ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/02/1998

הקמת ועדת משנה; חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6); חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - דרישת ערובה על-ידי ועדת ערר) הצעתו של חבר הכנסת אליעזר זנדברג; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - שווי הרכישה ליורש במקרקעין) הצעתו של חבר הכנסת מיכאל איתן ואברהם פורז; תקנות התכנון והבנייה, היתר, תנאים ואגרות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישימסח לא מתוקןפרוטוקול מסי

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום ג' ז' בשבט התשנ"ח 3.2.1998.- בשעה 10:00

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר אברהם רביץ

חיים אורון

מיכה גולדמן

נסים דהן

אליעזר זנדברג

אברהם פורז

אופיר פינס-פז

מוזמנים; דוד כהן, משרד הפנים

עו"ד אהוד ברזילי, סגן נציב מס הכנסה

עו"ד ערן רוזמן, משרד המשפטים

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קרשנר

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

1. תקנות התכנון והבנייה, היתר, תנאים ואגרות

2. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

(הוראת שעה) (תיקון מסי 6)

3. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - דרישת ערובה על-ידי ועדת ערר)

הצעתו של חבר הכנסת אליעזר זנדברג

4. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - שווי הרכישה ליורש במקרקעין)

הצעתם של חברי הכנסת מיכאל איתן ואברהם פורז

5. בחירת ועדת משנהועדת הכספים - 3.2,1998

- 2 -

היו"ר אברהם רביץ; אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

1. תקנות התכנון והבנייה, היתר, תנאים ואגרות

דוד כהן מרחב נתבי'ג מוגדר כשטח גלילי, ולכן משרד

הפנים בעצם אחראי עליו והוא גם זה שמנפיק את

היתרי הבנייה במקום רשות מקומית.

היו"ר אברהם רביץ; המרחב בעצמו מנפיק לעצמו?

דוד כהן; לא. המרחב שבו בנוי נתב"ג 2000 הוא מרחב

גלילי, ובתור שכזה, משרד הפנים הוא זה

שאחראי עליו ומנפיק עבורו את היתרי הבנייה. פרוייקט נתב"ג 2000 אושר,

ואנחנו רוצים להתחיל להתקדם במימוש שלו. העובדים במינהל התכנון במשרד

הפנים, אין להם את הידע המקצועי לבדוק מבנים מאוד מורכבים כמו מטופי

נוטעים, מגרשי חניה ודברים מהטוג הזה, ואנחנו פירטמנו מכרז לחברה

הנדטית שתבצע בדיקה של כל ההיתרים שהוגשו על-ידי רשות שדות התעופה

ותמליץ לרשות הרישוי של משרד הפנים לאשר או לא לאשר.

נבחרה חברה והעלות של העבודה היא 700 אלף שקלים. חלק ממקורות המימון

שאנחנו רואים זה בעצם על-ידי הטלת אגרות על רשות הרישוי לצורך מימון

הפרוייקט. לכן אנחנו מבקשים להחיל את כל הנושא גם על השטח שעד היום היה

כאילו מחוץ לתקנות.
נסים דהן
בדרך כלל, אגרות מיועדות ברשויות מקומיות גם

בעצם לעשות חלק מהפיתוח. אם אתם תצטמצמו

באגרות שיכטו לכם רק את החברה הזאת, אתם תפטידו הרבה כטף.

דוד כהו; החלק של הפיתוח במטגרת תוכנית הבינוי, אנחנו

דואגים שרשות הרישוי תתכנן אותו ותגיש אותו.

הפיתוח הוא בתוך הפרוייקט עצמו. אני יכול להראות כאן את כל נושא הפיתוח

של כבישי גישה, מגרשי החניה, כל אותם פרטים.
נסים דהן
אתם לא רוצים יותר כטף מזה? זה הרי מקור לא

אכזב כדי לגייט כטף מרשות שדות התעופה.

השאלה היא אם גובה האגרות יהיו רק כדי לכטות את שירותי החברה הזאת.

דוד כהן; אנחנו כרגע מחפשים פתרון. אנחנו עוד לא

יודעים להגיד אם זה יכטה או ישאר אפילו עודף

או יהיה פחות.

נסים דהן; זה בטח שלא נאשר לכם.

חיים אורון; הציבור גם משלם. בכל מקרה הציבור משלם.

נסים דהן; כן, אבל יש הבדל בין ציבור שמשתמש בשירותים

או לא. חיים אורון אף פעם לא נטע לחו"ל, הוא

לא צריך לממן את זה.חיים אורון; זה תקציב המדינה. זה בכלל לא קשור בזה.

נסים דהן; אושר.2. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

(הוראת שעה) (תיקון מס' 6)

אהוד ברזילי; אני מציג את עמדת הממשלה-.

הממשלה מעוניינת להאריך את הפטור להשכרת

דירות מגורים.

חיים אורון; אתה מעוניין, אתה סגן נציב מס הכנסה.

אהוד ברזילי; אני עובד מדינה.

חיים אורון; אני שואל אותך.

אהוד ברזילי; אני עובד מדינה.

חיים אורון; סליחה, אתה איש האוצר.

אהוד ברזילי; אני איש האוצר.

חיים אורון; האוצר רוצה?

אהוד ברזילי; האוצר מבקש מהכנסת.

אופיר פינס-פז; יש לי שתי שאלות-.

הראשונה. יש טענה שאם החוק הזה לא יחוקק

ואנחנו נצטרך לגבות 10 אחוז מס, זה יגרום לירידה גדולה מאוד בהיצע

הדירות במדינת ישראל, ויעלה את מחירי שכר-הדירה. אני רוצה לדעת הערכות

שלך, אחרי הכל אתה עוסק בתחום הנדל"ן במדינת ישראל אבל במשרד האוצר,

האם הדברים האלה נכונים או שסתם רוצים להפחיד אותנו.

שאלה שנייה. הטענה שאומרת שאמנם האוצר רשם מאה מיליוני שקלים, אבל

אומרים שלא יצליחו לאסוף גם עשרה מיליון שקל ואין לכם כלים לאסוף

ותתפתח כלכלה שחורה. אני רוצה לשמוע התייחסות שלך כאיש מקצוע.

אהוד ברזילי; מאחר ונשאלתי שאלות, אני בהחלט אשיב. הערכה

של גביה, 80 עד 100 מיליון שקלים היא הערכה

של אכיפה מאוד מאוד נמוכה. כלומר, באכיפה יותר גבוהה, המספרים הם הרבה

יותר גבוהים. כלומר, האכיפה תהיה מאוד נמוכה וזה גם טבעי. לכן אי-אפשר

לבוא ולטעון את הטענה הזאת.

לגבי היצע הדירות. הוועדה הזו פעלה באופן מאוד מאוד דרסטי להגדיל את

היצע הדירות למגורים ועשתה את זה בשני שלבים: שלב אחד, כאשר חוקקנו את

תיקון מספר 34 לחוק מס שבח, פינינו משרדים מדירות מגורים ועל-ידי זה

הגדלנו את היצע דירות המגורים.

אופיר פינס-פז; כמה זה הוסיף?

אהוד ברזילי; זה הוסיף אלפי דירות.

דבר שני. הוועדה אישרה רק לאחרונה בתקנה

ניכוי מס במקור של 35 אחוזים על השכרה. זה גם יוסיף הרבה מאוד דירותמגורים שיושכרו למגורים, משום שיש תרגיל שהוא תרגיל מאוד נפוץ. בעל

הבית כותב בחוזה למגורים בלבד, השוכר הוא משתמש בזה לשימוש עסקי. בעל

הבית מבקש את הפטור, אומרים לו אחר-כך שהשוכר שלו לא ממלא אחר ההגדרה,

והוא אומר שזה באמת לא בסדר, איך הוא העז לעשות דבר כזה. עכשיו הוא לא

יוכל לעשות דבר כזה, כי הוא מיד ינכה לו במקור. כלומר, בעל הבית מיד

ידע ששוכר השתמש בזה לשימוש עסקי.

אופיר פינס-פז; 35 אחוזים.

אהוד ברזילי; אין 10 אחוז. איו לו פטור בכלל כי זה לא

למגורים.

אברהם פורז; עדיין יש בעיה משפטית רצינית מאוד. תאר לך

שהשוכר באופן לא חוקי, בניגוד להסכם

השכירות, בכל-זאת הפעיל עסק. בעל הבית גילה, תבע אותו על הפרה מהותית

של ההסכם, ופינה אותה. הוא זכאי לפטור ממס או לא?

אהוד ברזילי; עד היום לדעתנו הוא היה זכאי לפטור. היום

כבר לא. מה שיקרה, הוא קודם כל ינכה לו

במקור.

אברהם פורז; אני השכרתי דירה למישהו למגורים. האדם פתח

במקום משרד תיווך, נודע לי שהוא הפר, תבעתי

פינוי ופיניתי אותו. עכשיו אני זכאי לפטור?
אהוד ברזילי
זו שאלה משפטית.

אברהם פורז; לדעתי הוא לא זכאי לפטור, כי ברגע שהשתמשו

בדירה בתקופה כלשהי, אפילו בלי הסכמתי, אבל

זה לא סביר.
חיים אורון
תגיש את התיקון לחוק.

אהוד ברזילי; יש לו עילה נזיקית כלפי הדייר.

אברהם פורז; איפה הוא יחפש אותו? נניח שהנזק פה יכול

להיות מאה אלף דולר, בין אפס מס שבח לבין

מאה אחוז מס שבח.

אהוד ברזילי; זה כלפי הדייר, זה לא כלפי הרשות. כלפי

המדינה, הוא צריך לשלם את המיסים.
אברהם פורז
אתה מעניש את מי שלא חטא. אתה מעניש את

הקורבן.

היו"ר אברהם רביץ; אנחנו נמצאים אחרי קריאה ראשונה, לקראת

קריאה שנייה ושלישית.

אני מעמיד את זה להצבעה לקראת קריאה שנייה ושלישית. מי שירצה להגיש

הסתייגות, יוכל להגיש הסתייגות לגברת אנה שניידר.מי בעדי 5. מי נגד? 2. מי נמנע?

אושר לקריאה שנייה ושלישית.

מיכה גולדמן; אני רוצה להוסיף סטודיטיס ועולים, להגדיל

להם את הפטור.
נסים דהו
ממילא בעל הבית פטור.3. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - דרישת עיונו? על-ידי ועדת ערר)

הצעתו של חבר הכנסת אליעזר זנדברג

אליעזר זנדברג; זה בעקבות פניה שהיתה - אלי. סעיף 87 לחוק

קובע שכאשר אדם רואה את עצמו מקופח בהודעת

שומה, הוא יכול תוך שלושים יום להגיש השגה בפני המנהל. אין שום חובה או

איו אפשרות לחייב אותו ליתר ערובה בשלב הזה. אם הוא רוצה לערער על

ההחלטה של המנהל, על-פי תקנות יש אפשרות לחייב אותו ליתן ערובה על-מנת

לדון בערר.

היו"ר אברהם רבי\; זה המצב החוקי היום.

אליעזר זנדברג; זה המצב.

היו"ר אברהם רביץ; איזו ערובהל

נסים דהן; גובה החוב, כולל הצמדה.

היו"ר אברהם רביץ; זה בעצם מונע מאנשים לערער.

אליעזר זנדברג; אני חושב שזה פשוט לא הוגן.

היו"ר אברהם רביץ; כמה זמו עובר מהגשת הערעור עד קבלת התשובה?

נסים דהן; כתוב בחוק. 45 ימים.

היו"ר אברהם רביץ; אז מדובר על עוד 45 יום.

אברהם פורז; לא. 45 יום זה המועד להגיש.

נסים דהן; לא. גם התשובה.

אברהם פורז; הם לא עומדים בזה.

נסים דהו; לא עומדים, זו בעיה שלהם. אתה לא חייב

בהצמדה וריבית.

היו"ר אברהם רביץ; בעצם מדובר על 45 ימים שמדינת ישראל תמתין.

אליעזר זנדברג; אני חושב ש-30 יום, תשובה צריכה להיות תוך

45 יום. אנחנו מדברים בסך הכל 75 ימים. אבל

הם לא סופרים את ה-30 יום. הם סופרים 45 ימים בלבד, נטו. זה בעצם

העניין. שאלו אותי ממשרד המשפטים, ואולי הם יאמרו את עמדתם, האם אני

מבקש את הערובה להבטחת הוצאות המדינה.

מיפה גולדמן; כנראה שאתה לא היית מזמן במינהל. תבדוק את

התנאים שהם מאפשרים.

נסים דהן; הם לא מבקשים יותר את הערבות הזאת. כמעט ולא

מבקשים אותה.
אליעזר זנדברג
אני רוצה את זה בחוק.

אני אתקדם עוד שני שלבים כי היה דיון בקריאה

טרומית והשר נאמן עלה ואמר, וגם המציא לידי הוראה שאומרת בצורה מפורשת

לא לבקש. הוראת ביצוע קוראים לזה. אני אומר שאם יש הוראת ביצוע ומעליה

מבחינה פורמלית תקנה שקובעת את הסמכות, מדוע? כי כולם מסכימים כבר

שצריך שלא יהיה.

היו"ר אברהם רבי\; אתה משאיר בזה שיקול דעת.

חיים אורון; אם מישהו משגע אותם ותוקע אותם במיליון שקל,

אתם רוצים להגיד לו שלא יתנו את זה.

אליעזר זנדברג; אם יש אדם כזה, באותו אדם צריך לטפל.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו נאשר להם לחייב אותו בהוצאות?

אליעזר זנדברג; אתה לא צריך לאשר להם, זה ממילא כתוב בתקנות

שהם יכולים לעשות את זה. אלה הם דברים

שקיימים. רבותי, תכל'ס בשטח ההנחיה של משרד האוצר לא מתקיימת, תכל'ס

בשטח ממשיכים לדרוש ערובה.
נסים דהן
לא, תרשה לי לחלוק עליך.

אהוד ברזילי; בכל הכבוד למציע, המקום לתקן את הדברים הוא

לא בסעיף 89 לחוק מס שבח. סעיף 89 בכלל מדבר

על הוצאות משפט. כלומר, יש אי-התאמה מוחלטת בין החוק לבין דברי ההסבר.

זה בשלב ראשון. אנחנו מפנים לסעיף 91. מה שנאמר בסעיף 91 הוא שאם מישהו

מגיש השגה, הוא צריך למעשה להגיש ערובה, ערובה לא נקבעת על-ידי ועדת

ערר אלא היא נקבעת סטטוטורית. כמעט ביום כניסתי לתפקיד הוצאתי הוראה

חד-משמעית שלא לגבות את הערובה הזאת כתנאי להשגה. כלומר, אם בא בן-אדם

ורוצה להשיג, ורוצה לערער, לא דורשים ממנו ערובה. ערובה יכולים לדרוש

ממנו בנסיבות אחרות. אם למשל מדובר באחד שהוא סרבן כרוני, באחד שהוא

טרדן, אז אפשר לדרוש ממנו ערובה, אבל בוודאי לא כתנאי להשגה וההוראה

הזאת היא חד-משמעית. יתר על כן, מה שקרה בפועל, קרה דבר מוזר, שהיו

אנשים שלא הגישו ערבות, ואז נערמו תיקים של אנשים שהגישו השגות ולא דנו

בהן או הגישו ערערים שלא דנו בהם, בגלל שהם לא הגישו את הערובה, ונתנו

הנחיה חד-משמעית בכל הדברים האלה לדון, את כל הדברים האלה להגיש

לבתי-משפט. כל זה נחלת ההיסטוריה.

חבר הכנסת הגיש את העניין הזה לפני הרבה מאוד זמן, והדברים השתנו. לכן

אין שום טעם - וזה מה שאמר השר נאמן מעל במת הכנסת וזה מה שאנחנו

אומרים עכשיו - בהצעת החוק. אם רוצים ללכת ולפתוח את כל הנושאים האלה,

אז יש פה הרבה נושאים שאפשר לפתוח אותם לדיון. אני מוכן, אבל בהצעת

החוק כשלעצמה, אין שום טעם.

היו"ר אברהם רביץ; אני רוצה להציע. אנחנו לא נצביע על הצעת

החוק שלך, כי אם נצביע, היא תיפול וחבל לי.

טוב שיהיה השוט הזה בקריאה טרומית. אני מציע שתעקוב אחר הנושא. אם באמת

מה שאומר סגן הנציב לא תואם את המציאות, נחזור לדון בזה.אליעזר זנדברג; אין לי התנגדות שלא נצביע על ההצעה. אני

רוצה להביא עד מומחה שיבוא ויעיד כאן, את

חבר הכנסת שחל, שבעצמו עבר בדיוק את אותו הליך לפני שלושה חודשים עם

הדירה שלו.

נסים דהו; זאת כנראה לא דירת יחיד.

אליעזר זנדברג; משה שחל עצמו בא וסיפר לי את הסיפור הזה.

חבר הכנסת שחל בדיון בקריאה טרומית מדבר על

הנסיון האישי שלו.

אברהם פורז; לדעתי יש פה אי-הבנה ואני מדבר עכשיו

כמומחה. יש הבדל בין מס רכוש לבין מס שבח.

מס רכוש, יש ועדת ערר פנימית. מס שבח, הערר הוא בבית-המשפט המחוזי בידי

שופט ושם מבקשים ערובה כי רשם בית-המשפט מבקש ממך ערובה להבטחת ההוצאות

בערעור.

נסים דהן; זאת לא בעיה שלכם, זאת בעיה של בית-המשפט.

זה משרד המשפטים צריך לתקן.

אליעזר זנדברג; אני אבדוק את הדברים.4. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - שווי הרכישה ליורש במקרקעין)

הצעתו של חבר הכנסת מיכאל איתן ואברהם פורז

היו"ר אברהם רביץ; אני רוצה להקריא לכם. את תגובת לשכת
עורכי-הדין, ואנחנו מכבדים את הלשכה
מן העתונות התבשרנו על הכוונה המתגבשת בוועדת הכספים להעלות את המס

המינימלי למחזיקי נכסים תקופה ארוכה מ-12 ל-15 אחוזים ואולי יותר.

ברצוננו להפנות תשומת ליבד לכן כי מדובר בסעיף משמעותי ביותר החל הן

בחוק מס שבח והן בפקודת מס הכנסה ויש לו השלכה על רבבות משלמי מס.

ידוע לנו כי הסדר זה נעשה כחלק מהסדר פוליטי שבא להבטיח תמיכת כל חלקי

הבית ברפורמה של ועדת בן-שחר. אני לא יודע מה הוא מתכוון כאן ומה

הקשר.

תיקון ההוראה על-ידי מחטף בוועדת הכספים ללא שהדבר עבר דיון ציבורי

והוגש דרן הצעת חוק ממשלתית כמקובל, הוא הליד פסול שלא יעמוד בג"ץ.

חיים אורון; אני מבקש שהיועצת המשפטית של הוועדה תכתוב

להם מכתב, יכול להיות שהחתום חתם על עיוור,

הוא לא יכול לתת לנו הוראות איך לחוקק חוקים.

אברהם פורז; אחרי קריאה ראשונה שיבואו להגיד מה שיש להם

להגיד.
היו"ר אברהם רביץ
אני נגד ה-15 אחוז. אני חושב שזה זכות קניין

שיש לאנשים.

אברהם פורז; אין לי בעיה. אני הגשתי את ההצעה רק לעשות

צדק עם אלה שצריך לעשות עמם צדק. מבחינתי,

לי אין בעיה שהחוק יעבור בלי השלושה אחוז. אבל אני חושב שיש לי איזו

שהיא אחריות, כי אי-אפשר לבוא אליהם ולהגיד יהיה לכם אובדן הכנסות וזו

בעיה שלכם.
היו"ר אברהם רביץ
. זה אנחנו גם לא יכולים על-פי התקנון. זה חוק

תקציבי, אנחנו חייבים להצביע.

אברהם פורז; אני מציע, כדי שלא יהיה פתחון פה אחרי

הקריאה הראשונה, שהרעיון של אפשרות להעלות

את הרצפה מה-12 ל-15 לא עלה, דווקא זה השלב כן להציע מ-12 ל-15, להעביר

את זה בקריאה ראשונה עם מקור המימון ואז יהיה דיון בוועדה. אולי בסוף

נוריד את זה לקראת קריאה שנייה ושלישית.

היו"ר אברהם רביץ; אני מציע גם לך כמו לחבר הכנסת זנדברג.

מכיוון שאני בעד החוק המקורי שלך, בוא נמתין

ונחפש מקורות אחרים, כי מה שנרמז לנו שבאותה הזדמנות של ביטול מס רכוש,

אנחנו נעשה כל מיני תיקונים כולל התיקון הזה. אבל לבוא היום ולעשות את

הדבר הזה, אני מציע לך שתמתין כי יש לנו רוב נגד החוק שלך.אביהם פורז; . יש כמה מקרים של אנשים כמו מקרח שמישהו נהרג

בקרב במלחמת יום כיפור ואותו קרוב שלו חייב

לשלם חמישים אחוז מס שבח והוא אומר לי - אני לא רוצה להגיד את השמות,

יש לי כבר שלושה מקרים כאלה, במקרה אחד זה אבא, .במקרה שני זה אח -

שהמדינה בעצם שלחה את האח שלי להילחם והוא נהרג. אילו היה מוות טבעי

אולי היה חי עד היום, ועכשיו, בגלל זה הם צריכים לשלם הרבה מס יותר

גבוה.

נסים דהן; שילך למשרד הביטחון. הם יפתרו לו את הבעיה

הזאת. שילך לרשות השיקום, גם את זה יפתרו

לו.

אברהם פורז; יש אי-צדק משווע.

היו"ר אברהם רביא; תגיש הצעת חוק שתעשה ועדת חריגים לאלה שנפלו

במלחמות ישראל.

אברהם פורז; אני נתתי לכם את המקרים הקשים, כי זו קצת

דמגוגיה. בדרך כלל, כשאתה רוצה לשכנע בצידקת

טיעון, אתה לוקח את הדבר הכי קיצוני. אני עוזב את הטיעונים עם החללים

של מלחמת יום כיפור. יש אי-צדק משווע בזה שהמס יכול לקפוץ מ-12 אחוז

ל-50 אחוז והכל תלוי בשאלה מתי נפטר האיש.
היו"ר אברהם רביץ
אתה לא יכול לקחת מאנשים שיש להם זכות קניין

בקרקע והם ידעו כל השנים, והם חיכו לכך

שימכרו וישלמו 12 אחוזים. שיהיה ברור, אני לא בעניין.

אברהם פורז; גם אני לא בעניין. אני בעל עניין הפוך כי

לאמא שלי יש מגרש והיא לא נפטרה לשמחתי, ואם

היא תמכור, היא תשלם 15 אחוזים במקום 12 אחוזים כי המגרש הוא מימי

המנדט. כך שזה פועל בניגוד לאינטרסים האישיים שלי. אבל מה אני רוצה

לומר זה דבר פשוט מאוד. אני פוחד מהרפורמות הגדולות כי הן בדרך כלל לא

מתקיימות. לכן אני מציע שאתם כן תאמצו את העניין הזה של העלאה מ-12 ל-3

ונביא את זה לקריאה ראשונה.

אם אתם לא רוצים, אני מציע שתדחו את זה ואני אבוא למליאה.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו נצביע נגד עכשיו.

אברהם פורז; נכון, אז זה עובר למליאה.

נסים דהן; לא, בקריאה ראשונה לא.

אברהם פורז; אתה לא מכיר את הפרוצדורה. ברגע שועדת

הכספים מחליטה להסיר את ההצעה מסדר היום, זה

מגיע למליאה.
אנה שניידר
זה עובר להחלטה של המליאה.אברהם פורז; בסדר, תעבירו למליאה.

היו"ר אברהם רביץ; המליאה היא סוברנית, אתה יכול לשכנע אותה.

אברהם פזרז; בסדר. אם אתם מחליטים להסיר, בסדר, תסירו,

אני אלך למליאה.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד הצעת החוק של חבר הכנסת פורז? 1. מי

נגדי

הצעת החוק לא התקבלה. הפרוצדורה תתנהל כפי שהיא.

אברהם פורז; הוועדה ממליצה להסיר את ההצעה מסדר היום.

בסדר. אני מבקש מהגברת שניידר להודיע

למליאה.5. הקמת ועדת משנה

היו"ר אברהם רביץ; יש לנו איזה דבר פרוצדורלי. לפי הצעת חוק

שהתקבלה זה עתה בכנסת, - על דברים שהם בגדר

העדינות הביטחונית תהיה אפשרות לעשות ועדת משנה עם סמכות, וזאת באישור

יושב-ראש הכנסת. מאחר ויש לנו על הפרק בקשה כזאת, אני מציע שתהיה ועדת

משנה מיוחדת שיהיו בה חברים חבר הכנסת שוחט וחבר הכנסת קליינר ואנכי,

ואני מבקש את אישורכם לכך. קיבלתי את אישורו של יושב-ראש הכנסת לנושא

הזה. אושר.

מיפה גולדמן; מה קורה עם מס רכוש? איפה נמצא הנושא הזה?

היו"ר אברהם רביא; שוחחתי עם שר האוצר בטרם צאתו וצריכה להיות

לי אתו פגישה נוספת אחרי שהוא ישוב, ובין

השאר נדון על הנושא של מס רכוש. שר האוצר יודע שאנחנו נמצאים בין

הקריאה הטרומית והקריאה הראשונה כאו בוועדה, וכי אני עיכבתי את זה, אבל

הוא יודע שאני לא אעכב את זה עד בלי סוף. הוא גם יודע את דעתי שאני בעד

ביטול, בצורה זו או אחרת, בכל מיני וריאציות שדיברנו, דיברתי עם אהוד

על כך וגם אהוד חושב שיש וריאציה שאפשר ללכת עליה. שוב פעם השאלה זה

המקורות ואיך אנחנו עושים את זה.

מיכה גולדמן; אני למשל משלם כל שנה 190 אלף שקל מס רכוש

ואני מוכר קרקע. האם אני אקבל את הזיכוי שבע

שנים?

אהוד ברזילי; ודאי. צמוד. תיקנו את זה.

מינה גולדמן; שבע שנים.

אהוד ברזילי; לעולם ועד. יש לך את זה צמוד במלואו.
נסים דהן
אם יש לך פחות, אתה יכול לקבל מיום שקנית

ושילמת.

היו"ר אברהם רביץ; אני רוצה לסיים את הקטע של מס רכוש. שר

האוצר בטרם צאתו זימן ראשי אגפים, את הצוות

הבכיר של משרד האוצר והניח על השולחן את הנושא של ביטול מס רכוש, וביקש

שיחזרו אליו והם אמורים לחזור אליו עם הצעות שלהם. אני צריך לשבת אתו

ואני אתחום אתו מועד, כי זה יכול להימשך ללא גבול. אני מקווה שמשרד

האוצר יעמוד במועד הזה. אם לא, אנחנו נגרום לכך שמשרד האוצר יצטרך לרוץ

יותר מהר, כי נעלה את זה לקריאה ראשונה, ואז אני שוב פעם אתך להם

אפשרות להתיישר עם העניין הזה. זאת אומרת, העניין הה נמצא על סדר היום

ממש, אבל כמובן אנחנו צריכים לשבת עם משרד האוצר. מדברים פה על משהו

כמו 800 מיליון שקל.
נסים דהן
ברוטו.

היו|ר אברהם רביץ; יש אומרים מיליארד ברוטו. חברים, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 45;10

קוד המקור של הנתונים