ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1997

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון מס' 2) התשנ"ה-1995

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים