ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/06/1998

חלופות למס רכוש - דיון עם שר האוצר; כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל) (תיקון)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 278

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום שלישי, כ"ב בסיוו התשנ"ח (16 ביוני 1998), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: אברהם רביץ - היו"ר

רפי אדרי

פיני בדש

ניסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יצרוק כהן

אחמד סעד

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

אמנון רובינשטיין

שלום שמחון

מ"מ: חיים אורון

אליהו גבאי

רפיק חאג'-יחיא

עבד-אלמלכ דהאמשה

שמואל הלפרט

יונה יהב

אלי גולדשמידט

דה- טל

אברהם פות

ואליד צאדק
מתמנים
יעקב נאמן - שר האוצר

א. אפלבאום-פולני- יועצת תקשורת לשר האוצר, משרד האוצר

עו"ד איציק פריד - יועץ שר האוצר, משרד האוצר

אודי בחילי - משרד האוצר

אלי יוסף - משרד האוצר

מאיר קפוטה - מינהל הכנסות המדינה

יהררה ליפשיץ - סגן ממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר

יורם גבאי - יו"ר ועדת מס רכוש

חיים פיאלקוב - משרד הבינוי והשיכון
יועצת משפטית
אנה שניידר
מזכיר הוועדה
איוור קרשנר
קצרנית
סיגל גוררון
סדר-היום
1. חלופות למס רכוש - דיון עם שר האוצר

2. כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבררה בחו"ל) (תיקון)חלופות למס רכוש - דיון עם שר האוצר
היו"ר אברהם רביץ
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכספים של הכנסת. אני מקדם בברכה את

שר האוצר ואת הצוות הבכיר של המשרד. אני רואה בדיון היום דיון חשוב מאה-. אני רוצה

לומר כמה דברי הקדמה. ראשית, הדיון עלה בעקבות ארבע הצעות חוק שעברו בקריאה

טרומית והגיעו לוועדת הכספים על מנת לדון בהם כהכנה לקריאה ראשונה. ביקשתי להניח

את הצעות החוק על שולחן הוועדה.

אין זה סח- שנושא מם רכוש מטלטל את החברה בישראל טלטלה חזקה כבר שנים

רבות. בעקבות הבעייתיות שבענין, מונתה על ידי סגן שר האוצר הקודם, חבר הכנסת דה-

מגן, ועדה בראשות יורנו גבאי. הוועדה הגיעה למסקנות והניחה אותן בפני שר האוצר

הנוכחי.

הנושא של מיס רכוש הוא כמעט לית מאן דפליג, והוא איננו מס צרדק. אף אחד

מאיתנו לא אוהב את המס הזה. גם משרד האוצר לא אוהב את המס הזה, אבל הוא נמצא

תחת אילוצים של תקציב מדינה.
חיים אורון
יש רשימת מיסים שאוהבים אותם?
ניסים דהן
יש מיסים צודקים.
היו"ר אברהם רביץ
אני חושב שמס הכנסה על רווחים זה מס צודק וכולם אוהבים אותו. יכול להיות

שהמס גבוה, אבל בסך הכל, כשאדם מרוויח, חלק מהרווחים שייכים למדינה.

לו היינו מוצאים כמה באתת נפט, זה היה המס הראשון שהיינו מבטלים.

לפנינו מונחות כמה הצעות חוק. שניים תואמות את מסקנות ועדת גבאי, של חברי

הכנסת אופיר פינס-פז, ראברהמ הירשזון. הצעת חוק נוספת של חברי הכנסת בשארה, אורון,

המדברות על כך שיש צורר להטיל את המס על קרקע הראויה לבניה,

אני מוכרח לומר, שהיתה לי הזכות לשבת עם שר האוצר בנוגע למס הזה. אנחנו

עוסקים בסוגיה של חלופות, והיה ונמצא חלופות שיהיו מקובלות על חברי הכנסת ומשרד

האוצר, בשמחה רבה נבטל או נצמצם או נמצא כל מיני תוכניות יצירתיות, או שנתקדם אל

עבר עשיית הצדק המוחלט בהדרגה. מהחדר הזה נוכל להביא בשורה לחברה בישראל.

לדעתי, האנשים שיש להם נגישות למס רכוש מהווימ בערך כחצי מיליון אזרחי מדינת

ישראל.

אני יח-ע שלשר האוצר יש כמה רעיונות. בוועדה הזו אנחנו מתכותים לעשות שינוי.

יהיה כאן שינוי, תהיה הקלה גדולה עד לביטול. אנחנו בתחילת הדרך.
אופיר פינס-פז
הצעת החוק של חברי הכנסת הירשזון, מגן ואנוכי אומרת כלהלן: לקחנו את

המלצות הוועדה הציבורית בראשות יורם גבאי, והפכנו אותם להצעת חוק, כולל

המשמעות של מס רכוש, כולל המשמעות של החלופה, של מס מכירה.
אחמד סעד
הצעת החוק שלי, של חברי עזמי בשארה ועוד מספר חברים מתבססת על המלצות

ועדת גבאי. אנחנו רואים בהמלצותיו של יורם גבאי, יושב ראש הוועדה הציבורית,

בהמלצות ראויות היכולות לפתור את בעיית חצי מיליון האזרחים.
דה- טל
אדוני היושב ראש, אני רוצה להעלות באו בעיה הקשורה בנושא. ב- 18 בינואר

פניתי למר דורון לוי, בבקשה לקבל נתונים לגבי מס רבוש. אני רוצה לומר שקיבלתי

תשובה ממר צחי שביט ביום 2 בפברואר ובו הוא כותב, שמבתבי הועבר לאהוד ברזילי.

אהוד ברזילי לא השיב לי על מבתבי. ב- 25 בפברואר קיבלתי מבתב נוסף מראובן ויינגלר,

ובו הוא מודיע לי, שהאחראי לנושא ביחידת המחשב יצא למילואים משך 30 יום ובתום 30

יום אקבל תשובות. עד היום הזה לא קיבלתי תשובות. ב- 5 במאי בתבתי מכתב נוסף

והתרעתי על הזלזול הגם שנעשה בחברי הכנסת המבקשים נתונים. יותר מבר, פניתי

לעחרת השר בבקשה, אולי אפילו בנימה של איום, שאגיש בג''צ. הרי לא יתכן שבחבר

כנסת איני יכול לקבל נתונים מינימליים. אם השר היה צריך את הנתונים הללו הוא יבול

היה לקבל אותם?
היו"ר אברהם רביץ
התשובה היא לא. גם אני ביקשתי זאת. ביושב ראש ועדת כספים היתה

הפריבילגיה להזמין את אהוד בתילי אלי. חלק מהנתונים לא ניתן להשיג. המחשב לא

עובד.
דחי טל
גם תשובה שלילית היא תשובה.
עבד-אלמאלב דהאמשה
אני חושב שאנחנו זוחלים עם הענין במשך שנה וחצי. לדעתי, את המס הזה צריך

לבטל.
שר האוצר יעקב נאמו
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, קל מאוד לבטל כל מס ואין בל צורר בנימוקים

בדי לבטל מיסים. הנושא של מס רכוש הינו בעיה מטרידה אשר הטרידה אותי יום יום מאז

כניסתי לתפקיד שר האוצר. טיפלתי בנושא הזה גם בשהייתי בשוק הפרטי. זה המס הוותיק

ביותר במדינת ישראל. אני רוצה להדגיש, הוא יותר ותיק ממס גרוע נוסף, מס בולים.

אין ספק שבמס הזה ישנם עיוותים שצריכים לתקן אותם. השאלה, האם צריר ללכת

לכיוון של הגדלת המסלול למכירת מקרקעין, יצירת מצב שמבחינה מקרו כלכלית תקפיא

את כל מכירת המקרקעין במדינה, תעלה מחירים ותעלה את מחירי הדיור. אנחנו צריכים

לפתור את הבעיה בדרר אחרת. ניסיתי לאתר את הבעיות שהמס הזה מעורר.

אדתי היושב ראש, אין חולק שהטלת מס היא קשה מאח- על זוג פנסיונרים שיש

להם קרקע בשווי 50 אלף שקל. לעומת זאת, אדם שיש לו אלפי דונמים ושטחים הראויים

לבניה והוא לא מוכר אותם ועל ידי זה הוא מייקר את מחיר הקרקעות, אין חולק שהטלת

המס עליו היא צח-קת. יש מקרים רבים מאח- של אנשים המחזיקים ברכוש רב מקרקעין ולא

מוכרים אותם. לכן, צריר למצוא איזון בין האנטרסים השונים. על כל מקרה שהוא קשה

מנשוא ויש בו אי צדק, אני יכול להביא מקרה אחר שיש בו אי צדק באי הטלת המם.אני חושב, שכל מערכת המיסים במדינת ישראל, היא מערכת רגרסיבית. מערכת

שיש בה יותר פטורים מאשר דברים שנכללים בבסיס המס. במסגרת השינויים שנציע בקרוב

מארד במערכת המיסים, יש גם מקום לבתינת הנושא הזה.

אני רוצה להדגיש, הטלת מיסוי נוסף על מכירות מקרקעין תביא בעצם לתוצאה

ההפוכה. אי אפשר לכפות על אדם למכור מקרקעין. אמ מצד אחד נבטל את מס רכוש ומצד

שני נטיל מס נוסף על מכירת מקרקעין, כל אלה המחזיקים באופן פרטי במקרקעין, לא

ימכרו את המקרקעין שלהם. ולכן, הכיוון צריך להיות לא טיפול אך ורק בנושא של מס

רכוש, אלא טיפול כולל בבעיית מיסוי מכירת מקרקעין במדינת ישראל תוך ראיה, שרצוי

מאח- להביא לההלת מכירי המקרקעין ולמידה רבה ככל האפשר למכירת מקרקעין.

אני רוצה לומר, ההצעה לבטל את המס מצד אחד, ומצד שני להטיל מס על מכירה,

נראית לי כהצעה, שבמצב הכלכלי הקיים היום רצוי מאוד לא להטיל אותה.

אני רוצה לציין את הבעיות שהחוק הזה מעורר ומה הפתרונות. אני מסכים שזה חוק

מאוד פרובלמטי, אמרתי כבר, גם החוק הוותיק ביותר. ראשית, אני חושב, ששיעור של

2.5% גם על קרקע שראויה לבניה, זה מם גבוה ביותר. בדקתי את המיסוי במדינות אחרות,

זה מם שאין לו אח ורע.

אני רוצה להביא בפניכם הצעה כוללנית, והייתי מבקש את תשומת לבכם לראות

את התמתה בכללותה כי היא מנסה לטפל בפרובלמטיקה שהמס הזה מעורר:

א. לדעתי צריך להפחית את שיעור המס: הייתי שוקל הפחתת השיעור לפחות מחצי, החל

מ- ו בינואר 1999, הפחתת השיעור ל- 1.2%, אני מדגיש, על קרקעות שראויות לבניה.

ב. לתת הקלות נוספות שמורכבות משני רבדים. הרובד הראשון: העלאת סף המס, דהיינו,

שמסכום מסויים, מתחתיו אנשים יהיו פטורים, ודחיית תשלום המס במקרים מסויימים. כיום

ניתן פטור ממם רכוש למי שהשווי הכולל של קרקעותיו אינו עולה על 12 אלף שקל. אני

מציע להגדיל את סף המס פי 10. דהיינו, מי שקרקעותיו אינן עולות על 40 אלף שקל יהיה

לו פטור מלא. מי ששווי קרקעותיו בין 40-120 אלף שקל, יינתן פטור בגובה מחצית המס

שהוא חייב בו.

החלק השני של המרכיב הזה מבוסס על דתייה בתשלום המס: יחיד שהוא בעל

קרקע יהיה רשאי לבקש דחייה בתשלום המס עד למועד מכירת הקרקע, אס השווי הכולל

של נכסי הנדל"ן שבבעלותו או בני משפחתו, איננו עולה על 500 אלף שקל. למי שיש

קרקעות בסכום מקרקעין הפחות מ- 500 אלף שקל, יכול לבקש דחייה בתשלוס המס הזה.
ניסים דהו
נדל"ן או קרקעות?
שר האוצר יעקב נאמו
להוציא דירת מגורים. דירת המגורים שלו לא נכללת.
אלי גולדשמידט
מי שיש לו קרקע בערר של 550 אלף שקל יוכל לבקש דחייה על 500 אלף שקל

וישלם רק על 50 אלף שקל?
שר האוצר יעקב נאמן
לא. אני רוצה להסביר על מי אנחנו מגינים. ראיתי את הבעיות שהחוק הזה מעורר

ואני רוצה לענות על הבעיות הללו. הדחייה תינתן במקרה שסכום המס השנתי של אותו

אדם עולה על 10% מהכנסתו השנתית של אותו בעל מקרקעין, או כאשר סך כל מס הרכוש

שלו במשר תקופת בעלותו על הקרקע עולה על 50% מהכנסותיו ברוטו, כדי שלא יאמרו,

אדם צריך לשלם יותר מחצי מנכסיו.

אני מציע שהדחייה הזו תחול לגבי 90% מסכום המס. הדחייה תהיה עד למועד

המכירה בהתאם לתנאים הרגילים של דחיית תשלום.
אופיר פינס-פז
איך אתה עושה את השיערון?
שר האוצר יעקב נאמו
נניח שיש לאדם שווי קרקע של 500 אלף שקל, להוציא דירת מגורים.
אברהם פורז
אתה מדבר על מקרקעין כולל מבנים?
שר האוצר יעקב נאמו
כן. אם למישהו יש נכסים רבים הוא ישלם עליהם מס.

כדי להמחיש את ההצעה, אני רוצה לתת שתי דוגמאות, מדוע אני באמת דואג

לאלה שנמצאים במצב שלא יכולים לשלם את המס ואני פחות דואג לאלה שיכולים לשלם
את המס. לדוגמה
שווי קרקע 500 אלף שקל, מס הרכוש לפי ההצעה יהיה 6,000 שקל.

ניקוז מקרה שיש לו הכנסה שנתית ברוטו כוללת של 50 אלף שקל. 10% הם 5,000 שקל.

דחיית המס תהיה של 5,400 שקל וסר כל המס שהוא ישלם יהיה 600 שקל.
ניסים דהן
למשרד האוצר משתלם להקים מערכת גבייה בשל 600 שקל? הרי הוא יפסיד כסף.
שר האוצר יעקב נאמו
דוגמה נוספת: שווי קרקע 500 אלף שקל, מס רכוש הוא 6,000 שקל ונניח שהכנסתו

היא 80 אלף שקל,10% הם 8,000 שקל ולכן, אותו אדמ לא יקבל דחיית תשלום המס.

ישנה הפחתה גדולה מאדר בשיעור המס. אין פער בין קבלנים לבין אדם פרטי.

ההצעה כפי שהובאה מאפשרת את פתרון הבעיות שמקשות היום על ציבור משלמי המס.

אני חושב שכולכם רוצים לדאוג להם ואני מצטרף לדאגה הזאת, אבל אני מבחין בין קבוצת

בעלי ההון, שבבעלותם כמות של קרקעות לבין מי שיש בבעלותו חלקה בודדת, או חלקה

שירש בירושה.

אנחנו חושבים שבתיקונים הללו אפשר יהיה להמשיך במערכת מס רכוש בצורה

סבירה וראויה. כדי לממן את אובדן ההכנסות הצפוי מההצעה שהבאתי בפניכס היום, לא

יוטלו מיסים חדשים. מה כן? תבוטל בהדרגה הטבת המס הניתנת כיום למוכרי מקרקעין

שרכשו את הקרקע בין 1948 ל- 1960. אני גם מציע מספר שינויים קטנים בנושא מס רכישה

ואני רוצה לפרט אותם.הביטול ההדרגתי של הטבת המס הניתנת לקרקעות שנרכשו בשנים 1948-1960 היא

הטבה שקשה להצדיק אותה בי היא איננה מתבססת על משהו פרוגרסיבי אלא על הנחה.

אני רוצה להדגיש, שום רעיון איננו רעיון מקורי שלי.

אנחנו רוצים ליצור מצב, שלא תהיה אפלייה בין מי שרכש קרקע בין השנים 1960-

1961, אין לזה שום הצדקה, מה שצריך להיות קבוע זה גובה ההכנסה ממכירת המקרקעין

ולא מועד הרכישה. האפלייה הזו איננה תורמת למעוטי היכולת, שרובם לא רכשו קרקעות

לפני שנת 1948. יש לזה השלכות שליליות על שוק הנדל"ן.
אלי גולדשמידט
אני מציע להיזהר באמירה הזו, כי יש מעוטי יכולת בציבור הערבי והם כן רכשו

קרקעות לפני שנת 1948.
שר האוצר יעקב נאמו
מס שבח הוא מס שמבוסס על שיעורי מס הכנסה, ומעוטי היכולת לא יגיעו

לשיעורי המס. היא גם יוצרת תמריץ לאי מכירת קרקעות ומקטינה את היצע הקרקעות שיש

בשוק. כפי שאנחנו יודעים, עליית מחירי הקרקעות נובעת ממחסור של קרקעות. את

הביטול הזה אנחנו מציעים לעשות בהדרגה ולא באופן חד פעמי. אנחנו מציעים שהביטול

הזה יהיה כלהלן; בכל שנה שיעור המס יעלה בשישה אחוזים עד לרמת המס הרגילה

שתחול על מכירת מקרקעין. בדרר זאת אנחנו נמנע זעזוע או קפיצות חדות במכירי

המקרקעין ותינתן לאותם בעלי הקרקעות השהות להיערך למציאות החדשה. ביטול ההטבה

יבוא במקביל למתן הטבת משמעותית המתבטאת בהפחתת מחירי שיעור מס רכוש בפחות

מחצי.

מאחר שמרבית הנמנים על בעלי הקרקעות הוותיקות הם גם נמנים על קבוצת

משלמי מס רכוש, בחישוב הכולל של המהלך, לדעתנו הם עדיין יצאו נשכרים, כי עושים

זאת גם הדרגתית ומייד מורידים את מס הרכוש לחצי.
אברהם פורז
צריך להבין שמשמעות הדבר: העלאה של 400% במס שבח, כי מי ששילם היום

12% בתוך כמה שנים יגיע ל- 50%,זאת אומרת, פי ארבע מס שבח במקרים מסויימים.
שר האוצר יעקב נאמו
אני רוצה לציין, שבמסגרת השינויים שאנחנו מתכננים במערכת המיסים, אנחנו גם

מתכנניס הורדה מאוד משמעותית בשיעור מס רכישה על יחידים ולא על בעלי עסקים, גם

על בעלי עסקים אבל על יחידים הורדה מאח- משמעותית. אני מוכן להסתכן ולומר, הורדה

עד לחצי, מ- 50% ל- 25%. התוצאה תהיה, שנכניס למערכת תמריץ גדול מאוד למכירת

נכסים תה יביא לשינוי הרגלי השוק בתחום המקרקעין.
המרכיב הרביעי
כדי לממן את ההורדה הדרסטית במס הרכוש, דרוש שינוי קל במס

הרכישה. אני לא הולך לביטול כולל ולהעלאה גדולה מאח- של מס רכישה כי זה פוגע

בעיקר בשוק הדירות תה יביא להעלאה של מחירי הדירות. לכן, אנחנו מציעים יתרון של

ביצוע שינוי במס רכישה על פני הטלת מס מכירה, וברור שלא מדובר במס חדש. כיום

ניתנת הקלה משמעותית ביותר במס רבישה לכל קבוצות האוכלוסיה המתבטאת בשיעור

נמוך במיוחד של 0.50% על שווי הדירה עד 120 אלף דולר. להקלה הנרחבת הזאת אין

הצדקה לקניית דירות בסכומים גבוהים יותר. לכן, אני מציע להגדיל מעט את שיעורי המס

למי שיש יותר מדירה אחת. ההצעה הזאת תכניס יותר צדק למערכת מס הרכישה ולא יהיה

בה כדי לפגוע משמעותית ברוכשי הדירות, שיש להם רק דירה אחת.לפי ההצעה יוגדל מס הרכישה ב- 0.5% על כל רוכשי הדירות, פרט ליחיד שרוכש

דירה שהיא דירתו היחידה, עליו לא תחול הגדלה, או מי שמחליף את דירתו היחידה בדירה

אחרת, גם עליו לא תחול הגדלה.

אני רוצה לומר, שגם ההצעה הזאת כרוכה בעלות מסויימת לאוצר המדינה, אבל

יחד עם זאת, אני חושב שהכנסת יותר צדק במערכת מס הרכוש היא חשובה ביותר. ההגדלה

נותנת חלק מכיסוי הפסד המס הנובע מביצוע הצעדים שהצעתי כאן. זה לא כולל את כל

המס, עדיין יש עלות מסויימת.

הנחתי היא, שבעקבות השינויים היסודיים הללו שהצבעתי עליהם בתחום

המקרקעין, תהיה תנועה גדולה יותר של מכירת מקרקעין. אני חושב שזה יכסה לפחות חלק

מהפסד המס הכרוך בזה.

לסיכום, השילוב של כל מרכיבי ההצעה שהבאתי כולל ארבעה מרכיבים:

1. הפחתת מס רכוש.

2. הקלות: העלאת סף המס ודחייה בתשלום המס.

3. ביטול ההדרגתי של ההטבה לקרקעות ותיקות.

4. שינויים במם רכישה לגבי דירה שאיננה דירת יחיד, דירה שנייה וכיו"ב.

זה נותן פתרון לרוב הבעיות שמעורר כעת מס רכוש לגבי שכבות שקשה להם

לעמוד בתשלום המס.

בכוונתנו להחיל את השינויים הללו מיום 1 ביגואר 1999 והם חלק ממרכיבי

ההצעה הכוללת משינויים במבנה המם.

ההצעה לשינויים במבנה המס מורכבת מארבעה רבדים. היום במדינת ישראל אנחנו

לא יכולים להמשיך במערך הקיים. אתם רואים את הנתונים האחרונים על גידול בייצוא

בעיקר בתחומי הטכנולגיה המתקדמת. אם למדינת ישראל יהיו שיעורי מם גבוהים משיעורי

המס של מדינות שאיתן היא מתחרה, היא לא תוכל להתקיים. מה שקורה היום בתחום

התעשיות יקרה לנו חלילה וחם גם בתחום ההיי-טק, ולכן אנחנו חייבים להוריד את שיעורי

המם.

כדי לממן את שיעורי המס שזה הרובד הראשון, וכדי שמערכת המס תהיה גס

פרוגרסיבית ולא רגרסיבית כפי שהיא כיום, תייבים לבטל פטורים. ללא ביטול הפטורים,

אי אפשר יהיה להוריד את שיעורי המם, בהתחשב בהוצאות של המדינה, הוצאות הרווחה,

הוצאות החינוך וכיו"ב.

אני רוצה להדגיש, שהפטורים הופכים את המערכת למערכת מאוד רגרסיבית, כי

אם מי ששיעור המס השולי שלו 60% והוא מקבל פטור של שקל, הוא מקבל מתנה של 60

אגורות מהמדינה, ומי שלא מגיע לסף המס, הוא לא מקבל שום דבר. לכן, השילוב הוא,

מצד אחד, הורדת שיעורי המס, ואני מדגיש, הורדת שיעורי המס וקביעת גובה מקסימלי

לשיעורי המס, שיהיה פחות או יותר שתה למדינות שנתחרה איתם. ושנית, הרחבת הבסיס.

המרכיב השלישי הוא, מערכת האכיפה. כאן אנחנו מציעים שני דברימ: א. הדיווח

הכולל, כאשר לרוב האוכלוסיה הוא יהיה דיווח פשוט ביותר.

שאל אותי חבר הכנסת יצחק כהן, לגבי המינהל. אני פחות מתמצא ממינהל מיסיס

ממנו, אבל אני יכול לומר לכם, שגם בנושא הזה אנחנו נותנים את הדעת על גבי הדיווח.

לרוב האוכלוסיה הדיווח יהיה פשוט ביותר. מי שאין לו הכנסות נוספת אלא מריבית

בחשבון הבנק, הוא יסתפק בדיווח של המעביד בטופס דיווח פשוט ביותר. מי שיש לו

הכנסות נוספת ידווח בטפסים אחרים. הדיווח יהיה גם בדיווח ישיר לשימושים באינטרנט

וכיו"ב, תקבלו על כך עוד פירוט.החלק השני של מערכת האכיפה וזה הרובד הרביעי: איו אדם חוטא אם אין לו

כדאיות כלכלית ולכו צריך למצוא במערכת תמריץ שלילי להעלמות מיסים. התמריץ הזה

צריו להיות אפקטיבי, יעיל ומחיר. אני מדבר על כר שלרוב העבירות ינתנו ברירת קנם,

ואם הנישום חושב שפקיד השומה נהג איתו בחוסר סבירות או בקיצוניות הוא יוכל לערער

לבית המשפט, אבל אז בית המשפט יהיה רשאי להטיל עליו קנם פי כמה וכמה מקנם ברירת

הקנם.
אברהם הירשזוו
למה הממשלה התנגדה לפני כשבועיים להצעת חוק דומה שחבר הכנסת מגו ואנוכי

הגשנו?
שר האוצר יעקב נאמו
כי ההצעה שלכם לא היתה מבוססת על אותה שיטה. חלק מהדברים האלה יובאו

בהצעה הממשלתית אבל אני רוצה לתת את התמונה בכללותה.

החלק השני של הקנסות הוא בתחום העבירות הפליליות של זיוף, מירמה, השמדת

פנקסים וכיו''ב, שבהם אנחנו מציעים את השיפור הבא: המוסד של הכופר הקיים כבר היום

יורחב בצורה כזאת, שהוא יאפשר את הפרסום של אלה המשלמים כופר. היום, אדם שעבר

עבירה חמורה, סעיף 220 לפקודת מם הכנסה ומשלם כופר, יש לו חיסיון. אם לאדם יוצע

כופר והוא יערער לבית משפט והערעור שלו יימצא בלתי צררק, הוא יהיה צפוי לעונש

כספי הרבה יותר גבוה. אני חושב כי הדבר שמרתיע עבריינים בתחום המס זה בעיקר

העונשים הכספיים המשמעותיים הצפויים להם.

לסיכום, אי אפשר להוציא את הנושא של מם רכוש מהמסגרת הכללית של

השינויים הדרושים במערכת המיסים. אנחנו חיים הרבה שנים עם אותה מערכת מיסים.

השינוי המהותי היחידי שנעשה הוא בשנת 1975, כאשר שר האוצר המנוח יהושע רבינוביץ,

הביא את מסקנות בו-שחר. אני חושב שמאז 1975 עברנו שינוי מאוד יסודי בכלכלת מדינת

ישראל, ואם לא נעשה את השינוי הזה עכשיו, אני יכול לומר לכם במלוא האחריות, איו לי

ספק, שמערכת המיסים במדינת ישראל תקרום בעתיד הנראה לעין.
ניסים דהו
אדוני השר, הממשלה תגיש חקיקה בנושא?
שר האוצר יעקב נאמו
כן, בוודאי.
ניסים דהן
מתי?
שר האוצר יעקב נאמו
אני מקווה בקרוב מאח-.

30 שנות עסקיי בתחום המיסים הבהירו לי, שהמס הממוצע שמשלמים בעלי

ההכנסות הגכוהות איננו עולה על 25%. מדוע? משום שהם נהנים מכל ההטבות, וכתוצאה

מכך שנותנים הטבות סוציאליות, זה מסך העשו.
יונה יהב
למה אתה קורא הטבות? אני לא זוכה איזה הטבות יש לי?
צבי הנדל
כל שכיר שמגיע למדרגת המס הראשונה, מקבל 7% הנחה.

שר האוצר יעקב נאמן.

אני אתן לכם נתון נוסף, עז כמה בעלי ההכנסות הגבוהות נהנים מהפטורים.
חיים אורוו
בקריית שמונה, 7% מהאוכלוסיה קיבלו 90% מהפטורים.
שר האוצר יעקב נאמו
אני רוצה לומר בצורה ברורה לכל חברי ועדת הכספים, אם כל אחד יפתח את

הסידור שלו ויתפלל מהסידור שלו, וייגן על אותו סקטור שהוא חושב שהוא צריך להגן

עליו, אין ערד אפשרות לעשות משהו. חברי הכנסת הנכבדים, מדברים על צמיחה, מדברים

על אבטלה, אחת הבעיות המרכזיות שלנו היא בנתונים של החודשים האחרונים, איזה

תחומים עולים ואחה תחומים יורדים. אם לא נעשה את השינויים בשיטת המס, לא נוכל

להתגבר על בעיות כלכליות של מדינת ישראל וכל הוויכוחים יהיו ויכוחים שלא יועילו.

מם רכוש הוא חלק מהתמונה הכוללת ואי אפשר להסתכל עליו בנפרד. אני פונה

לחברי ועדת הכספים, בנושא של מיסיס, אנא אל תשקלו כל אחד את הסקטור ואת הגוף

שהוא מייצג או הקרוב לליבו. אנא, בנושא הזה, תהיו כאיש אחד בלב אחד, אחרת, לא

נוכל להתגבר על הבעיה של מערכת המיסים במדינת ישראל.
צבי הנדל
כאשר השר מציע הורדת מיסיס, האם הכוונה רק למם השולי או לכל מדרגות המס?
שד האוצר יעקב נאמו
יהיה שינוי גם במדרגות המס, אבל אני רוצה שתבינו מה קורה במדרגות. ברגע

שמורידים מהמדרגות ההקלה חלה לאורך כל הדרר ואז שוב עיקר הפסד המס או עיקר

ההקלה דווקא במדרגות הגבוהות מכיוון שגם בעלי ההכנסות הגבוהות מקבלים את

המדרגות. כדי לפטור את הבעיה הזו, נציע בפניכם שיטה, שבחלק מהנושאים הסוציאליים

לעבור לשיטת הזיכויים ובאיזה שלב בהכנסות הגבוהות לשחוק את הזיכויים.
היו"ר אברהם רביץ
מה עמדת משרד השיכון?
חיים פיאלקוב
למשרד השיכון יש עמדה לגבי מספר עקרונות. אני רוצה להעלות כמה נקררות

מהזוית שלבו מבלי לשקול את העקרון של איש אחד, לב אחד, שהזכיר שר האוצר. שר

האוצר הזכיר מספר עיוותים מהותיים מאח- במסגרת החוק. נדמה לי, שההפחתה מ- 2.5%

ל-1.2% לא נותנת מענה לסוגיית הקרקע המוקפאת שהיום אינה ראויה לבניה.
היו"ר אברהם רביץ
כבוד השר, בדברי הפתיחה שלך אמרת משפט מאוד מחוזי אבל לא הרחבת עליו את

הדיבור בעניו קרקע ראויה לבניה.
שר האוצר יעקב נאמו
בהקלות שהוצעו כאן, גם קרקע שיש בה הגבלות היא קרקע שעוברת לסוחר, אר

השווי שלה הוא שווי שונה, ולכן המס מונבטא במס נמוך יותר. קרקעות חקלאיות ממילא

פטורות.
יונה יהב
קרקע שלא מוגבלת חייבים ליצור לה מסגרת על מנת להפוך אותה לבנייה. אדוני

מציע שווי אחיד של המס גם לזה וגס לזה.
שר האוצר יעקב נאמו
אתה צריך לראות את התמתה הכוללת מכיווו שאמרתי במפורש, שבמסגרת

השינויים במבנה המס אנחנו עומדים להציע הורדה מאוד משמעותית של מס שבח.
יונה יהב
למכירה, אבל למה לא למימוש?
שר האוצר יעקב נאמו
מכירה ומימוש זה אותו דבר. אם הוא בונת ולאחר מכן הוא מוכר, זה אותו דבר.
היו"ר אברהם רביץ
אדוני השר, אני מוכרח לומר, הנושא טעוו הבהרה כאשר נעלה את הנושא לדיוו.
חיים פיאלקוב
משרד השיכון כמובן תומך בהרחבת בסיס המס. באותו ביוון יש מקום לבחון הטלת

מס גם על קרקע חקלאית לא מעובדת אם רוצים להשתמש במס הזה כמנוף על מנת להוציא

את הקרקע לבניה. בתחוס הענף היום, קרקע הראויה לבניה, שנמצאת בתהליכי בניה, קבלן

שבונה בפועל הוא ממשיך לשלם מס רכוש. אנחנו סבורים שיש לבטל את תקופת הבניה

כמו שזה קיים לגבי דירת יחיד.
שר האוצר יעקב נאמו
אני מתפלא, משרד השיכון בעד הארכת תקופות הבניה, כדי שנביא עת- עובדים

זרים לארץ?
מאיר קפוטה
קבלנים שהופיעו בוועדה אמרו שאין להס שום בעיה עם מס הרכוש, זה זניח

מבחינתם לחלוטין.
אודי ברזילי
זה נחשב מבחינתם הוצאה מוכרת במס.
חיים פיאלקוב
המשרד בהחלט תדמו בדבריו של שר האוצר, על הצורר ברפורמה מקיפה. אנחנו לא

סבורים, שהמגמה צריכה להביא לבך שעל אותו אירוע מטילימ יותר מדי מיסיס. היוס יש

מס רבוש, רכישה, היטל השבחה, מס שבח, והסרבול הזה גורס להעמסת יתר על הענף.
פיני בדש
מה דינה של קרקע חקלאית שנעשתה לה טאבה? הרי עד שמפשיריס את הקרקע

לתהליכי בניה עוברות כמה שנים טובות, בינתיים הקרקע ממשיכה להיות חקלאית. מה דין

הקרקע? הסטטוס השתנה לה אבל היא ממשיכה בייעודה הקודם.
היו"ר אברהם רביץ
אני מוכרח לומר ליורם גבאי, עשית עבודה מאוד משכילה גם ברמה של הערכים

השלובים בתוך מדיניות המס. גס אס המלצותיך לא תתקבלנה, אני תושב שתרמת תרומה

חשובה מאוד.
יורם גבאי
כמו שהשר אמר, מס בולים ומס רכוש הם שני מיסיס בעיתיים מאוד, שבדרך כלל,

במקור האפשרות לשפר אותס נראית לי כמעט בלתי אפשרית או מוגבלת מאח-. בהצעות

שהציג השר, יש התמח-דות עס שאלה אחת חשובה מאח-, שהיא אי יכולת התשלום הקיימת

במיסים הללו, ולכן, יש כאן פתרון מסויים בנושא הזה. לעומת זאת, בנושאים אחרים יש

בעיה. הבעיה העיקרית תחיה בשלב הביצועי, כי למעשה היכולת לקבל את דחיית המס או

את הפטור תחייב הרבה מאח- דיווחיס על הכנסות שלא מצויים היום במערכת המס, אולי

יהיו בעתיד לאחר הדיווח הכללי. לגבי שומות על נכס נוסף שיהיה בסיס לפטור אם יש לי

מבנה, אין ערך מחיר אמיתי למבנים האלה, מצבם יהיה מאת קשה. אין פתרון לנושא של

90% מהקרקעות החייבות מס רכוש. אין עליהן אופציית בניה. יש פתרון לשאלה

הסוציאלית, אני חושב שעם השאלה הסוציאלית יש התמודדות יפה, אבל עם המורכבות

של החוק בנושא שומות, אפשרות הבניה, ובעיקר דוחות רבים שיירצו לקבל דחייה, אני

תושב שזה יהיה קשה מאח- ליישום, חה מחזיר לגישה הבסיסית שלי, שמיסים מהסוג הזה

הם כמעט לא ברי תיקון, הם צריבים להישאר או להתבטל.
היו"ר אברהם רביץ
יש כמה חלופות איך להתקדם עם הענין. לא בחינם שמתי את ארבע הצעות החוק

העומדות לפנינו כדי להוות תמריץ למשרד האוצר. התחלנו בדיון לקראת קריאה ראשתה.

אנחנו לא רוצים לעסוק בענין הזה במחטפים של הוועדה, אנחנו מספיק אחראים לגבי

הצעות החוק הקיימות כאן. למשרד האוצר יש כמה חלופות, האתת מהן, להשתלב בתוך

הדיון במסגרת הצעות החוק הקיימות. האוצר צריך להגיש לוועדה נייר בנושא.

קיבלנו את התורה שבכרנב ולאחר מכן את התורה שבעל פה, או משולבים, אבל

אנחנו לא חיים רק על תורה שבעל פה, אנחנו כמובן נרצה לראות נייר מסודר, ואז נקיים

דיון משולב.
שר האוצר יעקב נאמן
אני חושב שבהחלט מגיע לחברי הכנסת שהציעו את הצעות החוק את התהילה

בנושא. לא רק שעיני לא צרה, אני מעודד חקיקה של חברי כנסת, בתנאי שיש לכך מקורות

מימון.אדוני היושב ראש, בקרוב נביא את השינויים במבנה המס, ולכן הייתי מציע,

שנעבוד יחד עם חברי ועדת הכספים לאור העקרונות שהצגנו לשלב זאת בהצעות החוק של

חברי הוועדה. הצוות שלנו יעבוד יחד עם חברי ועדת הכספים על מנת להכין את החקיקה

ולזתה. אני רואה את התאריך 1 בינואר כתאריך יעד לכל השינויים במבנה המיסים.
היו"ר אברהם רביץ
אני מקווה שנקבל במהרה את הנייר שלכם, על מנת שנוכל לדון לפחות פעם בשבוע

בהצעת החוק, עד שנסיים את הדיון ואני מקווה בהסכמה.
אברהם הירשזוו
משרד האוצר אומר: א. שהוא יגיש לנו בכתב את הדברים שנאמרו היום.

ב. שהוא מוכן להשתלב בהצעות החוק.

אם כך, מדוע שלא נקים ועדת משנה מתוך אותם חבתם שהגישו את הצעות החוק?
היו"ר אברהם רביץ
בתחילה חשבתי להקים ועדת משנה לענין, אבל קיבלתי בקשה מכמה חברי כנסת

שביקשו, שהדיון יתקיים במליאת הוועדה.
אברהם הירשזון
לדעתי, הדיון צריך להתקיים בוועדת המשנה, ופעם בשבועיים מליאת הוועדה תדון

בנושא.
היו"ר אברהם רביץ
לא נקבע כרגע כיצד נדון בנושא. קרום כל נקבל את הנייר.
חיים אורת
אדוני השר, לי חסרים נתונים רבים. לתנועות המיסים השונים תהיינה משמעות

גדולה לגבי החוק, מאיפה זה בא ולאן זה הולך. אם המתכונת הקיימת משאירה פתוחה את

שאלת 90% מהקרקעות, שהיא שאלת הראוי או הזמין, אולי היא לא תתאים לחוק. בחוק

צריכה להיות מוגדרת הגדרה של קרקע שצריך לשלם עליה מס. שתי השאלות המהותיות

הללו הן תנאי להתחלת הדיון.
היו"ר אברהם רביץ
לכן ביקשנו נייר, וכאשר הכל יעלה על הכתב, הדבר יהיה חייב להיות ברור.
אופיר פינס-פז
ראשית, אני רוצה לומר, שלא רק ועדת הכספים אלא הכנסת כולה מאוחדת בענין

ביטול החוק מכיוון שהיא רוצה לבטל את העיוות. יש כאן עיוות בסיסי שנובע מהעובדה,

שהקרקע שנמצאת בידי 90% מהנישומים, לא זמינה לבנייה. אני חושב שההצעות שהביא

משרד האוצר, הן רראי שיפור דרמטי של המצב הקיים. יש כאן שיפור כולל במצב הסוציאלי

והבדלים בין בעלי ההון לבין אנשים שההכנסות שלהם שעריות.
היו"ר אברהם רביץ
מי שהרוויח הם בעלי ההון, כי הם מקבלים הפחתה של 50%.
אופיר פינס-פז
ההצעות מנסות תאי לגשר על העיוותים. ועזת הכספים הציעה מס מכירה לא

כגלל שהיא רוצה ערר מיסים כספר המיסים של מדינת ישראל, אלא משום שההנחייה של
האוצר היתה חד משמעית
אנחנו רוצים הכנסה חלופית לאובדן ההכנסות כתוצאה מביטול

מס רכוש. אני אומר לך, שכתוצאה מכך משרד האוצר יפסיד הרבה כסף.
שר האוצר יעקכ נאמו
חבר הכנסת פינס, טעות בידיך. אנחנו נעביר לכם את הנתונים ואתם תראו, אין כאן

הפסד משמעותי. אני מוכרח לומר לך, נפגשתי עם יורם גכאי, קראתי את כל החומה

ושקלתי ככוכד רוכ את ההצעה. ההצעה שלו של הטלת מס מכירה היא מאוד גרועה

מבחינת המצכ כמשק כיום. אני חסיד גדול של פישוט מערכות מיסים, אבל אני רוצה לומר

לך, זה יכניס את המשק למצב שלא ימכרו מקרקעין. מס המכירה הוא מס קשה ביותה זה

יעלה את מחירי המקרקעין, בעיקר את מחירי הדירות, ודבר זה מאת- לא רצוי.
אופיר פינס-פז
יש לי תחושה, שבתיאור המצב שתארת, שבצעם היכולת להפעיל את המערכת

מותנית בהטלת חובת דיווח כללי למס הכנסה. האם אפשר להתמתד עם השיטות האלה

מבלי שתהיה חובת דיווח כללית למס הכנסה מדיווח על רכוש?

לגבי הענין הטכני של קידום הענין, בעיניי אפשר לקדם אותו בצורה מאת: או

להחליט על ישיבות של מליאת הוועדה בימי חמישי, או על ידי הקמת צוות של משרד

האוצר.
חיים אורת
אני חושב שדבריו של האוצר מהווים תרומה חשובה לדיון. אני מתה, אני מרגיש

שלא בנוח עם הגל של ביטול מם רכוש. בעיקר חבריי הערבים יודעים את עמדתי. אני יודע

ש- 90% ממס הרכוש נגבה מהיהודים ולא מהערבים. אני חושב שיש שימוש באלמנות

והיתומים האמיתיים לדברים אחרים. אני מחפש איר להקל איתם ולא לפזר כמה מאות

מיליונים, שלאחר מעשה נשאל, מה בעצם עשינו? שתי הבעיות הללו יענזדו כרוכות זו בזו,

מצד אחד, העיוות, ומצד שני, ההצדקה לקיומו של מס רכוש. מעבר לפתרון שלכם יש

פתרון נוסף, הפתרון שחתר להתחלה. מס רכוש כפי שהוא נראה היום, הוא בעצם צמצמום

לא הגיוני של מס רכוש אחר. אולי היום בסופה של המאה העשרים יש מקום לשאול את
השאלה מראשיתה
האם הרחבת בסיס המס לתחומים רחבים יותר, לא תיצור מקור צתק

יותר ולא תיצור תחומים להטיל שיעורי מס יותר נמוכים?
שר האוצר יעקב נאמן
כשתראה את ההצעה שלנו אתה תראה שיש פתרון מאת יעיל.
חיים אורון
כשתובא הרפורמה כולה, אחד הויכוחים הגדולים יהיה סביב הרפורמה, האם רק

הבור יתמלא בחולייתו או שאנחנו הולכימ למגרש נוסף. אני אומר באופן זהיר יותר: האם

הבור מתמלא בחולייתו רק בתוך המעגל הזה, או שיש הצדקה להרחיב את בסיס המס על

מס רכוש למרכיבים נוספים?
שר האוצר יעקב נאמו
יש הצעה של לשכת עורכי הדין, להטיל מס על קרקעות חקלאיות.
חיים אורון
אפשר לומר: לא ניתן לבצע שום רפורמה חלקית אלא כרפורמה כוללת. אפשר גמ

לומר, שאי אפשר לבצע רפורמה בתחום שהוא לא כל כך מצומצם ולעסוק רק בהיבט הזה.

אני חושב, שהכנסת האלמנט הסוציאלי לתוך הדיון הזה הוא מרכיב מאוד חשוב.

אני מבקש לבחון גם את האפשרות, שיש סף שמתחת לו אין מס.
שר האוצר יעקב נאמו
יש סף הפטור ממס.
חיים אורון
היות והנושא כל כך מורכב, לדעתי זה נושא של מליאת הוועדה.
שמואל הלפרט
לפני שנה דנו כאן בהמלצות ועדת גבאי והוועדה אמצה אותן פה אחד, ואז הגיע

משרד האוצר וביקש לתת לו אורכה על מנת להביא חלופות למסקנות ועדת גבאי. כעבור

זמן, משרד האוצר טען, שהוא לא יודע מאיפה לקחת את 700-800 מילית השקל שייחסרו לו

באם הוא יאמץ את מסקנות ועדת גבאי. לפני מספר שבועות, מר גבאי, המציא תשובות

לטענות משח- האוצר, ואמר, שמם המכירה שהוא מציע במקום מס רכוש יתן תמורה של

80% עד 90% מהמס רכוש הקיימ היום. כלומר, שהאוצר בסך הכל יפסיד בין 10% ל-20%.

מס המכירה יחזיר בודי שנה לאוצר בין 80% ל-90% מההכנסות שיש לו כעת.

שר האוצר בא בהצעה היום להוריד 50% ממס רכוש. הוא מציע חלופות שונות

מהיכן לכסות את הפער שייוצר בין 1.2% לבין 2.5%. כל חברי ועדת הכספים הסכימו

לאמץ את המלצות ועדת גבאי, גם הציבור רוצה אותן, ולכן אני רוצה לשאול את שר

האוצר, מדוע לא לאמץ זאת כאשר זה מקובל על דעת כולם? בהצעה שלך אתה צריך לחפש

חלופות מאיין לכסות את 5070, מדוע לא לאמץ את מסקנות ועדת גבאי?
ניסיס דהן
אני חולק עליך, אני אחד מאלה שמס רכישה לא מקובל עלי.
שמואל הלפרט
אבל ההמלצות התקבלו פה אחד.
צבי הנדל
הכותה של ביטול מס רכוש היתה מקובלת על כולם, על הפרטים בנושא מס

מכירה היו חילוקי דעות וכבר אז הם עלו. אני רוצה לומר במילה אחת: יישר כוח, חשוב

שנראה את הפרטים ואת הנתתים, יכול להיות שיהיו לנו הערות, אך הרעיון נראה יפה,

לאחר מחשבה תחילה.דבר אחד מענין אותי מאוד, לצערי, מדובר בו רבות אך מעט מאוד עושים בו חה

פיזור האוכלוסיה, שזו פצצת זמן. נכון שצריך לזה הרבה מרכיבים, צריו תשתית, תעסוקה,

דיור, חינוך, תדמית, חברה בריאה, איכות חיים. אחד המרכיבים המשמעותיים הוא יוקר

המחייה. על הנושא הזה אי אפשר לדלג. בקשתי היא, שברפורמה הזו ילקח בחשבון, איך

אנחנו מעודדים זאת גם דרך המיסוי, על מנת שהנושא הזה יתרום את חלקו. לדעתי,

המרכיב הזה הוא חלק משמעותי בעידוד פיזור האוכלוסיה, שבעיניי זו משימה לאומית

ממדרגה ראשונה.
אחמד סעד
הדיון העיקרי יהיה לאחר שנקבל את החומר ונלמד אותו, אבל יש לי כאן עמדה

עקרונית. בהמלצות ועדת גבאי, הדבר העיקרי היה, שאי אפשר לתקן את המס הזה וצריך

לבטל אותו. אופי ההצעה של שר האוצר היא לא לשנות את המנגנון אלא לעדכן את

מדרגות המס. האם השינוי הזה הוא בר ביצוע? אני לא רוצה להתווכח על הנתון הזה, אלא

אני מבקש לראות את בל הנתונים. עמדתי העקרונית, שאני תומך בהמלצות ועדת גבאי,

שאי אפשר לתקן את המס הזה אלא צריך לבטל אותו.
יונה יהב
אדוני שר האוצר, יצאתי מהישיבה הזו מעודד מאוד. אני בהחלט חושב שהמגמה

ראויה. אני מבין, שמהפכות אבסולטיות קשות בהקשר הזה, אבל בשתי נקודות לא

שוכנעתי. אני חושב, שקרקע ראויה לבנייה חייבת לשאת במס העכשווי ולא זכאית להנחה.

וקרקע שהשלטונות מעכבים או "מורחים" את הטאבו, היא חייבת לקבל הנחה מאה-

משמעותית, אפילו יותר מ- 50%. בצורה כזו נמלא את המקור החסר. בנוסף, חייבים להוריד

ממס שבח את האומדנה של הזמן שהשלטונות התמהמהו ביצירת הטאבה. צריך ליצור שני

חלופות, חלופה לבנייה וחלופה לטאבה. לכן אני אומר, לא להוריד ממס שבוז, בוא נוריד

זאת מהיטלי השבחה, כי הרי היטלי השבחה הולכים לעיריות. בוא נגרום לכך, שהעיריות

יעבדו מהר, ויגרמו לכך ששווי הקרקע יעלה וכולם יהנו מהענין.

אני לא מבין את שני סוגי מס הרכישה. אני מבין שלפי ההצעה שלך, יש מס רכישה

למי שיש דירת יחיד ויש מם רכישה למי שיש שתי דירות.
שר האוצר יעקב נאמו
המס תל רק על הדירה השניה.
יונה יהב
יש אנשים רבים, אפילו לא מבעלי היכולות הגדולים ביותר בעולם, שקונים את

הדירה השניה לילד אבל לא רושמים את הדירה על שם הילד, כי הגירושים והנישואים

היום הם ענין של ספורט לאומי. אנחנו עורכי דין מהשטח אשר רואים זאת בעשרות ובמאות.
אודי בחילי
השקענו 300 מיליון שקל בהורדת מדרגות מס הרכישה לדירות מגורים. עכשיו

אנחנו הולכים בכיוון הפוך כי אנחנו צריכים מקורות למס רכוש.
רפי אדרי
אדוני היושב ראש, אדוני שר האוצר, אני לא יררע האם הוצגה בפנינו, נזה עלות

הגבייה של מס רבישה. השאלה, האח יש הערכה כמה עולה הגבייה?

לא הייתי פוסל את נושא מס המכירה על קרקעות. 2% או 3% לא ישפיעו על מי

שרוצה למכור קרקעות. אני מבין שיש ויכומ. והיה ומדובר על 5%, הרי אתם מציעים

אלטרנטיבה אחרת, להטיל מס על דירה שניה. האם הנושא הזה לא מסבר ומסרבל? אולי יש

צורך ללכת של איזון מס מכירה.
שר האוצר יעקב נאמן
מס מכירה הוא מס שלא מתחשב בהכנסה וברווח מהמכירה. כשמוסיפים לזה, שיש

גם מס שבח על המכירח, אתם מטיל על אותה פעולה שני מיסים על בסיסים שתים תה אחד

העיוותים החמורים ביותר. זה כפל מס על בסיס שונה.
רפי אדרי
איפה העיוות גדול יותר, במצב הקיים או במצב המוצע? צריך לבדוק. יחד עם זאת,

אם אשתכנע שאתם צררקים, הייתי מציע, שלפחות הבסיס של הפטור יהיה קצת יותר גבוה

מפני שיש אנשים שלא יכולים לשלם גם את המעט הזה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
שמעתי את דברי שר האוצר עד תומם, ולשני דברים אני לא מוצא מנוח. ראשית,

ישנה הסכמה כללית, שמס רכוש ביסודו הוא לא מס צודק, למה לא לבטל אותו? למה צריך

להתלבט בבעיות שונות, למה צריך לסבך את העניינים בצורה הזו?
שר האוצר יעקב נאמו
חבר הכנסת דהאמשה, אני מדבר בשמי, איו מצידי הסכמה שהמס הזה איננו צח-ק.

הדרך שבה הוא מופעל היום, יש מקרים שהוא לא צח-ק ויש מקרים שהוא צח-ק וצריך לשפר

אותם.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
להוציא את שר האוצר ומדיניות משרדו, כולה-עלמא מסכימים שזה מס לא צח-ק.
מאיר קפוטה
בכל מדינות אירופה יש מס רכוש.
שר האוצר יעקב נאמו
אני מוכן לשבת איתך באופן פרטי ולהראות לך, שהמס הזה על בעלי ההון לא רק

צח-ק אלא גם הכרחי כדי שיימכרו את הקרקעות.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אולי צריך לטפל בבעלי ההון.

למה כשעושים רפורמה כלשהי, לוקחים את הנישומים כבני ערובה, וחייבים למצוא

חלופה למס רכוש? מי אמר שצריך למצוא חלופה למס רכוש?
שר האוצר יעקב נאמן
אני לא רוצה לענות תשובות מהשרוול על כל השאלות שנשאלתי. הנושא הוא

רציני ביותר. רשמתי בפניי את כל השאלות ואתו לוועדה את כל התשובות תוך שלושה

שבועות כאשר נביא נייר לוועדה.
היו"ר אברהם רביץ
אם כך נקבע דיון בעוד שלושה שבועות לאחר קבלת הנייר ממשרד האוצר.

אני מרדה לכם.כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל) (תיקון)

מכתב שר האוצר מיום א' בסיון התשנ"ח (26 במאי 1998)
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו עוברים לנושא הבא, כללי מס הכנסה, בעלי הכנסה מעברות בחו"ל. בדקתי

את המצב בשטח, למשל באזרביג'או, הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות

דיור לחודש הוא כאלף דולר. מה מוצע כעת?
ארוי בחילי
2,000 דולר.
היו"ר אברהם רביץ
ההוצאות מוכרות. ועדת מומחים ישבה וסרקה את הנושא.

חברים, הוועדה מאשרת את בקשת האוצר.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים