ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/08/1998

שינויים בתקציב לשנת הכספים 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 302

מישיבת ועדת הכספים

יום שני. בי באלול התשנ"ה (24 באוגוסט 1998). שעה 00;09

נכחו; חברי הוועדה;

אברהם רביץ

חי ים אורון

זאב בוים

עבד-אלמאלכ דהאמשה

נסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יצחק כהן

מיכאל נודלמן

אחמד סעד

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

ראובן ריבלין

אברהם שוחט

מ"מ;

עבד-אלמאלכ דהאמשה

ראובן ריבלין

יורי שטרן

מוזמנים;

משרד האוצר;

הראל בלינדה - רפרנט אגף התקציבים

ניר רז- רכז תיירות, אגף התקציבים

גיא שמי - רפרנט אגף התקציבים

הילה אייל - " " "

עפרי בן-אריה - " " "

גל הרשקוביץ - " " "

יוסי כהן - " " "

שוקי שי - " " "

יאיר פלג - " " "

לליב ברעם-אלקיים - " " "

גולן חקק - " " "

משרד החינוך. התרבות והספורט;

משה שגיא - אגף תקציבים

י ועצת משפטית; אנה שניידר

י ו עצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קירשנר

קצרניות; חדוה בנקין ואירית שלהבת

סדר-היום;

שינויים בתקציב לשנת הכספים 1998.שינויים בתקציב לשנת הכספים 1998

פניה מסי 90

היו"ר אברהם רביץ;

אני פותח את הישיבה.

אנו דנים היום בשינויים בתקציב. פניה מסי 90 נוגעת לשינוים פנימיים

בתקציב משרד האוצר הכוללים העברת כ-13 מיליון ש"ה לאגף מס הכנסה. זה היה כבר

על שולחננו כמה פעמים. אנחנו מאשרים את הפניה.

הוחלט; לאשר פניה מסי 90.

פניה מסי 153

היו"ר אברהם רביץ;

גם בפניה זו מדובר במשרד האוצר, שדרוג מהשב שע"מ.

סמדר אלחנני;

הם שובתים.

הראל בלי נדה;

בכל היודע לי, הם בעיצומים, לא ממש בשביתה.

היו"ר אברהם רביץ;

אבל את השדרוג אתם צריכים.

הוחלט; לאשר פניה מסי 153.

פניה מס' 154

הראל בלינדה;

פניה 154 כוללת סל של שינויים פנימיים קטנים בתקציב משרד האוצר, בין

השאר; העברת 3 תקנים מהרזרבה הכללית לאגפי המסים לשם קליטת עובדים שהועברו

ממנגנון התיאום והקישור בארז, העברת משרה אהת מסעיף "תגמולים לנכים" לתקציב

המשרד הראשי, שוניים פנימיים בתקציב שע"מ, שינויים פנימיים בתקציב המשרד הראשי

ועוד.

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו מאשרים את הפניה.

הוחלט; לאשר פניה מס' 154.פניה מס' 155

הראל בלינדה;

פניה 155 נוגעת לרשויות מקומיות. הרפרנט לענין זה נמצא בדרך.

היו"ר אברהם רביץ;

נמתין לו.

פניה 9991

איוור קירשנר;

אני מבקש לעבור לפניה האחרונה, שמספרה 9991. יש פח הפחתה של 15 מיליון

ש"ח מתקציבי המשרדים והעברתם לתקציב משרד התיירות, למימון שיפוץ ושיקום דרכים,

אחזקה ותאורה של בית העלמין בהר הזיתים וכו'.

היו"ר אברהם רביץ;

לאיזה משרד זח עובר?

איוור קירשנר;

למשרד התי ירות.

אברהם שוחט;

הכל להר הזיתים?

ניר רז;

כן. הביצוע הוא דרך פמ"י. ההעברה נעשית דרך משרד התיירות. זה על פי

ההחלטה האחרונה של הממשלה לחיזוק ירושלים.

הוחלט; לאשר פניה מסי 9991.

פניה מסי 155

איוור קירשנר;

פניה 155 נוגעת לרשויות מקומיות.

גיא שמי;

מדובר על העברה של תקציב מגג משרד הפנים, דרך הרזרבה הכללית, לתקציב

הוצאות חירום אזרחיות, לצורך אחזקת מרכיבי הביטחון בישובים.

היו"ר אברהם רביץ;

איזה משרד מנהל את זה?

גיא שמי;

מנהל את זה פיקוד העורף.היו"ר אברהם רביץ;

וזה משרד הביטחון.

גיא שמי;

כן. זה תקציב שבעבר הועבר דרך משרד הפנים לרשויות.

היו"ר אברהם רביץ;

בעבר עשו את זה הרשויות?

גיא שמי;

בעבר התקציב הועבר ממשרד הפנים לרשויות, והרשויות היו מעבירות אותו

לישובים, והישובים היו מבצעים.

יוסי כהן;

בעבר לא היה שום קשר בין הסמכות לאחריות. היה מצב שבו הסמכות היתה בצד

אחד, והאחריות בצד אחר.

חיים אורון;

זה גם בשטחים?

גיא שמי;

זה בכל ארץ ישראל. זה לא שייך לתכנית אחרת שנקראת "קשת צבעים". פה מדובר

באהזקה השוטפת של מרכיבי ביטחון בישובים, כגון: שיפוץ של גדרות, תאורה.

חיים אורון;

כמי שהי כבר בגטו ארבעים שנה, על פי המונחים החדשים של ממשלת ישראל, אני

מכיר היטב את הנושא הזה. אני רק שואל איך 13 מיליון שקלים אלה מתחלקים.

גיא שמי;

13 מיליון השקלים האלה מחולקים לכל רשות לפי מספר התושבים, לפי הגודל

שלה.

חי ים אורון;

נניח שמחליטים למגן בקו התפר באזור כפר סבא.

גיא שמי;

אני חוזר ואומר שמדובר פה באחזקה. לא מדובר פה בבניה של מרכיבי ביטחון

חדשים.אברהם שוחט;

אני רואה שהכסף הורד מהמענקים של משרד הפנים, מענקי איזון וכיוצא באלה.

האם יש עודף בסעיפים האלה לרשויות המקומיות? לפחות לפי מה שאני שומע ברדיו

וקורא בעתונים, הן לא מקבלות את מה שהן צריכות לקבל על פי הסכמי ההבראה,

ועכשיו לוקחים את מענקי האיזון שלהן ומורידים להן 13 מיליון שקל, ואולי

מעבירים אותם לדברים חשובים. לפי דעתי, חבר הכנסת אורון לא קיבל תשובה בענין

זה, אבל אם הוא הסתפק בזה, מי אני שאשאל שאלות.

היו"ר אברהם רביץ;

אבל, חבר הכנסת שוחט, אני הבנתי שההוצאה הזאת היתה קיימת בין כה וכה.

פשוט המסלול שונה לפי הבקשה הזאת.

אברהם שוחט;

אני פשוט רואה מאילו סעיפים זח ירד.

היו"ר אברהם רביץ;

כן, אבל זה תמיד ירד משם, כל שנה, אלא שכל שנה היו עושים את זה ויה

הרשויות. היום הם עושים את זה באופן ישיר, אל פיקוד העורף.

יוסי כהן;

הכסף הזה קיים במשרד הפנים, בתקציב ייעודי, בתקנה ייעודית. כלומר, מה

שאנחנו עושים כך בסך הכל זו העברה של הכסף מכאן לכאן. אין פה שום שינוי מבחינת

הרשויות המקומיות. מבחינתן במקום לקבל את זה ממשרד הפנים, הן יקבלו את זה

מפיקוד העורף. אין שום שינוי, לא מבחינה כמותית ולא מבחינה אחרת.

אברהם שוחט;

זה לא נלקח מסעיפים אחרים.

יוסי כהן;

לא, זה נלקח מתקנה ייעודית.

אברהם שוחט;

מה עם כל הסכמי ההבראה?
יוסי כהן
להסכמי ההבראה ישוחרר להן עוד תקציב, כך שזאת לא הבעיה. הסכמי ההבראה הם

תכנית בפני עצמה.

אברהם שוחט;

אני יודע, אבל כיוון שהחוק לא עבר בוועדת הפנים - - -
יוסי כהן
עדיין שוחרר תקציב לרשויות שאכן עומדות בהסכם. רשויות שמתקדמות מקבלות את

הכספים שהובטחו להן.

סמדר אלח נ נ י;

אבל הסעיף עדיין נשאר כאן.
יוסי כהן
כן, יש פה מרכיבים אחרים שלא קשורים לנושא הזה, למשל: משמר אזרחי. זו

תקנה ספציפית שעברה. מה שעשינו במהלך השנה הזאת זה להעביר את החלק החצי שנתי,

שהרי במחצית השנה הראשונה זה היה בידי משרד הפנים.

אחמד סעד;

איזה סכום מופנה לסקטור הערבי? אנחנו יודעים שברוב הישובים הערביים אין

מקלטים ציבוריים.

היו"ר אברהם רביץ;

אבל זה לא למקלטים.

גיא שמי;

זה לא למקלוט. כפי שאמרתי, מדובר על אחזקת מרכיבי ביטחון, כגון; גדרות,

תאורה, כביש.

הוחלט; לאשר פניה 155

פניה 156-8

איוור קירשנר;

מדובר על העברת 2 מיליון שקל לרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים.

אופיר פינס-פז;

אתה יודע מתי הם עוברים לירושלים?

ניר רז;

ההסכם לגבי הבניה נחתם. ב-1 באוקטובר יעמוד לרשותם הבנין. במהלך חודש

אוקטובר, אחרי החגים, הם יחלו את המעבר.

היו"ר אברהם רביץ;

מה הבקשה שלפנינו?

ניר רז;

הבקשה היא להעביר 2 מיליון שקל לרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים. בגלל

מצב התיירות והמשבר שהיה השנה עם טיולי בתי הספר, הם נמצאים במשבר, ואנחנו

מעבירים להם 2 מיליון שקל כדי להתגבר על כך.היו"ר אברהם רביץ;

מה לגבי הטיולים?

ניר רז;

עוד מעט תתחיל שנת הלימודים ונראה מה יהיה.

היו"ר אברהם רביץ;

זאת אומרת, זה בגלל ההשבתה של המורים.
ניר רז
הם לא הסכימו לצאת לטיולים.

הוחלט; לאשר פניה 156/8

היו"ר אברהם רביץ;

הגיע מישהו לענין פניה 157 הנוגעת לשינויים פנימיים בתקציב השוטף של

מע"צ, המשרד לתשתיות לאומיות? נמתין עד שיגיע. גם פניות 160 ו-161 נוגעות

למע"צ וגם לגביהן נמתין.

פניה 162

הראל בלינדה;

בפניה 162 מדובר על שינויים פנימיים בתקציב הדיור הממשלתי לתקצוב הרשאה

להתחייב, לתכנון ולבינוי היכלי משפט הדשים. אנחנו עושים פה התאמה לקצב הביצוע

של בניית ההיכלים. יש שלושה היכלים שנמצאים בבניה, ואחת למספר חודשים אנהנו

בודקים את ההתקדמות ועושים את ההתאמה בתקציב ההרשאה.

היו"ר אברהם רביץ;

ז ו בסך הכל התאמה בהרשאה להתחייב.

סמדר אלחנני;

בכל תחום שיש בו הרשאה להתחייב עושים כך?

היו"ר אברהם רביץ;

לא, אבל בבניה כן.

הוחלט; לאשר פניה מס' 162

פניה מסי 163

היו"ר אברהם רביץ;

כתוב כאן שזו העברה בגין סיכומים קואליציוניים. אולי מישהו יכול להסביר.

צבי הנדל;

האמת היא שזו בקשה של חבר הכנסת מיכה גולדמן, שכולנו הסכמנו לה.אופיר פינס-פז;

יש יחידה לספורט ההישגי, שהיא יחידה של ספורטאים ישראלים לאולימפיאדה,

וזה כסף שי ועד לזה.
הוהלט
לאשר פניה 163

פניה מסי 165

איוור קירשנר;

בפניה 165 מדובר בהעברה של 10 מיליון ש"ה לרשות השידור.

היו"ר אברהם רביץ;

זה קשור בחוק האזרחים הוותיקים. אתם רוצים שנחכה לרפרנט בענין זה?

סמדר אלחנני;

למה לקרוא לזה "מימון תוכנית הבראה"? רשות השידור לא אשמה בזה. המדינה

צריכה לשלם לה. אני חושבת שאסור לקרוא לזה "מימון תוכנית הבראה".

הוחלט; לאשר פניה 165.

פניות מס' 166-7

אברהם שוחט;

מה זה, סיוע מיוחד? זה מאוד מוזר. יש פה רפרנט של חינוך?

היו"ר אברהם רביץ;

כמה חברי כנסת מש"ס שרוצים להתבטא בענין משרד החינוך ביקשו ממני להמתין

בענין זה.

אברהם הירשזון;

מה הבעיה בנושא זה? למה אנחנו לא מאשרים?

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו נאשר עוד היום, אבל ביקשו ממני כמה חברי כנסת להמתין.

פניה מסי 168

הראל בלינדה;

זו העברה של 25 מיליון למשרד המשפטים להשלמת התקציב לתשלום פיצויים

לעולים מברית המועצות לשעבר שאיבדו את רכושם בעת העליה.

היו"ר אברהם רביץ;

חבר הכנסת נודלמן, אתם בעד העברה זו למשרד המשפטים?מיכאל נודלמן;

כן.

הוחלט; לאשר פניה מס' 168.

פניה מסי 171

היו"ר אברהם רביץ;

זו גם הרשאה להתחייב.

הראל בלינדה;

כן, זו גם הרשאה להתחייב לשם הצטיידות בציוד קצה בהיכל המשפט החדש בבאר-

שבע.
היו"ר אברהם רביץ
זה לא מעט כסף לשם הצטי ידות.

הראל בלינדה;

זה היכל גדול, בנין מאוד גדול, עם הרבה אולמות.

הוחלט; לאשר פניה מסי 171.

פניה מסי 174

היו"ר אברהם רביץ;

מדובר בשינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון פנים לשם תגבור תקציב אחזקת

מערכת ביקורת הבגולות ותקצוב חברות הביטוה למאבק בתופעת גניבות הרכב. זה צריך

לעבור דרכנו?

הראל בלינדה;

כן, זו הגדלה של הוצאה מותנית בהכנסה. חברות הביטוה משתתפות במאבק בתופעת

גניבות הרכב.

אברהם הירשזון;

בכמה אנחנו משתתפים?

הראל בלינדה;

עכשיו אנחנו מגדילים את ההשתתפות ב-7 מיליון שקל. אני לא זוכר כמה היתה

ההשתתפות בשנה שעברה, אבל היא משתנה משנה לשנה.

מיכאל קלי י נר;

יש סיכוי שחברות הביטוח ימממנו גם את התכנית החדשה?

הראל בלינדה

לא.מיכאל קליינר;

הסכום עכשיו הוא 40 מיליון שקל?

הראל בלינדה;

סיכמנו אתם על פני שלוש שנים - - -

מיכאל קליינר;

השאלה היא מאיפה יהיה המימון של ה-45 מיליון שקל.

הראל בלינדה;

יש סיכום בין המשרד לביטחון פנים למשרד האוצר על תוספת תלת שנתית של

הסכום הזה - - -

מיכאל קליינר;

ומה ההשתתפות של חברות הביטוח שחוסכות מהענין הזה כמה מאות מיליונים? למה

שהן לא ישתתפו ב-45 מיליון שקלים אלה?

הראל בלינדה;

ככל הידוע לי, ניסו לדבר עם חברות הביטוח. אני לא מכיר בדיוק את הפרטים

של המשא ומתן. אני מוכן לבדוק.

מיכאל קליינר;

אדוני היושב ראש, הרי מדובר עכשיו בתכנית גדולה מאוד לחסימת קו התפר על

ידי שוטרים.

הראל בלינדה;

חיים אורון;

מקוממים את הקו הירוק - גדרות, מחסומים. מעולם לא היה קו ירוק ברור כל

כך.

מיכאל קליינר;

בשום אופן לא גדרות. רק הסימת כבישים.

הראל בלינדה;

מדובר על תכנית גדולה מאוד למלהמה בגניבות רכב, שכוללת קודם כל הקמת

יהידה ייעודית שעושה פשיטות על משחתות רכב וכו'. מדובר גם על תפיסת הגנבים, לא

רק חסימת הכביש.

סמדר אלחנני;

כתוב כאן "שוטרים במוסדות ציבור". זו הוצאה מותנית בהכנסה.הראל בלינדה;
זו תקנה שנקראת
שוטרים לטיפול בגניבות רכב.

סמדר אלחנני;
אבל פה כתוב
"שוטרים במוסדות ציבור".
הראל בלינדה
אני מוכן לבדוק.
סמדר אלחנני
זה מאוד מוזר.
הוחלט
לאשר פניה מס' 174.

פניה מס' 175
הראל בלינדה
. . . .

מדובר פה על שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון פנים לביצוע ניסוי

בתחום האכיפה האלקרטרוני של חוקי התנועה, בסך חצי מיליון שקל.
אברהם הירשזון
כל זה עוזר למנוע תאונות דרכים? קשקוש.
הראל בלינדה
קודם כל זה ניסוי.
הוחלט
לאשר פניה מס' 175.
היו"ר אברהם רביץ
פניות מסי 178-179 נוגעות למשרד החקלאות. יש פה רפרנט? אין. אנחנו נמתין.

גם בפניה מסי 180 מדובר על חוות גילת וגם בענין זה נמתין להופעת הרפרנט. פניה

מסי 182 נוגעת למשרד התחבורה. גם לענין זה אין רפרנט ואנחנו נמתין.

פניה מס' 183
יוסי כהן
מדובר כאן בתקצוב בית הדין למשמעת של עובדי הרשמ"ק - הרשויות המקומיות.
אברהם הירשזון
מקובל.
הוחלט
לאשר פניה מס' 183.

פניה מס' 185
הוחלט
לאשר פניה מס' 185.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו מפסיקים עכשיו את הישיבה.אברהם שוחט;

יש לי שתי בקשות. הראשונה, שנחדש את הישיבה לא ב-11:30, אלא בשעה 12:00.

לגבי הישיבה ביום רביעי, יש נושא אחד שדי הפתיע אותי והרמתי טלפונים

לבדוק אותו, והסתבר לי שזה נכון. מסתבר ששכר האלופים מגיע עכשיו ל-37 אלף שקל

לחודש. למיטב זיכרוני, הם היו מבחינה זו פחות או ייתר כמו שרים. זה בעצם היה

המודוס. הרמתי טלפון למר קוצי יק, והוא אמר לי שזה נכון.

סמדר אלח נ נ י;

וזה רק התלוש, ללא מה שמסביב.

אברהם שוחט;

מספיק התלוש. אם אפשר, אני מבקש להקדיש לזה חצי שעה ביום רביעי, ואפילו

להזמין את מר קוצ'יק.

היו"ר אברהם רביץ;

אבל אנחנו צריכים את המסגרת. על זה אנחנו רשאים לדון רק בוועדה המשותפת

של כספים-ביטחון, ויושב ראש הוועדה המשותפת הוא חבר הכנסת מאיר שטרית. אני לא

חושב שזה יהיה הגון שאנחנו נקיים את הדיון בלעדיו. נחכה עד שיחזור מחוץ לארץ.

אני ממלא מקומו ואני יכול לדון בזה, אבל זה צריך להיות נדון בוועדה אחרת. היתי

מציע שנמתין שחבר הכנסת שטרית יחזור ארצה.

נותרה לנו חבילה של 70-60 בקשות. הישיבה ביום רביעי תתחיל בשעה 00;10.

מיכאל קלי י נר;

למה אי אפשר לגמור היום?

היו"ר אברהם רביץ;

עתותינו בידינו. נמשיך היום בשעה 00;12 ונראה כמה נספיק.

יורי שטרן;

אני רוצה להוסיף נושאים - כמובן, לא לישיבה הקרובה. הנושא הראשון; ההכנות

לשנת 2000. לפני כמה חודשים היה פה דיווח של מנכ"ל משרד התיירות, אבל לקראת

תקציב 1999 יש דברים שקשורים לתכניות לשנת 2000, ולדעתי, הן חשובות מאוד, ולכן

אני מציע שתהיה לנו ישיבה על כך. אולי אפשר לזמן גם את חברי ועדת הכלכלה לצורך

הענין, אבל יש לזה היבטים תקציביים מאוד ספציפיים.

היו"ר אברהם רביץ;

אתה מתכוון לחגיגות ה-2000?

יורי שטרן;

כן, וזה הסיכוי להחיות את ענף התיירות, אבל יש פה עוד דברים, במיוחד

בתחום השיווק, שצריכים לשקול אותם לאור הדיונים בתקציב וגם לשמוע דיווח.

הנושא השני הוא המשבר ברוסיה - ועכשיו מתוספת גם דרום אמריקה - וההשלכות

עלינו. כמו שעשינו בזמנו לגבי המשבר בדרום מזרח אסיה, אני הושב שאנחנו צריכים

לשבת ולדון בנושא זה.חיים אורון;

למיטב ידיעתי, אחרי שהחלטנו פה לשבועיים בנושא הבריאות, אני לא בטוח

שהענין מסודר.

אברהם הירשזון;

מה החלטתם בנושא?

היו"ר אברהם רביץ;

ההפניה של ה-300 מיליון.
חי ים אורון
אם מתכנסים ביום רביעי, אני הושב שזו הזדמנות לבקש שיבוא לפה המנכ"ל או

מישהו. אני לא רוצה לעשות פה צרמוניה, אבל אנחנו היינו פה שושבין לאיזה שהוא

נסיון לתת פתרון ואנחנו נדע מה יקרה. אני כבר רואה את התסריט: בלי שנדע כלום,

ערב החגים - - -

היו"ר אברהם רביץ;

אולי כדי שנדע באמת מה קורה, נזמין את מיכל עבדי שתבוא ודווח לנו.

חיים אורון;

אבל יחד עם איש האוצר, מר פלץ או מישהו אחר.

יורי שטרן;

אני מבקש התייחסות לדברים שהעליתי.

היו"ר אברהם רביץ;

השאלה שלי היא כזאת; אני חס על חופשתם של חברי הכנסת בפגרה, וכשאני שומע

אותך, אני חוכך בדעתי האם זה יכול להמתין עד לאחר הפגרה, כי להזמין את הברי

הוועדה בפגרה לדיון בנושא שנת 2000 זה לא כל כך נראה לי.

מ י כאל קליינר;

ראשית, חשוב שזה עלה.

היו"ר אברהם רביץ;

זה בסדר, אבל לאור דבריך, הבר הכנסת שטרן, אנחנו נכלול את זה בסדר היום

של אחת הישיבות הראשונות לאחר הפגרה, כדי שזה יידון עוד לפני התקציב.

יורי שטרן;

כן, כדי שלא נאחר לרכבת.

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו נזמין את שר התיירות.

אני מודיע שחל שינוי. המשך הישיבה הזו יהיה בתום ישיבת מליאת הכנסת. יושב

ראש הכנסת לא מאשר לנו לשבת בזמן המליאה.

אחמד סעד;

אני מבקש להעלות בישיבה הקרובה את ענין מס רכוש.היו"ר אברהם רביץ;

הממשלה הוציאה נייר לבן, כלומר, הצעת הוק ממשלתית. היא העבירה את זה

למשרדי הממשלה והיא מבקשת - ואני חושב שראוי להיענות לה - שאנחנו נדון במשולב

בנייר הלבן ובהצעת החוק שיש לנו. מאחר שלפי המדידות שלי הזמן של הנייר הלבן

יסתיים עם סיום הפגרה, בין כה וכה אין לנו מה לעשות בענין זה בפגרה. אנהנו

רוצים להעלות את זה לקריאה ראשונה.

אחמד סעד;

אבל לפחות שיפסיקו לטרטר את האנשים.
היו"ר אברהם רביץ
את זה אנחנו לא יכולים לעשות. אין לנו סמכות להגיד לפקידי ממשלה לא

לטרטר. בענין זה צריכה לבוא פניה אישית.
אחמד סעד
יש חובות, ומאיימים על אנשים שיש להם חלקות אדמה.
הי ו"ר אברהם רביץ
אבל חשוב שנדע שחלק מהענין זה תשלום החובות. אם הממשלה היתה בטוחה

שהחובות ישולמו, היא היתה מגלה הרבה יותר רוחב לב. הם חוששים שלא ישלמו את

החובות, והם לא רוצים לוותר על החובות.
אחמד סעד
שיהיה איזה שהוא הסדר לחובות.
היו"ר אברהם רביץ
בענין זה צריכה לבוא פניה אישית. אתה חבר כנסת שמייצג אוכלוסיה מסויימת.
אחמד סעד
אני פונה.
הי ו"ר אברהם רביץ
אתה צריך לפנות. את זה אנחנו לא יכולים לעשות.
לכן אני אומר כך
אנחנו נגיע לדיון בענין מס רכוש. אתה כבר יכול לבשר

לאנשים שאנחנו כבר הצלחנו להוריד ביותר מחצי, כי הממשלה כבר מדברת אתנו על

1.2% זאת אומרת שהורדנו כבר 1.3%, וזה הרבה מאוד. אני לא אומר שאנחנו צריכים

להסתפק בזה, אבל זה מה שיש בינתיים.

רבותיי, ישיבת הוועדה תתחדש עם תום ישיבת המליאה.

(הישיבה הופסקה בשעה 09:45)(הישיבה התחדשה בשעה 12:45)
היו"ר אברהם רביץ
אני מחדש בזה את ישיבת ועדת הכספים.

פניה מס' 200
עפרי בן-אריה
נוצר גרעון בתקנה שמיועדת למימון תשלומי שכר למשרתים בקודש. המשרתים בקודש זה למעשה

שוחטים, רבנים, בלניות - במקומות שבהם אין מועצות דתיות.
נ0ים דהו
בעיקר במועצות איזוריות.
עפרי בן-אריה
הסיכום עם משרד הדת1ת ה1א שבאופן חד-פעמי תהיה כאן תוספת של 6 מיליון שקל. לקראת תקציב

1999 יצטרך המשרד מתוך המק1ר1ת שלו לסגור את הגרעון.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
משרתי הקודש - איפה זה, באיזה מק1מות?
היו"ר אברהם רביץ
איפה שיש קדושה.
נסים דהן
בעיקר זה במועצות איזוריות. איפה שאין מועצות דתיות אז המשרד מממן ישירות את השוחטים ואת

הבודקים.
היו"ר אברהם רביץ
הדרוזים ממומנים דרך המועצות הדתיות.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אנחנו עוד לא הגענו לזה.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 200.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
הייתי מבקש לרשום שאני מצביע נגד.

11'
נסים דהן
הוא מצביע נגד עד שהאמריקאים יבקשו סליחה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
הם לא יבקשו סליחה, אני יודע.
היו"ר אברהם רביץ
פניה מ0י 209
עפרי בו-אריה
במסגרת סיכומים עם מפלגות בקואליציה הוסכם על תוספת למשרד הדתות. התוספת ניתנת רק עכשיו

בגלל שמשת- האוצר ביקש תוכניות עבודה לכל הנושאים האלה. קיבלנו תוכניות עבודה מסודרות. סך

התקציב היה 26.5 מיליון שקל. עכשיו זה בעצם החלק השני.
אברהם שוחט
זה היה במסגרת הדיווח על שעות לימוד.
יצחק כהן
כאן זה ממש גרושים. שם דנים על 50-40 מיליון וכאן מתקשקשים על 2.5 מיליון.
אברהם שוחט
אני נגד. אני מבקש לקיים הצבעה מסודרת.
היו"ר אברהם רביץ
יש כאן רוב בעד.

הצבעה על בקשה לאישור פניה מסי 209

בעד-6

נגד-4

הבקשה לאישור פניה מס' 209 נתקבלה.
הוחלט
לאשר את פניה מס' 209.

פניה מסי 157 - זה תקציב ש1טף של מע"צ.
הילה אייל
מדובר בשינויים פנימיים במסגרת תקציב ההחזקה של מע"צ בסך 2 מיליון שקל בה1צאה.
חיים א1רון
למה מורידים 2 מיליון מהעבודה בעצם לסקרים?
. הילה אייל
כל ה-04 04 28 זה תוכנית ההחזקה של מע"צ. חלק מזה זה פיצויים לנושא של החזקה ופעולותשוטפות.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מס' 157.

פניות מס' 160. 161
הילה אייל
יש שני מרכיבים לפניה הזאת: 1) העברת הרשאה להתהייב בסך של 6.5 מילי1ן שקל מסעיף 79 - תקציב פיתוח משרד התחבורה -

לסעיף 80 - תקציב פיתוח מע"צ, על מנת לאפשר ביצוע עבודות עבור משרד התחבורה.

2) במקביל יש שינויים פנימיים במסגרת תוכני1ת פיתוח של מע"צ לאותה מטרה.
היו"ר אברהם רביץ
יש הערות? אין.
הוחלט
לאשר את פניות מסי 160, 161.

פניה מס' 182
הילה אייל
מדובר בביצוע שינויים פנימיים בתקציב פיתוח משרד התחבורה בסך של 45 מיליון שקל בהרשאה

להתחייב לתוכנית ירושלים על מנת לאפשר השלמת שלב אי של פרוייקט כביש 1 צפון.
אברהם שוחט
בשנה שעברה כשאישרו 170 מיליון פעמיים לירושלים - ועיני לא צרה בכך שייעשו בירושלים - בוועדת

הכספים היתה דרישה לתת לחיפה, ופה אנחנו רואים שד1וקא מורידים. אני בעד שייעשו כבישים בירושלים,

וגם קצת תרמתי לעניין הזה. לא יכולה להיות שערוריה כזאת, שאחרי שהעלינו פה את עניין חיפה ...
יצחק כהן
1גם רכס שועפת, שלא נכלל בזה בכלל.
אברהם ש1חט
אמרנו למשרד התחבורה שבחיפה עקב הקיצוצים העסק הזה מתפורר. אני מציע לא לאשר את זה. אם

הממשלה רוצה לתת עוד כסף לירושלים, זה בסדר גמור, שייעבירו מהרזרבה הכללית. ושלא יגידו שאין

ת1כניות בחיפה. אני יודע שיש תוכניות לחיפה, יש את התוכנית של הקריות צפונה ויש את כביש הקישון.
נסים דהן
אבל אין שם ניצול תקציבי. לקחו כסף, 100 מילי1ן, ולא ניצלו אותו. היא תספר לך.
אברהם שוחט
אין דבר כזה, תאמין לי, אני יודע מה יש שם. אני מציע, אדוני היושב-ראש, שלא תאשר ושתזמין את מר

עמרם מצנע ליום רביעי לבוא לכאן.
יצחק כהן
באותה הזדמנות שחבר הכנסת שוחט דיבר על חיפה אנחנו דיברנו על רכס שועפת. יש שם הזנחה

בלתי נ0בלת לגבי הבטיחות בכבישים.
אברהם שוחט
זה משת- השיכון, זה לא משרד הפנים.
יצחק כהו
זה קשור לחבר הכנסת אולמרט. עד הי1ם לא היתה שום התייחסות לכבישים ברכס שועפת, לא השקיעו

שם אף לא אגורה אחת בתשתיות ובבטיחות. ברכס שועפת אין מעברי חציה, זה ממש סכנת נפשות.
חיים אורון
אני מסתכל על המספרים בשני הסעיפים, גם בהוצאה וגם בהרשאה להתחייב - ירושלים היא שליש

מכל התקציב של המדינה. אם אני אוציא את חיפה החוצה, כל הערים האחרות הן פחות או יותר סדר גודל

של 7% - 8%. צריכים להיות במערכת הזאת איזשהם סדרי עדיפויות הגיוניים ותפקידנו בוועדה הזאת

להתריע על כך. כל אחד יכול לספר לכם על איזה עיר שהוא בא אליה, על הכניסה אליה, המעבר, יש

סיפ1רים על באר-שבע וכולי. יש פה חוסר פרופ1רציה. מורידים מסלם ולא מוסיפים תקציב.
היו"ר אברהם רביץ
אבל זה בירת ישראל.
חיים אורון
כל הכב1ד, אבל...
צבי הנדל
אין פה את כל התקציב. איפה תל-אביב?
אברהם שוחט
זה בערים אחרות. לתל-אביב יש 40 מיליון כי מר רוני מילוא רב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
חיים אורון
כל התקציב הוא 600 מיליון. ההרשאה להתחייב - 700 מיליון.

אני מסתכל על תחבורה יבשתית, על פרט 10 1,79לא על פרט 20 79 ששם זה תכנונים. לתחבורה

היבשתית יש 611 מיליון ומתוך זה: כמעט 200 מיליון שקל לירושלים, לחיפה עוד 100 מיליון שקל, ולכל

הערים האחרות - 82 מיליון שקל.
מיכאל קל"נר
הבעיה, לתל-אביב עוד לא מעבירים, לחיפה עוד לא מעבירים, אבל לירושלים מעבירים.
חיים אורון
ההרשאה להתחייב זה גם ביטוי של הת1כניות קדימה.
אברהם שוחט
הרשאה להתהייב זה כ0ף.
נ0ים דהן
זה כסף ל-5 שבים.
חיים א1רון
תיראו איך הכסף הזה מתהלק.
צבי הנדל
תילמדו מחבר הכנסת פיני בדש איך לעבוד.
חיים אורון
הוא דואג לירושלים. אני דואג לבאר-שבע, כן? צעקו לי כבר קל"ב. אני לא מוציא מילה.
נסים דהן
פינו לך את זה כמעט.
חיים אוחו
הגיע טלפון אחד שאבי אחזור לפולין. אבי במצב טוב.
היו"ר אברהם רביץ
חבר הכבסת אורון, אבי מבין שאתה לא בגד ירושלים רק שאתה אומר שצריך לתת גם לבאר-שבע.
אברהם שוחט
זה באמת לא מסתדר, אמרו שצריך להגדיל את התשתיות בארץ אבל במק1ם להגדיל את ההשקעה

בתשתיות אז הממשלה לוקחת מעיר אחת ובותנת לעיר אחרת.
אברהם הירשזון
אדוני היושב-ראש, זה הכל בגלל שחבר הכנסת שוחט בתפקידו כשר אוצר התחיל לתת תקציבים

ועכשיו צריך להשלים ולהשלים ולאזן את זה. הוא נתן לירושלים והתחילו בגלל זה שם בכל מיבי תוכניות.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו חצים לשמוע תשובות.
הילה אייל
אני יכולה לתת עוד שתי השלמות אינפורמציה. בתחילה בנושא המקורות של חיפה. המקור המרכזי

שממנו עוברת ההרשאה להתחייב זה הפקעות מנהרות הכרמל, שבפועל עדיין לא ממומשות. לכן זה לא

פגיעה בפרוייקט אלא הפקעות שעדיין לא החל1 ובוודאי שברגע שהן תחלנה הכספים יתקבלו בהתאם לקצב

ביצ1ע ההפקעות בפועל.
נ0ים דהן
יש התחייבות להחזיר את זה כשיצטרכו?
צבי הנדל
למה אתה עושה לה את זה. זה לא יפה.
הילה אייל
כן. ההפקעות זה המקור העיקרי ל-45 מיליון. זה מהווה סדר גודל של חצי מהמקורות שמעבירים.

מרבית המק1ר ה1א מחיפה.

הנושא השני הוא לגבי החלוקה הפנימית של התקציב בין התוכניות של הערים השונות. בירושלים

למעשה מחצית מהתקציב מופנה לפרוייקט כביש מ0י 4, שנפתח לא מכבר, ומדברים פה על השלמת

עבודות בתשלומים. כלומר מה-135 מיליון שקל 0דר גודל של כ-100 מיליון שקל תופ0 פרוייקט אוקד.

במקביל צריך לזכור שסדרי הגודל של הפרוייקטים בערים האחרות חם מטבעם פרוייקטים קטנים יותר.
היו"ר אברהם רביץ
שמענו הסברים. אני מעמיד את הבקשה הזאת להצבעה.

הצבעה על בקשה לאישור פניה מסי 182

בעד-7

נגד-4

הבקשה לאישור פניה מסי 182 נתקבלה.
הוחלט
לאשר את פניה מסי 182.
יצחק כהן
אני מבקש רביזיה.
היו"ר אברהם רביץ
הרביזיה תהיה בעוד רבע שעה.
יצחק כהו
תעשה רביזיה ביום רביעי.
היו"ר אברהם רביץ
אמרם שרביזיה היא באותו יום.
יצחק כהן
אני מבטל את הבקשה לרביזיה היות וחבר הכנסת אברהם הירשזון יילך איתי לחבר הכנסת אהוד

אולמרט בעניין רכס שועפת.
היו"ר אברהם רביץ
פניה מסי 197 - תשתיות לאומי1ת. זה כסף קטן.
הילה אייל
מדובר בשינויים פנימיים בהרשאה להתחייב בתוכניות הארגוניות של מע"צ.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 197.
נ0ים דהו
אני חושב שהיתה איזה החלטה בוועדה שכל זמן שהאוצר לא בא, עוצרים אותו.
היו"ר אברהם רביץ
התבטלה ההחלטה הזאת.
חיים אורון
לא נכון.
נ0ים דהן
ה11עדה התכופפה?
היו"ר אברהם רביץ
הוועדה לא התכופפה. יש הסכם.
נסים דהן
מה ההסכם?
היו"ר אברהם רביץ
תיכף נגיע לזה.

פניה מסי 203
הילה אייל
מדובר בשינויים בתקציב פיתוח מע"צ, שינ1יים תקציביים גם בת1כבי1ת הפית1ח 1התיכנון, בהתאם לקצב

הביצוע של הפרוייקטים השונים ולסדרי העדיפוי1ת של מע"צ.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 203.

פניות מסי 178. 179 - חקלאות, חוות גילת.
גולו חקק
מדובר על העברה של 1.75 מיליון שקל מסעיף התמיכות של משרד החקלאות לתקציב הפיתוח של

משת- החקלא1ת לצורך השקעות במינהל המחקר. עיקריהן: מיליון שקל בהשקעות בחוות גילת, שהיא חווה

חקלאית שעושה מחקר באיזור אופקים.
היו"ר אברהם רביץ
חבר הכנסת אורון, אתה מכיר את זה?
חיים אורון
אתה יודע כמה פעמים אני הלכתי לשם?
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פני1ת מ0י 178, 179.
נסים דהן
ומה קורה עם בית דגון?

פניה מס' 180
גולו חקק
מדובר על הרשאה להתחייב וכן הגדלת הוצאה מותנית בהכנסה שמקורה בכספי תרומות מארגון יק"א

לטובת תשתיות חוות גילת.
חיים אורון
יק"א זה קרן שהקים הברון רוטשילד. למה הם נותבים 3 מיליון שקל?
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 180.

פניה מסי 188 - דיור ממשלתי.
יאיר פלג
משרד הדתות משתתף בהקמת בית-דין רבני בבאר-שבע.
יצחק כהן
זה על חשב1ן משרד הדתות? זה לא שייך למשרד המשפטים?
היו"ר אברהם רביץ
זה 200,000 שקל בסך הכל.
הוחלט
לאשר את פניה מסי 188.

פניה מסי 190 - קליטה.
שוקי שי
הנייר שלפניכם כולל מספר נושאים.

הנושא הראשון הוא תקציב להפעלת אתרי הקרוואנים שבהם נקלטו בני הפלשמורה.
יצחק כהן
באיזה מקום?
שוקי שי
בכל האתרים. בחצרות יסף ובמספר אתרים נוספים בארץ. זה מיועד בעיקר להפעלת גני ילדים באתרים

האלה, עבור פעולות חברה ותרבות, ופעוטונים לתינוקות.
אברהם הירשזון
מה עם הפעלת קופות-חולים באתרים?
שוקי שי
בנוסף לזה יש פה תוספת של 24 מיליון שקל בתקציבים קשיחים של המשרד לקליטת עליה, שהם

מוקצבים בהתאם למספרי העולים שמגיעים.

אני מדבר על פרט 26 02 30. גם דמי הבטחת הכנסה שמשלם המשרד לקליטת עליה לעולים בשנה

הראש1נה, התשלומים האלה גדל1 ואנחנו נדרשנ1 להוסיף לצורך זה תקציב.
יצחק כהן
האם כבר אין קליטה ישירה?
שוקי שי
יש קליטה ישירה אבל זה רק במשך 7 החודשים הראשונים.
יצחק כהן
נוצר לכם עודף של 37 מיליון בסעיף הזה של הקליטה הישירה?
שוקי שי
לא, שם אין לנו עודף. שם אנחנו נצטרך להשלים את זה. אבל בינתיים יש שם עודף שאנחנו יכולים

להשתמש בו.
מיכאל קליינר
לא הבנתי את מה שאמרת עכשיו. מה, זה פיקציה?
שוקי שי
לא, זה לא פיקציה אך אנחנו נצטרך תוספת. בתקנות האלה שהזכרתי התקציב כבר עומד להיגמר,

עומד להיות מנוצל ב-100%, לכן אנחנו דורשים העברה.
מיכאל קליינר
למה אתם לא הולכים לרזרבה הכללית?
שוקי שי
כי התקציב לקליטה הישירה מושפע ממספר העולים. הוא בנוי על בסיס של 60,000 עולים אבל יתכן

שייגיעו פחות. עד היום עלו 30,000 עולים, נכו1 ל0וף חודש יולי. במידה ונצטרך, ניפנה. אני פשוט לא רוצהלקחת עכשיו מהרזרבה הכללית לפני שאני בטוה שצריך.
היו"ר אברהם רביץ
ראיתי בעיתון שמתכוננים עכשיו לתיגבור העליה בגלל המשבר הכלכלי ברוסיה.
שוקי שי
במידה והעליה תיגדל, אנחנו נצטרך להוסיף.
ראובן ריבלין
סדר הלל מגיע. כולם באים, מתדפקים על דלתות העם היהודי, על-פי הנבואה. אנחנו כולנו צאצאים של

עזרא 1נחמ'ה.
יצחק כהן
עשרה אוחזים בכנף איש אחד, כלומר על כל יהודי אחד - 10 גויים.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 190.
אברהם הירשזון
אדוני היושב-ראש, הרשה לי לשאול שאלה. אתה יודע שקופות-חולים שמטפלות בעולים מאתיופיה -

על-פי תחשיב מדוייק שעשינו הטיפול בעולה חדש מאתיופיה עולה 7,000 שקל לשנה לע1מת 2,500 שקל

שעולה לטפל בישראלי.
היו"ר אברהם רביץ
למה זה עולה כל-כך הרבה?
אברהם הירשזון
כי יש מחלות מיוחדות. מדוע המשרד לקליטת עליה לא מתקצב את הגופים שעובדים במשא הזה?
היו"ר אברהם רביץ
נדמה לי שזה קופת-חולים לאומית במיוחד.
אברהם הירשזון
אני לא יודע מי. מי שעובד עם העולים.
שוקי שי
היום כל אזרחי המדינה מכוסים מתוקף חוק בקופות-החולים ומן הסתם גם העלות הזאת מכוסה.
היו"ר אברהם רביץ
זה תשובה אוצרית טיפוסית.
אברהם הירשזון
היא לא מכוסה. העלות היום מדברת על 2,500 שקל כאשר בטיפול בעולים החדשים מאתיופיה, עקב

ריכוז של מחלות קשות, העלות היא למעשה 7,000 שקל.
שוקי שי
אני רוצה להעיר שאני לא הרפרנט שעוסק בתחום הבריאות.

פניה מ0י 191 - משרד הבינוי והשיכון.
חיים אורון
אני מבקש פירוט. אני רואה תוכניות מהשנים האלה, אני רוצה לדעת איפה הן.
היו"ר אברהם רביץ
החברה לליב ברעם-אלקיים נמצאת כאן כדי לתת לך את הפירוט.
אברהם שוחט
למה מורידים את בניית ההוסטלים? יש כאן הורדה של 30 מיליון שקל.
לליב ברעם-אלקיים
אולי כדאי שאני אסביר את הבקשה ואחר-כך אשמח לענות על השאלות.
מיכאל קל"נר
נדמה לי שגברת לליב ברעם-אלקיים נמצאת פה פעם ראשונה. לא נהוג בהופעה ראשונה להפריע.
לליב ברעם-אלקיים
אנחנו רוצים להעביר פה מהתוכניות השוטפות של משרד הבינוי והשיכון למימון תוכניות המשכיות. זה

נובע מכך שבשנת 1997 אנחנו הנחנו שהמימוש באותה שנה כלפי ההתחייבויות יהיה גבוה יותר ממה

שהיה בפועל. על כן בפועל בשנת 1997 צריכים לשלם יותר כנגד ההתחייבויות שכבר נכתבו מאשר מה

שכבר שילמו בשנת 1997. באותו עניין אנחנו רואים שכנגד ההתחייבויות שייחתמו בשנת 1998 יוציאו פחות

כסף במזומן בשנה השוטפת. על ההעברה היא מפה לפה.
אברהם שוחט
אני קודם כל רוצה לשאול למה יש הורדה של 30 מיליון שקל בבניית ההוסטלים. האם כל ה-50,000,

הבודדים והקשישים, כבר גרים באיזה הוסטל קבוע ולכן לא צריך לבנות הוסטלים?
מיכאל קליינר
עכשיו יבנו הוסטלים מהכספים בשווייץ.
אברהם שוחט
שאלה שניה, למה מ1רידים פה בישכוטת ותיקות ובשיקום שכונות' תקציב שסגן שד הבינוי והשיכון אמר

בוועדה שחסר לו שם הרבה מאוד כסף? אני רואה שיש הורדה של 27 מיליון בסעיף הזה.

הייתי רוצה בכל אופן איזשהו הסבר מה משמעות העניין של מימון פעולות שוטפות. על איזה סעיפים

מדובר? 67 מיליון זה סכום לא קטן.
אז שאלותי הן
1) ההוסטלים; 2) שכונות ותיקות ושיקום שכונות; 3) מימון פעולות שוטפות.
אברהם הירשזון
אני מצטרף לשאלה של הבר הכנסת אברהם שוחט בנושא שיקום שכונות.
היו"ר אברהם רביץ
במיוחד ש0גן שר הבינוי והשיכון אמר שבשיקום שכונ1ת הוא קיבל תקציב אז חשבנו שקצת תהיה ברכה

בשיקום שכונות.
חיים א1רון
אני באותו רצף מוסיף עוד שאלה אחת, אני רואה פה בהמשך, יש פה הורדה בבנייה כפרית. אני כבר

מזמן הפסקתי לדאוג לבניה כפרית כי אני יודע מה זה, אבל בהמשך יש שתי תוכניות שבה/ מוסיפים לבניה

כפרית. אז למה פה מורידים ושם מוסיפים?
יצהק כהן
אני י1דע שיש החלטת ממשלה כתוצאה מבקשת הוועדה. יכול להיות שהתפנה להם כסף בשיקום

שכונות 0 יש שכונות שמפסיקים להגדיר אותן כשכונות שיקום. אבל ההחלטה היתה, וזה גם קיבל תוקף של

ההלטת ממשלה, שהכסף הזה יילך לטובת הרחבת דיור בשכונות שעדיין לא ה1גדרו כשכונות שיקום. מה

שמוצג פה נוגד את החלטת הממשלה.
סמדר אלחנני
את אומרת פה שתוכניות ההמשך, שהן תוצאה מהרשאה להתחייב של שנים קודמות, לא תוקצבו

כראוי. אבל מקדם ההתייקרות בשנת 1997 היה גבוה י1תר ממה שקרה בפועל. זאת אומרת שנוצרו

במקומות האלה איזשהם עודפים טבעיים כי העידכון היה יותר גבוה מאשר התחזיות. לכן אני לא מבינה למה

צריך לקחת מתקציב פעולות שוטפות לתוכניות המשך.
לליב ברעם-אלקיים
בכל התקציבים של משרד הבינוי והשיכון שעוסקים בנושא של פיתוח מה שקובע את הכסף שאנחנו

משלמים זאת הרי ההרשאה להתחייב, שהיא שקובעת את ההוזים שייחתמו בדין. וכאן בא מודל מימוני
שאומר
אנחנו מניחים שאם חתמנו חוזה היום, נשלם 50% כבר היום. מה שקרה, שבפועל לא שילמו 50%

אלא החוזה נחתם לפריסה שונה מההנחה של המודל המימוני. נניח שחתמו חוזה בשנת 1997 לפיו היו

צריכים לשלם בשנת 1997 20% אך זה לא קויים בפועל וכשאנחנו תיקצבנו את 1998 עוד לא ידענו שיהיו

פערים כאלה. אלה פערים שאנחנו מכסים לתוכניות המשכיות ולהתחייבויות שכבר נחתמו על-פי הרשאה

להתחייב שהיתה מתקציב התמיכות.

אותו דבר, אנחנו יודעים שהמודל המימוני הבסיסי היום עובד לא נכון, צריך לפרוס אותו אחרת. אז

בתקציב 1999 אנחנו מתקנים אותו, כנגד הרשאה אנחנו נתקצב את מה שלא מתוקצב בפועל. אבל

ב-1998 אנחנו נדרשים לעשות התאמ!ת בגין זה שקודם זה לא עבד כשורה.

התשובה הזאת היא נכונה לגבי ההוסטלים למשל. אנחנו מעבירים היום את ה-30 מיליון מכיוון שאנחנו

יודעים שבגין ההתחייבויות בהרשאה להתחייב ...
אברהם שוחט
התשובה הזאת ברורה אבל השאלה היא אחרת. השאלה היא למה לא בונים את ההוסטלים. לא האם

מימנו או לא מימנו, זה ברור.
לליב ברעם-אלקיים
זה ברור שההוסטלים ייבנו לפי ההתחייבויות שהם יכולים לקחת על עצמם על-פי ההרשאה להתרוייב.

למה לא בונים את ההוסטלים? זאת שאלה שאני הושבת שהכתובת שלה היא לא אני. הכתובת היא אצל מי

שתפקידו במדינת ישראל לבכות הוסטלים.
אברהם שוחט
משרד הבינוי והשיכון בונה הוסטלים.
לליב ברעם-אלקיים
אבל אני לא משרר הבינוי והשיכון, אני משרד האוצר.
חיים אורון
יש באחד מדוחות מבקר המדינה, לפני 3-2 שנים, הערה שאומרת שמבחינה מהותית אי-ביצוע תקציב

היא חריגה כמו ביצ1ע עודף. נניח שאישרנו למישהו 180 מיליון שקל והוא לא ניצל אותם, אם הי1 יודעים

מראש שצריך פח1ת אז היו נותנים את זה לעוד 100 צרכים אחרים, אך לא נתנו להם.
ראובן ריבליו
בגלל זה האוצר מאשר את זה, כי הוא יודע שהם לא יבצעו.
לליב ברעם-אלקיים
נושא ההוסטלים מתוקצב במסגרת הוועדה הבין-משרדית שמטפלת בפתרונות דיור לקשישים. הוועדה

הזאת מאשרת פעמיים בשנה תוכנית חצי שנתית. היא אישרה בתחילת השנה תוכנית חצי-שנתית בתקציב

מסויים לבניית הוסטלים ובימים אלו היא צריכה לאשר את התוכנית השניה. זאת התשובה לגבי ההוסטלים.

כלומר, בימים אלה אמורים לאשר את התוכנית לבניית ההוסטלים.
אברהם שוחט
אדוני היושב-ראש, אני מציע להזמין לפה לי1ם רביעי את מר איתי אייגס.
היו"ר אברהם רביץ
אם אתה מכבד אותה, תן לה לסיים.
לליב ברעם-אלקיים
אין לי תשובה טובה כרגע להגיד למה הביצוע בשיקום שכונות הוא כזה ולא אחר.
היו"ר אברהם רביץ
לקראת יום רביעי יוזמן לכאן מר איתי אייגס וגם איש משרד הבינוי והשיכון.
הוחלט
פניה מ0י 191 לא אושרה.
רא1בו ריבליו
חבר הכנסת שוחט, התרגיל הוא באוצר או במשרד הבינוי והשיכון?
חיים א1רון
בין לבין.
היו"ר אברהם רביץ
זה האוצר עושה להם עיניים והשיכון עושה רגליים.

פניה מסי 192
לליב ברעם-אלקיים
ה'תה החלטת ממשלה שדיברה על הגדלת התשתיות בשיקום שכונות, בשכונות ותיקות ובמושבים.

בזמנו העתיקו את כל תוספת התקציב לתוך שיקום שכ1נות ואז הובא לידיעתנו שרצוי ששיקום שכונות

ותשתיות של שכונ1ת ותיקות במושבים יטופלו במסגרת תקנה ספציפית בבנייה הכפרית. ההעברה הזאת

באה לתקן על מנת לעשות את ההעברה לפי החלטת הממשלה.
היו"ר אברהם רביץ
כל1מר זה עניין פנימי שלכם. אין בעיה.
הוחלט
לאשר את פניה מסי 192.

פניה מסי 193
לליב ברעם-אלקיים
מדובר בחצי מיליון שקל שנלקחו בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד מתקציב המשרד לממן את

תערוכת היובל. אין לי משהו נוסף להגיד פה.
זאב בוים
מכופפים את המשרדים.
היו"ר אברהם רביץ
נעביר את זה. אם זה היה יותר מחצי מיליון שקל לא הייתי עושה להם חיים כל-כך קלים.
הוחלט
לאשר את פניה מס' 193.
אברהם שוחט
אנחנו נגד.

פניה מסי 206
לליב ברעם-אלקיים
הבקשה הזאת מדברת על העברה של 75 מיליון שקל.
היו"ר אברהם רביץ
אני רואה שזה לפי ההסכם הקואליציוני. אפשר להצביע וללכת הביתה.
לליב ברעם-אלקיים
אין לי מה להגיד.
היו"ר אברהם רביץ
מה הולכים לעשות עם הכ0ף?
אברהם שוחט
זה ילך להנהלת הקואליציה ושם מהליטים.
צבי הנדל
אני אסביר את זה יותר טוב מכולם, רק את האמת וכל האמת, אבל אני מבקש שהרפרנטית תקשיב

ותתקן אם אני טועה. יש תקציב תשתיות בבנייה עירונית שהיה בלתי מנוצל. כל הזמן דיבה על קשיים

מרובים בניצול התקציב ושלא בונים 1כולי. אנחנו ביקשנו שמתוך התקציב הבלתי מנוצל לבנייה עירונית יועברו

75 מיליון שקל לבנייה כפרית, כי בבנייה כפרית מסוגלים לנצל את זה. אמרו לנו שמוכנים להעביר רק בתנאי

אחד, שזה יעבור לא לבניית שתי דיר1ת או משהו כזה. צריך לראות את זה מבחינה לאומית ולהעביר את

התקציב רק למקומות שבהם יבנו שכונות גדולות של בנייה כפרית. זה הסיפור.
היו"ר אברהם רביץ
מה הולכים לעשות עם הכסף?
צבי הנדל
להקים שכונות חדשות בישובים קהילתיים, גם ביש"ע וגם בגליל. אני לא יודע אם גם בנגב.
חיים אורון
אין גליל. יש פה רק יש"ע.
נסים דהן
או תשתיות בשמנות קיימות שבהן אין תשתי1ת.
לליב ברעם-אלקיים
הסיכומים הקואליציוניים מדברים על יו"ש במקרה הספציפי הזה, וגם אפשר לראות את זה בתקנה.

אני ר1צה להוסיף עוד הערה. ההסכם היה שהתקציבים האלה עוברים במסגרת מה שנקרא פרוייקטים

סגורים. הרעיון הוא שהפרוייקט כולו ממומן מהכנסות הפרוייקט.
חיים א1רון
את חדשה פה. אצלנו בדיחות מספרים רק משעה 2.
צבי הנדל
לא, הכסף הזה חתר, זו עובדה.
אברהם שוחט
אני רוצה להגיד משהו כי חלק מחברי הוועדה שיושבים כאן היו שותפים לפניה שלי. אני אמרתי שאניעומד לפנות לשר האוצר בעניין בניה שר 20 יחידות דיור בניצנה. אלה היו מהוייבויות שלי כשר אוצר למר

לובה אליאב.
היו"ר אברהם רביץ
עד היום זה עוד לא נגמר?
אברהם שוחט
לא. 1לא רק שלא נגמר, אחרי שיקול דעת רב ואחרי שאגף התקציבים כתב לשר האוצר שהוא בעד

העניין, שר האוצר הוציא מכתב שאין כסף בתקציב. ה1א כתב את זה למר לובה אליאב, אני כבר לא רציתי

להיות מעורב. זה היה דרך בניה כפרית.
צבי הנדל
בניצנה זה בניה תקציבית. פה זה לא בניה תקציבית. פה יש רק תשתיות.
אברהם שוחט
הבניה בכפר הנוער בניצנה היתה צריכה לעל1ת בסביבות 6.5 מיליון שקל, כשהיתה מחוייבות של שר

האוצר הקודם - אבל את זה אפשר לזרוק לפח, זה באמת לא מעניין אותי, כי גם בלי זה היתה התחייבות

כזאת. אם לשר האוצר היה קצת יותר שכל, במקום להציע לחטוף מחבלים היה הולך ובונה את 20 יחיד1ת

הדיור האלה בניצנה. הוא איש עם שכל אבל אני לא יודע איך הראש של1 עובד, איפה הוא מנצל אותו.

חברי הוועדה פה היו שותפים והצביעו יהד עם אנשים שלנו, חבר הכנסת מיכה גולדמן ו... על העברות
כספיות לבניה. אמרו
לנגב, לניצנה, והיו שם עוד איזה 10 יחידות בערבה - בוודאי.
צבי הנדל
אני התחייבתי על 15 יחידות לערבה התיכונה והם קיבלו אותן עד האחרונה שבהן.
אברהם שוחט
כשאני רואה את עשרות המיליונים שה1לכים לדברים האלה - ואני אומר את זה אפילו אם יתנו לניצנה

את ה-7-6 מיליון שקל - אז אני אומר לכם אתם, עם כל הכבוד, ועם כל העמדות הפוליטיות שלכם, צריכים

להתבייש. גם ניצנה זה מדינת ישראל, כמדומני, ומה שנעשה שם ה1א לא פחות חש1ב מהרבה מאוד דברים

שהכסף הולך אליהם פה. אני הייתי מציע לכם לבוא ולהגיד לשר האוצר: אדוני היקר, תדאג לעניין.
ראובן ריבלין
למה שר האוצר לא העביר את הכסף ליחידות הדיור בניצנה?
אברהם ש1חט
הוא אמר שאין לו כסף השנה לבניה תקציבית. אני לא אגיד לכם למי הלך הכסף לבניה תקציבית.
מיכאל קל"נר
1תוסיף שגם את חולות ניצנה יש מי שרוצה לקחת מאיתנו.
חיים אורון
אני לא רוצה בכלל לדבר על מה שקורה בבנייה הכפרית בתוך הקו הירוק. אני רק רוצה לדווח לכם שיש

שורה ארוכה של מושבים - אני אפילו לא מדבר על קיבוצים - שנמצאים במצב קטסטרופלי מבחינת למשל

תשתיות ביוב, מבחינת צרכים אלמנטריים, והם כ1לם על שולחנו של המינהל לבניה כפרית. אבל יבוא הנהחבר הכנסת שלום שמחון ויינ0ה לשכנע אתכם. אני בטוח שחבר הכנסת צבי הנדל יאשר את מה שאני

אומר. כל סדר העדיפות מעוות לחלוטין.

אבל אני אומר דבר נוסף, אני ביררתי הבוקר, אדוני היושב-ראש: אין סימון לכסף הזה. אנחנו מאשרים

פה קופה. אני לא י1דע מי ש1לט בה.
היו"ר אברהם רביץ
איר יוציאו את זה?
חיים אורון
לשרים יש סמכות להוציא.
צבי הנדל
יש סימו1: רק לפרוייקטים גדולים סגורים.
חיים אורון
רק לפרוייקטים סגורים ביו"ש. בבקשה, כמו שפה קורה כשרבים על כסף, שייבואו וייגידו: 10 מילי1ן שקל

לאלון שבות, 14.5 מיליון שקל לאפרת, 17.5 מיליון שקל ל.... - זאת התוכנית. זה לא יחודי.
צבי הנדל
זה להקמת שכונות חדשות. מה קרה? זה טוב מבחינה כלכלית כשיש מיתון בבנייה, צריך למחוא כפיים.
זאב בוים
מאה אחוז. יש עוד כמה מקומות שאפשר לקדם, למשל אם יבנו בתענכים.
צבי הנדל
אז תדרוש גם בתענכים. מה לעשות שחזית ארץ ישראל, ובראשה הליכוד, יודעת לעשות את זה.
חיים אורון
יש איפה להשקיע 75 מיליון שקל על פני הגלובוס שלנו בכדי לקדם בניה. אם אתם רוצים כתובות, אני

מוכן לתת.
היו"ר אברהם רביץ
אבל למה זה לא טוב? עזוב את העניין הפ1ליטי. מה אתה ח1שש שייעשו עם הכסף הזה?
חיים אורון
אני חושש שאחרי כל פרק הוא יישב בחדר עם מישהו וייחליט: לכאן כן, לכאן לא, לכאן כן, לכאן לא. זה

קופה של 75 מיליון שקל. אנחנו פה הולכים להצביע על כסף לא מסומן.
אברהם שוחט
כשבאו לבנות בקיבוצים חבר הכנסת לשעבר גדליה גל לא נתן להעביר את האישור לקיבוצים לפני

שניתנה רשימה מדו"קת לאן זה הולך, כל ישוב וישוב.
מיכאל קליינר
חבר הכנ0ת הנדל, האם יש 0כנה שייקחו את זה מיו"ש?
חיים אוחו
לא, זה מוגדר בתקנה. זה מסומן יו"ש ויילך רק ליוייש. זה מעגל 0גור, כמו ה-1,000 דירות בגולן שהן

סגורות, בלי דיירים.
היו"ר אברהם רביץ
אבל אם זה מוגדר ליו"ש אז מה הבעיה שלנו? אנחנו יודעים שזה יו"ש.
חיים אורון
מה, אין מקומות אחרים בארץ?
היו"ר אברהם רביץ
אבל הם רוצים יו"ש.
חיים א1רון
נניח שחבר הכנ0ת אברהם שוחט, כשידובר על בניה במעלה אדומים הוא יצביע בעד אבל אם ידובר על

בניה בפיז-אל-נאבי או משה1 כזה הוא יצביע נגד. האם מותר לו לדעת לאן זה הולך?
היו"ר אברהם רביץ
מותר לנו לדעת. שקיפות זה דבר חשוב. חבר הכנסת צבי הנדל, האם יש כבר תוכנית ל-75 מיליון שקל

האלה? זה בכל זאת 0כ1ם גבוה.
צבי הנדל
הדבר היחיד שהוא דבר מעשי זה ה-12 מיליון שקל שכאן מסומן, שזה פרוייקט מעשי. לגבי כל השאר -

כל זמ1 שלא היה כסף לא נחתמו חוזים ולא התקדמו.
אברהם שוחט
לאן הולכים ה-12 מיליון שקל האלה?
אופיר פינס-פז
הם לא צריכים את זה, אתה לא מבין מה ק1רה? זה סתם.
חיים אורון
זה לא מעניין אותם בכלל. נתנו קופה.
צבי הנדל
לא נכ1ן. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני חוזר ואומר, זה ייצא רק לפרוייקטים גדולים, שפודים את

התקציב. רוב הכסף יחזור לאוצר.
חיים אורון
בטח.
צבי הנדל
דרך שיכון ופיתוח. זה פיתוח. זה הולך רק לשכונות הדשות שבבנות ורק לשכונות שיש בהן למעלה

מ-100 יחידות בשכונה. איפה זה שם בדיוק? אני לא יודע, אני לא מתע0ק בזח.
חיים אורון
אני אומר לך, אף אחד לא יודע איפה זה עומד.
צבי הנדל
תן לי 5 דקות, אני אבדוק לך.
חיים אור1ן
קח 10 דקות ותחזור.
זאב בוים
חבר הכנסת אורון, אם לא יודעים ואין תוכניות אז גם לא יוציאו את זה.
חיים אורון
מה, אני מאשר פה 75 מיליון בהינף יד? י1ציאו הכל.
אברהם שוחט
חבר הכנ0ת צבי הנדל אומר שהכ0ף חוזר, הכל בהלוואות עומדות ובמשכנתאות.
צבי הנדל
לא, זה תקציב תשתית. אני אלך להביא לכם פיהם.
חיים אורון
לא, אל תלך, חבר חכנ0ת הנדל, תעשה טובה, שלא תתבזה.
צבי הנדל
זה גם לא לשנה אחת. היום מאשרים אבל עד שייגמרו לבנות את זה וייגיעו לתשתיות אתה כבר תוכל

לדבר על זה 3 פעמים.
אברהם שוחט
אני רק מקווה שזה לא בניה בתוך תחום הפעימה.
ראובן ריבליו
זה הכל שטח ירוק.
חיים אורון
זה רק שמורות טבע. זה מיגדלים לשומרים.
היו"ר אברהם רביץ
אם זה כך - אם אכן הכסף יחזור, כדבריך - למה זה לא נמצא בעמודה של "הוצאה מותנית בהכנסה"?
צבי הנדל
תשתיות לא חוזר.
מיכאל קליינר
זה ההזר שמקווים לו.
לליב ברעם-אלקיים
אנחנו שאלנו את השאלה הזאת לגבי הפרוייקטים. יהיו בגין הפרוייקטים האלה הכנסות, לפחות על-פי

הסיכומים. בכל פרוייקט 0ג1ר שהוא בהתחלה, כשהוא מתחיל, אנחנו נותנים קדם מימון. ה-12 מיליון שקל

שהם בהוצאה הם קדם-מימון. יהיו הכנסות בעתיד. הפרוייקט מוגדר כפרוייקט סגור.
היו"ר אברהם רביץ
תודה רבה.

הצבעה על הבקשה לאישור פניה מסי 206

בעד - רוב

נגד - מיעוט

הבקשה לאישור פניה מסי 206 נתקבלה.
הוחלט
לאשר את פניה מסי 206.

פניות מס' 166. 167

מה זה 7 מיליון ש"ח לסיוע לבית-שמש?
משה שגיא
ועדת מנכ"לים דנה בנושא של בית-שמש בעקבות ההורדה שלה מאיזורי עדיפות לאומית. ההורדה

נעשתה בהדרגה במשך שנתיים. המשמעות היא תוספת של 7 מיליון שקל. זה הולך לעיריית בית-שמש לכל

מוסד1ת החינוך בעיר.
היו"ר אברהם רביץ
למה אתה צריך לעשות את זה דרך משת- הפנים?
משה שגיא
אני לא יכול לתקצב אותם כאיזור עדיפ1ת לא1מית אי באמצעות משרד החינוך, התרבות והספ1רט, מאחר

והם לא איזור עדיפות לאומית אי, ולכן זה נעשה דרך העברה של משת- הפנים, דרך המענק.
אברהם שוחט
אני מתנגד לעניין רק בגלל הפרוצדורה, לא בגלל המהות.
היו"ר אברהם רביץ
מה היית מציע?
אברהם שוחט
אם חושבים שבית-שמש צריכה להיות איזור בי בחינוך אז שייתנו לה איזור בי. אבל בפועל מורידים

אותה מאיזור בי, לוקחים כסף ממשרד החינוך, התרבות והספורט, ומעבירים אותו למשרד הפנים כדי

שמשח- הפנים ייתן את הכסף.
זאב בוים
הבעיה היא שאם מכניסיים את בית-שמש לאיזור בי אז עוד ישובים ייכנסו.
נסים דהן
אי אפשר לעשות את זה באופן קבוע אבל פה זה סיוע חד-פעמי.
היו"ר אברהם רביץ
חבר הכנסת אברהם שוחט צודק אבל זה סיוע חד-פעמי.
ראובן ריבלין
מעניין מי המציא את השיטה הזאת.
אברהם שוחט
אלה שהמציאו את המדינה.
חיים אורון
כל מה שהומצא, הומצא על-ידי מפא"י. מאז לא הומצא שום דבר...
ראובן ריבלין
לא היה ע1לה אפילו על דעתנו לעשות דבר כזה.
אברהם שוחט
כמה שנים אתם בשלטון? מ-77 עד היום לא שיניתם דברים?
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניות מסי 166. 167.

פניה מסי 189 - בריאות.
חיים אורון
חבר הכנסת רביץ, בי1ם רביעי משרד הבריאות באים לפה.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 189.
חיים אור1ן
יש לי בקשה. מי פה הכי בכיר באוצר? אני מבקש שתוציאו לנו מהמחשב, ברצינות, את 0יכום ההעברות

שעברו תחת הכותרת "יישום הסכמים קואליציוניים" עד הי1ם. יש לך כבר?
גל הרשקוביץ
אין תוכנה כזאת עדיין.

פניה מסי 212
זאב בוים
מה זה ההתיישבות הצעירה? רשויות מקומיות זה בסדר, מענקי איזון זה בסדר.
צבי הנדל
זה הסכם קואליציוני עם סיעת מולדת. זה כסף שהמציא אותו חבר הכנסת אברהם שוחט כשהיה שר

אוצר בשביל רמת הגולן 1הבקעה. אני א1מר את זה בוודא1ת.
אברהם שוחט
לא. זה היה ויכוח בין מר דרובלס לבין מר מודעי. הוא לא רצה לתת כסף למר דרובלס ואז מר מודעי

אמר שהוא "תן את זה דרך משרד הפנים בתקציב 1990.
צבי הנדל
אתה צ1דק.
חיים אורון
מי יודע לאן זה הולך?
אברהם שוחט
מר יוסי כהן, תגיד שאין לך תג1בה.
יוסי כהן
זה הסכמים קואליציוניים.
נסים דהן
זה הולך להתיישבות צעירה.
זאב בוים
זה הולך ליו"ש.
חיים אוחו
הסכמים זה טוב אבל תגיד לי למה זה הולך.
צבי הנדל
nr הולך למעלה אפרים, לבית-אל, לחוף עזה.
חיים אורון
איזה קופות מרביצים פה למעלה אפרים. אני לא מבין, זה כמו הסעודה האחרונה.
צבי הנדל
מדובר בסך הכל על 15 מיליון שקל. אתם על 15 מיליון שקל לא הייתם מדפיסים נייר בכלל. כמה

מדברים על 15 מיליון שקל. אבל אני נהנה ממכם, אתם בלתי נלאים.
מיכאל קליינר
nr הולך למעלה אדומים ולאריאל.
יוסי כהן
אין לי ברגע זה את הפירוט לאן זה מגיע.
צבי הנדל
זה על-פי ההסכמים הקואליציוניים עם סיעת מולדת.
מיכאל קליינר
לאן זה מיועד?
צבי הנדל
הרפרנט מהא1צר לא יודע כי לא הוא שקובע. זה של סיעת מולדת. גם חבר הכנסת בנימין אלון לא יודע.
חיים אורון
עם כל הכבוד לחבר הכנסת בנימין אלון, יבוא איש האוצר וייגיד לנו לאן זה הולך.
צבי הנדל
הוא לא יודע ולא יכול לדעת. יש סעיף 'התיישבות צעירה' במשרד הפנים. מי שמחליט על זה - ואני אומר

את זה מידיעה, גם אני ביקשתי משם כסף, ירקתי דם ואני יודע, אני מספר לך מה שהוא יעבור - שר הפנים

קובע, והוא יודע שהוא צריך להעביר את זה ליש"ע. שר הפנים קובע לפי מצבי הרשויות למי הוא מעביר.
ראובן ריבליו
זה להתיישבות צעירה. לשר הפנים יש רשימה מסודרת.
חיים אורון
אני אומר לך, אם היה נכנס לפה אזרח הוא היה חושב שאנחנו חבורת מאפיונרים.
מיכאל קליינר
אבל גם בעניין הק!דם לא קיבלנו פירוט של מקומות. מה ההבדל בין הבקשה הזאת לבקשה הקודמת?
אברהם שוחט
אני אגיד לך, כי היום כשמאשרים העברות, גם לעיריות, נותנים לוועדה רשימה כוללת של העברות.
ראובן ריבלין
אנחנו נצביע על העיקרון ושאת הרשימה נקבל מאוחר יותר.
חיים אורון
אנחנו רוצים לראות את כל הרשימה. על כל כביש יעש1 פה דיון, למה לכפר ידוה נכנסים 1לכפר הה1א לא

נכנסים. מה איתכם?
אברהם הירשזון
אני מציע שנאשר את הבקשה ושייביאו לנו רשימה.
אברהם ש1חט
אם תאשר כעת, לא יביאו רשימה.
מיכאל קליינר
ביום רביעי אנחנו רוצים לקבל דיווח.
ראובן ריבלין
אני אומר לך מה זה, זה ה-15 מיליון הכי רציניים: למורג, לנצרים, לכפר דתם.
אברהם שוחט
הבר הכנסת גדליה גל כשהיה יושב-ראש ועדת הכספים לא היה מאשר בלי רשימות. יש גבול לעניין.
חיים אורון
אחר-כך עולה הבר הכנסת מאיר שטרית, יושב-ראש הקואליציה, בסוף המושב ושעתיים נואם איך ועדת

הכלכלה לא ניהלה איתו דיון עם זמן.
היו"ר אברהם רביץ
לעומת זאת אם אנחנו אומרים כעת שאנהנו רוצים לקבל ביום רביעי רשימה, הרי ביום רביעי הם יגיעו

לפה אם הרבה מאוד דברים, אז נעצ1ר אותם שם, זה הכל. נודיע להם שנעצור אותם.
הוחלט
לאשר את פניה מסי 212, כפוף לכך שביום רביעי הוועדה תקבל פירוט, רשימה מפורטת.

ההחלטה התקבלה בהתנגדות של סיעות האופוזיציה.

פניה מסי 196
יוסי כהן
יש פה עוד 15 מיליון שקלים שמועברים מהרזרבה הכללית למענק האיזון. זה מענק איזון של בני-ברק.
אברהם שוחט
האם זה בהתאם לקריטריונים?
חיים אורון
לכמה הגיע מענק האיזון?
יוסי כהן
מענק האיזון של בני-ברק הוא 30 מיליון שקל.
ראובן ריבליו
זה למר עמוס מר-חיים. מה אתם רוצים?
צבי הנדל
שם המצב הסוציו-אקונומי הכי גרוע בארץ.
אברהם הירשזון
אולי נשמע את הבר הכנ0ת אברהם רביץ, שאומר שהוא מכיר את העניין.
היו"ר אברהם רביץ
המענק הקבוע הוא 30 מיליון שקל אבל יש בקשה להגדיל את זה מאחר שהוועדה הקרואה השאירה

אחריה חבילה של חובות. אז יש משא ומתן בין משרד האוצר לבין עיריית בני-ברק. אבל זה עדיין בתוך

מסגרת מענק האיזון הקבוע, לפי הקריטריונים הקבועים.
ראובן ריבלין
האם הגישו תוכנית הבראה שם?
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מס' 196.

פניה מסי 207
יוסי כהן
מדובר בפניה בבקשה לשינויים פנימיים בתוך המשחר. יש כאן תוספת בהגדרה של הוצאה מותנית

בהכנסה עקב אישור גביית אגרות מהעמותות. זה אושר בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר אברהם רביץ
דרך אגב, אתם גובים יותר מדי כסף. לוקחים 900 שקל מעמותה.
יוסי כהן
תלוי מאיזה עמותה. עמותה רגילה משלמת 900 שקל אבל עמות1ת שאינן משלמות שכר ומשכורת

משלמות עד 300 שקל, אם בכלל.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 207.

פניה מסי 214 - משרד החינוך, התרבות והספורט. זה העברה גדולה.
משה שגיא
הפניה הזאת היא בעיקרה פניה לפתיחת שנת הלימודים. יש פה שינויים גדולים בשכר מורים, בהעברות

ממקום למקום, שהם בעיקר שינויים טכניים, בהי1ב בתקנות מסו"מ1ת שק1דם לכן היו במקום אחר. אנחנו

מתאימים את התקציב לביצוע ומעבירים מספר גורמים בחינוך היסודי, למשל קרנות השתלמות, למשל שכר

גננות, שזה רק אישור של שכר המורים או שינוי ריאלי בפעילות.
חיים אומן
האם יש פה הגדלה של שעות לימוד?
משה שגיא
לא.
אופיר פינס-פז
ושל תקנים?
משה שגיא
לא. כל מה שנוגע לשכר מורים זה רק להתאים את השכר.
אברהם הירשזון
זה תמריצים למ1רים.
נסים דהן
מרו עם קרנות השתלמות, למה זה שייך? זה כניראה במקום שנה הבאה. בינתיים הרי לא משלמים את

הקרנות.
חיים אור!]
למה יש ירידה כזאת גדולה?
אברהם שוחט
ומה זה 'חינוך יסודי' - הורדה של 400 מיליון, ויחינוך קדם-יסודי' - תוספת של רבע מיליארד?
משה שגיא
זה השינויים שהסברתי בשכר המ1רים, זה שינוי של שכר הגננות. הם היו מחריבים קודם בסעיפים

אחרים ועכשיו יחייבו אותם בסעיף הספציפי שלהם.
אברהם שוחט
האם לפני כן היתה טעות בשיוך התקציבי? הרי לא היה שינוי בשכר.
משה שגיא
לא היה שינוי בשכר. ההשב היה מחייב את שכר המורים לפי תקנות גדולות ואחר-כך הי1 עושים

התאמה. עכשיו מתחילים לחייב לפי סעיפים ספציפיים יעודיים.
חיים אורון
מה זה מחיקת הסעיף של 'גידול טיבעי במערכת החינוך'?
משה שגיא
זה הקצאה של ... מעבירים את זה לסעיפים ספציפיים.
אברהם שוחט
אני בכל אופן חצה לשאול שאלה ספציפית, שהיא גם פוליטית מאוד, לגבי 'תרבות תורנית ציונית'. אני

רוצה להבין במהות. הרי זה היה סעיף שהיו בו 8 מיליון שקלים לפני כמה חודשים והוא עלה ל-34 מיליון

כתוצאה מת1ספת של 26 מיליון שקל, ועכשיו יש בו תוספת של 15 מילי1ן. זה מגיע לסביבות 50 מיליון, כמעט

פי 6 ממה שהיה לפני כן.

אני רוצה להבין את הסעיפים האלה. מה עושים עם זה? לי נאמר שחלק מהכסף הולך לעמותות. אני

רוצה להבין איזה עמותות, איך העסק הזה בנוי, איך סופגים גידול של פי 6 בתקציב, מ-8 מיליון ל-50 מיליון?

אני לא אשאל אותך למה בזמן השר המר זה לא היה כך, במשך 10 שנים התקציב היה בערך ברמה

קב1עה. 1מה קרה בשנה האחרונה?
אופיר פינס-פז
אני מבקש לה1סיף ע1ד שאלה אחת קטנה. לפני שבוע הונח הנייר הזה ואז היתה כתובה תוספת רק של

3 מיליון שקל בסעיף הזה ולא של 15 מילי1ן. מה קרה בשבוע הזה?
משה שגיא
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא הנחתי את הבקשה הזאת לפני כן.
אופיר פינס-פז
אני קיבלתי את זה פה, בו1עדת הכספים, ואז ד1בר על העלאה מ-34.5 מיליון שקל ל-38 מיליון שקל.

פתאום זה נהיה 49.5 מיליון שקל.
משה שגיא
אני לא הגשתי בקשה אחרת חוץ מהפניה הזאת.
אופיר פינס-פז
היתה פניה קודמת שהונחה פה לפני כמה ימים.
משה שגיא
לא הוגשה שום בקשה ממשרד החינוך, התרבות והספורט לוועדת הכספים.
היו"ר אברהם רביץ
לא ידוע לי. אולי אתה מערבב את זה עם פניה אהרת.
ראובן ריבלין
חבר הכנסת קליינר, האם אתה ער לבקשה הזאת? האם אנחנו עשינו דיון על העניין הזה? ראית איזה

סעיפים מעבירים?
משה שגיא
זה מיועד לעמותות שהיו מתוקצבות בסעיפים תקציביים כשהקריטריונים לא שונו.
הערה
האוצר בדק את זה.
אברהם שוחט
איזה עמותות? תן לי ד1גמא. אולי כדאי שייבואו ביום רביעי וייביאו את רשימת העמותות שמקבלות

מהסעיף הזה. גם אותך זה יעניין.
חיים אורון
מה זאת אומרת "עמותות חדשות"?
אברהם שוחט
אני מציע שביום רביעי יבואו עם רשימת העמותות.
צבי הנדל
אם אתה תדע אז אתה תתמוך?
אברהם שוחט
יכול להיות, אם זה בהתאם להיגיון, אם זה להצלת נשמות, מאה אחוז.
משה שגיא
זה מוקצב לפי קריטריונים.
ראובן ריבלין
אנחנו רוצים לראות את זה. אנחנו לא יודעים. אם זה נצרים, כפר דרום, מורג - אני בעד. עזוב, שהם

ייאמרו וייצעקו שאנחנו חצים לחזור לעזה. זאת לא הבעיה. הבעיה היא שפה לא יודעים איזה עמותות.
צבי הנדל
ביום רביעי יעשו רביזיה.
אברהם שוחט
אין רביזיות.
צבי הנדל
תנו לי להגיד שני משפטים. בנסיבות היסטוריות - אני לא רוצה לדעת עכשיו מי עשה את זה ומתי עשו

את זה, לא בתקופת הבר הכנסת שוחט, את זה כבר הבהירו לי - נוצר סעיף שנקרא יתרבות תורנית

חרדית'. לטעמנו זה היה בטעות אבל זה לא עמד בבג"ץ ורק תרדים קיבלו שם. היתרה ביתרבות תורנית',

ה-6 מיליון או ה-8 מיליון, תלוי באיזה שנה, היא התהלקה על כל הארץ, על כל העיריות. לכל עיריה ולכל

מועצה יש הרי איזה מהלקה לתרבות תורנית.

אנחנו בהסכם קואליציוני או במשא ומתן קואליציוני לחצנו שבסעיף הזה או שהתרבות התורנית החרדית

תיגדל ותיפתח, או אם לא, שאנחנו רוצים תקציב גם לתרבות תורנית ציונית. יש לנו פעילות של תרבות

תורנית ציונית, בעיקר בעיירות פיתוח, גרעינים תורכיים שאנחנו הקמנו, גם בדימונה.
ראובן ריבליו
בוא לביתר, אנחנו בנ1ער הציוני הלאומי בלי כסף נחנך אותך.
צבי הנדל
לתרבות כללית יש 756 מיליון שקל.
חיים אורון
עומד בראשה איש מפד"ל, מר מיכה ינון. מה אתה רוצה מחיי? מה, זה שלי?
צבי הנדל
הוא מקבל היום תוספת של 47 מיליון. אז יש 15 מיליון לתרב1ת תורנית.
חיים אורון
על 700 יש תוספת של 47 מילי11 ואתה על זה ...
אברהם שוחט
47%. אתה קיבלת 600%.
צבי הנדל
אני לא יודע מי צורך יותר, חינוך תורני או...
אברהם שוחט
זה תקציב למוזיאון ישראל, בין היתר, הכל בא מתוך העסק הזה.
צבי הנדל
אם כך אני מבקש ש"ביאו גם את הפירוט של החינוך ההתיישבותי וגם את הפירוט של תרבות תורנית

חרדית. אני רוצה שייביאו את כל הדברים יהד. אני רוצה פירוט של כל בתי-הספר הקיבוציים. תראה כמה כל

תלמיד מקבל שם.
חיים אורון
אנחנו רוצים את הכל, פר תלמיד, פר תלמידה, מה שאתה רוצה.
אברהם שוחט
אני רוצה לתק1 רק דבר אחד. הסעיפים של תרבות הידית נוצרו כשביטלו את הכספים הייחודיים. הלק

בא ממשרד הדתות והלק בא ממשרד ההינוך, התרבות והספורט. הרוב ממשרד הדתות. גם מו0ד1ת

המפד"ל נהנו מהסעיף של תקציב תרבות חרדית, גם במשרד הדתות וגם במשרד החינוך, התרבות

והספורט. אני אומר לך, הבר הכנסת צבי הנדל, תבדוק את העניין.
מיכאל קליינר
זה נדחה ליום רביעי.
צבי הנדל
מה ישתנה בי1ם רביעי?
אברהם שוחט
יראו את הרשימה.
ראובן ריבלין
אנחנו נשמע, א1לי הכסף הזה הולך נגדך במפד"ל? אני חצה לשמור עליך.
היו"ר אברהם רביץ
אנהנו רוצים בי1ם רביעי לקבל או רשימה או את הקריטריונים.
אברהם שוהט
זה גם עבר בהיקף של 8 מיליון... שייאמרו לנו לאן זה מי1עד.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לא לאשר את פניה מסי 214.

פניה מס' 211-הסיירת הירוקה.
חיים אורו)
למה הסיירת הירוקה זה נכלל בהסכם הקואליציוני? אני לא מבין. אני מצביע נגד זה.
היו"ר אברהם רביץ
הצבעה על בקשה לאישור פניה מסי 211

בעד - רוב

נגד - מיעוט

הבקשה לאישור פניה מסי 211 נתקבלה.
הוחלט
לאשר את פניה מסי 211.

פניה מסי 195

מה אנחנו מתבקשים בבקשה הזאת?
הראל בלינדה
זה שינויים פנימיים בהרשאה להתחייב לשם ביצוע תוכנית שיפוצים והתאמות בבתי-המשפט.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מסי 195.

פניה מסי 210 - זה גם הסכם קואליציוני. 4.5 מיליון שקל לתקציב משרד העבודה והרווחה.
חיים אורון
האם יש פה רפרנט? לא. אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת רביץ, אני קיבלתי השבוע, וגם אתה קיבלת,

מכתב מהשר אליהו ישי, שאומר לנו שכל ה-1.6 מיליון שקל שאנחנו העברנו בכל תקציב המדינה לחרשים

זה בעצם העברת עודפים משנה לשנה. נכון?
נ0ים דהן
גם אני קיבלתי מכתב כזה. על תוספת התקציב אין העברה.
היו"ר אברהם רביץ
אבל הם יקבלו את הכסף.
חיים אורון
לא, בשנה הבאה זה כבר איננו.
נסים דהן
בשנה הבאה זה לא בטוח כי זה לא בבסיס התקציב.
היו"ר אברהם רביץ
השנה הם קיבלו את זה?
נסים דהן
כן. אבל אנחנו דיברנו על כך שזה יהיה בבסיס התקציב ולא חד-פעמי.
חיים אורון
אי אפשר שבנ1שא כזה, שהוא באמת לא פוליטי, שסביבו התלכדה הוועדה, שאני במשך 3/4 שנה

אצטרך לרדוף אחרי האוצר.
היו"ר אברהם רביץ
אז צריו לדבר עם האוצר. זה לא השר אליהו ישי. הוא לא הבעיה.
חיים אורון
השר אליהו ישי כרכב מכתב שבעצם הוא מקבל את זה בסוף. זה כמובן לא השר כתב, מישהו כתב ל1

את זה. הוא חתם עליו.
היו"ר אברהם רביץ
על כל פנים, יש לנו פה בקשה של 4.5 מיליון שקל לתקציב משרד העבודה והרווחה, האגף לתעסוקת

נשים.
היים אורון
שייבוא הרפרנט של האוצר ביום רביעי וייגיד מה עם ההרשים. יש גם כבוד של הוועדה, עם כל הכבוד.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לא לאשר את פניה מסי 210.

פניה מס' 198-ספורט הישגי.
צבי הנדל
אנחנו רוצים הסברים.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לא לאשר את פניה מסי 198.

פניה מס' 186
איוור קרשנר
זה פירסום במשרד התיירות. הרשאה להתחייב. שינוי פנימי של 3 מיליון ש"ח.
היו"ר אברהם רביץ
הוחלט: לאשר את פניה מס' 186.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10

קוד המקור של הנתונים