ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

חוק מס שבח מקרקעין (תיקוני חקיקה); תקנות מלווה המדינה (סדרות מסוג גילון חדש); תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1999; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הסופרגול), התשנ"ט-1999; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקונים) (2), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 362

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום שני. אי בשבט התשנ"ט (18.1.99). בשעה 00;10

נכחו; חברי הוועדה; אי רביץ - היו"ר

הי אורון

מי נודלמן

אי פינס-פז

מי קליינר

מוזמנים; ר' בר-און - יו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט

י' אלוני - ר"וח המועצה

אי הרשקוביץ - סגן יו"ר המועצה

ק' יפה - חשב המועצה

חי קמחי - היועץ המשפטי למועצה

מנהל הו ועדה; אי קרשנר

יועצת משפטית; אי שניידר

יועצת כלכלית; סי אלחנני

קצרנית; אי לוין

סדר-היום; 1. חוק מס שבח מקרקעין (תיקוני הקיקה)

2. תקנות מלווה המדינה (סדרות מסוג גילון חדש)

3. הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1999

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הסופרגול), התשנ"ט-1999

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל)

(תיקונים)(2), התשנ"ט-19991. חוק מס שבח מקרקעין (תיקוני חקיקה)

היו"ר אי רביץ;

אני פותח את חישיבח.

אי קרשנר;

בשבוע שעברה חעברנו לקריאה שנייה ושלישית חוק מס שבח מקרקעין (תיקון) של

חבר הכנסת פורז לדירות קטנות. הסכום היה מיליון ו-300,000 ש"ח. עכשיו רוצים

לכלול את המדד של ינואר ולתקן את הסכום למיליון ו-500,000 ש"ח. זו הקלה.

היו"ר אי רביץ;

אנחנו מסכימים.

הוחלט; לתקן את הסכום של 1,300,000 ש"ח ל-1,500,000 ש"ח.תקנות מלווה המדינה (סדרות מסוג גילון חדש)

אי קרשנר;

לפני כמה שבועות אישרנו תקנות מלווה המדינה, סדרות מסוג "גילון". אז סמדר

הציעה לשנות את השם, והם קוראים לזה עכשיו סדרות מסוג גילון חדש. צריכים לאשר

את התקנות.

היו"ר אי רביץ;

אנו מאשרים.

הוחלט; לאשר לפי הנוסח הר"ב.תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1999

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הסופרגול).התשנ"ט-1999

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל)

(תיקונים) (2). התשנ"ט-1999

היו"ר אי רביץ;

מר בר-און, תסביר לנו מה אנחנו מתבקשים היום לאשר.

ר' בר-און;

אני שמח שבמסגרת עידן אי-הוודאות של ועדת הכספים אנהנו נותנים לכם איזשהי

רגיעה, איזשהו "לופ" של דבר שאני מניה שהוא בקונסנסוס. אנהנו מביאים לכם היום
לאישור ארבעה דברים
1. תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת העבודה 1999,

ומיד אגיד עליו מספר דברים בקיצור רב. 2. אנחנו מבקשים את אישורכם, בהתאם

להוראות החוק, לשלושה תיקונים לתקנות המועצה להסדר הימורים בספורט: א. שמאשר

משחק חדש בשם "סופרגול". ב. שמאשר לנו את האפשרות להגדיל את מספר ההימורים

במשחק הטוטו שלנו מ-15 ל-16. ג. שמאפשר לנו שינוי בהלוקה הפנימית של סכומי

הכסף בפרסים, כאשר הכוונה שלנו להגדיל את הפרס הראשון על חשבון הפרסים השני

והשלישי.

הצעת התקציב המונחת לפניכם היא הצעת תקציב מאוד שמרנית, כאשר אנהנו

מצלמים את המצב שהיה בשנת 1998, למרות שהיתה לנו ירידה מסוימת בהכנסות. אבל

מכיוון שמדובר בהימורים, ואנחנו מהמרים בעצם גם על רמת ההכנסה שלנו, אנהנו

חייבים לומר שאנחנו מתאימים את עצמנו. אנחנו בעצם מחלקים רק את מה שיש לנו.

אין לנו שום רזרבות. אנחנו לא לוקחים הלוואות, אנהנו לא מוציאים שום הון זר

ואין לנו גרעונות. אנחנו משלמים את מה שאנחנו מרוויחים. אנחנו משלמים בערך 50%

לזוכים, ואנחנו משלמים בערך 30% לארגוני הספורט ולאגודות הספורט במדינת ישראל,

שזה בעצם המקור הכספי היחיד לאגודות הספורט במדינת ישראל, וכל היתר זה תקורה,

כאשר חלק גדול הולך לפרסום. אתם מבינים שתעשיית ההימורים היא תעשיית הלומות

שזקוקה להרבה תקציבי פרסום. רק אחוז אחד מסך כל הכספים, חבר הכנסת אורון,

הולך להוצאות הנהלה והוצאות כלליות שלנו.

לקחנו את הצעת התקציב של 98 והעתקנו אותה ואנחנו עובדים עכשיו בזהירות.

קיבלנו החלטה פנימית שבשלב זה אנהנו עובדים על בערך 75% מהתקציב. קרי - אם

התקציב הוא 620 מיליון ש"ח, אם 30% מזה זה בערך 180 מיליון ש"ח, אנחנו כרגע

משלמים לאגודות לפי שלושה רבעים מ-180 מיליון, שזה בערך 135-140 מיליון ש"ח

בשנה. אם ההכנסות תגדלנה, נשנה את אחוזי התקצוב בהתאם, נעלה את זה ל-78%, ל-

80% ול-85%, ככל שהתזרים יאפשר לנו. אם ההכנסות תקטנה, אנחנו כמובן נקטין

בהתאם. אנחנו עושים את ההתאמות במהלך השנה.

רצינו להפנות את תשומת לבכם בעיקרי התקציב למספר דברים. כל רזרבה שנשארת

לנו כתוצאה מעבודה כפופה לשינוי קריטריונים של ועדה ציבורית שנקבעה על-ידי

ועדת השופט בן-דרור בשנת 94. הוועדה נקראת היום ועדת כרמון. עומד בראשה עו"ד

רענן כרמון. היא מורכבת מאנשי ציבור, מאנשי רשות הספורט, והיא קובעת לנו למשל

להגביר את התמיכה בספורט הייצוגי או בספורט האולימפי בשנת עבודה אולימפית, או

להגביר את התמיכה בכדורגל נשים, או להגביר את התמיכה למשל בכל מיני סוגי ספורט

חדשים שנוצרים שמקבלים אישורים ואינם נמצאים סביב שולחן מקבלי ההקצבות שלנו.
דבר שני
יש לנו חוזה עם ההתאהדות לכדורגל שקובע תשלום פיקס להתאחדות

לכדורגל. ההתאחדות לכדורגל והכדורגל הוא בעצם בסיס ההימור שלנו, וככזה אנחנו

מטפחים אותו מחוץ למסגרות התקציב בהתאם להחלטות הוועדות הציבוריות השונות.

אנחנו השנה תמכנו כלכלית בהתהייבות של המועצה בשינוי מבנה הליגות. אם עד היום

היו לנו 30 מחזורי ליגות בשנה, אנחנו שואפים להגיע ל-36, כאשר במעבר יהיו 39,וקיבלנו החלטה שאנחנו נתגמל כל תוספת של מחזור ליגה במיליון ש"ח.

אנחנו עוברים כרגע ממש בימים אלה סוף סוף אחרי מהלך של למעלה מעשר שנים

מעידן הOFF-LINE- שלנו לעידן הON-LINE- שלנו. אנחנו מנהלים אתל ההימורים שלנו

הOFF-LINE- . זו מערכת אנכרוניסטית ישנה, מיושנת, שאיננה עונה לצרכים

המודרניים ואיננה מספקת פתרונות. הקהל שלנו בורח למקומות אחרים, והמקומות

האחרים, למרבית הצער, הם בתעשיית ההימורים הבלתי חוקית. אני אומר כאן פעם

נוספת מעל במה ציבורית נכבדה זו, שלהערכתי, בהימורים הבלתי חוקיים בספורט

מתגלגלים כספים של למעלה ממיליארד ש"ח לשנה, כאשר אנחנו נאבקים על בערך מחצית

הסכום או 60% מהסכום הזה. כל כסף כזה שהולך להימורים חבלתי חוקיים לא בא

אלינו. אם הוא לא בא אלינו הוא לא בא אל הספורט, הוא לא בא למיסוי, הוא לא בא

לתעשיית הפרסום ולתעשיית השיווק שמתפרנסת מכך, ולכן אנחנו נלחמים בזה מלחמת

חורמה. המהלך הזה הוא מהלך של הכנסת מתקון, הימורים ON-LINE, מגוון חדש של

משחקים. זה עולה כסף. הכסף הזה לא ייגרע מן הספורט. אנחנו נקבל אותו בהלוואות,

בין שאנחנו נביא את ההלוואות ובין שהזכיין שנבחר חוא זה שיביא את המימון

הבנקאי. לפי תכניות כלכליות שהגשנו לכם בעבר, תכניות כלכליות שנמצאות ברשותנו,

בתוך מהלך של פחות מחמש שנים כל המערכת הזאת מחזירה ומממנת את עצמה.

מהלך נוסף שאנחנו עושים כרגע הוא מהלך של רכישת מבנה למועצה להסדר

הימורים בספורט. המועצה להסדר הימורים בספורט הקיימת מזה 30 שנה יושבת עד היום

בשכירות במתקנים של הוועד האולימפי ומשלמת למעלה מ-19,000 דולר בחודש שכר

דירה. בהיותה מלכ"ר הכסף הזה איננו דידקטבל, מכיוון שכך ובאותם תנאים בהלוואה

לעשר שנים אם נשלם את אותו כסף לבנקים שיממנו לנו מימון של למעלה ממאה אחוז

רכישת מבנה, בעוד עשר שנים גם נהיה בעלי המבנה הזה והמבנה הזה יתוסף על

האמצעים. אנחנו במסגרת התקציב את הסכמתכם לשתי ההלוואות האלה.

עכשיו אני רוצה לדבר על המשחקים. המשחק של ה"סופרגול" הוא משחק שבו יהיו

על הטופס בין 4 ל-6 משחקים, כאשר המנחש יצטרך לנחש במדויק את כמות הגולים

שכובשת כל קבוצה במהלך אותו משחק. זה משחק קל, זה משהק ברור, זה משחק נהיר, זה

משחק שבו תמיד מתחלקים הפרסים, הוא נקרא טוטליזטור. כל הכסף שבקופה מחולק

למהמרים בניכוי הוצאות ובניכוי מה שאנחנו צריכים לשלם לספורט, לפרסום ולהוצאות

המינהלה. בערך בין 50-60% חוזר לפרסים. המשחק חזה נוחל באירופה במהלך 18

החודשים האחרונים הצלחה היסטרית. הכוונה בסופו של דבר שזה יהיה משהק כלל-

אירופי, שכל המהמרים ישחקו על קופה אירופית, כאשר כל החברות באינטרטוטו -

ואנחנו חברים באינטרטוטו שזה איגוד הימורי הספורט האירופי - ישתתפו בהימורים.

יש לוח משחקים אחד לאינטרטוטו. למשל בצ'מפיון ליד ביום רביעי יש 24 משחקים.

אתה בוחר לך 6 מתוך 24 משחקים, מהמר על התוצאות. זה כסף ענקי כלל-אירופי ומשחק

מאוד אטרקטיבי, מאוד קל למשחק, מאוד נחמד. אינני יכול להימנע מלומר, שמי

שקורא את נושא ההימורים הבלתי חוקיים, זה משחק שמדבר על הליינים, על ה-

UNDEROVER , כמה גולים כבשו בכל משחק, מי יכבוש ואיזו תוצאה. זה פרקטי, זה

מהיר, זה נחמד.

חי אורון;

חבר הכנסת רביץ, יש לי הרושם שאתה מבין בזה בערך אותו דבר כמוני...

ר' בר-און;

אם אתם רוצים הסבר, אני אסביר לכם מיד. זה קל ופשוט.

אי פינס-פז;

מה הכוונה להוסיף משחק מ-15 ל-16?ר' בר-און;

אנחנו מבקשים להגדיל את תכנית הימורי הספורט מ-15 ל-16 משחקים. מילת

חמפתח בהצלחה של ההימור ובהכנסות של המועצה להסדר הימורים בספורט היא הג'ק-

פוט, הקופה הגדולה. כאשר יש פרס של 20 מיליון ש"ח, 25 מיליון ש"ח, יש מה שנקרא

אצל המתחרים "לוטומניה" ואצלנו "טוטמניה". כולם רצים ושולחים ואנחנו מרוויחים

הון עתק שכולו הולך לספורט. למרבית הצער, אנחנו לא יכולים לשים את הכסף הזה

ממקורותינו אלא רק בגלגול פרסים. זאת אומרת, אם אנחנו שמים את הפרס הראשון 4

מיליון ש"ח ואין מנחש, הפרס הבא יהיה 7 מיליון ש"ח, אם אין מנחש, 10 מיליון

ש"ח, 15 מיליון ו-25 מיליון ש"ח. מכיוון שאצלנו, להבדיל מהמתחרה, מרכיב הניחוש

תלוי גם בידע, זאת אומרת שכשבית"ר ירושלים משחקת עם הפועל כפר-סבא בטדי, גם אם

זה משחק ספורטיבי במאה אחוז, אפילו אתה ג'ומס שאתה לא מבין גדול בספורט יודע,

שהסיכויים הם 90% שבית"ר ירושלים תנצח את כפר-סבא בטדי ולא להיפך. בכך באופן

אוטומטי משחק אחד יוצא מבין ה-15. כך יש כל שבוע כמה וכמה משחקים. על זה

תוסיפו שבשנים האחרונות השתכללו כל מיני שיטות מחשב. היום תיכנס לכל תחנת

טוטו, יש מחשב בצד, בעל התחנה אומר לך: או.קיי., מה אתה רוצה לשלוח? - 10

כפולים? ברגיל 10 כפולים עולה לך 4,000 ש"ח, אבל הוא באמצעות תוכנת המחשב מפצל

לך את ה-10 כפולים, שם כל מיני תנאים, ואומר שבתנאי שב-10 כפולים לא יהיה יותר

מ-6 תיקו, באופן אוטומטי כמות הטורים שלך נחתכה ב-2. בתוצאות, אני יכול לומר

לכם, שבשנה האחרונה לא היה לנו סט של יותר משתי העברות אפילו פעם אחת. משום

שהמנחשים מתחכמים לנו. באמצעות המחשב הם מתגברים עלינו. כשהם מתגברים עלינו

אין העברות של פרסים. אין העברות של פרסים, אין לנו הכנסות. אם אנחנו מכניסים

להם עכשיו משחק 16, יותר קשה להם. אני לא אומר לכם שבעוד שנתיים או בעוד שלוש

שנים הם לא יפצחו את השיטה. אבל עד שהם יפצחו את השיטה אנחנו נוכל לעשות

העברות, אנחנו נוכל לעשות עונה או שתיים או שלוש טובות, ואנחנו נציל את

הספורט. משום שאם הספורט יבוא לפה לקבל ממשרד החינוך - יושב פה מר הרשקוביץ,

שהוא מנהל את התקציב של משרד החינוך והוא סגני במועצה - משרד החינוך לא נתן,

לא נותן ולא יתן לספורט. לכן אתם באישור המשחק חזה תעזרו לנו להגביר את

ההכנסה.
היו"ר אי רביץ
למה אנחנו, הכנסת, צריכים לאשר לכם משחק 16? אתם לא יכולים לאשר את זה

לבד?

ר' בר-און;

לא, החוק קובע את זה.

חי אורון;

חבר הכנסת רביץ, זה התקציב היחיד שאתה על-פי החוק יכול עכשיו להגיד לכם,

תראו, חברים יקרים, אתם תעבירו ממרכז "הפועל" ל"מכבי" מיליון שקל ויש לך

סמכות. זה סמכות הוועדה. בהבדל מתקציב המדינה שאתה רק יכול לקבל או לא לקבל

הצעה של האוצר, פה יש לך סמכות מוחלטת.

היו"ר אי רביץ;

מה עם הספורט הלא הישגי, העממי?

ר' בר-און;

הם מקבלים הרבה מאוד כסף, הם מתוקצבים.אבל פה נגעת באמת בנקודה כואבת. למה אני בפיגור אחרי המתחרים?

היו"ר אי רביץ;

מי זה המתחרה?

ר' בר-און;

אתה יודע, ברה י הפטמן 3. כל משחק שהוא רוצה, הוא יושב אצלו

בדירקטוריון, מאשר את המשחק ומוציא אותו לפעולה. הוא לא צריך לעבור מפה. אני

על כל פיפס חייב לעבור מפה.

סי אלחנני;

יש לי שאלה כלכלית, אני לא מדברת על כדורגל: הנימוקים שהבאת לקניית מבנה.

אין הבדל כלכלי בין הריבית שתשלם על ההלוואה שתיקח לבין שכר הדירה. הריבית על

משכנתה ושכר דירה זה בערך אותו דבר. התשלומים השוטפים שלך יגדלו, כי תצטרך

לשלם גם קרן וגם ריבית. התשלומים השוטפים לאורך עשרים השנים הבאות יגדלו.

ר' בר-און;

לא מדובר על 20 שנה אלא על 10.

סי אלחנני;

בסדר. התשלומים השוטפים לאורך עשר השנים הבאות יהיו הרבה יותר גבוהים ממה

שאתה משלם היום.

ר' בר-און;

רואה החשבון נמצא כאן. אנחנו בדקנו את זה.

סי אלחנני;

נוסף על כך, מכיוון שאתם הולכים לקראת אי-יציבות בהכנסות שלכם כי יש

תנודות, יש משחקים אחרים, יש תחרות מקאזינו, כל פעם אני שומעת את זה, ההכנסות

שלך לא צפויות להיות בקצב אחיד עולה אלא בתנודות. כשאתה שוכר מבנה אתה בעל-

הבית, כי אתה אומר, אני הולך למבנה יותר זול, אני יכול לשנות את תנאי המגורים

שלי לפי הכסף שלי, פעם יותר טוב ופעם פהות. אתה יכול לעשות חוזה לשנה. מה זה

משנה? זה משרדים, הילדים לא הולכים לבית-הספר בשכונה. זה לא משנה איפה הם.

כמות מבני המשרדים שנבנתה באזור העסקים התל-אביבי למשל היא אדירה. יש עודף

מבני משרדים, כך שאתה גם יכול להיות מאוד גמיש במחירים. לכן אני לא רואה שום

סיבה. בתיאוריות של צדק הברתי, בכלכלה הברתית, אדם יש לו ערך עצמי אם הוא בעל

הדירה שבה הוא גר. זה הנימוק לחוק הדיור הציבורי. אתה יש לך בעיה עם

הפסיכולוגיה הזאת? עדיף שתשכרו, אני לא רואה סיבה שתקנו.

ר' בר-און;

עוד לא סיימתי את ההצגה.

הדבר השני אהרי שאמרתי לכם על ה"סופרגול" וה-16, זה עדיין החלוקה הפנימית

של הפרסים. היום החלוקה הפנימית של הפרסים היא כזאת שהפרס הגדול לא מספיק

גדול. אני רוצה לקחת קצת מהפרס השני וקצת מהפרס השלישי ולהגדיל יותר את הפרס

הראשון. כי האטרקציה אצל המנחשים היא הפרס הראשון. הפרס השני מעניין אותם כשלגדאשתקד.
א' פינס-פז
כמה זה קצת?

ר' בר-און;

תיכף אענה.

אני רוצה לענות לסמדר שתי תשובות רעיוניות. את מתעלמת מצורך חשוב ביותר

וזה נושא הקביעות שלנו. אנחנו בונים עכשיו חדר מחשבים לקראת הON-LINE- שלא

יכול לנוע כל שלוש שנים או כל ארבע שנים ממקום למקום. כך או כך נצטרך לקנות

מקום בשביל חדר המחשבים. אי-אפשר יהיה שחדר המחשבים לא יהיה בסביבה שבו יתנהלו

כל הפעילויות האחרות. זה חדר מצב לכל דבר ועניין.
הנושא של תל-אביב
להערכתי, ואני מצוי בשוק הנדל"ן בעבודתי שלא במסגרת

המועצה להסדר הימורים, אנחנו נמצאים היום אם לא ממש בשיא השפל, אולי לקראת שיא

השפל, ולכן זה הזמן, המקום והמועד לרכוש נדל"ן. את צודקת בקשר לתל-אביב, אבל

לא עלה בדעתי בכלל לקנות לא בבורסה ולא באיילון ולא בשום מקום אחר. הלכנו

לאזור תעשיית היי-טק בקריית-מטלון ובמקום לשלם 3,000 ו-3,200 דולר למ"ר או

3,500 דולר למ"ר, כמו שהציעו לנו לשם, כמו שאמרו לי בדירקטריון, שמור על הכסף

של המועצה ולמה אתה לא הולך לבורסה - הלכתי למקום שאני משלם בו פחות מ-1,300

דולר למ"ר. אני הולך לקריית-מטלון, לאזור המוסכים של פתח-תקווה, ששם עכשיו יש

תנופה ונבנית קריית-היי-טק חדשה, ואני ממש קונה בזיל הזול. לגבי השאלות

הכלכליות אני מבקש התייחסות מרואה החשבון שלנו.
י' אלוני
רוני בר-און נתן את התשובה העיקרית. המועצה הולכת לקנות במצב היום מבנה

יחסית במחירים זולים. שוק הנדל"ן מאפשר את זה.

סי אלחנני;

מה ההבדל בשטח?

י' אלוני;

השטח הוא די דומה לשטח שקיים היום במועצה. המועצה יושבת היום במרכז תל-

אביב, ברח' הארבעה.

ר' בר-און;

הכי יקר שיש.

י' אלוני;

לגבי תזרים המזומנים אני אענה בגדול: לפי בדיקה, החזר הקרן פלוס ריבית לא

צריך לעלות יותר משכר הדירה של היום כי אנחנו עוברים לאזור פחות יקר. כלומר,

יוצאים החוצה, ולכן לא ייפגע תזרים המזומנים שלנו כתוצאה מזה.
לגבי כדאיות כלכלית
הריבית על המשכנתה לא מגיעה לתשואה על הנכסים. תשואה

לנכסים בהשכרה היא בסביבות 8-8.5%. הריבית על משכנתאות היא יותר זולה. מבדיקה

כלכלית שהמועצה עשתה, יש כדאיות כלכלית לעניין הזה. כלומר, חמועצה תחסוך מזהכסף.

חי אורון;

אני רוצה להעיר כמה הערות, זה נכון שהתקציב הוא מאוד שמרני, אבל זו בדיוק

הבעיה. לפי התקציב בעצם אנחנו מגלגלים מנוף של 70% בשביל 30%. הפרסים הם

ר' בר-און;

הפרסים הם 50%.

חי אורון;

בשבילי הפרסים הם הצנטריפוגה. מה שמגיע לספורט הוא 30%.

ר' בר-און;

נכון.

ס' אלחנני;

מהמשחק החדש שהוא תיאר לא מגיע כלום.

ר' בר-און;

אין דבר כזה. חד-משמעית מכוח החוק אני צריך לתת 30%.

חי אורון;

אני בכל זאת שואל, היות שהמספרים מועתקים ממש אחד לאחד משנה שעברה, קודם

כול, האם יש השוואות עם גופים אחרים דומים? האם אלה הם היחסים? אני לא מדבר על

הפרסים. חוץ מה-50% פרסים יש פה 20% תקורה, פרסום.

שאלה נוספת שקשורה לעניין הזה; 620 מיליון ש"ח השנה זה לא 620 מיליון ש"ח

של השנה שעברה. רצינו אינפלציה של 4% ויש לנו אינפלציה של 8%, אז זה כבר לא

אותם 620 מיליון ש"ח. השאלה היא האם הנתח שלכם בתוך שוק ההימורים הפורמלי -

אני לא מדבר על שוק ההימורים השחור - עולה, יורד, משתנה? כי זח בעצם כל מבחן

היעילות של המערכת הזאת. אם אתם לא מצליחים לשמור על חלקכם בנתח הזה, סימן

שהמתחרה היחיד שלהם הוא יותר מוצלח ואנחנו בצרות.

אגב, מה שמופיע פה זה תקציב מול תקציב. מה בערך היה הביצוע של 98?

ר' בר-און;

הביצוע של 98 היה בערך 78% מ-620 מיליון ש"ח.

חי אורון;

זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו נמצאים בכלל במקום אחר?ר' בר-און;

אמרתי שאני מתחיל עכשיו בגישה אחרת.

חי אורון;

נקודה שנייה היתה פה פעם נושא מאוד חם ועכשיו היות שהקלייטנים אינם פה זה

יותר רגוע, איך הכסף מתחלק בין המרכזים. הגיעו למסקנות ויש ועדה, והשאלה חיא

איך זה מתחלק בין המרכזים לבין האחרים. אני רואה שהאחרים זה נתח קטן.

העצמאיות - 2.5%.

ר' בר-און;

זה לא בידינו.

חי אורון;

זח לא בידכם אבל זה אולי בידינו. כי זה קשור לשני דברים; אם יש לכנסת

רצון להשפיע, זה שכל אותם ארגונים שמופיעים אצלכם בדף הלפני אחרון, ספורט שהוא

הרבה יותר עממי, כמו שח-מט, הורדת ידיים וכל הדברים הקטנים האלה שכל אחד מקבל

90,000, 30,000 או 50,000 ש"ח, ואין להם מקורות אחרים; סדר העדיפויות שלי גם

משתנה. המרכזים הם לא מה שהיו פעם, מ"הפועל" ועד "מכבי" ואין לי שום

סנטימנטים. בשביל לקנות זרים במכבי או ב"הפועל" ולהעביר מקבוצה לקבוצה, אז

שיהיה להם קצת פחות וישלמו קצת פחות לשחקנים. באותה מידה שוועדת הכספים יכולה

להשפיע היא יכולה להגיד; במקום שכל הסיפור הזה ביחד יהיה סכום של 3 מיליון, כ-

5%, תנו לכל הגופים שאין להם .

ר' בר-און;

אבל החוק קבע שמי שקובע את זח היא ועדת כרמון.

חי אורון;

אז אנחנו, ועדת הכספים, נודיע לוועדת כרמון. אני זוכר שכשלא אישרו פה

לפני כמה שנים לאיצטדיון טדי רצו פה רשות ההימורים בספורט שלושה חודשים עד שכל

אחד קיבל את החלק שלו. לכן אנחנו יכולים להגיד, תעלו אותם מ-3 מיליון ל-5

מיליון, ל-6 מיליון. למה? כי הם בסוף באים לפה. לא בא לפה מנהל "הפועל" תל-

אביב או מנחל "הפועל" חיפה, אלא באים אלה שאם הקופה הציבורית צריכה לעזור להם

זה ענפי הספורט הקטנים.

ר' בר-און;

השאלה אם אתה רוצה לשבת פה ולווסת את הברז או שנקבעו שני מנגנונים, הם

נקבעו על-ידי ועדה שבדקה את זה. הרעה החולה של המרכזים ושל ההשתלטות של ענפי

הספורט עם השיניים הגדולות - הכדורגל והספורט - על ענפי חספורט חסרי השיניים

שנותיה שנות דור. מינו ועדה אחת, ועדת ידלין. אחר-כך מינו את ועדת בן-דרור,

והם טחנו חצץ עד שהם הגיעו למסקנות. היום יש שני מנגנונים שבונים את זה.

המנגנון האחד זה ועדת כרמון שבאה ואומרת - תיקון עיוותים. כשהיא רואה שבשה-מט

יש פתאום 50 מועדונים, אז היא מתקצבת אותו יותר. פעם שנייה המועצה יושבת על

המלצוחת ועדת כרמון, כשבמועצה יש ייצוג לענפי הספורט האלה. יש נציג של

הכדורגל, של הכדורסל, נציג של ענפי הספורט הביזריים, נציג של הוועד האולימפי.

7 מבין 18 חברי המליאה הם נציגי חספורט והם יודעים למשוך.חי אורון;

אני חושב שצריכה להיות פה אמירה כפולה של הוועדה: 1. שאנחנו פונים לרשות,

על דעת כל חברי הוועדה שיושבים פה, שלקראת השעה הבאה או אם תהיה, מה שאני כרגע

די בספק, תוספת תקציב במהלך השנה, לתת עדיפות. אני מתנגד שאנחנו פה נחלק

תקציבים לפי כתובות. זו היתה עמדתי תמיד ולכן לא הייתי משתתף בדיונים כשדובר

על המרכזים. אבל לבוא ולומר לוועדה, אנחנו מבקשים שמה שיש בנספח גי, קרי - כל

הגופים הקטנים, בשנה הבאה יגדל, ואני לא רוצה להגיד אפילו בכמה. כי אנחנו

מבטאים עמדה ציבורית שאומרת שמהכסף הממלכתי צריכים לממן את ענפי הספורט הללו.

וזה כסף ממלכתי, כי הזיכיון לקחת הימורים זה בונוס ממלכתי. אנחנו רוצים

שלחלקים האלה הפחות מקצוענים שהולכים ומתעוותים יהיה יותר.

ר' בר-און;

דעתי כדעתך.

חי אורון;

אם יידעו במועצת ההימורים בשנה הבאה שהתקציב לא יעבור אם לא יהיה שינוי,

אני מקווה שהם ישקלו את זח. אם יש לכל הענפים הקטנים 3 מיליון שייח, אם ניתן

להם 6 מיליון, זו מהפכה עולמית.

ר' בר-און;

נכון. 3 מיליון לכדורגל זה כמו זבוב על האף.

חי אורון;

בכדורגל יש הסכמים של חצי מיליון דולר עם שחקן אחד, וזה כסף קטן בתוך

הסיפור. אנחנו יכולים לעשות בדברים האלה מהפכה. זה לא פוליטי. אני לא יודע

של מי זה, מה זה, זה לא שייך לאף אחד. אבל אני מתאר לעצמי שפה מעורבים כמה

עשרות אלפים ספורטאים ופה מעורבים כמה מאות שעוברים מקבוצה לקבוצה.

מי נודלמן;

אני תומך בכל מה שאמר ג'ומס.

פה כתוב "איצטדיון ירושלים", זה איצטדיון טדי? אני חושב שבמדינת ישראל

צריך להיות איצטדיון בין-לאומי ולא איצטדיון טדי.

ר' בר-און;

זה יהיה. ראש העיר הולך להביא עוד תרומה ורוצה להכפיל את מספר המקומות.

כאן מדובר על איצטדיון טדי בירושלים. התורם החליט שזה יהיה שם האיצטדיון. אני

חושב שזו החלטה נכונה מאוד. טדי התרוצץ מספיק בשביל להקים אותו.

מ' נודלמן;

בבירת ישראל אין איטצדיון לאומי שבו אפשר להתאמן באתלטיקה קלה.

ר' בר-און;

יהיה.מ"מ היו"ר מ' קליינר;

חבר הכנסת נודלמן לא מדבר על השם אלא רוצה שיהיה איצטדיון לאתלטיקה קלה.
ר' בר-און
זה מה שאנחנו עושים. נכנסנו עכשיו למיזם משותף עם האוניברסיטה, עם הרשות

לפיתוח ירושלים. יש לנו תכניות, אנחנו מממנים את זה. בשנת העבודה הבאה תראו את

זה.

מי נודלמן;

שמעתי שאתה אמרת שבשנה שיש משחקים אולימפיים אתם נותנים כסף לזה.

ר' בר-און;

נכון.

מי נודלמן;

למה אתם לא מעודדים את הספורטאים כל שנה? אני יודע שאנחנו צריכים כל

חזמן ללכת לראש הממשלה ולמשרד החינוך ולבקש כספים עבור הקבוצות האולימפיות.

מתברר שיש כסף רק לקראת המשחקים האולימפיים אבל אין תמיכה בספורטאים שמתאמנים

במשך השנים כדי שיגיעו להישגים. אם זה המצב, בשביל מה לבזבז כסף רק על

האולימפיאדה? זה לא הגיוני. צריכים להכין את הספורטאים לאולימפיאדה כמו שצריך.

אם לא מכינים אותם כמו שצריך, בשביל מה לבזבז כסף?

אי פינס-פז;

בסך הכול ה"סופרגול" נראה לי וגם העברות הכספים מהפרסים השני והשלישי

לראשון. אין ספק שהטוטו נמצא במצב קצת נחות לעומת המשחקים האחרים וזה פוגע

בספורט ופוגע בעניין. צריך לחשוב על דרכים לשנות את זה.

אני מתנגד לעניין של 16. אני מבין מה שאתה אומר, שהרבה פחות יזכו בטוטו

והפרסים יעברו משבוע לשבוע. אני חושב שבאיזשהו מקום עושים צחוק מציבור המהמרים

בטוטו. אולי זה יעשה את האקשן והרעש וזה יעשה לכם יותר יחסי ציבור.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

זה מגדיל את ההכנסות.

חי אורון;

לא הכול בנוי רק על הגדלת ההכנסות. ההצעה הזאת אולי מגדילה את ההכנסות

אבל פוגעת במשתתפים במשחקים, היא מקטינה באופן משמעות את הסיכוי שלהם והיא

מקטינה, לדעתי, גם את המוטיבציה שלהם לשחק.

ר' בר-און;

לא נכון.

אי פינס-פז;

כל אחד רואה את זה כפי שהוא רואה את זה. גם כאשר הגדילו את המספרים בלוטול-45, זה הקטין באופן דרמטי את סיכויי הזכיה וזה לא עשה טוב למי שמחמר. כולנו

יודעים כמה זוכים בפרט הראשון.

ר' בר-און;

השנה 36 שבועות ניחשו.
אי פינט-פז
אני בדעה שצריך לשמור על הטופט כפי שהוא. מצד שני, אני בהחלט בעד

ה"סופרגול" והעברת הפרטים.
לגבי התקציב
הערנו כאן הערות שאתם פשוט מתעלמים בהן. הערנו בשנה שעברה

הערות לגבי החלוקה הפנימית בין רשויות הטפורט. אני לא מדבר על מרכזי הטפורט.

אבל בין ענפי הטפורט יש פה דברים אבטורדיים שהערנו עליהם בשנה שעברה. שמעתם

אותם, חנהנתם בראש, אמרתם שתתקנו את זח, נתנו לכם טמכות לתקן את זח, ולא

תיקנתם אלא רק בשוליים. אבל בגדול לא השתנה שום דבר. כמי שעוקב אחרי קצת

אחרי הדברים, אתם עושים, אני לא יודע אם זה אתם או משרד החינוך, עושים צחוק

מהענפים. כולם מטתובבים כעניים בפתח על פתחו של שוקי דקל ומבקשים נדבות.

הייתי עד לכמה דברים ממש מבישים עם ענף הכדוריד שאני יותר מעורה בו. צריכים

לבקש כל פעם לנטיעה כזאת וכו', וחכול זה ייצוג של מדינת ישראל. כל העטק הוא

פשוט פתטי. שיחקו בתקציבים במהלך השנה עם רזרבות וכן יהיה ולא יהיה. עד

דצמבר 98 ואולי אפילו עד ינואר 99 ענפים לא ידעו מה קורה אצלם ב-98. אני אחראי

למה שאני אומר. זה לא מתקבל על הדעת. זה בלתי אפשרי. אני לא יודע למה שוקי דקל

לא נמצא בדיון היום. אני לא מקבל את זה.

אני אתנגד בוועדה לאשר את התקציב של ענפי טפורט אולימפיים. לפי דעתי,

החלוקח לא נכונה, היא מעוותת. ההמלצות שלנו משנה שעברה לא כובדו. אנחנו

ממשיכים לראות כל מיני רשימות. הכי חמור בעיניי, שגם אחרי שאנחנו מאשרים,

כאילו לא אישרנו. כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
ר' בר-און
מדוע אתה אומר את זה?
אי פינט-פז
קיימתי התדיינות עם מודי זנדברג, טגן שר החינוך לנושא הטפורט, ועם שוקי

דקל, ואני מודיע לך שכל מה שאני אומר מבוטט.
ר' בר-און
שמה, שאנחנו לא מחלקים בהתאם לקריטריונים?
אי פינט-פז
אמרתי את זה? למה אתה מכניס לי מילים לפה? לא אמרתי שאתם אלא משרד

החינוך.
ר' בר-און
אני צריך לקבל את העונשים של משרד החינוך? משרד החינוך לא מתעסק בכלל

בתקציב שלנו.א' פינס-פז;

אז אולי תסבירו לי במה הוא מתעסק ובמה הוא לא מתעסק. אני יודע שבשורה

התחתונה משרד החינוך כשהוא עובד מול הענפים השונים שם הכול בלאגן טוטלי ואנשים

לא יודעים מה התקציב שעומד לרשותם והם לא יכולים להכין תקציב בצורה מסודרת,

וכשהם מכינים זה שווה כקליפת השום וזה לא מקובל עלי'. זו חובבנות שאין

כדוגמתה. אני חושב שצריך לעשות לזה סוף. אני רוצה דיון על איגודי הספורט

השונים, הענפים האולימפיים, בצורה מסודרת, עם שוקי דקל לפחות, אם אפשר גם סגן

השר זנדברג, אבל לפחות שוקי דקל שיהיה פה.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

אני גם רואה בדאגה את ההיחלשות של הטוטו, כי היום הטוטו הוא המקור למימון

הספורט בישראל. אני לא מתפלא שהטוטו העלה את מספר המשחקים בטופס, כי מה שיוצא

את הכסף הגדול זה ההצטברות. כשיש הצטברות, יש פרס כספי גדול ואז הציבור קונה.

הבעיה היא לא אם יש 20 זוכים בשנה או 30 זוכים בשנה. הזוכים הם טיפה בים. מה

שבעצם הטוטו מוכר זה לא זכיות. הטוטו מוכר אשל"ה.

אי פינס-פז;

אתה ואני מייצגי ציבור ושנינו אוהבי ספורט.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

אני חושב שהעסק הוא אשלייה כמו שבלוטו ברגע שיש שלט 12 מיליון, 14

מיליון, הציבור קונה חלום. כשיש פרס של 3 מיליון, אנחנו לא ממלאים טופס. לעומת

זאת, כשיש פרס של 20 מיליון, אני, שלצערי הרב, לא מהלקוחות הקבועים שלך, רוני,

כשיש פרס של 12 או 20 מיליון, אני ממלא טופס. אני מבין שבעניין הזה אנחנו

משקפים אתל עם ישראל. אני יכול לחשוב שכל הטקטיקה לא טובה ויש לי בעיה עם

הפיס, ויש לי בעיה עם זה שאם יש כאן הימורים זה דווקא לשכבות החלשות ומי שקונה

בכמויות זח השכבות החלשות, וחלוקת הפרסים היא בהחלט הרבה יותר קטנה מאשר

בקאזינו. תאמין לי, אני יכול לתת לך עכשיו נאום נגד פיס וטוטו שעה, כי

כשהמיליונרים מהמרים בקאזינו 10% המפעיל לוקח ו-90% הולך לפרסים, ובפיס ובטוטו

רק 50% הולך לפרסים, וזה דווקא בקאזינו של השכבות החלשות. אבל זאת המציאות. לא

נשנה אותה. זה לא שייך לוויכוח הזה.

במציאות הקיימת קשה להשיג לספורט תקציבים ממלכתיים והטוטו לוקח על עצמו

נטל כבד מאוד, שבכספים של אוהדי הכדורגל הוא תומך בענפי הספורט השונים. אין

לי ספק שהגדלת מספר ההימורים זה חיוני, כי זה יתן יותר הצטברויות ויותר כסף

ותתחיל הדינמיקה, כי אנשים מתרגלים לשלוח לוטו ולא טוטו. אני חושב שהטוטו

במשבר וההגדלה של מספר ההימורים זו הדרך היחידה להוציא מהמשבר.

מה שמדאיג אותי, שאני לא רואה איך תמלאו 16 מספרים. כי יש גביע טוטו, אם

יהיו 10 מיליון פרסים אני לא אמלא. אני לא מאמין בזה.

ר' בר-און;

בשנה הבאה יהיו 39 מחזורי ליגה.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

מחזורים, אבל לא יהיו לך 16 משחקים מעניינים.ר' בר-און;

יהיו.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

אתם צריכים לדאוג שהליגה הארצית תהיה ליגה רצינית.

אי פינס-פז;

את מי יעניין משחקי הליגה הארצית אחרי שיש שתי לאומיות אי ובי?

ר' בר-און;

יעניין מאוד, כי היא תהיה ליגה מקצוענית. היא תיכנס לבקרה התקציבית. היא

תקבל מאתנו כסף. אם זה לא יעניין, אני אכניס ליגה אנגלית כמו שאני עושה היום.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

אני לא מאמין בכל מיני טוטו נוספים.

אי פינס-פז;

ה"סופרגול" טוב.

ר' בר-און;

אני מוכרח את זה.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

אני לא נגד.

ס' אלחנני;

סך כל ההוצאה להימורים לא משתנה.

ר' בר-און;

לא נכון.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

הייתי הולך על 16 לאומית ו-16 ארצית.

ר' בר-און;

אני לא מסכים אתך.

אי פינס-פז;

אולי פעם יהיה שר ספורט במדינה.מ"מ היו"ר מ' קליינר;

מותר לנו להעיר את ההערות שלנו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לשים את שיקול

הדעת שלנו במקום שיקול הדעת של אנשי המקצוע. אני רק מקווה שתדאגו שהליגה

הארצית תהיה מעניינת, שהיא תהיה מתוקשרת, שהיא תופיע ב"שירים ושערים".

ר' בר-און;

כל שבת אנחנו עושים ספונסושיפ של 10,000 דולר בשביל השידור הישיר של

הליגה הארצית בכדורגל. אנחנו משלמים את זה.
מ"מ היו"ר מ' קליינר
בצדק. לדעתי, אתם חייבים, מכיוון שאני רואה את המשחקים של ליגה אי ומיד

זה מוריד לי את החשק למלא טוטו.

אני מציע שנאשר את ה-16 קבוצות. אני מציע שנאשר את חלוקת הפרסים יותר

לפרס הראשון, כי אחרת לא יהיה לנו כסף לא לענפי ספורט אחרים, לא לכדורגל וגם

לא לנבחרת מצטיינים. מאוד הייתי ממליץ, ואני לא יודע מי יעשה את זה, פעם

ניסיתי להעביר את זה דרך המדינה וזה לא הולך, לטפח מסגרת של מצוינות, של

ספורטאים שיש להם סיכוי לנצח באולימפיאדה. אני רואה בזה חשיבות עצומה וחייתי

מאוד שמח אם הייתם אומרים שבעניין הזה תבואו לקראתנו, לתגבר את העניין. כי אני

שומע תמיד סיפורי זוועה על אנשים שיכלו לקבל מדליה וברוסיה או באוקראינה הם

היו אלופים והם באים הנה והם רעבים ללחם.

ר' בר-און;

אנחנו עושים את זה ונמשיך לעשות וגם נעמיק את זה.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

אני רוצה לאשר את התקציב, לאשר את תכנית ה"סופרגול", לאשר את תיקון תקנות

טוטו 16 ולאשר את תיקון תכנית ההימורים. אבל אני רוצה בהחלט לקבל את התשובות.

הוחלט; לאשר

ר' בר-און;

תודה על האישור.

מי נודלמן;

לגבי אתלטיקה קלה; אתם יודעים שבכל העולם האתלטיקה הקלה היא מלכת הספורט.

אצלנו זה במקום שישי, שביעי. אני לא מבין מדוע.

ר' בר-און;

זה במקום רביעי.

מ' נודלמן;

אני מדבר על הכסף. זה לא כמו שצריך להיות.ר' בר-און;

אנחנו בונים פה איצטדיון אתלטיקה. האיצטדיון הלאומי האוניברסיטאי יהיה

איצטדיון אתלטיקה ברמה אולימפית.

לגבי 16 ניחושים: יש לנו פה חוות דעת מקצועית של מומחח, דייר ארנון פרי,

מהפקולטה לסטטיסטיקה ומתמטיקה, שמצדיק את המהלך שלנו.

אני חייב תשובה לגיומס: מול המתחרה בשנה האחרונה ירדנו. הלוטו השנה מ-52

הגרלות חילק את הפרס רק 20 פעם, ובכל 32 הפעמים האחרות הוא העביר. אצלי לעומת

זאת מ-52 שבועות חילקתי את הפרס בשבוע הראשון 34 פעמים ולא היו לי העברות.

אמר קודם היושב-ראש, מתי אתה שולח טופס? כשאתה רואה את הכותרות בעיתונים,

כשאתה רואה את התחנות מעוטרות בפוסטרים, כשיש מה שנקרא "טוטומניה". "טוטומניה"

יכולה להיות רק בהעברה. הניתוח הסטטיסטי פה ואתם יכולים לראות אותו.

ההימורים הבלתי חוקיים מחזירים למהמר 90% מההשקעה שלו. הוא לוקח לעצמו

10% תקורה הוצאות הפעלה וניהול. אני לוקח רק אחוז אחד אבל אין לו לשלם לא

פרסומת ולא את ה-30% לספורט שאני משלם.

מכל מקום, אני מידה לכם מאוד.

אי פינס-פז;

למה אתה לא מתייחס למה שאמרתי על הענפים האולימפיים, על התקציבים

המצחיקים האלה?

מ' נודלמן;

עשיתי חשבון שהאתלטיקה נמצאת במקום שביעי.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

נעשה דיון בעניין הזה בלי קשר לזה.
ר' בר-און
אני מאוד אשמח לזה.
אי פינס-פז
אני מבקש לא לאשר את התקציב הספציפי הזה.
מ"מ היו"ר מ' קליינר
אישרנו.
אי פינס-פז
אז אני מבקש רוויזיה. אתה ניצלת את העובדה שיצאתי?

גם בפעם שעברה לא אישרנו את התקציב של הענפים אלא בכפוף לזה שחם יעשו את

השינויים ויביאו את זה מחדש לאישור הוועדה. אני מבקש לעשות בדיוק את אותו הדבר

הפעם. לגבי איגודי הספורט, אני לא מקבל גם את הטוטל וגם את החלוקה הפנימית,

ואני ודאי לא מקבל את שיטות העבודה. אני מבקש דיון מסודר.מ"מ היו"ר מ' קליינר;

אגיד לך מה אמרתי כשהיית בחוץ. אני מסכים במאה אחוז עם חלק מהביקורת וגם

ביטאתי אותה, אבל אמרתי שאני לא רוצה לשים את שיקול הדעת שלנו במקום שיקול

הדעת של אנשי המקצוע. אני לא מאמין שכרגע אחרי שחם דיברו וסיכמו אנחנו נשנה את

הסדר. הצעתי שנקיים דיון מיוחד בעניין הזה בלי חרב על הצוואר ואנחנו רוצים

לקבל הסברים.

אי פינס-פז;

בסדר, ולא נאשר את זה עד אז.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

לא.

אי פינס-פז;

אז אני מבקש רוויזיה.

ח' קמחי;

הקביעה הזאת היא לא קביעה שלנו, זו לא קביעה של המועצה. הקביעה הזאת

הולכת בעקבות ועדה שבראשה עמד בזמנו ידלין ואחרי זה בן-דרור. זו קביעה חיצונית

למועצה משום שאמרו שבמועצה יושבים אינטרסים ולכן לא ראוי שהמועצה תקבע את

החלוקה. זאת הסיבה. ,

מה שצריך לעשות, אם רוצים, צריך לקיים דיון, וזה לא מהיום להיום. כי אם

אתה סוגר את הברז לאיגודים האלה, הם מתמוטטים. הם חיים רק מהכסף הזה. הם

מקבלים הקצבה כל שבועיים ומזה הם חיים. אם סגרת את הברז הם מתמוטטים. יש היום

ועדה חיצונית. כרמון החליף את איציק אלישיב.

אי פינס-פז;

מי זה כרמון?

ח' קמחי;

הוא מינוי של סגן השר. אפשר לקיים דיון על זה אבל לא לסגור את התקציב כי

בזח אתה ממוטט את כל ענפי הספורט.

ר' בר-און;

חבר הכנסת פינס, אתה מתנפל על משרד החינוך דרכי? אני מסכים אתך. אני יושב

בוועדת כרמון. אני לא מעביר לו את הקריטריונים כי אני חושב שהוא עושה

קריטריונים לא טובים.

מ"מ היו"ר מ' קליינר;

היות שאישרנו לכם את ה-16 ואת כל הדברים שיגדילו לכם את ההכנסות, אני

מבין שאתם צריכים לבקש תקציב נוסף אם לא יהיה גידול בהכנסות. אני מציע שבאפריל

נקיים דיון בוועדה עם הוועדה של כרמון.ר' בר-און;

עם שוקי ועם זנדברג או כל מי שיהיה שם.

א' פינס-פז;

לפני הבחירות.

מ"מ היו"ר מי קליינר;

בגלל זה אמרתי באפריל.

אי פינס-פז;

אני מסכים.
הוחלט
לאשר. סוכם: לקיים דיון על התקציב לאיגודי הספורט.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים