ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/12/1997

שינויים בתקציב לשנת 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשוה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטקול מסי 202

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, בכסלו התשנ"ח, (10 בדצמבר 1997) שעת 10:50
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל קליינר - מ"מ היו"ר

דוד אזולאי

פיני בדש

נסים דהן

שמואל הלפרט

אברהם שוחט
מוזמנים
גבי ברבש

ינון זוהר

מיה מוהילבר

שעיה ז'ילנקה
מנהל הוועדה
איוור קירשנר
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 1997שינויים בתקציב לשנת 1997
היו"ר מיכאל קליינר
אני מתבבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
ינון זוהר
בפניה מספר 421 ו- 422, הדבר המרכזי הוא הנושא של מחלות קשות, אנו מגדילים את

ההוצאה המותנית בהכנסה, כי זו בעצם העברה מביטוח לאומי דרר משרד הבריאות

להקצאה למחלות קשות. אם יתעדכן הקובץ של מחלות קשות, שחוא מספר החולים

ותעריפים פר מחלה, צריר להגדיל את ההוצאה.
אברהם שוחט
האם התרופות למחלות קשות משולמות מחוץ לסל ?
ינון זוהר
זה חלק מהסל, הקצאה ל- 4 מחלות.
אברהם שוחט
מה הנפח התקציבי למחלות קשות?
ינון זוהר
כ- 500 מיליון שקלים בשנה.
מיה מוהילבר
80% מהחולים במחלות הקשות שייכים לקופת חולים הכללית.
היו"ר מיכאל קליינר
החלטה: פניות 421 ו- 422 אושרו.
ינון זוהר
אני מבקש למשור פניה מספר 423 ולא לדון בה.

פניה 428 היא בקשה להגדלת ההרשאה להתחייב ב- 106 מיליון שקלים, בהתאם לסעיף

20 בהסכם ההבראה של בית חולים "הדסה".
נסים דהן
העברנו סכום כלשהו כבר לפני 6 חודשים לבית חולים "הדסה".
ינון זוהר
106 מיליון השקלים יגיעו במנות לבית חולים "הדסה" במהלך 4 שנים.
נסים דהן
לפני 6 חודשים הבאתם כבר הצעה דומה, בהסבם ההבראה של "הדסה".
היו"ר מיבאל קליינר
החלטה: פניה מספר 428 אושרה.

פניה 419/420 להעברת סבום של 20 מיליון שקלים מסעיף 47 - תרבה בללית לסעיף 58

- בתי חולים ממשלתיים. פנייה זו נועדה להעביר סו של 20 מיליון שקלים לסעיפי השבר

בבתי החולים הממשלתיים הבלליים למימון עלות תוספת תקני אחיות בבתי חולים.
החלטה
פניה 419/420 אושרה.

פניה 405: פניה זו נועדה להעברת 105,600 מיליוני שקלים לבתי החולים הציבוריים

בהתאם לסיבום בין משרדי האוצר והבריאות בגין התאמת ההבנסות מאישפוז לשינויים

במחיר יום אישפת.
החלטה
פניה 405 אושרה.

בפניה של מע"ץ לא נדון, בי הרפרנט לא נמצא.
פיני בדש
מדובר בבסף לספקים וקבלנים.
היו"ר מיכאל קליינר
אנו לא חותמת גומי. אנו צריבים לשמוע רפרנט.

בל הרפרנטים יוזמנו והמשך הדיון יהיה בשעה 13:00.

(הפסקה)

קוד המקור של הנתונים