ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/03/1997

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 13) (ניכוי דמי חבר לטובת אירגון יציג), התשנ"-ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 59

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. כ"ד באדר אי התשנ"ז (3 במרץ 1997). שעה: 10:30
נכחו חברי הוועדה
מקסים לוי - היו"ר
מוזמנים
שולה טל - ענף נפגעי פעולות איבה במוסד לביטוח

לאומי

עו"ד ישראל ערד - משנה למנכ"ל במוסד לביטוח לאומי

עו"ד רות הורן - הלישכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי

עו"ד לאה רוזנברג - הלישכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי

נתן סמוך - משרד הבריאות

ארז ביטון - אירגון נפגעי איבה

זאב פריגל - אירגון נפגעי איבה

דב קלמנוביץ - אירגון נפגעי איבה
י ועץ משפטי
משה בוטון
מ"מ מנהלת הוועדה
רחל סעדה
קצרנית
אושרה עצידה
סדר-היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 13)

(ניכוי דמי חבר לטובת אירגון יציג), התשנ"ז-1997.הצעת חוק ההתגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון ממי 13) (ניכוי דמי חבר

לטובת אירגון יציג). התשנ"-ז-1997
היו"ר מקסים לוי
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

אנחנו דנים בהצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולת איבה. זוהי הצעת חוק

ממשלתית. הצעת החוק באה על מנת שאירגון נפגעי פעולות איבה יוכר כאירגון יציג

וכדי שהוא יוכל לגבות דמי חבר ולטפל בנפגעי איבה שלמעשה מקופחים שנים רבות. לא

היה ברור מי מטפל בהם ואיך אמורים לטפל בנפגעי האיבה והם נפלו בין הכסאות של

גורמים שונים. הצעת החוק באה לעגן את הדברים האלה. אף אחד לא התנגד להצעת החוק

והיא זכתה לבירכתם של כולם.

עו"ד לאה רוזנברג, אני מבקש שתסבירי את הצעת החוק.
עו"ד לאה רוזנברג
בעקבות פניות של נפגעי פעולות איבה אשר ביקשו להקים לעצמם אירגון יציג על

מנת לדאוג לענייניהם, מונחת בפניכם הצעת החוק. היא נעשתה בהתאמה לחוק הנכים

תגמולים ושיקום, בהתאם לחוק של נפגעי צה"ל, כאשר בחוק איפשרנו להקים אירגון

יציג. שר העבודה והרווחה רשאי להכריז על אירגון- כזה אם המטרה הבלעדית של

האירגון היא שיפור התנאים ודאגה לרווחתם של כל הזכאים לתגלמול לפי חוק איבה,

אם האירגון מייצג את מספר הנפגעים הגדול ביותר ואם האירגון מקבל כחבר כל נפגע,

כולל בני המשפחה. אלו הרעיונות שעל פיהם מי שירצה להיות מוכר כאירגון יציג

יפנה לשר העבודה ובתנאים האלה הוא יחליט על אירגון כזה.

ישנם עוד סעיפים קטנים של תיקון. ניצלנו את ההזדמנות לעשות התאמה בחוק

איבה שלנו לפי הנוסח החדש של חוק הביטוח הלאומי ומדובר בתיקונים טכנים.

בעיקרון החוק הזה בא על מנת לקדם את הרעיון של הכרה באירגון יציג של נפגעי

איבה.
היו"ר מקסים לוי
האם מישהו רוצה להוסיף ולדבר לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את החוק?

עו"ד ישראל ערד;

אי אפשר לומר שנפגעי האיבה נפלו בין הכסאות. אני חושב שהמוסד לביטוח

לאומי במשך כל השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, נקט בהרבה מאוד צעדים.

היו"ר מקסים לוי ;

אף אחד לא תוקף את הביטוח הלאומי. הם רצו להתארגן כאירגון וזו הכוונה

האמיתית שעומדת מאחורי כל זה.

עו"ד ישראל ערד;

משרד הבטחון מקבל את הנכים אחרי שצה"ל גמר לטפל בהם. אנחנו מקבלים אותם

מייד עם הטלפון הראשון והטיפול הוא טיפול טוטלי לכל החיים. בשנים האחרונות,

והרבה גם כתוצאה ממגעים עם נפגעי איבה שמייצגים כמעט את כל הפיגועים שישנם,

נקטנו יחד בשיתוף פעולה ובהבנה בכמה צעדים מאוד חשובים כדי לקרב יותר, לא רקאת הזכויות הכספיות, אלא גם מעבר לכך. למשל. לפני חודש אישרה ועדת שרים

לענייני סמלים שורה של הצעות לגבי כל נושא ההנצחה שהיה בפיגור, כאשר ההצעות

מקובלות גם על החברים האלה. אנחנו התחלנו בפעולות מאוד נרחבות ברחבי הארץ של

הפעלת מתנדבים. כלומר, סך הכל המוסד שיפר בהרבה את השירותים שלו. אנחנו מאוד

רואים בהערכה את העובדה שיקום גוף שייצג את האנשים ושיעזור לנו. אוי לממסד

שחושב שהוא יודע את הכל לבד. הגוף הזה יעזור לנו לא רק מבחינת לקט, שכחה

ופאה, אלא יעזור לנו לפעול בצורה יותר אנושית. מה שיקבע הוא טובת המשפחות ולא

שיקולים אחרים וזה גם מה שהחוק בא לבטא. שיתוף הפעולה בין אירגון לבין המוסד

יסייע לנו לעלות מדריגה נוספת ולתת שירות יותר טוב.

ארז ביטון;

אני מדבר בשם ועד נכי פעולות איבה שהוא עדיין לא גוף יציג. אני נפגעתי

בלוד מרימון שהושלך בתקופה של מסתננים.

אני מקבל במאת האחוזים את דבריו של ישראל ערד. אני מכיר את פעולותיו של

אירגון נכי צה"ל, אנחנו יכולים לעזור למוסד לביטוח לאומי באיתור צרכים. דעו

לכם שהאנשים הפגועים ביותר חם גם האנשים שקשה להם למצות את הזכויות שלהם ואת

יכולת השיקום. אירגון כזה, בראש ובראשונה, מתנדב לעזור לפגועים, לאלמנות

ולהנצחה.
משה בוטון
אתם אולי תקימו גם קרן הלוואות, כמו בצה"ל.

ארז ביטון;

כן. בהחלט.
דב קלמנוביץ
התחושה הכללית שלנו היא של קיפוח מתמשך, גם בתודעה הציבורית הישראלית, זה

אולי באשמת סיבות סוציולוגיות שקיימות בחברה הישראלית והפחד שיש בחברה

הישראלית מפיגועי טרור המזעזעים את הבטחון העצמי. אני חושב שאירגון כזה יכול

גם לעזור לתודעה הציבורית להעריך את הנפגעים. זה גם פותח בפניהם אפשרויות

ורצון לעזור להם. לפעמים מקומות עבודה לא מעוניינים לקבל אנשים בגלל הנכות

והסבל הנפשי שהם נושאים איתו. הכניסה לתודעה הציבורית תפתח בפני האנשים האלה

אפשרויות נוספות שלא תמיד רק מתמצות בכסף.
היו"ר מקסים לו י
לאה, תתחילי לקרוא את סעיפי הצעת החוק.

עו"ד לאה רוזנברג;

אני רוצה לנקות את העניין של ההתאמה שנעשה בחוק האיבה לפי חוק הביטוח

הלאומי כפי שהוא תוקן בתשנ"ה-1995, וזה סעיפים 1,2, ו-4 עד 13.

[ קוראת את סעיף 1 בהצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מסי 13)

(ניכוי דמי הבר לטובת אירגון יציג), התשנייז-1997 - תיקון סעיף 1 ]
היו"ר מקסים לוי
מאשר.
ע ו"ד לאה רוזנברג
[ קוראת את סעיף 2 בהצעת החוק - תיקון סעיף 3 ]

היו"ר מקסים לוי;

מאשר.
עו"ד לאה רוזנברג
[קוראת את סעיף 3 בהצעת הרווק - הוספת סעיף 4א ]
היו"ר מקסים לוי
אני מאשר את סעיף 3.
עו"ד לאה רוזנברג
[ קוראת את סעיף 4 בהצעת החוק - תיקון סעיף 5 ]
היו"ר מקסים לוי
מאשר.
עו"ד לאה רוזנברג
[ קוראת את סעיפים 5 עד 13 בהצעת החוק ]
משה בוטון
יש לי שאלה לגבי סעיף 13. מה זה התוספת לחוק העיקרי? מה יש בה?
עו"ד לאה רוזזברג
אנחנו ביקשנו לבטל את סעיף 3 משום שזה כבר שולב בהוראות חוק הביטוח

הלאומי בסעיף 350. זה הכנסה שפטורה מדמי ביטוח.

בסעיף 14 בעניין התחילה, אני מבקשת שירשם: "תחילתו של חוק זה בחודש שלאחר

החודש שבו הכריז שר העבודה והרווחה על אירגון יציג לפי סעיף 4א לחוק העיקרי".
משה בוטון
זה לא ברור לי. אפשר להכניס את החוק לתחולה מכעת וברגע שהוא יכריז מאז

יתחילו לנכות. למה לדחות את כל התחולה של החוק?
עו"ד לאה רוזנברג
ברגע שהשר יכריז על אירגון יציג, אנחנו צריכים להתארגן תוך חודש אחרי כן.היו"ר מקסים לוי;

נצא מתוך הנחה שאם לא תחילי את התאריך הנוקב, אז השר יכול למשוך את זה

עוז- שנה, שנתיים, אם כי אני לא מאמין שזה יעשה על ידי השר הזה.
משה בוטון
לפי דעתי, אפשר לא לכתוב כלום. אם אנחנו לא נוהגים לכתוב אז זה מיום שזה

מתפרסם ברשומות. זה עוד עשרה ימים מיום קבלת החוק.
הי ו"ר מקסים לוי
בסדר. לא נכתוב כלום.

עו"ד לאה רוזנברג;

אנחנו מבקשים שמיום ההכרזה על אירגון יציג, תוך חודש להתחיל לנכות.
משה בוטו ן
אני רוצה שהחוק יהיה כעת כדי שהוא יוכל להתחיל לפעול להקים את האירגון.

אדוני היושב ראש, זו שאלה משפטית.

עו"ד ישראל ערד;

האם אי אפשר לציין בסעיף שהניכוי לאירגון יהיה מהחודש אחרי שהוכר על ידי

השר כאירגון יציג?

עו"ד רות הורן;

לא, כי אתה צריך לתת לאיש שהות. זה מסוכן.

משה, אתה צודק. אפשר בלי.
היו"ר מקסים לוי
במקרים כאלה אומרים: אנחנו, החלטתי.

אני מבקש להעלות את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים