ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/07/1998

תכניות הגביה של קופות-החולים שהונחו על שולחן ועדת הכספים בתאריך 13.07.98; תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי יצרני גז), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים