ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/05/1998

שינויים בתקציב לשנת 1998; תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישיניסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 270

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי. בי בסיון התשנ"ח (27 במאי 1998). שעה 10:55

נכחו;

חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

מיכה גולדמן

ניסים דהן

צבי הנדל

יהודה הראל

מיכאל נודלמן

אחמד סעד

מיכאל קליינר

אמנון רובינשטיין

אברהם שוחט

שלום שמחון

מ"מ; חיים אורון

יצחק וקנין

מזכיר הוועדה;איוור קרשנר

קצרנית; סיגל גורדון

סדר-היום; 1. שנויים בתקציב לשנת 1998 - הצבעה

2. תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק -

שירותים בארץ), התשנ"ח-1998 - הצבעהשינויים בתקציב לשנת 1998

היו"ר אברהם רביץ;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. נצביע על הרוויזיה.

הצבעה

בעד - 3

נגד - 4

נמנעים - אין

הרוויזיה לא התקבלה

היו"ר אברהם רביץ;

הרוויזיה לא התקבלה, ולכן ללא נקיים הצבעה הו זרת על פניות 9990, 64, 76, 80,

82, 87, 94-6, 102-3, 105.תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ)

מכתבי שרת התקשורת מיום 20 במאי 1998

ומיום 26 במאי 1998

היו"ר אברהם רביץ;

הצבעה נוספת שעל סדר היום, תקנות הבזק, תשלומים בעד שירותי בזק, שירותים

בארץ. בזק נענתה לבקשתנו, והגישה לוועדה פניה לפי בקשתה. אני מבקש להצביע.

הצבעת

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק - שירותים בארץ) התקבלו

היו"ר אברהם רביץ;

אנחנו מחליטים לאשר את תקנות הבזק, תשלומים בעד שירותי בזק, שירותים בארץ.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים