ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/04/1999

החלטת שכר נושאי משרה שיפוטית (תיקון); שנויים בתקציב לשנת 1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 383

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון. טי באייר ר!תשנ"ט (25.4.99), שעה 10:00נכחו: חברי הוועדה: אברהם רביץ - היו"ר

חיים אורון

ניסים דהן

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר
י ועצת משפטית
אנה שניידר
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
מנהל/ת הו ועדה
איוור קירשנר
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
1, החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון).

2. שנויים בתקציב לשנת 1999.1. החלטת שכר נושאי משרה שיפוטית (תיקון).
היו"ר אברהם רביץ
הנושא הוא: תיקון בשכר הדיינים.
סמדר אלחנני
היו כמה וכמה פניות, הן של מנהל בתי המשפט והן של מנהל בתי הדין הרבניים,

ולפי בקשת יו"ר ועדת הכספים נפגשתי עם מנהל בתי הדין הרבניים. בשלב זה הבקשה

היהידה שיש להם היא לכלול את ראש אבות בתי דין, הממונה על שמונה בתי דין

לפהות, ברשימת...
היו"ר אברהם רביץ
למה לקהת דווקא את המספר 8?
סמדר אלחנני
זו כבר החלטה ישנה של ועדת הכספים, כי יש הבדל של משכורת, הבדל של

תנאים. יש ממונה על שבעה ופחות, ויש ממונה על שמונה ויותר.
אנה שנ י ידר
כמה יש כאלה וכמה יש כאלה?
סמדר אלחנני
יש רק אחד של שמונה, שזה ראש אבות בתי דין בתל-אביב. עד עתה ראש אבות בתי

דין היה ממונה על שמונה בתי דין לפחות בתל-אביב. הוא היה גם הרב הראשי לתל-

אביב, ולפיכך קיבל רכב בתור רב ראשי מהעירייה. כרגע אין רב ראשי בתל-אביב, לא

אשכנזי ולא ספרדי. התמנה אחד הדיינים הותיקים לראש אבות בתי דין, הממונה על

שמונה בתי דין לפהות, משכורתו היא יותר גבוהה ומשכורתו זהה למשכורתו של נשיא

בית משפט מחוזי. נשיא בית משפט מחוזי זכאי להכלל ברשימת בעלי תפקידים שיכולים

לבחור בין החזקת רכב לבין רכב צמוד לנהיגה עצמית. מנהל בתי הדין הרבניים מבקש

לכלול גם את ראש אבות בית הדין הנ"ל ברשימה הזאת. נראה לי שכיוון שבכל התנאים

האחרים הוא צמוד לנשיא בית המשפט מחוזי, הוא לא גורר אחריו אף הצמדה אחרת. לא

נראה לי שיש פה איזו שהיא בעיה. אני ממליצה לוועדה לאשר את זה.

אנה שני ידר;

טעון תיקון של תקנה 9א(ד) להחלטת שכר נושאי משרה שיפוטית. בעקבות ההחלטה

של הועדה אני אבצע את התיקון וזה יתפרסם בקובץ התקנות. אנחנו מוסיפים פשוט בעל

תפקיד נוסף. זה נכון שלא עלה הנושא של הוותק השיפוטי והנושא של תוספת שהייה

בדרגה, למרות שהיו פניות הן ליו"ר הוועדה, הן לסמדר והן אלי בעניין הזה. רק

למען הסדר הטוב, אני רוצה לומר שהדיינים מוגדרים כנושאי משרה שיפוטית כמו

שופטים. לכן כל מה שיחול על השופטים יחול גם על הדיינים. אני יודעת מידיעה

אישית שהשופטים פנו לבוררות. הבוררות הזאת טרם החלה, ואני לא יודעת למה הם

מחכים. לא נוכל להתעלם מזה לאורך זמן. באיזה שהוא מקום הנושא הזה יצוץ ויעלה.

הוועדה צריכה להחליט אם היא רוצה להכנס לזה, להשאיר את זה לבוררות, או להשאיר

את זה לו ועדה הבאה.לגבי השהייה של ראש אבות בתי דין, שממונה על שיבעה בתי דין ולא על שמונה

בתי דין, יש פרשנות משפטית שאני בהחלט מסכימה לה: שלפי המצב כפי שהוא היום גם

מי שממונה על שיבעה בתי דין יכול לקבל אהרי שבע שנים את התוספת. נושא של תוספת

השהייה בדרגה לגבי ראש אבות בתי דין שממונה על שיבעה בתי דין נפתר על פי

הפרשנות. נותר, לפי דעתי, רק הנושא של הוותק.
היו"ר אברהם רביץ
זה צריך להיות נ ידו ן.
איוור קירשנר
אז אישרנו את עניין הרכב, הוותק זה עניין של הבוררות והשהייה זאת פרשנות.
היו"ר אברהם רביץ
כן.2. שנויים בתקציב לשנת 1999.

היו"ר אברהם רביץ;

בקשה מספר 0018 מאושרת. בקשה מספר 0052: ההעברה של 8 מיליון מהרזרבה

הכללית למשרד לאיכות הסביבה על מנת לאפשר לחתום על התחייבויות רב שנתיות

בתחומי תשתיות שונים.
סמדר אלחנני
הורידו את זה מהרזרבה הכללית של ההרשאה להתחייב. יש פה הגדלת ההוצאה

לשנים הבאות.
הי ו"ר אברהם רביץ
מאושר. בקשה מספר 0053 מאושרת. בקשות מספר 0070,0071 מאושרות. בקשות מספר

0072,0073 מאושרות. בקשה מספר 86 מאושרת. בקשות מספר 0094 - 0090.
סמדר אלחנני
עכשיו העבירו את זה למגזר הדרוזי והצירקסי.
איוור קירשנר
מורידים מתקציב פיתוח לרשויות המקומיות במגזר המיעוטים ומחלקים בין

המשרדים.
היו"ר אברהם רביץ
מאיפה מוסיפים למשרד לענייני דתות את הכסף?
איוור קירשנר
מהסעיף הכללי של הרשויות המקומיות, דרך הרזרבה.
היו"ר אברהם רביץ
אושר. בקשות מספר 0096 ,0095. זה הסובסידיות לתחבורה?
סמדר אלחנני
לא, זאת תשתית בטיחותית.
היו"ר אברהם רביץ
אושר. בקשה מספר 0097 מאושרת. בקשה מספר 101 מאושרת. בקשה מספר 102

מאושרת.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים