ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/02/1997

חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשרות חובה - הצעת תיקון; תקנות הבטחת הכנסה (הוראת שעה) (תיקון) 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 53

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. י' באדר א' התשנ"ז (17 בפברואר 1997). שעה 09:30

חברי הוועדה; היו"ר מקסים לוי

סופה לנדבר
מוזמנים
עו"ד לאה רוזנברג - הלשכה המשפטית הבטוח הלאומי

פנינה אילתי - הבטוח הלאומי

סגן אייל רז - פרקליטות צבאית ראשית

רינה אילת - האגף להבטחת הכנסה בבטוח הלאומי

יואל לפשיץ - משרד הבריאות

יונתן סמוך - משרד הבריאות

יועץ משפטי; משה בוטון

מזכיר/ת הוועדה; אסתר אדלר
קצרנית
תמר בהירי

סדר-היום; 1. תקנות הבטחת הכנסה(הוראת שעה)(תיקון) 1997

2. חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשרות חובה - הצעת תיקוןתקנות הבטחת הכנסה (הוראת שעה)(תיקון) 1997
היו"ר מקסים לוי
אני פותח את הישיבה. מדובר בתושב חוץ שבא למדינת ישראל ואחרי שנתיים יכול היה

לקבל הבטחת הכנסה. גם לגבי עולה חדש היה מקובל שלאחר שנתיים יוכל לקבל הבטחת

הכנסה. שר הקליטה ביהד עם הממשלה הגיעו למסקנה שדי בשנה אחת, על מנת שיקבל הבטחת

הכנסה.

לאה רוזנברג;

נכוו.

משה בוטון;

זה היה מוגבל עד ה-28.2 ואתם רוצים להסיר את ההגבלה.

לאה רוזנברג;

אנחנו רוצים להסיר את ההגבלה, כיוון שהוכה שיש להפוך את זה לתקנה קבועה בלי

הגבלת זמן.

היו"ר מקסים לוי;

אם אין הערות, ניגש להצבעה.

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

הוחלט לאשר את תקנות הבטחת הכנסה(הוראת שעה)(תיקון) 1997חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשרות חובה - הצעת תיקון
היו"ר מקסים לוי
מדובר בתמיכה של משרד הביטחון בחייל שמצבו הכלכלי קשה. הצבא עוזר ומסייע לו.

כאשר נכנס חוק ביטוח הבריאות הממלכתי לתוקפו, הצבא טען שאינו צריך להמשיך לממן את

ההוצאה, משום שהחוק נותן לחייל את ההגנה. לכן אתם רוצים להוציא את הסיוע בנושא

בריאות מחובת התשלום.

אייל רז;

התשלום ניתן מלכתחילה רק לאותם חיילים הזכאים לתשלום על-פי החוקה. אלה

שיד בני משפחתם אינה משגת.
משה בוטון
מדובר רק במשפחות במצוקה. היות וחקו ביטוח בריאות ממלכתי ממילא מכסה את כל

המשפחות בארץ, אין טעם בכפל תשלום.
היו"ר מקסים לוי
אם אין הערות, ניגש להצבעה.

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

הצעת התיקון לחוקת התשלומים למשפחות חיילים בשרות חובה נתקבלה

(הישיבה ננעלה בשעה 10:15}

קוד המקור של הנתונים