ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/05/1999

שינויים בתקציב לשנת 1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 386

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי. כ"ו באייר התשנ"ט (12 במאי 1999), שעה 00;11

נכחו;

חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

נסים דהן

יצחק כהן

אופיר פינס-פז

מ"מ; אליהו גבאי

ראובן ריבלין
מוזמנים
צבי בר חי - משרד התשתיות הלאומיות

משה שגיא - משרד החינוך והתרבות

אלי ברייטברט - משרד הדתות

הרצל בן יהושע - משרד התחבורה

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מזכיר הוועדה; איוור קרשנר

קצרנית; סיגל גורדון
סדר-היום
שינויים בתקציב לשנת 1999.שינויים בתקציב לשנת 1999

פניה מס' 126;
היו"ר אברהם רביץ
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכספים של הכנסת והיא לא האחרונה לפני

הבחירות.

בקשה ראשונה שעל סדר היום היא פניה מסי 126 של משרד התחבורה.
איוור קרשנר
מדובר בתמיכות בתחבורה הציבורית.
היו"ר אברהם רביץ
יש נציג שיכול להציג לנו את הבקשה?
איוור קרשנר
אגף התקציבים לא נמצאים כאן, הם נסענו ליום עיון.
אופיר פינס-פז
אני מבקש הסברים, מורידים בסעיף המים ומוסיפים לתחבורה.

איוור קרשנר;

מדבר בתמיכה ישירה בתעריפים המסובסדים.
אופיר פינס-פז
אני לא מבין במה מדובר. למה מורידים את התמיכה במחירי המים? אני מבקש שיגיע

נציג וייתן הסברים.

היו"ר אברהם רביץ;

מייד יגיע נציג המשרד וייתן לנו הסברים.

אנחנו שואלים מדוע מורידים מסעיף מים ומוסיפים לתחבורה הציבורית?

הרצל בן יהושע;

ניסיתי לבדוק אם הסעיף הזה תואם איתנו ולא הצלחתי למצוא נציג במשרד האוצר.

אני יכול לומר, שמנסים לעשות סדר בסעיף 32 - סעיף התמיכות, ולהעביר תקציבים

לסעיפים אחרים.

היו"ר אברהם רביץ;

לך אין ידיעה בענין?הרצל בן יהושע;

לא.
היו"ר אברהם רביץ
אם כך, אנחנו נעכב את הפניה הנ"ל עד שיגיע נציג וייתן לנו הסברים, כיצד בימים

יבשים אלו מורידים 10 מליון שקל מסעיף המים?

נחכה לנציג משרד האוצר שייתן הסברים לפניה מספר 126.
פניה מס' 129
היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו עוברים לדון בפניה מסי 129, צבי בר-חי ייתן לנו הסברים.
צבי בר-חי
בישיבה קודמת הוגשו רק חלק מהשינויים הפנימיים בתוך תקציב מע"צ.

היו"ר אברהם רביץ;

אני מבין שלא מדובר בשינוי סעיפי אלא בהעברה מהרזרבה לכבישים עוקפים.
צבי בר-חי
נכון.
אופיר פינס-פז
באיזה כבישים עוקפים מדובר?
צבי בר-חי
בעקבות הסכם וואי, על פי דרישת משרד הביטחון סוכם לבצע 15 כבישים אך בגלל

בעיות זמניות של תכנון התבצעו 12 כבישים בהיקף שסוכם מראש על דעת משרד ראש

הממשלה, משרד האוצר ומשרד הביטחון. בפועל, אושרה הרשאה של 100 מיליון שקל מתוך

הערכה שהכסף הזה יגיע מההגדלה האמריקאית אך הכסף הזה טרם הגיע. סוכם עם משרד

האוצר על מימון ביניים מתוך תקציב מע"צ, מהרזרבה, בהנחה, שהכסף הזה יגיע ביוני

ואז הוא יתוקצב ישירות לפרוייקט.
אופיר פינס-פז
כלומר, בפועל, מי שצריך לממן את הפרוייקט - האמריקאים, אך מסיבות כלשהן הכסף

טרם עבר.
צבי בר-חי
חוק הסיוע מאושר ביוני. תוכנית הכבישים גובשה לאחר הסכם וואי.
אופיר פינס-פז
מועצת יש"ע היתה שותפה לדיונים?
צבי בר-חי
הכבישים העוקפים מנוהלים על ידי משרד הביטר1ון.
אופיר פינס-פז
אם כך, מדוע מע"צ מתקצב זאת ולא משרד הביטחון?
צבי בר-חי
הביצוע הוא של מע"צ. לאחר הסכם אוסלו עבר תקציב למשרד הביטחון לשם כך ומשרד

הביטחון העביר את הכסף למע"צ.
היו"ר אברהם רביץ
תודה. אנחנו מאשרים פניה מספר 129.פניה מסי 132;
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו עוברים לפניה מסי 132, יציג אותה אלי ברייטברט.

אלי ברייטברט;

מדובר בשינויים פניימים בתקציב משרד הדתות.
היו"ר אברהם רביץ
יש כאן הפחתה מקידום שירותי דת לתוספת בתמיכות לישיבות. מר ברייטברט, אתה

יכול להסביר לנו מדוע?
אופיר פינס-פז
יש הפחתה גס בבתי עלמין. מורידים מליון ומאה אלף שקל בבתי עלמין. אתה יודע מה

זה? תאר לך שיורידו מאה מליון שקל מהישיבות.
היו"ר אברהם רביץ
ממש לא בסדר.
אופיר פי נס-פז
בוועדה הזאת היתה התנגדות נחרצת בנושא בתי עלמין. עשינו "שמיניות באוויר" על

מנת למצוא כסף לצפת, להר הזיתים וכדומה.
הי ו"ר אברהם רביץ
מר ברייטברט, אני מבקש הסברים. תשאל את יהושע - מה זה קידום שירותי דת ומדוע

הפחיתו בסעיף הזה? כמו כן, מדוע הורידו מבתי עלמין? לסעיף הזה היתה התלכדות של כל

חבר הוועדה, קואליציה-אופוזיציה. אנחנו מבקשים גם לדעת, למה הוסיפו לישיבות? אני

מבין שיש צורך לתמיכות בישיבות, אבל אנחנו מבקשים לדעת לאיזה צורך, האם נוספו

תלמידים?

אופיר פינס-פז;

איך יכול להיות, שסעיף פעולות פיקוח וביקורת היה בסך מליון שש מאות והורידו

אותו לחצי? הורידו 800 אלף שקל. כלומר, המשרד לא עשה פעולות פיקוח בהיקף של 50%.
אלי ברייטברט
התקציב הזה עבר לחברה חיצונית שתעשה את הפיקוח. בהתחלה חשבו שעובדי המשרד

יעשו את הפיקוח, אבל עכשיו חברת רואה חשבון מנהלת את הביקורת.
היו"ר אברהם רביץ
נציג השר מודיע לי כרגע, שהמשרד מבקש למשוך את הבקשה בחזרה מאחר והבקשה לא

תואמת את בקשת משרד הדתות. אם כך, הוועדה מחליטה לדחות את הדיון בבקשה מספר 132.פניה מסי 138-137;
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו עוברים לפניה 138-137, העברה מהרזרבה לרשויות המקומיות. זאת פניה

שנדונה בעבר וחבר הכנסת פנחסי עיכב זאת בשעתו. הפניה הגיעה פעם נוספת כאשר חבר

הכנסת פנחסי מסיר את התנגדותו.
אופיר פי נס-פ?
מדוע חבר הכנסת פנחסי עיכב זאת?
היו"ר אברהם רביץ
בגלל מחלוקת לא עניינית.

אנחנו מאשרים את הפניה הנ"ל.
פניה מסי 140
היו"ר אברהם רביץ: אנחנו עוברים לפניה מס' 140 של ועדת הבחירות המרכזית. מה קרה שהם צריכים עוד

כסף?

אי ו ור קרשנר;

זאת הרשאה להתחייב עבור בניית מחסן לוועדת הבחירות המרכזית.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר, אנחנו מאשרים פניה מסי 140.
פניה מסי 139
היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו עוברים לדון בפניה מס' 139. יושב כאן משה שגיא אשר נשלח מטעם שר החינוך

על מנת למשוך את הבקשה.

משה שגיא;

שר החינוך מבקש למשוך את הבקשה מאחר וזאת לא הבקשה המקורית שהגשנו למשרד

האוצר. משרד האוצר ערך שינויים בפניה.
ראובן ריבלין
איזה סעיפים שינה משרד האוצר?

משה שגיא;

אני עדיין לא יודע מהם השינויים מכיוון שמשרד האוצר מסרב לתת את הפניה.
אופיר פינס-פז
חיים פלץ כותב ששר החינוך והתרבות מציע שינויים בתקציב, נציג השר אומר שהוא

לא מציע את השינויים הללו בתקציב, אם כך - המסמך הזה לא אמיתי, יש בעיה עם המסמך.

אם חיים פלץ יכתוב, ששר האוצר מציע שינויים בתקציב משרד החינוך, זה יהיה אמיתי

אבל בלתי חוקי כי שר האוצר לא יכול להציע שינויים בתקציב משרד החינוך.
סמדר אלחנני
מה שהוא אומר בעצם, ששר האוצר משקר.
אופיר פינס-פז
נכון. הוא אומר, ששר החינוך לא מציע את השינויים האלה בתקציב.
משה שגיא
משרד האוצר הכניס שינויים בפניה הזאת. מאחר ואין לי את הפניה המקורית, אני לא

יודע מהם השינויים.

אנה שניידר;

הבקשה היא לא על פי הצעת משרד החינוך. סעיף 11 לחוק יסודות התקציב, שמכוחו

הבקשה הזאת אומר כך; "על פי הצעת השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב,

רשאי שר האוצר בכל סעיף תקציב שיקבע בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלוני לעשות

אלה ואלה פעולות". להעביר סכומים, להגדיל וכוי והוא צריך את אישורה של ועדת

הכספים. כלומר, הסמכות האופרטיבית היא של שר האוצר על פי הצעת השר הנוגע בדבר.

זאת אומרת, שאם יש לנו מצע של חילוקי דיעות בין שר החינוך לבין שר האוצר, לעניות

דעתי, עד שהם לא יגיעו להסכמות ביניהם, אין מה לפנות לוועדת הכספים.
ראובן ריבלין
עם כל הכבוד, המחלוקות בין שר החינוך לבין שר האוצר הסתיימו בהגשת הבקשה על

ידי נציג משרד האוצר. לפנינו מוצבת בקשה של סגן הממונה על התקציבים בשם שר האוצר

והיא באה לאישור. נציג משרד החינוך אומר היום, שהוא רואה בבקשה שינויים לעומת

דברים שהוסכמו עם משרד האוצר. אם שר האוצר לא מושך את הבקשה, אנחנו צריכים לאשר

את הבקשה.

שר החינוך מחזיק אותנו כבני ערובה.
אופיר פינס-פז
על מה השר מלין?
משה שגיא
הפניה לא משקפת את בקשת שר החינוך, זאת לא הפניה המקורית שהוגשה לשר האוצר.
היו"ר אברהם רביץ
אני מפסיק את חישיבה לחמש דקות על מנת לקבל את תגובת השר בענין.

רבותי, מאחר ואין הסכמה בענין, אני מחליט לקיים ישיבה ביום ראשון בשעה 11:00.
יצחק כהן
אני מבקש, שמתוך הבקשה הזאת יאושר רק סעיף מכללת אריאל.
איוור קרשנר
אי אפשר.
היו"ר אברהם רביץ
יש כאן אי הסכמה בין שר החינוך לבין שר האוצר. יש כמה סעיפים של משרד החינוך

שלא נכנסו לבקשה הזאת. כאשר תהיה הסכמה בין משרד החינוך לבין משרד האוצר, הבטחתי

לכנס ישיבת ועדה מיוחדת לענין הזה. אם אני מקבל הסכמה לאשר את הבקשה הזאת, אני

מביא זאת לדיון.
יצחק כהן
אני לא מבין, מדוע אי אפשר לאשר רק את סעיף מכללת אריאל?
הי ו"ר אברהם רביץ
ראשית, נציג משרד החינוך לא יסכים לכך.
משה שגיא
מנכ"ל המשרד הגיע לסיכום עם שר האוצר שאפשר לאשר את הפניה בתוספת של כמה

סעיפים.
היו"ר אברהם רביץ
כלומר, אתה מצרף לפניה הזאת סעיפים נוספים.
אופיר פינס-פז
אתה רוצה עכשיו להוסיף סעיפים? זה בלתי אפשרי.
ראובן ריבלין
נאמר לי על ידי שר האוצר, שכאשר תוגש בקשה, הוא יתמוך בסעיפים הנוספים

המתבקשים.
נסים דהן
מתי הבקשה תוגש?

ראובן ריבלין;

מייד. כאשר משרד החינוך יגיש את הסעיפים.
נסים דהן
האם אפשר להתחייב שהבקשה הזאת תונח על שולחן הוועדה עד יום ראשון?
ראובן ריבלין
אני רוצה לאשר היום את הבקשה הזאת.
היו"ר אברהם רביץ
אין רוב לאישור הבקשה. ביום ראשון בשעה 11:00 תתקיים ישיבה נוספת.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים