ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/05/1999

צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון) התשנ"ט-1999; צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון) התשנ"ט-1999; שינויים תקציביים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים