ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/07/1996

פגישת היכרות של חברי הוועדה והצוות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-

מושב ראשוןנוסח לא מתומישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שלישי. כ"ב בתמוז התשנ"ו (9 ביולי 1996). שעה 09:00

נכחו;
חברי הוועדה
מ' לוי - היו"ר

א' אושעיה

ת' גוז'נ0קי

ד' טל

ס' לנדבר

עי מאור
יועץ משפטי
מי ביטון

מזכירת הוועדה; א' אדלר
קצרנית
צ' ספרו
סדר-היום
פגישת היכרות של חברי הוועדח והצוות.אני פותח את הישיבה.

פגישת היכרות של חברי הוועדה והצוות

אנחגו רוצים לקיים דיון בסדרי עבודת הוועדה.

הוועדה הזאת לא זרה לי, במשך שנים ארוכות נאבקתי בנושאי רוווחה ובנושאים

אחרים, הן בתפקידי כיושב-ראש מועצת העובדים, מאז שאני זוכר את עצמי, והו בתפקידי

כראש עיר ויושב-ראש מרכז השלטון המקומי. נכון שאני בקואליציה מסויימת, אבל אני

לא רובוט של מישהו כדי לקבוע עמדה במצב כזה או אחר. יש נושאים שנצטרך לדון עליהם.

נצטרך לחיות גם בשטח של מפעלים, של ציבורים שיזדקקו להציב בעיות, ונצטרך לנסות

להיאבק איתם בירח- כדי למצוא את הפתרון לבעיותיהם.

הייתי רוצה שבשלב הראשוני ננתח את שאלת הקיצוצים שהממשלה מביאה. כדי לנתח

אותם חייב שיהיה מסמך מקצועי שמדבר על אותם דברים שהממשלה רוצה לקצץ. אם אתה רוצה

לקיים דיון מעמיק, אתה חייב להציג איזה שהוא מסמך שלא יכולים לסתור אותו. כל ארח-

מדבר על השכבות החלשות, כל אחד מדבר על הזוגות הצעירים, החיילים המשוחררים, אבל

בלי שיהיה לוועדה מסמך מקצועי לא נוכל לתקוף את מדיניות האוצר והרפרנטים שלו ולא

את מדיניות הממשלה.

קבענו ישיבה ביום שני הבא עם שר העבודה והרווחה. לצורך זה אני מכין איזו שהיא

עבודה בשאלת הקיצוצים. מיותר לומר שהקיצוצים האלה יפגעו בשכבות החלשות. מי שעיניו

בראשו יכול לראות את מה שיקרה לעובדים שמרוויחים 4,500 עד 7,500 שקל ברוטו, וזאת

לאור כל מה שמתחולל ברשויות המקומיות, שעל כל דבר גובים היום כסף. השאלה היא מה

העובד הזה משלם בעד השירותים, מה המדינה רוצה ממנו היום ומה יישאר לו.

אני חושב שבישיבה עם שר העבודה והרווחה ביום שני צריך שהוועדה כולה תהיה פה.
באשר לסדרי העבודה
נצטרך לעבוד לפחות בימים שני, שלישי, רביעי, ויש לקבוע את

שעות התכנסות הוועדה ולמנוע ההתנגשות בין ישיבות הוועדה הזאת לבין ישיבות וועדות

שמשתתפים בהן אנשים שחברים כאן. אני חושב ששעה 9:00 בבוקר היא מצויינת, כי אז

אנחנו חופשיים לשבת שעה, שעה וחצי, ואחר כך כל אחד הולך לוועדות שלו,
ד' טל
אמנם בוועדה לביקורת המדינה עדיין לא נקבע סופית באיזו שעה יתחילו שם, אבל אם

זה ישאר כפי שנקבע היום, בשעה 9:30, אוכל לבוא לכאן בתשע, אבל גם אם אכנס לוועדה

לביקורת המדינה באיחור של רבע שעה, אוכל להיות פה מכסימום שלושת רבעי שעה, אלא אם

כן יהיה פה נושא יותר חשוב. השאלה איפה יידון נושא יותר חשוב, כאן או שם, אם כי

הייתי רוצה דווקא בוועדה הזאת להקדיש את מירב הזמן. מזכירת הוועדה אמרה לי שאי

אפשר לסדר בין יושבי-ראש הוועדות, שוועדה איות תתחיל בשעה מסויימת, ווועדה איחרת -

בשעה אחרת, משום שיש יותר ועדות משעות. מבחינתי השעה 9:00 היא שעה טובה.
מי בוטון
כל השנים ועדת העבודה ישבה בשעה 9:00. ועדת הכנסת בכנסת הקודמת החליטה וועדות

מסויימות יושבות ב-9:00, ואחרות - בשעה 11:00, והיא תתכנס ותחליט לגבי מועדי

הישיבות בכנסת הזאת. אני חושב שההצעה שלך, אדוני היושב-ראש, היא הכי יעילה.
היו"ר מ' לוי
אנו מחליטים שאנחנו מתכנסים בשעה 09:00 בימי שני, שלישי ורביעי.

ביו הנושאים שנדון בהם יהיו נושאים שיהיו אקטואליים ויהיו נושאים שאנחנו, כל

אחד מאתנו, נעלה. חשבתי לזמן לוועדה ביום שלישי את שר הבריאות, ושר הבריאות ביקש

לדחות את הפגישה בשבוע משום שהמנכ"ל שלו לא בארץ,

ת' גוז'נסקי;

נשארו שבועיים לעבודת הכנסת.

א' אדלר;

שר העבודה יהיה בוועדה ביום שני הקרוב, ושר הבריאות - ביום שני בשבוע

שלאחריו.

ת' גוז'נסקי;

השעה 9:00 היא שעה טובה לישיבת הוועדה.

לגבי השאלה אם חברי הוועדה באים או לא באים: מי שחושב שהנושא חשוב, יבוא

ב-9:00; מי שהנושא לא חשוב לו, לא יבוא גם בשעה 11:00.

באמת צריך לשים יד על הדופק על נושאים שהם בעלי חשיבות ציבורית, וכמובן על

הנושאים שעולים בתוקף העבודה, תקנות וחוקים. היועץ המשפטי שלנו עושה עבודה נהדרת

בתחום החקיקה, הוא מלווה אותנו והוא העיניים שלנו' בכל מה שקשור בחוקים, אבל אם

מדברים על ניתוחים כלכליים חברתיים, אמר יושב-ראש הכנסת הקודם - אני מניחה שגם

הנוכחי - שאין שום בעיה שהכנסת תשכור את שירותיהם של מומחים. דרשנו שיהיו מומחים

בכנסת, אבל הוא אמר שאין צורך במומחים בכנסת, ומי שצריך מומחה, שיגיש מכתב איזה

מומחה הוא רוצה. למשל, במקרה הנדון של הקיצוצים או במקרים איורים יש פרופ' דורון

או פרופסורים איורים, שבהזמנה מכובדת יכולים תוך פרק זמן סביר להניח על שולחננו

דו"ח שמנתח נושא זה ואחר. אחד הנושאים שיידונו יהיה חוק ביטוח בריאות ממלכתי,

והיה רצוי שמישהו יכין לנו נייר מה היום המצב של החוק, איפה הפרצות, הבעיות

והסכנות.
מ' בוטון
אני מציע, אדוני היושב-ראש, שתפנה ליושב-ראש הכנסת, תגיד לו שאתה מעונין

בחוות דעת של מומחה, שיאשר את זה עקרונית ויקציב סכום, כי אני יודע שהענין לא

ממוסד. מה שאומרת חברת-הכנסת גוז'נסקי הוא נכון: יושב-ראש הכנסת הקודמת שבח וייס

אמר שלו אין בעיה לעשות את זה. אתה צריך לדבר עם היושב-ראש הנוכחי, לקבל אישור

לכך אישור עקרוני, ואז בנושאים שתמצא לנכון נזמין עבודות אצל מומחים.
ת' גוז'נסקי
למשרדי הממשלה וגורמים ממוסדים יש נוהג מגונה לבוא לישיבות בלי מסמכים בכתב

וזה גורם לדיון עקר. צריך לבקש מכל מי שפונים אליו להביא מסמכים בכתב.

יש להשלים את עבודת ועדת החקירה הפרלמנטרית בענין האלימות בקרב בני נוער.

בשבוע שעבר ירדה לפה מהמליאה הצעה לסדר היום בנושא "נערים חסרי בית". זו יכולה

להיות הזדמנות להקים ועדה מתוך הוועדה הזאת שתשלים את ועדת החקירה לענין האלימות

בבני נוער ונוכל להוציא את החומר. העבודה נמצאת ממש בשלב הסיכום, וזה נראה לי

מאד חשוב.די טל;

אנחנו אמורים לארח כאן את שר העבודה והרווחה ואני רוצה להבין מה המטרה: האם

הוא רק צריך לותת לנו דיווח ממה הוא צריך לקצץ על פי החלטת הממשלה. או שיש גם

בכוחנו וסמכותנו לקבל החלטה? אנחנו תמיד יכולים להציע חלופות למה שהשר מציע, כי

בסך הכל, בשורה האיורונה, הוא צריך להוריד 4.9 מליארד שקל ותו לו, אבל השאלה אס

אנחנו יכולים גם להחליט. האמת היא שאני לא יודע אם התוכנית כבר מגובשת באוצר, מה

הם הסעיפים או תת הסעיפים שבהם יקצצו, כך שאני לא יודע עד כמה הדיון שלנו יהיה

תכליתי.
היו"ר מי לוי
בדרך כלל השרים באים לוועדות לא על מנת להסיק איזה שהן מסקנות ולקבל החלטות.

אנחנו רוצים לדעת במפורש מהשר מה המדיניות שלו no(קורה בתחום המשרד שלו לאור

הקיצוצים. המסמך המקצועי שנציג כאן יכול להעלות שאלות.

אני יכול לומר לכם שלשכות הרווחה ברשויות המקומיות עומדות בפני התמוטטות

כללית. זה אמור גם לגבי עובדים סוציאליים וקהילתיים. בעיות המצוקה גדלו,

המעגלים התרחבו בנושאי קליטת העליה, ואין תקנים לעובדים סוציאליים וקהילתים.

החוקים שהכנסת חוקקה כאן הם ללא משאבים כספיים וללא כוח אדם. לזה שר העבודה לא

יכול לתת תשובה. אבל אם הוועדה תראה לנכון, היא יכולה לזמן את מנהלי לשכות הרווחה

לכאן ולאחר שהם יציגו בפניה את הקשיים, היא תראה שהמצב הוא קטסטרופלי.
אתן כדוגמה את העיר לוד
לשכת הרווחה ממומנת על ידי המדינה על פי נוסחאות של

דו"ח דנבר, אחר כך דו"ח הרמלך ואחר כך דו"ח סוארי. מדובר על תיקצוב הממשלה

בשירותי הרווחה בשיעור 75%, ושל הרשות בשיעור 25%. הרשות אצלי מוציאה 90%'

והמדינה משתתפת ב-10%.
ת' גו'נסקי
כי אתה קבעת סדרי עדיפויות כאלה, אבל זה תלוי בראש הרשות.
היו"ר מי לוי
אם המדינה לא מוכנה להכיר במצוקות הקיימות בתוך כל עיר ועיר הרי שאנחנו

הולכים לקראת קטסטרופה אמיתית. השר יבוא לפה לעדכן את הוועדה, ואחר כך נוכל להציע

הצעות. יכול להיות שהוועדה תקבל החלטות כאלה ואחרות.
אי אושעיה
האם המסמך שאתה רוצה להגיש לשר ילובן בינינו לפני זה או שאתה כבר מביא לו

מסמך מוכן?
היו"ר מי לוי
אם המסמך יהיה בידי ביום חמישי, אשלח אותו לכולם.
אי אושעיה
מוטב שנבוא מוכנים לישיבה ונפגין חזית אחידה.
היו"ר מי לוי
רצוי שתלמדו את נושא הקיצוצים כדי שכל אחד יבוא לכאן עם שאלות.אני מתרשם שבגלל ההרכב האנושי של הוועדה ברוב המקרים אפשר יהיה להגיע לתמימות

דעים ולהחלטות משותפות, ולכן היה טוב, לפהות כשנמצא פה השר, להפגין, מעבר

לנהישות, גם הרולטות משותפות ודרישות. את זה כדאי לסכם מראש, לפהות בין יושב-ראש

הוועדה וראשי הסיעות.

היו"ר מ' לוי;

אתה תשאל את השאלות, תקבל את התשובות, וארור כך נקיים בינינו דיון ונלמד.
ת' גוז'נסקי
אני צופה שלא נגיע לדיון אמיתי בכל החוקים, כי בוודאי יעשו הוק הסדרים, ואז

כל הדיון יהיה בוועדת הכספים. אם הוא ייעשה שם, הוא יהיה שטהי ורופף בכל נושאי

הרווחה, כי שם הנושאים האלה לא מענינים אף אהד.

אי אושעיה;

נושא התרופות, למשל, יהיה בהוק השדרים?
ת' גוז'נסקי
כן. הוק ההסדרים זה חוק סל, שיכול להכיל בתוכו תיקונים לשלושים חוקים.
מי בוטון
זאת כדי לעקוף את הוועדות.

ת' גוז'נסקי;

בעיקר את הוועדה שלנו.

אי אושעיה;

אי אפשר למנוע את זה בצורה כלשהי?

מ' בוטון;

כרגע לא.

ת' גוז'נסקי;

נסינו, לפהות בשתי כנסות שהייתי בהן, לבטל את המוסד הזה של הוק ההסדרים. כל

מי שבאופוזיציה תמיד רוצה לבטל, ומי שבקואליציה מביע תמיד הבנה לרצון הזה, אבל זה

לא מגיע אף פעם לביטול, כי האוצר - ולא חשוב מי באוצר - עומד על שתי הרגליים

האחוריות ולא מסכים. אין דבר יותר נוח מחוק ההסדרים כדי למנוע דיון אמיתי בוועדה

מקצועית, לכן הדיון עם השר הוא חשוב. להערכתי לא יביאו לכאן את ההוקים. אם הם

רוצים לעשות את זה מהר, אפשר לעשות זאת רק באמצעות הוק ההסדרים.

א' אדלר;

מקובל בוועדה כל השנים שבתחילת כל מושב, כל הצי שנה או כל שנה, השרים שהוועדה

עובדת איתם - שר הבריאות, שר העבודה והרווחה, השר המופקד על הביטוח הלאומי -

מוזמנים לכאן לתת סקירה על המדיניות של המשרד, על התוכנית, איך הם רואים את כל

העניו, וזה גט מקור אחר כך לשאלות והשגות של חברי הוועדה.היו"ר מ' לוי;

מחר אין עדיין נושאים לדיון.

ת' גוז'נסקי;

אפשר לדון בנושא של נוער חסר בית.

א' אדלר;

דנים בזה בשבוע הבא.

היו"ר מי לוי;

מחר כבר אין טעם לקיים דיון.

אמרה לי מזכירת הוועדה שאם אנחנו מזמינים את עצמנו לבקר במפעל מסו"ים, המפעל

מכין את הביקור וחברי הוועדה לא באים, חבל על הזמן. אם זה כך יהיה, אזמין את

עצמי לבד. היום קיימת בעיה בתעשיות הבטחוניות, כמו תע"ש והתעשיה האווירית, במה

שקשור לקיצוצים ופיטורים של הרבה מאד עובדים, לתעסוקה של עובדים זרים ולהפרטה,

ואנחנו צריכים ללמוד את הדברים. אני חושב שאם מכינים לנו סיור מסויים וחברי

הוועדה לא יבואו, מבחינה אתית זה לא תקין. אני מציע שכל הוועדה תבוא, ואם לא כל

הוועדה, לפחות 50% יבואו לסיורים כאלה כדי ללמוד את הדברים. כשמעלים נושאים

בכנסת חשוב מאד להכיר אותם מפעלים שהולכים להרע איתם, חשוב מאד לראות את הדברים

מקרוב, ונעשה סיורים בהרבה מאד מקומות.

אי אושעיה;

אני רוצה להציע הצעה גם לגבי סיורים וגם לגבי דיונים שהם מהותיים וחשוב שיהיו
בהם אנשים
בסיעת העבודה בחרו אותי כרכז הסיעה. אם תעדכן אותי מראש ותעשה את זה

בתיאום, אאלץ את האנשים להשתתף בדיונים ובסיורים או שאחליף אותם.

היו"ר מ' לוי;

בוועדת הכספים הרכזים הם דבר חשוב מאד, אבל בוועדות האלה אין לך הרבה מסיעת

העבודה.

אי אושעיה;

אני יכול להיות הסדרן שלהם, אני אדאג שהם יבואו.
היו"ר מ' לוי
כמה יש לך מהעבודה - 4-3 איש?

אי אושעיה;

יש לנו 4 אנשים.

ת' גוז'נסקי;

מודיעים לחברי הוועדה מראש על הסיור ומבקשים מהם להירשם לסיור. אם יירשמו

שלושה-ארבעה, זה יהיה יפה מאד.אי אושעיה;

אני אוודא שהם יגיעו, או שאומר ליושב-ראש הוועדה: בנושא הזה לא יבואו. אני

רוצה להיות לעזר בעניו הזה, כי אני רואה בוועדה הזאת חשיבות גדולה מאד, יותר מאלה

שלא הגיעו. אני מתפלא שלא מגיעים, אבל זו זכותו של כל אחד. הייתי מזכיר מועצת

הפועלים ממש עד לימים אלה, שבהם אני מסיים את התפקיד שלי, ויש לי רגישות לעניו

הזה. אם לא יבואו הברים, נהליף אותם. אני רוצה להציע את שירותי הטובים לך

כיושב -ראש הוועדה, שנוכל לעשות את זה במשותף להצלרות הוועדה.
היו"ר מ' לוי
איו בעיה, יהיה שיתוף פעולה. אני רוצה להצליח בוועדה, ולהצליח בוועדה זה אומר

שיתוף פעולה עם חברי הכנסת בוועדה הזאת.
ת' גוז'נסקי
אני מציעה שבפתיהת הישיבה תהיה אפשרות לחברי הכנסת, במסגרת של דקה-שתיים,

להעלות הצעה לסדר, שאילתה, או להעלות על סדר היום של הוועדה נושא שהוא מבקש

להעלות.

אי אושעיה;

איד מעלים נושאים לסדר היום? האם יש נוהל קבוע לדברים האלה או שזה על פי

השיקול של היושב-ראש?

ת' גוז'נסקי;

אם יש, למשל, בעיה דחופה של חסרי דיור שהקימו מאהל ביפו ואני מבקשת

דקה-שתיים, נותנים לי להעלות את הנושא ואז היושב-ראש אומר אם בנושא הזה נדון או

אם את הנושא הזה נעביר.

אי אושעיה;

ואם אני רוצה להעלות נושא יותר רציני, למשל הנושא שעומדים לסגור את

דימונה-טכסטיל, ואני רוצה לזמו את נציגי המשרד?

ת' גוז 'נסקי;

על זה צריך לדבר מראש.

מי בוטון;

התקנו ו קובע באיזה תחומים הוועדה עוסקת, ויש תחומים מאד רהבים. ועדת העבודה

מופקדת על עניו העבודה, הבטחוו סוציאלי, כולל מערכות הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח

לאומי, בריאות, סעד, שיקום, נכים ושיקומם, לרבות נכי צה"ל, משפחות נפגעי מלחמה

וכו נפגעים אחרים, עבריינים צעירים, גימלאות של שירות המדינה וקבע, תגמולים, חוקת

התשלום לחיילים ולמשפחותיהם ועוד הרבה נושאים.
ת' גוז 'נסקי
חוק משפחות חיילים משוחררים נדון פה.
אי אושעיה
את זה אפשר להעביר לוועדת הכספים?

ת' גוז'נסקי;

כן.

מ' ביטון;

איך עולים הנושאים לדיון על שולחן הו ועדין? יש מספר ערוצים: קודם כל אנחנו

דנים בנושאים שמגיעים אלינו ממליאת הכנסת - זו יכולה להיות הצעת החוק וזו יכולה

להיות הצעה. לסדר היום. ערוץ שני: אנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה השונים דברי חקיקה

ישירות לוועדה כדי לדון בהם ולאשר אותם, והכוונה לחקיקת משנה, שזה צווים ותקנות.
הערוץ השלישי
נושאים יזומים על ידי חברי הוועדה. נהוג בכל הוועדות וגם בוועדה

הזאת שבתחילת הישיבה חבר-הכנסת שיש לו הצעה לסדר להעלות נושא מסויים, מבקש להעמיד

אותו על סדר היום של הוועדה, ואז יושב-ראש הוועדה, במסגרת האילוצים שיש לו, קובע

אותו בסדר היום של הוועדה ומתקיים בו דיון בוועדה.

אי אושעיה;

אם יש קיצוץ בשכר אנשי הקבע או בגימלאות שלהם, אנחנו יכולים לדון בזה?

ת' גוז 'נסקי;

אנחנו יכולים לדון רק בגימלאות. בשכר דנה ועדת הכספים.
מ' בוטון
אנחנו צריכים מאד להיזהר בענין הסמכויות של הוועדה, אם כי הדברים האלה לא כל

כד נשמרים בכנסת. אנחנו לא יכולים לטפל בנושא שהוא פרופר של ועדה אחרת. למשל, אם

אנחנו רוצים להקטין מס הכנסה או לתקן מס ערך מוסף, הוועדה הזאת לא מטפלת בזה.

אי אושעיה;

זה כתוב או זה נוהג?
מי בוטון
כשאמרתי קודם את תחומי העבודה של הוועדה קראתי זאת מן התקנון. לכל ועדה יש

את התחומים שלה.

ת' גוז 'נסקי;

לדוגמה, עבריינים מבוגרים ושיקום אסירים מבוגרים הם נושאים שהולכים לוועדת

הפנים, כי שם עוסקים בעניני משטרה. לעומת זה אנחנו עוסקים בעבריינים צעירים, כי

זה נחשב לענין של רווחה.

מ' בוטון;

שמעתי שוועדת הכלכלה דנה היום בהעסקת עובדים זרים בחקלאות, ועניו של העסקת

עובדים זרים הוא בתחום עבודת הוועדה הזאת. אנחנו חוקקנו את חוק עובדים זרים

(העסקה שלא כדין), יש לנו על סדר היום חוק עובדים זרים, שהוועדה צריכה לבקש להחיל

עליו את דין הרציפות, והנה ועדת הכלכלה דנה בנושא הזה. הדברים לא תחומים וסגורים

באופן הרמטי.
ת' גוז'נסקי
היו כמה חוקים שעברו כבר קריאה ראשונה. רואם יש סיכוי לרציפות?
מי בוטון
כן. יש שני סוגים של רווקים: חוקים שהממשלה הציעה, ואז רק הממשלה יכולה לבקש

לההיל עליהם דין הרציפות; ויש הוקים שחברי הכנסת הציעו ועברו קריאה ראשונה, ואז

חבר-הכנסת יכול לפנות ליושב-ראש הוועדה ולבקש שיחילו רציפות.

עי מאור;

חוק שכר מינימום הוא מהסוג השני. כלומר, אנחנו צריכים לפנות ליושב-ראש

הוועדה?

מי בוטון;

כן.

בתיקון שהתקבל לא מזמן לחוק הדיון ברציפות בהצעות חוק כתוב שזה צריך להיות

בהסכמת חבר-הכנסת ורק אם חבר הכנסת עצמו הוא חבר הכנסת הזאת. למשל, ליורם לס יש

שתי הצעות חוק שעברו קריאה ראשונה, אבל אי אפשר להחיל עליהן רציפות מפני שהוא לא

חבר הכנסת הזאת. יש הצעת חוק של חבר-הכנסת יוסי כץ על מניעת שחיתויות, ואני

מעריך שהוא יגיש בקשה להחלת רציפות.
ת י גוז'נסקי
מה לגבי חוק עובדים זרים?
מי בוטון
זה חוק של הממשלה והיא תבקש החלת רציפות.

עי מאור;

בהצעת חוק פרטית אנחנו צריכים לפנות ליושב-ראש הוועדה. מה עם הצעת חוק שכר

מי נימום?

מי בוטון;

גם כן, זו הצעת חוק פרטית.

עי מאור;

בחוק עבודת נשים, שהיה הצעת חוק של הממשלה, צריך להסב את תשומת לב הממשלה.

האם את זה יושב-ראש הוועדה יעשה?

מי בוטון;

לא, חבר-הכנסת.

יש עכשיו פרוצדורה חדשה בחוק, שצריכים להודיע לממשלה לפחות 14 יום לפני כן

כדי לאפשר לה לבוא לוועדה ולנסות לשכנע להתנגד או להסכים, ואז הוועדה מר1ליטה,

מעלים את זה למליאה, המליאה מחליטה על רציפות, והוועדה ממשיכה באותה נקודה שבה

הפסיקה.ת' גוז'נסקי;

הכי חשוב הוא חוק שבר מינימום.

עי מאור;

אדוני יושב-ראש הוועדה, קודם כל אני רוצה לאחל לך הצלחה בתפקידך. הצעת

הקיצוצים, מבחינת ועדת העבודה והרווחה, היא קטלנית, קודם כל כלפי האוכלוסיות, אבל

יש בה פגיעה גם בשני חוקים שעבדנו עליהם חודשים ושנים - חוק האזרחים הוותיקים

וחוק חיילים משוחררים. אני מקווה שהוועדה תמלא תפקיד מאד חשוב בהתנגדותה.

היו"ר מ' לוי;

הצעת הקיצוצים, כפי שהובאה בממשלה, בוודאי לא תעבור בכנסת. אני מאמין שיש

התנגדות רבה מאד. אמרתי שיש לנו כוונה להראות במסמך מקצועי שיש פגיעה אמיתית - שר

האוצר אומר שלא נפגעות השכבות החלשות - ואיו לנו בעיה להביא מסמך כזה. לשלטון

המקומי יש את כל עבודות המרקר בנושא הזה, למשל, מה ההוצאה של זוג צעיר עם שלושה

ילדים על ארנונה, חשמל, מים, בתי ספר, ואפשר להביא נתונים כנגד כל מה שדיברו

בתקשורת. ביום שני אנסה להביא את המסמך הזה, לאחר שהיתה לי אותמול ישיבה עם עובדי

השלטון המקומי, והיום יש לי ישיבה עם ועדת העבודה והרווחת בשלטון המקומי. אני

מקווה שעד יום חמישי יניחו איזה שהוא מסמך שיראה על מגמות הפגיעה בדברים שדיברו

בממשלה. אם המסמך יהיה, נשלח אותו בפקס לכולם לפני הישיבה. אם לא, אני אציג את

השאלות וכל אחד יהיה רשאי לדבר.

עי מאור;

מה עם ועדות משנה?

היו"ר מי לוי;

אני לא מתכוון להקים שום ועדת משנה עד שאלמד את הענין. מה שאני כן אעשה:

בנושא מסויים שעולה, נבחר שלושה אנשים לוועדת בדיקה, שתגיש את המסקנות תוך

יומיים, שלושה ימים, ארבעה ימים. אני מכיר ועדות משנה בוועדת הפנים של הכנסת,

שישבו עם חומר - עד שלמדו והתחילו - חודשים. אני הובלתי את החוק לתכנון ובניה

תיקון מספר 43. ועדת המשנה, בראשות חבר-הכנסת פורז, ישבה ימים ולילות, לאט לאט,

על החוק הזה, אחר כך דחינו את ישומו והשארנו את ול"ל. שנה שלמה דנה בזה ועדת

משנה. אני מעונין יותר לטפל בדברים שקורים ומיד לתת תשובות. אם על נושא מסויים יש

דיון מסויים, אקים ועדת בדיקה שתגיש לי מסקנות תוך שלושה ימים וכך יהיו כל דוברי

הוועדה מעורבים בענין.

עי מאור;

זכותך לבדוק, אבל הייתי בשלוש ועדות בכנסת הקודמת וראיתי ועדות שעבדו עם

ועדות משנה וועדות שבהן היושב-ראש לא המליץ על הקמת ועדות משנה, והשתכנעתי שיש

הרבה יתרונות לוועדות משנה, גם אם יש חסרונות. שני הבולטים שביוזרונות; 1. נכנסים

לעומק ביותר תחומים; 2. לחברי הכנסת שהם לא יושבי-ראש ועדות יש מוטיבציה יותר

גבוהה לעבודה. חבר-הכנסת צבן עמד בשעתו בראש ועדת משנה של ועדת העבודה למפגעיםבעבודה; בקדנציה האחרונה היתה ועדת משנה לפנסיה, שחבר-הכנסת שפי עמד בראשה;

והיתה ועדת משנה לגיל הרך, שהברת-הכנסת גוז'נסקי עמדה בראשה. הוועדה עצמה לא

יכולה להתפנות לכל הנושאים האלה מרוב עומס עבודה, לכן אשמה אם תשמע את הדוגמאות

של ועדות המשנה ותנסה לשוהה על זה.
היו"ר מי לוי
בסדר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:00}

קוד המקור של הנתונים