ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה) (תיקון)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 367

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום שני. חי בשבט התשנ"ט (25.1.99). בשעה 15:00

נכחו; חברי הוועדה; אי רביץ - היו"ר

חי אורון

צי הנדל

אי סעד

מ' קליינר

ש' שמחון

מ"מ ר' ריבלין

אי אושעיה

אי בן-מנחם

מוזמנים; צי האוזר - משרד התקשורת

י' עבדי - משרד התקשורת

ד' לחמן-מסר - משרד המשפטים

מנהל הוועדה; אי קרשנר
י ועצת משפטית
אי שניידר

יועצת כלכלית; סי אלחנני

קצרנית; אי לוין

סדר-היום; חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998

(תיקוני חקיקה) (תיקון)חוק להגברת הצמייחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998

(תיקוני חקיקה) (תיקון)
היו"ר א' רביץ
אני רוצה לתת לחבר הכנסת אורון לנמק את הרוויזיה שהוא מבקש.

צי הנדל;

יש לי בקשה טרומית. מאחר שביקשתי להגיש הסתייגות וביקשתי להצביע עליה

בוועדה, ולאחר שהובהרו לי כללי המשפט התקינים, אני מבקש את ההצעה שלי להשאיר

כהסתייגות.

היו"ר אי רביץ;

אתה רוצה שאני אאשר לך הסתייגות?

צי הנדל;

כן. אני לא רוצה לנצל את הרוב הקואליציוני.
היו"ר א' רביץ
אני יכול להחליט שמה שהצבענו בבוקר לא קיים?
א' שניידר
צריך להצביע. למעשה ההסתייגות של חבר הכנסת הנדל נתקבלה ונכנסה לחוק.

אתה יכול לקבל עכשיו את הבקשה של הרוויזיה ואז על-פי בקשתו של חבר הכנסת הנדל

מצביעים נגד הסעיף הזה והוא יעבור להסתייגויות.

חי אורון;

יש פה, לפי דעתי, שלושה נושאים; 1. קשור בעבודת הוועדה, והייתי אומר אותו

יותר חריף אם לא היו נוכחים פה כל כך הרבה אורחים. עבדה ועדת משנה במשך שנה

מחוק ההסדרים הקודם. ביסודו של דבר ועדת המשנה עבדה מתוך הסכמות בין קליינר

וביני. עד כדי כך הסכמות, ששרת התקשורת הזמינה אותי למשרד ראש הממשלה להשתתף

בטקס הענקת הרשיונות. הבוקר בתוך הדיון על קופת-חולים הונח איזה נייר שהופיע

באיזה טקסט בקריאה ראשונה. אני לא מכיר אותו. אני רוצה לדעת מה עמדת משרד

המשפטים לגביו. אמרו לי, זה שום דבר. גם חלק מעובדי הוועדה היו פה ואמרו,

אין בזה בעיה.
ס' אלחנני
לא.

חי אורון;

לא הסכמתי. אנה שניידר לא ידעה להסביר בדיוק מה ההבדל. אמרו שב-12 תהיה

ישיבה. אני הגעתי ב-12:10, אבל לא רק שלא הייתי, משרד המשפטים לא היה,

היועצים של רשות הכבלים לא היו, והוצבע פה הסעיף הזה שמשנה באופן מהותי את

ההסדרים שקיימים בחוק. אני לא מפרט עכשיו כי חברי הוועדה לא מכירים במה מדובר.צי הנדל;

נתקבלה הסתייגות. מה קרה?

חי אורון;

לא שלך. יש מאבקים רוב ומיעוט, וזה לגיטימי. אבל אם אני צריך לשמור

שמישהו "גונב" לי - ואני הייתי בנושא הזה במהלוקת עם חבריי הטובים ביותר; חבר

הכנסת פורז שלוש פעמים העלה פה עמדה שונה, וזה היה אצלנו בישיבת סיעה ודעתי

נתקבלה. דעתי היתה דומה לעמדת משרד התקשורת. וקליינר כשהוא יושב-ראש ועדת משנה

מנצל כך סיבוב כזה? זו נקודה ראשונה.
היו"ר א' רביץ
אני רוצה להגיב כי הנקודה הזו נוגעת גם אליי. אני מוכרה לומר, שבהתכנסותש

היתה כאן נאמר במפורש, וזה נמצא בפרוטוקול, שזה על דעת ועדת המשנה. אנה, את

היית כאן?
א' שניידר
הייתי כאן. אמר את זה חבר הכנסת קליינר, אבל אני אמרתי שאני רואה את

הנוסח הזה שהגיע אתמול ואני לא יודעת להסביר את המשמעות שלו.

היו"ר אי רביץ;

הוא אמר שזה על דעת הוועדה.
א' שניידר
אני לא יודעת מה הוא אמר.
ר' ריבלין
אף אחד לא רוצה לעשות "חאפ".

היו"ר אי רביץ;

אני קובע בצער - - -

חי אורון;

לי מספיק שזה בצער.

היו"ר אי רביץ;

לי נאמר שזה על דעת כל ועדת המשנה והנה מתברר שזה לא בדיוק כך.

חי אורון;

בדיעבד אני אומר, ישבנו פה הפעם רק אני יחד עם דידי לחמן-מסר ועם צביקה

ויוסי עבדי ואנה, ואני אמרתי, כמי שישב לבד ולמד את הקטע הזה, שאני לא רואה

אפשרות לתמוך בו. קודם כול, מתוך ידיעת המשמעויות שלו. יכול להיות שבסופו של

דבר אחרי דיון מהותי - אני לא מדבר עכשיו על ההסתייגות אלא על הרחבת המושג

שידורי טלוויזיה - - -
ר' ריבלין
אני לא יודע על מה מדובר. אני יוצא. חברים מהליכוד שהם חברים קבועים

בוועדת הכספים לא נמצאים פה?
היו"ר א' רביץ
הם רצים לפריימריס.
ר' ריבלין
גם אני הולך לפריימריס.
ח' אורון
אני מבקש, ביקשתי את זה גם מצביקרו האוזר ומיוסי עבדי, לא להחיל את זה

בחוק הזה. הם רוצים, שיביאו הליך חקיקה מסודר של אנשים שעוסקים בזה. אני לא

עוסק בזה כל הזמן. הרחבת המושג של שידורי לוויין דרך כאן, אני מצביע נגדה.

יותר מזה, אני רואה בזה הרחבת העניין מעבר למה שהיה מדובר קודם. אני מסיר

את הסכמתי לכל הנוסח שמופיע כאן.

צי הנדל;

על אי זה נושא?

חי אורון;

על הרחבת שידורי לוויין.

צי הנדל;

על נושא חדשות?

חי אורון;

האפשרות לשדר מלוויין למי שיש לו צלחת, למנויים וללא מנויים, כשבעצם זה

פותח את השוק הזה להיבטים שאני לא מבין אותם, ואני מבין שמשרד המשפטים מתנגד

לזה. במצב הזה אני לא תומך בזה.
היו"ר א' רביץ
חברים, יש כאן שני דברים; א. אני מצטער, מה שקיבלנו היה לפי מידע שזה

בהסכמה של ועדת המשנה.

ב. מה שעומד לפנינו ברגע זה זה בקשה לרוויזיה של חבר הכנסת חיים אורון.

מי בעד הרוויזיה הזאת?

הצבעה

בעד הרוויזיה של חהייכ ח' אורון - 5

נגד - 5

הרוויזיה לא נתקבלה
היי"ר א' רביץ
חבר הכנסת הנדל, לא מדובה על ההצעה שלך.
צ' האוזר
מדובר על הסעיף שהכנסנו.
ר' ריבלין
הממשלה בעד הר ו ו י ז י ה?

ד' לחמן-מסר;

יש ממשלה.
היו"ר אי רביץ
אני מבטל את ההצבעה הקודמת. רשות הדיבור לצביקה האוזר.

צי האוזר;

אמנם זו לא הוועדה המקורית שהיתה צריכה לטפל, אבל ישבה פה ועדת משנה

ועבדה קרוב לשנה, ובהליכי חקיקה שאני מכיר זו היתה ועדה הרי רצינית.

אני רוצה למשוך את הסעיף מכיוון שהחוק מספיק חשוב שהוא צריך לעבור

בקונסנסוס.

הי ו"ר אי רביץ;

זאת עמדת הממשלה?

צי האוזר;

כן.
א' שניידר
צריך להצביע על החוק החדש. דהיינו, החוק ללא הסעיף שלו וללא הסעיף של חבר

הכנסת הנדל.
הי ו"ר א' רביץ
וחבר הכנסת הנדל מקבל זכות להגיש הסתייגות.

די לחמן-מסר;

יש לי בעיה עם ההסתייגות.
היו"ר א' רביץ
אל תגזימי.חברים, אנחנו מצביעים על חחוק ללא החסתייגות של חבר חכנסת הנדל וללא

חתוספת של האוזר, שחוא מושך אותה. מי בעד ההוק כפי שהוא?

הצבעה

בעד הרווק כפי שהוא - רוב

נגד - אין

הוחלט לאשר את החוק מחדש ללא ההצעה של חה"כ צי הנדל

שאושרה הבוקר וללא התיקון שהוכנס הבוקר

היו"ר אי רביץ;

אנחנו מאשרים לחבר הכנסת הנדל להגיש הסתייגות. לדידי לחמן יש בעיה

חוקתית עם זה. אני מאשר את ההסתייגות.

די לחמן-מסר;

זו הסתייגות שאם היא תתקבל היא תהיה לא חוקתית.

הישיבה ננעלה בשעה 15:15

קוד המקור של הנתונים