ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1997

החלת חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, על עובדי "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 100

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. טי בתמוז התשנ"ז. (14.07.97). שעה 09:45
נכחו; חברי הוועדה
מקסים לוי - היו"ר

יוסי כץ

תמר גוז'נסקי

יורי שטרן

מוזמנים; שרל קמפינסקי - מנהלת מחי תביעות וחקיקה במשרד

התקשורת

יגאל חיות - הממונה על המשמעת בנציבות

מוזס מאיר - מנהל מבצעים ארצי בזק

דוד מרקמן - מנהל מחי משמעת בזק

שאול פקשטיין - עו"ד בזק

יעקב לנגה - לשכת עורכי הדין

שאול שם טוב

י ועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; חנה פריידן

קצרנית; יפעת שפרכר
סדר-היום
החלת חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, על עובדי "בזק", החברה

הישראלית לתקשורת בע"מ.החלת חוק שירות המדינה (משמעת). התשכ"ג-1963. על עובדי "בזק".

החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
היו"ר מקסים לוי
הנושא על סדר היום הוא החלת חוק שירות המדינה (משמעת), 1963, על עובדי

"בזק".

שרל קמפינסקי;

אנחנו מבקשים לתקן את החלטת הממשלה משנת 1984, שאושרה בזמנו גם על ידי

ועדת העבודה והרווחה, בעניין החלת הוראות חוק המשמעת על עובדי חברת "בזק".

ההחלטה המקורית משנת 1984 החילה את הוראות חוק המשמעת על עובדי "בזק" אבל לא

באופן מוחלט, ולא נתנה את הדעת לשאלה של האצלת סמכויות שקשורות לנזיפה, השהייה

והתרעה גם לעובדי החברה. על פי המצב החוקי הסמכויות האלה הינן בידי שרת

התקשורת או בידי מנכ"ל חברת "בזק". אנחנו מבקשים משרת התקשורת גם לאצול את

הסמכויות האמורות לעובדים אחרים בהברת "בזק".

תמר גוז'נסקי;

מה זה עובדים אחרים?
שרל קמפינסקי
לא יהיה מדובר בעובדים אלא מנהלים בכירים בחברה.
תמר גוז'נסקי
למה לא מספיק שיהיה המנכ"ל או המנהל הבכיר בחברה?

שאול פקשטיין;

על מנת להפחית את הנטל מהמנכ"ל אנחנו מידי פעם פונים לשרת התקשורת כדי

שתאפשר לעובדים אחרים לעשות מה שמוטל על מנכ"ל "בזק". חשבנו להעניק סמכויות,

כמו לתת נזיפה או התרעה, ל4 סגני מנהלי מחוזות של בזק, וגם לממונה על המשמעת.

לפני כשנה פניתי לשרת התקשורת על מנת שתציע את הסמכות ל4 סגני מנהלי מחוזות

וגם לממוני המשמעת. הם הגיעו למסקנה שהם לא רשאים לעשות את זה. הם רשאים רק

להאציל סמכות למנכ"ל "בזק" ולא לגורמים אחרים, שאינם עובדי מדינה אלא עובדי

חברת "בזק". לכן אנחנו פה על מנת לאפשר להם להאציל סמכויות לגורמים אחרים

ב"בזק" חוץ מהמנכ"ל.

יוסי כץ;

האם ההצעה הזו עולה בקנה אחד עם ההסכם הקיבוצי הקיים בחברה?
שאול פקשטיין
כל זה נובע מהתקשי"ר שחל עלינו.
תמר גוז'נסקי
לי לא ברור למה אתם לא כותבים במפורש למי אתם מאצילים את הסמכות, ומדוע

אתם משאירים את זה במטושטש?
שרל קמפינסקי
זה פועל יוצא מן הניסוח של חוק שירות המדינה. החוק עצמו קובע שהשר רשאי

בהמלצת ועדת השירות לאצול מסמכויותיו לבעל משרה במשרדו. החוק לא מתייחס לבעל

משרד ציבורי.

תמר גוז'נסקי;

מניין לנו שאחרי שהחוק חזה יעבור אתם לא תאצילו את הסמכות לכל אחראי,

מנהל מחסן או מנהל יחידה של 3 אנשים. הכוונה המקורית של החוק היתה שהסמכות

הזאת היא בידי מישהו בכיר ביותר, שרק לו יש את הראייה הכוללת. אתם מציעים

שינוי שפותח את זה עד אין סוף. מי אמר שרק 4 אנשים אולי 300 אנשים יקבלו.

חברת "בזק" נמצאת במצב של עימותים וסיכסוכי עבודה. האם אנחנו צריכים שלכל

איזה שהוא מנהל תהיה סמכות להשהות?
משה בוטון
סעיף 75 לחוק שירות המדינה משמעת אומר שהממשלה באישור ועדת העבודה

והרווחה של הכנסת רשאית להורות, וחוק זה כולו או מקצתו יחול בין היתר גם על

גופים מבוקרים. חברת "בזק" היא גוף מבוקר. ב1984 קיבלה הממשלה החלטה שאושרה

בועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להחיל סעיפים מסויימים של החוק בתיאומים

המחוייבים על חברת "בזק", כמו שעשו את זה על ביטוח לאומי, על רשות השידור ועל

כל מיני גופים אחרים שיש. בזמנו לא נתנו את הדעת לסעיף 71 לחוק. הסעיף אומר

שהשר רשאי בהמלצת ועדת השירות לאצול מסמכויותיו לפי סעיפים 31,32,48 לבעל משרה

במשרדו. היות וחברת "בזק" היא חברה ממשלתית וחברה עצמאית, הם מציעים כאן את

החלטת הממשלה. אין לנו את הנוסח שלה.
היו"ר מקסים לוי
אני לא אאשר את זה היום משתי סיבות, סיבה ראשונה היא כי אני רוצה ללמוד

את הנושא משום שהיום מדברים בממשלה על הפרטות ושינויים במבנה של המשק, והסיבה

השנייה היא שאין חומר משלים של ההצעה. אני מציע שהדבר הזה ידחה ליום שני כדי

שהחומר יהיה פה על מנת שנלמד אותו יותר.

איך מעלים דבר כזה בלי להביא את החומר לבאן? כדי לקיים דיון מעמיק צריך

חומר ולא רק החלטת ממשלה. אני מציע שתונח ההצעה לקראת יום שני, ושוועד העובדים

או הנציגות של ועד העובדים יניחו נייר עמדה לגבי הצעת החוק הזאת, ושלא יבואו

מחר בבוקר ויגידו אחרי האישור שוועד העובדים לא ידע מהן ההשלכות שלה. להרבה

מאוד חוקים יש השלכות.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים