ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/03/1997

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הוראת "עבודה מתאימה"), התשנ"ו-1996מאת חברת הכנסת ענת מאור

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 61

מישיבת ועדת העבודה והרוויות

יום שני, אי באדר בי התשנ"ז ( 10 במרץ 1997). שעה 9:30

נכחו חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר

תמר גוז'נסקי

דוד טל

יוסי כץ

יורי שטרן

מוזמנים; נטאשה מיכאלוב - אגף התקציבים במשרד האוצר

עו"ד דן אורנשטיין - הלישכה המשפטית במשרד המשפטים

עו"ד מתי טל - יועץ משפטי של שירות התעסוקה

אבי צרפתי - אגף מילואים ואבטלה במוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת " המוסד לביטוח לאומי

עו"ד לאה רוזנברג - הלישכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי

חזקי ישראל - התאחדות התעשיינים

עו"ד אברהם דותן - יועץ חקיקה של האיגוד המקצועי

בהסתדרות הכללית החדשה

משה כהנא - מזכיר איגוד מקצועי בהסתדרות עובדים

לאומית

יועץ משפטי; משה בוטון
מ"מ מנהלת הוועדה
רבקה בלומרוזן
קצרנית
אושרה עצידה
סדר-היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הוראת "עבודה

מתאימה"), התשנ"ו-1996, מאת חברת הכנסת ענת מאורהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הוראת "עבודה מתאימה"). התשנ"ו-1996

מאת חברת הכנסת ענת מאור
היו"ר מקסים לוי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה ויזרו וחת.

אנחנו דנים עכשיו בהצעת חוק של חברת חכנסת ענת מאור בנושא שכר עבודה

מוצעת שווי; לפחות לשכר המינימום כמשמעותו בחוק. אני יכול לומר שאני אישית עד

לרגע זה לא הבנתי את הצעת החוק. אני סבור שהצעת חוק שכר מינימום גם הטילה את

העונש הפלילי וגם יוצרת את העובדה שהמעסיק אינו יכול לשלם פחות משכר מינימום.

חברת הכנסת ענת מאור, אני מציע שתסבירי את הצעת החוק הזו.
ענת מאור
בוקר טוב אדוני היושב ראש, חברי הכנסת ומוזמנים.

אני מצטערת שאדוני היושב ראש לא ביקש ממני לפני הישיבה להבהיר לו את

הנושא.

כתוב פה שהצעת החוק הזו כבר הונחה בכנסת השלוש העשרה, אבל היא למעשה כבר

הונחה בכנסת השתים עשרה, על ידי השר לשעבר יאיר צבן. אני אימצתי את הצעת החוק

בכנסת השלוש עשרה ובכנסת הארבע עשרה וכל פעם הרהרנו בה מחדש וגם אני מודעת

למורכבות ולבעייתיות שיש בה.

באופן תיאורטי זו הצעה שאין בה צורך. או שהיא תיאותולוגית, כלומר, שהיא

חוזרת על דבר שהוא מובן מאליו, או שהיא יכולה לעשות פיחות וכאילו להזמין את

ההאפשרות שלא ישלמו שכר מינימום, כפי שאנחנו גם מציינים בדברי ההסבר. אבל, יש

יותר מידי מקרים שיאיר צבן נתקל בהם בעבר וגם אני נתקלתי בהם בלי סוף שבהם

המדינה או הביטוח הלאומי לא משלמים את דמי האבטלה אחרי שאדם סירב לקבל עבודה

שבה היצע לו פחות משכר המינימום. אני חושבת שאנחנו חברי הכנסת חייבים לעובדים

ולעובדות את האחריות שדברים כאלו לא יקרו. אם יש לנו כלי אחר להשיג זאת ולפקח,

אני מוכנה לשמוע מהביטוח הלאומי, ממשרד העבודה והרווחה ומכל אחד. אני חושבת

שאכן יש חשיבות בחקיקה ואני מייד אעלה פה הצעה מאוד רלוונטית. חבר הכנסת יורי

שטרן התחבט בדיוק באותה בעיה והוא הציע לי ניסוח אחר לגמרי של החוק שנראה לי

פתח מאוד מאוד חיובי ואני אעלה אותו אחר כך.

בנושא עבודה מתאימה שהחוק והתקנות קובעים את התנאים בהם מותר לאדם לסרב

לקבל עבודה. למשל, אם העבודה מרוחקת מידי ממקום מגוריו, אם היא תואמת את

הכשרתו, גיל מסוים וכוי. הניסוח שאני מציעה על מנת לא להזכיר במפורש שהשכר

בעבודה שווה לשכר מינימום, כי זה באמת עושה זאת כמעט הזמנה לעבור על זה, אלא
לציין
בתנאי שתנאי העבודה או השכר לא עומדים בדרישות החוק. זאת אומרת שזה אחד

מהקריטריונים שמצדיקים אי קבלת העבודה ואז דמי האבטלח חייבים להיות משולמים.

אני מציעה לחברי הוועדה בכל זאת לא להוריד בנקל את הנושא הזה מסדר היום.

אני בעד לקדם את הנושא משום שאין לנו תשובות טובות והוגנות לעובדים שלא יכולים

לקבל עבודה שהיא ממש אנטי חוקית ופלילית בחצעתה, אבל היא קיימת כל הזמן גם

בלשכות עבודה ובטח בחברות כוח אדם זמניות.יוסי כץ;

חברת הכנסת מאור, אני חושב שהיית צריכה להודות ליושב הראש על הכנות שלו,

.FHכשהוא פתח ואמר שהוא אינו מבין את הצעת החוק הוא בדיוק התכוון לנקודה שאת

העלת. אף אחד מאיתנו איננו יכול להצדיק אפשרות של הצעת עבודה שהיא פחותה משכר

מינימום. היועץ המשפטי בהחלט יכול להאיר את עיננו בשאלה האם באמת חוק שכר

מינימום קובע שצריך לשלם שכר מינימום
משה בוטון
ודאי. זו עבירה פלילית אם הוא לא.

יוסי כץ;

אנחנו הרחבנו זאת ואמרנו שמקום שבו לא שולם לעובד שכר מינימום והוא מקבל

פיצויי פיטורין, הו-' פיצויי הפיטורין לא יהיו על בסיס המשכורת ששולמה בפועל,

אלא על בסיס שכר מינימום.

הי ו"ר מקסים לוי;

נכון.

משה בוטון;

אגב, לגבי דמי אבטלה תיקנו שאם הוא מקבל דמי אבטלה והוא קיבל בעבר פחות

משכר מינימום, ביטוח הלאומי ישלם לו דמי אבטלה כאילו הוא קיבל שכר מינימום.

יורי שטרן;

אז אתם מכירים בעובדה שלא תמיד משלמים שכר מינימום,

יוסי כץ;

חברת הכנסת מאור עלתה על פירצה שיכול מאוד להיות שצריך לטפל בה והיא מה

דינו של מעביד שאיננו מגיע לכלל תשלום שכר מינימום, כי הוא לא מקבל את העובד,

העובד מסרב, אלא הוא מציע פחות משכר מינימום.

משה בוטון;

אף מעביד לא ישים את עצמו רשע.

היו"ר מקסים לוי;

זו עבירה פלילית.

יוסי כץ;

אני מודה ומתוודה שזה נושא שבהחלט מחייב מחשבה, זה בהחלט בעיה, אבל לא

במסגרת הזו כי המסגרת הזו נותנת לגיטימציה לתופעה שאי אפשר לתת לה לגיטימציה

ואי אפשר להשלים איתה.יורי שטרן;

אני חייב להגיד שהבעיה היא אמיתית. צריך לקבוע בנוהל או בחוק שאי עמידה

בדרישות הרווק בנוגע לשכר, לתנאים, לבטיחות וכדי, היא סיבה מוצדקת לסירוב לקבלת

עבודה והמשך תשלום דמי אבטלה. העובד צריך להיות מוגן גם במקרה זה מהבירוקרטיה

של הרשויות שהיא לא תמיד מתהשבת. לכן אני חושב שההצעה כשלעצמה היא בכיוון

הנכון, אבל יכול להיות שישנן תשובות אלטרנטיביות לכך.

היו"ר מקסים לוי;

אני עוד לא הבנתי את ההצעה.
יורי שטרן
אדוני היושב ראש, יש לך רשימת סיבות שבגללם אתה יכול לסרב לקבל הצעת

עבודה ואתה ממשיך לקבל דמי אבטלה אם אתה מובטל. בין הסיבות האלה מבקשים לכלול

תנאי עבודה או שכר שאינם עומדים בדרישות החוק.

היו"ר מקסים לוי;

הבנתי.

יורי שטרן;

אפרופו, זה לא תמיד על פני השטח. לפעמים אתה צריך להוכיח למערכת שהשכר

המוצע לך בהתחשב במספר שעות והכל, הוא פחות משכר מינימום.
תמר גוז'נסקי
אני מניחה שכאשר אדם נשלח מטעם לישכת התעסוקה למקום עבודה אז הוא לא תמיד

יודע את כל פירטי תנאי העסקתו וזה מדובר בעיקר בעובדים חלשים ופשוטים שהמעביד
אומר להם
תעבדו חודש ואחר כך נראה, ולא מדובר במהנדסי תוכנה מהוללים. לפעמים

העובד נמצא במצוקה כל כך גדולה והוא לא יודע את הכל. נניח שהעובד יודע לקרוא

את התלוש שהוא מקבל לאחר חודש וכאשר הוא נוכח לדעת שמשלמים לו פחות הוא נמצא

בדילמה מאוד קשה. הוא לא יודע האם לעזוב את מקום העבודה אפילו שמשלמים לו בה

לא בדיוק כפי שצריך להיות, או לחזור לשוק העבודה. לפעמים הוא גם לא צבר מספיק

חודשים שמזכים אותו בדמי אבטלה וכוי.

לא ברור לי איך זה קורה היום בפועל בשירות התעסוקה? נניח ששלחו אדם דורש

עבודה למקום עבודה ושם מציעים לו פחות משכר מינימום והוא חוזר ללישכה ואומר

לפקיד שמציעים לו רק 1,800 שקל ושהוא לא מוכן לעבוד בתנאים כאלה. אני באמת לא

יודעת מה התשובה של הפקיד לפי הכללים הקיימים, אם יש פתרון או לא. לפי זה

אנחנו נוכל לדעת איך להתקדם.
עו"ד מתי טל
אני התפלאתי שכתוב פה: "עומד בפני הברירה הקשה" מפני שאני דיברתי עם כל

הגורמים הנוגעים בדבר אצלנו האחראים להשמה והם הבהירו לי חד משמעית שלא זכור

להם מקרה של אדם שהוכח, והנקודה הזו חשובה, שבאמת הסיבה לסירוב שלו נובעת מכך

שהציעו לו שכר שהוא נמוך משכר המינימום ושמהסיבה הזו הוא הוכרז כסרבן. לא היה

אצלנו מקרה כזה. ההנחיות והנהלים שלנו הם יותר מזח. הם קובעים שברגע שמתברר

לנו שמעסיק מסוים נותן פחות משכר מינימום, אנחנו לא מפנים אליו יותר אנשים

אני לא בטוח שזו הדרך הנכונה. יכול להיות שצריך להעניש אותו, אבל ההענשה היא

באמצעות יחידות האכיפה של משרד העבודה והרווחה ולא באמצעותי נו. אנחנו לאמתערבים ביחסי עובד-מעביד.

אני אומר שוב שאדם שבא אלינו צריך להוכיח זאת. כי יכול להיות שהוא יטען

ויתברר שזו אמתלה. יש אנשים שלוחצים על מעביד שיגיד להם כל מיני דברים, למשל,

שהוא לא מתאים. המעביד גם צריך להודות בזה. כי אם המעביד מכחיש אז יש לנו

בעיה.
משה בוטון
איזה מעביד יגיד: אני מפר את החוק?
עו"ד מתי טל
לא. המעביד יודה בכך שהוא הציע לו את השכר הזה והזה ואז אנחנו בודקים

ורואים שזה שכר פחות ממינימום אז ברור שאנחנו לא נאכוף אותו. אם יש פקיד אחד

או שניים שטעו, זה לא הכיוון של השירות. החוק הזה לא יעזור ולא יתקן במקרים

בהם יש טעויות של פקידים.
היו"ר מקסים לוי
איזה מעסיק ילך ויפליל את עצמו באי ביצוע שכר מינימום?
עו"ד מתי טל
בגלל שנקודת המוצא יוצאת מהנחה שיש מקרים כאלה אני אשמח אם יביאו לנו

מקרים כאלו. חברת הכנסת מאור, יתכן וזה נובע מכך שאדם עובד עבודה חלקית ואז

שכר המינימום הוא חלקי. יתכן ואלו טענות בלבד של העובד וזה לא הדבר האמיתי.

אני מוכרח לראות את זה משום שלפי מה שנאמר לי מגורמי השירות לא היה מקרה כזה.

חברת הכנסת מאור העלתה פה נקודה מאוד חשובה. היא אמרה שהיא חושבת שצריך

היה להכניס פה תיקון של שליחה לעבודה שהיא בלתי חוקית או שתנאיה בלתי חוקיים.

אני חושב שיש בכך כאילו אנחנו מכירים בעובדה הזאת וכאילו החוק מבחינה יורידית

מכיר בתופעה הזו ונראה לי שלא מתאים לכתוב דבר כזה מבחינה משפטית. כי כאילו

אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש עבודות שהן בלתי חוקיות וזו תופעה שמשלימים איתה

ומכירים בה בדיעבד.
ענת מאור
לא עבודות.
עו"ד מתי טל
בכל אופן, אם הסיבה לחוק היא בכך שיוצאים מנקודת הנחה שכאילו אנחנו

מכריזים על אדם כסרבן ושהוא עומד בפני ברירה קשה, אז המצב הוא לא כזה. הנהלים

של השירות קובעים אחרת.
עו"ד אברהם דותן
הבעיה מתחילה מכך שכאשר שירות התעסוקה שולח אדם למקום עבודה פוטנציאלי

הוא איננו יודע ואין לו הכלים החוקים והמשפטים לדעת איזה שכר הוא צפוי לקבל,

ואני כבר לא מדבר על תנאים. אני מסכים עם התיאור של חברת הכנסת גוז'נסקי. לא

מספיק שהאדם מובטל ולא מספיק שהוא כבר סוף סוף זוכה לקבל איזה כתובת הוא גם

נמצא בדילמה נוראית ואני חושב שצריך למצוא פתרון ממלכתי לבעיה הזו.
היו"ר מקסים לוי
אני לא מבין. הרי אם אדם הופנה על ידי לישכת תעסוקה למקום עבודה והוא לא

מקבל שכר מינימום, במקרה זה יש את חוק שכר מינימום. אדם יכול לתבוע את המעסיק

שלו בבית הדין לעבודה מבלי שתהיה לו לגיטימציה חוקית להישאר במקום עבודה.
ענת מאור
הוא עוד לא מעסיק שלו.
עו"ד אברהם דותן
מדוע אי אפשר לבנות שירות ממלכתי או שירות לאזרח הנזקק שלא יזרוק אותו

לוועדות ערר. אני מצפה שהממלכה תימצא לזה פתרון. לא לזרוק הכל על כיתפי האדם

המובטל.
עו"ד דן אורנשטי ין
בגלל המרכזיות של שכר מינימום כאשר העניין הובא בפני ועדת שרים לחקיקה לא

ראינו טעם להתנגד להצעת החוק. זאת אומרת, מבחינה משפטית טהורה יש בהצעת החוק

משהו מן המיותר ויכול להיות שהדבר אפילו יתן לגיטימציה למעסיק שמשלם פחות משכר

מינימום ויכיר בתופעה הזו.

בחוקים סוציאלים מוכרת התופעה שלפעמים מחוקקים הוראות שהן מבחינה משפטית

הוראות מיותרות בגלל תופעה חברתית כאובה. אבל פה העניין טעון בירור יותר

מעמיק. היועץ המשפטי של שירות התעסוקה אומר שאין מיקרים כאלה ולעומת זאת נטען

שיש, אבל אין פה עובדות ואין פה נתונים מדויקים, אז לפני שמתקדמים עם החקיקה

הזו צריך לבדוק זאת יותר לעומק. יכול להיות שהפתרון הוא לא במישור של תיקון

חוק, אלא במישור של בדיקה ומנגנון מינהלי.
עו"ד רועי קרת
למוסד לביטוח לאומי אין עמדה בעד או נגד מבחינה משפטית. אנחנו מסכימים עם

דבריו של דן. אנחנו רוצים להעיר שאם הצעת החוק הזו תעבור יהיה צורך בשינוי

בנושא של שכר מינימום חלקי שלא היתה אליו התייחסות בהצעת החוק.
ענת מאור
זה ברור.
תמר גוז'נסקי
זה כתוב בחוק עצמו.
חזקי ישראל
אני חושב שהחוק כפי שהוא כתוב היום נותן פיתרון למה שמציעים כאן. אני לא

רואה הצדקה לחוק כזה.
משה כהנא
אני משתתף בוועדות ערר של שירות התעסוקה ואני מבקש להעיר כמה הערות. לא

אחת אנחנו נתקלים בעובדים שמגיעים עם סירוב מאחר וקיבלו את הפתק מהמעביד

שהעובד טוען שהשכר לא מתאים. בוועדת ערר מתברר שהשכר לא מתאים מכיוון שהואפחות משכר מינימום, כמובן בכפוף להוכחה שהעובד מצליח להביא שאכן זה השכר

שתציעו לו.
תמר גוז'נסקי
איך הוא יכול להביא הוכחה אם הוא עוד לא עבד?
משה כהנא
לא תמיד המעביד ער להצעת השכר שהוא נותן ואז הוא נותן לו בכתב. זה לא

באותו מעמד שהוא היה בפעם הראשונה, אלא בפעם השנייה שהוא חוזר אליו הוא רושם

לו.

היו"ר מקסים לוי;

האם היו לך מקרים?
משה כהנא
כן.
היו"ר מקסים לוי
איפה?
משה כהנא
בוועדות ערר.
תמר. גוז'נסקי
אז איך היועץ המשפטי אומר שאין מקרים?
עו"ד מתי טל
אני נתקלתי במקרה של חלקיות משרה. אני לא בטוח שההתייחסות היתה למקרה

שאנחנו עליו מדברים עכשיו.
תמר גוז'נסקי
מה קרה בסוף הסיפור? האם הוא קיבל או לא קיבל דמי אבטלה?
משה כהנא
הוועדה אישרה לו. הפקיד טען שלא היה לו שיקול דעת בנושא הזה ושהוא היה

חי יב לקבוע סירוב.
ענת מאור
למה זה היה צריך להגיע לוועדות ערר?משה כהנא;

היות והעובד בא עם טענה שהשכר לא מתאים והפקיד לא רשם את הסיבה. הוועדה

אמנם אישרה את זה לאוחר שהעניין הוכה.
היו"ר מקסים לוי
נטאשה, האם את רוצה להעיר משהו?
נטאשה מיכאלוב
לא, אני רק מקשיבה.
תמר גוז'נסקי
אנחנו יצאנו מהנחה שלמרות שהמוסד לביטוח לאומי לא אחראי על ביצוע חוק שכר

מינימום, אבל מאחר שהוא יושב על מאגר מידע כל כך חשוב והוא יודע כמה משלמים

למי, חובתו של המוסד לביטוח לאומי כחלק מהמדינה להעביר את המידע הזה לרשויות

האכיפה. אנחנו גם אמרנו שלא מספיק שישלמו לו את דמי האבטלה, אלא שגם ינקטו נגד

המעביד הזה צעדים הראויים לפי החוק.
משה בוטון
ההצעה הזו ירדה בחוק.
תמר גוז'נסקי
הביטוח הלאומי לא הסכים לקחת על עצמו, אבל הוא הסכים להיות שותף לנושא

הזה ולהעביר מידע וכאן אנחנו נתקלים בבעיה. הביטוח הלאומי שמשלם את דמי

האבטלה, ושירות התעסוקה שמאשר את הזכאות והגורם השלישי שזה הרשות שאוכפת את

חוקי העבודה, כולם שייכים לאותו משרד. כולם שייכים למשרד העבודה והרווחה. כולם

שייכים לאותו שר. הבעיה שקיימת כיום, שחברת הכנסת מאור הצביעה עליה בצדק, היא

שאין מערכת שמנתבת את כל המידע הזה כדי להעניש את אותם מעבידים. אם כל מידע

שמגיע לביטוח לאומי על אי ביצוע שכר מינימום, אם כל מידע שמגיע לשירות

התעסוקה על אי ביצוע שכר מינימום, היה מגיע לרשות לאכיפת החוקים והיה איזשהו

מנגנון, או טופס מתאים של העברת המידע הזה, אז היינו נותנים הגנה יותר יעילה

לעובדים. המעבידים גם היו יודעים שעליהם פוקחים עין לא רק ביחידה לאכיפת

חוקים, אלא שבכל תלוש שבר שמעבירים לביטוח לאומי יש גורם שפוקח עין ובכל הפניה

של עובד בשירות התעסוקה יש מי שפוקח עין. היום בפועל זה לא קיים, זאת הבעיה.

היו"ר מקסים לוי;

זה עניין של נוהל.

תמר גוז'נסקי;

אולי כדאי שנשמע ממשרד העבודה והרווחה מה הוא מתכוון לעשות.
ענת מאור
אני מסכימה מאוד עם דבריו של עו"ד אורנשטיין. הוא בדיוק עשה את תאבחנה

הראויה בין צורך משפטי טהור לבין חשיבות סוציאלית או חברתית על מנת שהדבר

יתממש. אני גם מסכימה עם הדבר השני שהוא אומר שהשאלה היא מימדי התופעה.אני חושבת שאנחנו לא יכולים להסתפק בנתונים עליהם שמענו מהיועץ המשפטי של

שירות התעסוקה. אני מציעה שהוועדה תפנה אל מנכייל שירות התעסוקה ושנקבל את

האינפורמציה המליאה. מדוע אנחנו שומעים מהשטח דברים אחרים ומדוע יש פה צורך

להגיש ערר? מדוע הרבה עובדים ועולים נתקלים בבעיה? אני גם לוקחת על עצמי לבדוק

את האינפורמציה.

אדוני היושב ראש, אני רוצה להסב לתשומת ליבך לכך שמבקש העבודה לא יכול

להתלונן, הוא עוד לא עובד אצל המעסיק. הוא רק בא לבקש. אז אם המעסיק מציע לו

פחות משכר מינימום, ודאי שמישהו שמחפש עבודה לא הולך להתלונן על איזשהו מציע,

לכן אני רוצה להציע שהוועדה תפנה למנכ"ל שירות התעסוקה ונקבל נתונים גם לגבי

האכיפה. אני במקביל אעשה את הבדיקה.
יורי שטרן
זה לא רק שכר מינימום, אלא כל יתר הזכויות,

ענת מאור;

את כל הזכויות שבחוק, לאחר מכן נוכל לראות אם יש חשיבות לשים את זה בחוק.
היו"ר מקסים לוי
לדעתי אין להצעת החוק בכלל מקום, לגבי נתונים כאלו ואחרים אני מבקש שהם

יסופקו לנו על ידי מנכ"ל שירות התעסוקה. אנחנו שמענו שלמעט מקרה אחד שנדון אין

דברים בומבסטיים שקורים בשטח, הצעת חוק שכר מינימום נוגעת בנקודות האלה, גם

לאחר ששמעתי את דברי ההסבר מהנוכחים כאן אין לי אלא לראות כאילו אנחנו ניתן

לגיטימציה מסוימת בכך.

יורי שטרן;

אין בזה לגיטימציה, אתה לא אומר שזה מקובל עליך, אפשר גם לשנות את ההגדרה

שתהיה פחות ספציפית,

היו"ר מקסים לוי;

אני הרי לא נחשד כאדם שהוא נגד נושאים חברתיים.
ענת מאור
אני הייתי בטוחה שדווקא בגלל הרגישות החברתית תבחר לקדם את הצעת החוק

הזו. אפשר לדון בהצעה אחרת,
דוד טל
לית מאן דפליג, על דעת כל חברי הוועדה, שאתה איש עם תפיסה חברתית.
היו"ר מקסים לוי
יש פה הצעות חוק שלא נגעו בהן עשרים שנה. אני לא בוחל בשום הצעת חוק שאני

מניח אותה ולא דן בה. יש במגירות הצעות חוק ששוכבות שבע שנים. אני לא כזה.

אני בא ואומר את דעתי שלהצעת החוק אין מקום. לא השתכנעתי ואני לא משוכנע שיש

לה מקום. אני מציע לעזוב אותה בצד ושמנהל לישכת התעסוקה יגיש לנו בכתב נתונים

האם היו מקרים ותקדימים כאלו או אחרים כדי שנלמד וננסה לקדם,
יורי שטרן
אני מציע שנקבל נתונים גם מוועדות ערר.
עו"ד מתי טל
עלתה פה שאלת התיאום בין כל הגורמים וכדאי גם לשמוע מיחידות האכיפה

ששיכות למשרד העבודה ממה הם ניזונים.
משה בוטון
אדוני היושב ראש, בכנסת השלוש עשרה חוקקנו חוק שמי שלא מקבל שכר מינימום

בפועל, בכל זאת משלמים לו דמי אבטלה לפי שכר מינימום. יש פה מנהל אגף אבטלה

שיגיד לנו בכמה מקרים הוא שילם שכר מינימום דמי אבטלה במקרים שהמעביד לא שילם

שכר מינימום.
אבי צרפתי
אין בידי כרגע את הנתון. אני יכול להבטיח שתוך מספר ימים אני אוכל לספק

אותו לוועדה.
תמר גוז'נסקי
וגם מה עשו למעבידים.
דוד טל
לגבי השאלה מה עשו למעבידים התשובה ברורה. לא עשו להם שום דבר.
היו"ר מקסים לוי
אנחנו סוגרים את הדיון הזה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים