ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/12/1998

שינויים בתקציב לשנת הכספים 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 350

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי. י"א בטבת התשנ"ט (30 בדצמבר 1998), שעה 15:30

נכחו;

חברי הוועדה;

מ"מ היו"ר - נסים דהן

אברהם הירשזון

מיכאל קליינר

מוזמן;

ש' וינר - משרד האוצר
מנהל הוועדה
איוור קרשנר

קצרנית;

שלומית כהן

סדר-היום; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1998.שינויים בתקציב לשנת הכספים 1998

היו"ר נסים דהן;

אני פותרו את ישיבת הו ועדין.

פנייה 467, משרד העבודה והרווחה.

מיכאל קליינר;

ו

זה עבר פה אחד. היתה טעות שהיה חסר מיליון. כתוב בפנייה: "בהמשך לפנייה מספר

2 של ראש-הממשלה".
היו"ר נסים דהן
פנייה 467 אושרה.

פנייה 471.
שי וינר
יש פח בקשה להעביר ארבעה מיליון שקלים לרשויות המקומיות במסגרת מענקי האיזון

ותוכנית הבראה. זה בעצם רזרבה להתייקרויות שאנחנו משלמים בסוף שנח. 64 מיליון

במסגרת מענקי האיזון ו-10 מיליון במסגרת תוכנית ההבראה.

מיכאל קלי י נר;

האם זח למגזר הערבי?

שי ו י נר;

לא, זה הכל לפי החלוקה. זה יוצר כ-2% תוספת התייקרויות לכל רשות, על בסיס

נוסחת סועארי.

היו"ר נסים דהן;

האם אלה כל הדרישות של משרד הפנים, או שיש עוד דרישות שלא נענו?
שי ו י נר
זאת שאלה שקשה לי לענות עליה. אין דרישות רשמיות שכרגע עומדת לי דרישה על

השולחן שנענתה או לא נענתה.

הי ו"ר נסים דהן;

האם בנושא הזה יש ויכוח עם משרד הפנים?
שי ו י נר
לפי דעתי לא.

היו"ר נסים דהן;

פנ י יה 467 אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 45;15.

קוד המקור של הנתונים