ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/12/1996

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאות לקופות-חולים) (תיקון) (הפחתת משקל בגין אשפוז יולדות) (ילודים) 1997 - הצבעה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשו

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 38

ישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. '"ג בטבת התשנ"ז (23 בדצמבר 1996).: שעה; 12:00

נכחו חברי הוועדה; מקסים לוי - היו"ר

תמר גוז'נסקי

אברהם הירשזון

דוד טל

יוסי כץ

ענת מאור

מוזמנים; גבי בן-נון - משרד הבריאות

עו"ד יורה קרנות- משרד הבריאות

דייר יפרח נועם - משרד הבריאות

י ועץ משפטי; משה בוטון

מנהלת הוועדה; אסתר אלדר

קצרנית; אושרה עצידה
סדר-היום
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאות לקופות-חולים)

(תיקון) (הפחתת משקל בגין אשפוז יולדות) (יילודים)

1997 - הצבעהתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאות לקופות-חולים) (תיקון)

(הפחתת משקל בגין אשפוז יולדות) (ילודים) 1997 - הצבעה
היו"ר מקסים לוי
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה,

היתה ישיבת התייעצות סיעתית. אנחנו מעלים להצבעה שההצעה תהיה הוראת שע

לשישה חודשים. במהלך השישה החודשים אני מתכונן לקחת אדם מקצועני וניטרלי בי

הקופות לבין מערד החולים ובתי החולים כדי שיבדוק את הטבלה החדשה, האם אכן יש

צדק בטענה של אותן קופות שטוענות שהורע מצבן ואז נבוא לכאן מוכנים וכאשר י

בידנו עובדות נכונות. למשרד הבריאות אין שום אינטרס ולא היה לו שום אינטר

לפגוע באיזשהו מקום. כדי להבין את המשמעות של פגיעה בקופה זו או אחרת צרי

לקחת מאיזה מכון אדם ניטרלי שיבדוק את הטבלאות ואת השוואתן ושיציג לנו א

הנתונים. בסדר?

ענת מאור;

בסדר גמור.
היו"ר מנסים לוי
הצבעה

בעד-רוב

נגד-אין

הוועדה אישרה את תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות חולים) (תיקון)

(הפחתת משקל בגין אשפוז יולדות ויילודים), התשנ"ז-1997 לחצי שנח.
היו"ר מקסים לוי
תודה רבה. הישיבה נעולה. - -
הוחלט
הוועדה אישרה את תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות חולים)

(תיקון) (הפחתת משקל בגין אשפוז יולדות ויילודים), התשנ"ז-1997 לחצי

שנה, מיום ה-1 בינואר 1996 ועד ה-30 ביוני 1997. במהלך התקופה יקבע

מומחה מקצועי נטרלי מיוחד שיבדוק את כל נושא הקפיטציה, המפתח להקצאות

ביטוח בריאות בין קופות החולים.

/

)

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים