ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/06/1999

כביש חוצה ישראל - פטור מהוראת סעיף 6(א) לחוק יסודות התקציב; שונות; שינויים בתקציב; תקנות הארכיונים (אגרות) (תיקון), התשנ"ט-1999; תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשנ"ט1999

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים