ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1996

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקו

Sפרוטוקול מס' 01

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. כ"א בתמוז התשנ"ו (8 ביולי 1996). שעה 40;09

נכחו; יושב ראש הכנסת די תיכון
חברי הוועדה
מ' לוי -היו"ר

אי אושעיה

שי בן צור

ת' גוז'נסקי

י' כהן

י' כץ

י י שטרן

שי עמור

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

מוזמנים; שי גז - "גשר"

ג י רובז - "גשר"

ע' הרשמן - מרכז השלטון המקומי

שי שילח - מרכז השלטון המקומי

ה' אלמוג - החברח למשק וכלכלה

א' תמרי - החברה למשק וכלכלה

מ' ברלב - החברה למשק וכלכלה

א' דייסי - החברה למשק וכלכלה

ד' ירון - החברה למשק וכלכלה

אי פושינסקי - החברה למשק וכלכלה

ע' שפי - החברה למשק וכלכלה

יועץ משפטי; מי בוטון
מנהלת הוועדה
א' אדלר
קצרנית
מ' הלנברג
סדר היום
בחירת יושב ראש הוועדהבחירת יושב ראש הוועדה
יושב ראש הכנסת ד' תיכון
רבותי, הישיבה פתוחה. זו ישיבה ראשונה של ועדת העבודה והרו וידן. על סדר היום

בחירת יושב ראש לוועדה. ועדת הכנסה, שהתכנסה לפני שבוע, ממליצה לבחור בחבר הכנסת

מקסים לוי להיות יושב ראש הוועדה. יש הצעות אחרות? אין. תודה.

אני עובר להצבעה. מי בעד בחירתו של חבר הכנסת מקסים לוי, ירים את ידו.

הצבעה

ההצעה לבחור בחבר הכנסת מי לוי להיות יושב ראש הוועדה נתקבלה
יושב ראש הכנסת די תיכון
ההמלצה של ועדת הכנסת התקבלה ללא מתנגדים וללא נמנעים. חבר הכנסת מקסים לוי

נבחר להיות יושב ראש ועדת העבודה והרווחה. ברכות למקסים.

רבותי, אני מחשיב את הוועדה הזאת, ובהזדמנות זו אני רוצה להודות ליושב ראש

הקודם, חבר הכנסת יוסי כץ, על עבודתו הפורייה בכנסת הקודמת.

אני מקווה שהוועדה הזאת תישא ברמה את דגל הרווחה והעבודה - לא לשכוח את

העבודה - ועבודה רבה עומדת לפני הוועדה הזאת, בשל התכניות של הממשלה. אני מניח

שכל נושא הרווחה מזדעזע - כמובן שאני לא אומר אם לטובה או לרעה, אסור לי לחוות את

דעתי, ויש לי דעה - וקולך, אדוני היושב ראש, יישמע ברמה.

אחד החידושים שאנחנו רוצים להכניס לעבודת הוועדות בכנסת הוא שמדי יום ביומו,

בתום הדיונים, תתקיים מעין מסיבת עיתנואים שבה ידווחו חברי הוועדה והיושב ראש שלה

על הדיונים שהתקיימו, שהרי דיונים ללא דיווח יוצאים נפגמים בצורה כזו או אחרת.

בכוונתי להביא את דבר הוועדות לפני העיתונות, הרדיו והטלוויזיה, בצורה מסודרת,

בדומה למה שעשינו בוועדת החוץ והביטחון כשראש אגף ההסברה וקשרי חוץ מקיים מסיבת

עיתונאים ומסביר את אשר קרה בוועדה.

אני מקווה שמספר המשתתפים בדיוני הוועדה, מקרב חברי הכנסת, יגדל. אחת ההצעות

שעומדת לנגד עיני היא לפרסם מפעם לפעם את מספר המשתתפים בדיונים, לא כענישה אלא

כדי לעודד את חברי הכנסת לקחת חלק בדיונים. אני ער לכך שאומרים: אני לא נמצא

במליאה כי אני בוועדה. מה לעשות שיש כאלה שהם לא במליאה ולא בוועדה, והיו מקרים

שבדיוני הוועדה השתתפו היושב ראש וחבר כנסת אחד בלבד.

אני רוצה להודות לחבריך, מקסים, שליוו אותך בדרך ארוכה והגיעו לכאן, ליועץ

המשפטי, לקצרנית, למזכירת הוועדה ולך. אני מקווה שתעשה עבודה טובה. ואני שמח

לראות כאן את חברי שאול עמור, שקולו נישא ברמה בימים האחרונים. יש כאן הרבה כנסת

חדשים, אני מוכרח לומר לכם שאתם משתתפים במליאה באופן יוצא מן הכלל וכמה מחברי

הכנסת הוותיקים יכולים ללמוד מכם מתי נכנסים ומתי יוצאים, כי ראיתי שהם לא מבינים

זאת כפי מבינים ועושים את זאת יפה, זאת אומרת שההשתלמויות עוזרות.

הייתי מציע לך, אדוני היושב ראש, לקיים כפתיח איזה שהוא סימפוזיון בנושא

הרווחה, בהשתתפות פרופסורים, נציגי בנק ישראל, האוצר, ואחרים, כדי לבדוק איפה

נעמוד בעוד שנה, כדי שאתה לא תופתע וכדי שחברי הכנסת יכנסו יותר ויותר לעובי

הקורה, כי זה אחד הנושאים המעניינים, המרתקים והחשובים.חברת הכנסת גוז'נסקי, בהיותך אחת מחברות הכנסת הוותיקות, את בוודאי רוצה

להוסיף משהו.

ת' גוז'נסקי;

תודה רבה. אני רוצה להצטרף לברכות ליושב ראש החדש, חבר הכנסת מקסים לוי, שהיה

לי הכבוד להיפגש איתו בעבודה הציבורית.

אני חושבת שנחוץ שתהיינה לוועדה הזאת בעיקר שתי תכונות: רגישות ועקשנות. אני

חושבת ששתי התכונות האלה יש לחבר הכנסת מקסים לוי, ואם נוסיף לזה גם את הנסיון

הציבורי שלו - אני חושבת שנוכל לעבוד ולהצליח.

בסופו של דבר, בוועדת העבודה והרווחה - אני מדברת על בסיס נסיון שלי גם

בתקופת ממשלת ליכוד וגם בתקופת ממשלת העבודה - הדיונים הם לגופו של ענייו והרבה

פעמים יוזמות על חוקים שיצאו מן הוועדה הזאת הגיעו לכלל השלמה במליאה.

אני מאחלת, חבר הכנסת מקסים לוי, הצלחה לך ולנו.

יו"ר הכנסת ד' תיכון;

חבר הכנסת יוסי כץ, בבקשה.

היו"ר י' כץ;

אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת קודם כל כדי להודות לצוות העובדים של הוועדה,

שהוא צוות מעולה, על שיתוף הפעולה, ולהודות גם לחברים ששרתו בכנסת הקודמת. את

סיעת העבודה בוועדה הזאת ירכז אפי אושעיה.

אדוני היושב ראש, אני רוצה לאחל לך הצלחה בכל לב. אתה נכנס לתפקידך בתקופה לא

קלה. בוודאי תלמד מהר מאוד להיווכח שינסו לעקוף את הוועדה הזאת על ידי

חוקי הסדרים למיניהם ולהעביר להחלטתה של ועדת הכספים את כל הגזירות ההדשות,

דווקאי משום שיודעים מהי רגישותם החברתית של החברים כאן, חברי ועדת העבודה

והרווחה.

יושב ראש הוועדה הזאת נבחן בדרך שבה הוא מסוגל להתמודד עם גזירות שהממשלה, כל

ממשלה, מנסה מעת לעת להעביר אותן בוועדה. אני חושב שהמשימה הראשונה שלך תהיה

לטרפד את הגזירות הכלכליות שפוגעות בשכבות החברתיות החלשות. אני יכול לומר לך

שאנחנו נהיה בני ברית נאמנים במאבק הזה, המחיצות בין המפלגות נופלות בעבודה

השוטפת של הוועדה ולא פעם תוכל גם אתה לנצל את ההזדמנות ולהעביר יוזמות ו-וקיקה

שלפעמים לך ולחבריך לא כל כך נעים להעביר אותן, והאופוזיציה עושה זאת. י

אני משוכנע שבכל מה שקשור לשמירה על התפקיד של הוועדה כמצפון החברתי של

המדינה תמצא אותנו משתפי פעולה נאמנים ובני ברית; ואני משוכנע שהנסיון העשיר

שצברת גם בניהול הרשות המקומית, גם במרכז השלטון המקומי וגם במאבקים ציבוריים

יועיל לך ויאפשר לך לתפקד בצורה הטובה ביותר.

אני רוצה לברך גם את יושב ראש הכנסת על היוזמות הברוכות שלו.

ואני מאחל לכל אחד מאיתנו עבודה פורייה בשירותם של העובדים, של הגמלאים ושל

השכבות החלשות בחברה הישראלית שכה זקוקות לעזרה שלנו. כל טוב.

יו"ר הכנסת ד' תיכון;

רבותי, אני צריך ללכת. בשעה עשר אני פותח את ועדת החינוך והתרבות. סלחו לי.תרשו לי - לסיים במשפט אחד: גולת הכותרת של עבודת הוועדה הזאת בכנסת הקודם

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מונח על שולחן הוועדה בוואריאציות שונות ומשונות וה

בוודאי תמשיך לעסוק בו. אני מאחל לחברי הכנסת החדשים הצלחה. תודה רבה על שיח

הפעולה.
היו"ר מ' לוי
אני רוצה להודות ליושב ראש הכנסת. ידוע שאני בן למשפחה של עשרה ילדים, שג

איתם בחדר אחד, במעברה בבית שאן; שידע מצוקות וידע גם עליות. הייתי נציג עובד

של התעשייה האווירית של אז והנסיון שלי בבית הזה היא להיאבק נגד החלטות

הוועדות. בוודאי שאני רואה לפני את התקופה הקשה שעלינו לעבור אווזה. השמעתי

קולי. אני חושב שנצטרך להשמיע את קולנו, כולנו ביחד, נוכח הרגישות החברתית הקיימת

אצל כל אחד מאיתנו.

אני מקווה שנוכל לעבוד ביחד ולהצעיד קדימה אותם דברים שכל אחד מאיתנו וכולנו

יחד חפצים בהם, בתחומים של רווחה ועבודה.

אני מודה לך שוב, אדוני היושב ראש.
היו"ר הכנסת ד', תיכון
תודה. מקסים. דרישת שלום בבית.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05.

קוד המקור של הנתונים