ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1997

החלת דין הרציפות על הצעת החוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 3) (פטור מחובת בחינות) - סיום יזום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים