסומן באותיות גדולות וקריאות "זהירות - חומר מסוכן".

(3) פסולת רפואית מסוכנת תופרד ותרוכז על-פי שיקולי בטיחות מתאימים בכלי אחסון

מתאימים. (4) בכל אופן נוסף שימנע סכנה. (ב) פסולת רפואית מסוכנת תועבר למרכז

לסילוק פסולת כשהתמלא המכל הפלסטי ולפחות אחת לשבוע. היתה הפסולת הרפואית

המסוכנת פסולת ציטוטוקסית - תועבר למרכז האמור פעם ביומיים. (ג) פסולת רפואיתמסוכנת לא תסולק למערכת הביוב."

תיקון מספר- 8 קבורת אברים "אברי גוף אדם, שליות ונפלים יאוחסנו במכלים

מתאימים בטמפורטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס ויועברו לקבורה אחת לשבועיים

לפחות לידי חברה קדישא, מוסד או אדם המורשים כדין לעסוק בקבורת נפטרים. לענין

זי!, "נפלים" - עוברים מתים על ל-25 שבועות הריון."

תיקון מספר 9 (א) מיתקן טיפול בפסולת זיהומית "לא יוקם ולא יופעל בתחום

מוסד רפואי מיתקן טיפול שאינו עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים,

התשכ"ח - 1968 (להלן - חוק רישוי עסקים) אלא באישור בכתב מאת המנהל. (ב) מיתקן

טיפול שחוק רישוי עסקים חל עליו יוקם ויופעל בהתאם לרשיון העסק ולתנאים שקבע

נותן האישור. לענין זה, "נותן האישור" - מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לפי

סעיף 6 לחוק רישוי עסקים."
תמר גוז'נסקי
האם יש אפשרות שהמוסד הרפואי יתקין בעצמו או שיקה קבלן?
אורי עלוני
אם זה בתוך כותלי בית החולים ישנן שתי אפשרויות, אחת שהמוסד הרפואי בעצמו

יקנה, או שקבלן יקנה ואז הוא יהיה צריך לקבל את אישור המנהל או מי שהוסמך לזה.

אם זה מהוץ לכותלי בית החולים אז העסק טעון רישוי וצריך להיות כפוף להוראות.
תמר גוז'נסקי
מרוב הלאווים העסק לא ברור.

אילנה מישר;

יש דברים שהם כן טעונים רישוי, כמו מעבדה פרטית. אם זה בית חולים זה לא

טעון רשיון עסק.
תמר גוז'נסקי
מי צריך לקבל רישוי? האם מנהל בית החולים לא צריך לקבל רישוי מאף אחד?

האם הוא עושה לבד מה שהוא רוצה?
אילנה מישר
בתחום בית החולים הוא צריך רישוי של משרד הבריאות.

תמר גוז'נסקי;

אז צריך שיהיה כתוב שאם הוא בית חולים אז הוא צריך רשיון ממשרד הבריאות,

ואם הוא מעבדה פרטית הוא צריך רשיון מרישוי עסקים.

אילנה מישר;

תיקון מספר 10 (א) מרכז לסילוק פסולת "לכל מוסד רפואי יהיה מרכז לסילוק

פסולת שאליו תובא הפסולת במכלים. (ב) המרכז ימוקם במקום שבו קיימת גישה נוחה

לרכב איסוף פסולת ובמקום שלא יגרום למפגע. (ג) במרכז יוגדרו איזורים נפרדים

לריכוז פסולת רגילה, זיהומית ורפואית מסוכנת במכלים נפרדים. (ד) הגישה למרכז

סילוק פסולת תהיה מוגבלת למי שמנהל המוסד הרפואי נתן היתר לכך. (ה) פינויממרכז סילוק פסולת יהיה (1) בפסולת רגילה - לאתר לסילוק פסולת שאושר- על פי כל

דין. (2) בפסולת זיהומית - למיתקן טיפול, בו תטופל, ולאחי- מכן, לאתר לסילוק

פסולת שאושר על פי כל דין, מלווה בתעודה המעידה על כך שהפסולת עברה טיפול. (3)

בפסולת רפואית מסוכנת - למקום שאושר בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990. הכל כשהפסולת ארוזה ומשונעת לפי כל דין."
תמר גיז'נסקי
המרכז לסילוק פסולת הוא בתחומי בית החולים. אין פה שום כללים על מה קורה

בדרך, ומאיפה לוקחים עד שמגיעים למטרה, אולי צריך שתהיה איזה שהיא הקדמה בה

יאמר שלכל מרכז רפואי יהיה מרכז פסולת והפסולת צריכה להיות ארוזה ומשונעת.

גם מהמעבר מהמחלקה למרכז אסור שזה יסחב בידיים. צריך שיהיו כללים מאוד

ברורים של העברה. יכול להיות שהכל יהיה בסדר ורק בהעברה יקרו התקריות של

הדברים האלה.

המנהל שאחראי על כל הסעיפים האלה אחראי עד איזה רגע? איפה נגמרת האחריות

שלו?
אורי עלוני
כאשר יוצאים מתחום בית החולים.

תמר גוז'נסקי;

זה לא כתוב. באיזה שהוא שלב עוברת האחריות. ממי למי היא עוברת?
אילנה מישר
הוא אחראי לדאוג שזח יגיע למרכז. הוא לא יכול לתת למישהו להעביר את זה

למקום שהוא לא מאושר על פי דין.
תמר גוז'נסקי
האם המנהל אחראי לסעיף (ה)?
אורי עלוני
כן.
תמר גוז'נסקי
האם הוא אחראי עד שהפסולת מגיעה לרמת הובב?
אורי עלוני
כעיקרון כן. זאת על- מנת שלא יחתום הסכם עם קבלן לא מורשה או אחראי.
משה בוטון
הוא יכול לחתום הסכם עם קבלן אבל הוא עדיין אחראי. הוא לא מעביר את

האחריות שלו למישהו אחר.
תמר גוז'נסקי
האם יש לכם תקנות לגבי חברות או קבלנים שמוסמכים לעסוק בסילוק פסולת? מה

מותר להם לעשות?
רומי אבן דנן
במשרד התחבורה יש תקנות שמתייחסות להובלת חומרים מסוכנים.
תמר גוז'נסקי
אנחנו לא מדברים על חומרים מסוכנים, אני מדברת על פסולת רפואית. האם יש

תקנות למשרד לאיכות הסביבה איך מעבירים את הפסולת? איך הנהג שמעביר לא יעצר

בחיריה או במקום אחר?
רומי אבן דנן
פסולת רפואית מוגדרת כחומר מסוכן ולכן היא חייבת להיות תחת התקנות של

הובלת חומרים מסוכנים בפיקוח משרד התחבורה. כמו שכתוב בתקנות האלה, הפסולת

הזאת יכולה להיות מטופלת או בבית החולים ואז היא יוצאת מבית החולים כפסולת

רעילה ויכולה לעבור לאתר הטמנה, או שהיא מועברת למתקן טיפול פרטי שעומד בתנאי

רישיון עסק שאנחנו נותנים לו.

תמר גוז'נסקי;

אם באיזה שהיא מזבלה מוצאים מחטים ששימשו באיזה מוסד רפואי איפה אפשר

לחפש את האחראי למחטים האלה? האם מנהל בית החולים מסוגל להיות אחראי עד אתר

הפסולת. האם כאשר הוא נותן את כל התעודות ויש לו קבלה שהוא העביר את זה לקבלן,

באותו רגע עוברת האחריות לקבלן? איפה האחריות של מנהל בית החולים?

אורי עלוני;

יכול להיות מצב שימצאו מחטים במזבלה רגילה וזה יהיה בסדר.
תמר גוז'נסקי
זה בשום מקרה לא בסדר כי כתוב שהמחטים צריכות להיות בתוך איזה שהוא מכל.
אורי עלוני
זה צריך לעבור איזה שהוא תהליך של נטרול. אוטו קלאר הוא מכשיר שעושה

חיטוי של הפסולת בלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה. אין שום סכנה שזה יהיה בשטח.
תמר גוז'נסקי
אם כך בואו נגדיר במדויק איפה נגמרת האחריות של מנהל המוסד הרפואי, האם

זה ברגע שהמכלית עוזבת את שערי המוסד עם כל המסמכים או כאשר הפסולת מגיעה

לאתר? לפי התקנות האלה נראה לי שהאחריות של המנהל היא עד הסוף.
נחום אגוז
המנהל לא מביא את הפסולת לאתר לסילוק פסולת. אחריותו היא לדאוג לכך שמי

שמוציא מהמוסד שלו את הפסולת יהיה בעל רשיון, ובחוזה עימו הוא התחייב לנהוג

לפי כל החוקים. עד כאן אחריותי מגיעה.תמר גוז'נסקי;

אולי צריך להגיד את זה באיזה שהוא מקום. אני בעד הרחבת אחריותם של

האנשים.

אילנה מישר;

אני חושבת שמהנוסח הזה אפשר להבין שיש פה חלוקת אחריות. אני לא יודעת איך

אני יכולה לכתוב את זה בצורה אחרת.
איילת רוזן
בתקנה 2 מדובר על האחריות של המנהל בטיפול בפסולת במוסד. הוא אחראי

במוסד. זה כאילו סעיף האחריות, והשאר מתאר את צורת הטיפול. אני לא חושבת

שהתקנות מטילות אחריות עליו, מעבר לכך שהוא צריך להתקשר עם האנשים הנכונים.

התנאים של ההתקשרות זה להגיע למקום הנכון, אני לא חושבת שהתקנות מטילות עליו

אחריות מוחלטת לעובדה שזה הגיע למקום הנכון.

תמר גוז'נסקי;

בסעיף (ה) כתוב איך הפינוי יעשה. אין פה בעצם הגדרה. צריך לכתוב שבפסולת

רגילה יש לדאוג או מילה אחרת שהמשמעות שלה, שהוא צריך לדאוג לקחת את החברה

המתאימה ולעשות את ההסכם המתאים. זה צריך להיות כתוב. אם זה לא כתוב אז הוא

אחראי. מאותו רגע שהקבלן לקח את הפסולת ויצא משערי המפעל, הוא אחראי לכך אם

קורה משהו בדרך.
רומי אבן דנן
הקבלן צריך להעביר את זה למתקן. במידה וזה לא מטופל בבית החולים זה צריך

לעבור למתקן פרטי שקיבל רישוי בשביל זה.
היו"ר מקסים לוי
העלויות התקציביות הן כל כך גדולות. כל פסולת רעילה היא חוצאח כספית של

קבוצה כזו או אחרת.
תמר גוז'נסקי
אנחנו מדברים על פסולת רפואית מאוד מוגדרת.

היו"ר מקסים לוי;

התקנות האלה באות לעשות סדר.

אורי עלוני;

יש היום הנחיות של המשרד לאיכות הסביבה האוסרות על מפעילי האתרים להכניס

פסולת מסוכנת ופסולת זיהומית. חיו לנו ויכוחים איתם, אבל בסך הכל ראש עיר לא

יכול שאשפת בית החולים שנמצאת בתחומו יכנס, מכיוון שמפעיל האתר ימנע את זה.

לכן יש פה השלכה על העניין הכלכלי. אני לא עוסק בצדדים האלה. אני מאמין שאין

פה הוצאה כספית נוספת ומשמעותית. אני לא יכול להגיד שאם צריך עוד שקיות ניילון

אז זה לא עולה כלום. בסך הכל יש הנחיות פנימיות של משרד הבריאות מ-1988. העסק

הזה עובד. אנחנו רוצים להכניס את כולם למסגרת אחידה.היו"ר מקסים לוי;

התקנות האלה מאושרות, אבל אנחנו נותנים פסק זמן למשרד האוצר ולקופות

החולים להעיר את תשומת ליבנו באשר לנושא של ההשלכות התקציביות, וזה צריך

להעשות תוך שבוע ימים. אם הם לא מעירים את ההערות שלהם אז התקנות מאושרות.
דבירה אלישקביץ
למעשה מה שאנחנו רואים בתקנות הוא, שרוב הפסולת הרפואית היא פסולת רגילה.

אנחנו צריכים להיות מודעים לכך, שמבחינת איכות הסביבה פסולת בכמויות אדירות

כגון כל התחבושות הדמיות הופכות להיות פסולת רגילה ולא פסולת זיהומית. פסולת

זיהומית מאוד מוגדרת ומאוד קטנה.
תמר גוז'נסקי
מה רע בזה ומה טוב בזה? מה היה עד עכשיו?
דבורה אלישקביץ
רע בזה אקולוגית. עד עכשיו בקופת חולים מכבי פינו גם את הפסולת הזו

כפסולת זיהומית. כאשר אני מגדירה את זה כפסולת רגילה, האם הכוונה שסילוק

הפסולת תתבצע באתרי פסולת רגילים של העיריות?

היו"ר מקסים לוי;

אני מניח שהוועדה פעלה בתיאום עם קופות החולים, עם המשרד לאיכות הסביבה

ועם כל הגורמים האחרים. הבנתי שזה נלקח כחלק ממה שקורה בעולם. אם כל הפסולת

שאת מדברת עליה תכנס למתקן מסויים, העלויות יהיו פי 10 מאשר העלויות הרגילות.
דבורה אלישקביץ
גם בקופת חולים כללית מפנים את זה כפסולת זיהומית.

תמר גוז'נסקי;

מה השתנה בהגדרה של פסולת זיהומית?
נחום אגוז
הוועדה שעבדה פירסמה עשרות פרסומים רפואיים, ומעולם לא תואר מקרה אחד של

הדבקה של הציבור הרחב כתוצאה מכך שפסולת מהסוג הזה היתה באתרים רגילים. הפסולת

הזאת רק מזהמת ביולוגית.
יצחק ברלוביץ
אחת המטרות של התקנות האלה זה אכן לצמצם את מה שאנחנו קוראים לה פסולת

זיהומית, ולמנוע את ההוצאות הכספיות הכבדות שנדרשו אלמלא התקנות האלה. לכן

מונתה ועדת דרי אגוז, ולכן הוגדרו וצומצמו ההגדרות.
תמר גוז'נסקי
למנהל אתר אין שיקול דעת?יצחק ברלרביץ;

למנהל האתר אין שיקול דעת. יש לו תקנות שהן באחריות שר הבריאות כדי לתת

לדברים האלה את המשמעות. במהלך השבוע הזה אנחנו נבהיר את זה למשרד האוצר.
גל הרשקוביץ
מבדיקה ראשונית שעשינו נקבו סכום כמו שני מיליון שקל עלית.

איילת רוזן;

התקנות האלה נכתבו וסוכם עליהם ביחד עם משרד הבריאות. בתקנה מספר 9 (א)

המשרד לאיכות הסביבה יצא מתוך הנחה שהמתקן בתוך המוסד הרפואי יהיה באישור

הממונה לאיכות הסביבה כך שתהיה אחידות בין מתקן הטיפול מחוץ וגם מבפנים.

מאחר ויש עמדת ממשלה לגבי התקנות האלה, אני אבקש להתייעץ עם אנשי משרד

הבריאות. מאחר ואתם מאשרים את התקנות, אני אבקש שאתם תאשרו את זה בנוסח שיסוכם

ביננו.
היו"ר מקסים לוי
אני מציע שתתייעצו ותודיעו לנו.

תודה רבה הישיבה נעולה

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים