ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת תנאים עקב נישואין), התשנ"ז 1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 99

מישיבת ועדת העבודה והרווהה

יום שני. ט' בתמוז התשנ"ז (14.07.97). שעה 09:30

נכחו; חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר

יורי שטרן

יוסי כץ

שאול יהלום
מוזמנים
יהושוע שי - משרד האוצר

שושי בר - המוסד לביטוח לאומי

אסתר טולדנו - נציגת מחקר במוסד לביטוח לאומי

יצחק לנגה - מנכ"ל האגודה להתנדבות

יוסי ויינר - מנציגי האגודות להתנדבות

עקיבא סלע - מנכ"ל בת-עמי

ליפא פרידמן - גיזבר בת-עמי

ברכה זיגלמן - הסתדרות

דן הורנשטיין - משרד המשפטים

רועי קרת - ביטוח לאומי
יועץ משפטי
משה בוטון
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת תנאים עקב נישואין).התשנ"ז-

1996הצעת חוק הביטוח הלאומי

(תיקון - השוואת תנאים עקב נישואין). התשנ"ז 1996
היו"ר מקסים לוי
אנחנו נדון בהצעת החוק של שאול יהלום. אני מבין שהצעת החוק מתואמת עם

כולם.

משה בוטון;

יש שאלה שהוועדה צריכה לתת עליה את הדעת. הצעת החוק של חבר הכנסת שאול

יהלום מדברת על ההשוואה בין מי שמתנדבת לשירות לאומי ובין חיילת. חיילת

שמתגייסת לצה"ל ומפסיקה לשרת עקב נישואיה יכולה לקבל דמי אבטלה בלי שתצבור

תקופת הכשרה. לא כך הדבר לגבי מתנדבת בשירות לאומי, וכל זאת מכיוון שהיא לא

חיילת.

מה שמציע חבר הכנסת שאול יהלום הוא שמי ששירתה שירות לאומי גם כן תקבל את

דמי האבטלה. -זה מקובל על הביטוח הלאומי וגם על האוצר שהבת תשרת בשירות לאומי

תקופה מסויימת. יכול להיות שהיא תשרת שבוע, שבועיים או חודש.
היו"ר מקסים לוי
החוק הוא לקריאה ראשונה. אנחנו מדברים פח על העיקרון.
שאול יהלום
מה פרק הזמן שהוא סביר לדעתך?
משה בוטון
משרד האוצר הציעו שזאת תהיה תקופה של שנה. אני חושב שתקופה של שנה היא

מוגזמת, אני מציע שבשלב הראשון, לצורך העברה לקריאה ראשונה, יהיה רשום 9

חודשים.
שאול יהלום
דיברנו על חצי שנה.
היו"ר מקסים לוי
חצי שנה זה מקובל.
משה בוטון
האם יש לזה השפעה תקציבית?
רועי קרת
1

זה מוערך ב350 אלף שקל.
היו"ר מקסים לוי
אני חושב שמגיע לבנות הללו. הן משרתות בשירות הלאומי בנושאים החברתיים

בעיירות הפיתוח, והן עושות עבודת קודש. אני מעלה את ההצעה לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים