ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/01/1999

אגרת רשות השידור

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 365

מישיבת ועדת הכספיס

שהתקיימה ביוט הי. די בשבט התשנ"ט. 21.1.1999. בשעה 00;10נכהו;

חברי הוועדה; היו"ר מיכאל קליינר

חיים אורון

אליהו גבאי

אברחם הירשזון

שמואל הלפרט

יצחק כהן

מיכאל נודלמן

ראובן ריכלין

אברחם שוחט

מוזמנים; אורי פורת, מנכ"ל רשות השידור

מרדכי לוי, סמנכ"ל כספים, רשות השידור

יאיר שטרן, מנהל הטלויזיה

יוסף בר-אל, מנחל ערוץ 3, רשות חשידור

מיכל מירון-שקד, דוברת רשות חשידור

עו"ד כוכבח שלום, משנה ליועץ המשפטי, רשות השידור

אורי הלמן, עוזר ליו"ר רשות השידור

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת פלבלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קרשנר

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

אגרת רשות השידוראגרת רשות השידור

היו"ר מיכאל קליינר; אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

יש לי הודעה פודמלית מצעדת שלא קשורה לנושא

שעל סדר היום.

"אדוני יושב-ראש הכנסת
הנדון
הצעת הוק קופות הגמל. התשנ"ו-1996

התאם לסעיף 132 לתקנון הכנסת, הריני להודיע כי הממשלה החליטה להזור בה

מהצעת הוק קופות גמל התשנ"ו-1996.

בכבוד דב

בנימין נתניהו

ראש-הממשלה ושר האוצר".

אני מוכרה להגיד שכיושב-ראש ועדת משנה שעבד שעות רבות על ההוק הזה -

ומדובר בהצעת הוק ממשלתית - ויהד עם ההברים הכנו אותו בעצם להשלמה,

הצטערנו מאוד שברגע האהרון הממשלה הזרה בה מההוק. אמנם גם אני הושב

שאפשר היה להציע הוק טוב יותר ובההלט ברוה ההצעות של תדמור ואחרים, אבל

בינתיים התוצאה היא שציבור המפקידים בקופות הגמל השוף לגמרי, לא מוגן,

ומי יודע מתי יבוא ההוק ההדש. לפעמים המצויין הוא האויב של הטוב, ואני

חושב שזו היתה דוגמה מובהקת לכך שהממשלה החליטה על חוק בשנת 1992,

הגישה אותו לכנסת בשנת 1995, נתנה לכנסת לדון בו, לבזבז מאות או אלפי

שעות עבודה של ראשי המשק, גם מהמגזר הציבורי וגם מהמגזר הפרטי, ובסופו

של דבר מושכת את החוק ומשאירה אותנו בלי כלום.

אברהם הירשזון; אני חושב שכיושב-ראש ועדת המשנה עשית עבודה

נהדרת ומגיע לך כל הכבוד וההערכה. אני בטוח

שמה שאתה עשית ישמש את הוועדה בכנסת הבאה. אז אל תאמר שזה ירד לטמיון.

אתה יכול לומר שהממשלה לא קיבלה את זה עכשיו.
היו"ר מיכאל קליינר
אנחנו עוברים לנושא שעל סדר היום. את הישיבה

הקודמת ניהל הברי חבר הכנסת דהן והפסיק אותה

כשנותרו עוד מספר דוברים, כשאני הייתי אמור להיות הדובר הבא. אני אמרתי

באופן עקרוני שאני שותף לדעת הברים רבים שבההלט צריכה להיות רפורמה,

ואמרתי גם שחזקה על אורי פורת שעשה פעם רפורמה שהובילה גם לחסכונות

משמעותיים ולעודפים, שלצערי הרב החרימו אותם ונתנו חינוך לאחרים שאולי

לא טוב לעשות עודפים, אבל בההלט לא יכול להיות שאנחנו במצב הרגיש

והעדין שבו אנהנו מצויים ערב בהירות, נבוא ונאמר שעוצרים את תקציב רשות

השידור. לכן אין לנו אלטרנטיבה, אלא לאשר את התקציב.

יש נקודה אחת שהיא השובה מאוד והיא היתה רצון כללי של הוועדה, וזה נושא

ערוץ 33, שהוא ערוץ שיש לו חשיבות גדולה מאוד, גם בגלל שהוא משדר

בלווין לארצות ערב ויש לו צפייה, והוא מעביר את המסר של הדמוקרטיה

הישראלית לארצות השכנות.ראובן ריבלין; "אסטן" בארצות-הברית קונה מהם את הזכויות,

אבל נאמר לי שאנחנו צריכים לדאוג שהברי

הכנסת גם יישמעו ולא רק ייראו. צילצלו אלי עשרות אנשים ואמרו לי שרוצים

לדעת גם מה אמרתי.

היו"ר מיכאל קליינר; היתה הצעה שאנהנו נגדיל את האגרה בסכום קטן

יעודית לערוץ, והבנתי שהעניין קיבל תמיכה

רהבה בוועדה מכל חלקי השולחן. היתה רק בעיה אחת. אם אנחנו רוצים לשנות

זה מעכב את האגרה עצמה. דבר שני, היות שעדיין אין לנו DBS והיות שערוץ

33 נקלט בעיקר או כמעט בעיקר על-ידי בעלי הכבלים, תתו אגרה לכולם, יש

סכנה שמישהו שאין לו כבלים יאמר שהוא לא מחובר לכבלים ואז מה פתאום

שהוא ישלם בשביל שירות שאין לו שום אפשרות לקבל אותו.

לכן, על דעת המנכ"ל יש הצעה אחרת שאני הייתי מבקש מהמנכ"ל להציג

אותה.
אורי פורת
הסכום הדרוש לנו הוא כדי לתכנת רשתות לקדם

את ערוץ 33 שעל חשיבותו כבר דובר.

ישנו סכום של שבעה מיליון שקל שמופיע בתקציב כסובסידיה. באותו תקציב

עצמו יש סוג אחר של מחיר שהממשלה מממנת, לדוגמה נכי צה"ל ונפגעי פעולות

הנאצים ועוד. אנחנו אומרים שאין ולא צריך להיות שום הבדל ענייני בין

מחיר אחד למשנהו וכי ההפרדה הזאת היא הפרדה מלאכותית שקשה להביו את

טיבה. אם הממשלה לקחה על עצמה לממן סוג אחד של נכים, לא יכול להיות

שסוג אחד של נכים, משלמי האגרה צריכים לממן. אחת מהשתיים: או שכולם

מתקציב רשות השידור או שכולם מתקציב הממשלה, ואני חושב שכולם צריכים

לבוא מתקציב הממשלה, משום שכספי האגרה לא מיועדים לפעולות רווחה מהסוג

הזה. אנחנו לא גובים כסף עבור האוצר, אנחנו גובים כסף עבור השידור. יש

כאן משהו שהוא לא סביר ולכן אני מאוד מבקש שהעברת הכספים תעזור לנו

במשא ומתן שכנראה יהיה לנו עם האוצר בעניין הזה בקבלת החלטה שתתמוך בקו

שאני מדבר עליו, שכל מסלולי ההנחה שנכנסו לתקציב רשות השידור באופן

שרירותי, יוסרו משם שכל סוגי הנכים, שכולם מכובדים וראויים לפטור שהם

מקבלים, ימומנו על-ידי הממשלה ולא על-ידי רשות השידור.

אברהם שוחט; באיזה סכום מדובר?
אורי פורת
כאן מדובר בסכום של שבעה מיליוני שקלים.
היו"ר מיכאל קליינר
שיהיה ברור שמה שאנהנו יכולים לעשות בעניין

הזה, זה רק לתת המלצה.
אורי פורת
אני יודע שאין זה בסמכותה של ועדת הכספים

המכובדת לאשר דבר כזה, אלא סמכותה להמליץ את

קיום בקשה כזאת שלנו, אבל אני חושב שמבחינה ציבורית, מבחינה מוסרית,

המלצה של ועדה נכבדה כל כך תעזור לנו במשא ומתן.
היו"ר מיכאל קליינר
יש כאן את נושא הסיבסוד לנכים, ואז אנחנו

אומרים שאנחנו ממליצים למצוא לעניין הזה

סידור אחר. המשמעות היא יותר מהמלצה. המשמעות היא שתבוא הממשלה ותחפש

מקורות לשבעה מיליון שקל האלה, והוועדה תצטרך לעזור לה. או שמשרדהעבודה יבלע את זה, או שיצטרכו לתת תוספות. זה במקום העלאת האגרה.

אתמול אמרנו שנעלה את האגרה כדי לממן את ערוץ 33.

חיים אורון; הממשלה מקציבה כסף לפטורים. אנחנו יכולים
להחליט אחת מן השתיים
או להמליץ לממשלה

להוסיף אבל בכל מקרה לחייב את הרשות לקיים את השידורים כמו שהם,

וללחוץ על הממשלה כמה שנלחץ מסעיפים אחרים, או להגיד שמעלים את האגרה.

אני לא יודע מי פה בעד העלאת האגרה. הדרך שנשארה לנו היא להגיש את שני

הדברים, ללחוץ על הממשלה להוסיף את השבעה מיליוני שקלים תחת סעיף נכים

או תחת סעיף חרשים או תחת סעיף קליטת עליה. בקיצור, שבעה מיליון שקל

לתקציב. בכל מקרה לא יכול להיות ששידורי הערוץ השלישי ייפגעו במהלך

1999.
היו"ר מיכאל קליינר
זה עדיין בתוקף המלצה.
חיים אורון
נכון.
היו"ר מיכאל קליינר
גם אם היינו מחליטים את ההחלטה, זה מחייב

החלטת ממשלה ועד שיוציאו את האגרות, ייגרם

להם נזק. לכן על דעת כולם הם אומרים שנאשר להם את האגרה כפי שהיא, אל

את הסכום הזה, תפעלו כהחלטה שאנחנו מודעים שהיא לא מחייבת. כמו שהציע

חבר הכנסת אורון שנקבל החלטה בתחום אחר שלאחר הבהירות נשב כאן ונקבל

תוכנית חלוקה תקציבית יותר טובה, אנחנו אומרים לממשלה שהשבעה מיליון

האלה לא מקומם כאן בעצם, מכיוון שבאמת אין פה שום עקביות כי יש נושאים

שהממשלה מסבסדת.
אברהם שוחט
אתה אומר ליצור מקור של שבעה מיליון שקלים

בלי להגדיר אותו כרגע מאיפה יבוא.
היו"ר מיכאל קליינר
כן.
אברהם שוחט
ושלא יהיה מתקציב רשות השידור.
היו"ר מיכאל קליינר
לא, הוא כן מגדיר. הוא אומר שכרגע יש אצלו

בתקציב סעיף שאומר שהוא בעצם מסבסד נכים

והרשים. את הקשישים הוא לא מסבסד. הוא אומר שאנחנו מקבלים החלטה

עקרונית שהוא לא צריך לסבסד את זה, הוא אומר לנו כאן שהכסף שיתפנה הולך

לערוץ 33, רק שאנחנו נהיה מודעים שהממשלה באיזשהו יום תצטרך לחפש את

השבעה מיליון האלה.
אברהם שוחט
הייתי מציע להגדיר ולחזק את זה בעוד משהו.

אם אנחנו אומרים שאנחנו בעד מתן תוספת של

שבעה מיליון לערוץ 33, בלי לגרוע מתקציב רשות השידור, מה שאנחנו צריכים

לעשות זה את הדבר הבא, שגם הוא בבחינת המלצה לממשלה, אבל אני הייתי בכל

אופן מכניס סעיף נוסף ואומר שתוך חודש יבואו לוועדת הכספים ויגידו מה

המסלול בעניין. הם יצטרכו אותנו בארבעת החודשים האלה. הרי ועדת הכספים,

כפי שאני מבין, תמשיך לעשות העברות. כפי שהתרשמתי מעניין החגורות

והחורים בחגורות, יגיעו אלינו.חיים אורון; לא צריך אותנו. יעשו את זה לבד.

אברהם שוחט; יכול להיות. על כל פנים, שיהיה חיזוק כך

שבעוד הודש יבואו לוועדת הכספים ויגידו מה

הם עשו עם העניין. אני מבין שאם אנהנו מחליטים ההלטה, הממשלה תמשוך ולא

תתן לאשר את האגרה.
היו"ר מיכאל קליינר
גם הרשות עצמה לא מעוניינת, משום שההחלטה

שלנו לאשר שינוי באגרה לא טובה להם כיוון

שאז הם צריכים ללכת לממשלה בשביל 'לבנות מחדש את התקציב. הסבירו לנו את

זה אתמול היועצים המשפטיים של הרשות. לכן אני חושב שזה הפתרון.

סמדר אלחנני; אני מדברת עכשיו בעיקר אל חברי הכנסת. האגרה

בשנה שעברה היתה 466 שקלים. השנה הוחלט

להעלות את האגרה ב-4.1 אחוז, לאחר מקדם התייעלות ואני לא מקבלת את מקדם

ההתייעלות כי אני חושבת שזה אכזרי מדי, אבל קיבלו. לכן האגרה צריכה

להיות רק 485 שקלים. ההפרש, בסך 48 שקלים לאגרה, מיועד לכסות מחצית

מההנחה לאזרחים וקשישים. הסכום הזה נותן בערך 30 מיליון שקלים.

בניגוד למקובל באגף התקציבים, שם הם תמיד בונים את התקציב על-פי זה

שחוק ההסדרים יתקבל, פה הם בנו את זה לפי החוק הקיים שנותן הנחה של

חמישים אחוז. חוק ההסדרים מציע הנחה רק של 25 אחוז.
אורי פררת
לא. זה יהיה חמישים אחוז.
סמדר אלחנני
תנו לי לבנות את הטיעון הלוגי. הטיעון הלוגי

אומר שכל דבר תמיד בונים בממשלה ויוצאים

מתוך הנחה שחוק ההסדרים יתקבל. הרי כך בנוי כל התקציב. פה יש 15 מיליון

שקלים עודף כרגע. אם חוק ההסדרים לא יתקבל, אז בסדר, אבל כרגע הם לא

בנו את זה נכון.

אגרת רשות השידור היא מס רגרסיבי כי זה אותו סכום שמשלם הבינוני

והעשיר. לכן אני לא יודעת למה את המדיניות ההכרתית, כלכלית, סוציאלית

של מדינת ישראל צריכה לשאת על גבה דווקא אותה קבוצה שהיא קצת פראיירית

שמשלמת את אגרת רשות השידור. יש 850 אלף משלמי אגרה.

אברהם שוחט; זה שמונים אחוז.

ראובן ריבלין; תכפילי בארבע.

סמדר אלחנני; עדיין יותר טוב שאת הנטל הזה ישלמו משלמי

המיסים מאשר משלמי האגרה.
אברהם שוחט
אבל משלמי המיסים הם רק חמישים אחוז.

סמדר אלחנני; אבל זה פרופורציונאלי יותר. זה יותר

פרוגרסיבי.אברהם שוחט; ההצעה שלך היא הרגרסיבית ביותר. היום ישלמו

שמונים אחוז שהם מחזיקי הטלויזיות, ואם את

תציעי שזה ילך למס הכנסה, ישלמו את זה רק חמישים אחוז.
סמדר אלחנני
זה פרוגרסיבי. בפרוגרסיבי אתה משלם יותר,

כבל שההבנסה שלך יותר גבוהה.

אברחם שוחט; אבל חמישים אחוז בכלל לא ישלמו.

סמדר אלחנני; נכון, כי אין להם. חמישים אחוז לא משלמים מס

הכנסה, אבל משלמים אגרת טלויזיה.

חיים אורון; אני מסכים באופן עקרוני, אבל יש פה שתי

בעיות. יש בעיה אחת שמה שאת בעצם מציעה, זה

שאנחנו, דרך הסעיף, הזה נשנה את החוק שהתקבל בכנסת, וזה קצת בעייתי.

סמדר אלחנני; לא. החוק לא נתן תשובה מאיפה זה יכוסה.

חיים אורון; כאשר העלו בוועדה לפני כמה שבועות את האגרה,

העלו את זה על-בסיס הוויכוח הזה שאני

התנגדתי לו. אני מבין את המשמעות של כל מה שאומרים עכשיו. המשמעות של

מה שאומרים עכשיו היא שאין אגרה ואני לא אתן לזה יד. אני אומר את זה

לגמרי בגלוי.

יש לי גם פתרון מעשי למה שאת אומרת. היות שאנחנו יצרנו פה עכשיו חור של

שבעה מיליוני שקלים בדרך החיוב שלהם לממן את הערוץ השלישי, ואמרנו

שבתוך חודש אנחנו נחזור לזה, אם חוק ההסדרים לא יתקבל, אז מה שאת אומרת

הוא שישאר פה עודף של 15 מיליון שקלים, אז נתחשבן איתם על זה. בתוך

חודש נדע.

סמדר אלחנני; זה רק אם חוק ההסדרים יתקבל.

חיים אורון; ראש-הממשלה כבר ויתר על הסעיף הזה בהוק

ההסדרים.

היו"ר מיכאל קליינר; נכון. אם זה כך, זה בנוי נכון.

סמדר אלחנני; זה בנוי נבון.

חיים אורון; בעוד חודש נבדוק את העניין הזה.

אליחו גבאי; ראוי לברכה והוקרה ערוץ 33 על העבודה הנפלאה

שהוא עושה ועל החסכונות. זה ערוץ חסכוני

וערוץ יעיל. מכל המשדרים היפים אני רואה, רובם מתרכזים בבידור וחסר הצד

של מורשת ישראל. אני חושב שבימינו אנו, בתקופה הזו כשלצערי ישנו קיטוב

בין דתיים לחילוניים, ולקראת זה שאנחנו מתקדמים במערכת הבחירות שנלך

ותחריף את הקיטוב הזה, חשוב ביותר שהנושא הזה יתפוס מקום של כבוד.

מקומו של הערוץ הזה הוא חיוני ביותר כדי לתת את התוכניות האלה ולהשקיע

כי הערוץ יכול לתת תשובה לשסע והפילוג בחברה שלנו. לכן הייתי רוצהלשמוע בעניין הזה איך תתמודד רשות השידור כדי לשלב בתוך התובניות האלה

גם משהו של מורשת, מסורת ושל גשר בין ציבור דתי להילוני. אי-אפשר בלי

זה. לא יעלה על הדעת שיהיה איזשהו ערוץ בלי שיתמודד עם הבעיה הזאת

שבולנו חרדים לה.

אם רוצה לשמוע מהמנב"ל - התקציב הזה שהוא דורש הוא רעיון יפה, תוכנית

טובה - אם הוא לא יקבל את הכסף הזה מהממשלה, ממקורות אהרים, איך הוא

הושב להתמודד כדי שהכסף הזה כן יגיע לערוץ 33, כי אהרת זה ישאר תפוח על

העץ ושום דבר לא יהיה ביד לערוץ 33. לכן חייבים לצאת מתוך הנחה ולבדוק

מאיפה יגיע הכסף, אם זה לא יהיה. לא להסתפק רק בהמלצה כלפי הממשלה כי

לא הייתי רוצה שהערוץ הזה לא יקבל את מבוקשו.

היו"ר מיכאל קליינר; ברוח הצעתו של חבר הכנסת שוחט מצאנו איזה

חישוק כאשר אנחנו מבקשים דיווח על הנושא הזה

תוך חודש ימים.

יצחק כהן; אני רוצה שנדע על מה חברי הכנסת עומדים

להצביע ומה הם עומדים לאשר. כשאני אומר

שחמישים אחוז מהעובדים מקבלים כסף בדרך פקטיבית, מקבלים תוספות כוננות

ושעות נוספות ובכלל משכורת בצורה פקטיבית, אני לא בא לפגוע בחמישים

אחוז שעובדים בצורה מסורה ומקבלים את כספם בצורה ישרה. אותם חמישים

אחוז עובדים שנמצאים בבית ולא עושים שום דבר ומקבלים כסף בצורה לא

חוקית, הייתי מגדיר את זה אפילו בגבול השחיתות, מקבלים שעות נוספות.

אני רוצה שתדעו שיש חמישים אחוז שכן עובדים וכן מסורים למערכת, והם

נושאים על גבם את החטוטרת הזאת של אותם חמישים אחוז מעובדים לא עושים

כלום. יושבים בבית כל מיני עובדים בכל מיני רמות ומקבלים שכר בצורה

פקטיבית, מקבלים שעות נוספות בצורה פקטיבית, ואני רוצה שתדעו שאתם

עומדים להצביע על תקציב שהולך לאשר דבר כזה.

אדוני היושב-ראש, אני דורש מהיושב-ראש ומהמנכ"ל את הרשימה של אותם

עובדים שתוצג בפני חברי ועדת הכספים שלפחות חברי ועדת הכספים ידעו מה

הם מאשרים. אני מבקש שתוצג הרשימה של אותם עובדים שיושבים בבית שנים

רבות, לא עובדים ומקבלים את הכסף שלהם בצורה פקטיבית.
חיים אורון
בכל משרדי הממשלה.
יצחק כהן
לא. אני מדבר על העוברים האלה.

חיים אורון; אבל אני רוצה את כל רשימות משרדי הממשלה.
יצחק כהן
בסדר גמור. אם זה היה משרד הדתות, הייתי

מצטרף להצעה.

ראובן ריכלין; אני לא מדבר על הטלויזיה, אבל אתה יודע איזה

נזק היה קורה אם הם היו באים לעבודה?
יצחק כהן
שלח אותם הביתה. זו תופעה חמורה, זו תופעה

שאסור לנו לאשר אותה. כשאתם מצביעים בעד

אישור התקציב הזה, דעו לכם שאתם מאשרים דבר חמור. אני קודם כל דורשאדוני המנכ"ל את אותה רשימת עובדים שיושבים בבית ולא עושים שום דבר או

שהיתה תקופה שישבו בבית ולא עשו שום דבר וקיבלו שכר.

זה מעבר לתבנים, בי על התבנים אנחנו נדבר אהר-בך.

שוב, אני לא בא לפגוע באותם חמישים אחוז העובדים שבן עובדים, שהם

עובדים מסורים ועושים עבודה יפה מאוד.

אברהם שוחט; אני רוצה לומר משפט אחד שעקבות דבריו של חבר

הבנסת כהן גם מאתמול וגם מעכשיו.

אני בטוח שיש מידה של חוסר יעילות ברשות השידור, במערכות השונות.

המנכ"ל אמר אתמול שזו שיכבה על שיכבה על שיכבה מאז שלושים שנה או כמה

שנים שהרשות קיימת, בוודאי גם מהתקופה שהרשות היתה מונופוליסטית בתחום

השידור והתקשורת. מטבע הדברים זה נוצר כפי שנוצר.

הייתי אומר לידידי חבר הכנסת כהן שאני לא הייתי קובע בפסקנות שחוסר

היעילות הוא של חמישים אחוז.

יצחק כהן; גם המנכ"ל אמר את זה.
אברהם שוחט
מותר לי גם לא להסכים עם המנכ"ל.

אין ספק שיש מה לעשות ברשות השידור וצריך גם

לעשות ברשות השידור, אבל ההנחה שלך שאפשר מחר בבוקר לפטר חמישים אחוז

מהעובדים, היא הנהה לא ריאלית ולא מציאותית.
קריאה
הוא לא אמר את זה.
אברהם שוחט
הוא אמר אתמול. הוא אמר שהוא רוצה לא לאשר

את התקציב כי צריך להעיף החוצה חמישים אחוז,

ואז המנכ"ל אמר שאי-אפשר.
יצחק כהן
לא להעיף. להפסיק לשלם להם.
אברהם שוחט
בוודאי לא להעיף. חשבת לשים אותם על טילים

ולשלוח אותם לשמים? מה זה לא להעיף?

אני אומר את הדברים על-מנת להכניס אותם לפרופורציה. צריך לייעל, צריך

להוריד את מספר העובדים, צריך לבדוק את המערכות שם כל הזמן, ואני מודה

ומתוודה שגם כשהייתי שר אוצר היתה תוכנית הבראה וחלק בוצע וחלק לא בוצע

אל מול כל מיני החלטות שהיו. אני באמת ראיתי את רשות השידור הציבורי

כדבר בעל חשיבות, וגם היום אני רואה זאת. חבר הבנסת אורון הזכיר אתמול

שאמרו לפרק את הרשות, לא צריך שתהיה רשות ציבורית, אני הייתי בדעה

שצריך את זה ואני גם בדעה שצריך לייעל את זה. אני לא הייתי עושה הגדרות

כל כך חמורות.
יצחק כהן
בשום נושא ציבורי לא קיים דבר כזה.
אנה שניידר
רציתי להעיר לחבר הכנסת כהן שאם כוונתו

שהוועדה תקבל רשימה שמית של אנשים שלא

עובדים לטענתך, זה בניגוד לחוק הגנת הפרטיות ואי-אפשר לקבל רשימה

שמית.יצחק כהן; בלי שם. רק מספרים.

אנה שניידר; אם הרשות מצאה לנכון להעסיק אותם ולשלם להם,

אי-אפשר לקכל רשימה כזאת.

יצחק כהן; הרשות לא מעסיקה אותם. הם יושבים בבית.
אנה שניידר
אי-אפשר להעביר רשימה שמית של עובדים

לוועדה.
יצחק כהן
בסדר. את המספרים ואת הסכומים.

אנה שניידר; מספרים וסכומים זה משהו אחר.

יצחק כהן; ותקופות. אני מקכל את דבריך, אבל אני מבקש

את המספרים, את הסכומים ואת התקופות שהם לא

עבדו.

אנה שניידר; עם המספרים והסכומים אין לי בעיה.

היו"ר מיכאל קליינר; אני רוצה להזכיר שאת הדיון אנחנו סיימנו.
חיים אורון
אני מבקש לקבל בעוד חצי שנה דיווח ואז יהיו

כל הפרטים.
אברהם הירשזון
אני מבין שרשות השידור עומדת להגיש לנו

תוכנית של רה-אירגון. במסגרת הר-האירגון היא

תגיש גם את נושא אותם פיטורים שמתחייבים של אנשים שאינם עובדים, ואינני

יודע אם זה חמישים אחוז, ארבעים אחוז או שלושים אחוז. אני מבין שיצחק

כהן התכוון לכך שהוא רוצה למצות את העניין הזה, שזה יהיה יעיל, ומי שלא

עובד, שיפוטר או שתימצא לו נוסחה אחרת לעבודה. הוא לא התכוון לשמות של

אנשים, אנחנו לא רוצים כאן לחשוף שמות של אנשים.
אורי הלמן
תשובה לחבר הכנסת גבאי. בהחלט הכוונה להזק

את הנושא של שידורי המורשת, וזו גם ההלטת

מליאת רשות השידור. אפרופו כל הנושא הזה של ציונות, מורשת וכן הלאה,

עמד המנכ"ל אתמול גם על הסידרה "אגוז", ועל הסידרה "נוקמים" שבשבוע הבא

תהיה הקרנת בכורה שלה.

בנושא של רה-אירגון, אני חושב שזה עבר כאן באופן ברור מאוד, אבל זה גם

עבר ברשות. אמרתי את זה ואני חוזר על זה שמבחינתנו זה או הבראה או

שרשות השידור לא תהיה. אם בתוך שנה-שנתיים לא נעשה הבראה מאוד מאוד

דרמטית, לטעמי לפחות רשות השידור לא תהיה.
אליהו גבאי
האם ידוע לך על שעות נוספות ביום כיפור

שאנשים דיווחו על זה?
אורי הלמן
אני יודע שהמנכ"ל עוסק בנושא של שעות נוספות

ואני סומך עליו.בעקבות מה שנאמר כאן בוועדה בירושלים ובעקבות מה שנאמר באן לגבי ערוץ

3, שנדמה לי שהיה קונצנזוס בוועדה, המנכ"ל נעתר לבקשות האלה ולפהות

בקטע מיידי יועברו שני מיליון שקל מתקציב הרשות בתוך הרשות לערוץ 3. זה

לפהות דבר שאתם השגתם עכשיו, בנוסף לדברים האהרים.

ראובן ריבלין; בטרם הצבעה, אני רוצה לדעת מהיושב-ראש האם

מכתבה של גברת סמדר אלחנני הוא רלוונטי

להצבעתי כאן. מכתב שאומר שהאגרה צריכה להיות 485 שקלים בלבד. האם זה

במסגרת ההצבעה שלנו עכשיו?

היו"ר מיכאל קליינר; לא. ההצבעה היא לפי הצעת הממשלה. אנחנו

מציעים רק על מה שהגישה הממשלה.
אורי פורת
אני רוצה להתייהס לדברים שנאמרו כאן. בעניין

כוה-אדם. הביקורת לגבי מצב התעסוקה ברשות

השידור, הרי היא ביקורת של הנהלה והדברים שנאמרו כאן על-ידי הבר הכנסת

כהן, הם לא דברים של אופוזיציה. אלה דברים שאנהנו אמרנו אותם ואנהנו גם

אמרנו שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים על-מנת להתמודד עם הבעיה הזאת.

זה לא דבר חדש, אלא דבר שקורה שם שנים. סוף סוף יש הנהלה שמוכנה

להתמודד עם הבעיה את שהיא בעיה קשה מאוד. יש כאן בעיה עם הסכמי עבודה

וההסכמים האלה יוצרים את האבטלה. אם למשל אנחנו מפעילים היום מצלמות

ELG שאלה מצלמות אלקטרוניות חדשות באותה שיטה שבה הפעילו מצלמות פילם

מיושנות עם אותו מספר אנשים, פילם הפעיל צוות של שבעה-שמונה אנשים

ו-ELG מפעילים שלושה אנשים, אבל אצלנו מפעילים ELG בשיטות של פילם.

אנחנו החלטנו לייעל את רשות השידור כדי שהיא תוכל להמשיך ולהתקיים,

מפני שאנחנו רואים בשידור הציבורי השיבות מדרגה ראשונה. אנחנו נעשה את

זה ונשקיע את כל המאמצים כדי לעשות את זה. יחד עם זאת, לא נעשה זאת

בשיטה של עליהום או לינץ' או עריפת ראשים, אלא נעשה זאת בצורה מסודרת,

במשא ומתן עם העובדים, בתבונה, תוך השגת רצון טוב מצידם. אני חושב

שאנחנו בדרך הנכונה. כבר התחלנו במהלך הזה, הוא לא מהלך קל ואנחנו נעשה

את זה. אני יכול להרגיע את חבר הכנסת כהן שכל מה שניתן לעשות, ייעשה,

ולצורך זה נצטרך גם את עזרת האוצר ואולי גם את עזרתכם.

בעניין השני מיליון שקל. כדי שלא נעכב את עניין האגרה, משום שמבהינתנו

זה קריטי, אני הסכמתי להעביר שני מיליון שקל לטובת ערוץ 33, מפני שגם

פה אין לנו שום ויכוח כי אני רואה בערוץ 33 חשיבות ממדרגה ראשונה כי

לחזק את ערוץ 1 ואת השידור בכלל. אני חוזר ומבקש שועדת הכספים תקבל

ההלטה שתעזור לנו אחר-כך במשא ומתן עם האוצר כדי שנוכל לההזיר לעצמנו

את הכסף הזה, מפני שאין לנר מאיפה לקחת אותו.
היו"ר מיפאל קליינר
אני מציע שנקבל שלוש החלטות. ההחלטה

הראשונה, לאשר את בקשת הממשלה לאגרה בגובה

שהציעה הממשלה, ולאשר את תקציב ערוץ 3 ותקציב רשות השידור.

ההחלטה השנייה. אנחנו מודעים לחשיבות ערוץ 33, ולכן אנחנו מבקשים

להגדיל את סך משאביו. ההצעה של מנכ"ל רשות השידור לעשות את זה על-חשבון

הפטורים בסדר גודל של שבעה מיליוני שקלים נראית לנו, ואנחנו מבקשים

מהממשלה תוך חודש לדווח לנו. היתה הצעה שיש סעיף של שבעה מיליון של

פטורים לעיוורים וחרשים, ואומרים שחושבים שלא הרשות צריכה לסבסד את זה,כי יש פטורים אחרים שלא הרשות מסבסדת וזה מקרי לגמרי. ברור לנו שצריך

למצוא מקור וברור לנו שאנחנו לא יכולים להמציא את המקור. לכן אנחנו

ממליצים שתוך חודש נקבל דיווח איך הכסף הזה יגיע לרשות השידור.

ההחלטה השלישית היא ברוה ההצעה שנאמרה כאן. היות וחבר הכנסת כהן באמת

העלה סוגיות כבדות, וכן עשו גם חברים אחרים, אנחנו היום מאשרים את

התקציב, אבל היות שכולנו חושבים שצריכה להיות איזושהי ריאורגניזציה

בענייני עובדים, ולא רק בענייני עובדים, אשר על כן בחודש יוני, אחרי

הבחירות שיהיו, אנחנו נקיים דיון ובו תוצג בפנינו תוכנית רשות

השידור.

יצחק כהן; אני ביקשתי מספרים וסכומים.

היו"ר מיכאל קליינר; אנחנו מקדמים בברכה את הודעת המנכ"ל

והיושב-ראש על העברת שני מיליון שקלים

ממקורותיהם לערוץ 33. במסגרת הכיסוי, מתוך השבעה מיליון שקלים, ברור

שהשניים יוחזרו וחמישה מיליון נוספים יועברו.

אני מעלה את ההצעה כולה להצעה. מי כעד? מי נגד? 1.

אושר.

אנחנו מברכים את רשות השידור.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים