ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/04/1997

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 3) (ילד החולה במחלה ממארת), התשנ"ז-1997 -הצעת חוק של חבר-הכנסת מאיר שטרית; הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996 -של חבר-הכנסת יוסי כץ: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996 - של חבר-הכנסת אברהם הירשזון: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן/בת-זוג), התשנ"ז-1996; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 16) (מועדי תשלום גמלה בשל ילד נכה), התשנ"ז-1997- של חבר-הכנסת שאול יהלום

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 73

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי, כ"ג באדר ב' התשנ"ז (1 באפריל 1997). שעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה: מקסים לוי - היו"ר

תמר גוז 'נסקי

יוסי כץ
מוזמנים
ח"כ שאול יהלום

ח"כ מאיר שטרית

עו"ד ישראל פרנד - סגן היועץ המשפטי,

משרד העבידה והרווחה

אורלי קרקובסקי - משרד האוצר

יהושע שי - משרד האוצר

עו"ד דן אורנשטיין - משרד המשפטים

עו"ד אביבה גולדשטיין - המוסד לביטוח לאומי

אירית פלדמן - המוסד לביטוח לאומי

עו"ד יהודית נחמן - הסתדרות העובדים עמית

עו"ד מיכאל הילב - התאחדות התעשיינים

הדס הר-שמש - נעמ"ת

נעמי אורגיל - עמותת אית"ן
יועץ משפטי
משה בוטון
מזכירת הוועדה
אסתר אדלר
קצרנית
צפרא ספרן
סדר-היום
א. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 16)(מועדי תשלום גימלה בשל ילד

נכה), התשנ"ז-1997 - של חבר-הכנסת שאול יהלום.

ב. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס' 3) (ילד החולה

במחלה ממארת), התשנ"ז - 1997.

ג. הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-

1996 - של חבר-הכנסת יוסי כץ; הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת

בן-זוג), התשנ"ז-1996 - של חבר-הכנסת אברהם הירשזון; הצעת חוק דמי

מחלה (היעדרות בשל מחלת בן/בת זוג), התשנ"ז-1996 - של חבר-הכנסת

אפי אושעיה; הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ז-

1996 - של חבר-הכנסת אדיסו מאסלה.היו"ר מקסים לוי;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

א. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מטי 16)(מועדי תשלום

גימלה בשל ילד נכה), התשנ"ז-1997- של חבר-הכנסת שאול יהלום

שאול יהלום;

זוהי הצעת חוק אחרי קריאה ראשונה להכנה לקריאה שניה ושלישית. הצעת חוק זו

אומרת שגם הורים לילד נכה, שהתברר שאיחרו בהגשת התביעה לביטוח הלאומי, יקבלו את

הכסף מיום האיבחון. עד חיום הם לא קיבלו את הכסף מיום האיבחון אלא מיום התביעה,

והוכח שההורים, בזמן האיבחון, לא בדיוק מבינים את העניו ולוקח קצת זמן עד שהם

מגישים את התביעה, כשאת ההוצאות הם מוציאים - רצים לרופאים, רצים למאבחנים. אם

יש הגיון בקיצבה הקטנה הזאת, ההגיון אומר שהיא צריכה להינתן מיום האיבחון, ואת זה

אומר החוק.

הגשתי את החוק בצורה הרבה יותר דו וקנית, אבל כדי לקבל את הסכמת הממשלה בזמנו,

את הסכמת משרד העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי, נקבע שהשר יתקין תקנות

מיוחדות בענין הזה ויהיו לו אפשרויות לקבוע לגבי תקופות, לגבי מחלות שונות.

עמדתי על כך שהשר יקבע את התקנות - לא יהיה רשאי לקבוע אלא יקבע - באישור ועדת

העבודה והרווחה.

החוק עבר קריאה ראשונה, כל הדוברים עד אחד הסכימו למטרות החוק, ואני מציע

להכין אותו לקריאה שניה ושלישית.
יהושע שי
בדיון הקודם דנו באמת בהוראה שהשר יקבע את התקנות, רק ביקשנו להדגיש שהוא

יוכל לקבוע שלא משלמים לפני מועד הגשת התביעה. זאת אומרת, שתהיה אפשרות שגם

התקופה הרטרואקטיבית תהיה למעשה אפס.
שאול יהלום
החוק במפורש אומר שהשר חייב לקבוע.
יהושע שי
הכוונה היא שלא בכל המקרים הוא יהיה חייב לקבוע גם רטרואקטבית.

שאול יהלום;

זה החוק, שיגיע להורים רטרואקטיבית. הוא יכול לקבוע במקרים מסויימים

רטרואקטיבית שלוש שנים, לא עשר שנים; הוא יכול לקבוע רטרואקטיבית 50% לתקופה

הזאת. הוא יכול לקבוע כל מיני אמות מידה שמתחשבות, אבל הוא חייב להתייחס בצורה

חיובית לענין.

היו"ר מקסים לוי ;

אני מבין שהתקנות יבואו לאישור הוועדה. כשהתקנות יבואו לפה תהיה ההערה של

נציג האוצר במקומה.משה בוטון;

דנו בזה בדיון הטרומי.

יהושע שי;

דנו בזה כבו- פה בוועדה.

משה בוטון;

הוועדה לא קיבלה את זה.
יהושע שי
הוועדה כן קיבלה. בפירוש אמרתם, לגבי הנוסח שהובא אז, שתשנו את זה כך שיובהר

שהשר יוכל לקבוע,אם הוא מוצא לנכון, שבמצבים מסויימים אין תשלום רטרואקטיבי.

היו"ר מקסים לוי ;

כשהתקנות יבואו, נדבר על זה.
יהודית נחמן
המדובר הוא בזכות מביטוח סוציאלי, ואין מקום להעניש את המשפחה מפני שהגישה את

התביעה באיחור. אין שיהוי בביטוח הסוציאלי ולא צריך להיות. נגח שאדוני מבקש הוא,

שבאמצעות התקנות תיקבע הוראה שנוגדת את החוק כולו. מטרת החוק: לחייב את יושר

להתקין תקנות, אבל באמצעות התקנות רוצה אדוני שהשר יוכל לעשות פלסתר מכל החוק?

היו"ר מקסים לוי;

שמענו את ההערה כבר בקריאה הראשונה. אנחנו מבינים שהשר יקבע תקנות. הוא יביא

אותן לוועדת העבודה והרווחה ופה יוכלו להעיר אם יש שם בעיה כזאת אחרת. בשלב

זה, כפי שאמר חבר-הכנסת שאול יהלום, השר יקבע - הוא לא רשאי לקבוע - תקנות,

ותקנות אלה יבואו לאישור ועדת העבודה והרווחה.

אביבה גולדשטיין;

בדיון הקודם שהתקיים בוועדה אושר נוסח סעיף קטן (א) על דעת חבר-הכנסת יהלום.

איננו יודעים איך קרה שנוסף סעיף קטן (ב), שעלול מאד להפריע לנו.

היו"ר מקסים לוי;

נבטל אותה.

אביבה גולדשטיין;
בענין התקנות
אנחנו נמצאים בהילוך מאד גבוה בהכנת התקנות. אנחנו מקווים,

מייד אחרי הפגרה, להביא אותן לכנסת ובהן ייקבעו תקופות תשלום רטרואקטיביות כפי

שייקבעו והוועדה תיתן דעתה על הענין הזה.
יהושע שי
אני מבקש להבהיר בנושא הקודם: אין כוונה למנוע מהשר איזו שהיא סמכות לקבוע

תקנות, אלא רק להרחיב את שיקול הדעת שלו.שאול יהלום;

אנחנו לא מעונינים להרחיב את שיקול הדעת שלו לכיוון השלילי,רק לכיוון

החיובי.

מאיר שטרית;

אני חושב ששיקול הדעת של השר מאד רחב ואני מבקש לקרוא לנציג האוצר מה כתוב
בהצעת החוק עצמה
" השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות ומבחנים בדבר

תשלום גימלה בשל ילד נכה לפי סעיף 222 לתקופה שקדמה להגשת התביעה לגימלה ורשאי

הוא לקבוע תקופות קודמות שונות בהתחשב בסוג הליקוי".
יהושע שי
מזה אפשר להבין שהוא יכול גם לקבוע שהתקופה הרטרואקטיבית תהיה אפס?

מאיר שטרית;

הוא יכול לקבוע מה שהוא רוצה,
משה בוטון
הוא יכול לקבוע שזה יום.

יהושע שי;

הוא יכול לקבוע שזה יום?

משה בוטון;

כן.

יהושע שי;

והוא לא יכול לקבוע שזה אפס?

משה בוטון;

לא.

יהושע שי;

אני מציע שהוא יוכל לקבוע שזה גם יום.

היו"ר מקסים לוי;

דשנו כבר ודיברנו על הצעת החוק בקריאה הראשונה ויש הסכמה של הממשלה.שאול יהלום;

האוצר יכול, וזאת זכותו, להתנגד לכל חוק של רווחה שכרוך בתקציב, זו זכותו.

עם זאת הייתי מצפה מנציג האוצר שבא לוועדה להגיד את הדברים במפורש, ואל תגיד: אני

מרחיב את שיקול דעתו של השר לכיוון אפס. זה מאד מרגיז, זה מאד מקומם, זה לעטוף

מגמה אנטי-חברתית במלים שה/ צרות-עין תקציבית. מן הראוי, לדעתי, שתמחוק את דבריך

מן הפרוטוקול.

שם החוק;
משה בוטון
מובן שמספר התיקון של החוק ישתנה.
סעיף 1 - הוספת סעיף 222א
משה בוטון: סעיף קטן (ב), כפי שאמרנו, נמחק.
אביבה גולדשטיין
אם סעיף קטן (ב) נמחק לא צריך לכתוב "(א)".
משה בוטון
גם "(א)" יימחק.

הצבעה
הוחלט
לאשר את הצעת החוק בתיקונים הבאים:

סעיף קטן (ב) יימחק

ברישא של סעיף 222א יימחק "(א)"
שאול יהלום
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.ב. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס' 3)(ילד החולה

במחלה ממארת). התשנ"ז-1997 -הצעת חוק של חבר-הכנסת מאיר שטרית
היו"ר מקסים לוי
אנחנו מכינים את הצעת הרווק הזאת לקריאה שניה ושלישית.

מאיר שטרית;

גם החוק הזה הובא לכאו אחרי הקריאה הראשונה. בדיון במליאת הכנסת זכה החוק

לתמיכה מוחלטת מקיר לקיר. לצערי, מדי פעם אני מגלה עוד סיבות מדוע החוק הזה צודק

ובמקומו. בהכנת החוק לפני הקריאה הראשונה הבאתי את הדוגמה לצורך בחוק הזה כשאחד

מבני הזוג לא עובד כיוון שנתקלתי במקרה של אדם שעבד בשירות המדינה שבנו היה חולה

במחלה ממארת, אשתו לא עבדה, כי גם היא היתה חולה, היתה מרותקת למיטה, והוא לא

יכול היה לקבל שום יום חופשה. אני נתקל בעוד מקרים, והדוגמה הבולטת בתקופה הזאת

היא משפחה שיש לה שני ילדים קטנים - אחד בגיל שנתיים, אחד בגיל 6 - ושניהם חולי

סרטן. הם נעים בין בתי החולים, כשאחד מקבל טיפול והשני בבית, שני ההורים צריכים

לטפל בילדים, והאשה לא עובדת. אילולא המעביד של אותו שנהג לגביו לפניו משורת

הדין, הוא לא היה זכאי לאף יום חופש. אני חושב שאנחנו מתקנים פה איזה שהוא עיוות

שלא חשבנו עליו כשהחוק הובא בכנסת שעברה, ואודה ליושב-ראש אם החוק יובא לאישור

לקריאה שניה ושלישית.
מיכאל הילב
גם כשחוקק החוק לראשונה, לפני שנתיים-שלוש, נאמר - וזה היה התנאי שהוכנס -

שהאב או רואם יוכלו לצאת על חשבון ימי המחלה שלהם רק כשבן הזוג עובד. ההנחה היתה

- את זה אמרנו גם בוועדה וחבר-הכנסת שטרית הסכים - שאם יש הורים שאחד מהם לא

עובד, הוא יטפל בילד. אני לא מדבר על מקרה יוצא מהכלל.
מאיר שטרית
אין על זה מלה בפרוטוקול של הדיון הקודם. אני מוכן להוציא את הפרוטוקול של

הוועדה מהכנסת שעברה ותראה שאין על זה מלה. בפעם שעברה לא חוקקנו את זה כחוק אלא

כתקנה, והתקנה סופחה לחוק דמי מחלה שמדבר על ששה ימים. שם כתוב שאם בת הזוג לא

עובדת, אין זכאות. אני חייב להגיד שאז לא ידעתי על זה בכלל.

תמר גוז 'נשקי;

מר הילב, אני אגיד לך איפה עלה ענין בת הזוג - במחלת הורה, לא במחלת ילד.

במחלת הורה הבאנו בחשבון את שני בני הזוג ואמרנו שאי אפשר ששני בני הזוג יקהו

באותו זמן חופשה לטיפול באותו הורה.

מיכאל הילב;

אמרנו שאם יש שני הורים ואחד לא עובד, הוא יכול לטפל, עם כל הצער והכאב. הרי

בסופו של דבר זה נכנס לחוק דמי מחלד;. לעובד יש מספר זכויות, ואם הוא ינצל את כל

הימים על מחלת הילד או בן הזוג או ההורים, בסוף כשהוא יהיה חולה הוא לא יהיה זכאי

לשום דבר. אנחנו לא חושבים שמוצדק להוריד את התנאי הזה אלא אם דוס וחלילה יש שני

ילדים חולים. לא חשבנו על מקרה כזה, אבל במקרה כזה גם אנחנו היינו מסכימים באופן

אוטומטי.
אנחנו מבקשים שהעקרון "שמר
אם יש שני בני זוג ואחד מהם לא עובד, אם הוא

בריא, הוא יטפל בילדים וממילא הוא יטפל גם בילד החולה.יהודית נחמן;

יש כאן בעיה עקרונית שהערתי לגביה בנושא של מחלת ילד: מדובר פה בקיזוז ימי

מחלה מהמחלה הצבורה. לא בכל מקום קיים המושג "מחלה צבורה". הוא קיים בשירות

המדינה, ברשויות המקומיות, במקומות עבודה מאורגנים.
משה בוטון
בחוק דמי מחלה יש גם כן מחלה צבורה - 90 ימים.

יהודית ניזמן;

הרוב הגדול של העובדים - אם הם מבוטחים בקרן ביטוח ואם בקרן הביטוח הזאת אין

המושג הזה - לא יקבלו שום דבר. לאחרונה תיקנה "מבטחים" את התקנות שלה והקנתה את

הזכות הזאת. עד אז היו שולחים את העובדים לבית הדין שיחליט. אמרו: אם המחוקק לא

החליט על מי החובה, על קרן הביטוח או על המעביד, שיריבו בפני בית הדין. ואנשים

הלכו לבתי הדין לעבודה בשביל דברים קטנים כאלה. עד היום המצב הזה לא מצא את

פתרונו. אילו היה כתוב שהחובה היא על המעביד, שהזכות לימי מחלה צבורה היא

מהמעביד, הרי שאם המעביד עושה לעצמו ביטוח בקרן ביטוח, הוא צריך לדאוג שיהיה לו

ביטוח למטרה זאת.

משה בוטון;

צריך לתקן את חוק דמי מחלה.
יהודית נחמן
תתקנו, בבקשה.

משה בוטון;

תכי ני לנו הצעת חוק,

יהודית נחמן;

בבקשה.

נעמי אורגיל;

אני רוצה להתייחס רק לענין של מחלה מתארת. אני נציגת אית"ן - איגוד ישראל

לתסמונות נדירות - יש לנו ילדים עם תסמונות נדירות, שהמחלות שלהם קשות והטיפולים

שלהם קשים, תכופים. אני לא יודעת להשוות את המחלות האלה למחלה ממארת, אבל אני

מניחה שהן באותה חומרה, והייתי רוצה שיכללו גם אותן.
היו"ר מקסים לוי
אמרנו שנקיים בענין זה דיון אחרי הפגרה. כאן נקבעה מחלה ממארת.

נעמי אורגיל;

יש ילדים שחולים במחלות האלה וההורים שלהם נעדרים מהבית.

תמר גוז 'נסקי;

זה אמור לגבי ילדים נכים בגלל, ילדים נכים מלידה עם נכות קשה.היו"ר מקסים לוי;

חבר-הכנסת מאיר שטרית הביא הצעת חוק לגבי מחלה מסויימת. אי אפשר לפרוש אווזה

עכשיו על פני כל המחלות בנושא שלך נקיים דיון אחרי הפגרה ונראה מה קורה. יש עוד

הרבה מאד נכים במדינת ישראל שיכולים להיכלל בחוק, אבל אי אפשר להכניס כרגע את

כולם בחוק הזה.
משה בוטון
אשר לסעיף 1 המאוזכר בסעיף קטן (ב): סעיף זה בחוק העיקרי מדבר על מחלה רגילה

עד 6 ימים. כך שאם אדם זקף 6 ימים הם יקוזזו לו מ-60 הימים או מ-30 הימים.

הצבעה

הוחלט; לאשר את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

(תיקון מסי 3}(ילד- החולה במחלה ממארת}, התשנ"ז-1997ג. הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ז-1996 -
של חבר-הכנסת יוסי כץ
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג),

התשנ"ז-1996 - של חבר-הכנסת אברהם הירשזון: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות

בשל מחלת בן/בתזוג), התשנ"ז-1996 - של חבר-הכנסת אפי אושעיה; הצעת חוק

דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג). התשנ"ז-1996 - של חבר-הכנסת אדיסו מאסלה

יוסי כץ;

יש מספר הצעות חוק שכולו דומות. הצעת החוק הזאת נועדה להקנות לעובד את הזכות

לזקוף עד 6 ימים ממיכסת המחלה שלו לרגל מהלת בן זוגו. הכנסת הכירה בזכותם של

עובדים להיעדר מן העבודה כדי לטפל בהורים או בילדים, ומשום מה - אני לא בטוח שזה

נעשה מתוך מהשבה - לא היכרנו בזכותם של עובדים להיעדר מחמת מחלת בן הזוג שלהם,

שזה הדבר הטבעי ביותר.

יכול מאד להיות שיש מקום לקבוע הגדרה ברורה בחקיקה לגבי כולם - גם הורה, גם

ילד, גם בן-זוג - לקרוא לזה "בן משפחה" ולומר מי נכנס לקטיגוריה הזאת, וזאת מתוך

יעילות החקיקה ותקינותה.

בעקרון, הצעת חוק זו, למיטב זכרוני, זכתה בהסכמה של הממשלה והיא הועברה

בהנמקה מהמקום. כל ההצעות הן פחות או יותר באותו נוסח, ואולי כדאי היה להטיל על

היועץ המשפטי של הוועדה להכין נוסח משולב ולהביא אותו לאישור בישיבת הוועדה.
היו"ר מקסים לוי
אם אני מבין נכון את הצעות החוק, אם האשה חולה בבית, יוכל בן הזוג שלה לנצל 6

ימי מחלה כדי לטפל בה.
יוסי כץ
וזאת ממיכסת המחלה שלו, הוא לא מקבל תוספת. יש לו 30 או 18 ימי מחלה והוא

יכול להיעדר או כשהוא חולה או כדי לטפל בבן-הזוג.

מיכאל הילב;

אנחנו מתנגדים להצעות החוק האלה, ואפילו בתקיפות.

קודם כל, הצעות החוק לא דומות, הן לא אותו הדבר. יש שוני גדול בין הצעת החוק

של חבר-הכנסת אפי אושעיה וההצעות האחרות, שוני תהומי. חבר-הכנסת אושעיה מציע שאם

לבן הזוג יש מחלה שבגללה הוא לא יכול לתפקד בעצמו, הוא סיעודי, אז הוא רשאי לקחת

את הימים.
משה בוטו ן
הוא הלך לפי מה שנקבע לגבי הורים.
מיכאל הילב
נכון. ההצעות האחרות של חברי הכנסת מאסלה, הירשזון וכץ, מדברות שבכל מחלה של

בן הזוג, אפילו מחלה קלה - 6 ימים זה בדרך כלל מחלות קלות - בכל נזלת, בכל שפעת,

בכל כאב גב, בן הזוג יישב בבית ויטפל בבן הזוג החולה.גם היום יש ניצול לרעה של חלק מהעובדים, שבאים אל הרופא ואומרים מראש: מתר

אני חולה. היום, לפי הצעת החוק גם בן הזוג יילך לרופא, יבקש אישור שבו הזוג חולה,

והרופא יתן אישור. אנחנו יודעים את זח מנסיון החיים. במקררז הזה הרופא אפילו לא

יצטרך לכתוב שהוא לא כשר לעבודה, הוא פשוט יכתוב שבו הזוג חולה. אני שומע את זה

מ"מבטחים" אני שומע את זה מחברות הביטוח שמבטחות, וזה עולה להן הוו תועפות. הרי

במחלות קצרות גם אין שום צורך בטיפול.

היו"ר מקסים לוי;

חבר-הכנסת כץ הציע להטיל על היועץ המשפטי משה בוטון לנסות ולהרכיב מכל היוצעות

איזו שהיא הצעה שנוכל לדון עליה אחרי הפגרה בדיון רציני. בניסוח ההצעה הוא יקח

בחשבון את ההערות.

משה בוטון;

אני צריך הנחיות מהוועדה.

תמר גוז'נסקי;

אולי שההצעה תהיה דוגמת ההצעה של חבר-הכנסת אושעיה, עם הגדרה של מחלה. לא כל

מחלה.

מיכאל הילב;

הוא השווה את זה להורים. בהורים איו מחלה, אלא מקרים סיעודיים, מקרים של

אי-תיפקוד.

היו"ר מקסים לוי;

ארבע ההצעות הו שונות, אבל הו באותו נושא. אני מציע לך לגבש הצעה מכל ההצעות

כדי להביא לכאן הצעה מוסכמת שכוללת את ארבע ההצעות.
חמר גוז'נסקי
איזה מתכוון להצעה שהיא יותר מחמירה?
יוסי כץ
הצעה שתבטיח שהענין לא ינוצל לרעה.
משה בוטון
איך אני יכול להבטיח? ואם רופא מאשר?

תמר גוז'נסקי;

אני מבינה שהכוונה של מציעי החוק היתה שבמקרה שבו הזוג חולה במחלה ממארת או

במחלה סופנית או שהוא מרותק - לא התכוונו חולף, לשפעת, אלא לדברים מאד רציניים -

יוכל בו הזוג השני לטפל בו. אדם מבוגר שחולה בשפעת יכול לשכב לבד בבית, אבל יש

סוגי מחלות שהגדרנו אותו, למשל, במחלת הורה והגדרנו אותו בילד שחולה במחלה ממארת.

כלומר, קבענו הגדרות.
היו"ר מקסים לוי
אני מבקש מהיועץ המשפטי שלנו: תגבש איזו שהיא הצעה מבל ההצעות האלה ואחרי

הפגרה נקיים דיון בהצעה. יכול לחיות שלא נסכים.

יוסי כץ;

היות ואני המקל ביותר, תבוא אתי בדברים לגבי נוסח ההצעה.

משה בוטון;

דעתי היא - ואני אומר אותה לא כמשפטו אלא מבחינה ערכית - שיש אולי הצדקה לע

לעשות לגבי בו זוג כמו שעשינו לגבי הורים. ילד לא יכול להישאר לבד, מישהו צריך

לטפל בו. בו זוג יכול להישאר לבד. אם אדוני ינחה אותי ללכת לפי ההצעה של

חבר-הכנסת אושעיה, צריך להגדיר מהי המחלה.
יוסי כץ
מבחינתי אין בעיה.
היו"ר מקסים לוי
אם נקיים כרגע דיון על כל הצעה והצעה לא נמקד את הענין. לכו אני חושב שאם

תגובש הצעה אחת והיא תובא לכאו בשם כל ההצעות האלה, נוכל לגבש דעה.
תמר גוז'נסקי
אולי גם ההתנגדות של התעשיינים תהיה פחותה, כי זה יפחית במידה דרסטית את

המספר.
יוסי כץ
התעשיינים צודקים: כל אחד שאשתו מתעטשת ישאר איתה בבית?
יהודית נחמן
אבל לא הם משלמים את זה.
היו"ר מקסים לוי
היועץ המשפטי שלנו יבוא בדברים עם חבר-הכנסת יוסי כץ.
הדס הר-שמש
לגבי טיפולי פוריות יש כבר בחוק הכרה שמגיעים ימי מחלה לבו הזוג.
מיכאל הילב
אפילו אנחנו הסכמנו לזה.
היו"ר מקסים לוי
אנחנו מחליטים שהיועץ המשפטי יישב עם חבר-הכנסת יוסי כץ כדי להכין ביחד את

ההצעה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:45)

קוד המקור של הנתונים