ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/02/1997

תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ג' לחוק מקצבת נכות לפי פרק ו'2) (תיקון), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 48

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. ג' באדר אי התשנ"ז (10 בפברואר 1997), שעה 30;9

נכחו חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר

תמר גוז'נסקי

סופה לנדבר

יורי שטרן
מוזמנים
יהושע שי - אגף התקציבים משרד האוצר

דיאנה ירום - אגף התקציבים באוצר

יחזקאל בקל - ראש אגף גימלאות נכות המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רות הורן - הלישכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי

שלמה כהן - סמנכ"ל מחקר ותיכנון במוסד לביטוח לאומי

רבקה פריאור - אגף מחקר במוסד לביטוח לאומי

אבי עמידור - יו"ר ארגון נכי תאונות עבודה

פנחס ברויאר - ארגון נכי תאונות עבודה

לאח דקל - לישכת עורכי הדין

עו"ד יובל חמצני - ארגון הנכים

יהודה דורון - ארגון הנכים

פרדי זכאי - ארגון הנכים

יובל רחמים - ארגון הנכים

ריקי שפירא
מנהלת הוועדה
אסתר אדלר
קצרנית
אושרה עצידה
סדר-היום
תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק גי לחוק

מקיצבת נכות לפי פרק ו'2 ) (תיקון), התשנ"ז-1996תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ג' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ו'2)

(תיקון). התשנ"ז-1996
היו"ר מקסים לוי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

אנחנו מתחילים בתקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק מקיצבת נכות). ראשית,

מדובר בתקנה שאם אדם רוצה להוון את כל הזכות שלו לגימלה, הרי שהביטוח הלאומי

בודק את המחיה של האדם, הוא לא יכול להוון את הכל כי הוא צריך לדעת שמישהו

יוכל לחיות אחרי זה. שנית, אם אני מבין נכון התקנה סותמת חלון נוסף לתביעה

לנכות כללית. אם הוא יהוון את כל הגימלה שלו שלא תהיה לו אפשרות לחדור בדלת

האחורית לנכות הכללית.
עו"ד רות הורן
אנחנו לא חוסמים את דרכו. העיקרון בחוק אומר שאין משלמים שתי קיצבאות בעד

אותו פרק זמן. זאת אומרת, שבעד חודש מסוים אי אפשר לקבל שתי קיצבאות. כאשר

אנחנו מהוונים את קיצבת הנכות מעבודה, אנחנו מהוונים את הזכות לתקופה מסוימת.

הוא לא מקבל את הקיצבה. ואם אחר כך הוא הופך להיות נכה כללי משום שנוספה נכות

נוספת או איבד את כושר ההשתכרות שלו, אנחנו מרשים לו להיכנס למערכת נכות כללית

וקובעים את הזכאות שלו לקיצבה החודשית, אבל אז אנחנו מנכים את אותן קיצבאות

שאנחנו הפכנו להיוון שמתיחסות לאותה התקופה. זאת אומרת, יכול להיות שאדם קיבל

במשך תקופה מסוימת קיצבאות נכות מעבודה ואחרי כמה שנים הוא הפך להיות נכה

כללי, חלק מההיוון שמתייחס לתקופה שבעדה הוא זכאי לקיצבת נכות כללית, מפחיתים

מתקופת הנכות הכללית את קיצבאות נכות מעבודה שנכנסו להיוון.

התקנות האלה קיימות כבר הרבה מאוד שנים. הן עודכנו מידי פעם כהוראת שעה.

זו היתה בעצם בקשה של ועדת הנכות במועצת המוסד שביקשה לבחון על פני שנים את

מספר האנשים שנכנסים למסגרות האלה וללמוד קצת מהניסיון. לאחרונה קיבלנו את

הסכמתם להציע את העניין הזה כהוראה של קבע כמבטלת התקנה שמגבילה את תחולת

התקנות וזה מה שאנחנו מציעים.
היו"ר מקסים לוי
מהן הבעיות שנצברו?
עו"ד רות הורן
במשך השנים למדנו בעיקר שזה חל על אוכלוסיה מאוד מאוד קטנה של אנשים.
היו"ר מקסים לוי
התקנה הזאת היתה מאושרת מידי שנה בשנה.
עו"ד רות הורן
שנתיים.
היו"ר מקסים לוי
לאורך זמן ניסו ללמוד את התקנה ולא רצו לעשות אותה גורפת. השאלה היא, האם

בפסק הזמן הזה היו בעיות מסוימות?עו"ד רות הורן;

לא. אנחנו בעיקר למדנו שאנחנו מדברים על אוכלוסיה מאוד מאוד קטנה. יש לנו

בערך שמונה מקרים באופן מצטבר במערכת שאנחנו מנכים מהם את קיצבת הנכות מעבודה

מקיצבת הנכות הכללית בגלל שהם קיבלו.
היו"ר מקסים לוי
האם יש למישהו הערות לתקנה הזאת?

עו"ד לאה דקל;

מאחר שקיצבאות נכות מעבודה הן לאין ערוך יותר גבוהות מקיצבאות נכות כללית

אני שואלת איך הקיזוז הזה יעשה? יכול להיווצר מצב שהניכוי יגרום לכך שהוא כמעט

לא יקבל את קיצבת הנכות. איך אתם דואגים לכך שהוא יוכל להמשיך להתקיים?

עו"ד רות הורן;

קודם כל, יש כאן כללים לניכוי כך שתמיד נשאר לו משהו. העיקרון שנמצא כיום

בתקנות מתנה את הניכוי בכך שקיצבת הנכות הכללית גבוהה מהמענק בערכו החודשית.

זאת אומרת, זה רק בסיטואציה שבה קיצבת הנכות הכללית היא גבוהה מקיצבת נפגעי

עבודה שהיתה בסיס, כך שזה מימלא לא רלוונטי. מימלא זה די טבעי שאדם שיש לו

קיצבת נכות מעבודה גבוהה יותר אז קרוב לוודאי שהוא לא ילך למערכת נכות כללית.

יורי שטרן;

אני רוצה להעיר הערה כללית. במסגרת הנוהלים הקיימים ההצעה הזאת בהחלט

משתלבת יפה. אבל אני רוצה שהביטוח הלאומי יבדוק בצורה יסודית את עצם העיקרון

הזה של אי כפילות הקיצבאות. באחרונה גם אנחנו אישרנו כמה פריצות, למשל בנושא

אסירי ציון ויש עכשיו הצעה לניצולי שואה שתהיה אפשרות לקבל פיצויים שונים. אני

חושב שעצם העיקרון הזה מחייב היום בדיקה משום שבסך הכל אפשר לראות את זה אחרת.

כי אדם שהוא גם ניצול שואה, גם נכה וגם עוד משהו, ויש הצטברות של קיצבאות, אז

למה לשלול ממנו את זה? הרי כל דבר בא במקומו.
היו"ר מקסים לוי
הוא לא בא לשלול חקיקה נוספת של נכויות אחרות שמגיעות לו. נדמה לי שהוא

בא לדבר על גימלה כתוצאה מנכות בעבודה.

יורי שטרן;

במקרה פה מדובר על אותה תופעה של נכות, אבל אני מדבר על העיקרון של כפל

גימלאות במקרים שונים שהוא מאוד בעייתי.

היו"ר מקסים לוי;

על זה נדון דיון נוסף.

האם יש למישהו הערות לתקנות האלה? אם לא, אנחנו מאשרים אותן.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:40.

קוד המקור של הנתונים