ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/10/1998

חוק לתיקון פקידת מס הכנסה (מס' 117) (פטור לארגון מקצועי); שינויים בתקציב לשנת 1998; תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 312

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי.ז' בחשון התשנ"ט (27 באוקטובר 1998). שעה 00;10

נכחו;

חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

חיים אורון

נסים דהן

יצחק כהן

אופיר פינס-פז

שלום שמחון
מוזמנים
אבשלום דולב - מנכ"ל מועצת החלב

אפרים דרור - רואה חשבון, מועצת החלב

עו"ד נלי מרנין - היועצת המשפטית (בפועל). אגף כלכלה והכנסות המדינה

תמר לומברוזו - משרד האוצר

מיכל ברלינר - מס הכנסה

איתן צחור - לחייב

ישראל שטראוס - לשכת רואי חשבון

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קרשנר
קצרנית
תמר פוליבוי

סדר-היום; 1. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון). התשנ"ט-1998.

2. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 117) (פטור לארגון מקצועי).

3. שינויים בתקציב לשנת 1998.1. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון). התשנ"ט-1998

היו"ר אברהם רביץ;

אני פיתח את ישיבת הוועדה.

נלי מונין;

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) קובעות בעקרון את הכללים בדבר מיסוי

הוצאות רכב. נעשו בתקנות האלה שינויים שונים בשנה שעברה בעקבות הסכם עם משרד

התחבורה. בין השינויים שנעשו לאחרונה היה שינוי שאמור להחיל כללים מסוימים על

הרכב הפרטי ועל הרכב המסחרי. קרתה טעות טכנית, ובשינוי הזה הפנו לטבלה הלא נכונה,

ויצא שהכללים שחלים לגבי רכב פרטי לא חלים לגבי רכב מסחרי.

היו"ר אברהם רביץ;

זו רק טעות טכנית?

נלי מונין;

כן. המטרה של התקנות האלה היא פשוט ליישר קו ולהביא למצב אליו התכוונו.
היו"ר אברהם רביץ
תודה, אנחנו מאשרים את זה.

אופיר פינס-פז;

מה אנחנו מאשרים?

היו"ר אברהם רביץ;

אי זה טעות טכנית.

אנה שניידר;

זאת לא טעות, זה פשוט שינוי בתקנות.2. חוק לתיקון פקידת מס הכנסה (מס' 117) (פטור לארגון מקצועי)

היו"ר אברהם רביץ;

גברת אנה שניידר, באיזה סדר זה בא אלינו? זה כבר היה "למעלה", נכון?

נסים דהן;

כן, פיצול.

אנה שניידר;

לא פיצול. -זה הונח על שולחן הכנסת לאחר שנדון בוועדה ואושר להנחה על שולחן

הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, ובעקבות בקשה של חבר הכנסת שלום שמחון על פי סעיף

124 לתקנון, כל עוד לא התחילה הקריאה השנייה, רשאית הוועדה להחזיר את החוק להמשך

דיון, וזה מה שעשינו.

היו"ר אברהם רביץ;

חבר הכנסת שלום שמחון, מה חסר לך בחוק הזה?

שלום שמחון;

נמצא פה מנכ"ל מועצת החלב, ואני מציע שהוא יציג את זה.

היו"ר אברהם רביץ;

אולי מישהו יכול להזכיר לנו מה הוא החוק עצמו?
תמר לומברוזו
החוק עצמו מורכב מכמה נושאים, אבל הנושא הרלוונטי להקשר הזה הוא הוספה של

פטור ממס מיוחד להכנסה של ארגון מקצועי.

נסים דהן;

כמו ההסתדרות.

היו"ר אברהם רביץ;

שמה? שלא יהיו חייבים במס?

נסים דהן;

שהם לא חייבים במס על דמי חבר.

היו"ר אברהם רביץ;

אה, על דמי חבר.
תמר לומברוזו
שההכנסה שלו תהיה פטורה, למעט הכנסה מפעילות עסקית, ויש גם הקפדה על הוצאת

ההוצאות למטרה הארגונית הזאת, כשקבענו כאן איזושהי תקרה של 50% מגובה

ההוצאות.נסים דהן;

מההכנסות.

תמר לומברוזו;

מההכנסות.

איתן צחור;

מההוצאות.
תמר לומברוזו
ארגון מקצועי הוגדר בפסקה (ג) כ"חבר בני-אדם" שאושר על ידל הנציב ושהוא חייב

לקיים מספר תנאים; תנאי אחד - ש"הברים בו שבעים חברים לפחות"; תנאי שני - שמתאר

בעצם את ההתאגדות המקצועית, כשכל מטרתו היא "קידום ענינים מקצועיים משותפים,

השתלמות מקצועית או ייצוג ציבורי של ציבור בעלי משלח יד מסוים או של עוסקים בענף

או במגזר כלכלי מסוים, וכל נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרות אלה"; תנאי שלישי

- "פעילותו אינה לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בו"; תנאי רביעי - אלמנט של

הגשת הדו"חות "להנחת דעתו של פקיד השומה". זה התיקון שביקשנו להוסיף, סעיף 9(2א)

לפקודה.
נסים דהן
דרך אגב, זה היה בחוק ההסדרים והוצאנו אותו.

תמר לומברוז ו;

לא, זה לא היה בחוק ההסדרים.

יצחק כהן;

איזה סוג הכנסות למשל?
תמר לומברוזו
איזה סוג הכנסות יש לו? יש לו הכנסות מדמי חבר.

נסים דהן;

מנכס מניב?

תמר לומברוזו;

יש לו הכנסות מפרסומים שונים שהוא עושה, השתלמויות.

יצחק כהן;

האם יש הגדרה או איזושהי טבלה?
תמר לומברוזו
לא, הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה.יצחק כהן;

אז כל הכנסה תהיה פטורה.
תמר לומברוזו
למעט הכנסה שהושגה מעסק שהוא עוסק בו.

יצחק כהן;

אז איפה הגבול בין שני הדברים האלה, או שזה נשאר עמום בכוונה?
תמר לומברוזו
הבעיה הזאת, ככל שהיא קיימת, כבר מצויה היום בפקודת מס הכנסה במסגרת טיפול

במוסדות ציבור, כשגם הן פטורות למעט הכנסה מעסק שהם עוסקים בו. השימוש הוא כאן

באותם מינוחים.

יצחק כהן;

הנה, "כל...הכנסותיו משמשים לקידום מטרות אלה".

אנה שניידר;

אבל הוא לא מגדיר את זה, אלא פקיד השומה בודק.

יצחק כהן;

אז אני אומר שוב, אם כבר עושים תיקונים, אל תשאירו את זה בגבול העמום ואז

מתחיל הוויכוח.
נלי מוניו
המציאות יותר חזקה מכולנו, ואם תקבע גבול חד, תהיה לך בעיה.

יצחק כהן;

את נותנת שיקול דעת - יכול להיות שזה חשוב ויכול להיות שזה לא חשוב - לשרירות

ליבו של המנכ"ל של אותה התאגדות ציבורית או של פקיד השומה. למה לא להגדיר לשניהם

שזה הגבול וזה התחום?

נלי מונין;

יש נסיון רב, למשל; בנושא של מוסדות ציבור, יש פסיקה רבה שהתייחסה לעניינים

ספציפיים שכל מי שעוסק בתחום מכיר ויודע כבר מה נחשב עסק.

יצחק כהן;

גם אנחנו, שמאשרים את זה, רוצים להכיר ולדעת.

נלי מונין;

אם הוא גובה, למשל, דמי חבר, זו הכנסה.יצחק כהן;

יפה, דמי חבר - זה מוגדר.

נלי מונין;

עדיין אתה אומר שדמי חבר זה לא עסק.

שלום שמחון;

אבל מה הוא עושה עם דמי החבר האלה?

יצחק כהן;

יש הכנסה-
תמר לומברוזו
כל הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, ופקודת מס ההכנסה מפרשת במפורש מספר

מקורות שהם מבחינתה הכנסות. עד כה הארגונים האלה היו חייבים. התיקון הזה בא ופירש

מה הן אותן הכנסות פטורות, וגם קבע סף מסוים של שימוש בהכנסות לצורך ההוצאות

למטרות הציבוריות, כיוון שאנחנו יודעים שהוא צריך להשתמש בנכסיו ובכספי ו לקידום

המטרות הציבוריות.

נסים דהן;

אם לדוגמה ההסתדרות תגבה דמי חבר, ותוציא רק 50% מדמי החבר, על השאר היא תשלם

מס, אם היא תשלם פחות מ-50%.
היו"ר אברהם רביץ
נכון.

נסים דהן;

זו הכוונה.

אבשלום דולב;

קודם כל, אני מתנצל, קיבלנו את הצעת התיקון הזאת בסוף ספטמבר, ובגלל פגרת

הכנסת די מהר הגבנו.
היו"ר אברהם רביץ
לא משנה, הרי החזרנו את זה בגללכם.

אבשלום דולב;

מועצת החלב היא דוגמה, אבל יש מועצות ייצור דומות לה, הוקמה על ידי המדינה,

כאשר המדינה חברה בה כחברה פרטית מוגבלת בערבות ללא כוונות רווח, כאשר בתזכיר

החברה יש גם מנגנון של פירוק המוסד, כאשר המדינה מחליטה להחליף את המוסד הזה

במועצה על פי חוק, ואז גם כתוב מה עושים עם הנכסים, ובעצם כל הנכסים חוזרים

למדינה.אנחנו בעימות די ארוך עם שלטונות מס הכנסה על הטיפול בנושא של המיסוי של

המוסד הזה שנקרא מועצת החלב, וכאשר ראינו את הצעת החוק הזאת, התברר לנו שבעצם

המועצה, בהגדרת ארגון יציג מועצת החלב לפני זה, בהגדרת "ארגון מקצועי" על פי

ההוק, עומדת בכל ההגדרות למעט סעיף (1), שבו כתוב "חברים בו שבעים חברים". במוסד

שלנו חברים 13, אבל 13 אלה הם כולם חברים יציגים, למשל: התאחדות המגדלים של הבקר,

שהיא חברה כחבר אחד בתוך המוסד. מחלבות - חבר אחד, אבל הוא מייצג פורום מאד רחב.

נסים דהן;

אז מה הבעיה שלכם להגדיל את מספר החברים ל-70 ולקבוע 13 בהנהלה?
שלום שמחון
זו לא הבעיה היחידה.

אבשלום דולב;

זאת כן בעיה, משום שהמדינה כמדינה הקימה את זה לפי מתכונת מסוימת של יחסי

כוחות בענף.

היו"ר אברהם רביץ;

האם יש עוד דוגמאות פרט לחלב?

ו

אבשלום דולב;

מועצת הדבש, מועצת גפן, היין, מועצת הזית.

היו"ר אברהם רביץ;

מה אכפת לנו שבמקום המספר 70 יהיה כתוב 10?

נלי מונין;

לא זאת השאלה, השאלה היא מהותית, אם אלה סוג הארגונים שאמורים לקבל את ההטבות

האלה.

שלום שמחון;

לפחות לפי מה שאמרתם, זה בדיוק סוג הארגון.

אנה שני ידר;

כפי שהבנתי, כל אחד מהארגונים שהמועצה הזאת מייצגת הוא גוף כלכלי. ארגון

מגדלי הבקר - כל מגדל בקר, מטרותיו הן מטרות עסקיות וכלכליות. השאלה אם מעין גורם

גג כזה שמאגד בתוכו גופים שמטרותיהם עסקיות צריך לקבל את הפטור הזה.

נסים דהן;

והאם מטרותיהם של העובדים בהסתדרות הן לשם שמים? הם רוצים לקבל משכורת טובה

י ותר.

אנה שניידר;

אז צריך קודם כל לבדוק מה תפקידיה של המועצה הזאת ולבדוק עם נציבות מס הכנסה

אם זאת היתה הכוונה בכל החוק הזה.היו"ר אברהם רביץ;

האם יש לכם עמדה בעניין ובדקתם את זה?

שלום שמחון;

גם הארגונים האחרים שלשמם זה נועד, הם הרי בדיוק אותו דבר. האם כל ארגוני

העצמאים למיניהם עושים את זה רק לשם שמים, כמו שאמר חבר הכנסת דהן? זה בדיוק אותו

דבר.

מועצת החלב גובה דמי חבר - בדיוק כמו שאמרתי - והיא לא באה להחזיר דמי חבר

אלה כרווחים לחבריה, היא עושה עבורם פעולות, אגב פעולות שנקבעות על ידי הממשלה.

חלק מהכסף שלה בכלל חוזר לממשלה, חוזר למשרד החקלאות עבור טיפול בכל מה שקשור

לנושא החלב ועבור נושא המחקר. הם מוציאים מדי שנה חלק מדמי החבר האלה למחקר

ופיתוח שהמדינה מבקשת מחם.

נסים דהן;

הם לא מוציאים 50% מההכנסות?

שלום שמחון;

הם מוציאים יותר מזה.

נסים דהן;

אז מה הבעיה? זה הסעיף המרכזי.

אנה שניידר;

מה ההבדל בינה לבין מועצת הפירות והירקות, למשל?

שלום שמחון;

אלה מועצות על פי חוק, אז זה סיפור אחר לגמרי.
תמר לומברוזו
למח זח סיפור אחר?

שלום שמחון;

זאת מועצה סטטוטורית.

תמר לומברוזו;

ראשית כל, מבחינת מספר החברים, לא סתם קבענו מספר לא מבוטל של חברים, 70

חברים לפחות, כי באמת רצינו להצביע על ארגון שמייצג מגזר לא מבוטל של חברים. לכן,

אין מקום להסתפק בעשרה חברים, בשבעה חברים, בשני חברים או בעשרים חברים.

נסים דהן;

וזה לא משנה אם כל חבר מייצג רק את עצמו או שהוא מייצג גוף אחר?
תמר לומברוזו
הם יכולים היו להצטרף פרט פרט.

נסים דהן;

הם לא עשו זאת, השאלה אם זה לא עונה על הצורך שלכם בחוק שזה יהיה גוף גדול.

גוף גדול בהר לעצמו את צורת הייצוג שכל מאה בוחרים אחד. למה שזה לא ייחשב 300?

למה זה נחשב ל-3 אנשים?
תמר לומברוזו
כי הם גוף אחד, וכך הם חחליטו להתאגד.

היו"ר אברהם רביץ;

למשל, ברור שמועצת החלב מייצגת את כל הרפתנים.
אבשלום דולב
את כל המחלבות, את כל הרפתנים ואת כל הממשלה שעוסקת בנושא הזה.
היו"ר אברהם רביץ
אתם מייצגים ציבור גדול, אתם לא מייצגים את 13 המופלאים שנמצאים שם.

תמר לומברוזו;

אבל אני עוזבת את הנקודה היותר טכנית של מספר החברים ומדברת על הבעיה

המהותית. ביקשנו כאן לתת את הפטור לאותו הארגון שמטפל בנושא המקצועי, בעניין

מקצועי. לא בעניין כלכלי, לא בעניין עסקי, בעניין מקצועי משותף.

שלום שמחון;

זה בדיוק מה שנאמר פה, לטפל בעניין מקצועי משותף.
תמר לומברוזו
בהשתלמויות, בייצוג ציבורי של ציבור של עוסקים מסוימים. אולי, אם רוצה המנכ"ל

של המועצה, יציג את פעילות המועצה, נראה מה פעילותה, ואם באמת פעילותה הוא אך ורק

ייצוג מקצועי, או שמא פעילותה היא עסקית.

היו"ר אברהם רביץ;

ואז אנחנו לא צריכים לשנות את החוק, כי הוא ממילא בפנים.
תמר לומברוזו
ממילא בפנים או ממילא בחוץ.

אנה שניידר;

אז יש בעיה עם ה-70 חברים.היו"ר אברהם רביץ;

עוד מעט נדבר על המספר 70.

שלום שמחון;

המטרה הראשונה שנמצאת בתזכיר של החברה הזאת היא בדיוק מה שהיא אומרת: לקדם את

הרמה המקצועית של ענף החלב, ובייחוד לפעול להעלאת טיבו ונקיונו של החלב על ידי

ייעוץ, ייזום, עידוד, סיוע ופיתוח, וזה בדיוק מה שאת אומרת.
תמר לומברוזו
החוק שלנו מוודא ש"כל מטרתו"-

שלום שמחון;

מה מעניין אותי החוק שלכם? אני רק אומר לך שהחוק שאת מדברת הוא בדיוק-

נסים דהן;

אנחנו מדברים על הצעת חוק מסוימת שאתה, חבר הכנסת שמחון, טוען שהם נכנסים

בפנים, אתה צריך להוכיח את זה.

היו"ר אברהם רביץ;

אז הם בפנים.

נסים דהן;

גברת תמר לומברוזו אומרת שהחוק אומר במפורש "כל מטרתו", ואתה מציין חלק

מהמטרה, המטרה השנייה היא עשיית כסף.

שלום שמחון;

הבעיה שלי היא מספר החברים.

היו"ר אברהם רביץ;

בסדר, אפשר להתגבר על זה. אם מועצת החלב נכנסת לתוך הקטגוריה של הצעת החוק

הזאת, אז היא בפנים. הרי הצעת החוק איננה מזכירה שמות של מועצות.

נסים דהן;

פה רק מדובר על מספר שצריך לדבר עליו.

היו"ר אברהם רביץ;

יפה. אבל מעבר לזה, היא נמצאת בפנים ולא צריך לעשות כל שינוי. מה שמפריע זה

המספר. בואו נגדיר, בכל זאת, שזה יהיה מספר שמייצג אחרים.

נסים דהן;

בדיוק, ואז זה פותר את הבעיה.היו"ר אברהם רביץ;

זאת אומרת, שזה לא יהיה של איזה גוף קיקיוני שכל כולו 13 חברים. אם מדובר

ב-13 חברים, אני מתאר לעצמי שהם מייצגים כמה מאות,

נסים דהן;

אלפים, הוא אומר שרק הבקר זה 2,500.

שלום שמחון;

מאחר שאני מניח שהכוונה היא למנוע כניסה של הרבה ארגונים-

היו"ר אבררזם רביץ;

לא רק הרבה, אבל ארגונים שמטרתם קידום המקצוע.

שלום שמחון;

אנחנו גם מציעים פה איזשהו סייג, כך שבנוסח יהיה כתוב משהו בדומה ל: הכנסתו

של ארגון מקצועי בו חברה הממשלה-
נסים דהן
עזוב את זה, נרחיב את ההגדרה כך שהכוונה של מייצגים היא שיש מאחוריהם ייצוג,

ולא משנה מי זו ההנהלה.

אילן צחור;

כדי לחדד את הנקודה, אני רוצה לומר שכבוד היושב ראש קלע בול לבעיה. ארגון

לה"ב - לא מועצת החלב - מייצג את עורכי הדין, את יועצי המט ואת רואי החשבון. סך

הכל 20 חברים בלה"ב שמייצגים בעצם מעל ל-100 אלף איש. ארגון כזה גם לא נכנס כאן

היום, לכאורה. אז אפשר לפי ההצעה לומר: כל עורך דין וכל יועץ מס יהיה חבר גם

בלה"ב באופן אישי, אבל זה מחטיא את המטרה של לה"ב.

לכן ההצעה שכרגע הצעתם, לומר שגם ארגון מייצג באיזושהי צורה ייכלל גם, היא

ההצעה הטובה ביותר.

היו"ר אברהם רביץ;

האם זה מפריע לכם?

נסים דהן;

זה לא צריך להפריע להם.

נלי מונין;

מה שיותר מפריע לנו הוא שעדיין לא הבנו מדברי מנכ"ל המועצה אם הוא עומד

בקריטריון שכל ההגדרה של המועצה הזאת-

היו"ר אברהם רביץ;

בידקו את זה, זה לא מעניין את השולחן הזה.תמר לומברוזו;

מן הראוי שהוועדה תבהיר את הכוונה של התיקון הזה.

חי ים אורון;

אני לא מבין, קבעתם שתי מגבלות.

נסים דהן;

שלוש.

חיים אורון;

לא משנה, אני מדבר על ההקשר שאנו דנים עליו: האחת - המספר, והשנייה - שלא

מדובר על החלק העסקי, אלא רק על החלק של הייצוגיות. אנחנו מתייחסים רק למספר

במובן של המספר הקולקטיבי. המגבלה השנייה קיימת, ותבחנו אותה בכל מקרה לגופו.

נסים דהן;

בדיוק.

חיים אורון;

אנחנו לא מתערבים בה.

נסים דהן;

אנחנו לא מחוקקים פה בשביל מועצת החלב. אנחנו קובעים חוק כללי, אם היא תיכנס

בפנים - תיכנס, אם לא תיכנס - בעיה שלהם.

היו"ר אברהם רביץ;

היא מפחדת שיבואו אינטרסנטים למיניהם, נגיד: בעלי החנויות.
חיים אורון
נגיד ארגוני המוניות יגידו: אנחנו גוף ייצוגי, יש מוניות יפו, מוניות תל

אביב, הם רק 13, אבל הם מייצגים 10,000.
נסים דהן
הם ייכנסו.
חיים אורון
לעומת זה, אותו ארגון יתחיל לחלק כרטיסים זולים, אז תפסלו אותם בגלל הסיבה

השנייה ולא בגלל הסיבה הראשונה. לא התייחסנו לסיבה השנייה, אלא לראשונה.
היו"ר אברהם רביץ
הרי הם יכולים באמת "לעשות" 70 חברים בקלות.ישראל שטראוס;
אמרתי אתמול לדורון לוי
הרי זו סמכות נציב. אם זר; עומד בקריטריונים, הנציב

יאשר. באשר לארגון המוניות, למה לא? אם הוא לא עוסק במכירת שירותי הובלה ואם הוא

לא עוסק בהקצאת מכסות הובלה ואם הוא לא עוסק בפעילות העסקית של המוניות, אז למה

לא? כמו ארגון האחיות וכמו ארגון המורים, הוא יכול להיות ארגון בעלי המוניות.

נסים דהן;

כמו הסתדרות העובדים.

ישראל שטראוס;

בשביל זה חוקקו את החוק הזה.

היו"ר אברהם רביץ;

האמת היא שיכול להיות שבסוף תבטלו בכלל את התקנה הזאת.
תמר לומברוזו
לאור המגמה שמתגבשת כאן בוועדה, אנחנו רוצים לחשוב על זה שוב.
היו"ר אברהם רביץ
בבקשה, חישבו על זה.

ישראל שטראוס;

אדוני היושב ראש, כפי שהבנתי מדורון לוי, הדבר היחיד שהוא פחד ממנו הוא שמא

כתוצאה מהדיון פה, יחשבו שגופים, כמו; מועצת החלב צריכים להיות פטורים. עם כל

הכבוד, נתתי לו דוגמה של ארגון שיש לו חמישה חברים, כמו; איגוד לשכות המסחר, לשכת

המסחר תל אביב, לשכת המסחר חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים. זה ארגון שיש בו חמישה

חברים. אז הוא אומר; כן, אבל זה ארגון של ארגונים. אני מסכים שזה ארגון של

ארגונים, אבל בהגדרה כתוב שיש בארגון הזה של הארגונים חמישה חברים. אם יתברר שזה

גוף שעוסק בחלוקת רשיונות מסחר, הנציב לא יסכים.

היו"ר אברהם רביץ;

אני מציע שתגישו לנו הצעת ניסוח, שתבטא את המספר שבעים, שהוא שרירותי

לחלוטין.

ישראל שטראוס;

אדוני היושב ראש, אני אחראי למספר שבעים. היה כתוב "שבע" בניירות של האוצר.

אמרתי להם; אל תתעסקו עם המספר שבע, שכן מחר באיזה בית כנסת עלולים שמונה

מתפללים - סלח לי על הביטוי, לא התכוונתי לרע - להקים לעצמם ארגון. שאלו; האם

המספר שבעים בסדר? אמרתי שהמספר שבעים נראה לי טוב, כי ראיתי לנגד עיניי מורים,

אחיות וגופים גדולים. לא ראיתי לנגד עיניי, למשל; ארגון של ארגונים. אישית אני

אחראי למספר שבעים, וגברת שניידר, את מוזמנת לראות את הטיוטות הראשונות שם כתוב

"שבעה חברים לפחות". למה שבעה? כי בהגדרה של מוסד ציבורי כתוב שבעה.
היו"ר אברהם רביץ
אבל אנחנו לא מתכוונים גם לשבעה, אנחנו מתכוונים לארגון שמייצג מספר גדול.חיים אורון;

לכן, אתה יכול להשאיר את המספר שבעים.

נסים דהן;

תשאיר שבעים, מייצג שבעים.

היו"ר אברהם רביץ;

נגיד שמי יצג שבעים.

באשר לכל השאר, אתם לא צריכים לעשות כל הבדלים, תשאירו כפי שזה. ממה נפשך, אם

הם בפנים - אז הם בפנים, ואם הם לא בפנים - הם לא בפנים.

איתן צחור;

הוועדה אישרה את ההצעה הזאת כבר לפני חודשיים. הרי, למעשה, דמי החבר חייבים

במס. אולי אפשר כבר היום או מחר לאשר את זה סופסוף.

היו"ר אברהם רביץ;

אל תגיד לכנסת איך לעבוד, אנחנו תקציביסטים עכשיו.
ישראל שטראוס
השבוע עומדים להצביע על סעיפים 118 ועל 43.

אנה שניידר;

מס שבח וגם מיסוי ותנאי אינפלציה עברו אתמול.3. שינויים בתקציב לשנת 1998

איוור קרשנר;

הרפרנטים עוד לא הגיעו.

היו"ר אברהם רביץ;

אנו מאשרים פניה 276.

בואו נראה גם את נושא הבריאות, אולי זה דבר שהוא בבחינת פיקוח נפש. אנו דנים

בפניה 277.

איוור קרשנר;

זו הוצאה מותנית.

נסים דהן;

2 מיליון שקל.

היו"ר אברהם רביץ;

אנו מאשרים פניה 277.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 50;10

קוד המקור של הנתונים