ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/05/1997

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות-החולים) (תיקון) (תיקון) התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 83

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי.-כי באייר התשנ"ז (27.05.97). שעה 10:30

נכחו: חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר
מוזמנים
גבי בן-נון - משרד הבריאות

דני בן-אורי - אגף תקציבים משרד הבריאות

אורה קרנות -לשכת היעוץ המשפטי - משרד הבריאות

זוהר יינון - משרד האוצר

גל הרשקוביץ - משרד האוצר

גו'די וסרמן - לשכה משפטית המוסד לביטוח לאומי

אבי צרפתי - המוסד לביטוח לאומי

יהודה עליאש - קופת הולים מאוחדת

צבי מאור - סמנכ"ל תכנון ארגון מערכות מידע

קופת חולים כללית

אורלי אורי - כלכלנית קופת חולים לאומית

דרי יאיר בירנבוים - קופת חולים מכבי

יעקב נבו - משרד הבריאות
יועץ משפטי
משה פוטון
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות-החולים)

(תיקון) (תיקון) התשנ"ז - 1997.תקנות ביטוח בריאות ממלכתי

(הקצאה לקופות-החולים)

(תיקון) (תיקון) התשנ"ז-1997
היו"ר מקסים לוי
פנינו למכון ברונטל כדי שיכין את הטבלה החדשה על מנת שאפשר יהיה להביא את

החישוב החדש תוך 6 חודשים, העבודה נמצאת בעיצומה, ותוך חודש הם עתידים להביא

לנו טבלה חדשה.
משה פוטון
אני לא רואה בתקנות שהדבר מוגבל לחצי שנה.
אורה קרנות
אנחנו רוצים לבטל את הגבלת הזמן.
גבי בן-נון
ביקשנו תיקון על מנת שישאיר את המצב הזה עד להודעה חדשה.
היו"ר מקסים לוי
אנחנו מאשרים את התקנה הזאת רק לשישה חודשים.
יהודה עליאש
הדיון שנערך ב1996 נעשה בחיפזון בלי היכולת שלנו כקופות חולים ללמוד את

המשמעויות הכלכליות על כלכלת הבריאות של הקופות. היו לנו באותו דיון טענות

רבות, גם פרוצדורליות וגם מעשיות, בקשר לנוסחה עצמה כפי שהוצגה פה בוועדה.

היו"ר באותו דיון סיכם עם ראשי הקופות להתחשב בטענות ולהגביל את זה לחצי שנה

בלבד.

הייתי במכון ברונטל לפני שבועיים, וזה נראה לי יותר מתמוה שעברו 5 חודשים

והוא לא סיים את עבודתו. אני יודע מתי הוא קיבל את המנדט ומתי הוא החל את

עבודתו.

עידכון רשימת המבוטחים נעשה מידי שלושה חודשים, דהיינו ב1 ביולי יפרסם

המוסד לביטוח לאומי רשימת חברים לצורך החלוקה ברבעון שמסתיים ב30 בדצמבר. יש

עוד רבעון שמתחיל ב1 לאוקטובר. אני לא רוצה לחלוק על עצם העובדה שאין המלצות

בפני הוועדה, אבל אני מבקש להגביל את עבודת הוועדה על מנת שב-1 באוקטובר יוגש

לנו הנושא הזה לעיון, לדיון ולהחלטת הוועדה. לא צריך לחכות עוד חצי שנה, או

כפי שהיתה ההצעה המקורית להסיר את המגבלות בכלל.

הפרסום החדש של המוסד לביטוח לאומי יהיה רק ב-1 באוקטובר, ואני מבקש

לצמצם את טווח הזמן מכיוון שמערכת הבריאות נמצאת על מים סוערים. צריך להכניס

יציבות, אם זה באמצעות הנוסחה, ואם זה באמצעות הכלים שיש לנו כדי לנהל את אותה

מערכת. חלק מהכלים לאיזון תקציבי עולה. תיכנון כלכלי נאות לגבי שנת 1998 זה לא

לבוא לוועדה ב31 בדצמבר ולהגיד הנה הנוסחה והתקציב שלכם יהיה כזה או אחר, אלא

לקבוע אותו. אני ממליץ לקבל החלטה שזה יהיה ב-30 בספטמבר, או שתחולת התקנות

תחל ב-1 באוקטובר.
גב' בן-נון
זה שמערכת הבריאות נמצאת על מים סוערים זה כולם יודעים, אבל המצוקה של

מערכת הבריאות לא קשורה כהוא זה למערכת של קפיטציה. יש לעשות הפרדה בין הבעיות

הגדולות של מערכת הבריאות לבין הסוגיה של הקפיטציה. גס המכון, אם יתייחס לנושא

של הקפטיציה, יבין שהעקרון של הקפטיציה הוא לייצג סל שירותים. אם אתה עושה

שינויים בסל שירותים אתה צריך לשגות את הנוסחה, אס אתה מוציא יולדות אתה צריך

לשנות את הנוסחה, ואם אתה מכניס יולדות אתה צריך לשנות שוב פעם את הנוסחה.

בדבר הזה אין מחלוקת.

קופות החולים יכלו ללכת ולבחון את הנושא של הקצאת קפיטציה ללא קשר

ליולדות. נושא היולדות לא מעורר מחלוקות. מכין ברונטל אמור לבחון את כל הנושא

של הקריטריונים שבהם אתה עושה שימוש בהקצאת הקפיטציה, ולנסות ולהציע שינסו

לעשות את הנוסחה הזאת טיפה יותר צודקת או מדוייקת. זה דבר לא פשוט ואפילו

מסובך.
היו"ר מקסים לוי
המכון לא עובד שבועים אלא כמה חודשים. הופיעו בפני המכון מומחים וערכנו

4 ישיבות בנוכחותו. אני הגנתי על הקופות בשאלת האישור של הנוסחה שהובאה בידי

משרד הבריאות ואמרתי שהצדק צריך להראות. כתוצאה מכך לקחנו את מכון ברונטל כדי

לבדוק האם הטענות שלכם צודקות או שהנוסחה היא נכונה.

קשה מאוד לקבוע נוסחה בקפיטציה. קשה מאוד לאבחן ולהביא לנוסחה מדוייקת,

אבל זה שזימנו אתכם לפני שבועיים זה עוד לא אומר שלא נתחיל בדיון בעוד שלושה

חודשים כאשר הם יסיימו את העבודה שלהם. אני לא רוצה למהר עם הנוסחה, מכון

רציני יבדוק את הנושא הזה ואז הנושא יבוא לעיונכם ותוכלו להעיר הערות על

הנוסחה החדשה. ביקשתי לדחות את זה לחצי שנה ואני מקווה שנוכל לסיים את זה

במועד הרצוי. החצי שנה היא זמן של דיונים, הכנה והערות אם יהיו.
יאיר בירנבוים
בעקבות המעבר של היולדות לביטוח הלאומי חסר חודש לתגמולים. על הקופות

לשלם את הלידות של חודש דצמבר. מה-1 לינואר קיבלנו כסף אבל הכסף שהתקבל היה

עבור החודש הקודם. מה-1 לינואר היו חוקים חדשים שהפסיקו לשלם את הלידות של

חודש דצמבר, ולנו לא היה מאיפה לשלם. הקופות לא קיבלו את מה שהיו זקוקים לו על

מנת לשלם עבור הלידות שהיו בחודש דצמבר. זה כמו החודש החסר שהיה בהתחלה. זו

עוד בעיה שנוצרה מהמעבר משיטה לשיטה.
גבי בן-נון
יש כל כך הרבה בעיות, שהבעיה הזאת היא פסיק קטן.
יהודה עליאש
בחודש ינואר 1995 שום קופה לא קיבלה כסף בסעיף לידות מהמוסד לביטוח

לאומי.
היו"ר מקסים לוי
זה עיווות שצריך לתקן אותו. זה לא פסיק ועוד פסיק, כל מיני פסיקים

למיניהם הביאו להדרדרות. אם חייבים להם חודש אז למה לא לשלם להם?
גב' בן-נון
כל המלחמות שלנו הן על זה.
היו"ר מקסים לוי
אס חסר חודש אז אתה לא צריך להפנות את זה לאוצר אלא למשרד הבריאות

והביטוח הלאומי. חסר הודש וצריך לתקן את העיוות הזה.
גבי בו-נוו
הסר חודש לא בי ולדות אלא בכל המערכת.
זוהר יינון
לעניין התקנה שמוצעת כאן על ידי משרד הבריאות, אנחנו שמחים להצטרף לעמדת

משרד הבריאות בנושא הזה. אנחנו חושבים שברגע שמוציאים נושא מסל הבריאות אז

צריך לתקן את הנוסחה. אנהנו תומכים בעמדת משרד הבריאות, ומקבלים את הקריאה של

יו"ר הוועדה להערך לחצי שנה. לנושא של החוב לקופות החולים של ביטוח לאומי, מה

יותר פשוט לזמן את נציגי קופות החולים והביטוח הלאומי ספציפית לעניין הזה

ושיתקי ים דיון בנושא.
משה פוטון
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות חולים) (תיקון) (תיקון), התשנ"ז

1997. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו-60 לחוק ביטוח לבריאות ממלכתי, התשנ"ד

1994, בהסכמת שרי האוצר והעבודה והרווחה ולאהר ששר העבודה והרווחה אישר כי

בידי המוסד כלים לחישוב מספר המבוטחים המקולקל, ובאישור ועדת העבודה והרווחה
של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה
1. במקום ביטול תקנה 2 זה יהיה תיקון תקנה 2.

בתקנה 2 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות חולים) (תיקון) התשנ"ו

1996 במקום ה30 ביוני יבוא 31 בדצמבר 1997.
היו"ר מקסים לוי
הצבעה

(על תקנות ביטוח בריאות ממלכתי)

בעד - 1

נגד - 0

אושר
זוהר יינון
מאז שחוקק חוק בריאות ממלכתי, האחריות למימון ואישפוז יולדות היתה בידי

קופות החולים. יכולה לבוא טענה מצד הביטוח הלאומי שבינואר 1995 כאשר העבירו

כספים לקופות ההולים הלק מהכספים היו בגין אישפוז יולדות של דצמבר 1994.לכן

הדיון צריך להערך בין הביטוח הלאומי לקופות החולים כדי לראות את הפער בין

דצמבר 4199 לדצמבר-1995. השותפים למשא ומתן הזה הם הביטוח הלאומי וקופות

היוולים. אין חולק על זה שקופות החולים צריכות לקבל 24 חודשים בגין אישפוז

יולדות.
היו"ר מקסים לוי
אני מציע שהביטוח הלאומי יבדוק את טענות הקופות, ואם יש עיוות לתקן את

העיוות ולהודיע לוועדה על כך.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים