ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/01/1999

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 361

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון. כ"ט בטבת התשנ"ט (17.01.99). שעה 00;10

נכחו; חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

חיים אורון

ניסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יהודה הראל

אבי יחזקאל

יצחק כהן

אופיר פינס-פז

מיכאל קלי י נר

אברהם (בייגה) שוחט

שלום שמחון

מ"מ; סאלה סלים

מוזמנים; דוד מילגרום - הממונה על התקציבים במשרד האוצר

ימימה מזוז - היועצת המשפטית לאוצר

יואל נוה - משרד האוצר

רומן וולפמן - משרד האוצר

חיים פלץ - משרד האוצר

א. ארבל - משרד האוצר

יואל בריס - משרד האוצר

א. אגייס - משרד האוצר

ר. איילון - משרד האוצר

א. יוסף - משרד האוצר

ג. שני - משרד האוצר

נטשה מיכאלי - משרד האוצר

יועץ משפטי; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הו ועדה; איוור קירשנר

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות

הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999.חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999),

התשנ"ט-1999
היו"ר אברהם רביץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני קורא לקואליציה להתכנס בחדרי.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים