ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון-דמי פגיעה), התשנ"ז-1997 מאת חבר הכנסת מקסים לוי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 65

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני, ח' באדר ב' התשנ"ז ( 17 במרץ 1997), שעה 00;10
נכחו חברי הוועדה
מקסים לוי - היו"ר

תמר גוז'נסקי

יורי שטרן

מוזמנים; רות הורן - הלישכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי

יועץ משפטי; משה בוטון

מ"מ מנהלת הו ועדה; רחל סעדה

קצרנית; אושרה עצידה

סדר-היום; הצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון-דמי פגיעה),

התשנ"ז-1997, מאת חבר הכנסת מקסים לויהצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון-דמי פגיעה). התשנ"ז-1997

מאת חבר הכנסת מקסים לוי
היו"ר מקסים לוי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

אנחנו דנים בהצעת רווק הביטוח הלאומי (נוסח משולב} (תיקון-דמי פגיעה),

התשנ"ז-1997. אנחנו כבר קיימנו ישיבות ודיונים בהצעת החוק הממשלתית הקודמת

שהיו בה שתי הסתייגויות.
משה בוטון
הממשלה משכה את החוק.
היו"ר מקסים לוי
הצעת החוק באה כדי להטיב עם העובדים ואני מציע לקבל אותה בקריאה ראשונה

משום שהצעת החוק הקודמת נשארת בחוק ההסדרים וחוק ההסדרים מתייחס לזה שהעובד

יתבע את המעביד ומי יודע כמה אנשים יפגעו בסופו של התהליך כתוצאה מכך.

האם למישהו יש הסתייגות?
תמר גוז'נסקי
אולי לביטוח הלאומי יש?
רות הורן
הפעם אין לנו הסתייגות.
יורי שטרן
שהצעת החוק תלך לקריאה ראשונה.
היו"ר מקסים לוי
הצבעה

הוחלט להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון-דמי פגיעה),

התשנ"ז-1997 של חבר הכנסת מקסים לוי לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

היו"ר מקסים לוי;

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשער; 10:15.

קוד המקור של הנתונים