ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/02/1999

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 1999); חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט - 1985 (תיקון מסי 7); חוק התקציב לשנת הכספים 1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע - עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 368

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום שני, ט"ו בשבט, התשנ"ט (1 בפברואר, 1999) בשעה 12:00
הנוכחים
חברי הוועדה: אברהם רביץ-היו"ר

חיים אורון

רומן ברונפמן

נסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יהודה הראל

יצחק כהן

ישראל כץ

אחמד סעד

אופיר פינס-פז

אברהם שוחט

שלום שמחון

מ"מ: רפיק חאג' יחיא

ראובן ריבלין

מאיר שטרית

גדעון עזרא

עמיר פרץ

רענן כהן
מוזמנים
משה ליאון - מנכ"ל משרד ראש הממשלה
משרד האוצר
דוד מילגרום - הממונה על התקציבים

י. מזוז- היועמ"ש לאוצר

חיים פלץ

א. ארבל

ג. שני

ש. צמח

י. בריס

איתי אייגס

עוזי לוי

א. יוסף

רונן וולפמן

ע. ברקן

נ. מיכאלי

גב' ברבש - מנכ"ל משרד הבריאותא. לנגר- משרד התחבורה
המוסד לביטוח לאומי
שלמה כהן

רות הורן

דוידה לחמן - מסר - משרד המשפטים

מנהל הוועדה-. איוור קירשנר
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
1. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני תקיקה להשגת יעדי התקציב

והמדיניות הכלכלית לשנת 1999)

2. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט - 1983

(תיקון מס' 7)

3. חוק התקציב לשנת הכספים 1999
היו"ר אברהם רביץ
שלום לכולכם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
אברהם פורז
יש לי הצעה לסדר. אתמול התפרסם הדו"ח של יוסי קוצ'יק, הממונה על השכר באוצר,

בנוגע לחריגות בשכר הבכירים במגזר הציבורי. הגשתי הצעת חוק שמטרתה להטיל אחריות

פלילית על אלה שמשלמים שכר חורג. ההצעה עברה בקריאה מוקדמת מזמן, לפני שנה. אני

מאד מבקש ממך לשים אותה היום על סדר היום, להצביע עליה, ולהעביר אותה לקריאה

ראשונה. כך נוכל להחיל עליה דין רציפות בכנסת הבאה. בכל שנה העניין הזה חוזר על

עצמו.

היו"ר אברהם רביץ;

אני צריך הסכמה לזה מהיושב-ראש, ונעלה את זה למליאה.
אברהם פורז
אם אני אביא הסכמה מיושב-הראש אתה מוכן?

היו"ר אברהם רביץ;

אז נדון.
חיים אורון
יש גם הצעת חוק בקריאה ראשונה, של שכר מקסימום. זה עבר בוועדה.
אברהם פורז
העובדה היא שכל כמה זמן אנו חוזרים לעסק הזה, ושום דבר לא קורה. הדרך היחידה,

לדעתי, היא להטיל אחריות פלילית על אלה שמשלמים שכר חורג. אם אני מביא היום הסכמה

של יושב-הראש להעלות את זה להצבעה, תשים את זה על סדר היום, ומביא להצבעה?

היו"ר אברהם רביץ;

אם יהיה זמן. אתה רוצה שנדון בהצעה רק עשר דקות?
אברהם פורז
בשביל להעביר בקריאה ראשונה אתה לא צריך יותר מזה. מי שמשלם שכר חריג תחול

עליו אחריות פלילית.
היו"ר אברהם רביץ
אני צריך להזמין משלחות.
אברהם פורז
אני בטוח שהאוצר מסכים. מי המתנגד העקרוני לדברים האלה?
היו"ר אברהם רביץ
אתה יודע שאני צריך להזמין את העובדים לדיון.
אברהם פורז
אז אחרי הקריאה הראשונה. אני אביא הסכמה מהיושב-ראש, אהרת כל שנה העניין

יחזור על עצמו.
היו"ר אברהם רביץ
אני אומר לדוד מילגרום. יש הצעה של האופוזיציה.
אברהם שוחט
זו הצעה שלי. אני צריך להכין אותה.
שלום שמחון
אני ואופיר פינס מתנגדים להצעה הזו.

אברהם שוחט;

אני צריך לגבש את ההצעה.

היו"ר אברהם רביץ;

נעשה הפסקה והישיבה תתחדש מאוחר יותר.

הישיבה הופסקה בשעה 15;10, וחודשה בשעה 00;12חוק ההסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 1999)
היו"ר אברהם רביץ
אנו עומדים להצביע על הסעיף הראשון בחוק ההסדרים במשק המדינה. סדר

הדברים, כפי שאני מציע - אנחנו נעבור על קבוצות סעיפים שנוגעים זה לזה ונערור

הצבעה.
נסים דהו
הצעה לסדר הדיון, אם אפשר. היות ויש מספר חוקים בחוק ההסדרים שהוחלט על

דעת הוועדה שצריך לפצל אותם, אולי מן הראוי שנוציא אותם כבר עכשיו?
היו"ר אברהם רביץ
מייד נגיע לכל נושא, ונציין אם הוא מפוצל.

הצעת החוק מונחת לפניכם, אנחנו מצביעים. מי בעד סעיף מס' 1 - מטרת החוק? מי

נגד? - סעיף 1 התקבל.

אנחנו עוברים לסעיף 2 (1) ו- 3 (2) ביחד - חוק זכויות הגנזלה של ראשי רשויות. מי

בעד?
חיים אורון
אני מבקש שתיערך הצבעה על (1) לחוד, כי אני רוצה להצביע בעדו. זה חוק שלי

שעד היום לא התקבל.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר. מי בעד סעיף 2 (1)? התקבל.

מי בעד סעיף 3 (2)? מי נגד? התקבל.
אברהם הירשזון
מדובר על הסדר הנושים?
אנה שניידר
לא, זה לא כאן. זה ב 2 (2).
היו"ר אברהם רביץ
עכשיו אנחנו מגיעים אליו.

סעיף 2 (2) ו- 3 (1) - מי בעד?
יוסי כץ
סליחה, האם נרשם שאני מתנגד לסעיף 2 (1)?
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו לא רושמים, אנחנו סופרים אח חקולות.

סעיף 2 (1) ו- 3 (2) עבר. סעיף 2 (2) ו - 3 (1) שזה הסדר הנושים- מי בעד?
אנה שניידר
זה פיצול?
חיים אורוו
זה פיצול. סיכמנו שזה פיצול.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד הפיצול? - 8. מי נגד פיצול? הפיצול התקבל.
חיים אורון
אדוני היושב-ראש. אני מקבל את מה שהיה עבשיו. אני מבקש מבולם - בעתיד, אי

אפשר אתרי שיש רוב להצביע על פיצול. אחד מהשניים.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר.

סעיף 2 (3) - תקציב בלתי רגיל, החב"רים. מי בעד? - 10 מי נגד? - 7. הסעיף אושר.

סעיף 2 (4) - פרסום דו"חות כספיים. מי בעד? מי נגד? - אין. הסעיף עבר.

סעיף 4 - תשלום ארנונה על ידי הבעלים. מי בעד ומי נגד?
נסים דהן
לא. פיצלנו.
היו"ר אברהם רביץ
אני מציע לבטל. מי בעד לבטל את הסעיף?
נסים דהו
שזה יחול רק על מי שגר. כמו שהיה ההסדר עד חיום.
היו"ר אברהם רביץ
אם כן-בוטל הסעיף.

סעיף 5 - תיקון חוק ערי ואזורי פיחוח. מי בעד לדחות? מי נגד? - עבר. סעיף 5 א. -

ארנונה - דחיית ההסדר החדש לשנת אלפיים.
אנה שניידר
אלה סעיפי האישרור של תקנות הארנונה לשנת 99. 5 א. וגם 5 ב. לא היתה על זה

נזתלוקת. אלה שני סעיפים.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר. מי בעד 5 א. ו- 5 ב.? מי נגד? - עבר.

סעיף 6 - שבר נושאי משרה. אנחנו מוציאים את סעיפים 6 ו- 7. הם לא שייבים

לוועדה שלנו. בוטל.

סעיף 8 - שכר מינימום מועדי עדכון.

אברהם שוחט-.

רק רגע. כשאתה מגיע לסעיף שיש עליו הסתייגויות, למה אתה לא מגיע אליהן?
היו"ר אברהם רביץ
כל ההסתייגויות עולות למליאה.
נסים דהו
כמו בכל שנה - אם יש לר הסתייגות - תעלה אותה לפה.
אברהם הירשזוו
אני מציע שכל מי שיש לו הסתייגות והוא רוצה להעלות אותה פה - שיודיע לפני

הסעיף.
היו"ר אברהם רביץ
כללית, הכל עולה למעלה, אלא אם עוצרים אותי.

נוזזור להצבעה. סעיף 8 - שכר מינימום, מועדי עידכון. פיצול. מי בעד פיצול? מי

נגד? הפיצול עבר.

סעיף 9, 10 - פנסיה צוברת. התבקשתי על ידי ועדת חרקה שמאחר ויש משא ומתן

לגבי העניין, הם מצביעים על זה היום - -
אנה שניידר
אפשר למחוק את זה והם יתאימו. זה החוק שלהם.
דוד מילגרום
על זה צריכה להיות הסכמה מלאה של כולם. מדובר בנושאי משרה חדשים, לא

כאלה שקיימים. כמו לגבי כל השכירים במשק. נמצא כאן מזכ"ל ההסתדרות והוא יגן על

זה.
היו"ר אברהם רביץ
אבל זו שאלה פורמלית, אם ועדת החוקה דנה בזה.
אברהם שוחט
אתה בדקת את העניין עם פנחסיל
דוד מילגרום
העניין נבדק עם פנחסי.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד סעיפים 9 ו-10? מי נגד? - הסעיפים עברו.
יצחק בהן
צריר לתקן את תאריר התחולה.
דוד מילגרום
זה בפנים.
היו"ר אברהם רביץ
זה כתוב - 15 למאי.
עמיר פרץ
ביוון שההסדר הכולל של הפנסיה והמעבר עומד להגיע מחרתיים לממשלה,

שייחתם שם שהתוקף יהיה באותו תאריר של בל השבירים.
היו"ר אברהם רביץ
יש בעיה עם שופטים וחברי בנסח.
אברהם שוחט
עמיר פרץ צודק. הטיעון היה שיש הסבם עם השבירים, ולא עולה על הדעת

שהנבחרים חיים בעולם אחר. עבשיו יהיה מצב שיוחלט על העניין הזה ופה, ועוד יתפוצץ

העניין בממשלה או בכנסת.
היו"ר אברהם רביץ
הרי לגבי הבבירים אנחנו מחליטים פה, וזה עובר. גם אם לא יחתמו לגבי

השבירים.

אנחנו עוברים לסעיף 11 ולסעיף 48 (1) - גמלאות לעובדי המדינה. מי בעד פיצול?

מי נגד? - אין. הפיצול התקבל.

סעיף 12 - רישום שיבונים ציבוריים.
נסים דהן
סובם שזה עובר.
חיים אורון
אני רוצה להעיר ' בדף ההסתייגויות שעולה למעלה יש הסתייגויות שקשורות

בסעיפים שעברנו. אם אלה הסתייגויות שעומדות נגד ההסכמה שהיתה לגבי מה כן ומה לא

- אני מציע שיהיה ברור שהן לא עולות, או שנקיים עליהן דיון. למשל - חבר הכנסת

שטרית, בתור דוגמה, מציע שלקרקע התפוסה לצרכי ביטחון יהיה פטור מארנונה. היועץ

המשפטי צבי ענבר קבע שזה בניגוד לחוק. זאת אומרת שכל ההסתייגויות שמופיעות בנייר

הזה - -
נסים דהן
לא דנים עליהן.
צבי הנדל
אלא אם הן אושרו בוועדת הכנסת.
נסים דהן
לא אושר.
היו"ר אברהם רביץ
אלה, שברור לחלוטין שהן נמסרות לצבי ענבר - לא דנים עליהן. אני לא מעלה

אותן.

סעיף 12 - תכנון ובנייה - מי בעד? מי נגד? - אושר.

סעיף 3 1 - שיכונים ציבוריים.
צבי הנדל
סוכם שסעיפי 13 יוצאים.
אנה שניידר
לא כל 13. מה כן ומה לא?
ימימה מדת
(2) עוסק בהיטל השבחה. השאלה היא האם לגבי (א) ו- (ב) או רק (א)?

מועצות אזוריות - יוצא, והיטל השבחה יוצא. כלומר - (א) יוצא, ו- (ב) נשאר.
חיים אורון
כתוב- סעיף 12 (א) בטל. בתחתית העמוד.
היו"ר אברהם רביץ
מי נגד? - הסעיף יוצא.
אנה שניידר
מה עם (ב)?
היו"ר אברהם רביץ
13 (2) (ב). מי בעד?- 8 מי נגד? - אין. אושר,

סעיף 14, ניירות ערר. מי בעד? מי נגד? - אושר.

סעיף 15 - המים. מה ההצעה?
רונו וולפמו
היתה הסתייגות שהתייחסה לנושא של חובת הולבה. היתה הסכמה של חברת

"מקורות" וגם של ועד העובדים שלה. שהנוסח שנמצא לפניכם מקובל על החברה ועל

עובדיה. הנוסח מדבר על חובת רכישה.
נסים דהן
רכישה במקום הולכה.
היו"ר אברהם רביץ
לפי הנוסח החדש אין חובת הולכה אלא חובת רכישה.
עמיר פר?
שיהיה ברור - חובת ההולכה מבוטלת, ובמקום זה נכנסת חובת הרכישה.
חיים אורוו
רגע, יש לי הסתייגות שאני רוצה להצביע עלה. אני הגשתי - -
היו"ר אברהם רביץ
אנו מצביעים על 15 (1). מי בעד?
נסים דהן
יש לי פה הסתייגות.
היו"ר אברהם רביץ
אם יש לר הסתייגות - תעלה אותה למעלה.
היו"ר אברהם רביץ
אנו עוברים לסעיף 15 (2), (3), (4), (5), ו - (6). מי בעד? - אושר.

סעיף 16, 17, 18 - משק הגז. מי בעד פיצול? מי נגד פיצול? - אין מתנגדים. הפיצול

אושר.

סעיף 19 וסעיף 49 - תחבורה ציבורית.
דוד מילגרום
יש פשרה שאומרת--
אופיר פינס-פז
של מי הפשרה?
דוד מילגרום
על דעת כל הגורמים הנוגעים בדבר. אומר מה היא : שהחובה של התחנות בשלב

זה - - ירד. זה לב העניין. מה שנותר - חובת כירטוס משותפת של - -
נסים דהו
את עניין התמלוגים הורידו.
דוד מילגרום
לא, לא. אושר.
נסים דהו
הורידו.
היו"ר אברהם רביץ
בהגדרות מה זה אוטובוס, אני ביוזמתי הוצאתי מההגדרה את המיניבוסים

המשפחתיים, אלה שלא מובילים בשבר.
נסים דהו
יש תיקון על זה בחוק התעבורה.
היו"ר אברהם רביץ
למשרד התחבורה יש הסתייגות מהעניין הזה, והוא לא מקבל את המינוח שלי. יש

התנגדות. אני מציע שאנחנו נצביע על בר.
ימימה מזוז
רק צריר להסביר את ההתנגדות. מסתבר שהאוטובוס הזעיר הזה לא נכנס לשום

הגדרה.
היו"ר אברהם רביץ
הוא רכב ממונע. הוא כמו מכונית.
ימימה מזוז
פקודת התעבורה לא חלה עליו.
נסים דהן
הוא לא מוביל בשכר.
אלכס לנגר
כל בלי הרכב האלה יהיו חסרי הגדרה לחלוטין. מדובר על כלי רכב של בין 8 ל- 12

נושאים. לפי ההגדרה של אוטובוס לא תהיה להם הגדרה - -
היו"ר אברהם רביץ
אז תחפשו להם הגדרה, תעשו הגדרה. למה אתם כוללים אותם כאן, בגלל שאין

לכם הגדרה?

נפצל את כל החוק הזה, עד שנדון עליו בכובד ראש. אני מוכן להתחשב בכם ולפצל

את החוק.
מאיר שטרית
אולי אפשר לפתור את הבעיה עכשיו? אם הבעיה היא להוסיף הגדרה לרכב שאיננו

אוטובוס- נוסיף הגדרה.

אברהם שוחטי.

לא, אי אפשר ככה, יש גבול. זו חקיקה.
רונו וולפמו
אנחנו מעדיפים שזה יתקבל ככה.
היו"ר אברהם רביץ
יפה. השר הרי תמיד יכול לתקן תקנות בנושאי תחבורה.
מאיר שטרית
יש לי הצעת פתרון. נקבל את החוק כמות שהוא ולהגיש הסתייגות.
היו"ר אברהם רביץ
מי שרוצה - שיגיש. אדם שאינו משכיר את הרכב, ולא מוביל נוסעים בשכר - זה

רכב פרטי. מי שמסיע בשכר - ישלם.

אנחנו מוציאים מן החוק הזה את התחנות. מה עם הגמלאות?
אברהם הירשזון
סוכם. סוכם עם "אגד".
רונן וולפמן
זה על דעת "אגד".
היו"ר אברהם רביץ
אז יוצא עניין התקנות, וזה לפי הגדרה שמופיעה בתיקון.

מי בעד הסעיף, ללא התחנות, לפי הנוסח החדש? - תודה. אושר.

אנו עוברים הלאה. סעיף 20, 22,21, 23, 24 ו - 26. הצמדות למדד. יש נוסח חדש.
אנה שניידר
סעיף 20 זה חוק מימון מפלגות. אין בו שום תיקון.
היו"ר אברהם רביץ
יש - רשת ביטחון--

סעיף 20, 21, 22, 23 ו- 24 מי בעד הסעיפים? מי נגד? תודה. הסעיפים אושרו.

סעיף 25 - חיילים משוחררים.
אנה שניידר
סעיף 48 (2) - נוסח מתוקן. רשת ביטחון של 4% מספטמבר.
רענן כהן
בינואר 94 התקבל חוק חיילים משוחררים. מאז החיילים לא קיבלו אגורה מבחינת

ריבית. לא די בבר שאתם לא נותנים ריבית - אתם עומדים גם לפגוע בהצמדה? אני מבקש

לא לשנות את חוק החיילים המשוחררים. אם כן - אני מציע להוסיף ריבית.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד סעיף 25 ו- 48 (2) הנוגע לחיילים משוחררים?
ראובן ריבלין
תשאיר את זה לסוף.
רענן בהן
אני מבקש להצביע עכשיו. יש סדר.
היו"ר אברהם רביץ
אני קובע את הסדר.
דוד מילגרום
לגבי חיילים משוחררים יש הסדר מיוחד. בחודש ספטמבר יהיה העדבון, לעומת

ינואר, שחל כל שנה.
רענן כהן
אתם נגד חיילים משוחררים. אתם רוצים לפגוע בחיילים משוחררים.
היו"ר אברהם רביץ
אני מקבל את בקשתו של חבר הכנסת רענן כהן, ואנחנו מצביעים עבשיו. מי בעד

הסעיף 25 ו - 48 (2)? - 9 בעד. מי נגד? - 7. החוק עבר.
רענן כהן
תתביישו לכם. אתם פוגעים בחיילים משוחררים. זו חוצפה.
היו"ר אברהם רביץ
סעיף 26 - סל קליטה עם רשת ביטחון. מי בעד? מי נגד? תודה. התקבל.אנו עוברים לסעיף 28 - מס הכנסה. מי בעד? מי נגד? - התקבל.
חיים אורון
ההסתייגות שלי היא אחרי סעיף 28. אנחנו פה מעבירים את כל ענף ביטוח

מילואים- -
אנה שניידר
זה לא פה.
היו"ר אברהם רביץ
27 (1) ענף מילואים וענף אבטלה. כאן ההסתייגות שלך. בבקשה.
חיים אורון
בסעיף הזה עוברים בין 4 ל- 4.7 מיליארד שקלים מענף מילואים לענף דמי אבטלה.

אני מציע הצעה, שאתמול תמכו בה גם - - . אני מציע להשאיר 100 מיליון שקל בבחינת

ערבות בנקאית, על הסדר ששנה לא מתבצע, לצורר תשלום לאנשי מילואים. לא לטייסים

ולא לקצינים - לבל אנשי המילואים, בגין אובדן כושר עבודה או בגין סיכון. להשאיר 100

מיליון שקל. שר האוצר ושר הביטחון יתקינו תקנות, שהכסף הזה ייועד למטרה הזו. אם

במשך התקופה יימצא פתרון לעניין הזה - אין בעיה. ממילא אתם לא מנצלים את כל 4

מיליארד השקלים ביום אחד. אלה כספי אנשי מילואים שנצברו במשר שנים. לא התנגדתי

ותמכתי בהעברתם לביטוח אבטלה. נוצר משבר קשה מאד שהוא גם משבר של אימון.
עוזי לוי
צריכים להבין דבר אחד. אנחנו, כמובן, לא תומכים בהצעה מסוג זה, שכן הביטוח

הכללי של המדינה לאנשי צבא שנמצאים בשירות, בין אם מילואים ובין אם קבע או חובה -

זו חקיקת השיקום, שהיא חקיקה גדולה ומפורטת, שנותנת את הכיסוי למקרי נכות ו/או

מוות. בנוסף, התעוררה בעיה עם אנשי המילואים. מתכוונים לפעול בתוך 45 יום להביא

פתרון שמושתת על עוד שני נושאים נוספים. האחד, הוא ביטול ההרחבות בפוליסות

הביטוח, והשני - קנית ביטוח על ידי משרד הביטחון, מתקציב משרד הביטתון. זו קניית

ביטוח כללי לכל אנשי המילואים, שיכסה אובדן כושר עבודה, ובמקרה של מוות חלילה -

בגובה של סכום שקיים לאנשי הקבע. זה הפתרון שכרגע מוצע.
נסים דהן
מה המקורות לקניה שלכם?
עוזי לוי
מתקציב משרד הביטחון. הפתרון שהמדינה מציעה הוא פתרון אחיד, שוויוני.
היו"ר אברהם רביץ
אנו מצביעים על הסעיף, לא על ההסתייגות. מי בעד סעיף 27 (1)? מי נגד? אושר.

מי בעד ההסתייגות של חיים אורון? מי נגד? תודה. ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף 27 (2), וסעיף 48 (3) (א). גירעון בענף האבטלה. מי בעד? מי נגד? - אין.

תודה. הסעיפים אושרו.

סעיף 27 (3) ו- (4), וסעיף 48 (3) (ב) ו- (ג), וסעיף 50 (א) - דמי אבטלה. מי בעד? -

8. מי נגד? תודה, הסעיפים התקבלו.סעיף 27 (5) וסעיף 48 (3) (ד). - שכר מימון מובטלים.
נסים דהו
זה יורד.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד ביטול הסעיף הזח? מי נגד ביטול? - אין. תודה. סעיף 27 (5) וסעיף 48 (3)

(ד) ירדו.

סעיף 27 (6) וסעיף 48 (3) (ה) - תושב ישראל באזור. מי בעד? מי נגד? תודה. הסעיף

התקבל.

סעיף 29 וסעיף 48 (4) - הבטחת הכנסה.
רות הורו
יש טעות. מדובר בפגיעה בגמלאות של הבטתת הכנסה, בתנאי זכות. בטעות נכנס

כאן שזה נכנס לתוקף מה- 1 לינואר. זה בלתי אפשרי, ינואר כבר עבר. יש לשנות את

התאריר.
נסים דהן
שייכתב: "1 למאי".
היו"ר אברהם רביץ
מה- 1 לפברואר. תיקון טעות.
נסים דהן
אני מציע מה- 1 למאי.
חיים אורוו
ה- 1 במרץ.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד הסעיף הזה עם תיקון תאריר ל- 1 בפברואר? מי נגד? יש רוב. הסעיף אושר.

סעיף 30 - הוראת שעה בעניין דמי אבטלה.
שלמה כהן
אני מבקש לומר מה הבעיה. חודש ינואר זה חודש של תיקון - - קצבאות. מאחר

ובחודש ינואר לא היתה שום הוראה אחרת, כמובן שפעלנו על פי המצב שהיה קיים בחודש

זח. למעשה, העדכון הבא של הקצבאות על פי החוק הזה, יהיה אולי ביולי, אולי באוגוסט,

אולי בכלל לא.
היו"ר אברהם רביץ
מה אתה מציע?
שלמה כהו
אי אפשר לעשות היום חקיקה רטרואקטיבית, ולכן אותו סעיף שהיה רלבנטי לגבי

ינואר, עדייו הפריסה של התשלום המיוחד שתוכנו בחודש ספטמבר - איננה רלבנטית. זאת

אומרת שצריכים למחוק - - אבל כל הדברים האחרים, שזה ההצטברות של 4 אחוזים - זה

לא קשור לחוק. אי אפשר להוריד - -. המשמעות תהיה - הורדת קצבאות לאוכלוסיה ה - -.
נסים דהו
חבל על הזמו. לא מורידים שקל.
דוד מילגרום
בחודש ספטמבר ניתנה, בהסכם ביו המדינה, ביו המעסיקים וביו ההסתדרות, תוספת

שכר חד פעמית, בגובה 30 אחוז. על דעת המוסד לביטוח לאומי החליטה הממשלה, כדי

שזה לא יביא לקפיצה חריגה בקצבאות, לעשות כפי שעושים כדמי הבראה וביגוד: פריסה

של הסכום הזה על פני השנה, באופו שווה. זה צודק וזה הוגו. התיקוו הזה היה צריך לעבור

לפני שבוע או לפני שבועיים, ואז זה היה נכנס כבר לקצכה. בחודש ינואר זה היה בא לידי

ביטוי. כתוצאה מהשיחוי זה לא נכנס בינואר, והקצבאות עלו כאילו לא בוצע התיקוו.

מה שמוצע באו - בחודש פברואר לא לקחת בוחרה את התיקוו הרטרואקטיבי של

ינואר. מה ששולם - נשאר, אלא כאילו שאנחנו עכשיו, כחודש ינואר, מקכלים את

ההחלטה, ומה שיוחלט לא יהיה מינואר, אלא מפברואר.
שלמה כהו
כלומר - המשמעות היא הורדה.
נסים דהו
איו הורדה. לא כא בחשבוו.
דוד מילגרום
זה היה אמור להיות מאושר לפני שבוע. במקרה זה עלה, וזו בעיה טכנית.
עמיר פרץ
אל תעשה שטויות. כבר שילמו את זה.
דוד מילגרום
אנחנו לא לוקחים את זה.
עמיר פרץ
למה אתה מציג את זה ככה? אדוני היושב ראש. העדכונים מתבצעים אחת לשישה

חודשים. איו שום משמעות לפברואר, אלא אם יבוא מישהו ויגיד: אני משלם עדכוו כזה

ואחר. זה שולם, אוקטובר שולם.
דוד מילגרום
מה ששולם בחודש ינואר, לא יילקח בחודש ינואר בחזרה. מחודש פברואר אנחנו

מחילים את העדכוו החדש, שכולם הסכימו.יש לזה עלות תקציבית של עשרות מיליוני שקלים, ואין בזה שום הגיון, כי אנתנו -

- . נניח שהייתם יושבים לפני שבועיים, אז כבר מחודש ינואר, הקצבה הנכונה לצורך

החישוב, על דעת המוסד לביטוח לאומי - -
ראובן ריבליו
רגע, בחודש מרץ הם יקבלו עכשיו פחות ממה שהם קיבלו ב - - ?
נסים דהן
כן, כן.
ראובן ריבלין
אל תבלבלו לנו במוח. אתם רוצים שפרץ יעלה לשלטון. שלא יבלבלו לנו את המוח.
היו"ר אברהם רביץ
סעיף 30. יש הצעה לפיצול. מי בעד פיצול? מי נגד? - תודה לכם, הפיצול התקבל.
רות הורן
סעיף 30 פוצל: פיסקה (1) ופיסקה (2) - פיסקאות משנה (א) ו- (ב).
דוד מילגרום
מה שפוצל מסעיף 30 זה רק מה שהוסיפו - -
רות הורן
התכוונתם לפצל 30 (1) ו- (2) (א). כל מה שאחרי - -צריר לומר זאת במילים
אחרות
את התיקון שהתקבל, שבו - -, זה רשת הביטחון.
היו"ר אברהם רביץ
רשת הביטחון נשאר. מה שיוצא זה רק מה שנוגע לחודש הקודם. מי בעד כל השאר

בסעיף 30? מי נגד? תודה, אושר.

סעיף 31 - (1) בריאות. הגדרות. מי בעד? מי נגד? תודה. עבר.
נסים דהן
יש הסתייגות להגדרות. בסעיף ההגדרות בפסקה 2 (ב) בעמוד 27, בהגדרת "נותן

שירותים" - - "בית מרקחת כמשמעותו בחוק הרוקחים".
אנה שניידר
אתה רוצה להוסיף הגדרה חדשה, אבל זה לא הנושא כאן בחוק. כשנגיע - תוסיף.
היו"ר אברהם רביץ
מה אתה רוצה להוסיף?
נסים דהו
שיהיה הסדר עם הרוקחים כמו ההסדר שקיים עם בתי החולים, כמו עם כל מוסד

רפואי. שיהיה לרוקחים הסדר עם קופות החולים, בחוק או לפי מרשם, או כל הסדר אחר

שיגיעו אליו. שבתי המרקחת ייתשבו לנותני שירותים לקופות החולים.
יואל ברט
לדעתי לדבר הזה יש משמעויות לא ברורות. זה מטיל חובות שיש להן משמעויות

שכרגע אינן ברורות.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר. שההסתייגות תוגש במליאה.

אנו מצביעים על סעיף 31 (2), (4), (11), סעיף 48 (5) ו- קביעת תושבות. מי

בעד? מי נגד? תודה. הסעיפים אושרו.
רות הורן
אני רוצה להעיר לעניין סעיף התחילה של החוק הזה. אני מציעה לדחות את

התחילה לפחות לחודש מרץ.
היו"ר אברהם רביץ
אנהנו קובעים שהחוק לגבי - - יתחיל ב- 1 למרץ.

סעיף 31 (2א)- אברבי כוללים. מי בעד? מי נגד? - אושר. לחבר הכנסת חיים אורון

יש הסתייגות שהוא רוצה לנמק.
חיים אורון
אני רוצה לנמק, ואם תעבירו למליאה, אני רוצה נושא חדש. הסעיף שאושר עכשיו

עומד בניגוד להחלטה של צבי ענבר.
היו"ר אברהם רביץ
זה לא עומד בניגוד.
נסים דהן
הוא לא כתב אותו.
חיים אורון
תקשיב. צבי ענבר אמר שאם הסעיף הזה מתקבל, בעמוד 2 לחוות הדעת שלו - -
היו"ר אברהם רביץ
אז אפשר לדון בהסתייגות שלר. בבקשה, אנו דנים.
חיים אורון
ההסתייגות שלי אומרת דבר שאינו מוזכר פה, שבמסגרת התשלום המרבי לחולה

כרוני, תחשבנה גם התרופות, וגם הציוד המתכלה. לא ציוד, אלא רק ציוד מתכלה. זה היה

מוזכר בוועדה, היה מוזכר בקופות החולים, ואני מבקש לאשר את זה.
ההסתייגות מאד פשוטה. בסופו יבוא
"ובלבד שהסכום החודשי המרבי, שישלם

מבוטח שהוא תולה כרוני, לא יעלה על הסכום כפי שאושר על ידי ועדת הכספים. הסכום

כאמור יכלול את כל התרופות ואת הציוד המתכלה שעל התולה לרכוש עקב מתלתו.
היו"ר אברהם רביץ
זה הגיוני. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות עברה.
תיים אורוו
אני רוצה להבהיר, כדי שלא תהיה פה אי הבנה. בטקסט כתוב: "ציוד", ומוסכם

עלי: "ציוד מתכלה".
היו"ר אברהם רבי?
נעבור הלאה - סעיף 31 (3), ו- 51 (ב) ציוד מד"א. מי בעד? מי נגד? - אין. תודה,

אושר.
אנה שניידר
עכשיו באים כל הפיצולים.
היו"ר אברהם רביץ
סעיף 31. אנחנו בנושא הבריאות, וכאן אנתנו נעסוק בפיצולים. סעיף 31 (5), (6),

(7) ו- (8), וגם סעיף 51 (ב), (ג), (ד), (ה) ו' (ו). מי בעד פיצול? מי נגד? - אין. פוצל.

סעיף 31 (9) הפר לסעיף 31 (א).
נסים דהן
(9) יוצא, ו- (10) נשאר. הוא מדבר על אמצעי אכיפה.
היו"ר אברהם רביץ
הוא הפך להיות הוראת שעה לשנה. מי בעד 31 (א) החדש, עם הוראת השעה? מי

נגד?-אין. תודה, עבר.

31 (10) - בריאות. מי בעד? מי נגד? - אין. תודה. אושר.

31 (12) - בריאות תושב חוזר. מי בעד? מי נגד? תודה, אושר.

סעיף 32 (1) ו- (4) - פקודת הרוקחים, הגדרות. חבר הכנסת נסים דהן רצה להעלות

הסתייגות.
נסים דהן
במליאת.
היו"ר אברהם רביץ
סעיף 32 (2)- תרופות ללא מירשם. מי בעד? מי נגד? תודה, עבר.סעיף 32 (3), (5), (6), (8) - יבוא מקביל. מי בעז? מי נגד? הסעיפים אושרו. אני

רוצה לציין שהתקבל כאן מכתב ממנכ"ל קופת תולים, שיש התחייבות לרכוש את התרופות

המיוצרות בארץ, אם הן באותה האיכות.

אנו עוברים לסעיף 32 (7) - תרופות, מחירים מרביים.
יואל ברט
אנוזנו הסכמנו בהוראת שעה לשנה אחת, לאפשר לשרים לתת מחירים מעבר

לממוצע ב- 1,2 אחוז.
היו"ר אברהם רביץ
"שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע כי בתקופה שעז ליום כ"ג בטבת, התש"ס,

1 בינואר 2000, יהיה המחיר שבמחירון המתיר שנקבע בהתאם להוראות בפסקה (ב),

בתוספת שיעור שיקבעו, אשר לא יעלה על 1,2 אחוז מהמחיר שנקבע, באמור".

32 (8). פקוזת הרוקחים. מי בעז? מי נגז? - הסעיף אושר.

סעיף 33 - התחשבנות. מי בעז? מי נגז? - הסעיף התקבל.

סעיף 34 - תשלום בעז שירותי אשפוז. זה פוצל. מי בעז הפיצול? מי נגז? - אין.
חיים אורון
סעיף 35 הוא הסעיף שסוגר את העניין של תאונת עבוזה.
היו"ר אברהם רבי?
לבקשתך זה פוצל.

סעיף 36 - הסכמים קיבוציים, פוצל. מי בעז הפיצול? מי נגז? - אין. הפיצול אושר.

סעיף 37 וסעיף 48 (6) - שירותי תיירות. מי בעז? מי נגז? - אין. תוזה. התקבל.

סעיף 38 - רשות הנמלים והרכבות. יש כאן נוסח שאני הוספתי, והאוצר מבקש שאני
אוריז אותו. שהוועזה תחליט
האם זה יהיה באישור ועזת הכספים?
אברהם שוחט
כן.
יצחק כהן
כן.
היו"ר אברהם רביץ
באישור ועזת הכספים. מי בעז? מי נגז? - אין. תוזה, התקבל.

סעיף 39 ו- 48 (ב) - פוצל. ב "בזק" יש הסכמה לגבי התאריך 1 ביולי.
עמיר פרץ
אנחנו, ראש הממשלה, משרד התקשורת, בהתערבותו של יושב-ראש ועדת המשנה,

חבר הכנסת יצחק כהן, וחברים נוספים, לאחר מפגשים רבים הגענו להסכמה. אותה הסכמה

שהיתה עם אברהם שוחט, יצחק רבין ז"ל, ושרת התקשורת דאז. ההסכמה אומרת שאנו

מסכימים מה- 1 ביוני לאשר.

יש בידי מכתב לגבי העניין והוא אומר כך: "משתתפים: ראש חממשלה ושר האוצר,

שרת התקשורת, יושב-ראש ההסתדרות, נציגות עובדי חברת הבזק, מנכ"ל משרד ראש

הממשלה, משרד התקשורת, יושב-ראש דירקטוריון חברת בזק, מנכ"ל חברת בזק, מנהל

רשות החברות הממשלתיות - בפועל, יועצת שרת התקשורת, עוזריהם והח"מ". גוף המכתב:

"חבר הכנסת עמיר פרץ ונציגות עובדי חברת הבזק הציגו את הצורך בשמירת זכויות

העובדים עם פתיחת שוק התקשורת לתחרות והפרטת חברת הבזק. מנכ"ל חברת הבזק הציג

את חשיבות הפרטת החברה כדי לפתח את כושר חברת הבזק להתחרות בשוק. ראש

הממשלה ושר האוצר ושרת התקשורת הציגו את מדיניות פתיחת שוק התקשורת

הפנים-ארצית לתחרות ואת נכונותם לבצע במקביל לכך את הפרטת חברת הבזק.

בעקבות הפגישה, ראש הממשלה סיכם על דעת המשתתפים: 1. הממשלה תמשיך

בפתיחת שוק התקשורת לתתרות ובמקביל לכך - בהפרטת חברת הבזק בהתאם להחלטת

ועדת השרים להפרטה. 2. המועד שבו יפוג תוקפו של סעיף 50 בחוק הבזק יידתה ליום 1

ביוני, 1999, כדי לאפשר ביצוע תהליך ההפרטה של חברת הבזק, תוך הבטתת זכויות

העובדים, לפני פתיחת שוק הטלפונים לתחרות. 3. כתנאי להפרטה יובטחו ויישמרו זכויות

העובדים החברה, בהסכם בין ארגון העובדים היציג והנהלת החברה, שיקבל אישור רשות

החברות הממשלתיות והממונה על השכר באוצר".
היו"ר אברהם רביץ
אנו מצביעים על תוק הבזק, עם קביעת התאריר של ה- 1 ביוני. מי בעד? מי נגד? -

אין. תודה, אישרנו.

סעיף 40 - חוק הגליל.
שלום שמחון
אני מבקש לדון בזה בסוף.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד חוק הגליל, סעיף 40? מי נגד? החוק עבר.
שלום שמחון
יש לי הסתייגות. בסעיף נוסף, בחוק הגליל בסעיף 2 (ד) (1), בטבלה, במקום 17
אחוז יבוא
24 אחוז.
דוד מילגרום
- - להעלות סובסידיה. זה הסיכום שהיה עם - -. סוכם על עדכון. יהיה עדכון.
שלום שמחון
זה כסף שאתם לקחתם. תחזירו את הכסף חזרה.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד ההסתייגות?- 4 בעד. מי נגד? - 6 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.סעיף מספר 41 - פיצויים לנפגעי אסון טבע. יש כאן תיקון. מי בעד הסעיף? מי נגד?

הסעיף אושר.

סעיף 42 - אזרחים ותיקים. מי בעד לבטל? מי נגד ביטול? תודה. הסעיף בוטל.

סעיף 43 - סעיף הסנגוריה הציבורית. מי בעד? מי נגד? - אין. תודה, הסעיף אושר.

סעיף 44 - סיוע משפטי. מי בעד? מי נגד? הסעיף אושר.

סעיף 45 - דחיית יום חינוך ארוך - פריסה ארוכה יותר. מי בעד? מי נגד? תודה,

אושר.

סעיף 46 - עובדים זרים. מי בעד? מי נגד? תודה, הסעיף אושר.
מאיר שטרית
אני מבקש להודיע בקשר לבקשתם של חברי הבנסת יצחק כהן מש"ס, ויהודה הראל
מהדרך השלישית
לאחר שנגמור את ההצבעה בתקציב המדינה יתקיים דיון כדי להוסיף

את השכונות בירושלים - - לבחון - -.
נסים דהו
לא לבחון. זה סיכום.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד סעיף 47 - חוק הדיור הציבורי? - 9 מי נגד? - תודה. סעיף 47 אושר.

יצחק כהן-.

אני מבקש רויזיה.
חיים אורון
אז אני מבקש רויזיה על כל החוק. מההתחלה - על כל ההצבעות.
דוד מילגרום
אין בעיה עם זה לרשויות, אין בעיה לחקלאים - -
אברהם שוחט
אין רויזיה בתקציב.
דוד מילגרום
הסעיפים לא קשורים זה בזה. בכלל אין קשר ביניהם.
יצחק כהן
הם קשורים. או ששניהם בחוץ או ששניהם בפנים. הסעיף הזה, וסעיף 13.
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד הרויזיה שמבקש חבר הכנסת חיים אורון, על כל חוק ההסדרים? מי נגד?

בקשת הרויזיה לא עברה.

מי בעד הרויזיה של חבר הכנסת יצחק כהן?- 4 בעד. מי נגד? - 6 נגד. הרויזיה נפלה.חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט - 1985 (תיקון מסי 7)
היו"ר אברהם רביץ
מי בעד הצעת חוק הסדרים במשק המדינה תיקוני ווקיקה, התשמ"ט - 1989, תיקון

מס' 7, התשני'ט - 1998 מי בעד? מי נגד? - אין. תודה.חוק התקציב לשנת הכספים 1999
היו"ר אברהם רביץ
אנו עוברים לחוק התקציב. יש תיקונים טכניים שדוד מילגרום רוצה להקריא.
דוד מילגרום
מאחר שבמה תיקונים בחוק ההסדרים, על פי עמדת הוועדה - - מספר סעיפים נפלו,

ואנחנו צריבים לעשות במה שינויים בדלקמן: דמי אבטלה. בתוצאה מה - - בהפחתה של

דמי אבטלה, להוסיף 45 מיליוני שקלים. בסעיף 270201. השתתפות בתשלום עבור קורסים.

בתוצאה מבן שזה ירד - להוסיף 30 מיליון שקלים - 0711. אזרחים ותיקים, הנחות בארנונה-

30 מיליוני שקלים, בגלל שזה בוטל, סעיף 180101. אגרת טלויזיה - 10 מיליון שקלים,

0202. נציגות שיוויון זבויות, על פי החלטת בג"ץ - 13 מיליון שקלים, 560102.

סר הבל העידבונים בהיקף של 165 מיליוני שקלים. מקורות המימון: בתוצאה מבר

שעדיין לא קמה התברה הממשלתית לרבבות, ואנחנו מעריבים שהיא תקום רק ביולי או

אוגוסט, ולא עבר חוק הרבבות - יש לנו, בתוצאה מדחיית העברת הסובסידיה, חיסבון של

100 מיליון שקלים. - - הטבות ועלויות פרישה בתעשיות הביטחוניות - 80 מיליון שקלים,
סר הבל
160,175,000 שקלים. דהיינו - תיקונים מאוזנים שנובעים אך ורק בתוצאה מבן

שהחלנו תיקונים מסוימים בחוק ההסדרים, על פי החלטות הוועדה שהתקבלו עד עבשיו.
היו"ר אברהם רביץ
מה הסבום הבולל?
דוד מילגרום
165 מיליוני שקלים. הבל מאוזן.
היו"ר אברהם רביץ
אנו מפסיקים את הישיבה ל- 10 דקות.

הישיבה הופסקה בשעה 13:50, והתחדשה בשעה 14:00היו"ר אברהם רביץ;

אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים.

חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ"ט - 1999. מי בעד סעיפים 1 עד 7, כולל? מי

נגד? - עבר. החלק המילולי התקבל.
אופיר פינס-פז
למה הכנסת את הסעיף הזה, סעיף 8?

היו"ר אברהם רביץ;

סעיף 8 (2) עד (6) היו בהצעה המקורית. סעיף 8 (1) הוא סעיף שאני ביקשתי

להכניס. הוא לא היה במקורי.
אברהם שוחט
אתה מדבר עכשיו על החוק או על התקציב?
היו"ר אברהם רביץ
על כל חוק התקציב. מה ההסתייגות שלך?

אברהם שוחט;

ההסתייגויות הן שבמשרד החינוך - -
חיים אורון
חבר הכנסת שוחט, אתה מבלבל עכשיו בין שני דברים. זו הצבעה נפרדת.

היו"ר אברהם רביץ;

מי בעד החלק המילולי?

יש כאן סעיף שאני ביקשתי להכניס אותו, סעיף 8 (1), שאומר: "לא יקבל מוסד

ציבור תמיכה מיותר ממשרד ממשלתי אחד, אלא אם כן נתקיימו לגביו שני אלה: (א) סך כל

סכום התמיכה לא יעלה על 90% מעלות הפעולות שעבורן מבקש מוסד הציבור את התמיכה;"

כלומר - מכל המשרדים, "(ב) הממונה על סעיף התקציב שבו נקבע הסכום הגבוה ביותר של

התמיכה כאמור בפסקה (א) יאשר, לפני העברת יתרת סכום התמיכה, כי מוסד הציבור מקיים

את הוראות הנוהל ואת כל יתר התנאים על פי סעיף זה; לעניין זה "יתרת סכום התמיכה"

- 20% מהסכום הכולל של התמיכה כאמור בפסקה (א)". זה סעיף שלא היה במקורי.

פסקה (2): "שר האוצר יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור הוועדה,

הוראות לביצוע סעיף קטן זה".

היועץ המשפטי של הממשלה לא אוהב את זה. הוא לא אומר שזה אסור, אלא רק לא אוהב

את זה. אני קורא את ההתייחסות שלו לעניין: "נוכח האפשרות שעקב אילוצי זמן וקשיי

זימון יימנע מנציגי משרד המשפטים מליטול חלק בדיון בהצעת החוק שבנדון, נבקשך

להביא

בפני ועדת הכספים את הסתייגות שר המשפטים לסעיף 8 להצעת חוק התקציב לשנת הכספים

99. תוכן ההסתייגות - מחיקת סעיף 8 הנ"ל. להלן נימוקי ההסתייגות: אין זה מקובל

לכלול בחוק תקציב שנתי תיקונים עקיפים לחוקים אחרים והוראות מהותיות שעניינן חורג

מעדכון סכומים שונים שנקבעו בעבר". הנוסח נמצא לפניכם.אברהם שוחט;

לא הבנתי למה אמרת שזה לא חד משמעי. הוא אומר: "מחיקת סעיף 8 הנ"ל".
היו"ר אברהם רביץ
זה מה שההוא רוצה, הוא מציע, כי זה לא מקובל. אני רוצה לומר לכם שעם כל הכבוד,

גם לא מקובל לתת הוראה שתוך 14 יום משרדי ממשלה יתאחדו ויעבירו תקציבים מאחד

לשני, לאחר שהתבקשו - -
אופיר פינס-פז
אם הממשלה לא מבקשת - -
היו"ר אברהם רביץ
אני מבקש.
אופיר פינס-פז
אבל אתה לא הממשלה.
היו"ר אברהם רביץ
אני מדבר ככנסת.
צבי הנדל
אדוני היושב-ראש. כל שרי הממשלה שנוגעים בדבר האיחוד, כל השרים שבהם מדובר:

משרד הבריאות, משרד העבודה, פנים, דתות - כולם רוצים שיהיה תיקון, כי בלתי אפשרי
היו"ר אברהם רביץ
אני בעד זה, עקרונית.
אברהם שוחט
אני רוצה לשאול שאלה פרוצדורלית: איך זה נכנס לתוך ההוק לא כהסתייגות אלא

כהצבעה על הסתייגות? איך זה נכנס לנייר הלבן?
היו"ר אברהם רביץ
בנייר הלבן יש הרבה תוספות שלא היו בחוק האורגינלי. אני ביקשתי מאנה שניידר

שתכניס את הנייר הלבן.
אופיר פינס-פז
אנ י דורש נ ושא חדש.
אברהם שוחט
בהחלט נושא הדש.
אנה שניידר
ועדת הכנסת תקבע.
צבי הנדל
יש חוות דעת מה הם הנושאים החדשים. זה לא כלול כנושא חדש.
אנה שניידר
המכתב של צבי ענבר מתייחס רק לחוק ההסדרים, לא לחוק התקציב.
צבי הנדל
אם היועץ המשפטי של הכנסת - -
אופיר פינס-פז
הוא לא עסק בזה.
אנה שניידר
היועץ המשפטי של הכנסת עבר רק על חוק ההסדרים.
היו"ר אברהם רביץ
אני טוען לגבי כל ההסתייגויות של כל חברי האופוזיציה - כנושא חדש. אני רוצה

להצביע על ההסתייגות. אני יכול בוועדה להצביע על ההסתייגות?
אנה שניידר
כן. עכשיו אתה יכול להצהיר שאתה מוכן שזו תהיה הסתייגות, ומבקש שהוועדה תצביע

על ההסכמים. היה וההסתייגות נופלת - זה יעלה ל - -
היו"ר אברהם רביץ
ואם היא לא נופלת?
אנה שניידר
לא נופלת? - -
נסים דהן
אז הוא יגיד נושא חדש.
אנה שניידר
בסדר, זה מה שהוא רוצה.
היו"ר אברהם רביץ
כל ההסתייגויות של חבר הכנסת אופיר פינס הן בשבילי נושא חדש, אני מבקש לדון

בזה בוועדת הכנסת.

צבי הנדל;

אני מציע שתהיה הפסקה עכשיו. שוועדת הכנסת תחליט.
נסים דהן
ודאי.
אנה שניידר
אבל את חוק ההסדרים אני יכולה להעלות.
היו"ר אברהם רביץ
לא איכפת לי שבוועדת הכנסת ידונו בינתיים, אנחנו נמשיך לדון.
נסים דהן
לא, לא, סליחה. זה יחזור בחזרה מוועדת הכנסת, נצביע על זה כשזה יעבור, ואחר

כך נמשיך. אם אין את הסעיף הזרז, אין תקציב. חבל על הזמן.
אופיר פינס-פז
אני אלך לבג"ץ על הנושא הזה.
נסים דהן
לך לבג"ץ, אין תקציב אם הסעיף הזה נופל,

אברהם שוחט;

יש לי הצעה, נשים את זה בצד, נלך לתקציב, נדון בו - -
יצחק כהן
אני מתנגד.

אנה שניידר;

אני צריכה לראות בתקנון,

חיים אורון;

היות וחוק ההסדרים עבר אפשר לדון בו במליאה, ואז לא נעכב דברים למעלה.

ראובן ריבלין;

אתם תתקפו את הסעיף התקציבי הזה - -

צבי הנדל;

אדוני היושב-ראש. אופיר פינס יצא החוצה והפיץ שקרים ממש מזימתיים. אני מציע

שתתראיין בפני התקשורת, תקריא את הסעיף הזה, אחרת זה חוצפה ממדרגה ראשונה.
היו"ר אברהם רביץ
אני מפסיק את ישיבת הוועדה,

הישיבה הופסקה בשעה 30;14הישיבה חודשה בשעה 15:30
חיים אורון
- - הקביעה הזו. אני חבר ועדת הכנסת. שאלו את מאיר שטרית. לא יהיה שום

הסבם בדיוני התקציב, על שום נושא שבעולם. אם בר נוהגים, אנחנו נשבור בללים. אני

אדרוש הצבעה באחצע הלילה, באשר יהיו שניים נגד אווד. בבה נעשה.
היו"ר אברהם רביץ
יש לר את הנייר של צבי ענבר? קרא את סעיף 4 בו. הוא אומר: "אין באמור לעיל

בדי לשלול קיומו של הליר תקין לפי סעיפים 119 ו- 120 בתקנון, דהיינו: חבר בנסת מעלה

הצעתן לדיון בוועדה, חבר הוועדה או נציג הממשלה רשאים לטעון שהתיקון המוצע חורג

מגדר הנושא של הצעת החוק. הועלתה טענה באמור, יובא העניין להחלטת ועדת הבנסת.

לא הועלתה טענה באמור - רואים את ההצעה בהצעה שאינה חורגת מגדר הנושא של

הצעת החוק". אני פועל לפי סעיף 4.
חיים אורון
לפי סעיף 4 - - של צבי ענבר, הוא אומר: בנוסף על הסעיפים, שאני מניתי אותם פה

אם אני עבשיו רוצה לומר שגם ההסתייגות של חבר הבנסת מאיר שטרית על נושא

אחר היא נושא חדש, זה לא מונע ממני ללבת לוועדה, אבל מובן לחלוטין שהנושאים הללו

הם לא בחוק ההסדרים. מאיפה הם צמחו? הם צמחו מבר שבשנה שעברה היה בחוק

ההסדרים חוק לרשות הטבע. אמרו שאי אפשר בבה לחוקק. היתה על זה הערה בבג"ץ. יש

דברים שצבי ענבר ממונה עליהם בבנסת - על הליבי החקיקה.
מיבאל קליינר
אני דיברתי עם צבי ענבר. הוא אמר שהוא לא מובן שהנושאים האלה, שלדעתו הם

לא בדיוק שייבים לנושא, שיהיה בהם מחטף, שבגלל שבחוק ההסדרים נהוג שהסתייגות

עולה למליאה, לא יצביעו עליה, ובהיסח הדעת - במליאה יהיה רוב. לזה הוא לא מובן.

הנושאים האלה, אם רוצים, זה רק בפרוצדורה הרגילה, בלומר- צריבים להביא אותם אל

השולחן, ואם מישהו טוען נושא חדש - זה יעבור לוועדת הבנסת. את זה הוא אמר.
חיים אורון
אני אומר לר - היתה ישיבה. אני לא מבקש להטיל על צבי ענבר שום דבר שלא

שייך לו. אם בישיבה, בה משתתפים חברי הבנסת מאיר שטרית, רפאל פנחסי, אברהם שוחט

ואני, וגם היועץ המשפטי אי אפשר לקבל החלטה- אין בעיה. בל הסיבומים שקשורים

בענייני התקציב לא קיימים.
היו"ר אברהם רביץ
אני רוצה לשאול אותר - איל יבול מאיר שטרית לחייב את בני אלון?
חיים אורון
במו שאברהם שוחט מחייב אותי באשר הוא מגיע לסיבום אתר.
היו"ר אברהם רביץ
זה באמת לא תקין.
חיים אורון
ככה בנויים ענייני התקציב.
היו"ר אברהם רביץ
תלוי על מה. על סדרי ניהול, על סדרי דיון, אבל לא על דברים עקרוניים.
נזיכאל קליינר
כשחיים אורון אומר- אין סדרי דיון, אני אומר: אין תקציב.
היו"ר אברהם רביץ
אבל - - המפלגות הגדולות קובעות את סדרי הדיון. הן יכולות להבתיב לתברי

כנסת - - ?
חיים אורון
אין שום בעיה. אין הסכמות - אז כל אחד יעשה איך שהוא רוצה.
היו"ר אברהם רביץ
אני חושב שקיצור הדרר הכי פשוט הוא שאני אעביר פורמלית כל נושא חדש

לוועדת הכנסת. יש כאן כמה הסתייגויות שלא העלנו אותן. היתה כאן איזושהי אי הבנה,

לפי דעתי. כל אחד יכול לטעון נושא חדש. מה שהתבקשתי הוא להעלות רק את אלה

שביקשו אותי.
שלום שמחון
גם לי יש הסתייגות שאני רוצה להצביע עליה.
אנה שניידר
קודם כל - אלה שבמכתב של צבי ענבר, כי אלה - אין להם זיקה. בקשר להסתייגות

שלך - אם היא מופיעה בתוך הנוסח, והוא לא העיר עליה, סימן ש - -
צבי הנדל
אולי אני רוצה לבקש נושא חדש?
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו לא יכולים לכנס את ועדת הכנסת כל רגע. אני ריכזתי מספר הצעות, ואפשר

בקלות נושא חדש. נדון בכולן גם יחד. יש כאן הצעה אחת - בעמוד 9. קבוצת חבר הכנסת

שטרית. אני לא יודע אם הוא רוצה בכלל שיעלו את זה.
חיים אורון
הם רוצים ערוץ 7 - - חבל לסבך אותם.
אנה שניידר
זה בעמוד 90. ?
היו"ר אברהם רביץ
אני מעלה לדיון את ההסתייגות של בני אלון בעמוד 90 - הכשרת ערוץ 7 במסגרת

תוק הבזק.
חיים אורוו
אני רואה בזה נושא חדש.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר. יש הסתייגות להצעת וזוק ההסדרים של חבר הכנסת לייזרזון.
אברהם שוחט
אתם מעלים את זה?
אנה שניידר
ההסתייגות של לייזרזון לא מופיעה עדיין בהסתייגויות.
היו"ר אברהם רביץ
"הוצאות שיוצאו בעד עובד המועסק בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה".

המשמעות של זה שזה לא יוכר כהוצאה מוכרת למפעל, שמעסיק בניגוד לחוק שעות

העבודה והמנוחה. אתה רואה בזה נושא חדש?
תיים אורון
אני רואה בזה נושא חדש, אבל בגלל - -
היו"ר אברהם רביץ
יש עוד הסתייגות ביחס להצעת תקציב 99, בנושא של בניה להשכרה. הגדרות של

בניה להשכרה. זה נמצא לפניכם - "סטודנט, או מי שתורתו אומנותו". אני מציע שנצביע על

זה.
צבי הנדל
אני מבקש - נושא חדש.
היו"ר אברהם רביץ
אני מעמיד את ההסתייגות להצבעה - יש שתי הסתייגויות. הראשונה - חוק השבת.

מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה. היא עולה למליאה כהסתייגות.

מי בעד ההסתייגות של חבר הבנסת לייזרזון בנוגע לבניה להשכרה - שכר דירה? מי

נגד? ההסתייגות לא התקבלה.
חיים אורון
אם זה עולה למליאה אני רוצה לטעון נושא חדש.
היו"ר אברהם רביץ
לגבי שתי ההסתייגויות אתה טוען נושא חדש?
חיים אורון
כן.
היו"ר אברהם רביץ
יש לנו פה עוד הסתייגויות של קבוצת שטרית, כהן, אזולאי, דראושה, דהן, כהן - -
תיים אורון
שהיועץ המשפטי אמר שזה נגד ההסכם.
היו"ר אברהם רביץ
אתם טוענים על כל אלה נושא חדש?
חיים אורון
כן. וגם כל ההסכמים לגבי דיוני התקציב - לא קיימים. כל אחד עושה מה שהוא

רוצה, מתי שהוא רוצה. בכל שעה, גם באמצע הלילה, תהיינה הצבעות. תתכוננו. אני

אדרוש הצבעה על כל הסתייגות. שכולם יבואו להצביע. אין הסכמים, כל אחד עושה מה

שהוא רוצה.
היו"ר אברהם רביץ
אני מפסיק את ישיבת הוועדה.

הישיבה ננעלה בשעה 5:45 1

קוד המקור של הנתונים