ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/02/1999

שינויים בתקציב לשנת הכספים 1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 374

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, י"ב באדר התשנ"ט (28 בפברואר 1999), שעה 30;09נכחו;

חברי הוועדה;

היו"ר אברהם רביץ

אופיר פינס-פז

מוזמנים;

עדי חורי - משהד תאוצה

הוני אהד - משהד האוצה

יאיה פלג - משהד האוצה

שאול צמח - משהד האוצה

מנהל הוועדה; איוור קהשנה

קצרנית; שלומית כהן

סדה-היום; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1999.שינויים בתקציב לשנת הכספים 1999

היו"ר אברהם רביץ;

אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

אנחנו דנים בבקשות העברה. הסעיף הראשון הוא העברה במסגרת העתודה האקטוארית

המיוחדת לקרנות פנסיה לקרן פועלי בניין, פנייה מספר 10.

עדי חורי;

המדובר בעתודה אקטוארית שהוקמה בשנת 1977. בחודש דצמבר אושרה על-ידי ועדת

הכספים העברה בגין אותו חודש לקרן פועלי בניין, ומה שעומד על הפרק היום זו העברה

לשנת 1999.

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו מדברים על העברה לכל השנה?

עדי חורי;

כן. הכספים שהצטברו שם הם בגין הפרשי הריבית. זה פיצוי שניתן על הורדת

הריבית.

היו"ר אברהם רביץ;

אבל למה צריך חצי מיליארד שקלים? למה זה מיועד?

עדי חורי;

מדובר על קרן פועלי בניין שכבר אין לה נכסים נזילים, לצורך תשלום גמלאות.

היו"ר אברהם רביץ;

כמה פועלי בניין יש לכם?

עדי חורי;

יש כ-17 אלף עמיתים בסך הכל, שמתוכם 10,000 פעילים ו-7,000 פנסיונרים.

היו"ר אברהם רביץ;

וכאן מדובר על חצי מיליון שקלים ל-7,000 פנסיונרים?

עדי חורי;

כן.

איוור קרשנר;

זה יוצא 70 אלף שקלים לשנה לאדם.עדי חורי;

יכול להיות שיש לי טעות במספרי העמיתים.

היו"ר אברהם רביץ;

נשמע שכדאי להיות פועל בניין.

עדי הורי;

הפנסיות שמקבלים פועלי בניין הן מאוד נמוכות. ייתכן שהמספרים הם הפוכים,

10,000 פנסיונרים ו-7,000 עמיתים.
אופיר פינס-פז
עמיר פרץ אמר שהוא לא מבקש כסף מהממשלה.

עדי חורי;

כאן זה לא תקצוב ישיר. מדובר בעתודה שצברה כספים לצורך מתן סיוע לקרנות

הלשות, זה סיוע הדדי בין קרנות הפנסיה. זאת מטרת הקמתה של העתודה הזאת. הקרן

מנוהלת על-ידי מנהל מורשה.

אופיר פינס-פז;

האם אתם עוקבים אהרי העבודה שלו?

עדי חורי;

בוודאי, הוא מדווח לנו על כל פעולה.

היו"ר אברהם רביץ;

האם מדובר על רזרבה כללית?

שאול צמה;

בתוך הסעיף של תשלומי קרן, יש רזרבה לתשלומי קרן. תשלומי קרן זה כל החובות

מבחינת ההצמדה, לא הריבית. לאחר שאנחנו יודעים בדיוק את אומדן האינפלציה, יש

רזרבה.

היו"ר אברהם רביץ;

והרזרבה הזאת יורדת ממיליארד 300 אלף שקלים ל-800 אלף שקלים, לפי זה.

אנחנו מאשרים את פנייה 10.

פנייה 11.

רוני ארד;

מדובר בתשעה מיליון שקלים כהוצאה מותנית בהכנסה מכספי הקרן השוויצרית, שכל

המטרה שלהם היא לנושא התפעול של חלוקת הכספים של הקרן.היו"ר אברהם רביץ;

האם תשעה מיליון השקלים האלה מיועדים לוועד שמפעיל את זה?

רוני ארד;

הלשכה לשיקום נכים אמורה למצוא חברה שתחלק את הכספים האלה.

היו"ר אברהם רביץ;

ובשביל זה צריך תשעה מיליון שקלים?
רוני ארד
לא. הכסף הזה מיועד אך ורק לנושא התפעול.

היו"ר אברהם רביץ;

וזה יבוא מהחשבון השוויצרי?
רוני ארד
כן. זה כסף שהגיע מהקרן ללשכה לשיקום נכים.
אופיר פינס-פז
זאת קרן של ממשלת שווייץ?
רוני ארד
כן.
- אופיר פינס-פז
אפשר לשכנע את ממשלת שווייץ שהכסף הזה יופנה לנכים.
רוני ארד
הלק מהתנאים של הקרן הם, שאחוז מסוים מכספי הקרן הולך לתפעול.
אופיר פינס-פז
מה גודל הקרן?
רוני ארד
59 מיליון דולר. זאת קרן של 200 מיליון דולר, ש-59 ממנה הוקצו למדינת ישראל.

אחוז מסוים מזה הקרן מפרישה לתפעול החלוקה.
היו"ר אברהם רביץ
2.5 מיליון דולר, בערך 4%. צריך למצוא את הזכאים למיניהם ולבחון אותם.
רוני ארד
זה מצריך טופס מיוחד.
אופיר פינס-פז
מי ינהל את זה?

רוני ארד;

הלשכה לשיקום נכים אמורה למצוא חברה בארץ שתעשה את הדברים האלה.

אופיר פינס-פז;

הלשכה הזאת כפופה לאוצר?

רוני ארד;

ההחלטה של שר האוצר ושל המנכ"ל היא, שמי שיחלק את זה הוא משרד האוצר באמצעות

הלשכה לשיקום נכים, והם אמורים לדאוג לחברה שתעשה את זה.

אופיר פינס-פז;

אני בעד לשמוע את דעתו של רפי פינטו בעניין הזה.

רוני ארד;

כל הדברים שנאמרו כאן הם על דעת רפי פינטו.

אופיר פינס-פז;

אני מבקש לשמוע פרטים, למה צריך תשעה מיליון שקלים.

היו"ר אברהם רביץ;

חבר הכנסת פינס צודק, שגם אם זאת חוצאה מותנית בהכנסה וגם אם זה לא כסף שלנו,

הכסף ניתן לזכאים במדינת ישראל, וככל שאנחנו נפחית מההוצאות הנלוות, יהיה יותר

כסף לתת לזכאים.

רוני ארד;

זה לא על חשבון. חלק מהתנאים של הקרן הם, שאחוז מסוים אוטומטית מופנה לאמצעי

תפעול.

אופיר פינס-פז;

אני מבקש לשמוע לאילו מטרות בדיוק מופנה הכסף, מה הוא מתכוון לעשות, למה הוא

צריך עכשיו תשעה מיליון שקל, אולי הוא צריך עכשיו רק מיליון ושמונה מיליון צריך

רק בשנת 2000.

רוני ארד;

אני יודע שהיה לחץ להעביר מהר את תשעה המיליונים האלה.אני מציע שנשוחח עכשיו עם רפי פינטו בטלפון ולפי זה נחליט. אני יכול להציע

לפינטו הצעה. יש קרן בראשות השופט לוין, אולי יסכימו לקחת גם את זה.

דווקא בגלל שמדובר בכסף שוויצרי אנחנו צריכים להיות יותר רגישים ולהראות

לשוויצרים שאנחנו דואגים לכסף שלהם.

חבר הכנסת פינס-פז שוחח עם רפי פינטו והוחלט שהוא ישלח לוועדה פקס שמפרט את

הדרישות, הוועדה תדון בפנייה מספר 11 בישיבתה הבאה, ביום שני בעוד שבוע.

הסעיף הבא הוא הדיור הממשלתי, פנייה 15.

יאיר פלג;

מתבקשים להעביר לנו בערך 2.5 מיליון שקלים לפרויקט בית-דגן של משרד החקלאות

ממינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל מפנה את כל דרום הקריה בתל-אביב ומתכנן

שם פרויקט. כרגע יש תוכנית מאושרת ל-300 אלף מטר בערך ומתכננים שם 450 אלף מטר

משרדים.

היו"ר אברהם רביץ;

שם נמצא היום משרד החקלאות?
יאיר פלג
כן, והוחלט לעבור לבית-דגן. בגלל בעיות עם העובדים הם עוברים רק עכשיו.
היו"ר אברהם רביץ
אז בשביל מה צריך את הכסף הזה?

יאיר פלג;

אנחנו מבקשים 2.5 מיליון שקלים לתשלום חשבונות סופיים מקבלנים שלא ידענו על

קיומם של חובות שלהם בספטמבר, כאשר הכנו את התקציב.

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו מאשרים את פנייה 15.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים