ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/06/1998

הצבעה על פניות תקציביות: 130, 52-3

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 281

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, לי בסיון התשנ"ח (24 ביוני 1998). שעה 00;13

נכחו;

חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

ניסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יהודה הראל

אברהם שוחט

מ"מ; חיים אורון

יורי שטרן

סאלח טריף

חגי מירום

אפרים סנה

היועצת הכלכלית; סמדר אלחנני

קצרנית; סיגל גורדון
סדר-היום; הצבעה על פניות תקציביות
130, 52-3.היו"ר אברהם רביץ;

אני פותח את ישיבת הוועדה. יושב ראש הכנסת התקשר אלי ברגע זה על מנת לא לקיים

את ההצבעות בוועדה מכיוון שבמליאת הכנסת מתקיימות כרגע הצבעות. אני קובע שההצבעה

תתקיים בשעה 14:00. יושב ראש הכנסת אינו מאפשר לי לקיים את הדיון. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 01;13.

קוד המקור של הנתונים