ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/10/1996

תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז') (תיקון), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשון



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מסי 9

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני, כ"ד בתשרי התשנ"ז (7 באוקטובר 1996). שעה 10:10
נכחו
חברי הוועדה: מי לוי - הי ו"ר

אי אושעיה

שי בן-צור

ת' גוז'נסק'

י י כץ
מוזמנים
פרופ' חיים בויקס - מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד

הבריאות

עו"ד יורה קרנות - הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

פרופ' יוסף שנקר - יו"ר ועדת הבחינות, משרד הבריאות
הי ועץ המשפטי
מי בוטון
מנוולת הוועדה
אי אדלר

רשמה: אי שלהבת
סדר היום
1. תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז') (תיקון), התשנ"ו-1996.



תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז') (תיקון), התשנ"ו-1996
י י קרנות
מדובר על תקנה בנושא בחינה לקראת סטאז'. בשנת 1987 הונהגה בחינה

לרופאים עולים ולישראלים שלמדו בחוץ-לארץ. בשנת 1988 תוקנו תקנות "בחינת

רישוי לרופאים" וכמעט תקנות מקבילות לגבי סטאז'רים. בתוך התקנות היה בין

הייתר קורס הכנה לבחינה. מי שעמד בתנאים של הקורס היה זכאי לציון מגן,

(לפעמים זה משנה מאוד לגבי ההצלחה בבחינה). לגבי סטאזירים לא היה סעיף כזה.

בעקבות לחץ של אותם סטאזירים או אנשים שניגשו לבחינות ולא הצליחו הוכנסה

בשנת 1992 תקנה נוספת לתוך התקנות של הסטאז' שדיברה על קורס הכנה (תקנה

5א). תקנה זו הסדירה שיהיה קורס ושמי שייעמוד בתנאים של הקורס יהיה זכאי

לציון מגן. התקנה הזאת הוגבלה לשנתיים והיא היתה בתוקף רק עד חודש נובמבר

1994. אז נשמעה שוב צעקה של הסטאז'רים ובעקבות זאת המשרד האריך את התקנה

בעוד שנה. בנובמבר 1995 פג תוקף התקנה והסטאז'רים לא היו יותר זכאים לציון

המגן. בתי-הספר שמנהלים את הקורסים האלה סיפרו את הדבר לסטאז'רים, אולי לא

מספיק הדגישו את זה. נוצר מצב שבבחינה שנערכה בחודש מרץ 1996 אנשים שהיו

בקורס ושילמו כסף פתאום מצאו את עצמם כשהם לא זכאים לציון המגן. משרד

הבריאות החליט שאולי כל ציון המגן הוא לא דבר רצוי אבל כל זמן שהוא ימשיך

ויהיה קיים לגבי רופאים עולים הוא צריך להיות קיים גם לגני סטאזיארים, אין

שום סיבה להפלות ביניהם. זה התיקון, אנחנו פשוט מתקנים את התקנות של בחינה

לקראת סטאז' ויהיה ציון מגן. עכשיו אנחנו כבר לא מגבילים את זה בזמן. אם

בעתיד יהיה תיקון אז הוא יכלול גם את העולים. זו תקנה שלדעתי מתקנת עיוות.
ח' בויקס
הכוונה של התקנה, שמקנה רשות ללכת לקורס ומקנה נקודות של ציון מגן למי

שהולך לקורס (חד-פעמית, מי שנכשל פעם אחת איננו זכאי לקבל עוד פעם ציון

מגן) היתה לעודד אנשים שבאו מחוץ-לארץ ללכת ללמוד בקורסי ההכנה משום שקורס

הכנה הוא בעצם נקודת החיבור בין ההשכלה שהם קיבלו בחוץ-לארץ לבין צורת

הרפואה הנהוגה בישראל. רצינו לתת להם את החשיפה הזאת. אנחנו חושבים שזה

חשוב מאוד גם לגבי סטאזירים כי אנחנו חושבים שהקורס הזה ממלא צורך. אם

בעתיד הרחוק, יום אחד, אנחנו נחליט שאין כבר צורך לעשות קורסי הכנה בכלל או

שאין צורך להקנות להם ציוני מגן יהיה זה שווה לסטאזירים, למי שלמדו וטרם

עשו סטאז', ולמי שלמדו וכבר כן עשו סטאז'. אבל בינתיים אנחנו חושבים שזה

חשוב כדי לעודד את אותם אנשים שלמדו בחוץ-לארץ, הן עולים והן ישראלים, לגשת

לאותם קורסי הכנה.
י י שנקר
בהתחלה חשבנו שיש הבדל בין שתי קבוצות, בין העולים לבין הסטאזירים אבל

במשך הזמן ראינו שאנחנו רוצים להקל על החוזרים ולכן התקנה היתה מוגבלת.
שי בו-צור
איך לא צפיתם את זה?
י י שנקר
זה סיפור אחר. אנחנו לא רוצים לפגוע באנשים כוועדת התקינות. המומחים

לחוק אמרו לי "תיתן להם את הציון, יותר טוב לתת מאשר לפגוע", זה מה שבעצם

קרה במבחן האחרון ואנחנו מסכימים לכך שאם זח התחיל נמשיך לתת את זה הלאה.
ת' גוז'נסקי
אני רוצה לברך על המסקנה שהגיע אליה משרד הבריאות, שצריך להפוך את זה



לחלק מהתקנות הרגילות ובכך להסיר את האפליה. אני מבינה שבקרוב, אני לא

יודעת מתי, יהיו גם בחינות לרופאים ישראלים ותינתן הזדמנות שווה לאנשים

שלמדו בתנאים שונים.
י י שנקר
יש עם זה בעיה, זה עדיין לא מתבצע.
ת' גוז'נסקי
אני מבקשת לשאול האם יש התקדמות או איזשהו טיפול בנושא, שדנו בו הרבה

בכנסת הקודמת, של הבחינות לרופאים שלמדו בחוץ-לארץ שלא הצליחו בפעם הראשונה

אחרי הקורס החשוב הזה? היו אז הרבה הצעות. רציתי לדעת האם זז משהו או שהכל

תקוע. אני הבנתי ששום דבר לא יצא מכל ההצעות שגיבשנו, לגבי באר-שבע למשל.
היו"ר מי לוי
אני מתכוון להעלות את הנושא הזה בקרוב.
ת' גוזינסקי
שמעתי שחלק מהאנשים עזבו את הארץ כי הם לא התקבלו פה ואילו במקומות

אחרים התעודות שלהם הוכרו והם עובדים כרופאים. אני חושבת שמדינת ישראל

מתנהגת כמו איזשהי אם חורגת כלפיהם ואנחנו לא הולכים לקראתם ואפילו לא

מממשים את ההחלטות שלנו פה, שלא התבצעו ככל היידוע לי.
י י שנקר
אנחנו פעמיים בשנה כותבים את ההמלצות. דו"ח התקינה נשלח תמיד ליושב-ראש

ועדת העבודה והרווחה. הבעיה הזאת ניתנת לפיתרון, וכבר דנו על זה פה, אבל זה

לא נתקע אצלנו. ההמלצה שלנו היתה שאי אפשר לפתור את זה באופן מכני, על-ידי

הורדת איזשהו ציון וסגירת עיניים, אלא צריך לתת לאנשים האלה אפשרות לקלוט

את היידע כדי שהם יוכלו לעמוד בתנאים. יש כ-100 איש, שברור לנו שגם אם הם

יעברו את הבחינה זה א יספיק. אדם שגמר לימודי רפואה לפני 7-6 שנים והיה

סטודנט בסך הכל ולא היה בשום מגע עם רפואה לא רק שהוא לא יכול להתקדם אלא

להיפך, הוא נמצא כבר בנסיגה. זו בעיה תקציבית וצריכה להימצא איזשהי

אוניברסיטה - לא חשוב כרגע אם זה אוניברסיטת בן-גוריון או אוניברסיטה אחרת

- שתיקלוט אותם במשך שנה של עבודה קלינית, ללמד, לא סתם שייעבדו, ואז ברור

לי שהם יעברו את הבחינה באותם התנאים שהם צריכים לעבור.
הי ו"ר מ' לוי
נדבר על זה בדיון שאני מתכוון לקיים כאן אולי בשבוע הבא כי קיבלתי כבר

30 פניות בנושא הזה.
ת' גוז'נסקי
הבעיה היא להביא את משרד הבריאות להסכמה לא תיאורטית אלא שי יביאו תוכנית

שמאחוריה עומד תקציב, זאת הבעיה שלנו. גיבשנו פה יופי של תוכניות אבל

מאחוריהן לא עמד שום תקציב. אנחנו לא יכולים לעכב את התקנות האלה בגלל זה

כי התקנות האלה הן טובות מידי.
חי בויקס
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב דנה בזה והיא בנתה תוכנית מאוד יפה. התוכנית

הזאת מכוונת לאנשים שלא נגעו בשום דבר רפואי במשך 8-6 שנים. מדובר על הרבה

אנשים. אינני בטוח שיהיו רק 100 משום שבאותו רגע שייתחיל קורס כזה ייבואו

עוד 100 שמטיילים בכל מיני מקומות בעולם ויהיו 200 או 300. אנחנו לא יכולים



להגביל את זה. בעצם לא מדובר על קורס, מדובר על שנת לימוד אוניברסיטאית

שלמה, 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, והאנשים שי ישתתפו בזה לא יוכלו גם לעבוד.

הם יסתפקו רק בזה שי יצטרכו לשלם אגרת לימוד מיוחדת לשיעורים מיוחדים עבורם.

למשרד הבריאות אין כסף לדבר הזה. לפי מה ששמעתי משרד הבריאות איננו רואה את

עצמו מחוייב להפריש מתוך תקציבו כסף לקורס כזה.
היו"ר מ' לוי
אבל אתה נכנס לעצם הדיון. אנחנו מאשרים את תקנות הרופאים (בחינה לקראת

סטאז') (תיקון), התשנ"ו-1996.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים