פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 282

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי. ל' בסיון התשנ"ה (24.06.98). שעה 14:00

נכחו: חברי הוועדה: אברהם רביץ - היו"ר

זאב בוים

נסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יהודה הראל

יצחק כהן

אחמד סעד

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

אברהם שוחט

יעל דיין

גדעון עזרא

חיים אורון

יונה יהב

יורי שטרן

שלום שמחון

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מזכיר הוועדה; איוור קירשנר

קצרנית; יפעת שפרכר
סדר-היום
רויזיה על שינויים תקציביים מספר 130 ,53 ,52.רויזיה על שינויים תקציביים מספר 52.53.130

היו"ר אברהם רביץ;

מי בעד הרויזיה של משרד החינוך?

הצבעה

בעד - 8

נגד - 9

מי בעד הרויזיה של משרד השיכון?

הצבעה

בעד - 7

נגד - 10

הרויזיות לא התקבלו.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:02

קוד המקור של הנתונים